Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MARKS
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Comorbid disease profiles of adults with end-stage hip osteoarthritis.
Autorzy: Marks Ray, Allegrante John P.
Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.CR305-CR309, il., tab., bibliogr. 38 poz.
Sygnatura GBL: 313,278

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: Although hip osteoarthritis is a common disabling condition, an incomplete understanding of all factors that contribute to hip osteoarthritis disability persists. The objective of the study was to improve our understanding of potentially preventable factors that might influence hip osteoarthritis disability by examining the prevalence and impact of selected comorbid factors potentially associated with the progression and severity of hip joint osteoarthritis among patietns with end-stage hip osteoarthritis. Material/Methods: The mdical records of 1,000 hip osteoarthritis surgical patients were assessed to specifically identify the presence or absence of comorbid conditions of the cardiac, vascular or respiratory systems. The assocaition between the patient's functional status before and after surgery, and the presence or absence of these comorbid conditions, was assessed. Results: Over 55 p.c. of the sample had at least one comorbid condition, such as hypertension or cardiac disease. After controlling for age, trauma, type of surgery and gender discrepancies, those with two or more comorbidities were found to have greater degrees of functional impairment before surgery, and lower post-operative functional status after surgery than those with no coexistent disease (P 0.05). Conclusion: Patietns with end-stage hip osteoarthritis exhibit a high prevalence of vascualr-related comorbidities. THe disability of patients with hip osteoarthritis is increased in the presence of two or more related comorbid conditions. These findings suggest a novel focus for primary, secondary and tertiary preventive strategies.


  2/3

  Tytuł oryginału: Obrażenia narządów układu moczowego i męskich narządów płciowych w materiale Oddziału Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie.
  Tytuł angielski: Injuries of male genito-urinary and female urinary system.
  Autorzy: Błaszkiewicz Włodzimierz, Kranas Sylwester, Marks Piotr, Skórski Marek
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.7-11, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Słowo wstępu. Urazy narządów układu moczowego i męskich narządów płciowych należą do ciężkich obrażeń wielonarządowych wymagających leczenia operacyjnego i współpracy różnych specjalistów. Materiał i metody leczenia. Analizie poddano 42 chorych leczonych w oddziale urologii w latach 1996-2000, w wieku od 12 do 80 lat. Stanowi to 1 proc. wszystkich chorych hospitalizowanych. Urazy nerek rozpoznawano u 13 chorych (32 proc.). Żaden z tych urazów nie wymagał leczenia chirurgicznego. Urazy moczowodów stanowiły 7,1 proc. Były to uszkodzenia jatrogenne wymagające leczenia zabiegowego. Jeden chory z urazem pęcherza moczowego (2,4 proc.) wymagał leczenia operacyjnego. Urazy cewki moczowej stanowiły 14,3 proc. (6 chorych), w tym 3 chorych z urazem przedniego odcinka cewki i 3 chorych z urazami tylnego odcinka cewki moczowej. Chorzy z urazami tylnego odcinka cewki po założeniu cystostomii punkcyjnej kierowani byli do wyspecjalizowanych ośrodków klinicznych celem dalszego leczenia. Chorzy z urazami przedniego odcinka cewki leczeni byli zachowawczo. Urazy zewnętrznych narządów płciowych męskich stanowiły 45 proc. wszystkich urazów (19 chorych), w tym 2 chorych z urazem prącia i 17 z urazem moszny i jąder. U 9 chorych konieczne było leczenie zabiegowe. Orchidektomię wykonano tylko u 2 chorych (11,8 proc.). Wnioski. Prezentowany materiał pozwala na analizę występowania urazów układu moczowo-płciowego leczonych w oddziale urologii oraz sposobów ich zaopatrywania. Wczesne i późne ...

  Streszczenie angielskie: Injuries of male genito-urinary and female urinary system are in most cases serious requiring surgical intervention, long-term treatment and cause early and late complications. They are often a part of general trauma that needs to be treated in cooperation with a few other specialists. Increasing number of injuries suggests preparing special report. We prepared such a report based on a selected group of patients from urologic department at state hospital in Bełchatów, hospitalised from 1996 to 2000. The group comprised 42 patients, aged 12-80 years (1 p.c. of total urologic department hospitalisation) and we still observe larger number of such patients. Renal injuries were diagnosed at 13 pts (31 p.c.), however none of them had to be treated surgically. Ureter injuries (3 cases = 7,1 p.c.) were iatrogenic and had to be operated on. Only one patient with cystic injury (2.4 p.c.) needed to be operated on. We noted 6 cases (14.3 p.c.) with urethra injuries: 3 patients with anterior part trauma (treated pharmacologically without surgery) and 3 patients with posterior part trauma (cystostomy made by inserting cystofix and the patient sent to specialistic centre). Injuries of external male genitals were 45 p.c. (19 patients) of all injuries and consisted of: 2 cases of penis trauma and 17 cases of testis and scrotum trauma, 9 of them had to be treated surgically. Orchidectomy was made in 2 cases (11.8 p.c.). Small number of patients had only initial analysis of ...


  3/3

  Tytuł oryginału: Tomografia emisyjna pojedynczego fotonu (SPECT) u chorych po doznanym urazie czaszkowo-mózgowym.
  Tytuł angielski: Brain SPECT in patients after cranio-cerebral trauma.
  Autorzy: Marks Wojciech
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.81-92, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: