Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MARKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Prowadzenie porodu u rodzących po wyłuszczeniu mięśniaków macicy.
Autorzy: Bałoniak Barbara, Markowska Anna, Malewski Zbyszko, Drews Krzysztof
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.14-16, bibliogr. 12 poz.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/16

  Tytuł oryginału: Ciąża i poród u kobiet z kłykcinami kończystymi.
  Tytuł angielski: Pregnancy and delivery in women with condylomata acuminata.
  Autorzy: Markowska Anna, Bałoniak Barbara, Malewski Zbyszko, Drews Krzysztof
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.293-295, bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/16

  Tytuł oryginału: Rola zakażenia Chlamydia trachomatis w rozwoju CIN i raka szyjki macicy.
  Tytuł angielski: The role of Chlamydia trachomatis infection in CIN and cervical cancer development.
  Autorzy: Markowska Janina
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (5) s.472-476, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Streszczenie polskie: Dokonano przeglądu piśmiennictwa nad związkiem między infekcją Chlamydia trachomatis a CIN i rakiem inwazyjnym szyjki macicy. W świetle badań zakażenie tym patogenem powoduje przerost szyjki macicy jako odczyn ze strony zrębu, a niektóre jej serotypy mają udowodniony związek z rozwojem raka inwazyjnego szyjki macicy.

  Streszczenie angielskie: The paper contains a review of the literature on the correlation between Chlamydia trachomatis infection and CIN as well as invasive cervical cancer. This infection is not only responsible for inflammation (very often occult) in the upper genital tract and PID but also is probably one of the causes of cervical hypertrophia. In high percentage of CIN Chlamydia trachomatis infection is present. This patogen especially serotype G, I and D is strongly associated with development of invasive cervical cancer.


  4/16

  Tytuł oryginału: Onkologia ginekologiczna
  Opracowanie edytorskie: Markowska Janina (red.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban & Partner 2002, XV, [1], 1002 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 25 cm.
  Sygnatura GBL: 735,410

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/16

  Tytuł oryginału: Zakażenia okresu okołoporodowego.
  Autorzy: Drews Krzysztof, Markowska Anna
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (1) s.4-11, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W artykule zostały omówione najistotniejsze problemy zakażeń okresu okołoporodowego wymagające ścisłej współpracy położnika, neonatologa i specjalisty chorób zakaźnych. Obejmują one aspekty immunologiczne zakażeń u ciężarnych i płodów oraz noworodków, a także wpływ zkażeń bakteryjnych i wirusowych na kobietę ciężarną i jej dziecko. Omówiono zakażenia wewnątrzowodniowe oraz podano zlaecenia ACOG w sytuacji przedwczesnego pęknięcia błon płodowych, a także zespół TORCH oraz inne zakażenia wymagające uwagi (listerioza, mykoplazmy, ospa wietrzna, HIV).

  Streszczenie angielskie: We have described most important problems regarding perinatal infections which always need very close cooperation between obstetricians, neonatologists and infection diseases specialists. This article coverts immunological aspect of perinatal infection as well as impact of bacterial diseases for pregnants, fetuses and newborns. WE focused on intrauterine infections: TORCH, Listeriosis, Mycoplasma, HIV and Varicella zoster. We presented ACOG recommendation regarding prelabor rupture of membranes.


  6/16

  Tytuł oryginału: Trudna, ciężka astma: zgon w stanie astmatycznym u 27-letniej kobiety wcześniej odmawiającej przewlekłego leczenia przeciwzapalnego.
  Tytuł angielski: Non-compliance resulting in fatal asthmatic attack in 27-year-old woman.
  Autorzy: Barg Wojciech, Obojski Andrzej, Panaszek Bernard, Markowska-Woyciechowska Alicja, Wytrychowski Krzysztof, Małolepszy Józef
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (6) s.1199-1203, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono opis przypadku 27-letniej chorej z rozpoznaniem trudnej, ciężkiej astmy chwiejnej oraz pyłkowicy. Mimo kilkakrotnych napadów duszności bronchospastycznej o znacznym nasileniu, wymagających interwncji pogotowia ratunkowego, chora nie stosowała żadnego leczenia przewlekłego, a jedynie doraźnie, wziewnie leki o działaniu á2-agonistycznym. W dniu poprzedzającym fatalny napad astmy miała miejsce intensywna ekspozycja na pyłki roślin. Pacjentka bezskutecznie próbowała opanować napad astmy dużymi dawkami wziewnych á2-agonistów, jednak wobec szybkiego narastania objawów obturacji oskrzeli została zaintubowana i przewieziona do Kliniki. Chora była wentylowana mechanicznie, stosowano intensywną farmakoterapię (duże dawki kortykosteroidów podawanych systemowo, leki o działaniu á2-agonistycznym wziewnie i dożylnie, antycholinergiki wziewnie), nie uzyskując poprawy. Stan chorej systematycznie pogarszał sie pacjenta zmarła po dziewięciu godzinach leczenia. Przyjęto, że brak efektu terapeutycznego był wynikiem areaktywności receptorów á2-adrenergicznych w oskrzelach, spowodowanej brakiem przewlekłego stosowania kortykosteroidów wziewnie. Uważamy, że w przypadku trudnej, ciężkiej astmy kortykosteroidy wziewnie powinny być stosowane także w okresie bezobjawowym.

  Streszczenie angielskie: We describe a case of fatal asthmatic attack in 27-year-old woman with type II brittle asthma and pollinosis. Despite recurrent episodes of severe asthmatic attacks she refused prolonged therapy with the exception of á2-agonists used when needed. The day prior to the fatal attack she was intensively exposed to pollens. She ineffectively tried to manage the attack with high doses of á2-agonists administered by MDI and jet nebulizer. After being intubated and transferred to the hospital, she was ventilated mechanically and treated intensively with high doses of corticosteroids, á2-agonists, both intravenously and in nebulisation, and nebulised with anticholinergics, but remained unresponsive to the therapy. She gradually deteriorated and died after nine hours of treatment. We conclude that the unresponsiveness to the treatment was mainly due to down-regulation of á2-receptors and point out the necessity of regular treatment with inhaled corticosteroids in patients with brittle asthma type II, even in the absence of symptoms.


  7/16

  Tytuł oryginału: Inwazje nicieni przewodu pokarmowego - wciąż aktualny problem w pracy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  Tytuł angielski: Intestinal nematode infection - still a current problem in the practice of the primary health care physician.
  Autorzy: Widomska Dorota, Schabowski Janusz, Markowska-Gosik Dorota
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (2) s.108-118, bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono aktualne poglądy na temat patogenezy, objawów klinicznych oraz leczenia owsicy, włosogłówczycy i glistnicy.

  Streszczenie angielskie: Intestinal nematode infection is one of the most frequent forms of parasitic infections in the world. Also in Poland infections with Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura and Ascaris lumbricoides are often observed in the practice of the first contact physician and create diagnostic difficulties. Hence, the objective of the study is to present recent data concerning epidemiology, pathogenesis, diagnostics and treatment of these infections. The knowledge of these data will facilitate PHC physicians in making correct diagnosis and an effective elimination of the parasites.


  8/16

  Tytuł oryginału: Przypadek pierwotnego nadciśnienia płucnego u 30-letniego mężczyzny.
  Tytuł angielski: The case of primary pulmonary hypertension in 30-years-old male.
  Autorzy: Kosmala Wojciech, Jołda-Mydłowska Beata, Markowska-Woyciechowska Alicja
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (11) s.478-480, il., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  9/16

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych czynników prognostycznych we wznowie raka jajnika : praca doktorska
  Autorzy: Owsianowski Zbigniew, Markowska Janina (promot.).; [Akademia Medyczna Katedra Onkologii w Poznaniu]
  Źródło: 2002, 57 k. : tab., bibliogr. 66 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20950

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  10/16

  Tytuł oryginału: Leki współczesnej terapii : Vademecum 2002/I
  Opracowanie edytorskie: Bocian Alicja (red.), Burlińska Danuta (red.), Krzyżanowska Elżbieta (red.), Markowska Lucyna (red.), Matyja Anna (red.).
  Wydanie: - Wyd. 7
  Źródło: - Warszawa, Split Trading Sp. z o.o. Wydaw. Fundacji Bchnera 2002, X, INS-49, ATC-39, 592, 8 s., [6] s. tabl., 22 cm.
  Sygnatura GBL: 736,790

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  11/16

  Tytuł oryginału: Leki współczesnej terapii : Vademecum 2002/II
  Opracowanie edytorskie: Bocian Alicja (red.), Burlińska Danuta (red.), Krzyżanowska Elżbieta (red.), Markowska Lucyna (red.), Matyja Anna (red.).
  Wydanie: - Wyd. 8
  Źródło: - Warszawa, Split Trading Sp. z o.o. 2002, X, INS-51, ATC-31, 661 s., [6] k. tabl., 22 cm.
  Sygnatura GBL: 736,789

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  12/16

  Tytuł oryginału: Częstość występowania i profilaktyka reakcji nadwrażliwości na taksany.
  Tytuł angielski: Frequency and prophylaxis for taxanes-associated hypersensitivity reactions.
  Autorzy: Litwiniuk Maria, Łojko Anna, Mądry Radosław, Lubin Jolanta, Markowska Janina
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (9) s.602, 604-606, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Taksany są lekami cytostatycznymi, które poza typowymi działaniami ubocznymi, mogą wywoływać reakcje nadwrażliwości na lek. Najczęściej występują pod postacią odczynów skórnych, takich jak wysypka czy rumień, mogą również pojawiać się wahania ciśnienia krwi, gorączka, dreszcze, uczucie ucisku w klatce piersiowej, spastyczny skurcz oskrzeli. Bardzo rzadko, ale zdarzają się przypadki zgonów po zastosowaniu taksanów. Celem pracy była ocena częstości występowania reakcji nadwrażliwości u pacjentek leczonych taksanami z powodu raka piersi i raka jajnika w Klinice Onkologii w Poznaniu. W ciągu czterech lat poddano leczeniu 206 pacjentek, łącznie podano 695 kursów paklitakselu i 389 kursów docetakselu. U wszystkich pacjentek stosowano premedykację. Reakcje nadwrażliwości odnotowano u 9 pacjentek (4,4 proc.). U trzech z nich przerwano dalsze leczenie taksanami, u sześciu po podaniu dodatkowo leków steroidowych i przeciwhistaminowych kontynuowano z powodzeniem terapię. Wystąpienie reakcji nadwrażliwości nie jest wskazaniem do całkowitego zaprzestania leczenia taksanami. W sytuacji takiej pacjentce należy podać dodatkowo dożylnie difenhydraminę (lub domięśniowo antazolinę) i hydrokortyzon, po czym wznowić podawanie leku po ustąpieniu wszystkich objawów. U pacjentek, u których reakcja nadwrażliwości wystąpiła 2-krotnie, można zastosować odczulanie poprzez stopniowe zwiększanie stężenia podawanego leku. Postępowanie takie okazało się bardzo skuteczne, umożliwia dalsze stosowanie taksanów, co dla niektórych pacjentek może być jedyną szansą skutecznej terapii przeciwnowotworowej.

  Streszczenie angielskie: Taxanes, like other cytotaxic, cause many common side effects. Moreover, these drugs are also associated with hypersensitivity ractions. The most frequent of these include skin reactions like rash or erythema, hypertonic or hypotonic blood pressure, fever, chills, chest pain and bronchospasm. There are also very rare fatal outcomes. This study evaluates the frequency of taxanes-associated hypersensitivity reactions in patients treated for breast and ovary cancer in the Department of Oncology in Poznań. From 1998 to 2002. 206 female patients were treated with taxanes. 695 courses of pacilltaxel and 389 courses of docetaxel were given. Premedication was applied in all cases. Nine patients developed hypersensitivity reactions (4.4 p.c.). In three of them the treatment with taxanes was stopped, six patients continued treatment after appropriate precursors. The appearance of hypersensitivity is not a contraindication for treating with taxanes. In such cases we should co-administer diphenhydramine (or intramuscularly anatazoline) and hydrocortisone intravenously and start taxanes infusion after complete disappearance of symptoms of previous reaction. In patients who developed a second episode of taxanes-associated hypersensitivity reaction, desensitization could be applied. These methods are very effective. Patients are able to receive successfully further therapy with taxanes.


  13/16

  Tytuł oryginału: Zmiany częstotliwości podstawowej głosu dzieci niesłyszących w zależności od wieku.
  Tytuł angielski: The change of fundamental frequency in deaf children depending on their age.
  Autorzy: Szkiełkowska Agata, Ratyńska Joanna, Markowska Renata
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.149-154, il., bibliogr. [5] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  14/16

  Tytuł oryginału: Efekty rehabilitacji foniatrycznej po operacji zmiany wysokości głosu u pacjentki transseksualnej. (Studium przypadku).
  Tytuł angielski: Results of voice rehabilitation after pitch changing operation in transsexual patient. (Case report).
  Autorzy: Szkiełkowska Agata, Ratyńska Joanna, Markowska Renata, Somers Thomas, Skarżyński Henryk, Mrówka Maciej
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.177-184, il., bibliogr. [7] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  15/16

  Tytuł oryginału: Zastosowanie metody Tomatisa w terapii osób z zaburzeniami komunikacji językowej. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Application of Tomatis method in patients with language communication disorders. Preliminary report.
  Autorzy: Kurkowski Zdzisław M., Szkiełkowska Agata, Ratyńska Joanna, Markowska Renata, Mularzuk Marzena
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.203-210, il., bibliogr. [6] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  16/16

  Tytuł oryginału: Czteroletnia ocena stosowania biomateriałów w chirurgicznym leczeniu zapaleń przyzębia.
  Tytuł angielski: Clinical evaluation of bone grafts in periodontal surgery - four years outcome assessment.
  Autorzy: Ziętek Marek, Markowska Joanna, Konopka Tomasz, Radwan-Oczko Małgorzata, Kozłowski Zbigniew
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (1) s.109-115, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Pionowe ubytki kości wyrostka zębodołowego wciąż pozostają ważnym problemem terapeutycznym we współczesnej periodontologii. W ich leczeniu są stoswane zabiegi chirurgiczne w połączeniu z implantacją biomateriałów. Cel pracy. Przeprowadzono kliniczną i radiologiczną ocenę efektywności leczenia chirurgiczneo zapaleń przyzębia cztery lata po zastosowaniu różnych biomateriałów (Bio-Oss, Biogran, HA-Biocer). Materiał i metody. W ocenie uwzględniono stan higieny jamy ustenj, wpływ leczenia na stan zapalny przyzębia, głębokość kieszonek dziąsłowych oraz odbudowę kości wyrostka zębodołowego. Ocena kliniczna i radiologiczna została przeprowadzona przed zabiegiem chirurgicznym oraz rok, dwa, trzy, cztery lata po zabiegu. Ocena kliniczna obejmowała badanie głębokości kieszonek dziąsłowych, oznaczenie procentowego wskaźnika higieny na powierzchniach stycznych zębów API, oznaczenie zmodyfikowanego wskaźnika krwawienia SBI proc. Ocena radiologiczna polegała na obliczeniu wskaźnika Engelberga, Marthalera i Rateitschaka. Wyniki. W czteroletnim okresie obserwacji stwierdzono pogorszenie poziomu higieny jamy ustnej, zwiększeniem liczby miejsc krwawiącyh oraz zmniejszenie wartości wskaźnika radiologicznego Engelberga, Marthalera i Rateitschaka. Wnioski. Aby utrzymać trwałość efektów leczniczych z zastosowaniem wszczepów, niezbędnie jest przeprowadzanie stałej kontroli stanu przyzębia, ciągły nadzór nad poziomem higieny jamy ustnej oraz motywacja pacjentów.

  Streszczenie angielskie: Bakground. Intra-bony defects remain a significant tehrapeutic problem in periodontal therapy. Periodontal surgery with various bone grafts is being used. Objectives. Clinical and radiographic measurements of four-years stability following periodontal surgery with grafting procedures with Bio-Oss, Biogran and HA-Biocer were assessed. Material and methods. Pre- and post-surgical therapy clinical and raiographic measurements were performed. Following parameters were made: probing pocket depth, approximal plaque index (API), sulcus bleeding index (SBI), radiographic Engelberger, Marthaler and Rateitschak index. Results. Over a four years study period clinical and radiographic parameters decerease was observed. Conclusions. Appropriate oral hygiene and regular supportive care program is a requisite for a successful and stable outcome of periodontal therapy.

  stosując format: