Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MARKOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Wyniki operacyjnego leczenia zespołu rowka nerwu łokciowego.
Tytuł angielski: The results of surgical treatment of cubital tunnel syndrome.
Autorzy: Markowicz Agnieszka, Jabłońska Joanna, Nyka Wiesława, Rogoza Paweł, Biernacka Agnieszka
Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (5) s.509-514, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,360

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wyników operacyjnego leczenia zespołu rowka nerwu łokciowego oraz próba oceny skuteczności zastosowanych metod operacyjnych. Materiał stanowiło 51 pacjentów leczonych w latach 1990-2000 w AM w Gdańsku z powodu objawów zespołu rowka nerwu łokciowego. Do badania zakwalifikowano 43 pacjentów, a zgłosiło się 31. Wiek pacjentów zawierał się w przedziale: 16-82 lata (średnia 50,5 roku). Okres obserwacji wynosił od 6 miesięcy do 7 lat (średnia 2,7 roku). Wykonano następujące typy zabiegów: uwolnienie nerwu - 7, przednia podskórna transpozycja - 21, transpozycja śródmięśniowa - 4. Autorzy uważają, że zabiegi operacyjne w zrnł znoszą głównie dolegliwości bólowe, pozostają drętwienia, parestezje i osłabienie kończyny. Po przedniej podskórnej transpozycji nerwu łokciowego występuje tkliwość i przeczulica okolicy nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej. Najczulszym parametrem neuropatii nerwu łokciowego na poziomie rowka okazuje się być w badaniu przewodnictwa nerwowego obniżenie amplitudy wywołanej odpowiedzi motorycznej. W badanym materiale nie można jednoznacznie określić przydatności poszczególnych metod leczenia zespołu rowka nerwu łokciowego.


  2/2

  Tytuł oryginału: Rewaskularyzacja u chorego na cukrzycę z udziałem kardiologa i kardiochirurga - stary problem, nowe doświadczenia, nowe możliwości.
  Autorzy: Zielińska Teresa, Kalarus Zbigniew, Markowicz Ewa, Zembala Marian
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (4) supl.: Ostre zespoły wieńcowe: nowe perspektywy terapii. Cz. 1 s.124-132, il., tab., bibliogr. 43 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: