Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MARKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 22Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/22

Tytuł oryginału: Jatrogenne przyczyny zgonów
Autorzy: Markiewicz Andrzej
Źródło: W: 2. Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[265-273], tab., bibliogr. 26 poz. - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
Sygnatura GBL: 802,649

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/22

  Tytuł oryginału: Leki stosowane w zespole napięcia przedmiesiączkowego (PMS).
  Autorzy: Markiewicz Henryk
  Źródło: Homeopat. Pol. 2002: 12 (1) s.12-16
  Sygnatura GBL: 313,331

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zespół Napięcia Przedmiesiączkowego, w podręcznikach określany jest jako MPS (Premenstrual Syndrome), występuje wyraźnie u około 40 proc. kobiet, z tego ok. 15 proc. zalicza się do przypadków ciężkich. Na PMS składają sie zarówno zaburzenia sfery fizycznej, jak i psychicznej. W niniejszyn opracowaniu opracowaniu uwzględniłem w części I leki główne stosowane w PMS i powszechniej stosowane, a w części II leki uzupełniające używane w PMS rzadziej, lecz dające nieraz dobre wyniki terapeutyczne, jeśli w ich przepisywaniu uwzględnimy zasadę podobieństwa. Ze względu na rozległość prezentowanego zagadnienia część drugą artykułu podzieliliśmy na dwa odcinki.


  3/22

  Tytuł oryginału: Penicillin-binding proteins of Listeria monocytogenes - a re-evaluation.
  Autorzy: Korsak Dorota, Zawadzka Joanna J., Siwińska Maria E., Markiewicz Zdzisław
  Źródło: Acta Microbiol. Pol. 2002: 51 (1) s.5-12, il., tab., bibliogr. [23] poz.
  Sygnatura GBL: 302,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Intact Listeria monocytogenes cells or membranes isolated from them were treated with [3H]penicillin to allow identification of the penicillin binding proteins (PBPs) located in the cytoplasmic membrane. In the former case the PBPs were released from the cells following disruption of the cell wall murein with Listeria monocytogenes bacteriophage lysin. The procedure described by Dougherty et al. (1996) for Escherichia coli, with some modifications, was used to evaluate the Mrs of the individual PBPs and allowed direct quantitation of their copy number.


  4/22

  Tytuł oryginału: Częstość występowania zarażeń pierwotniakiem Toxoplasma gondii u 2016 kobiet ciężarnych oraz ich dzieci urodzonych w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.
  Tytuł angielski: The prevalence of Toxoplasma gondii infection among 2016 pregnant women and their children in the Institute of Mother and Child in Warsaw.
  Autorzy: Niemiec Krzysztof Tomasz, Raczyński Piotr, Markiewicz Katarzyna, Leibschang Jerzy, Ceran Alicja
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (3) s.293-299, tab., bibliogr. [16] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: During the year 2000 a screening was performed to estimate the frequency of Toxoplasma gondii infections in 2016 pregnant women and their children in the Department of Gynaecology and Obsteterics and in the Outpatient Clinic of the Institute of Mother and Child in Warsaw. The study was based on identifying IgG and IgM specific antibodies. All tests were done in the Department of Immunology. Women with serologically diagnosed primary infection were offered further follow up, antibiotic therapy and care during delivery in the Institute of Mother and Child. Children born by infected mothers were examinaed serologically and observed in terms of congenital abnormality. There were 1294 (64.19 p.c.) seronegative; 722 (35.81 p.c.) were infected before pregnancy (the presence of IgG antibodies). Five women with previous seronegative results (0.29 p.c.) were diagnosed as haveing primary ifnection during pregnancy. Congenital infection, confirmed serologically, was recognized in 3 newborn infants.


  5/22

  Tytuł oryginału: Miejscowo zaawansowany czerniak złośliwy skóry (IIB/AJCC) - opis przypadku długoletniego przeżycia nieleczonego chorego.
  Tytuł angielski: Locally advanced malignant melanoma of the skin (IIB/AJCC) - report of a case of an untreated patient with a long survival.
  Autorzy: Kozłowski Leszek, Markiewicz Włodzimierz, Wojtukiewicz Marek Z.
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (7) s.646-648, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W naszej pracy prezentujemy przypadek długoletniego przeżycia nieleczonego chorego na miejscowozaawansowanego czerniaka złośliwego skóry.

  Streszczenie angielskie: A case of an untreated patient with locally advanced malignant melanoma of the skin with a long survival is described.


  6/22

  Tytuł oryginału: Zastosowanie beta blokerów, kwasu acetylosalicylowego i statyn u chorych dializowanych otrzewnowo z powodu nefropatii cukrzycowej.
  Tytuł angielski: Beta blockers, aspirin and statins in peritoneal dialysed patients with diabetic nephropathy.
  Autorzy: Markiewicz Adam, Smoleński Olgierd
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (2) s.97-99, bibliogr. 19 poz., sum. - 6 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Postępy w leczeniu dializą otrzewnową Licheń Stary 27-29.04. 2001
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono przesłanki dla rutynowego stosowania beta blokera, kwasu acetylosalicylowego i statyny u chorych dializowanych otrzewnowo z powodu nefropatii cukrzycowej.

  Streszczenie angielskie: Paper presented data for routine use of beta-blockers, acetylosalicylic acid and statins in patients with diabetic nephropathy on peritoneal dialysis.


  7/22

  Tytuł oryginału: Zaburzenia gospodarki węglowodanowej u chorych dializowanych otrzewnowo.
  Tytuł angielski: Abnormalities of carbohydrate metabolism in peritoneal dialysed patients.
  Autorzy: Markiewicz Adam, Smoleński Olgierd
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (2) s.131-132, il., tab., bibliogr. 3 poz., sum. - 6 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Postępy w leczeniu dializą otrzewnową Licheń Stary 27-29.04. 2001
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 30 chorych dializowanych otrzewnowo z dotychczas nierozpoznaną cukrzycą przeprowadzono diagnostykę w kierunku cukrzycy zgodnie z kryteriami WHO. U 9 osób (30 proc.) stwierdzono normoglikemię, u 2 (7 proc.) nieprawidłową glikemię na czczo, u 14 (47 proc.) nieprawidlową regulację glikemii a u 5 (17 proc.) - cukrzycę. Cukrzycę rozpoznano zarówno wśród osób z nieprawidłową glikemią na czczo - w oparciu o test doustnego obciążenia glukozą - 2 osoby jaki i o znamiennie podwyższone glikemie na czczo - 3 osoby. Wniosek: ze względu na dużą częstość występowania zaburzeń gospodarki węglowodanowej u chorych dializowanych otrzewnowo uzasadnione jest wykonywanie testu doustnego obciążenia glukozą w tej grupie chorych.

  Streszczenie angielskie: We screened 30 patients on peritoneal dialysis programme for diabetes mellitus. The patients had no previous history glucose metabolism abnormalities. WHO criteria were used. It was found that 9 patients (30 p.c.) were normoglycemic, 2 (7 p.c.) had impaired fasting glucose (IFG), 14 (47 p.c.) had impaired glucose tolerance (IGT), while 5 (17 p.c.) met criteria for diabetes. Diabetes was diagnosed based on criteria fasting glucose level (2 patients) or at 2 hours glucose level during OGTT (3 patients). Conclusion: high prevalence of glucose metabolism abnormalities in patients on peritoneal dialysis justifies routine administration of OGT in this group.


  8/22

  Tytuł oryginału: Serum copper and zinc concentrations in women with rheumatoid arthritis in relation to consumption frequency of various foods.
  Tytuł polski: Zawartość miedzi i cynku w surowicy krwi kobiet chorych na reumatoidalne zapalenie stawów w odniesieniu do nawyków żywieniowych.
  Autorzy: Witkowska Anna Maria, Markiewicz Renata, Hukałowicz Katarzyna, Kuryliszyn-Moskal Anna, Borawska Maria Halina
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (2) s.147-154, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pomimo, że suplementacja mikroelementów wpływa na stan mineralny organizmu w reumatoidalnym zapaleniu stawów, niewiele wiadomo czy czynniki żywieniowe wywierają podobne działanie. Wyniki badań klinicznych wskazują, że niektóre produkty spożywcze mogą nasilać objawy choroby. Dlatego też przedmiotem podjętych badań wpływ nawyków żywieniowych na stan mineralny organizmu kobiet chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Badania objęły 37 kobiet chorych na reumatoidalne zapalenie stawów oraz grupę kontrolną złożoną z 20 zdrowych kobiet. Wywiad żywieniowy przeprowadzono przy pomocy kwestionariusza. Zawartość miedzi i cynku oznaczono metodą płomieniowej spektrometrii atomowo-absorpcyjnej. W surowicy krwi kobiet chorych na reumatoidalne zapalenie stawów zawartość miedzi wyniosła 1,56 ń 0,46 mg/dm**3, a cynku 0,81 ń 0,36 mg/dm**3. Stężenie miedzi w surowicy krwi było istotnie wyższe, a cynku znamiennie obniżone w stosunku do kobiet z grupy kontrolnej. Stosunek molowy miedzi do cynku w surowicy krwi kobiet chorych na reumatoidalne zapalenie stawów korelował dodatnio ze stężeniem białka C-reaktywnego (r = 0,69) i ujemnie ze stężeniem gammaglobulin (r = -0,41). Analiza statystyczna dotycząca nawyków żywieniowych wykazała, że częste spożycie kiełbas i serów żółtych powoduje znamienne obniżenie stężenia miedzi w surowicy krwi kobiet chorych na reumatopidalne zapalenie stawów (p 0,02). Pozostałe grupy produktów nie wpływały na poziom miedzi w surowicy krwi. Częste spożycie produktów będądych dobrym źródłem badanych metali nie wpływa na stężenie miedzi i cynku w przebiegu RZS.

  Streszczenie angielskie: Studies concerning the effect of food consumption frequency on the mineral status in rheumatoid arthritis patients were carried out. The studies included 37 women with rheumatoid arthritis and 20 normal women severing as controls. The data relating to dietary preferences were collected from interview-based questionnaires. The copper and zinc content in serum samples were determined using the flame atomic absorption spectrometry (FAAS) technique.


  9/22

  Tytuł oryginału: Leki stosowane przy upławach.
  Autorzy: Markiewicz Henryk
  Źródło: Homeopat. Pol. 2002: 12 (3) s.10-15
  Sygnatura GBL: 313,331

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Upławy (Fluor vaginalis) są konsekwencją spowodowanych infekcjami bakteryjnymi stanów zapalnych narządów rodnych kobiety, ale mogą się także pojawiać u dziewczynek przed okresem pokwitania. Ponieważ pochwa ma bezpośredni kontakt z otoczeniem, mogą do niej łatwo wnikać bakterie, grzyby lub inne mikroorganizmy, np. rzęsistek pochwowy. Dla ochrony przed infekcją w śluzie pochwy znajdują się bakterie kwasu mlekowego. Jednak, mimo ich obecości może dojść do zakażenia. W zależności od rodzaju infekcji zmienia się konsystencja, kolor, zapach oraz ilość wydzieliny. Błona śluzowa pochwy może reagować upławami na ciała obce. Niektóre kobiety nie tolerują np. krążków (spiralek) dopochwowych jako środka antykoncepcyjnego. Spowodowane chorobami nowotworowymi pochwy i macicy przerosty błony śluzowej szyjki macicy mogą stanowić kolejną przyczynę upławów. Wydzielina pochwowa może być krwista, żółta lub bladożółta, żółtobiała, żółtozielona, jasnobrązowa, jasnoszara, jasnozielona (zielonkawa), jasna i klarowna, w zależości od przyczyny i czynnika chorobotwórczego. Jedno jest pewne: niezależnie od wyglądu wydzieliny pochwowej, pacjentka powinna zgłosić się do lekarza ginekologa, aby ustalić przyczynę wystąpienia upławów. Leki homeopatyczne w banalnych sprawach mogą być stosowane same lub wspólnie ze środkami klasycznymi, nawet jeżeli istnieje oporność w stosunku do danego leku. Ze względów praktycznych podziliłem zgromadzony materiał na dwie części.


  10/22

  Tytuł oryginału: Leki stosowane w zespole napięcia przedmiesiączkowego (PMS).
  Autorzy: Markiewicz Henryk
  Źródło: Homeopat. Pol. 2002: 12 (2) s.6-9
  Sygnatura GBL: 313,331

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  11/22

  Tytuł oryginału: Aminy katecholowe a stres.
  Tytuł angielski: Catecholamines and stress.
  Autorzy: Markiewicz Lech, Zawadzka-Bartczak Ewelina
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (2) s.149-159, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono zachowanie się stężeń noradrenaliny i adrenaliny w warunkach działania stresu emocjonalnego i fizycznego, uwzględniając działalność lotniczą. Wykazano różnice w zachowaniu się amin katecholowych w osoczu oraz ich wydzielania z moczem pod wpływem różnych rodzajów wysiłku fizycznego, lotów na samolotach bojowych, a także działania przyspieszeń i hipograwitacji.


  12/22

  Tytuł oryginału: Patofizjologia : podręcznik dla studentów medycyny
  Autorzy: Bańkowski Edward, Bełtowski Jerzy, Białkowska Magdalena, Chłap Zbigniew, Cybulska Barbara, Czekalski Stanisław, Czokało-Plichta Maria, Dąbrowski Ryszard, Dzierżkowska Jolanta, Fidziańska Elżbieta, Fogel Wiesława A., Górnicki Mirosław, Górny Dionizy, Gujski Mariusz, Gumułka Stanisław W., Guzek Jan W., Jagielski Józef, Kaleta Zbigniew, Kłosiewicz-Latoszek Longina, Knapowski Jan, Kostowski Wojciech, Kotschy Maria, Kowalski Janusz, Kwarecki Krzysztof, Markiewicz Lech, Maślińska Danuta, Maśliński Czesław, Maśliński Sławomir, Opuchlik Andrzej, Poppe Paweł, Ryżewski Jan, Szostak Wiktor B., Szukiewicz Dariusz, Śródka Andrzej, Tchórzewski Henryk, Tyrakowski Tomasz, Witanowska Anna, Wróbel Jan, Zaremba Jacek, Ziemba Andrzej W., Ziemlański Światosław, Zużewicz Krystyna, Żarski Stefan
  Opracowanie edytorskie: Maśliński Sławomir (red.), Ryżewski Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 3
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 1067, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,706

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/22

  Tytuł oryginału: Indukcja stresu oksydacyjnego w wątrobach szczurów pod wpływem izolowanej i złożonej ekspozycji ma miedź i wysiłek fizyczny.
  Tytuł angielski: Induction of oxidative stress in livers of rats under influence of isolated and combined exposure to copper and physical effort.
  Autorzy: Markiewicz-Górka Iwona, Pawlas Krystyna, Januszewska Lidia, Tracz Jolanta, Jethon Zbigniew, Dzięgiel Piotr
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) s.457-466, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Chociaż miedź jest niezbędnym mikroelementem, jej nadmierny pobór może być toksyczny. Wiele z toksycznych efektów powodowanych przez miedź jest związanych z jej rolą w generowaniu wolnych rodników tlenowych. Wątroba jest organem najbardziej wrażliwym, jeśli chodzi o toksyczność miedzi. Innym ważnym źródłem wolnych rodników tlenowych jest wykonywanie wysiłku fizycznego. Cel pracy. Celem pracy była ocena zmian stężenia peroksydacji lipidów (jako stężenie malonylodialdehydu i 4-hydroksyalkenów, MDA + 4HNE), stężenia zredukowanego glutationu (GSH) oraz aktywności takich enzymów antyoksyadacyjnych, jak: peroksydaza glutationa (GPX) i dysmutaza ponadtlenkowa (SOD) w wątrobach szczurów intoksykowanych miedzią i poddawanych wysiłkowi fizycznemu. Materiał i metody. Dwadzieścia cztery szczury (samice, szczepu Buffalo) zostały podzielone na dwie grupy: intoksykowaną miedzią (n = 12) i nieintoksykowaną (n = 12). Szczurom z grupy intoksykowanej 2 razy w tygodniu, dootrzewnowo podawano 1 mg Cu/kg m.c., w postaci 0,1 proc. roztworu CuSO4 w wodzie destylowanej, po 0,3 - 0,5 ml w zależności od m.c. szczura (120-200 g). W tym samym czasie szczurom z grupy nieintoksykowanej podawano sól fizjologiczną (0,9 proc. NaCl). Eksperyment był prowadzony przez 15 tygodni. Po około 24 godzinach od ostatniej iniekcji, połowa zwierząt z każdej grupy została poddana jednorazowemu wysiłkowi fizycznemu (bieg na bieżni). Intensywność wysiłku wynosiła 20 m/min przez 15 minut. Następnie wszystkie zwierzęta zostały zabite przez domięśniowe podanie ketaminy oraz dyslokację kręgów szyjnych...


  14/22

  Tytuł oryginału: Rzadkie przyczyny zaparć u dzieci - leczenie chirurgiczne.
  Tytuł angielski: Chronic constipation in children - surgical treatment.
  Autorzy: Markiewicz Małgorzata, Ismail Hor, Chyżyńska Anna, Kaliciński Piotr, Drewniak Tomasz, Kluge Przemysław
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.315-319, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jedną z dość rzadkich poza klasyczną aganglionozą (choroba Hirschsprunga), przyczyn przewlekłych zaparć u dzieci są inne dysganglionozy, czyli wrodzone zaburzenia unerwienia jelita, nie poddające się leczeniu zachowawczemu. Do grupy tej opróćz choroby Hirschsprunga zalicza się również jelitową dysplazję neuronalną (IND - intestinal neuronal dysplasia), hipoganglionozę oraz niedojrzałość komórek zwojowych (n.k.z.). W latach 1981-2001 leczono 330 dzieci chirurgicznie z powodu dysganglionoz, 321 z powodu choroby Hirschsprunga (w tym 29 z aganglionozą całego jelita grubego), oraz 9 z powodu zaparć spowodowanych innymi zaburzeniami unerwienia jelita grubego. U 5 dzieci rozpoznano n.k.z., a u 4 IND. W tym samym okresie 25 dzieci, wymagało hemikolektomii lewostronnej z powodu nie poddających się leczeniu przewlekłych zaparć o nieustalonej etiologii, bez jakichkolwiek zaburzeń unerwienia. Troje dzieci z IND operowano jak w typowej aganglionozie metodą Duhamel-Martin-Ikeda z dobrym wynikiem odległym. U jednego stwierdzono rozległą postać obejmującą całe jelito cienkie i grube. Dziecko to jest na przewlekłym żywieniu pozajelitowym. U 4 dzieci z n.k.z. wytworzono kolostomię do czasu stwierdzenia czynnościowej dojrzałości komórek zwojowych (pojawienie się odruchu hamowania zwieracza wewnętrznego). Po odtworzeniu ciągłości przewodu pokarmowego dzieci te nie demonstrują żadnych problemów z wypróżnieniami. Jeden pacjent zmarł w wyniku niewydolności wielonarządowej. Wnioski: jedną z przyczyn przewlekłych zaparć u dzieci mogą być wrodzone zaburzenia unerwienia jelita grubego.


  15/22

  Tytuł oryginału: Badania densytometryczne żuchwy mężczyzn w przebiegu osteodystrofii nerkowej.
  Tytuł angielski: Evaluation of mandibula bone density in renal osteodytrophy in men.
  Autorzy: Wojtowicz Andrzej, Grabowska Kinga, Kukuła Krzysztof, Fołtyn Paweł, Mierzwińska-Nastalska Elżbieta, Adamczyk Ewa, Markiewicz Hanna, Fiedor Piotr
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (4) s.195-201, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Jednym z najistotniejszych czynników decydujących o możliwości podjęcia rehabilitacji implantologicznej pacjenta jest odpowiednia ilość oraz gęstość tkanki kostnej. Dla prawidłowj oceny gęstości żuchw pacjentów z osteodystrofią nerkową stworzono model densytometryczny dla różnych stref anatomicznych na podstawie cyfrowych zdjęć pantomograficznych w systemie Planmeca oceniane przy wykorzystaniu programu Wix Vin 2000. W oparciu o stworzony cyfrowy model densytometryczny żuchw zdrowych mężczyzn, stwierdzono obniżoną gęstość optyczną kości żuchw u mężczyzn po przeszczepieniu nerki, najsilniej zaznaczoną w trzonie i kącie. Autorzy podjęli próbę dyskusji nad możliwością zawężenia przeciwwskazań do rehabilitacji implantologicznej u chorych z osteodystrofią nerkową.


  16/22

  Tytuł oryginału: Habilitacje nadane prze Radę Naukową w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej.
  Autorzy: Markiewicz Lech
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (3) s.341-343
  Sygnatura GBL: 304,985

  Typ dokumentu:
 • rozprawa habilitacyjna

  Temat korporatywny:
 • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej


  17/22

  Tytuł oryginału: Quick correction of hemostasis by recombinant activated Factor VII as rescue therapy in pediatric surgery - our own experience.
  Autorzy: Markiewicz Małgorzata, Kaliciński Piotr, Kamiński Andrzej, Ismail Hor, Drewniak Tomasz
  Źródło: Surg. Childh. Int. 2002: 10 (1) s.14-17, il., tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,040

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Severe bleeding in surgery is a serious problem, espcially in children. The small total body volume of circulating blood makes treatment of patients with massive blood loss very difficult. Loss of what for an adult is a small amount of blood easily leads to shock in children. It is very important to reduce blood loss and to treat hemorrhage with the most effective drugs. Highly invasive surgery, especially reseaction of the liver, kidney etc, laparotomies after severe multiorgan trauma can always cause blood loos and hemorrhage, which, if unchecked in time, can be life-threatening for patients because of blood loss shock or post-transfusion problems (DIC, coagulopathy). The risk of deaths is especially high in patients with congenital or acquired coagulopathy before surgery. It is well known that survival, postoperative complications, as well as post-operataive hospital stay are dependent on perioperative blood loss and the volume of transfused blood and blood perparations. All of the above make it very important to reduce blood loss during surgery. Fecombinant activated Factor VII (NovoSeven, NovoNOrdisk) is very useful in treating patients with various congential hemostatic diseases. rFVIIa has been used in recent years for the treatment of patients with severe bleeding in other clinical situations. In this article we present our expereience with treating such patients. Between 1997-2001 we used rFVIIa in 16 different clinical situations as rescue therapy ot obtain immediate coagulation correction. In all cases full clinical correction was achieved. INR before administration of rFVIIa ranged between 10 and 2.28; after administration, 0.98-2.51 (mean...


  18/22

  Tytuł oryginału: Struktura mnogich obrażeń ciała u pieszych z objawami upojenia alkoholowego potrąconych przez samochód
  Autorzy: Markiewicz Marcin, Kornacki Wojciech, Paluszkiewicz Piotr
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.283-285, tab., bibliogr. 10 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.


  19/22

  Tytuł oryginału: Leki stosowane przy upławach.
  Autorzy: Markiewicz Henryk
  Źródło: Homeopat. Pol. 2002: 12 (4) s.11-13
  Sygnatura GBL: 313,331

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  20/22

  Tytuł oryginału: Zastosowanie dożylnych preparatów immunoglobulin (IVIG) w leczeniu pierwotnych komórkowych zaburzeń odporności.
  Tytuł angielski: Using of intravenous immunoglobulins (IVIG) in the treatment of primary cell immunodeficiency.
  Autorzy: Siwińska-Gołębiowska Henryka, Czerwińska-Kartowicz Iwona, Markiewicz Katarzyna
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 supl. s.33-40, tab., bibliogr. [11] poz., sum. - 3 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Rola IVIG we współczesnej medycynie Wrocław 04. 2001
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The rules and own authors experience according preventive and curative using of intravenous immunoglobulins (IVIG) in children with primary cellular immunodeficiency is presented.


  21/22

  Tytuł oryginału: Preliminary cardiological examinations in deaf children.
  Tytuł polski: Wstępne badania kardiologiczne dzieci głuchych.
  Autorzy: Rokicki Władysław, Markiewicz-Łoskot Grażyna, Michalewska Aleksandra, Włudarczyk Witold, Mizia Magdalena
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.737-739, tab., bibliogr. 4 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Istnieją pewnej dowody, że dzieci głuche sa w stosunku do całej populacji bardziej zagrożone niebezpiecznymi zaburzeniami rytmu. Przykłądem takiej arytmii jest zespół Jevell-Lange-Nielsen (jedna z chorób należących do "rodziny" zespołu wydłużonego QT). Dzieci te są obciążone wrodzoną głuchotą, a w zapisie EKG stwierdza sie wydłużenie odstępu QT. Celem pracy było wstępne badanie kardiologiczne 162 głuchych dziec, w tym 76 dziewczynek i 86 chłopców, w wieku 3-15 lat (średnio 10,5 ń 2,8), podopiecznych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących. Dane wykorzystane w naszej pracy zaczerpnieto z dokumentacji szkolnej i ankiety rozesłanej do rodziców. pod uwagę wzięto też wyniki badania fizykalnego, ze specjalnym uwzględnieniem układu krążenia, wynik dwukrotnego pomaru ciśneinie krwi i rutynowego zapisu elektrokardiograficznego. W badanej grupie 90 dzieci (55,5 proc.) obarczonych było głuchotą wrodzoną. Wśród tych dzieci u 24 stiwerdzono także w zapisie EKG tachykardię, a u 4 - bradykardię. Blok przedsionkowo-komorowy Iř wykazano u 3 dzieci, u 44 badanych niepełny blok prawej gałązki pęczka Hisa (RBBB), u 1 dziecka blok prawej gałązki był pełny. SKorygowany odstęp QT (QTc) przekraczał graniczną wartość 0,44 sekundy u 12 dzieci obarczonych wrodzoną głuchotą. W całej grupie dzieci głuchych z różnych powodów stwierdzono wydłużenie odstępu QTc u 16 choyrhc. Na podstawie dokumentacji lekarskiej, badania fizykalnego i standardowego zapisu EKG z 12 ...

  Streszczenie angielskie: There is some evidence that deaf children are more threatened than the general population by dangerous heart arrhythmias. An example is Jervell-Lange-Nielsen syndrome (one of the forms of long QT syndrome) which is characterised primarily by congenital deafness and prolongation of the QT interval. The aim of this study was to perform preliminary cardiological examinations on 162 deaf children (76 girls and 86 boys, 3-15 years old, mean age 10.5 ń 2.8 years) who attend the Regional School Centre for Deaf Children in Katowice. The data in our analysis was obtained from case histories (school records and speical questionnaires sent to parents), physical examinations with special regard to the cardiovascular system, double blood pressure measurement and 12 lead surface electrocardiogram. In the studied group, 90 children (55.5 p.c.) were congenitally deaf. Within this group, 24 children manifested tachycardia while 4 children manifested - bradycardia. AV block of I degree was found in 3 children. Incomplete right bundle branch block (RBBB) was observed in 44 children while a complete RBBB was noticed in 1 child. QTc interval ws prolonged (. 0.44s) in 12 children suffering from congental form of deafness and in 16 children suffering from all causes of deafness. On the basis of case history, physical examination, and standard 12-lead electrocardiogram, we established the occurrence of risk factors according to the new diagnostic crieteria of Schwartz et al. with relative ...


  22/22

  Tytuł oryginału: Zaburzenia osobowości u zabójców a motywy zabójstw : praca doktorska
  Autorzy: Markiewicz Renata, Masiak Marek (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Psychiatrii, Oddział Psychiatrii Sądowej w Lublinie
  Źródło: 2002, [1], 183 k. : il., tab., bibliogr. 256 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20886

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  stosując format: