Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MARIANOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Deklaracja porodu XXI wieku.
Autorzy: Klimek R[udolf], Basta A., Bręborowicz G[rzegorz]. H., Chazan B., Czajkowski K., Dębski R., Dubcak J., Fedor-Freybergh P., Hajek Z., Kamiński K., Klimek M., Krzysiek J., Lauterbach R., Lukacin S., Malarewicz A., Maly Z., Marianowski L[ongin], Oleszczuk J., Pisarski T., Reroń A., Roztocil A., Sajdak S., Skręt A., Śtencl J., Szymański W., Wilczyński J., Unzeitig V., Zdebski Z.
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (1) s.3-13, il., tab., bibliogr. 48 poz.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża


  2/8

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności leczenia zakażeń dolnego odcinka dróg moczowych pojedynczą dawką preparatu Monural.
  Tytuł angielski: The evaluation of efficacy of a single dose Monural in the treatment of lower urinary tract infection.
  Autorzy: Gajewska Małgorzata, Kamiński Paweł, Marianowski Longin
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 1 s.43-44, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the efficacy of a single dose Monural in women with clinical and laboratory symptoms of lower urinary tract infections. The study group consisted of 28 women aged 22-47 years with uncomplicated lower urinary tract infections, treated in Ginecological Ward of I Clinic Obstetric and Gynecology Medical Academy in Warsaw, in 2000-2001. The most frequently isolated pathogen was Escherichia coli, in the group of 28 women, treated due to lower urinary tract infection, a total clinical and laboratory release of symptoms was obtained in 21.


  3/8

  Tytuł oryginału: Nowotwór pęcherzyka żółtkowego współistniejący z ciążą - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Ovarian endodermal sinus tumor associated with pregnancy - a case report.
  Autorzy: Cyganek Anna, Ejmocka-Ambroziak Anna, Wiczyńska-Zając Anna, Marianowski Longin
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.408-411, bibliogr. 8 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 29-letniej kobiety w 31 tygodniu drugiej ciąży, u której rozpoznano nowotwór pęcherzyka żółtkowego. U pacjentki wykonano cięcie cesarskie i jednoczasowo usunięto trzon macicy z przydatkami. Masywne krwawienie z nacieczonych nowotworowo tkanek miednicy mniejszej uniemożliwiło przeprowadzenie radykalnej operacji i spowodowało konieczność obustronnego podwiązania tętnic biodrowych wewnętrznych. Po pierwotnym leczeniu operacyjnym pacjentka rozpoczęła uzupełniającą chemioterapię wielokelową. Zmarła 6 miesięcy po rozpoznaniu nowotworu.

  Streszczenie angielskie: An ovarian endodermal sinus tumor was found in a 29-years old patient with a 31-week intrauterine gestation. She received caesarean section, conservative surgery and three courses of combination chemiotherapy. She died 6 months after the diagnosis.


  4/8

  Tytuł oryginału: Kliniczne aspekty stosowania tibolonu (Livial).
  Tytuł angielski: Clinical aspects of livial in postmenopausal replacement therapy.
  Autorzy: Grzechocińska Barbara, Marianowski Longin
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (3) s.213-220, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zagadnienia związane z ogólnoustrojowym działaniem tibolonu (Livial). Pomimo, że preparat znany i stosowany jest od dawna, to wyniki prac ostatnich lat dostarczają wiele cennych informacji zarówno na temat mechanizmu działania jak również aspektów klinicznych. Tkankowo-specyficzny, wielokierunkowy, związany z różną aktywnością trzech metabolitów, mechanizm działania wyróżnia go sposród innych preparatów sterydowych stosowanych w terapii okresu menopauzy. Tibolan skutecznie zmniejsza objawy klimakteryczne, ma korzystne działanie na kości, nie powoduje niekorzystnych zmian w błonie śluzowej macicy i jest bezpieczny dla układu naczyniowego.

  Streszczenie angielskie: It's a review of literature on the clinical effects of Livial. Livial (generic name-tibolone) makes a therapy of choice for postmenopausal women. It's a synthetic steroid with estrogenic, progestagenic and androgenic properties due to its tissue specific effects. Livial is effective in reducing wasomotors symptoms and has positive effects on mood and libido. It also prevents bone loss and reduces risk of fractures. Livial is safe for cardiovascular system. The incidence of side effects is very low, about 3 in every one hundred. Because of its progestagenic activity in endometrium it results in endometrial atrophy but in vagina the studies showed oestrogen - like effects, i.e. improvement in vaginal dryness. Livial may be used as an "add-back" therapy in conjunction with GnRH agonists treatment. The rates of discontinuation is lower than HTR preparations, about 25 p.c. Livial may have benefits over conventional HRT in older women (over 65 years old), in women with history of endometrial cancer, breast cancer and endometriosis.


  5/8

  Tytuł oryginału: Rak jasnokomórkowy nerki u pacjentki z mięśniakiem gładkokomórkowym jajnika.
  Tytuł angielski: Clarocellular carcinoma of the kidneyt in coexistence with ovarian leiomyoma.
  Autorzy: Dworniak Tomasz, Kamiński Paweł, Czaplicki Maciej, Szymańska Krystyna, Marianowski Longin
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (7) s.623-626, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy opisano przypadek niezwykle rzadko występującego mięśniaka gładkokomórkowego jajnika. U 70 letniej kobiety stwierdzono współistnienie tego nowotworu jajnika z rakiem jasnokomórkowym nerki. Mięśniak gładkokomórkowy stanowi około 1 proc. łagodnych litych nowotworów jajnika, w przeciwieństwie do raka jasnokomórkowego, który jest najczęstszym nowotworem złośliwym nerek.

  Streszczenie angielskie: The study describes a rarely-occured ovarian leiomyoma. This type of tumour placed in the left ovary in coexistence with carcinoma of the left kidney was found in the 70 years old female patient. In epidemiology, contrary to the type of kidney cancer with occures most frequently, ovarian leiomyma makes only 1 p.c. of indolent solid ovarian carcinoma.


  6/8

  Tytuł oryginału: Rola i zadania położnej w systemie ochrony zdrowia kobiet w Polsce.
  Autorzy: Marianowski Longin
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (2) s.12-13 - Konferencja pt. Kształcenie pielęgniarek i położnych wobec przemian społecznych w Polsce i na świecie Warszawa 07.12. 2001
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  7/8

  Tytuł oryginału: Postępowanie w nagłych stanach w położnictwie i ginekologii
  Autorzy: Bartkowiak Robert, Burakowska Barbara, Burakowski Janusz, Chazan Bogdan, Chazan Bernard, Chruściel Adam, Czajka Ryszard, Czajkowski Krzysztof, Dębski Romuald, Ejmocka-Ambroziak Anna, Gralińska Krystyna, Janeczko Jarosław, Jędrzejczak Joanna, Jóźwik Michał, Kawka Jarosław, Kiljańczyk Marek, Klimek Marek, Kucharski Krzysztof, Leibschang Jerzy, Małkowski Piotr, Marianowski Longin, Mora Olimpia, Niemiec Krzysztof Tomasz, Oleszczuk Jan, Otto Włodzimierz, Paluszkiewicz Rafał, Peterek Jan, Rogowiecka Ewa, Rondio Zdzisław, Sikorski Marek, Sikorski Radzisław, Skręt Andrzej, Śledziewski Adam, Teliga-Czajkowska Justyna, Torbicki Adam, Warenik-Szymankiewicz Alina, Wojciechowski Dariusz, Woźniewska Iwona, Zwoliński Jerzy
  Opracowanie edytorskie: Chazan Bogdan (red.), Leibschang Jerzy (red.), Troszyński Michał (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 449, [1] s. : il., tab., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  8/8

  Tytuł oryginału: Położnictwo i ginekologia : podręcznik dla studentów
  Autorzy: Banaszewski Szymon, Biczysko Romuald, Brązert Jacek, Bręborowicz Grzegorz H., Chmielnicka-Kopaczyk Maria, Cyganek Anna, Cymerys Zbigniew, Czerniak Tomasz, Derwich Krzysztof, Drews Krzysztof, Dubiel Mariusz, Ejmocka-Ambroziak Anna, Galicki Tomasz, Głyda Andrzej, Jasiński Piotr, Jędrzejczak Piotr, Kądziołka Przemysław, Kempiak Joanna, Kędzia Helena, Kołodziejczyk Beata, Kopaczyk Andrzej, Kordel Krzysztof, Kruszyński Zdzisław, Kubiaczyk-Paluch Beata, Kurpisz Maciej, Łuczak-Wawrzyniak Jadwiga, Marianowski Longin, Markwitz Wiesław, Mróz Małgorzata, Obara Marian, Opala Tomasz, Pawelczyk Leszek, Pisarska-Krawczyk Magdalena, Pisarski Tadeusz, Przybylski Zygmunt, Sajdak Stefan, Skrzypczak Jana, Spaczyński Marek, Szczapa Jerzy, Szczepańska Małgorzata, Szpakowska-Rzymska Iwona, Szymanowski Krzysztof, Urbaniak Tomasz, Wielgoś Mirosław, Wilczak Maciej
  Opracowanie edytorskie: Pisarski Tadeusz (red.).
  Wydanie: - Wyd. 4 unowocz
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, XI, [1], 884, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  stosując format: