Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAREK-SZYDŁOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Półautomatyczny algorytm w wyznaczaniu granic wsierdzia u noworodków.
Tytuł angielski: Semiautomatic algorithm for tracing an outline of the endocardium in newborns.
Autorzy: Szydłowski Lesław, Wojnar Leszek, Marek-Szydłowska Teresa
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.723-727, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Ocena echogramów w celu pomiaru wielkości komór serca oraz ich kształtu jest wysoce subiektywna, ponieważ precyzyjne wytyczanie granic wsierdzia jest obarczone duzy błędem. Przedstawiono nową, półautomatyczną metodę wyznaczania wewnętrznego obrysu wsierdzia u nowroodków. Materiał badawczy stanowiło 1920 archiwalnych echogramów badanych nowroodków z niektórymi wadami wrodzonymi serca (tj. całkowitym nieprawidłowym spływem żył płucnych -TAPVR, zespołem niedorozwoju lewergo serca - HLHS, oraz przełożęniem wielkich pni naczyniowych - TGA) oraz bez nieprawidłowości, które tworzyły grupę kontrolną. DO dalszej analizy komór w skurczu i w rozkurczu wybrano 384 echogramy spełniające wymogi techniczne. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej, która wykazała, że opracowany półautomatyczny algorytm daje powtarzalne i dobrej jakości wyniki oraz jest nowym narzędziem w ilościowej ocenie echogramó wsierdzia i u noworodków.

  Streszczenie angielskie: Visual assessment of the endocardial outline is too subjective and the results do not provide enough support for reliable analysis. THe main problem that hinders echocardiographic diagnosis in measurements of ventricular size and shape during subsequent cycles of cardiac function lies in difficulties in obtaining precise delineation of endocardial margins. A new, semiautomatic algorithm for tracing endocardial outlines of newborns that were detectable in echocardiographic images is presented. The material consisted of 1920 historical echograms of newborns with selected congenital heart defects (total anomalous pulmonary venous return - TAPVR, hypoplastic left heart syndrome - HLHS, and transposition of the great arteries - TGA) and control group. THe algorithm was successfully used in the analysis of 384 images of heart chambers (right and left ventricles) of newborns in systole and diastole. THe results were subjected to a statistical analysis and revealed that semiautomatic algorithms can give consistent, repeatable, good quality results, and image analysis methods can be an efficient, additional tool for the quantitative interpretation of echocardiograms of the endocardium in newborns.

  stosując format: