Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MARCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Hiperhomocysteinemia - łatwo modyfikowalny czynnik ryzyka chorób układu krążenia.
Tytuł angielski: Hyperhomocysteinemia - easily modified risk factor for cardiovascular diseases.
Autorzy: Marczyk Iwona
Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (1) s.25-30, tab., bibliogr. 45 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,913

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Hyperhomocysteinemia is currently proved to be independent risk factor for cardiovascular diseases. Increased plasma homocysteine levels significantly interact with the known effects of other conventional factors predestinating to this group of diseases as well. Possibility of easy, safe, dietary and pharmacological control of hyperhomocysteinemia argue to include screening for hyperhomocysteinemia into laboratory tests performed for primary and secondary prevention of cardiovascular diseases connected with atherosclerosis.


  2/2

  Tytuł oryginału: Wpływ simwastatyny i atorwastatyny na peroksydację lipidów w błonach erytrocytów i wybrane parametry hemostazy u pacjentów z hipercholesterolemią z normo- lub hiperhomocysteinemią.
  Tytuł angielski: The effect of simvastatin and atorvastatin on lipids peroxidation in erythrocyte membrane and haemostatic parameters in hyperlipidemic patients with normo and hyperhomocysteinemia.
  Autorzy: Marczyk I., Wojsznis W., Chojnowska-Jezierska J., Koter M.
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (4) s.170-176, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Podwyższony poziom homocysteiny we krwi ma działanie cytotoksyczne, wywołuje stres oksydacyjny, promuje rozwój zakrzepów. Celem pracy była ocena wpływu 8-tygodniowej terapii wybranymi statynami (atorwastatyną i simwastatyną) na poziom produktów peroksydacji lipidów w błonach erytrocytów, lipoproteiny (a) i fibrynogenu w surowicy u pacjentów z hiperlipidemią typu II. Badaniem objęto 72 pacjentów, których podzielono na dwie grupy w zależności od wyjściowego stężenia homocysteiny w surowicy: Grupa 1 - 50 pts z normohomocysteinemią (Hcy 14 ćmol/l, grupa 2 - 22 pts z hiperhomocysteinemią (Hcy ň 14 ćmol/l). Po leczeniu statynami obserwowano istotne obniżenie poziomu produktów peroksydacji, przy czym w grupie z normohomocysteinemią stopień produktów perolksydacji lipidów był istotnie większy od stopnia ich obniżenia w grupie z hiperhomocysteinemią.

  Streszczenie angielskie: The elevated blood level of homocysteine facilitates atherosclerosis progression and is proved to be independent risk factor for myocardial infarction and cerebral stroke. The aim of the study was to evaluate the effect of 8-weeks statin therapy (simvastatin and atorvastatin) on lipids peroxidation in erythrocyte membrane, fibrinogen and lipoprotein (a) serum concentration. The study involved 72 patients with hyperlipidemia type II. Patients were divided into groups: group 1 - 50 pts with the initial homocysteine concentration 14 ćmol/l, group 2 - 22 pts with Hcy ň14 ćmol/l. In both group was observed peroxidation lipids decrease after therapy but much higher in patients with normohomocysteinemia than in group with hiperhomocysteinemia.

  stosując format: