Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MARCZUK-KOLADA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Zastosowanie systemu CarisolvTM w leczeniu próchnicy zębów mlecznych u dzieci w wieku przedszkolnym - obserwacje roczne.
Tytuł angielski: The use of CarisolvTM in the treatment of caries of the deciduous teeth in pre-school children - a one year observation.
Autorzy: Marczuk-Kolada Grażyna
Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (10) s.619-625, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,924

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zastosowano metodę chemo-mechanicznego usunięcia zębiny próchnicowej z użyciem CarisolvTM w leczeniu ubytków próchnicowych zębów mlecznych. Pacjentów podzielono na grupy: I do 36 miesiąca życia, II od 37 do 48 miesiąca życia, III od 49 do 60 miesiąca życia. Ogółem opracowano i wypełniono 124 ubytki próchnicowe. W grupie I opracowano 52 ubytki, w grupie II 58 i w grupie III 14 ubytków. Po upływie roku zbadano założone wypełnienia. Oceniono obecność wypełnień oraz powikłań w posataci utraty wypełnienia i przetoki na wyrostku zębodołowym. Badanie kontrolne wykazało, że w grupie I nastąpiła utrata 5 wypełnień i w 3 przypadkach pojawiły się przetoki na wyrostku zębodołowym. W grupie II stwierdzono utratę 7 wypełnień i jedną przetokę na wyrostku zębodołowym. W grupie III wszystkie wypełnienia były zachowane.

  Streszczenie angielskie: The chemo-mechanical removal of caries with Carisolv was applied in the treatment of caries in the deciduous teeth. The patients were divided into age groups: I (36 months and under), II (from 37 to 48 months old) and III (from 49 to 60 months old). A total of 124 cavities were prepared and restored. In group I, 52 cavities were treated, in group II, 58 cavities and in group III, 14 cavities. After one year a follow - up examination was carried out assessing the restorations. We assessed whether the restorations were still present after one year, and whether there were any complications, such as the presence of fistula on the alveolar process. The follow - up examination showed that in group I there was a loss of 5 restorations, and in 3 cases alveolar fistulas were found. In group II we found a loss of 27 restorations and I alveolar fistula. In group III all restorations were present.


  2/2

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych właściwości fizykochemicznych śliny osób z nadżerkami szkliwa.
  Tytuł angielski: The assessment of selected physiochemical characteristics of the saliva in patients with enamel erosions.
  Autorzy: Waszkiel Danuta, Choromańska Magdalena, Marczuk-Kolada Grażyna
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (12) s.775-781, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wybranych parametrów śliny u osób z nadżerkami szkliwa. Określono: odczyn, zdolności wydzielnicze, zawartość węglowodanów i fosforu nieorganicznego w ślinie. Dokonano również oceny jej pH po zakwaszeniu sokiem grejfrutowym. Wyniki badania wykazały, że osoby z nadżerkami szkliwa cechował niższy wskaźnik wydzielania śliny o niższym pH, ale wyższą zawartością wodorowęglanów i fosforu nieorganicznego w porównaniu do osób bez nadżerek. Podwyższona koncentracja wodorowęglanów i fosforu nieograniczonego może wskazywać na stalą stymulację układu buforowego śliny osób z nadżerkami. Analiza odczynu śliny po zakwaszeniu sokiem grejfrutowym wskazuje na niższe wartości pH śliny osób z nadżerkami w czasie trwania eksperymentu.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess selected parameters of the saliva in patients with enamel erosions. The pH, salivary flow rate and level of bicarbonates and inorganic phosphates in the saliva were evaluated. The pH of the saliva was also assessed aft er acidifying it with graprfruit juice. The results of the study showed that the saliva in patients with enamel erosions was characterized by a lower pH and lower salivary flow rate, but a higher level of bicarbonates and inorganic phosphates. The increased concentration of biocarbonates and inorganic phosphates may suggest a constant stimulation of the salivary buffer system in patients with enamel erosions. An analysis of the pH of the saliva following its acidification with grapefruit juice suggests a lower pH of the saliva in patients with enamel erosion during the experiment.

  stosując format: