Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MARCZAK-WOJTYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Ocena kliniczna wypełnień wykonanych z materiału Definite - obserwacje roczne.
Tytuł angielski: Clinical evaluation of fillings made using Definite - one year assessment.
Autorzy: Marczak-Wojtyńska Anna, Cyprysiak Gabriela
Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (4) s.46-49, tab., bibliogr. [8] poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,097

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była kliniczna ocena światłoutwardzalnego materiału od wypełnień Definite (Degussa), który należy do nowej grupy organicznie modyfikowanych materiałów ceramicznych - ormocerów. Z badanego materiału wykonano 178 wypełnień. Ocenę wypełnień, z zastosowaniem czterostopniowej skali Ryge'a, przeprowadzono po 6 i 12 miesiącach uwzględniając retencję, szczelność brzeżną, kształt anatomiczny, kolor oraz gładkość powierzchni. Na podstawie rocznego okresu obserwacji w odstępach półrocznych stwierdzono, że materiał jest trwały o wysokich walorach kosmetycznych oraz ma właściwości przeciwpróchnicowe. Po 12 miesiącach ocena według kryteriów Ryge'a ujawniłą 98,6 proc. wypełnień akceptowanych.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the light-polymerised filling material Definite (Degussa), which belongs to the new group of organically modified ceramic-ormocer materials. 178 fillings were made using Definite. Evaluation was made after 6 and 12 months period of time, with 4 degree Ryge'a scale allowing retention, tightness, anatomical shape and smoothness of the surface. After the observation period with 6 months interval it was concluded that material is solid with high cosmetic quality and 98,6 p.c. accepted after 12 months with Ryge'a scale.


  2/2

  Tytuł oryginału: Obrazowanie stawów skroniowo-żuchwowych.
  Tytuł angielski: Imaging of the temporomandibular joints.
  Autorzy: Marczak-Wojtyńska Anna
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (5) s.39-42, bibliogr. [27] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Stawy skroniowo-żuchwowe mogą być dotknięte wielma schorzeniami, takimi jak: wrodzone i rozwojowe wady żuchwy lub kości czaszki, schorzenia układowe, urazy, zmiany guzopodobne, nowotwory, zesztywniwenia i przemieszczenia dysku, procesy zapalne powodujące zapalenie błony maziowej, torebki stawowe, choroby zwyrodnieniowe oraz różne stany pozabiegowe. W szerokim pojciu cel obrazowania w odniesienu do stawow skroniowo-żuchwowych dotyczy integralnej oceny tklanek twardych w powiązaniu z tkankami mikkimi, a więc kłykcia żuchwowego, dołu panewkowego, wypukłości stawowej, dysku stawowego oraz jego przyczepów. Nie każda metoda obrazowania jest jednakowo efektywna dla różnych patologii stawów. Wybór metody powinien uwzględniać przede wszystkim historię choroby, objawy kliniczne, dawkę promieniowania, plan zamierzonego postępowania oraz skuteczność danej techniki.

  stosując format: