Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MARCZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Ocena kliniczna wypełnień wykonanych z materiału Definite - obserwacje roczne.
Tytuł angielski: Clinical evaluation of fillings made using Definite - one year assessment.
Autorzy: Marczak-Wojtyńska Anna, Cyprysiak Gabriela
Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (4) s.46-49, tab., bibliogr. [8] poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,097

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była kliniczna ocena światłoutwardzalnego materiału od wypełnień Definite (Degussa), który należy do nowej grupy organicznie modyfikowanych materiałów ceramicznych - ormocerów. Z badanego materiału wykonano 178 wypełnień. Ocenę wypełnień, z zastosowaniem czterostopniowej skali Ryge'a, przeprowadzono po 6 i 12 miesiącach uwzględniając retencję, szczelność brzeżną, kształt anatomiczny, kolor oraz gładkość powierzchni. Na podstawie rocznego okresu obserwacji w odstępach półrocznych stwierdzono, że materiał jest trwały o wysokich walorach kosmetycznych oraz ma właściwości przeciwpróchnicowe. Po 12 miesiącach ocena według kryteriów Ryge'a ujawniłą 98,6 proc. wypełnień akceptowanych.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the light-polymerised filling material Definite (Degussa), which belongs to the new group of organically modified ceramic-ormocer materials. 178 fillings were made using Definite. Evaluation was made after 6 and 12 months period of time, with 4 degree Ryge'a scale allowing retention, tightness, anatomical shape and smoothness of the surface. After the observation period with 6 months interval it was concluded that material is solid with high cosmetic quality and 98,6 p.c. accepted after 12 months with Ryge'a scale.


  2/6

  Tytuł oryginału: Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych.
  Tytuł angielski: Extrinsic allergic alveolitis.
  Autorzy: Piotrowski Wojciech J., Marczak Jerzy
  Źródło: Terapia 2002: 10 (4) z. 1 s.32-37, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Extrinsic allergic alveolitis is an immunologic reaction to inhaled organic compounds. The most common form of the disease is farmers' lung, developing in response to various allergens. Several immunologic reactions are responsible for the development of symptoms. The article presents clinical features, and diagnostic methods used in the management of the disease. Differential diagnosis is discussed. The main treatment option is to avoid the etiologic factors. However the authors present guidelines of pharmacotherapy, especially important for those patients who refuse to give up their work or hobby.


  3/6

  Tytuł oryginału: Obrazowanie stawów skroniowo-żuchwowych.
  Tytuł angielski: Imaging of the temporomandibular joints.
  Autorzy: Marczak-Wojtyńska Anna
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (5) s.39-42, bibliogr. [27] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Stawy skroniowo-żuchwowe mogą być dotknięte wielma schorzeniami, takimi jak: wrodzone i rozwojowe wady żuchwy lub kości czaszki, schorzenia układowe, urazy, zmiany guzopodobne, nowotwory, zesztywniwenia i przemieszczenia dysku, procesy zapalne powodujące zapalenie błony maziowej, torebki stawowe, choroby zwyrodnieniowe oraz różne stany pozabiegowe. W szerokim pojciu cel obrazowania w odniesienu do stawow skroniowo-żuchwowych dotyczy integralnej oceny tklanek twardych w powiązaniu z tkankami mikkimi, a więc kłykcia żuchwowego, dołu panewkowego, wypukłości stawowej, dysku stawowego oraz jego przyczepów. Nie każda metoda obrazowania jest jednakowo efektywna dla różnych patologii stawów. Wybór metody powinien uwzględniać przede wszystkim historię choroby, objawy kliniczne, dawkę promieniowania, plan zamierzonego postępowania oraz skuteczność danej techniki.


  4/6

  Tytuł oryginału: Porównawcza ocena licówek kompozytowych i porcelanowych w świetle badań laboratoryjnych, klinicznych i mikroskopowych : praca doktorska
  Autorzy: Marczak-Prośniak Iwona, Karasiński Antoni (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej w Zabrzu
  Źródło: 2002, [2], 57 k., [44] k. tabl. : il., bibliogr. 124 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20201

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/6

  Tytuł oryginału: Substancje alarmowe jako wykładnik stanu emocjonalnego poprzedzającego zgon.
  Tytuł angielski: Alarm substances as an exponent of emotional state before death.
  Autorzy: Hauser Roman, Gos Tomasz, Marczak Marcin, Janicki Jerzy, Wiergowski Marek, Jankowski Zbigniew, Karaszewski Bartosz, Łuczak Natalia, Krzyżanowski Maciej, Wodniak-Ochocińska Łucja
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (4) s.287-293, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Praca prezentuje wyniki wstępnych badań, których celem jest identyfikacja feromonów alarmowych wydzielanych przez ssaki. Przeprowadzono je na szczurach płci męskiej rasy Wistar. Stosowano wobec nich awersyjne bodźce sensoryczne oraz procedury warunkowania lęku. U badanych zwierząt obserwowano narastanie behawioralnych wykładników zagrożenia. W ich atmosferze zidentyfikowano związki organiczne, których część może odpowiadać substancjom alarmowym. W ocenianych strukturach węchomózgowia stwierdzono wzrost stężenia glutaminianu.


  6/6

  Tytuł oryginału: Journal of Physiology and Pharmacology
  Tytuł angielski: 8th Polish-German Conference on Advances in Experimental and Clinical Pneumology, Warsaw, 9-11 May 2002 - [abstracts].
  Opracowanie edytorskie: Kowalski Janusz (Przedm.), Pokorski Mieczysław (red.), Marczak Magdalena (red.).
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 suppl. 2 s.3-62, il., tab., bibliogr. [przy ref.] - 8 Polsko-Niemiecka Konferencja pt. Postępy w pulmonologii doświadczalnej i klinicznej Warszawa 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: