Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MARCYNIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Immunologiczne i genetyczne aspekty patofizjologii endometriozy.
Tytuł angielski: Immunological and genetical aspects of physiopathology of endometriosis.
Autorzy: Radomski Dariusz, Marcyniak Marek, Milewczyk Paweł, Zdanowska Katarzyna, Drągowska Katarzyna, Roszkowski Piotr I.
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (1) s.68-73, bibliogr. 37 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Prowadzone badania nad patofizjologią endometriozy, wykazują udział czynników immunologicznych i genetycznych w patomechanizmie rozwoju ektopowych ognisk błony śluzowej macicy. Celem pracy jest przedstawienie obecnej wiedzy na temat zaburzeń układu immunologicznego oraz defektów genetycznych współistniejących z endometriozą. Publikacja omawia najnowsze zagadnienia dotyczące wpływu zaburzeń odpowiedzi humoralnej i komórkowej na proliferację ektopowych ognisk endometrium, prezentuje negatywne oddziaływanie czynników środowiskowych na defekty niektórych genów regulujących rozrost komórek błony śluzowej macicy. Przedstawia także wyniki badań nad rolą macierzowych metaloproteaz w patologii gruczolitości. Pogłebienie wiedzy dotyczącej etiologii endometriozy może być pomocne w znalezieniu przyczyny niepłodności kobiet, często współistniejącej z tą chorobą.

  Streszczenie angielskie: This article reviews the pathological mechanism of endometriosis. We concentrate on immunlogical and genetical factors which play a role in the developing of endometriosis. We present the possible neetwork of interactions between immune cells, hormones and matrix metalloprtoeases system in the ectopic endometrial tissue.


  2/3

  Tytuł oryginału: Andropauza
  Autorzy: Bablok Leszek, Bar-Andziak Ewa, Barcz Ewa, Czaplicki Maciej, Demissie Marek, Jankowska Ewa Anita, Jóźków Paweł, Marcyniak Marek Edward, Mędraś Marek, Szczęsny Magdalena
  Opracowanie edytorskie: Mędraś Marek (red.), Bablok Leszek (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 117, [1] s. : tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,309

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  3/3

  Tytuł oryginału: Instrumentalna kontrola jamy macicy bezpośrednio po porodzie.
  Tytuł angielski: Curettage directly after the delivery.
  Autorzy: Marcyniak Marek, Czajkowski Krzysztof, Deręgowski Krzysztof, Hamela-Olkowska Anita, Jalinik Katarzyna
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (12) s.1213-1217, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono weryfikację zasadności wskazań do zabiegu instrumentalnej kontroli jamy macicy po porodzie na podstawie wyników badań histopatol. uzyskanych wyskrobin. Tylko w połowie przypadków wykazano obecność resztek popłodu w badaniu mikroskopowym. Najwięcej rozbieżności między rozponaniem klinicznym a wynikiem badania histopatol. miało miejsce w przypadku podejrzenia ubytku tkanki łożyskowej (68,5 proc.). U 75 proc. kobiet łyżeczkowanych z powodu krwawienia po porodzie nie stwierdzono pozostałości popłodu w badaniu histopatologicznym.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to compare indications for curettage directly after delivery with histologic findings. Only in 51 p.c. there was a histologic confirmation of placental or membrane tissue. Residnes indications of the suspected retained placenta were wrong in 70 p.c. cases. The curetting of 75 p.c. of the patients experiencing post partum bleeding revealed no fragments of placental or membrane tissue.

  stosując format: