Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MARCINOWSKA-SUCHOWIERSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka złamań w przebiegu osteoporozy.
Tytuł angielski: Risk factors of fractures in osteoporosis.
Autorzy: Marcinowska-Suchowierska Ewa
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (4) s.325-333, il., tab., bibliogr. 18 poz.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/6

  Tytuł oryginału: Comparative study of cefaclor AF vs cefuroxime axetil in acute exacerbations of chronic bronchitis.
  Autorzy: Haczyński Józef, Chyczewska Elżbieta, Grzelewska-Rzymowska Iwona, Małolepszy Józef, Marcinowska-Suchowierska Ewa, Milanowski Janusz, Oklek Kazimierz, Płusa Tadeusz, Słomiński Marek, Szmygin Katarzyna, Rek Mirosław
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.PI1-PI7, il., tab., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: Acute exacerbations of chronic bronchitis (AECB) are the most common complication of chronic bronchitis. The majority of AECB are caused by infection. The choice of appropriate antibacterial therapy for AECB is becoming more difficult and is usually empirically, Cefaclor and cefruoxime are used for ambulatory treatment of AECB. Material/Methods: This multicenter, randomized, single blind study was undertaken in order to compare efficacy and safety of cefaclor AF (500 mg BID) and cefuroxime axetil (250 mg BID) in 10 days treatment of ambulatory patients with SECB. 170 adults were enrolled into the study. Clinical responses were assessed on 17th - 24th day after randomization. Results: Both antibiotics had high over 97 p.c. effectiveness in the treatment of AECB. There was stastically 1.7 times higher rate of patients with cough release after cefaclor treatment compared to cefuroxime (p 0.03). There was a significantly 2.25 higher rate of patients with AECB symptoms release like: increasing dyspnea, sputum volume and sputum purulence or cough in cefaclor group compard to cefuroxime (p 0.0187). Both treatment resulted in significant improvement of pulmonary peak expiratory flow (PEF). There were no differences between the rates of gastrointestinal and other side effects in both groups. Conclusions: 1. Cefaclor and cefruroxime have similar high efficacy and safety in 10 days treatment of patients with AECB. 2. Cefaclor treatment significantly higher 2.25 times reduces the rate of principle symptoms of AECB compared to cefuroxime. 3. Both antibiotics treatment significantly increase PEF, with higher tendency observed in after cefaclor treatment.


  3/6

  Tytuł oryginału: Aktualny stan wiedzy o diagnostyce osteoporozy i czynnikach ryzyka złamań w przebiegu osteoporozy.
  Tytuł angielski: An update on the diagnosis and risk factors of fractures in osteoporosis.
  Autorzy: Marcinowska-Suchowierska Ewa
  Źródło: Post. Nauk Med. 2002: 15 (4) s.159-164, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,828

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Osteoporoza - choroba układu kostnego charakteryzująca się niską masą kostną i zaburzeniami mikroarchitektury, co sprzyja powstaniu złamań. Kryteria diagnostyczne osteoporozy ustalono na podstawie pomiaru gęstości minerału kostnego (BMD) szyjki kości udowej metodą DEXA. Ocena ryzyka złamań na podstawie pojedynczego pomiaru BMD jest niewystarczająca, ponieważ odzwierciedla tylko jeden z elementów wytrzymałości kości, pomijając ocenę jej jakości. W prognozowaniu złamań należy uwzględnić ogólną sprawność fizyczną analizowanej osoby, podatność na urazy oraz cały zespół czynników ryzyka, obejmujący uwarunkowania genetyczne, wiek, płeć, rasę, a także budowę ciała, aktywność fizyczną, czynniki dietetyczne, zwłaszcza wapń i witaminę D oraz wiele uzależnień wtórnych, związanych ze schorzeniami i lekami. Celem pracy jest omówienie podstaw diagnostyki osteoporozy, czynników zwiększających ryzyko złamań i sprzyjających rozwojowi osteoporozy.

  Streszczenie angielskie: Osteoporosis is a systemic skelatal disease characterized by low bone mass and microarchitectural deterioration of bone tissue, whit a consequent increase in fractures. The diagnosis of osteoporosis is based on the measurement of bone mineral density (BMD) of the femoral neck using dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA). The assessment of fracture risk based on a single BMD measurement is not enough, because it presents only one component of bone strenght. In predicting the risk of fractures, a physician should take into account the general physical condition of the person analysed, susceptibility to injury, as well as a whole complex of risk which include genetic disposition, age, sex, race, physical build and activity, nutrient factors, especially calcium and vitamin D intake and different illnesses and medication taken. The aim of this paper is to present the diagnosis of osteoporosis and risk factors, which lead to osteoporosis with a consequent increase in fractures.


  4/6

  Tytuł oryginału: Witamina D - aktualny stan wiedzy. Wykorzystanie witaminy D w profilaktyce i leczeniu osteoporozy.
  Autorzy: Marcinowska-Suchowierska Ewa
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (9/10) s.30-36, 38, bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/6

  Tytuł oryginału: Masywny wysięk do jamy opłucnowej jako objaw przetoki trzustkowo-opłucnowej.
  Tytuł angielski: Massive pleural cavity effusion as the manifestation for pancreatico-pleural fistula.
  Autorzy: Łazicka-Frelek Maria, Pogorzelska Jolanta, Bogołowska-Stieblich Agata, Marcinowska-Suchowierska Ewa
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (5) s.1079-1083, il., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  6/6

  Tytuł oryginału: Stanowisko Rady Naukowej Polskiej Fundacji Osteoporozy wobec diagnostyki i leczenia osteoporozy - czerwiec 2002.
  Tytuł angielski: Statement of the Scientific Board of the Polish Osteoporosis Foundation in diagnostics and treatment of osteoporosis - June 2002.
  Autorzy: Badurski Janusz E., Czerwiński Edward, Gmiński Jan, Horst-Sikorska Wanda, Marcinowska-Suchowierska Ewa, Milewicz Andrzej, Opala Tomasz, Tłustochowicz Witold
  Źródło: Post. Osteoartrol. 2002: 13 (1/2) s.9-10
  Sygnatura GBL: 800,005

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: