Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MARCINKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/21

Tytuł oryginału: Wpływ ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego rodzącej na sposób porodu.
Tytuł angielski: Effect of epidural analgesia on mode of delivery.
Autorzy: Lach Jarosław, Marciniak Regina, Marcinkowski Zenon, Hermelin Aleksander
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.234-237, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/21

  Tytuł oryginału: Doustna i dopochwowa droga indukcji porodu mizoprostolem po przedwczesnym pęknięciu błon płodowych.
  Tytuł angielski: Oral or vaginal Misoprostol administration for induction of labor in term premature rupture of membranes.
  Autorzy: Lisiak Mariusz, Marcinkowski Zenon, Marciniak Regina
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.259-162, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/21

  Tytuł oryginału: Rozpoznawanie śmierci biologicznej.
  Autorzy: Marcinkowski Tadeusz
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (2) s.74-77, il., bibliogr. 2 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/21

  Tytuł oryginału: Higiena : profilaktyka w zawodach medycznych : wybrane zagadnienia
  Opracowanie edytorskie: Marcinkowski Jerzy T. (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2 uzup
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego 2002, 251 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,098

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy


  5/21

  Tytuł oryginału: Mały obrazek z historii studiów medycznych w Warszawie w okresie okupacji.
  Tytuł angielski: A small picture of the history medical studies in Warsaw during the nazi occupation.
  Autorzy: Marcinkowski Tadeusz
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (1) s.58-59
  Sygnatura GBL: 301,366

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia okresu wojny 1939-1945

  Temat korporatywny:
 • Wojna 1939-1945


  6/21

  Tytuł oryginału: Bożena Bujakowska (1922-1993) i jej rozprawa "Recepcja poglądów Hipokratesa w Polsce na tle dziejów medycyny powszechnej"
  Autorzy: Marcinkowski Tadeusz
  Źródło: - Goleniów, Oficyna Wydaw. "BIOS" 2002, 18 s. : il., 21 cm. - Tyt. również w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 660,758

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Bujakowska
 • Bożena 1922-1993


  7/21

  Tytuł oryginału: Synchytrium endobioticum and its potential role in carcinogenesis
  Autorzy: Marcinkowski Tadeusz
  Źródło: - Goleniów, Oficyna Wydaw. "BIOS" 2002, 25 s. : il., bibliogr. 4 poz., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 660,759

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Łuczyński
 • Stanisław 1902-1971


  8/21

  Tytuł oryginału: Doktor Adam Majewski (1907-1979) i jego książka : "Wojna, ludzie i medycyna"
  Autorzy: Marcinkowski Tadeusz
  Źródło: - Goleniów, Oficyna Wydaw. "BIOS" 2002, 56 s. : il., 21 cm. - Tyt. również w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 735,412

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Majewski
 • Adam 1907-1979


  9/21

  Tytuł oryginału: Biopharmaceutical assessment of eye drops containing aloe (Aloe arborescens Mill.) and neomycin sulphate.
  Autorzy: Kodym Anna, Grześkowiak Edmund, Partyka Danuta, Marcinkowski Andrzej, Kaczyńska-Dyba Ewelina
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (3) s.181-186, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The subject of the studies was eye drops made of aloe, containing the group of aloe chemical substances of anti-inflammatory use and neomycin sulphate. The aim of the studies was to evaluate the permeability of biologically active aloe substances, determined as aloenin, through synthetic lipophilic and hydrophilic membranes in a standard perfussion apparatus and in vitro verification of the transport possibilities of these substances through the isolated cornea of pig's eye. The permeability process of biologically active aloe substances determined as aloenin, through synthetic lipophilic and hydrophilic membranes, was analyzed using the first-order kinetics. Estimated quotas of permeability rate constant show that the investigated chemical compounds of aloe, included in the eye drops, diffused through the applied membranes. The studies of permeability through isolated pig's cornea proved that biologically active aloe substances could not overcome this biological larrier. On the basis of biopharmaceutical studies it can be concluded that the eye drops containing aloe and neomycin sulphate, due to the lack of permeating abilities through the eye cornea, should be particularly useful in the treatment of inflammations and infections of external parts of the eye, such as conjuctiva, eyelid edges, lacrimal sac and cornea.


  10/21

  Tytuł oryginału: Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku. T. 2. Z. 4
  Autorzy: Bardzik Kazimierz, Bojczuk Hanna, Brożek Krzysztof, Gliński Jan B., Janczewski Grzegorz, Jaroszewska Teresa, Jeske Wojciech, Kempa Maria E., Kolka Wojciech P., Koźmińska-Kubarska Anna, Kulesza Sebastian, Kulik Halina, Marcinkowski Tadeusz, Michalska Magdalena, Schmidt-Pospuła Maria D., Zabłocki Stanisław
  Opracowanie edytorskie: Urbanek Bożena (red. i oprac.).; Polska Akademia Nauk Instutut Historii Nauki, Zakład Historii Nauk Medycznych
  Źródło: - Warszawa, IHN PAN 2002, 137 s. : il., bibliogr. [przy biogramach], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 720,262

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna


  11/21

  Tytuł oryginału: Resorpcja masywnych zwapnień tkanek miękkich po subtotalnej paratyreoidektomii u chorego z przewlekłą niewydolnością nerek leczonego powtarzanymi hemodializami.
  Tytuł angielski: Resolution of massive soft tissue calcifications after subtotal parathyreoidectomy in haemodialysed patient with chronic renal failure.
  Autorzy: Chudek Jerzy, Piecha Grzegorz, Marcinkowski Wojciech, Nieszporek Teresa, Więcek Andrzej
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (3) s.193-196, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy opisano 55-letniego chorego na przewlekłą niewydolność nerek leczonego od 10 lat powtarzanymi hemodializami, u którego stwierdzono zaawansowaną wtórną nadczynność przytarczyc. Leczenie aktywnymi metabolitami witaminy D doprowadziło do nasilenia hiperfosfatemii i wtórnie do powstania masywnych zwapnień tkanek miękkich. Pourazowe złamanie lewej kości udowej i unieruchomienie chorego doprowadziło do hiperkalcemii opornej na leczenie zachowawcze. Dopiero subtotalna paratyreoidektomia umożliwiła normalizację kalcemii a w 12 miesięcy po zabiegu stwierdzono prawie całkowitą resorpcję zwapnień.

  Streszczenie angielskie: A case of a 55 year old haemodialysed patient with chronic renal failure and advanced secondary hyperparathyroidism is described. Treatment with active viatmin D metabolites accelerated hyperfosfataemia which caused massive soft tissue calcifications. After immobilization due to posttraumatic femoral bone fracture hypercalcaemia resistant to pharmacological treatment was revealed. Normocalcaemia was achieved after subtotal parathyroidectomy and 12 months later nearly complete resolution of soft tissue calcifications was observed.


  12/21

  Tytuł oryginału: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle obowiązujących przepisów i orzeczeń lekarskich oraz opinii wybranych grup społecznych : praca doktorska
  Autorzy: Kaczmarek Tadeusz, Marcinkowski Jerzy T. (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra Medycyny Społecznej w Poznaniu
  Źródło: 2002, 227 s. : il., tab., bibliogr. 117 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19816

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • praca doktorska


  13/21

  Tytuł oryginału: Rola farmaceuty w opiece zdrowotnej na przykładzie aptek ogólnodostępnych Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej : praca doktorska
  Autorzy: Ulatowska-Szostak Ewa, Marcinkowski Jerzy T. (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra Medycyny Społecznej, Zakład Higieny w Poznaniu
  Źródło: 2002, [2], 131 k. : il., tab., bibliogr. 150 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19826

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  14/21

  Tytuł oryginału: Kierunki współczesnej ergonomii
  Autorzy: Marcinkowski Jerzy S.
  Źródło: W: Aktualny stan ergonomii w rolnictwie - potrzeby na przyszłość - Lublin, 2002 s.205-212, tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 8 Międzynarodowe Seminarium Ergonomii i BHP w Rolnictwie Lublin 22-24.10. 2001
  Sygnatura GBL: 735,425

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  15/21

  Tytuł oryginału: Histometryczna ocena rozkładu uszkodzeń gronka wątrobowego w indukowanym eksperymentalnie zatruciu oktapeptydowymi toksynami muchomora sromotnikowego : praca doktorska
  Autorzy: Waloszczyk Piotr, Marcinkowski Tadeusz (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Zakład Medycyny Sądowej w Szczecinie
  Źródło: 2002, 69 k. : il., tab., bibliogr. 112 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20142

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  16/21

  Tytuł oryginału: Obraz histopatologiczny błony śluzowej żołądka u pacjentów z wrzodem dwunastnicy leczonych: zachowawczo, metodą wysoce wybiórczej wagotomii lub antrektomii z wagotomią pniową.
  Tytuł angielski: Histopathology of the gastric mucosa in duodenal ulcer patients treated medically, by proximal gastric vagotomy or by antrectomy with truncal vagotomy.
  Autorzy: Jarczyk Grzegorz, Marcinkowski Piotr, Nussbeutel Joanna, Jędrzejczyk Waldemar
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (1) s.19-24, tab., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. Celem badania było określenie zmian histopatologicznych błony śluzowej żołądka u pacjentów z wrzodem dwunastnicy leczonych zachowawczo, metodą wysoce wybiórczej wagotomii lub antrektomii z wagotomią wapniową. Materiał i metody. Ocenie poddano 225 pacjentów leczonych z powodu choroby wrzodowej dwunastnicy, w tym 113 leczonych zachowawczo w latach 1972-1995 i 112 leczonych operacyjnie w latach 1972-1983, metodą wysoce wybiórczej wagotomii (n=30) lub antrektomii z wagotomią pniową (n = 82). Podczas badania endoskopowego pobierano wycinki z części przedodźwiernikowej, trzonu i zespolenia żołądkowo-dwunastniczego. Preparaty barwiono hematoksyliną, eozyną, błękitem alcjanu i metodą p.a.S oraz zmodyfikowaną metodą Giemsy na obecność Helicobacter pylori. Oceniano częstość oraz stopień nasilenia: przewlekłego aktywnego, przewlekłego zanikowego zapalenia, rozrostu dołeczkowego, metaplazji jelitowej, dysplazji i zakażenia Helicobacter pylori. Wyniki. U pacjentów operowanych metodą antrektomii z wagotomią pniową znamiennie częściej, w stosunku do nieoperowanych lub leczonych metodą wysoce wybiórczej wagotomii, rozpoznawano przewlekłe zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka (54,9 proc. vs. 13,3 proc. i 16,7 proc.: p 0,001, p 0,001), rozrost dołeczkowy (90,2 proc. vs 71,7 proc. i 20,0 proc.; p 0,01, p 0,001) i dysplazję (31,7 proc. vs 6,2 proc. i 0 proc.; p 0,001, p = 0,001). Różnice te dotyczyły głównie zmian o niewielkim i umiarkowanym stopniu nasilenia. Z kolei częstość zakażenia Helicobacter pylori była najmniejsza...


  17/21

  Tytuł oryginału: Nowe standardy leczenia - antagoniści receptora GP IIb/IIIa w ostrych zespołach wieńcowych.
  Autorzy: Marcinkowski Marek
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (6) s.17-21, il.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  18/21

  Tytuł oryginału: Rola procesów zapalnych w chorobie niedokrwiennej serca.
  Autorzy: Marcinkowski Marcin
  Źródło: Bad. Diagn. 2002: 8 (3) s.17-21, il., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,211

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  19/21

  Tytuł oryginału: Ocena postępowania lekarskiego w oparciu o normy etyczne i prawa stanowione w świetle materiałów Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej : praca doktorska
  Autorzy: Maciejewski Sławoj, Marcinkowski Jerzy T. (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra Medycyny Społecznej w Poznaniu
  Źródło: 2002, 147 k. : il., tab., bibliogr. 76 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20426

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  20/21

  Tytuł oryginału: Wiedza pielęgniarek (pielęgniarzy) i położnych na temat profilaktyki zakażeń szpitalnych.
  Tytuł angielski: Nurse and midwives and their knowledge on preventing hospital infections.
  Autorzy: Klimberg Aneta, Marcinkowski Jerzy T.
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (1) s.65-69, sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była próba diagnozy wiedzy pielęgniarek i położnych na temat profilaktyki zakażeń szpitalnych. Badanie przeprowadzono w 1999 roku na terenie województwa wielkopolskiego. Wzięło w nim udział 136 pielęgniarek i położnych. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, zrealizowany przy pomocy ankietowana. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety, zawierający 58 pytań. Do zasadniczych wniosków badania należą: wiedza pielęgniarek i położnych na temat zakażeń szpitalnych jest niedostateczna; podczas kształcenia pielęgniarek i położnych należy położyć większy nacisk na ukształtowanie umiejętności przeciwdziałania zakażeniom; konieczne wydaje się zintensyfikowanie i podniesienie jakości szkoleń i kursów dla pracowników w dziedzinie bhp; celowe jest kontynuowanie szczepień ochronnych pzreciwko wzw. typu B wśród personelu medycznego oraz ich propagowanie w społeczeństwie.

  Streszczenie angielskie: The aim of this work was an attempt at diagnosing the knowledge possessed by nurses and midwives on the subject of preventing hospital infections. The study was conducted in 1999 in Wielkopolska province. The subjects of the reseach were 136 nurses and midwives. The research method was based on the diagnosed survery, carried out in the from of questioning. A questionnaire consisting of 58 questions was the tool of the study. The main conclusions regarding the study are the following: nurses and midwives lack sufficient knowledge on the subject of hospital infections; more emphasis in the process of the education of nurses and midwives must be placed on developing the abilities to counteract infections; it seems necessary to intensity and increase the quality of training and courses for the employees with regard to the safety regulations; continuing vaccinations against hepatitis B among the medical personnel as well as it's promotion in society is purposeful.


  21/21

  Tytuł oryginału: O potrzebie kształcenia studentów akademii medycznych w zakresie profilaktyki w zawodach medycznych.
  Autorzy: Marcinkowski Jerzy T.
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (3) s.2-6, il., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: