Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MARCINKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Witamina D - aktualny stan wiedzy. Wykorzystanie witaminy D w profilaktyce i leczeniu osteoporozy.
Tytuł angielski: Vitamin D - contemporary status of knowledge. Using of vitamin D in prevention and treatment of osteoporosis.
Autorzy: Marcinkowska-Suchowierska Ewa
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.111-119, il., bibliogr. 26 poz.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/8

  Tytuł oryginału: Interna Harrisona. T. 3
  Opracowanie edytorskie: Fauci Anthony S. (red.), Braunwald Eugene (red.), Isselbacher Kurt J. (red.), Wilson Jean D. (red.), Martin Joseph B. (red.), Kasper Dennis L. (red.), Hauser Stephen L. (red.), Longo Dan L. (red.), Dudzisz-Śledź Monika (red. i tł.), Szponar Jarosław (red. i tł.), Książek Andrzej (red.), Bartnik Witold (red.), Roliński Jacek (red.), Szczepański Leszek (red.), Lewiński Andrzej (red.), Tomasiewicz Krzysztof (red.), Protasiewicz Marcin (tł.), Sikorska-Jaroszyńska Małgorzata H. J. (tł.), Jaroszyński Andrzej (tł.), Zych Włodzimierz (tł.), Krzeski Piotr (tł.), Kurek Krzysztof (tł.), Piotrowski Mariusz (tł.), Podhorecka Monika (tł.), Domański Damian (tł.), Pożarowski Piotr (tł.), Chudzik Dariusz (tł.), Targońska-Stępniak Bożena (tł.), Lewiński Andrzej (tł.), Marcinkowska Magdalena (tł.), Karbownik Małgorzata (tł.), Szosland Konrad (tł.), Pastuszak-Lewandoska Dorota (tł.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. CZELEJ Sp. z o.o. 2002, XXIV, 2339-3868, [78] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm. - Tyt. oryg. Harrison's Principles of internal medicine
  Sygnatura GBL: 802,011


  3/8

  Tytuł oryginału: Ocena efektu rozcieńczenia krwi przy użyciu wybranych płynów infuzyjnych u pacjentów przygotowywanych do zabiegów operacyjnych w znieczuleniu zewnątrzoponowym.
  Tytuł angielski: Evaluation of the haemodilution effect using different fluids in patients prepared for surgery in epidural anaesthesia.
  Autorzy: Marcinkowska-Gapińska Anna, Chałupka Zbigniew, Kowal Piotr, Gaca Michał
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (2) s.89-94, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Niniejsza praca miała na celu ocenę wpływu rodzaju przetaczanych płynów infuzyjnych - krystaloidów i koloidów - na parametry reologiczne krwi, ze szczególnym uwzględnieniem jej lepkości. Pomiary lepkości krwi wykonano za pomocą oscylacyjno-rotacyjnego reometru Contraves LS 40. Pomiary hematokrytu i lepkości krwi przeprowadzono w trzech etapach. Etap pierwszy objemował pobranie krwi od pacjentów, pomiar hematokrytu i lepkości krwi pełnej przed przetaczaniem płynów infuzyjnych. Podczas drugiego etapu badano krew pobraną zaraz po przetaczaniu, a trzeci etap stanowiły pomiary własności reologicznych krwi pobranej dwie godziny po przetaczaniu płynów infuzyjnych. Na podstawie wykonanych badań własności reologicznych krwi pacjentów przygotowywanych do zabiegów w znieczuleniu zewnątrzoponowym stwierdzono, że efekt rozcieńczenia dla koloidów (HAES i Dekstran) utrzymywał się dłużej niż dla krystaloidów (płyn Ringera). Pomiary lepkości dla prędkości ścinania 1 s**-1 wykazały, że lepkość ta była najniższa w grupie pacjentów, której przetaczano HAES 200/0,5.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to compare influence of infusion fluids - cristalloids and colloids - on the rheological parameters of blood with special focus on the blood viscosity. Blood viscosity measurements were performed with an oscillatory-rotary Contraves LS 40 rheometer. Measurements of haematocrit and blood viscosity were performed at three points. The first sample was taken before fluid infusion, the second immediately after completion the infusion. The last sample was taken two hours thereafter. The measurements were performed in the group of patietns prepared for surgery in epidural anesthesia. We conclude that the dilution effect lasted longer in the case of colloids (HAES and Dextran) compared to cristalloids (Ringer's solution). The blood viscosity measured at the shear rate of 1 s**-1 was the smallest in the group of patients after HAES 200/0.5 infusion.


  4/8

  Tytuł oryginału: Steroid signal transduction activated at the cell membrane: from plants to animals.
  Autorzy: Marcinkowska Ewa, Więdłocha Antoni
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (3) s.735-745, il., tab., bibliogr. s. 742-745
  Sygnatura GBL: 303,116

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Steroid hormones in plants and in animals are very important for physiological and developmental regulation. In animals steroid hormones are recognized by nuclear receptors, which transcriptionally regulate specific target genes following binding of the ligand. In addition, numerous rapid effects generated by steroids appear to be mediated by a mechanism not depending on the activation of nuclear receptors. Although the existence of separate membrane receptors was postulated many years ago and hundreds of reports supporting this hypothesis have been published, no animal membrane steroid recepotr has been cloned to date. Meanwhile, a plant steroid receptor from Arabidopsis thaliana has been identified and cloned. It is a transmembrane protein which specifically recognizes plant steroids (brassinosteroids) at the cell surface and has a serine/threonine protein kinase activity. It seems that plants ahve no intracellular steroid receptors, since there are nog enes homologus to the family of animal nuclear steroid receptors in the genome of A. thaliana. Since the reason of the rapid responses to steroid hormones in animal cells still remains obscure we show in this article two possible explanations of this phenomenon. Using 1,25-dihydroxyvitamin D3 as an example of animal steroid hormone, we review results of our and of otehr groups concerdatn with the hypothesis of membrane steroid receptors. We also review the results of experiemnts performed with ovarian hormones, that led their authors to the hypothesis explaining rapid steroid actions without distinct membrane steroid receptors...


  5/8

  Tytuł oryginału: Side-chain modified vitamin D analogs require activation of both PI 3-K and erk 1,2 signal transduction pathways to induce differentiation of human promyelocytic leukemia cells.
  Autorzy: Marcinkowska Ewa, Kutner Andrzej
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.393-406, il., tab., bibliogr. s. 404-406
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Synthetic analogs of vitamin D for potential use in differentiation therapy should selectively regulate genes necessary for differentiation without inducing any perturbations in calcium homeostasis. PRI-1906, an analog of vitamin D2, and PRI-2191, an analog of vitamin D3 bind nuclear vitamin D receptor (nVDR) with substantially lower affinity than 1,25-dihydroxyvitamin D3 (1,25-D3), but have higher differentiation-inducing activity as estimated in HL-60 leukemia cell model. To examine how their increased differentiation-inducing activity is regulated we tested the hypothesis that membrane-mediated events, unrelated to nVDR, take part in the differentiation in response to PRI-1906 and PRI-2191. The induction of leukemia cell differentiation in response to the analogs of vitamin D was inhibited by LY294002 (phosphatidylinositol 3-kinase inhibitor), PD 98059 (inhibitor of MEK1,2, an upstream regulator of extracellular-signal regulated kinase) and rapamycin (p70S6K inhibitor) pointing out that activation of signal transduction pathways unrelated to nVDR is necessary for differentiation. On the other hand, inhibition of cytosoloic phospholipase A2 accelerated the differentiation of HL-60 cells induced by either 1,25-D3 or by the vitamin D analogs suggesting possible existence of a feedback loop between extracellular-signal regulated kinases and phospholipase A2.


  6/8

  Tytuł oryginału: Charakterystyka zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
  Autorzy: Kubera Roman, Marcinkowska Maria
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.339-342, tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Temat korporatywny:
 • Kasa Chorych


  7/8

  Tytuł oryginału: Śmierć komórek nowotworowych indukowana terapią fotodynamiczną.
  Tytuł angielski: Death neoplastic cells induced by the photodynamic therapy.
  Autorzy: Saczko Jolanta, Daczewska Małgorzata, Marcinkowska Anna, Saczko Zbigniew, Banaś Teresa
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1154-1158, bibliogr. 31 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono współczesne poglądy na temat mechanizmów śmierci komórek ginących w wyniku terapii fotodynamicznej. Opisano przebieg podstawowych procesów prowadzących do unicestwienia komórki - apoptozę i nekrozę, oraz uwarunkowania efektu terapeutycznego w zależności od stężenia i rodzaju fotouczulacza.

  Streszczenie angielskie: The photodynamic therapy (PDT) is a new therapeutic method aimed at selective destruction of neoplastic cells. In PDT photosensitizing pigments are used, introduced into cells and then activated with laser light. This leads to formation of free radicals in the cell (peroxide aminoradical, hydroxyl radical), or singlet oxygen. The outcome is death of neoplastic cells through apoptosis or necorsis. The effect of PDT on the type of cell death depends on the biochemical properties of the photosensitizer used, and exposure time of neoplastic cells to light. The studies on application of PDT are primarily aimed at directing neoplastic cells towards apoptosis.


  8/8

  Tytuł oryginału: Problemy psychologiczne pacjentów z cukrzycą typu I.
  Tytuł angielski: Psychological problems in patients with diabetes mellitus.
  Autorzy: Stangierska Izabela, Marcinkowska Michalina, Horst-Sikorska Wanda
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (4/5) s.212-216, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Uwarunkowania psychologiczne dostrzegane w etiopatogenezie cukrzycy oraz związane z reżimem leczenia i częstymi powikłaniami skłaniają do dalszych poszukiwań i badań dotyczących osobowości i mechanizmów zachowania w tej grupie chorych. Ważnym elementem w procesie leczenia jest uwzględnienie specyfiki reakcji emocjonalnych, aby uniknąć błędów jatrogennych i poprawić skuteczność terapii. Cel. Celem pracy było określenie niektórych związków między przebiegiem cukrzycy a cechami osobowości pacjentów, aby móc wykorzystać je w postępowaniu leczniczym. Metodyka. Przeprowadzone badania objęły 35 osób z rozpoznaną cukrzycą w wieku 17-44 lat, z wykształceniem średnim. Wszystkich poddano badaniom psychologicznym kwestionariuszem MMPI, skalą pomiaru lęku STAI, półstandaryzowaną rozmową i obserwacją. Wyniki. Wyniki badań przedstawiają się następująco - badanie skalą MMPI ujawniło skłonność do depresji, cechy hipochondryczne, niepewność i tendencję do izolacji społecznej, a także podstawy rezygnacyjne i nadmierne dążenie do robienia dobrego wrażenia. Wyniki w teście STAI wskazują na podwyższony poziom lęku (ok. 59). Rozmowa kliniczna pozwoliła na wyodrębnienie 4 postaw wobec choroby: akceptacja i współpraca, bierność i obojętność, negacja i brak współpracy, silne poczucie choroby, lęk, zmienność. Wnioski. Na podstawie przeprowadzonych badań mozna wyciągnąć następujące wnioski, że stwierdzone w badaniach cechy lękowości i zakłócenia w funkcjonowaniu interpersonalnym wskazują na konieczność wsparcia poznawczego i emocjonalnego. W związku z powyższym, wydaje się celowe uwzględnienie metod terapii grupowej oraz indywidualnej opieki psychologicznej.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Psychological problems are widely known and typical in diabetic patients. Medical treatment should be based on psychological knowledge of the personal and behavioural characteristics of these patients. In our study we tried to discover whether there was any connection between psychological functions and diabetes mellitus. Methods. The MMPI (Maudsley Multiply Personal Inventory), STAI test, clinical interviews and observation were used. 35 patients between 17-44 years old were included in the study. We found that the emotional sphere was the most traumatic psychological aspect of diabetes mellitus. There is also a high level of anxiety, great nervous tension and a self- defensive process which damages both psychological life and medical therapy. We postulate the need for a more important role for psychotherapy in programmed medical treatment. It is possible to change interpersonal communication, self-esteem and life expectations. We also observed a connection between an improvement in personal attitudes and the main symptoms.

  stosując format: