Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MARCINIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 34Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/34

Tytuł oryginału: Hydroterapia i ozonoterapia nieinwazyjna w profilaktyce i leczeniu niektórych chorób
Opracowanie edytorskie: Marciniak Mieczysław (red.), Antoszewski Zygmunt (red.), Zamlewski Waldemar (tł.).
Źródło: - [Łódź, b.m.w. 2002], 136 s. : il., tab., bibliogr. 96 poz., 23 cm. - Tekst częściowo tłum. z jęz. niem
Sygnatura GBL: 745,806

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • rehabilitacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/34

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności wybranych programów chemioterapii w leczeniu raka jajnika : praca doktorska
  Autorzy: Marciniak Leszek, Makarewicz Roman (promot.).; Akademia Medyczna w Bydgoszczy, Centrum Onkologii im. F. Łukaszczyka Oddział Onkologii Klinicznej w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, [1], 105 k. : il., tab., bibliogr. 130 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/23676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  3/34

  Tytuł oryginału: Wpływ ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego rodzącej na sposób porodu.
  Tytuł angielski: Effect of epidural analgesia on mode of delivery.
  Autorzy: Lach Jarosław, Marciniak Regina, Marcinkowski Zenon, Hermelin Aleksander
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.234-237, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  4/34

  Tytuł oryginału: Doustna i dopochwowa droga indukcji porodu mizoprostolem po przedwczesnym pęknięciu błon płodowych.
  Tytuł angielski: Oral or vaginal Misoprostol administration for induction of labor in term premature rupture of membranes.
  Autorzy: Lisiak Mariusz, Marcinkowski Zenon, Marciniak Regina
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.259-162, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  5/34

  Tytuł oryginału: Ryzyko zakażeń w chirurgii jamy brzusznej.
  Tytuł angielski: The risk of infection in surgery of abdominal cavity.
  Autorzy: Drews Michał, Marciniak Ryszard
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.55-57, bibliogr. 12 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/34

  Tytuł oryginału: Value of PCR technique in detection of Helicobacter pylori in paraffin-embedded material.
  Autorzy: Ciesielska U[rszula], Jagoda E[wa], Marciniak Z[ofia]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.129-130, il., tab., bibliogr. 6 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Methods which permit effective detection of Helicobacter pylori are based on endoscopic sampling of gastric mucosa followed by a direct or indirect demonstration of Helicobacter pylori bacilli, e.g. searching for specific proteins or gene fragments. PCR technique represents one ot techniques employed for diagnosing the biopsies. The present study was aimed at examining how effective is the detection of Helicobacter pylori in paraffin-embedded material by PCR technique using primers for the Ure C gene fragment. The material for studies involved gastric biopsies, routinely fixed in formalin and embedded in paraffin. In order to perfirm PCR, DNA was isolated and purified, subjected to amplification with the use of starters for the Ure C gene fragment. The performed experiments have confirmed suitability of PCR technique for detection of Helicobacter pylori.


  7/34

  Tytuł oryginału: Adsorption characteristics of human plasma fibronectin in relationship to cell adhesion.
  Autorzy: Kowalczyńska Hanna M., Nowak-Wyrzykowska Małgorzata, Dobkowski Jacek, Kołos Robert, Kamiński Jarosław, Makowska-Cynka Alicja, Marciniak Ewa
  Źródło: J. Biomed. Mater. Res. 2002: 61 (2) s.260-269, il., tab., bibliogr. 57 poz.
  Sygnatura GBL: 305,818

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Adsorption of human plasma fibronectin (FN) on nonsulfonated and sulfonated polymer surfaces was studied, by using a polyclonal antiserum to FN and the ELISA method. ELISA signal was recorded as a function of FN concentration in solutions. The concentration dependence of FN binding shows the saturation effect in the range 5-10 ćg/mL. ELISA data are discussed in the terms of a self-assembled monolayer and different conformations of the FN molecule. The early adhesion of L1210 cells to polymer surfaces after prior adsorption of FN on these surfaces was studied under static conditions. In the case of FN adsorbed on sulfonated surfaces, the relative number of adhering cells increased with the increase of the interfacial surface tension (i.e., the cell adhesion depends on the surface density of sulfonic groups). However, in the case of FN adsorbed on nonsulfonated surfaces, the relative number of adhering cells was low and independent on the interfacial surface tension. The ŕ5á1-integrin blocking by a monoclonal antibody resulted on sulfonated polymer surfaces. This indicates that cell adhesion to FN adsorbed on these surfaces is mostly mediated by the ŕ5á1-integrin. In contrast, in the case of FN adsorbed on nonsulfonated surfaces the cell adhesion was not inhibited by the ŕ5á1-integrin blocking.


  8/34

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie nitrogliceryny jako dawcy tlenku azotu w leczeniu zagrażającego porodu przedwczesnego.
  Tytuł angielski: The use of nitroglycerin as nitric oxide donor for treatment of preterm labour.
  Autorzy: Leszczyńska-Gorzelak Bożena, Laskowska Marzena, Marciniak Beata, Oleszczuk Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (8) s.666-671, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem badań była ocena skuteczności nitrogliceryny jako dawcy tlenku azotu, podawanej w postaci przezskórnego sytstemu terapeutycznego Nitroderm TTS 5 w leczeniu zagrażającego porodu przedwczesnego. Badaniami objęto 50 kobiet ciężarnych z objawami zagrażającego porodu przedwczesnego między 28 a 34 tyg. ciąży hospitalizowanych w Klinice Położnictwa i Perinatol. AM w Lublinie. Uzyskano zmniejszenie aktywności skurczowej mięśnia macicy. Nie odnotowano zmian w częstości tętna płodu oraz w zapisie kardiotokograficznym w czasie terapii oraz po jej zakończeniu.

  Streszczenie angielskie: Objective: The aim of this study was the analysis of the effectiveness and safety of glyceryl trinitrate as a nitric oxide donor for treatment of preterm labour. Patients and methods: The study was carried out on 50 patients in preterm labour between 28 and 34 weeks of gestation receiving transdermal glyceryl trynitrate (GTN) patches (drug Nitroderm TTS 5 produced by Novartis Pharma AG, Bazylea). Results: GTN patches appear to be a non-invasive method of suppressing uterine contractions in preterm labour. MAAP and systolic blood pressure decreased significantly during the use of nitroglycerin. Diastolic blood pressure and maternal heart rate did not change during teh treatment. Neither were significant changes in fetal heart rate or in fetal cardiotocographic recordings detected during or after the treatment. Conclusion: Transdermal glyceryl trinitrate (5 mg/day) may be promising as a safe and effective drug for treatment of preterm labour, especially in patients with higher blood pressure.


  9/34

  Tytuł oryginału: Kliniczna i ekonomiczna analiza wskazań do zastosowania antytrombiny III u chorych chirurgicznych.
  Tytuł angielski: Analysis of clinical and economical indications towards at III replacement therapy in surgical patients.
  Autorzy: Kędziora-Bartkowska Renata, Marciniak Ryszard, Drews Michał
  Opracowanie edytorskie: Meissner Alfred Jerzy (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (8) s.667-681, il., tab., bibliogr. 23 poz. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wskazań do substytucyjnego stosowania preparatów antytrombiny III, wyników ich zastosowania u pacjentów z niedoborem endogennej AT III po zabiegu oraz analiza kosztów leczenia preparatem AT III (Kybernin P) w 1998 r. Materiał i metodyka. Preparat podano 11 pacjentom (4 kobietom i 7 mężczyznom) z niedoborem endogennej antytrombiny III w okresie pooperacyjnym (aktywność osoczowej AT III 70 proc.). Wszystkim chorym podawano preparat Kybernin P firmy Centeon. Cena 1000 j. prearatu, według danych z apteki szpitalnej, wynosiła 1430 zł. Dawkę preparatu Kybernin obliczano na podstawie różnicy pomiędzy oczekiwaną a aktualną aktywnośćią AT III pomnożoną przez masę ciała chorego. Wyniki. Zmarło 7 (63,6 proc.) chorych, a 4 (36,4 proc.) przeżyło i opuściło klinikę. Pacjentom podano łącznie 118 500 j. preparatu Kybernin. Całkowity koszt ich leczenia wynosił 169 500 zł. Chorzy otrzymali średnio 10 773 j. AT III. Średni koszt leczenia jednego pacjenta wynosił 15 400 zł. W grupie chorych, którzy przeżyli, po każdorazowym podaniu AT III stwierdzano wzrost jej aktywności w osoczu, natomiast u 6 chorych, którzy zmarli obserwowaliśmy spadek aktywności AT III po niektórych podaniach preparatu Kybernin. Chorzy, którzy zmarli otrzymali średnio większą liczbę dawek oraz jednostek prepartu Kybernin niż chorzy, którzy zostali wypisani z kliniki. Średni koszt leczenia preparatem AT III był również większy w grupie pacjentów, którzy zmarli. Wnioski. 1. Wysoki koszt preparatów AT III obliguje do weryfkiacji wskazań do ich stosowania. 2. Trudno jest ocenić związek pomiędzy aktywnością osoczowej AT III przed substytucją, wartością jej wzrostu po podaniu preparatu a stanem ogólnym chorego i rokowaniem.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to evaluate indications towards antithrombin III replacement therapy, its results in patients with acquired postoperative AT III deficiency and AT III treatment cost analysis (Kybernin P) during the year 1998. Material and methods. Antithrombin III was administered to 11 patients with postoperative endogenous AT III deficiency (the price of 1000 U - 1430 zł). Seven patients (63.6 p.c.) died, 4 (36.4 p.c.) survived and were discharged from the hospital. Results. Patients were treated with a total amount of 118 500 U of Kybernin P. The total cost of their treatment was 169 500 zł. The average dose of AT III adminsitered to each patient was 10 773 U. The average replacement therapy cost was 15 400 zł/patietn. The average cost of the treatment with AT III was higher in patients who died. Conclusions. 1. There is a need to verify indications towards AT III replacement therapy, due to its high costs. 2. It is difficult to establish the association between plasma AT III activity before its administration, value of its rise after administration, patient's condition and prognosis.


  10/34

  Tytuł oryginału: Human leptin administered intraperitoneally stimulates natriuresis and decreases renal medullary NA+, K+-ATPase activity in the rat - impaired effect in dietary-induced obesity.
  Autorzy: Bełtowski Jerzy, Wójcicka Grażyna, Górny Dionizy, Marciniak Andrzej
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.BR221-BR229, il., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Leptin, produced by adipose tissue, apart from regulating food intake and energy expenditure, also has natriuretic activity. In this study we examined the effect of leptin on renal Na+, K+-ATPase responsible for active tubular sodium reabsorption, and compared the renal effects of leptin in lean and obese rats. Male Wistar rats were either kept on normal laboratory chow or made obese by a high-calorie diet. The animals were placed in metabolic cages and urine was collected in 2-hour periods. In lean animals, leptin (1 mg/kg i.p.) caused a 139.5 p.c. increase in uring output, a 112.4 p.c. increase in natriuresis, and a 57.2 p.c. increase in the fractional excretion of sodium, but had no effect on the glomerular filtration rate. Leptin at this dose decreased renal medullary Na+, K+-ATPase activity at 30 minutes, 1 hour and 2 hours by 31 p.c., 34.3 p.c. and 21.2 p.c., respectively. The effect of leptin on Na+, K+-ATPase at 1 hour was dose-dependent; the lowest dose inducing significant inhibition was 0.25 mg/kg. By contrast, leptin had no effect on either cortical Na+, K+-ATPase or the ouabain-resistant fraction of ATPas. In obese rats, leptin increased urine output by only 29.1 p.c. and natriuresis by 28.9 p.c., and had no significant effect on medullary Na+, K+-ATPase. Leptin stimulates natriuresis primarily by inhibiting tubular sodium reabsorption. This effect is mediated, at least partially, by decreased Na+, K+-ATPase actaivity in the ranal medulla, and is impaired in obese rats.


  11/34

  Tytuł oryginału: Udział cytokin, białek ostrej fazy i cząsteczek adhezyjnych w patogenezie miażdżycy.
  Tytuł angielski: The role of cytokines, acute phase proteins and adhesion molecules in atherogenesis.
  Autorzy: Marciniak Andrzej, Pączek Leszek, Żegarska Jolanta
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (1) s.27-30, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroby sercowo-naczyniowe są istotnym problemem społecznym z uwagi na wysoką zapadalność i śmiertelność. Do grupy zwiększonego ryzyka należą mi.in. chorzy z przewlekłą niewydolnością nerek i po przeszczepieniu nerki. Miażdżyca do tej pory postrzegana głównie jako efekt gromadzenia się lipidów w ścianie naczynia, jest chorobą zapalną. Świadczą o tym zjawiska zachodzące w tętnicach. Proces miażdżycy zapoczątkowany jest przez uszkodzenie lub dysfunkcję śródbłonka. Prowadzić do niego mogą: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, podwyższony poziom i modyfikacja LDL, wolne rodniki tlenowe, podwyższony poziom homocysteiny w surowicy oraz infekcje - HSV, CMV, Chlamydia pneumoniae. Uruchamia to kaskadę kompensacyjnych reakcji, które w przypadku braku efektywnej neuteralizacji szkodliwych czynników są kontuowane i prowadzą do uszkodzenia ściany naczynia oraz powstania blaszki miażdżycowej. W reakcjach tych biorą czynny udział komórki układu immunologicznego oraz mediatory - cytokiny, białka ostrej fazy i cząsteczki adhezyjne. Ich wpływ jest złożony. Większość cytokin, zwłaszcza prozapalnych i cząsteczek adhezyjnych nasila proces miażdżycy. Natomiast działanie białek ostrj fazy jest wielokierunkowe. Określenie patomechanizmów, prowadzących do nasilonych zmian miażdżycowych pozwoli na bliższe zrozumienie samego procesu uszkodzenia naczyń. Może także stanowić przesłankę do wprowadzenia nowych metod terapeutycznych poprzez kontrolę ekspresji genów kodujących cytokiny, cząsteczki ...

  Streszczenie angielskie: Cardiovascular diseases are of great social importance, mainly because of high morbidity and mortality rates. One of the high groups are patients with chronic renal failure and those after kidney transplantation. Although the common view is that atherosclerosis results mainly from lipids accumulation within the artery wall, the mechanisms leading to this diseasee are much more complex. The processes taking place in the wall of the arterry are of the inflammatory character. The first step in athrosclerosis is endothelial injury or dysfunction, which can be trigered by: elevated and modified LDL, free radicals, hypertension, diabetes mellitus, elevated serum homocysteine level and infections - mainly HSV, CMV, and Chlamydia pneumoniae. This injury leads to many compensatory responses, which if noyt effective in neutralizing the offending agents, may be followed by further damage of the vsascular wall and finally fromation of and atherosclerosis plaque. A large number of inflammatory cells and mediators: cytokines, acute phase proteins and adhesion molecules participate in this process. Their influence is complex. Most of cytokines and adhesion molecules seem to intensify the process of atherosclerosis, but the role of acute phase proteins is unclear. Determining the mechanisms of pathological responses leading to extensive atheriosclerosis will allow further insight into the pathogenesis of the vasculat injury. In the future it could also contribute to introduction of ...


  12/34

  Tytuł oryginału: Ocena hipolipemizującego działania fenofibratu i fluwastatyny u osób ze stabilną dusznicą bolesną.
  Tytuł angielski: Assessment of fenofibrate and fluvastatin hypolipomizing action in subjects with stable angina pectoris.
  Autorzy: Kowalski Jan, Petecka Edyta, Błaszczyk Jan, Marciniak Joanna, Kowalski Marcin, Błaszczyk-Suszyńska Joanna
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.17-26, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena działania hipolipemizującego fenofibratu i fluwastatyny po 30 dniach leczenia u osób ze stabilną dusznicą bolesną i hiperlipidemią mieszaną. Badaniem objęto 35 chorych (13 mężczyzn i 22 kobiety) w wieku 40-77 lat, których podzielono na dwie grupy: I - 20 chorych leczonych fluwastatyną (Lescol) w jednej dawce 40 mg/dobę, wieczorem przez 30 dni, II - 15 chorych leczonych fenofibratem w postaci zmikronizowanej - (Lipanthyl 200M) w jednej dawce 200/dobę, wieczorem przez 30 dni. Grupę odniesienia stanowiło 11 osób, w wieku 21-54 lat, klinicznie zdrowych z prawidłowym stężeniem lipidów w surowicy. Oznaczeń stężenia cholesterolu całkowitego (TC), cholesterolu LDL (LDL-C), cholesterolu HDL (HDL-C) i stężeń triglicerydów (TG) dokonywano na analizatorze biochemicznym Expres plus firmy Ciba-Corning z użyciem odczynników firmy Randox. Wykazano, że oba leki w krótkim okresie czasu (30 dni) korzystnie modyfikują lipidy surowicy osób ze stabilną dusznicą bolesną z towarzyszącą hiperlipidemią mieszaną.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess fluvastatin and fenofibrate hypolipomizing action after 30 days of therapy in subjects with stable angina pectoris and mixed hyperlipidemia. The study comprised 35 patients (13 men and 22 women), aged 40-70 years, divided into two groups: I - 20 patients treated with fluvastin (Lescol) in a single evening dose 40 mg/24 h for 30 days; II - 15 patients treated with micronized fenofibrate (Lipanthyl 200M) in a single evening dose 200 mg/ 24 h for 30 days. The control group comprised 11 subjects, aged 21-54, clinically healthy with normal serum lipid concentration. Determinations of total chotesterol (TC), cholesterol LDL (LDL-C), cholesterol HDL (HDL-C) and triglycerides (TG) concentrations were performed with biochemical analyzer Expres plus (Ciba-Corning) with Randox reagents. Both drugs demonstrated in short time (30 days) beneficial modification of serum lipids in patients with stable angina pectoris accompanied with mixed hyperlipidemia.


  13/34

  Tytuł oryginału: Cele leczenia ortopedyczengo mózgowego porażenia dziecięcego - poprawa funkcji czy jakości życia?
  Tytuł angielski: The goals of orthopedic treatment in cerebral palsy: improved function or quality of life?
  Autorzy: Marciniak Witold
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.1-2, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono poglądy dotyczące celów leczenia ortopedycznego dzieci z postacią spastyczną mózgowego porażenia dziecięcego, w aspekcie jego wpływu na czynność motoryczną, jakość życia i zależność od postaci porażenia.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the orthopaedic treatment phylosophy of spactic cerebral palsy children. The indicatios for surgery are established on the functional basis, dependent on the type paresis.


  14/34

  Tytuł oryginału: Wpływ nitrogliceryny podawanej przezskórnie na krążenie płodowe w ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym.
  Tytuł angielski: The influence of transdermal nitroglycerin patches on fetal blood flow parameters in threatened preterm labor.
  Autorzy: Leszczyńska-Gorzelak Bożena, Marciniak Beata, Laskowska Marzena, Sławatyński Andrzej, Oleszczuk Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (9) s.756-762, tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena parametrów przepływu w krążeniu płodowym (tętnica pępowinowa i środkowa mózgu płodu) pod wpływem tlenku azotu podawanego w postaci przezskornego systemu terapeutycznego Nitroderm TTS 5 u pacjentek z zagrażającym porodem przedwczesnym. Nie zaobserwowano istotnych różnic w parametrach przepływu ani w tętnicy środkowej mózgu płodu ani w tętnicy pępowinowej, co może wskazywać, że nitrogliceryna stanowi bezpieczny środek terapeutyczny w leczeniu przedwczesnych skurczów mięśnia macicy.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of our study was the assessment of fetal arterial Doppler parameters (umbilical artery and middle cerebral artery) in threatened preterm labor in the course of transdermal nitroglycerin therapy. Materials and methods: 16 pregnant women in between 27th and 34th week of gestation with symptoms of threatening preterm labor were brought into our study. Patients were treated with transdermal nitroglycerin (5 mg) patches. Maternal blood preasure, Manning's test score and fetal arterial Doopler blood flow were measured. Results: Whereas maternal systolic blood pressure does not vary in the course of therapy, significant decrease in diastolic blood pressure was noted. There was no change in the mean umbilical and middle cerebral artery blood flow in the course of treatment. Conclusions: nitroglycerin in the form of transdermal therapeutic system releasing nitric oxide doesn't offect fetal artery Doopler parameters. Nitroglycerin may be used as a safe therapeutic agent in treatment of preterm labor.


  15/34

  Tytuł oryginału: Rozwój leczenia bólu w przekroju historycznym.
  Autorzy: Marciniak M. B.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 supl. 1: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : wykłady i streszczenia s.37-38 - 14 Międzynarodowy Zjazd Polskiegio Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca historyczna


  16/34

  Tytuł oryginału: Markery nowotworowe TPA i Cyfra 21.1 u chorych na raka niedrobnokomórkowego płuca po leczeniu chirurgicznym i chemioterapii.
  Tytuł angielski: Tumor markers TPA and Cyfra 21.1 in patients with non-small cell lung cancer after surgery and chemiotherapy.
  Autorzy: Passowicz-Muszyńska Ewa, Gisterek Iwona, Marciniak Marek, Kornafel Jan, Kołodziej Jerzy, Jankowska Renata
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.294-297, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stężenia Cyfry 21.1 i TPA badano w surowicy u 27 chorych z operacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP), którzy byli poddani radykalnej resekcji chirurgicznej, a następnie otrzymali 3 cykle chemioterapii (cht). Oznaczenia wykonywano przed i 14 dni po zabiegu, przed każdą cht i co 60 dni po jej zakończeniu przez 2 lata. W trakcie obserwacji 7 pacjentów zmarło. Nie wykazano istotnej statystycznie zależności między stężeniami przedoperacyjnymi Cyfry 21.1 i TPA a stopniem zaawasowania choroby i typem histopatologicznym guza. Stwierdzono, że wyjściowe stężenia obu markerów nie mają znaczenia rokowniczego. Po zabiegu obserwowano istotne statystycznie zmniejszenie wartości Cyfry 21.1 i TPA w całej badanej grupie oraz u pacjentów, u których leczenie zakończyło się powodzeniem. Natomiast adjuwantowa cht nie powodowala istotnych zmian stężeń obu markerów. Wykazano istotny statystycznie wzrost wartości markerów w trakcie monitorowania choroby na ok. 4 miesiące przed zgonem. Wydaje się, że oznaczanie markerów, a zwłaszcza Cyfry 21.1, w czasie obserwacji chorego może być przydatne w rozpoznawaniu nawrotu.


  17/34

  Tytuł oryginału: Rokownicze znaczenie osoczowego poziomu interleukiny 1, interleukiny 6, interleukiny 8 oraz CRP w zawale serca : praca doktorska
  Autorzy: Marciniak Andrzej, Łapiński Mariusz (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Nadciśnienia Tętniczego w Warszawie, Szpital Sióstr Elżbietanek Oddział Gastroenterologii w Warszawie
  Źródło: 2002, 111 k. : il., tab., bibliogr. 151 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19972

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  18/34

  Tytuł oryginału: Wpływ samokontroli ciężarnych chorych na cukrzycę na wybrane parametry matczyne.
  Tytuł angielski: Influence of self-monitoring of metabolic control performed by pregnant diabetic patients on selected maternal parameters.
  Autorzy: Marciniak Beata, Szylar-Braun Małgorzata, Leszczyńska-Gorzelak Bożena, Rabaniuk Dominik, Grzechnik Marek, Oleszczuk Jan
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.170-174, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Nowoczesny model opieki diabetologiczno-położniczej wprowadził zasady opieki interdyscyplinarnej, gdzie bardzo ważną rolę spełnia "model terapii własnej" oparty na udziale dobrze wyedukowanego pacjenta. Samokontrola ma szczególnie duże znaczenie w kontroli stanu metabolicznego u kobiet chorych na cukrzycę w okresie ciąży. Prawidłowe postępowanie pozwala maksymalnie zwiększyć szansę urodzenia zdrowego dziecka. Badaniami objęto 83 pacjentki kwalifikując je do poszczególnych grup na podstawie klasyfikacji ciężarnych z cukrzycą wg White. Stworzono skalę samokontroli, w skład której wchodzą: hemoglobina glikowana (HbA1c), średnia dobowa glikemia (MBG), wskaźnik masy ciała (BMI), prowadzenie dzienniczka kontroli cukrzycy oraz nałogi. Oceniano poziom samokontroli w poszczególnych klasach cukrzycy oraz zależność pomiędzy poziomem samokontroli a wykształceniem, wiekiem, miejscem zamieszkania, BMI, HbA1c oraz MBG w III trymestrze ciąży. Stwierdzono, że prawie 40 proc. badanych osiagnęła maksymalną wartość pkt. w skali samokontroli; pacjentki z klasą D uzyskały najwyższą średnią (6 pkt.). Nie zaobserwowano wpływu wykształcenia ani wieku pacjentki na poziom samokontroli. Wykazano, że pacjentki ze średnim wykształceniem mieszkające na wsi cechuje wyższy poziom samokontroli w porownaniu z grupą kobiet zamieszkałych w mieście. Silnie ujemne korelacje stwierdzono pomiędzy HbA1c oraz MBG a poziomem samokontroli ciężarnych.


  19/34

  Tytuł oryginału: Wpływ samokontroli ciężarnych chorych na cukrzycę na stan urodzeniowy noworodka oraz powikłania okresu adaptacyjnego.
  Tytuł angielski: Influence of self-monitoring of metabolic control performed by pregnant diabetic patients on well-being of newborn and adaptive process disturbances.
  Autorzy: Marciniak Beata, Szylar-Braun Małgorzata, Leszczyńska-Gorzelak Bożena, Kamiński Krzysztof, Oleszczuk Jan
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.217-222, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ciąża u kobiet chorujących na cukrzycę stanowi poważny problem we współczesnym położnictwie. Celem interdyscyplinarnej opieki (diabetolog, położnik, dietetyk, położna) jest bezpieczne przeprowadzenie kobiety przez okres ciąży i porodu oraz urodzenia zdrowego dziecka. Interesującym wydało się zbadanie czy samokontrola ciężarnych wywiera wpływ na stan urodzeniowy noworodka i powikłania okresu adaptacyjnego. Przeanalizowano przebieg ciąży i porodu u 83 ciężarnych z cukrzycą leczonych w Katedrze i Klinice Położnictwa i Perinatologii AM w Lublinie. Stan urodzonych przez nie dzieci oceniono retrospektywnie analizując: punktację w skali Apgar w 3 min. oraz występowanie hipoglikemii, hiperbilirubinemii i zespołu zaburzeń oddechowych. Wykazano, że im wyższy poziom samokontroli prezentowały ciężarne, tym stan urodzeniowy dziecka oceniany w skali Apgar był wyższy (odpowiednio 3,5 pkt. w skali samokontroli - punktacja w skali Apgar (8 pkt; 5,66 pkt. - stan noworodka w skali Apgar (8 pkt.). O ile nie zaobserwowano wpływu samokontroli ciężarnych na występowanie hiperbilirubinemii u urodzonych przez nie dzieci, zauważono, że hipoglikemia u noworodków występuje częściej, gdy matki uzyskały niską punktację w skali samokontroli. Zespół zaburzeń oddychania zaobserwowano u 17 noworodków; jego występowanie było skorelowane z niskim poziomem samokontroli ich matek (4 pkt.). Dane z piśmiennictwa potwierdzają, że stan urodzeniowy noworodka (punktacja wg skali Apgar) wynika z wyrównania metabolicznego cukrzycy na co istotny wpływ ma poziom samokontroli matki...


  20/34

  Tytuł oryginału: Matematyczna analiza możliwości optymalizacji automatycznej dializy otrzewnowej.
  Tytuł angielski: The mathematical analysis of possibilities of automated peritoneal dialysis optimization.
  Autorzy: Baczyński Daniel, Antosiewicz Stefan, Waniewski Jacek, Marciniak Maria, Wańkowicz Zofia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.384-388, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było rozpoznanie teoretycznych możliwości optymalizacji automatycznej dializy otrzewnowej (ADO). Dokonano matematycznej analizy wpływu modyfikacji liczby wymian w sesji oraz charakteru transportu przezotrzewnowego na efektywność i adekwatność nocnej przerywanej dializy otrzewnowej (NPDO). Badaniem objęto 20 chorych. Szybkość transpoprtu przezotrzewnowego mocznika wyrażoną współczynnikiem SMTR (ang. solute mass transport rate) obliczono ze wzoru: SMTR= delta(CdVd)delta t, gdzie: delta(CdVd) - zmiana masy mocznika w płynie dializacyjnym w czasie delta(Cd - stężenie mocznika w dializacie, Vd - objętość wewnątrzotrzewnowa płynu dializacyjnego). Vd oceniano na podstawie rozcieńczenia znacznika objętości (RISA). na podstawie wartości SMTR określono efektywność dializy wyrażoną całkowitą ilością wydializowanego mocznika oraz jej adekwatność wyrażoną współczynnikiem Kt/V. Wartości wymienionych parametrów obliczono dla różnych schematów NPDO (4-9 wymian podczas 8-godzinnej sesji). Stwierdzono, iż skracanie czasu wymian z równoczesnym zwiększaniem ich liczby powoduje wzrost efektywności i adekwatności dializy. Jednak wzrost ten nie jest proporcjonalny do zwiększenia objętości płynu dializacyjnego i nie zapewnia osiągnięcia optimum dializy ani zalecanego poziomu adekwatności nawet w sesji składającej się z 9 wymian. Nie stwierdzono znamiennych różnic wartości Kt/V dla podgrup chorych o różnym charakterze transpoprtu przezotrzewnowego określonego testem równoważenia otrzewnowego (PET). Możliwość osiągnięcia wartości Kt/V najbliższych zalecanym wykazano jedynie w popdgrupie szybkich transporterów...


  21/34

  Tytuł oryginału: Porównanie transportu przezotrzewnowego cząsteczek i wody podczas ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej prowadzonej z zastosowaniem płynu glukozowego lub aminokwasowego. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Comparison of transperitoneal transport of solutes and water during continuous ambulatory peritoneal dialysis with glucose or amino acidis solutions. Preliminary report.
  Autorzy: Olszowska Anna, Waniewski Jacek, Weryński Andrzej, Marciniak Maria, Wańkowicz Zofia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.389-392, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem doniesienia jest ocena transportu otrzewnowego wody i cząsteczek podczas wymiany dializacyjnej wykonywanej przy użyciu obecnie stosowanego 1,1 proc. płynu aminokwasowego w odniesieniu do 1,36 proc. płynu glukozowego. Badania objęły 20 stabilnych klinicznie chorych leczonych CADO 50,5 ń 27,6 miesięcy. Na popdstawie pobranmych podczas 4-godzinnej wymiany CADO próbek krwi i dializatu obliczono objętość wewnątrzotrzewnową dializatu oraz współczynnik transportu dyfuzyjnego masy (Kbd) dla : glukozy, kreatyniny, mocznika, sodu, potasu i białka całkowitego. Większą objętość wewnątrzotrzewnową uzyskano stosując płyn aminokwasowy. Wartości Kbd dla badanych częsteczek były większe podczas stosowania płynu aminokwasowego, przy czym znamiennie statystycznie różnice uzyskano dla glukozy i sodu. W podsumowaniu wykazano różnice transportu przezotrzewnego cząsteczek i wody między badanymi płynami sugerujące większą przydatność płyny aminokwasowego w uzyskiwaniu adekwatnej ultrafiltracji.


  22/34

  Tytuł oryginału: Species- and substrate-specific stimulation of human plasma paraoxonase 1 (PON1) activity by high chloride concentration.
  Autorzy: Bełtowski Jerzy, Wójcicka Grażyna, Marciniak Andrzej
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (4) s.927-936, il., bibliogr. s. 935-936
  Sygnatura GBL: 303,116

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • zwierzęta
 • króliki
 • myszy
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Paraoxonase 1 (PON1), contained in plasma high-density lipoproteins, plays an important role in the protection of plasma lipoproteins and cell membranes from oxidative damage. Previous studies indicate that human PON1 is stimulated by high NaCl concentrations. The aim of this study was to characterize in more detail the effect of salts on serum PON1. Paraoxon-hydrolyzing activity of human serum was stimulated by 81.6 p.c. following the addition of 1 M NaCl. The effect of NaCl was dose-dependent between 0.5 and 2 M. PON1 activity toward phenyl acetate was reduced by 1 M NaCl by 55.2 p.c. Both the paraoxon- and phenyl acetate-hydrolysing activity was slightly lower in heparinized plasma than in serum, but NaCl had similar stimulatory and inhibitory effects on these activities, respectively. In rat, rabbit, and mouse, NaCl reduced PON1 activity. KCl had a similar effect on human PON1 as NaCl. Sodium nitrite also stimulated human PON1 but much less effectively than chloride salts. In contrast, sucrose, sodium acetate and sodium lactate had no significant effect. NaBr was a less effective PON1 activator than NaCl, whereas the effect of NaJ was non-significant. The activity of human PON1 toward homogentisic acid lactone and ç-decanolactone was unaltered by NaCl. These data indicate that: 1) high concentrations of chlorides stimulate human PON1 activity toward paraoxon but not other substrates, 2) PONI is inhibited by Cl- in other mammalian species, 3) the potency of human PON1 activation by halogene salts increases with decreasing atomic mass of the halide anion.


  23/34

  Tytuł oryginału: Delay logistic equation with diffusion
  Autorzy: Foryś Urszula, Marciniak-Czochra Anna
  Źródło: W: Proceedings of the Eight National Conference on Application of Mathematics in Biology and Medicine - Warszawa, 2002 s.37-42, il., bibliogr. 16 poz. - 8 Krajowa Konferencja pt. Zastosowanie matematyki w biologii i medycynie Łajs 25-28.09. 2002
  Sygnatura GBL: 735,628

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny


  24/34

  Tytuł oryginału: The opposite effects of cyclic AMP-protein kinase a signal transduction pathway on renal cortical and medullary Na+, K+-ATPase activity.
  Autorzy: Bełtowski J[erzy], Marciniak A[ndrzej], Wójcicka G[rażyna], Górny D.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (2) s.211-231, il., bibliogr. 51 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Cyclic AMP-protein kinase A (PKA) pathway plays an important role in signal transduction in renal tubular cells, however, its role in transport regulation is not completely estabilished. The aim of this study was to invastigate in vivo the effect of PKA on renal Na+, K+-ATPase activity. The study was performed in male Wistar rats. The animals were anaesthetized with pentobarbital and investigated drugs were infused through the catheter inserted into the abdominal aorta. Na+, K-ATPase activity was assayed in an isolated microsomal fraction of the renal cortex and medulla. Cell-permeable cAMP analogue, dibutyryl-cAMP (db-cAMP), dosedependently stimulated Na+, K+-ATPase in the renal cortex and inhbited in the renal medulla. Maximal stimulation (+38.5 p.c.) and inhibition 9-46.8 p.c.0 were observed at a dose of 10**-6 mol/kg/min. Measurement of Na+, K+-ATPase activity at different Na+concentrations revealed that in the renal cortex db-cAMP increased Vmax of the enzyme without any effect on sodium affinity, whereas in the renalmedulla decrease in Vmax was accompanied by decreased sodium affinity, evidenced by elevated K0.5 for sodium. The effect of db-cAMP was mimicked by the infusion of either adenylate cyclase activator, forskolin, or inhibitor of phosphodiesterase, IBBX. Both stimulatory and inhibitory effects of db-cAMP were prevented by pretreatment with protein kinase A inhibitor, KT 5720 (10**8 mol/kg/min) but not by inhibitor of protein kinase G, KT 5823. The inhibitory effect in the renal medulla was ...


  25/34

  Tytuł oryginału: Antioxidant status after abdominal hysterectomy with and without closing of peritoneum: a pilot study.
  Autorzy: Szymczyk Grzegorz, Bełtowski J., Marciniak A., Maciejczyk-Pencuła M., Kotarski J.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (1) s.265-270, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: The concentration of free radicals in blood rises in response to surgical trauma. There is no data in literature about comparison of oxy-radicals levels and antioxidant status between patients operated with closed or nonclosed parietal and visceral paritoneum. Material and methods: We decided to evaluate the antioxidant capacity of serum in connection with the short-term clinical outcome in 17 women undergoing abdominal hysterectomy with or without peritoneal closure. Results: There was no difference in total antioxidant capacity of serum between analysed two groups of patients either 8 or 24 hours after versus those found before the surgical intervention. Levels of peroxidation intensity markers were higher in patients with closed than in patients with non-closed peritoneum. There were no significant differences in postoperataive recovery in both groups of patients. Conclusion: We confirmed observations of other investigators that peritoneal closure could be abolished at abdominal hysterectomy without an influence on patients' well being.


  26/34

  Tytuł oryginału: Koksartroza dysplastyczna jako późne następstwo rozwojowej dysplazji stawu biodrowego
  Autorzy: Drobniewski Marek, Synder Marek, Marciniak Marek
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.29-31, il., bibliogr. 18 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  27/34

  Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia z echokardiografii.
  Autorzy: Olszewski Robert, Marciniak Wojciech, Adamus Jerzy
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1181-1185, tab., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Echokardiografia przezklatkowa jest metodą która na stałe znalazła miejsce w diagnostyce naszych pacjentów. Rozwój technologii pozwolił również na zastosowanie kliniczne echokardiografii przezprzełykowej, kontrastowej i obciążeniowej. Szeroka dostępność tych metod sprawiła, że postanowiliśmy przybliżyć wybrane zagadnienia z zakresu echokardiografii przezprzełykowej, kontrastowej i obciążeniowej. Przedstawiono również zastosowanie echokardiografii w diagnostyce chorób serca na oddziałach intensywnego nadzoru medycznego i w urazach serca. Nie wszyscy możemy wykonać badania echokardiograficzne, ale powinniśmy znać jej miejsce w diagnostyce klinicznej i prawidłowo kwalifikować pacjentów i interpretować otrzymany wynik.


  28/34

  Tytuł oryginału: Organizacja procesu zarządzania strategicznego w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Studium przypadku.
  Autorzy: Marciniak Renata
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (12) s.3-21, il., tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia


  29/34

  Tytuł oryginału: Ocena biomechaniczna i kliniczna zespoleń odłamów kostnych z wykorzystaniem stabilizatora POLFIX.
  Tytuł angielski: Biomechanical and clinical estimation of fixations realized with the use of the POLFIX stabilizer.
  Autorzy: Kaczmarek Marcin, Marciniak Jan
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.38-39, il., bibliogr. 2 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej stanów naprężeń występujących w elementach systemu POLFIX oraz przemieszczeń odłamów kostnych. Badania przeprowadzono dla modelu kości piszczelowej reprezentującego zespolenie mostujące , dwupoziomowe. Do wyznaczenia naprężeń i przemieszczeń wykorzystano metodę elementów skończonych (MES). Otrzymane wyniki zweryfikowano klinicznie.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the biomechanical quality results of the POLFIX fixation and manipulation system. Investigations were carried out for models of broken tibial bone stabilized with the use of bridge odtheosynthesis. The finite element method was used for determining the stress and displacement values. The obtained results were clinically verified.


  30/34

  Tytuł oryginału: Korozja implantów metalicznych w warunkach elektrostymulacji in vitro.
  Tytuł angielski: Corrosion of metallic implants in vitro electrostimulation conditions.
  Autorzy: Szewczenko Janusz, Marciniak Jan
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.107-109, il., bibliogr. 11 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu różnych metod elektrostymulacji zrostu kostengo na przebieg korozji implantów ze stali 316 LVM, pokrytych warstwą pasywną i pasywno-węglową. Elektrostymulację w warunkach in vitro przeprowadzono w roztworze Tyrode'a, z wykorzystaniem prądu stałego, stałego przerywanego, sinusoidalnego oraz impulsowego. Dla poszczególnych metod oceniano ubytki masy implantów oraz ich uszkodzenia korozyjne. Przedstawiono ponadto wyniki badań stopnia infiltracji tkanki kostnej przez produkty korozji implantów.

  Streszczenie angielskie: The paper presents investigation results of the effect of various methods of a bone union electrical stimulation on the corrosion progress of implants from the 316 LVM steel, coated with the passive and passive-diamond layers. The electrical stimulation in vitro was carried out in the tyrode's solution. Direct, pulsating, and sinusoidal currents were used for the electrical stimualtion. Mass losses of implants and corrosion damages developed on their surfaces were evaluated for the particular methods of electrical stimulation. Moreover investigation results of the corrosion products infiltration are presented.


  31/34

  Tytuł oryginału: Symetria tułowia u wiolonczelistów.
  Tytuł angielski: The assessment of trunk symmetry in cello players.
  Autorzy: Demczuk-Włodarczyk Ewa, Marciniak Joanna, Bieć Ewa
  Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (3/4) s.28-31, il., bibliogr. 2 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,222

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena symetrii tułowia w płaszczyźnie czołowej u muzyków grających na wiolonczeli. Hipotetycznie przyjęto, że monotypia ruchowa oraz pozycja w czasie gry na tym instrumencie prowadzą do zmian symetrii morfologicznej tułowia. Materiał badawczy stanowiła 49-osobowa grupa dziewcząt (28) i chłopców (21) w wieku 12 - 13 lat. Wszyscy byli uczniami Podstawowej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu, w której instrumentem wiodącym była wiolonczela. Wszyscy byli praworęczni. Do oceny ukształtowania tułowia wykorzystano metodę fototopograficzną. Wyniki - klasyfikacja wartości analizowanych cech wykazała częste występowanie asymetrii ukształtowania tułowia. Stopień nasilenia zmian oraz kierunek asymetrii jest różny w zależności od analizowanej cechy.

  Streszczenie angielskie: The objective of this research was the evaluation of trunk symmetry in frontal plane, in cello players. The authors have proceeded from the assumption that the motor monotypy and the position when playing the instrument lead to changes of morphological trunk symmetry. The research group included 49 cello players - 28 girls and 21 boys, 12 - 13 years old. They were all right-handed students of the Primary Musical School in Wrocław, where cello is the leading instrument. The phototopographic method was used to assess the shape of the trunk. The analysis of findings showed frequent asymmetry of trunk in the examined group. The extent of changes and direction of the asymmetry were varied, depending upon the analysed feature.


  32/34

  Tytuł oryginału: Echokardiografia jako podstawowe badanie w diagnostyce choroby wieńcowej.
  Tytuł angielski: Echocardiography as a fundamental method in diagnsotics of coronary disease diagnosis.
  Autorzy: Markuszewski Leszek, Kamiński Grzegorz, Olszewski Robert, Marciniak Wojciech, Pieróg Mirosław, Legutko Jacek, Kośmider Anna, Adamus Jerzy
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.35-40, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono rolę echokardiografii w diagnostyce choroby wieńcowej.

  Streszczenie angielskie: The authors introduce the role of echocardiography in coronary artery disease diangosis.


  33/34

  Tytuł oryginału: Postępy w echokardiografii, nowe możliwości obrazowania i oceny czynności mięśnia sercowego.
  Tytuł angielski: Progress in echocardiography, the new imaging possibilities and myocardial function evaluation.
  Autorzy: Markuszewski Leszek, Kamiński Grzegorz, Marciniak Wojciech, Olszewski Robert, Pieróg Mirosław, Legutko Jacek, Kośmider Anna, Adamus Jerzy
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.41-43, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym w kolejnych latach wdrażane są nowe, dokładniejsze ultrasonograficzne metody obrazowania struktur i czynności mięśnia sercowego. Niniejsze orpacowanie ma za zadanie przybliżenie i krótki przegląd stosowanych już nowych metod obrazowania w diagnostyce echokardiograficznej.

  Streszczenie angielskie: Due to technology development the new, more exact methods of ultrasound imaging of myocardial function and structure are introduced in recent years. The aim of this study is to bring nearer and to make a short review of the new echocardiographic imaging methods which have been already clinically introduced.


  34/34

  Tytuł oryginału: Zapobieganie zakażeniom chirurgicznym i ich leczenie.
  Autorzy: Drews Michał, Marciniak Ryszard
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (5/6) s.31-37, il., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: