Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MANDERA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia z pediatrii : podręcznik dla studentów i lekarzy
Autorzy: Bober Klaudiusz, Daab Michał, Deja Grażyna, Dobrowolska-Wiciak Barbara, Drzewiecka Barbara, Emich-Widera Ewa, Goc Barbara, Jadamus-Niebrój Danuta, Jamroz Ewa, Januszek-Trzciąkowska Aleksandra, Jarosz-Chobot Przemysława, Kalina-Faska Barbara, Kobielska Lucyna, Koehler Brygida, Koprowska Elżbieta, Kopyta Ilona, Krajewska-Siuda Ewa, Krawczyk Robert, Kowala Bohdan, Kusz Ewa, Mandera Marek, Marszał Elżbieta, Maruniak-Chudek Iwona, Minkina-Pędras Mariola, Moskała Helena, Muchacka-Bianga Małgorzata, Musialik-Świetlińska Ewa, Owsianka-Podleśny Teresa, Paprocka Justyna, Pietruszewski Jerzy, Pilch Jacek, Plutowska-Hoffmann Kalina, Poliszuk-Siedlecka Małgorzata, Sitko-Rudnicka Magdalena, Szwed-Białożyt Barbara, Świetliński Janusz, Świst-Szulik Katarzyna, Wackermann-Ramos Anna, Walencka Zofia, Wilk-Tyl Joanna, Włodarska Danuta, Wojaczyńska-Stanek Katarzyna, Wolicka-Kołacz Iwona, Zdąbłasz Małgorzata
Opracowanie edytorskie: Koehler Brygida (red.), Marszał Elżbieta (red.), Świetliński Janusz (red.).
Wydanie: - Wyd. 1 dodr
Źródło: - Katowice, Śląska Akademia Medyczna 2002, 548 s. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 740,104

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria


  2/3

  Tytuł oryginału: Ropień kanału kręgowego jako powikłanie wrodzonej zatoki skórnej okolicy krzyżowej u dwuletniej dziewczynki.
  Tytuł angielski: Vertebral canal abscess as a complication of congenital sacral sinus in a girl aged two years.
  Autorzy: Gamza Małgorzata, Mandera Marek, Jamroz Ewa, Kluczewska Ewa, Marszał Elżbieta
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.393-401, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ropien kanału kręgowego to bardzo rzadkie schorzenie. Pierwszy opis w literaturze medycznej pochodzi z 1830 roku. Dotychczas, do 2000 roku opisano około 20 pacjentow z ropniem kanału kręgowego, będącym powikłaniem wrodzonej zatoki skórnej. Zatoka skórna (sinus dermalis) jest wadą rozwojową z grupy zaburzeń indukcji grzbietowej i powstaje w 4-6 tygodniu życia płodowego. Leczeniem z wyboru jest wycięcie zatoki skornej zanim dojdzie do powiklan pod postacią stanu zapalnego. Autorzy opisują 2-letnią dziewczynkę z ropniem kanału kręgowego, będącym powikłaniem grzbietowej zatoki skórnej okolicy krzyżowej. Choroba przebiegała z wysoką gorączką, utrzymującą się powyżej 2 tygodni, niedowładem wiotkim prawej kończyny dolnej oraz porażeniem zwieraczy. Początkowo dziecko było leczone zachowawczo, a następnie po ograniczeniu się stanu zapalnego przeprowadzono zabieg neurochirurgiczny polegający na wycięciu zatoki skórnej wraz z torbielą skórzastą zawierającą treść ropną. Autorzy dokonują przeglądu piśmiennictwa dotyczącego opisywanego zagadnienia. Przedstawione w literaturze metody diagnostyki i leczenia są zbieżne z prezentowaną przez nas obserwacją.

  Streszczenie angielskie: Vertebral canal abscess is rather an uncommon disease. Since 1830, when the first report that spinal of absces was published. Till to 2000, no more than 20 cases as a result of dermal sinus infection were reported. Dermal sinus results from an incomplete separation of the cutaneus ectoderm from the neural ectoderm between the 4 and 6 weeks of fetal development. Surgical excision of the sinus is the treatment of choice for prevention of infection. The authors describes a 2-year-old girl with that abscess secondary to dorsal dermal sinus in sacral region. The patient presented with fever, since two weeks, flaccid paraparesis mainly in the right lower extremity, urinary and bowel incontinence. The child was initially treated conservatively, and after limitation of inflammatory process the dermal sinus and dermoid cyst containing a large quantity of pus were excised. The authors reviewed the literature of spinal cord abscesses secondary to congenital dermal sinus. The diagnostic and therapeutic methods presented in the literature are discussed in comparison with our case.


  3/3

  Tytuł oryginału: Wentrikulostomia endoskopowa komory III u dorosłych. Doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Endoscopic ventriculostomy of third ventricle in adults. Own experiences.
  Autorzy: Kwiek Stanisław, Mandera Marek, Bażowski Piotr, Luszawski Jerzy, Duda Izabela, Wolwender Adam, Zymon-Zagórska Anna, Grzybowska Konstancja
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (4) s.723-734, il. tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Znikoma liczba publikacji w literaturze polskiej na temat metody neuroendoskopowej w leczeniu wodogłowia oraz przewaga opracowań dotyczących grup dziecięcych i mieszanych w literaturze anglojęzycznej skłoniły autorów do przedstawienia doświadczeń własnych w leczeniu tą metodą chorych dorosłych. Autorzy przedstawiają wyniki leczenia metodą endoskopowej wentrikulostomii komory III mózgu (ETV), analizują jej skuteczność i przydatność, rozpatrują przyczyny niepowodzeń i powikłania w grupie pacjentów dorosłych. ETV wykonano u 20 chorych w wieku powyżej 18 r.ż. w okresie prawie dwuletnim, przy czym pierwszy zabieg przeprowadzono we wrześniu 1999 r. U 13-tu pacjentów (65 proc. grupy) przyczyną wodogłowia był nowotworowy proces ekspansywny w okolicy dróg płynowych. U 3 chorych przyczyną wodogłowia było zwężenie wodociągu rozpoznane w wieku dorosłym, u dalszych 3 torbiel pajęczynówki nadsiodłowa lub okolicy tylnej komory III mózgu, a w ostatnim przypadku torbiel koloidowa komory III. Ocena wyników leczenia polegała na zastosowaniu kryterium klinicznego i radiologicznego. Stwierdzono 90 proc. skuteczność metody ETV wg kryterium klinicznego i 88 proc. stosując kryterium radiologiczne, przy stosunkowo niewielkiej liczbie powikłań o znikomej wadze klinicznej. Autorzy wysoko oceniają przydatność metody w leczeniu wodogłowia w wieku dorosłym, zwłaszcza w przypadkach wodogłowia powodowanego uciskiem dróg płynowych przez proces ekspansywny lub przy współistnieniu torbieli pajęczynówki okolicy komory III.

  stosując format: