Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAMEŁKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Zjawiska immunologiczne związane z etiologią i patogenezą sarkoidozy.
Tytuł angielski: Immunological phenomenons connected with ethiology and pathogenesis of sarcoidosis.
Autorzy: Mamełka Beata, Faber Małgorzata, Chciałowski Andrzej, Płusa Taduesz
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.522-525, il., bibliogr. 32 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mimo wielu lat badań nad etiologią i patogenezą sarkoidozy nie udało się ustalić przyczyny inicjownia tej choroby. Wydaje się, że początkiem procesu sarkoidalnego może być naruszenie równowagi między cytokinami wydzielanymi przez limfocyty T (w tym Th1 i Th2), co z kolei prowadzi do uruchomienia złożonego łańcucha zjawisk immunologicznych. Za naruszenie prawidłowej równowagi między cytokinami (przez wpływ na limfocyty T) może być odpowiedzialny określony antygen w postaci mikroorganizmu lub innego czynnika naruszającego homeostazę oraganizmu.

  Streszczenie angielskie: Despite of numerous studies on etiology and pathogenesis of sarcoidosis, it has been impossible to explain the reason of disease initiation. The possible beginning of sarcoid process is broken balance of cytokines secreted by T-lymphocytes (Th1 and Th2), which generates various complicated immunological phenomenons. Theis broken balance of cytokines may be caused by particular antigen in the shape of microorganism or other factor, which disturbs organism's homoeostasa.


  2/2

  Tytuł oryginału: Czy oznaczanie stężeń białek ostrej fazy w płynie mózgowo-rdzeniowym lub/i w surowicy w wirusowym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci ma znaczenie diagnostyczne?
  Tytuł angielski: Does testing for acute phase proteins play a role in diagnosis of viral meningitis in children. P. 1: Limphocytic meningitis caused by parotitis epidemica.
  Autorzy: Łobos Marek, Rusinek Alicja, Paradowski Marek, Kuydowicz Jan, Stanisławska-Majda Ewa, Mamełka Beata, Szablewski Mariusz, Piątas Sławomir
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (4) s.615-622, tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wykazano, że u dzieci z limfocytarnym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych (zom) wywołanym w następstwie powikłań nagminnego zapalenia przyusznic, dochodzi do wywołania słabo zaznaczonej reakcji ostrej fazy i tym samym wzrostu stężeń wybranych białek ostrej fazy (bof) w płynie mózgowo-rdzeniowym (pmr) lub/i surowicy krwi. Określono przydatność oznaczeń bof w diagnozowaniu i monitorowaniu przebiegu tej choroby.

  Streszczenie angielskie: Objective: We examined whether an acute phase reaction could occur in children with lymphocytic meningitis of hemogeneous etiology (parotitis epidemica from the Paramyxoviridae family), a sign of which would be an inrease in concentrations of acute phase proteins (APP's) in cerebrospinal fluid (CSF) and/or in blood serum. We also tested the usefulness of the determination of selected APP's concentrations in CSF and serum in diagnosis and monitoring of the course of the disease, provided that an increase in concentrations of selected APP's were discernible. Methods: Cases were 78 children with lymphocytic meningitis as a complication of parotitis epidemica. Controls were 30 healthy children (control group K1) and 19 children hospitalized with suspected meningitis (control group K2). The following APP's presence in CSF and serum were tested: C-reactive protein (CRP0, alpha-2haptoglobin (HPT), alpha-1-antitripsin (AAT) and alpha-1-acid- glycoprotein (AAG), alpha-2-ceruloplasmin (CER) and alpha-2-macroglobin (AMG). The results were compared and analyzed. Results: The results of the research show a significant increase in all APP's determined, except for CRP and AAG, in children with parotidal meningitis. Conclusions: Determination of CRP concentration either in CSF or in serum is not useful in diagnosis of parotidal meningitis and in differentiation of lymphocytic and bacterial forms of the disease.

  stosując format: