Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MALUKIEWICZ-WIŚNIEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Wybrane parametry układu hemostazy w płynie podsiatkówkowym i krwi operowanych chorych z przedarciowym odwarstwieniem siatkówki : rozprawa habilitacyjna
Autorzy: Malukiewicz-Wiśniewska Grażyna
Źródło: - Bydgoszcz, Wydaw. Uczelniane AM 2002, 198 s. : il., tab., bibliogr. 361 poz., sum., 24 cm.
Sygnatura GBL: 735,015

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • okulistyka
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/5

  Tytuł oryginału: Axial length measurements after cataract surgery in adults.
  Autorzy: Lesiewska-Junk Hanna, Malukiewicz-Wiśniewska Grażyna
  Źródło: Ophthalmologica 2002: 216 (4) s.239-241, tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 300,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to check the difference in eye axial lenght before and after cataract surgery and to find out of possible correlation with refraction changes. The axial lenght was measured by ultrasound before and after cataract extraction with intraocular lens implantation. Keratomery measurements were also performed. The study comprised 32 eye. The mean difference in axial lenght was 0.53 mm. The mean difference in keratomery was 0.37 D. There was no correlation between these values. Conclusion: The change in axial length are not due to corneal curve changes. Perhaps in pseudophakic eyes different ultrasound velocity should be used.


  3/5

  Tytuł oryginału: Niezborność po operacji zaćmy.
  Tytuł angielski: Astigmatism after cataract surgery.
  Autorzy: Lesiewska-Junk Hanna, Kałużny Józef, Malukiewicz-Wiśniewska Grażyna
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.341-343, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To evaluate postoperative astigmatism after cataract surgery. Material and methods: The studied group consist of 135 patients subjected to cataract surgery; 75 patients (75 eyes) had extracapsular cataract extraction with 12 mm corneoscleral incision (group I); 30 patients (30 eyes) had phacoemulsification with 3,5 mm corneal incision (group II); 30 patints (30 eyes) had phacoemulsification with 3.5 mm tunnel incision (group III). Stigmatism was measured on the 6th ppostoperative day ws 4,19 D (SD = 1.20) for group I, 2.50 D (SD = 0.47) for group II and 1.78 D (SD = 0.61) for group III. The differences between all the groups were statistically significant. The astigmatism assessed 2 years after surgery returned to preoperative values and there was statistic difference only between group I and III. Conclusion: Two years after cataract surgery astigmatism is comparable with the preoperative values irrespective of the operation technique.


  4/5

  Tytuł oryginału: Zaćma starcza i przedstarcza - porównanie pacjentów operowanych w 1990 i 2000 roku.
  Tytuł angielski: Senile and presenile cataract - comparison of patients operated in the year 1990 and 2000.
  Autorzy: Lesiewska-Junk Hanna, Malukiewicz-Wiśniewska Grażyna
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.347-349, tab., bibligor. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To compare some epidemiological features (e.g. mean age) of patients operated for senile and presenile cataract in the year 1990 and 2000. Material and method: Data of 106 consecutive patient with senile or presenile cataract operated in May 1990 and 110 patients operated in April and May 2000, were compared. Some cataract risk factors were analysed: cataract in family, diabetes, steroid therapy, refractive error, rural residency, outdoor occupation, smoking, visual acuity and age of patients. Results: There was significantly higher age (69 vs. 60 years) and lower number of patients with very low visual acuity (less than 0.1) in group undergoing cataract surgery in 2000. We did not noted significant differences regarding sex, cataract in family, presence of diabetes, steroid therapy, myopia, rural residency, outdoor occupation, smoking. Conclusions: In 10 years period increase of age and decrease in number of patients with very low visual acuity in gorup operated for senile and presenile cataract could be observed.


  5/5

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki utraty komórek śródbłonka po operacji zaćmy.
  Tytuł angielski: Late results of endothelial cell loss after cataract surgery.
  Autorzy: Lasiewska-Junk Hanna, Malukiewicz-Wiśniewska Grażyna
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.374-376, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To evaluate endothelial cell loss rate after cataract surgery in 5 years-long period. Material and method: The studied group comprised 115 patients (66 females and 49 males) who 9 had undergone senile and presenile cataract surgery. Mean age was 60 years (SD = 90). In 60 patients extracapsular cataract extraction and in 55 phacoemulsification have been performmed. Mean central corneal thickness was measured before and 2 days after cataract surgery. Mean central endothelial cell density was assessed preoperatively, as well as 1, 3. 6 months and 2, 5 years after operation. Results: Mean endothelial cell loss could be observed even 2 years after surgery. 5 years postoperatively physiological loss rat is attained. Initial postoperative incrase in central corneal thicknes is an important marker of susequent endothelial cell loss.

  stosując format: