Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MALINOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/21

Tytuł oryginału: Total IgE levels and skin test results in children under three years of age with food hypersensitivity.
Autorzy: Malinowska Elżbieta, Kaczmarski Maciej, Wasilewska Jolanta
Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.CR280-CR287, il., tab., bibliogr. 43 poz.
Sygnatura GBL: 313,278

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The most common tools of allergologic diagnostics are skin prick tests (SPT) and total serum IgE (IgE total) determinations. Material/Methods: The study was carried out in a group of 348 children aged 5 to 36 months. All the children underwent SPT using 12 food allergens and in 229 of them also 9 inhalant allergens were tested. Assessment of test positivity utilized relative criteria, i.e. the result was regarded as positive if a wheal with S surface area exceeding or equal to 0.25 of the surface area SO of a control wheal was formed. In this study group, 291 had IgE total levels determined. They were divided into the groups with elevated and normal IgE total levels on the basis of two standards, i.e. the standards recommended by the manufacturer of the test reagents used to determine IgE total (BioWhittaker) and the population standards. Resutls: Positive SPT results for food allergens were obtained in 15.8 p.c. of the examined children, for inhalant ones in 21.8 p.c. The factors taken into account in the analysis of impact on SPT results included age, sex, living place and the use diet. Elevated IgE total levels according to the manufacturer's standards were detected in 35.0 p.c., and according to the population standards in 67.0 p.c. of the examined children. The obtained positive test results were compared with elevated IgE total in the studied patients.Conclusions: 1. Feasibility of SPT at this age. 2. Determination of normal IgE total range in the group of children below three requires further studies.


  2/21

  Tytuł oryginału: Wpływ zmian klimatycznych na choroby zakaźne.
  Tytuł angielski: Impacts of climate change on infectious diseases.
  Autorzy: Kołodyński Jan, Malinowska Anna
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (1) s.29-37, bibliogr. [48] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Streszczenie angielskie: Climate warming may have significant impacts on human health, including changes in the distribution and seasonality of vector-borne diseases. We discuss the consequences of climate change on ifectious diseases. Effects of transmission of the imported tropical diseases in Europe are discussed.


  3/21

  Tytuł oryginału: Wstępne wyniki leczenia ostrej białaczki nielimfoblastycznej u dzieci z zastosowaniem idarubicyny.
  Tytuł angielski: Preliminary results of treatment of children with acute nonlymphoblastic leukemia according to protocol with idarubicine.
  Autorzy: Dłużniewska A[gnieszka], Balwierz W[alentyna], Bujakowska A., Balcerska A., Chybicka A[licja], Kowalczyk J[erzy], Matysiak M[ichał], Rokicka-Milewska R[oma], Sońta-Jakimczyk D[anuta], Wachowiak J[acek], Wysocki M[ichał], Dobaczewski G., Niedźwiecki M., Lewandowska D[anuta], Stefaniak M., Krenke K., Malinowska A., Tomaszewska R., Styczyński J[an]
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.29-32, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono poprawę wyników leczenia ostrej białaczki nielimfoblastycznej po wprowadzeniu programu z użyciem idarubicyny. Wśród 67 ocenianych dzieci remisje uzyskało 80,6 proc. Ponad 3-letnie przeżycie całkowite i przeżycie wolne od zdarzeń wynosiły odpowiednio: 66 proc. i 59 proc.

  Streszczenie angielskie: We present improvement of treatment results of childchood acute non-luymphoblastic leukemia after introduction of new protocol with the use of idarubicine. Among 67 eligible children remissions were achieved in 54 (80,6 p.c.). The estimated 3-year overall survival and event-free survival were 66 p.c. and 59 p.c. respectively.


  4/21

  Tytuł oryginału: Effect of cytoprotectants on in vitro drug sensitivity of leukemic cells.
  Tytuł polski: Badania in vitro wpływu leków cytoprotekcyjnych na wrażliwość komórek białaczkowych na cytostatyki.
  Autorzy: Styczyński J[an], Wysocki M[ichał], Dębski R., Kubicka M., Balwierz W[alentyna], Juraszewska E., Rokicka-Milewska R[oma], Malinowska I., Matysiak M[ichał], Stańczak E., Balcerska A., Płoszyńska A[nna], Kowalczyk J[erzy], Stefaniak J., Małek U., Wachowiak J[acek], Mazur B., Sońta-Jakimczyk D[anuta], Szczepański T., Krawczuk-Rybak M., Chybicka A[licja], Raś M.
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.37-40, il., bibiogr. 6 poz., streszcz. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu in vitro leków cytoprotekcyjnych: dexrazoxanu (DEX) oraz amifostyny (AMF) na cytotoksyczność daunorubicyny (DNR) i 4-HOO-ifosfamidu (IFO) w linii K562 i w ostrych białaczkach u dzieci. Cytotoksyczność DEX i AMF oraz ich kombinacji z odpowiednimi cytostatykami oceniono w teście MTT w komórkach linii K562 oraz u 18 dzieci z ALL (12 de novo, 6 we wznowie) i 4 z AML de novo. Za miarę cytotoksyczności przyjęto wartość stężenia leku, w którym ginie 50 proc. badanych komórek (LC50). DEX i AMF zmniejszały przeżycie komórek linii K562 odpowiednio o 12 proc. i 20 proc. oraz zwiększały cytotoksyczność DNR i IFO. W stosunku do komórek białaczkowych, zaobserwowano silną korelację pomiędzy wartościami LC50 dla DNR i DNR+DEX (rho = 0,872, p=0,001), natomiast wartości LC50 dla DNR i DNR+DEX nie różniły się (0,50 mg/ml vs 0,55 mg/ml). Również dla IFO i IFO+AMF, stwierdzono korelację pomiędzy wartościami LC50 (rho = 0,64; p=0,01), jednak zaobserwowano tendencję do różnic pomiędzy wartościami LC50 dla IFO oraz dla IFO+AMF (p=0,073, współczynnik regresji liniowej 0,468). Mediana LC50 dla IFO wynosiła 20,23 mg/ml, natomiast dla IFO+AMF była równa 14,47 mg/ml (p=0,623). Przeprowadzone badania wskazują, że AMF może mieć niewielki wpływ cytotoksyczny in vitro na komórki białaczkowe oraz niewielki synergistyczny wpływ na cytotoksyczność IFO, natomiast DEX nie ma wływu na wrażliwość in vitro komórek białaczkowych na DNR.

  Streszczenie angielskie: The objective of the study was the analysis of effects of cytoprotectants: dexrazoxane (DEX) and amifostine (AMF) on in vitro drug sensitivity of K562 cells and childhood leukemic cells to daunorubicin (DNR) and 4-HOO-ifosfamide (IFO). Cytotoxicity of DEX and AMF and their combination with respective drugs was analyzed by means of the MTT assay in K562 cell line and and in 18 children with ALL (12 de novo, 6 relapsed) and 4 with AML de novo. Cytotoxicity was expressed by concentration of drug which was lethal to 50 p.c. of tested cells (LC50). DEX and AMF caused cell kill in K562 cell line by 12 p.c. and 20 p.c. respectively and increased cytotoxicity of DNR and IFO. Strong correlation was observed between LC50 values for DNR and combination DNR+DEX (rho = 0,872, p=0,001) in patients samples, while LC50 values did not differ significantly (0,50 mg/ml vs 0,55 mg/ml). The correlation was observed also between LC50 for IFO+AMF (rho = ),64; p=0,01), however tendency to higher resistance to IFO was observed, when compared to combination IFO=AMF (20,23 mg/ml vs 14,47 mg/ml; p=0,623 Mann-Whitney U test; p=0,73 Wilcoxon matched pair test; regression coefficient 0,468). The results suggest weak in vitro cytotoxicity effect of AMF on leukemic cells and its weak synergistic effect on IFO cytotoxicity, while it seems that DEX has no influence on in vitro sensitivity of leukemic cells to DNR.


  5/21

  Tytuł oryginału: In vitro activity of platinum derivatives in acute leukemias.
  Tytuł polski: Aktywność in vitro pochodnych platyny w ostrych białaczkach.
  Autorzy: Styczyński J[an], Wysocki M[ichał], Dębski R., Kubicka M., Balwierz W[alentyna], Juraszewska E., Rokicka-Milewska R[oma], Malinowska I., Matysiak M[ichał], Stańczak E., Balcerska A[nna], Płoszyńska A[nna], Kowalczyk J[erzy], Stefaniak J., Małek U., Wachowiak J[acek], Mazur B., Sońta-Jakimczyk D[anuta], Szczepański T., Krawczuk-Rybak M., Chybicka A[licja], Raś M.
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.41-44, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena cytotoksyczności in vitro cisplatyny (CIS) i karboplatyny (KAR) w teście MTT w liniach komórkowych HL60 i K562 oraz u 33 dzieci z ostrymi białaczkami, w tym u 24 z ALL (17 de novo, 7 we wznowie ) i u 9 z AML de novo. Wobec komórek pacjentów z ostrymi białaczkami określono również wrażliwość na prednizolon, winkrystynę, L-asparaginazę, daunorubicynę, arabinozyd cytozyny, idarubicynę i etopozyd. Za miarę cytotoksyczności przyjęto wartość stężenia leku, w którym ginie 50 proc. badanych komórek (LC50). Przez wzgledną oporność (RR) badanych grup na dany lek określono stosunek wartości median LC50 dla tego leku. W badanych liniach komórkowych HL60 i K562, średnia wartość LC50 dla CIS wynosiła odpowiednio 0,71 ń 0,17 mg/ml i 10,69 ń 2,21 mg/ml, natomiast dla KAR odpowiednio 3,99 ń 0,31 mg/ml i 53,43 ń 7,85 mg/ml. Mediana LC50 dla komórek pacjentów a ALL de novo wynosiła 5,10 mg/ml dla CIS i 21,28 mg/ml dla KAR. We wznowie ALL komórki wykazywały wieksza oporność wobec większości badanych leków z wyjątkiem CIS (RR=0,93), KAR (RR=0,63) i winkrystyny (RR=0,82). Komórki AML wykazywały znamiennie większa oporność wobec wszystkich badanych leków, w tym 6,3-krotną wobec CIS i 4,4-krotną wobec KAR. Pacjenci z nawrotową lub klinicznie oporną AML mieli mieloblasty w momencie rozpoznania 6,4-krotnie bardziej oporne na cisplatynę (p=0,014) oraz 3-krotnie bardziej oporne na karboplatynę (p=0,014). Podsumowując, zaobserwowano dobrą aktywność pochodnych platyny wobec ...

  Streszczenie angielskie: The objective of the study was the analysis of in vitro cytotoxicity of cisplatin (CIS) and carboplatin (CAR) by means of the MTT assay in HL60 and K562 cell lines and 33 children with acute leukemias, including 24 with ALL (17 de novo, 7 relapsed) and 9 with AML de novo. Sensitivity to prednisolone, vincristine, L-asparaginase, daunorubicin, cytarabine, idarubicin and etoposide in leukemic samples was also determined. Cytotoxicity was expressed by concentration of drug, which was lethal to 50 p.c. of tested cells (LC50). Relative resistance (RR) between two groups was calculated as a ratio of median LC50 values for the drug. In HL60 and K562 cell lines, LC50 value for CIS was 0,71 ń 0,17 mg/ml and 10,69 ń 2,21 mg/ml respectively, while for CAR 3,99 ń 0,31 mg/ml and 53,43 ń 7,85 mg/ml respectively. Median LC50 for ALL de novo samples was 5,10 mg/ml for CIS and 21,28 mg/ml for CAR. Relapsed ALL samples were more resistant to most drugs except for CIS (RR=0,93), CAR (RR=0,63) and vincristin (RR=0,82). AML cells were significantly more resistant to all tested drugs, including 6,3-fold higher resistance to CIS and 4,4-fold to CAR. Myeloblasts of patients with refractory or relapsed AML were already on diagnosis 6,4-fold more resistant to CIS (p=0,014) and 3-fold to CAR (p=0,014). In summary, relatively good in vitro activity of platinum derivatives in relapsed ALL samples has been found and certain prognostic relevance of resistance to CIS and CAR in AML samples was ...


  6/21

  Tytuł oryginału: Porównanie ekspresji glikoproteiny P z profilem oporności in vitro na cytostatyki w ostrych białaczkach.
  Tytuł angielski: Comparison of P-glycoprotein expression with in vitro drug resistance profile in acute leukemias.
  Autorzy: Styczyński Jan, Wysocki Mariusz, Dębski Robert, Kubicka Małgorzata, Balwierz Walentyna, Juraszewska Edyta, Moryl-Bujakowska Angelina, Rokicka-Milewska Roma, Malinowska Iwona, Matysiak Michał, Stańczak Elżbieta, Balcerska Anna, Płoszyńska Anna, Kowalczyk Jerzy R., Stefaniak Jolanta, Małek Urszula, Wachowiak Jacek, Mazur Benigna, Sońta-Jakimczyk Danuta, Szczepański Tomasz, Chybicka Alicja, Raś Małgorzata
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (5) s.381-387, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Oporność wielolekowa na cytostatyki oznacza zmniejszoną wrażliwość komórek nowotworowych na różne, niespokrewnione ze sobą leki. "Klasycznym" mechanizmem oporności jest obecność białka PGP (permeability glicoprotein) będącego produktem genu MDR1, które usuwa cytostyki na zewnątrz komórki przy udziale pompy ATP-zależnej. Celem pracy jest ocena ekspresji białka PGP w ostrych białaczkach u dzieci oraz analiza korelacji obecności PGP z opornością in vitro na cytostatyki. Badania przeprowadzono u 45 dzieci z ostrymi białaczkami. Ekspresję białka PGP oznaczano metodą cytometrii przepływowej jako odsetek komórek blastycznych. Profil oporności in vitro na cytostyki określano w 4-dobowym teście cytotoksyczności MTT. Za miarę cytotoksyczności przyjęto stężenie leku letalne dla 50 proc. badanych komórek. Mediana ekspresji PGP wynosiła: 0,24 proc. u pacjentów z ALL de novo; 1,89 proc. we wznowie ALL (p = 0,002) i 12,560 proc. w AML de novo (p 0,001). Najwyższą indywidualną ekspresję PGP obserwowano u pacjenta ze wzonwą AML (70,5 proc.). Ekspresja PGP korelowała silnie (p 0,01) z opornością na idarubicynę, mitoksantron, etopozyd, prednizolon i deksametazon oraz z typem białaczki. Słabszą korelację (p 0,05) obserwowano dla daunorubicyny, doksorubicyny, merkaptopuryny, kladrybiny, fludarabiny, 4-HOO-cyklofosfamidu i 4-HOO-ifosfamidu. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy obecnością białka PGP i skojarzonym profilem oporności in vitro wyrażonym skalą PVA. Wyniki przeprowadzonej ...

  Streszczenie angielskie: Multidrug resistance implicates decreased sensitivity of cancer cells to various, unrelated drugs. The "classical" mechanism of resistance is the upregulation of PGP (premeability glycoprotein), product of the MDR1 gene, which plays a physiological role in ATP-dependent transport of various substances outside the cell. The scope of this study is the analysis of PGP expression in childhood acute leukemias and its correlation with in vitro drug resistance profile. Fourty-five children were enrolled in the study. PGP expression was determined as a percentage of blast cells by flow cytometry and drug resistance profile by means of the MTT assay. Cytotoxicity was measured as the concentration of drug that is lethal to 50 p.c. of cells. Median expression of PGP was: 0.24 p.c. for ALL de novo patients; 1.89 p.c. for relapsed ALL (p = 0.002) and 12.60 p.c. in AML de novo (p 0.001). The hihgest individual PGP expression was observed in relapsed AML child (70.5 p.c.). The value of PGP expression showed a strong correlation (p 0.01) with resistance to idarubicin, mitoxantrone, etoposide, prednisolone, dexamethasone and type of leukemia. A weaker correlation (p 0.05) was observed for daunorubicin, doxorubicin, mercaptopurine, cladribine, fludarabine, 4-HOO-cyclophosphamide and 4-HOO-ifosfamide. No correlation was found between PGP expression and combined resistance profile for prednisolone, vincristine and L-asparaginase expressed by PVA score. These results might confirm ...


  7/21

  Tytuł oryginału: Apoptosis and pH of blasts in acute childhood leukemia.
  Autorzy: Malinowska Iwona, Stelmaszczyk-Emmel Anna, Wąsik Maria, Rokicka-Milewska Roma
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.CR441-CR447, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The purpose of our study was to determine whether spontaneous and post-initial therapy apoptosis indexes (AI) and the intracellular pH of blasts have prognostic value in the treatment of children with acute leukemia. Blasts from 38 children with acute leukemia (31 with ALL and 7 with AML) were tested for apoptotic index (Annexin V) and intracellular pH (SNARF). Of the ALL patients, 9 were low risk, 7 medium risk, and 15 high risk. Among the AML patients, 1 was low risk and 6 were high risk. Follow-up ranged from 6 to 120 weeks (median 60 weeks). The maen spontaneous AI was 19 ń 16 p.c. The pH of leukemic blasts before treatment varied between 6.6 and 7.9 (mean 7.2 ń 0.5). For patients 10 years old, the markers for good prognosis were a WBC count below 50 x 10**3/ćl, good response to prednisone therapy at day 8, and remission at or before day 33. Univariate analysis showed that pH 7 had favorable prognostic significance. Overall, the probability of EFS for patients with pH 7 was 1.0, as opposed to 0.49 for those with pH 7 (p = 0.049, n = 36). The probability of EFS for patients with AI below the median was not significantly different from those with AI above the median (0.4 vs 1.0, NS). The assessment of intracellular pH in blasts may be an important prognosticator for ALL patients. Children with low spontaneous ALL or high pH of leukemic blasts appear to have an unfavorable prognosis.


  8/21

  Tytuł oryginału: Ocena jakości zdrowotnej szarłatu (amarantusa).
  Tytuł angielski: The health aspects of amaranth.
  Autorzy: Gajewska Regina, Lebiedzińska Anna, Malinowska Ewa, Szefer Piotr
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (2) s.141-147, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Oznaczono zawartość składników odżywczych oraz określono wartość energetyczną trzech produktów z szarłatu (nasiona, mąka, i ziarno ekspandowane "popping") dostępnych na krajowym rynku.

  Streszczenie angielskie: The work contains results of determination of protein, fat, carbohydrates, water, ash, energy value, B group vitamins (B1, B2, PP, B6) and minerals (Ca, P, Mg, Fe, Na, K, Cu, Mn, Zn, Co, Ni, Cr, Cd, Pb) in theree products of amaranth. The nutrients components were determined by general approved analytical methods. Vitamins group B were determined using microbiological methods. Minerals like Ca, Mg, Fe, Na, K, Cu, Mn, Zn, Co, Ni, Cr, Cd and Pb were determined using the flame AAS method. Phosphorus was determined spectrophotometrically as phosphates with ammonium molybdate. Mean percentage content of protein, fat, carbohydrates, water and ash in products of amaranth examined (seeds, meal, expanded seeds "popping") were: 13,5 - 14,4; 7,1 - 7,6; 63,8 - 71,7; 3,0 - 12,3; 3,1 - 3,4 respectively; there energy value expressed in Kcal/100 g were 373 - 412. Vitamins content in products of amaranth (mg/100 g) were: 0,019 - 0,029 thiamin; 0,100 - 0,143 riboflavin; 1,02 - 1,20 niacinamide and 0,563 - 0,615 pyridoxin. The levels (mg/100 g) of minerals were as follow: 204 - 223 Ca; 712 - 792 P; 8,3 - 9,7 Fe; 200 - 235 Mg; 2,9 - 3,1 Zn; 1,03 - 1,38 Cu; 3,78 - 4,54 Mn; 6,30 - 8,42 Na; 318 - 337 K; 0,040 - 0,055 Cr; 0,185 - 0,292 Ni and 0,045 - 0,051 Co. Mean contents of cadmium ranged 5 - 9 ćg/100 g and lead 27 - 35 ćg/100 g in examined products of amaranth.


  9/21

  Tytuł oryginału: Total IgE levels in children under three years of age.
  Autorzy: Malinowska Elżbieta, Kaczmarski Maciej
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.CR113-CR118, il., tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The course of type 1 allergic reaction is a result of complex immune processes in which immunoglobulin E plays a crucial role. The serum level of this immunoglobulin (IgE total) is closely related to the age of the patient. The presented paper analyses IGE total in children below 3. Material/Methods: The study was carried out in group of 291 patients aged 5 - 39 months. IgE total were determined using the Fluoro-FAST 3M. The analysis took into consideration the age, sex and living place of the examined children. Results: The artmetic mean of IgE total was 38.8 ń 4.0 IU/ml, the median - 12 IU/ml, whereas the 5th and 95th percentile values amounted to IIU/ml and 185 IU/ml, respectively. According to the standards recommended by the manufacturer of reagents used for determination of IgE total (Bio Whittaker), 103 children (35.4 p.c.) had elevated serum levels of IgE total, whereas 196 (67.4 p.c.) were found to have elevated IgE total according to population standards. The obtained percentage distribution of elevated IgE total values in particular age groups is characterized by stepwise changes, observed in the age intervals for which the range of values considered as normal by the manufacturer is chagned. Conclusions: On the basis of analyzed IgE total determinations it has been established that the manufacturere's standards for children aged from 2 to 3 years are overestimated, whereas the population standards seem to be underestiamted. Therefore the determination of IgE total normal value range requires further studies.


  10/21

  Tytuł oryginału: Ocena stopnia bioakumulacji i dyskryminacji metali toksycznych w grzybach jadalnych z różnych obszarów Polski : praca doktorska
  Autorzy: Malinowska Ewa, Szefer Piotr (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Bromatologii w Gdańsku
  Źródło: 2002, [5], 188 k., [30] k. tabl. : il., tab., bibliogr. k. 177-187, maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20078

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  11/21

  Tytuł oryginału: Doświadczalne wykazanie funkcji receptorów opioidowych OP4 w regulacji ciśnienia krwi : praca doktorska
  Autorzy: Koneczny Bogna Kamila, Malinowska Barbara (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Fizjologii Doświadczalnej w Białymstoku
  Źródło: 2002, [2], 93 k., [13] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 158 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19907

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  12/21

  Tytuł oryginału: Cukrzyca ciężarnych.
  Tytuł angielski: Gestational diabetes mellitus.
  Autorzy: Czajkowski Krzysztof, Malinowska Aneta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (10) s.564-573, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Cukrzyca ciążowa definiowana jest jako dowolnego stopnia zaburzenie gospodarki węglowodanowej, które po raz pierwszy zostało ujawnione w czasie ciąży. GDM rozpoznaje się niezależnie od tego, czy konieczne jest stosowanie insuliny, czy też wystarczy tylko modyfikacja diety oraz czy stan ten utrzymuje się po ciąży. Cukrzyca ciężarnych stanowi prawie 90 proc. wszystkich ciąż powikłanych przez cukrzycę. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej pojawiają się typowo w drugiej połowie ciąży. W Polsce od 1994 r. istnieje obowiązek wykonywania badań przesiewowych w kierunku cukrzycy u wszystkich ciężarnych. Glikemię na czczo należy oznaczyć już w czasie pierwszej w ciąży wizyty u ginekologa. Następnie obowiązuje wykonanie testu przesiewowego, a w określonych warunkach testu diagnostycznego doustnego obciążenia glukozą. Cukrzyca ciążowa jest związana z szeregiem powikłań przebiegu ciąży i porodu: nadciśnienie tętnicze indukowane ciążą, gestozy, infekcje dróg moczowych, porody przedwczesne, przedwczesne odpływanie płynu owodniowego, zakażenia pochwy i/lub szyjki macicy, porody zabiegowe. Kobiety z GDM znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia cukrzycy w przyszłości, szczególnie cukrzycy typu 2. Celem oceny gospodarki węglowodanowej, zalecone jest wykonanie weryfikującego testu diagnostycznego po zakończeniu połogu. Noworodki matek chorych na cukrzycę ciążową częściej narażone są na powikłania, jak: makrosomia, hipoglikemia, hiperlibirubinemia, hipokalcenia, policytemia ...

  Streszczenie angielskie: Gestational diabetes mellitus is a carbohydrolate intolerance resulting in hyperglycaemia of variable severity with onset or first recognition during pregnancy. The definition applies irrespective of whether or not insulin is used for treatment or the condition persists after pregnancy. GDM represents nearly 90 p.c. of all pregnancies complicated by diabetes. During pregnancy fetal growth and development is facilitated by 'shunting' carbohydrates from mother to the developing getus. Fasting glucose concentrations are normally lower in the early part of pregnancy than in healthy, non-pregnant women. Deterioration of glucose tolerance occurs usually during pregnancy than in the 3rd trimester. The criteria for gestational diabetes in Poland were introduced in 1994. Diagnostic criteria based on two-step approach: performing an initial screening by measuring the plasma or serum glucose concentration 1 h after a 50 g oral glucose load (glucose challenge test - GCT) and performing a diagnostic OGTT on that subset of women exceeding the glucose value on the GCT. GDM is associated with an increased frequency of maternal hypertensive disorders, urinary tract infections, preterm delivery, preterm rupture of membrane, coplpitis and the need for cesarean delivery. Women with GDM are at increased risk for the development of diabetes, usually type 2, after pregnancy. After the end of pregnancy, the women should be reclassified as having either diabetes mellitus or IGT, or normal ...


  13/21

  Tytuł oryginału: Miejsce i rola organizacji pozarządowych w infrastrukturze zdrowia publicznego w Polsce.
  Tytuł angielski: Place of role of non-government organizations in the infrastructure of public health in Poland.
  Autorzy: Malinowska-Cieślik Marta
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (2) s.242-247, tab., bibliogr. [19] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Streszczenie polskie: Organizacje pozarządowe stanowią ważny sektor w infrastrukturze zdrowia publicznego w Polsce. Działalność organizacji pozarządowych jest odpowiedzią na potrzeby różnych grup społecznych, zawodowych czy społeczności lokalnych. W Polsce "nowoczesne" organizacje pozarządowe jako obywatelskie inicjatywy społeczne szeroko rozwinęły się w latach 1990-tych, po okresie transformacji. Organizacje te prowadzą działania z zakresu promocji zdrowia, zdrowia środowiskowego oraz kształtują i wpływają na zdrowotną politykę społeczną. Aby określić miejsce i rolę organizacji pozarządowych w infrastrukturze zdrowia publicznego w Polsce w artykule dokonano przeglądu celów i zakresu ich działalności. Omówiono zasady postępowania oraz strukturę ich działalności. Przedstawiono liczbę, sytuację związaną z zatrudnieniem i sposoby finansowania tych organizacji. Następnie określono perspektywy zmian i rozwoju tego sektora oraz próbę określenia możliwości zatrudnienia absolwentów zdrowia publicznego. W podsumowaniu stwierdzono, że pomimo problemów finansowo-kardowych, ustawodawczych, niewystarczajacej współpracy z administracją publiczną, organizacje te wpisuja się w idealny sposób w funkcję i działania "nowego zdrowia publicznego". Ponadto w odniesieniu do problemu zatrudnienia absolwentów zdrowia publicznego organizacje pozarządowe wydają się być doskonałym "polgonem" nabywania i rozwijania profesjonalnych kompetencji dla studentów czy też absolwentów zdrowia publicznego, jak również stwarzają im możliwość budowania swojej ścieżki kariery zawodowej.


  14/21

  Tytuł oryginału: Jakościowe badanie oczekiwań i preferencji pracodawców infrastruktury zdrowia publicznego w Polsce dotyczące profesjonalnych kompetencji absolwenta zdrowia publicznego.
  Tytuł angielski: Qualitative study of expectations and preferences of public health infrastructure employers in Poland concerning professional competence of public health graduates.
  Autorzy: Henzel-Korzeniowska Alina, Malinowska-Cieślik Marta
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (2) s.248-252, bibliogr. [5] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Streszczenie polskie: W grudniu 2001 roku oraz w styczniu 2002 roku w Instytucie Zdrowia Publicznego na Wydziale Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przeprowadzono badania jakościowe oczekiwań i preferencji pracodawców infrastruktury zdrowia publicznego dotyczące profesjonalnych kompetencji absolwenta zdrowia publicznego. Do badania zastosowano metodę zogniskowanego wywiadu grupowego. Metoda ta posłużyła do zebrania jakościowych informacji, które następnie zostały do skonstruowania kwestionariusza. Celem tego wywiadu było uzyskanie opinii na temat preferencji dotyczących profesjonalnych kompetencji absolwentów zdrowia publicznego jako potencjalnych pracowników tych organizacji oraz ocena i weryfikacji listy kompetencji opracowywanej na podstawie przeglądu literatury przedmiotu. Artykuł prezentuje metodę zogniskowanego wywiadu grupowego od strony teoretycznej oraz przedstawia zastosowanie tej metody dla potrzeb przedstawionego badania. Metoda ta wydaje się być wysoce użyteczna w zbieraniu danych jakościowych oraz określeniu istotnych i ważnych dla osób badanych aspektów obszarów rzeczywistości, zwłaszcza tych, które są slabo rozpoznane i w niewielkim stopniu określone.


  15/21

  Tytuł oryginału: Oczekiwania i preferencje przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczące profesjonalnych kompetencji absolwenta zdrowia publicznego jako pracownika tych organizacji.
  Tytuł angielski: Expectations and preferences of representatives of non-government organizations concerning professional competence of public health graduates as employees of these organizations.
  Autorzy: Malinowska-Cieślik Marta
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (2) s.288-290, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Streszczenie polskie: W styczniu 2002 roku w Instutucie Zdrowia Publicznego na Wydziale Ochrony Zdrowiaa Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przeprowadzono zorganizowany wywiad grupowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe zostały zidentyfikowane jako istotna część infrastruktury zdrowia publicznego w Polsce. Celem wywiadu było uzyskanie opinii na temat preferencji dotyczących profesjonalnych kompetencji absolwentów zdrowia publicznego jako potwencjalnych pracowników tych organziacji oraz ocena i weryfikacja listy kompetencji opracowanej na podstawie przeglądu literatury przedmiotu. Artykuł opisuje grupę badaną, przebieg wywiadu oraz przedstawia wnioski dotyczące najważniejszych, zdaniem uczestników wywiadu, profesjonalnych kompetencji absolwenta zdrowia publicznego jako potencjalnego pracownika organizacji pozarządowej.


  16/21

  Tytuł oryginału: Społeczne skutki osteoporozy w obrębie narządu ruchu w regionie łódzkim.
  Tytuł angielski: Social effects of osteoporosis within motor organ in Łódź region.
  Autorzy: Malinowska Agnieszka, Dudkiewicz Zbigniew, Kilian Zdzisław, Dudkiewicz Mariusz, Pawlik Paweł
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (4) s.239-248, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy w oparciu o opracowany wcześniej kwestionariusz osobowy dokonano oceny wybranych następstw społecznych osteoporozy w obrębie układu narządu ruchu. Materiał badawczy stanowiła grupa 55 losowo dobranych pacjentów mieszkających w aglomeracji łódzkiej.

  Streszczenie angielskie: On the basis of earlier worked out personal questionnaire the study evaluates selected social consequences of osteoporosis within motor organ system. The material comprised the gorup of 55 patients chosen at random and living in Łódź agglomeration.


  17/21

  Tytuł oryginału: Ex vivo drug resistance profile in childhood acute myelogenous leukemia: no drug is more effective in comparison to acute lymphoblastic leukemia.
  Autorzy: Styczyński Jan, Wysocki Mariusz, Dębski Robert, Juraszewska Edyta, Malinowska Iwona, Stańczak Elżbieta, Ploszyńska Anna, Stefaniak Jolanta, Mazur Benigna, Szczepański Tomasz
  Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (9) s.1843-1848, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 312,939

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Therapy results in childhood acute myelogenous leukemia (AML) differ from those of acute lymphoblastic leukemia (ALL). Cellular drug resistance might be one of the reasons of therapy failure in AML. The aim of the study was the analysis of ex vivo drug resistance profile in childhood initial and relapsed AML in comparison to initial ALL. Fifty-three AML samples were tested for chemosensitivity and results were compared with those of 106 initial ALL samples. Ex vivo drug resistance was tested by means of the MTT assay. Up to 29 cytotoxic drugs were tested for each patient. When compared to de novo ALL samples, myeloblasts from initial AML samples were significantly more resistant to most tested drugs, except cytarabine, mercaptopurine and thioguanine. Relapsed AML samples, in relation to initial AML samples, showed comparable sensitivity to cytarabine, idarubicin, fludarabine and cladribine. Patients, who have died due to refractory or relapsing disease, were already on first diagnosis 2-fold more resistant to cytarabine, 6.4-fold more resistant to cisplatin and 3-fold more resistant to carboplatin, when compared to those who stay in remission. Resistance to prednisolone was observed in 85 p.c. initial and all relapsed AML samples, in comparison to 33 p.c. of ALL samples. Resistance to cytarabine occurred in 2.1 p.c. of ALL and 12 p.c. of AML cases while a patient with Down syndrome presented the most sensitive drug resistance profile. In conclusion this study shows that no drug was found which, on average, was more effective in AML than in ALL samples. The sensitivity of myeloblasts to platinum derivatives might have prognostic value.


  18/21

  Tytuł oryginału: Function of nociceptin and opioid OP4 receptors in the regulation of the cardiovascular system.
  Autorzy: Malinowska B., Godlewski G., Schlicker E.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (3) s.301-324, il., bibliogr. 91 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Nociceptin is the endogenous ligand of the opioid OP4 or ORL1 (opioid receptor-like) receptor. It decreases blood pressure and heart rate in anesthetized and conscious rats and mice after its intravenous and intracerebroventricular injection in a manner sensitive to OP4 but not to OP1-3 (or ë, kappa and ć opioid) receptor antagonists. OP4 receptors involved in the cardiovascular effects of nociceptin were identified on sensory afferent fibres, in brain areas including the nucleus tratus solitarii and the rostral ventrolateral medulla, on preganglionic and/or postganglionic sympathetic and parasympathetic nerve fibres innervating blood vessels and heart or directly on these taget organs. These receptors do not seem to be tonically activated but may play a role in the pathophysiology of inflammation, arterial hypertension and cardiac or brain circulatory ischemia.


  19/21

  Tytuł oryginału: Drug resistance profile in childhood acute lymphoblastic leukemia on diagnosis and at relapse with respect to percentile values. Report of the Polish Pediatric Leukemia and Lymphoma Study Group.
  Tytuł polski: Profil oporności in vitro na cytostatyki w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci w świetle wartości centylowych. Raport Polskiej Pediatrycnej Grupy ds Leczenia Białaczek i Chłoniaków.
  Autorzy: Wysocki Mariusz, Styczyński Jan, Dębski Robert, Kubicka Małgorzata, Balwierz Walentyna, Juraszewska Edyta, Rokicka-Milewska Roma, Malinowska Iwona, Matysiak Michał, Stańczak Elżbieta, Balcerska Anna, Płoszyńska Anna, Kowalczyk Jerzy R., Stefaniak Jolanta, Małek Urszula, Wachowiak Jacek, Mazur Benigna, Sońta-Jakimczyk Danuta, Szczepański Tomasz, Chybicka Alicja, Raś Małgorzata
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (3) s.341-350, il., tab., bibliogr. 20 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • farmacja
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest porównanie oporności in vitro na cytostatyki w ostrej białaczce limfoblastycznej (ALL) w momencie rozpoznania oraz wznowy w aspekcie wartości centylowych dla dzieci z ALL de novo. Badania przeprowadzono testem MTT; za miarę cytotoksyczności przyjęto stężenie leku, w którym ginie 50 proc. badanych komórek nowotworowych. Badaniom poddano 176 dzieci z ALL. Limfoblasty 38/176 (21,6 proc.) pacjentów uległy samoistnej apoptozie podczas 4-dobowej inkubacji. Profil opornosci in vitro na cytostatyki określono u 106 dzieci w momencie rozpoznania i 32 w momencie wznowy ALL. Limfoblasty we wznowie ALL wykazywały większą oporność in vitro na: prednizolon, dexametazon, L-asparaginazę, arabinozyd cytozyny, daunorubicynę, idarubicynę, tioguaninę, 4-HOO-ifosfamid i cladribinę; natomiast zachowały wrażliwość na: alkaloidy vinca, epipodofilotoksyny, 4-HOO-cyklofosfamid, treosulfan, tiotepę i merkaptopurynę. Pacjenci z ALL de novo o fenotypie common/pre-B w porównaniu z T-ALL mieli blasty bardziej wrażliwe na preparaty L-asparaginazy, winkrystynę, leki alkilujące i prednizolon. U pacjentów w wieku powyzej 10 rż. stwierdzono znamiennie większą oporność in vitro na większość leków z wyjątkiem arabinozydu cytozyny i tiopuryn. Nie stwierdzono natomiast związku pomiędzy oporności in vitro na cytostatyki oraz grupę ryzyka. W grupie pacjentow, którzy wykazali oporność in vivo na terapię stwierdzono tendencję do większej oporności in vitro na: glikokortykoidy, preparaty ...

  Streszczenie angielskie: Failures in the therapy of acute leukemias are related to cellular drug resistance, pharmacolgiccal resistance and development of minimal residual disease. The scope of the study is comparison of in vitro drug resistance in acute lymphoblastic leukemia (ALL) on diagnosis and at relapse with respect to percentile values for a group of 106 de novo ALL children. Cytotoxicity was expressed by concentration of drug lethal to 50 p.c. of tested cells. A total number of 176 children entered the study. Lymphoblasta of 38/176 (21,6 p.c.) patients undergo spontaneous apoptosis during 4-day incubation. In vitro drug resistance profile was determined in the samples of 138 children, including 106 de novo ALL and 32 relapsed subjects. Relapsed ALL samples were more resistant to prednisolone, dexamethasone, L-asparaginase, cytarabine, daunorubicin, idarubicin, 6-thoguanine, 4-HOO-ifosfamide and cladribine; and still were sensitive to: vinca alcaloids, epipodophylotoxines, 4-HOO-cyklophosphamide, treosulfan, thiotepa and 6-mercaptoppurine. Patients with common/pre-B immunophenotype had blasts more sensitive to L-asparaginase, vincristine, prednisolone and alkylating agents when compared to T-ALL samples. Children over 10 years were more resistant to most of drugs except cytarabine and 6-thioguanine. No correlation was found between in vitro drug resistance and risk group for any drug. In the group of children resistant in vivo to prednisolone monotherapy, in vitro high resistance to ...


  20/21

  Tytuł oryginału: Wypadki i urazy dzieci w wieku szkolnym w Polsce.
  Tytuł angielski: Accidents and traumas in school children in Poland.
  Autorzy: Malinowska-Cieślik Marta, Czupryna Antoni
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.505-510, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wypadki i urazy dzieci w wieku szkolnym są w Polsce poważnym problemem zdrowotnym i społeczno-ekonomicznym. Urazy to główna przyczyna zgonów i hospitalizacji dzieci i młodzieży. Artykuł poświęcono analizie epidemiologicznej zjawiska. Główną przyczyną zgonów dzieci z powodu urazów są wypadki komunikacyjne i utonięcia. Główna przyczyną hospitalizacji są upadki i wypadki komunikacyjne. Wskaźniki umieralności hospitalizacji chłopców są wyższe niż dziewcząt. Najwięcej umiera chłopców ze wsi, najczęsciej hospitalizowani są chłopcy z miasta. Umieralność dzieci jest zróżnicowana terytorialne. W Polsce pd-zach. i pd-wsch. z powodu urazów umiera mniej dzieci. Analizowano zmiany umieralności i hospitalizacji dzieci z powodu urazów w latach dziewięćdziesiątych. Trend umieralności dzieci 5-14-letnich ma tendencję malejącą. Nie dostrzeżono wyraźnych zmian trendu hospitalizacji. Ustalono główne czynniki narażenia dzieci na wypadek lub uraz. Należą do nich: wypadki drogowe (dzieci uczestniczą w nich w charakterze pieszych, pasażerów samochodów i kierujących rowerami), upadki i zderzenia w czasie zajęć sportowych lub zabawy, utonięcia w czasie kąpieli w miejscach niestrzeżonych. Starannej analizie poddano wypadki i urazy dzieci w placówkach oświatowych. Najczęściej do szkolnych wypadków dochodzi w salach gimnastycznych, na boiskach, placach zabaw, w czasie zajęć sportowych, gier i zabaw, a także na korytarzach w czasie przerw lekcyjnych. W latach 1996/1997 - 1999/2000 liczba wypadków ...

  Streszczenie angielskie: Accidents and injuries in school children are a serious health, social and economic problem in Poland. Traumas are the main cause of death and hospitalisation in children and youth. This study is devoted to an epidemiological analysis of the phenomenon. The main causes of children's death due to traumas are falls and road accidents. Mortality and hospitalisation rates are higher in boys than in girls. The boys living in the country show the highest mortality, the boys form cities are hospitalised most often. Big territorial differences as to children's mortality were found. In south-western and south-eastern provinces, less children die as a result of traumas. Changes in trauma-caused mortality and hospitalisation of children in the nineties were analysed. Mortality in 5-14 year old children decreases. No clear changes in hospitalisation were registered. The main risk factors of children's exposure to an accident or trauma were determined; they include road accidents (children participate in them as pedestrians, car passengers and bicycle riders), falls and collisions during sport classes or games, drowning when swimming in unguarded places. Accidents and traumas sustained by children in educational institutions were thoroughly analysed. Most often school accidents happen in gymnasiums, sports fields, playgrounds, during sports classes and games, and in school corridors during breaks. In the years 1996/1997 - 1999/2000, the number of fatal and serious accidents ...


  21/21

  Tytuł oryginału: Ostra duszność krtaniowa.
  Autorzy: Malinowska Barbara
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (9) s.82-86, tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Najczęstszą przyczyną ostrej duszności krtaniowej u dzieci jest podgłośniowe zapalenie krtani czyli pseudokrup, a u dorosłych rozrastający się nowotwór krtani. Zarówno u dzieci, jak i u dorosłych równie często pojawiają się obrzęki alergiczne.

  stosując format: