Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MALIK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Chemoprotection profiles of sodium thiosulfate on methyl methanesulfonate-induced mutagenesis of bacteriophage T4.
Autorzy: Malik Ajmaluddin, Khan Asad Ullah, Lal Sunil Kumar
Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.BR212-BR220, il., bibliogr. 34 poz.
Sygnatura GBL: 313,278

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The alkylation of nucleic acids is primarily responsible for chemical carcinogenesis. Even during disease treatment, several alkylating drugs interact with nucleic acids and cause severe toxic effects. Thus good chemoprotectants are necessary. For our study we chose a simple model organism, bacteriophage T4 (a nucleoprotenic particle), and alkylating agent methyl methanesulfonate (MMS) to study its lethal effects. Sodim thiosulfate (STS), used as a chemoprotectant, has been tested against alkylating drugs. Bacteriphage T4Do were exposed to different molarities of MMS for several pre-termination incubations. Alkylation reactions were stopped with different concentrations of STS at given pre-termination incubation periods and further incubated up to 24 hours. The viability (survival frequency) of phage T4 was studied at various post-termination intervals by plaque count assay. Our results show that the survival frequency is strongly influenced by MMS dosage and exposure time. However, the antidotal effect of STS on MMS-induced lethality directly corresponds to STS dosage. Survival frequencies with 1 p.c. quench solution were lower than with 5 p.c. quench solution at all molarities of MMS and at different pre-and post-termination periods. Our studies confirmed the role of STS in the cytoprotection of bacteriophage T4. In the presence of 1 p.c. STS, a moderate inhibition in cytotoxicity was observed, while 5 p.c. STS exhibited a significant inhibition against the cytotoxic activity of MMS, presumably due to a rapid covalent binding of the methyl group (carbocation - an electrophile ) of MMS with the nucleophilic sulfur atom of STS.


  2/4

  Tytuł oryginału: Comparison of serological specificity of anti-endotoxin sera directed against whole bacterial cells and core oligosaccharide of Escherichia coli J5-tetanus toxoid conjugate.
  Autorzy: Łukasiewicz Jolanta, Jachymek Wojciech, Niedziela Tomasz, Malik-Gębicka Małgorzata, Dzieciątkowska Monika, Lugowski Czesław
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (3) s.721-734, il., bibliogr. s. 732-734
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The rough mutants of Gram-negative bacteria are widely used to induce protective antisera but the nature of the target epitope for such antibodies is not precisely defined. Endotoxin is one of several antigens present on the surface of bacterial cells, which are able to elicit specific antibodies. We studied the specificity of antibodies produced against a conjugate of E. coli J5 endotoxin core oligosaccharide with tetanus toxoid. The use of chemically defined antigen for immunisation excludes the possibility of production of antibodies against otehr cell surface antigens. A comparison of this monospecific anti-endotoxin serum whith antiserum against E. coli J5 whole cells was performed in order to distinguish the role that endotoxin core oligosaccharide plays in the itneraction with humoral host defences form that of other potentially important Gram-negative bacterial surface antigens. The reactivity of both sera with smooth and rough lipopolysaccharides was determined in ELISA, immunoblotting and by flow cytometry. BOth antisera reacted with similar specificity with most lipopolysaccharides of identical or related core type. Less distnct reactions with endotoxins of antibacterial serum in comparison with the anti-conjugate serum were found in all serological tests. LPS of E. coli O100 that showed the strongest reactions with both sera was used to stimulate IL-6, TNFŕ and nitric oxide production by the J-774A.1 cell line. BOth sera were used to inhibit that stimulation and no inhibitroy effects of the examined sera in comparison with non-immune serum were observed.


  3/4

  Tytuł oryginału: Loss of heterozygosity in primary lung cancer using laser capture microdissection and WAVE DNA fragment analysis techniques.
  Autorzy: Zhu Weigang, Zou Helen, Beck Amy, Chervinsky Dave, Malik Debbie, Brooks John J., Tan Dongfeng
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (3) s.BR95-BR99, il., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: A number of molecular changes observed by varied conventional methods, including loss of heterzygosity (LOH) on chromosome 3, have been associated with primary lung cancer. To further define the locus of chromosome 3p allele loss in lung cancer, we performed LOH study by using innovative laser capture microdissection and WAVE DNA Fragment Analysis. Mateiral/Methods: Thirty-eight paired specimens from patients with adenocarcinoma of the lung were used for this study. Formalin-fixed, paraffin-embedded tissue from normal stromal cells or lymphocytes and adenocarcinoma were collected using laser capture microdissection. DNA was extracted and amplified by PCR using six polymorphic DNA markers for chromosome 3. PCR products were analyzed by both gel electrophoresis and WAVE DNA Fragment Analysis. Results: LOH at 3p22-24 was found in tumor cells from twelve out of thirty-eight patients (32 p.c.) when analyzed by WAVE DNA Fragment Analysis and LOH was found in tumor cells from nine out of thirty-eight patients (23 p.c.) when analyzed by gel electrophoresis. LOH was found in normal control from one out of thirty-eight patients. Conclusions: 1. Our results suggest putative tumor suppressor gene(s) is present in a region at 3p22-24, which may play a role in carcinogenesis of lung cancer. 2. Laser capture microdissection is essential tool for defined LOH studies. 3. WAVE DNA Fragment Analysis is an accurate, sensitive and automated tool for analysis of DNA fragments.


  4/4

  Tytuł oryginału: Ultrasonografia transrektalna (TRUS) - ocena wydolności badania w przedoperacyjnym określeniu stopnia zaawansowania miejscowego raka odbytnicy w materiale własnym.
  Tytuł angielski: Transrectal ultrasonography - evaluation of efficiency of the examination in preoperative staging of rectal carcinoma on our material.
  Autorzy: Wyczółkowski Marek, Piasecki Zbigniew, Malik Lesław, Łabza Henryk, Hartwich Artur, Plata Stanisław
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.17-21, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy jest ocena przydatności ultrasonografii transrektalnej w ocenie stopnia zaawansowania miejscowego raków odbytnicy. Materiał i metoda. Wykonano ultrasongorafię transrektalną u 52 chorych, u których na podstawie badania proktologicznego i histopatologicznego rozpoznano raka odbytnicy. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników podjęto próbę oceny trafności diagnostycznej transrektalnej ultrasonografii w określeniu stopnia miejscowego zaawansowania raka odbytnicy, w oparciu o weryfikację śródoperacyjną i badanie histopatologiczne preparatu. U 42 chorych (80 proc.) określono stopień zaawansownaia raka, w oparciu o ocenę preparatu operacyjengo odbytnicy wraz z guzem. U pozostałych 10 chorych (20 proc.), z nieoperacyjnym rakiem odbytnicy za badanie referencyjne przyjęto ocenę operatora i badanie mikroskopowe wycinków pobranych śródoperacyjnie dla ustalenia zasięgu naciekania miejsowego guza. Dla oceny głębokości nacieku nowotworu w ścianie odbytnicy przyjęto podział czterostopniowy zaproponowany przez Hillbedranta. Ogółem badaniem transrektalnym trafnie oceniono głębokość naciekania raka odbytnicy u 44 (85 proc.) chorych, na 52 przebadanych (100 proc.). Wnioski. 1. TRUS jest metodą uwidaczniającą poszczególne warstwy ściany odbytnicy, oraz wykazuje wysoką trafność w ocneie miejscowego zaawansowania raka odbytnicy. 2. Wysoka czułość i swoistosć badanej metody ułatwia wybór techniki operacyjnej. 3. Czułość i swoistość badanej metody jest wysoka niezależnie od stopnia miejscowego zaawansowania nowotworu.

  Streszczenie angielskie: Introduction. The purpose of this paper, is to evaluate the accuracy of the transrectal ultrasound in staging of rectal carcinoma. Material and methods. The TRUS has been performed on 52 patients which went through the proctological and histopatological examination of the diagnosis and had rectal carcinoma confirmed. On the basis of comparision of this examination with the intraoperative and histopatological evaluation the attempt et diagnostic evaluation accuracy of this examination was performed. On 42 patients (80 p.c.) staging of rectal carcinoma was estimated, on the basis of the evaluation of the excised part of rectum with the tumor. On other 10 patients (20 p.c.) with nonoperative rectal carcinoma the reference examination is carried out, which includes: - the surgeon's opinion - the intraoperative histopatholgoical examination in staging of rectal carcinoma. In order to evaluate staging of rectal carcinoma, four degree classification introduced by Hilbedrant has been admitted. Results. TRUS examination has proved to be successful in staging of rectal carcinoma on 44 (88 p.c.) patients our of 52 (100 p.c.). Conclusions. 1. TRUS is a method with reveals the respective layers of the rectal wall furhtermore. TRUS is noted for its high accuracy in the evaluation of staging of rectal carcinoma. 2. TRUS determines the surgery technique. 3. Sensitivity and specificity is high regardless of staging of rectal carcinoma.

  stosując format: