Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MALICZOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Nieinwazyjna wentylacja obowiązkowa u noworodków ze skarajnie niską urodzeniową masą ciała i bardzo niską urodzeniową masą ciała z zaburzeniami wentylacji.
Tytuł angielski: Non-invasive mandatory ventilation in extremely low birth weight and very low birth weight newborns with failed spontaneous breathing on nasal continues positive airway pressure.
Autorzy: Lesiuk Witold, Lesiuk Leszek, Maliczowska Marta, Puźniak Grażyna
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.57-59, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wczesna ekstubacja noworodków z bardzo niską urodzeniową masą ciała leczonych z zastosowaniem przerywanej wentylacji obowiązkowej (IMV) z powodu niewydolności oddychania niesie potencjalne korzyści wynikające z obniżenia częstości mechanicznego uszkodzenia krtani i tchawicy, zmniejszenia zachorowalności na wewnątrzszpitalne odoskrzelowe zapalenie płuc i posocznicę oraz zmniejszenie częstości występowania i ciężkości dysplazji oskrzelowo-płucnej. Z drugiej strony u tych noworodków relatywnie często dochodzi do niepowodzeń w odstawianiu wentylacji mechanicznej i ekstubacji wskutek częstych ciężkich bezdechów, hipowentylacji i niedodmy. W praktyce klinicznej podjęto próbę wentylacjii obowiązkowej zmniejszając jej inwazyjność przez rezygnację z intubowania tchawicy i stosowania IMV donosowo, co było bardzo łatwe w przypadku noworodków z stosowanym n-CPAP zwłaszcza w układzie respiratora, w którym wentylowano noworodka przed ekstubacją. Celem pracy była ocena skuteczności nosowej nieinwazyjnej wentylacji obowiązkowej (n-IMV) jako metody postępowania u noworodków w przypadkach, kiedy dochodzi do desaturacji wskutek zaburzeń wentylacji wynikających z zaburzeń generacji rytmu oddechowego. Atrakcyjność n-IMV dla klinicysty stoi w opozycji do obaw o napełnianie powietrzem przewodu pokarmowego, które przy świadomości naturalnej w tym okresie niewydolności wpustu żołądka przy dużym napięciu odźwiernika mogłoby być niebezpiecznym powikłaniem. Celem pracy była również ocena zagrożeń tym powikłaniem. Podczas rocznego stosowania n-IMV u 32 pacjentów ...

  Streszczenie angielskie: Early extubation of ELBW and VLBW premature infants treated with IMV results in decreased incidence of tracheal and laryngeal injury, lowers the risk of nosocomial infection, decreases the severity and frequency of bronchopulmonary dysplasia (BPD). Due to prematurity this group of patients is especially susceptible to extubation failure because of apnoe, hypoventylation and atelectasis. In clinical practice attempt was made to provide adequate noninvasive ventilation by the use of nasal intermittent mandatory ventillation in the case of apnoe of prematurity. Advantages of noninvasive nasal IMV oppose the risk of stomach distension and regurgitation due to high tension of pylorus combined with inadequate caedia tension. The aim of the study was to evaluation of non invasive nasal IMV effectivennes along with a risk of abdominal distension caused by air trapping. 32 patients were examined during one year of studies. In all but one the use of nasal intermittent mandatory ventillation resulted in decreased incidence of apnoe of prematurity. Satisfactory levels of SaO2 and pCO2 were achieved without endotracheal tube placement, avoiding the risks of nosocomial pneumonia and bronchopulmonary dysplasia.

  stosując format: