Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MALESZKA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Konsensus dotyczący leczenia powierzchownych zakażeń grzybiczych.
Tytuł angielski: Consensus of care for superficial mycotic infections.
Autorzy: Gliński Wiesław, Baran Eugeniusz, Nowicki Roman, Maleszka Romuald, Adamski Zygmunt, Kaszuba Andrzej
Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (2) s.85-92, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,248

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/8

  Tytuł oryginału: Imikwimod - nowy lek w leczeniu brodawek płciowych.
  Tytuł angielski: Imiquimod - a new drug in the treatment of genital warts.
  Autorzy: Bielecka-Grzela Stanisława, Klimowicz Adam, Załuga Elżbieta, Maleszka Romuald
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (13) s.624-627, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Anogenital warts are induced by the different types of the human papillomavirus. During the last decade the number of infections has markedly increased. This review presents the therapeutic use of the new, drug - imiquimod - in the treatment of anogenital, as well as common warts. This drug exhibits immunomodulating properties.


  3/8

  Tytuł oryginału: Metoda mikrodializy w ocenie przezskórnego podawania leków jako próba racjonalizacji leczenia w dermatologii.
  Tytuł angielski: Microdialysis in evaluation of percutaneous drug application as a tool of improving of the dermatological treatment.
  Autorzy: Bielecka-Grzela Stanisława, Klimowicz Adam, Nowak Adam, Maleszka Romuald
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (5) s.353-360, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Uzyskanie korzystnego działania terapeutycznego leku stosowanego w dermatologii wymaga osiągnięcia odpowiedniego stężenia w skórze. W celu określenia stężenia leku i jego metabolitów w skórze korzysta się z szeregu modeli doświadczalnych, obejmujących między innymi biopsję skóry, stripping, pęcherz skórny. Nowoczesną metodą stosowaną od niedawna w badaniach dermatologicznych jest technika mikrodializy skórnej. Zastosowano ją do pomiarów stężenia mediatorów stanu zapalnego w skórze zdrowej i chorobowo zmienionej. Metoda ta okazała się również przydatna do pomiaru stężeń leków i ich metabolitów w skórze, zarówno po podaniu ogólnym, jak i zewnętrznym. Zasada metody polega na naśladowaniu funkcji małych naczyń krwionośnych, bowiem pozwala ona na bierną dyfuzję małych cząsteczek, w tym wody, przez błonę półprzepuszczalną, zgodnie z gradientem stężeń. W pracy przedstawiono, w oparciu o dane z piśmiennictwa i doświadczenia własne, zastosowanie metody mikrodializy w badaniach uwalniania mediatorów stanu zapalnego, jak również nieliczne jak do tej pory próby zastosowania tej techniki do oceny przenikania do skóry leku podanego zewnętrznie. Ponadto omówiono wybrane czynniki wpływające na proces przenikania leku.


  4/8

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu czynników mikologicznych i klinicznych na przebieg i wyniki leczenia zakażenia grzybiczego u chorych z nawrotową grzybicą dermatofitową paznokci : praca doktorska
  Autorzy: Ratajczak Violetta, Maleszka Romuald (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych w Szczecinie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szpital, Oddział Dermatologiczny w Poznaniu
  Źródło: 2002, [2], 64 k. : il., tab., bibliogr. 125 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19838

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/8

  Tytuł oryginału: Praktyczne zastosowanie leków ziołowych w dermatologii.
  Tytuł angielski: The practical usage of the herb medicaments in dermatology.
  Autorzy: Maleszka Romuald
  Źródło: Post. Fitoter. 2002: 3 (3/4) s.53-63, il., bibliogr. 10 poz., sum. - 6 Sympozjum INTERHERBA 2002 pt. Bliżej ziół - bliżej zdrowia Poznań 21.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,535

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The medicaments of vegetal origin properly adhibited by a physician can considerably enrich the range of therapeutic abilities in the skin and mucous membrane treatment. For the dermatologist herbs compose a group of remedies that are willingly used as an auxiliary and supplementary cure however not uncommonly found as a main therapeutic agent in the particular skin diseases. Apart from the ready herb products it is possible to use many vegetal agents in different prescription forms. It is mainly practised in the external treatment, which is a valuable supplement to an internal therapy and in many cases it determinates the basic or even the only proper cure. Vegetal agents are the components of drugs in a considerable variety of forms, such as: liquors, creams, ointments, pastes, suspensions, aerosols, plasters, varnishes and soaps. A particular form of the vegetal origin external remedies are the therapeutic baths. The herb medicaments are used in case of many dermatological diseases, especially the purulent skin infections and also some of the urines, fungal and parasitical contagions. The herb drugs can be as well a valuable auxiliarity to a basic treatment of callosity skin defects, atopic dermatitis, so common nowadays and seborrhoeic diseases. They have also it's own place in cases of chronic cruris ulcers and skin changes caused by burns as well as congelation treatment. Discussing the therapy of selected dermatological illnesses with the help of the vegetal origin medicaments it is important to underline the fact...


  6/8

  Tytuł oryginału: Zastosowanie badań termograficznych jako metody diagnostycznej w dermatologii.
  Tytuł angielski: Application of thermographic imaging as a diagnostic technique in dermatology.
  Autorzy: Mikulska Danuta, Maleszka Romuald, Różewicka Monika
  Źródło: Dermatol. Klin. 2002: 4 (1/4) s.57-60, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,522

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W wielu przypadkach proces chrobowy związany jest z podwyższeniem lub obniżeniem temperatury. Jest to wynikiem zmian w ukrwieniu tkanek lub metabolizmu komórkowego. Termografią nazywa się metode diagnstyczną polegającą na wyznaczaniu rozkładu temperatur na badanej powierzchni skóry za pomocą pomiaru intentsywności promieniowania podczerwonego (cieplnego) emitowanego przez tę powierzchnię. W ostatnich latach termografia jako metoda nieinwazyjna, powtarzalna i całkwoicie bezpieczna dla pacjenta i osoby badającej znajduje coraz szersze zastosowanie w wielu gałęziach medycyny. W dermatologii może być stosowana w diagnostyce nowotworów skóry, zmian w układzie krążenia, rozległości oparzeń, do oceny zabiegów krioterapeutycznych i przeszczepów skórnych, a także być pomocna w badaniach alergologicznych przy ocenie testów skórnych punktowych i płatkowych. Badanie termograficzne może więc znaleźć w przyszłości szerokie zastosowanie w diagnostyce oraz monitorowaniu przebiegu i leczenia niektórych dermatoz.

  Streszczenie angielskie: In many cases a pathological process is connected with either hypothermal or hypothermal effects. It is a result of changes in tissue vascularity or cell metabolism. Thermography is a diagnostic method that establishes the temperature profile on the examinated surface of the skin by measuring the intensity of the infrared (thermal) radiation that is emitted by this surface. In the last few years thermography as a method that is non-invasive, repeatable and completely safte for the patient and the examiner finds systematicaly wider usage in many branches of medicine. In dermatology it can be used in the diagnosis of skin neoplasmas, skin lesions connected with circulatory system disorders, the estimation of burns, skin grafts, cryosurgery extent and in the allergology examinations such as: skin prick and patch-tests. The thermogrpahic imaging can find in the future a wide usage in diagnosis and monitoring the course and treatment of some of the skin disorders.


  7/8

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Przegląd leczenia doustnego infekcji grzybiczych skóry stóp].
  Autorzy: Maleszka Romuald
  Źródło: Dermatologica 2002 (2) s.26, il. - Tł. artyk. z czas. Journal of Dermatological Treatment 2001; 12 : 69-74
  Sygnatura GBL: 313,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/8

  Tytuł oryginału: Leki przeciwgrzybicze stosowane w dermatologii.
  Autorzy: Maleszka Romuald
  Źródło: Dermatologica 2002 (2) s.61-66, il.
  Sygnatura GBL: 313,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: