Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MALECHA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Wrodzony brak pochwy i szyjki macicy.
Tytuł angielski: Vaginal agenesis with agenesis of the cervix.
Autorzy: Bulsa Marek, Rzepka-Górska Izabella, Malecha Janusz, Uzar Andrzej, Błogowska Anna
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (2) s.124-127, il., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek wrodzonego braku pochwy współistniejący z brakiem szyjki macicy. Przedstawiono składający się z kilku etapów sposób postępowania terapeutycznego. Uzyskano odtworzenie funkcji anatomicznych i fizjologicznych narządu płciowego.

  Streszczenie angielskie: A case of vaginal and cervical agenesis was presented. The mode of therapeutic procedure consisting of several stages was shown. Menstruation to abdominal cavity was stopped, using farmacological agent. At the first step diagnostic laparoscopy was peformed and artificial vagina was formed. During the second operation a junction of uterus with vagina was carried out. At present, the patient menstruates through vagina. The normal sexual function was achieved.


  2/4

  Tytuł oryginału: Efekty skojarzonego leczenia zaawansowanego raka jajnika.
  Tytuł angielski: Efficiency of combined treatment in patients with advanced ovarian carcinoma.
  Autorzy: Rzepka-Górska Izabella, Chudecka-Głaz Anita, Kośmider Maria, Malecha Janusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (8) s.691-697, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wyników leczenia raka jajnika u pacjentek w III i IV stopniu zaawansowania klinicznego po leczeniu operacyjnym z użyciem chemioterapii, analogów GnRH oraz RTG-terapii jako metod leczenia uzupełniającego. Przebadano 69 pacjentek w wieku od 27 do 70 lat, które w zależności od leczenia zostały podzielone na 4 grupy. Przeanalizowano częstość i czas trwania całkowitej remisji, całkowity czas przeżycia oraz odsetek przeżyć 5-letnich w poszczególnych grupach. Dokonano analizy statystycznej wyników. Stwierdzono istotne statystycznie różnice pomiędzy grupą pacjentek otrzymujących tylko chemioterapię w leczeniu uzupełniającym a pacjentkami z grup pozostałych gdzie dodatkowo do leczenia włączone zozstały analogi GnRH i/lub RTG-terapia.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The objectives of this study was to evaluate chemotherapy, GnRH analogues and radiotherapy as adjuvant treatment in advanced epithelial ovarian carcinoma. Materials and methods: It was a retrospective analysis. 69 patients with stage II and IV epithelial ovarian carcinoma after maximal debulking surgery received adjuvant chemotherapy with cyclophosphamide and cisplatin or carboplatin (6-9 course). Additionallysome of them were treated radiotherapy or/and GnRH agonists. In relation to treatment patients were divided into 4 groups: I-received chemotherapy + GnRH agonist + radiotherapy, II-chemotherapy + GnRH agonist, III-chemotherapy + radiotherapy and IV-chemotherapy. Statistical analysis was based on nonparametric U-Mann-Whitney stest. Survival analysis performed with Kaplan-Meyer method. Results: We found statistical differences in overall survival, 5-yers survival and overall complete response rate between the group treated with only chemotehrapy and groups the also received radiotherapy or/and GnRH analogues. Conclusion: Combination treatment in advanced epithelial ovarian cancer seems to be a reasonable way of therapeutic management. Radiotherapy and GnRH agonists with chemotherapy are effective consolidation therapy for stage III and IV ovarian cancer.


  3/4

  Tytuł oryginału: Wrodzony brak pochwy i szyjki macicy - leczenie etapowe.
  Tytuł angielski: Vaginal agenesis with agenesis of the cervix - stages of treatment.
  Autorzy: Rzepka-Górska Izabella, Błogowska A., Bedner R., Malecha J., Uzar A.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.22-24, il., bibliogr. 13 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono sposób i wyniki leczenia wrodzonego braku szyjki macicy i pochwy przy współistniejącej prawidłowej macicy z czynnym endometrium. Podkreślono, że oszczędzająca narząd płciowy operacja powinna być przeprowadzonoa w kilku etapach. W pierwszym etapie wytwarza się czynnościową pochwę pod kontrolą laparoskopową. W drugim etapie (protezowanie pochwy) blokuje się czasowo czynność osi podwzgó zowo-przysadkowo-jajnikowej, a tym samym miesiączkowanie do jajowodów i jamy otrzewnowej. Do tego celu wykorzystuje się analogi gonadoliberyny. Wytwarzanie kanału szyjki macicy i połączenie macicy z pochwą przeprowadza się w trzecim etapie leczenia po uzyskaniu zadowalającego stanu wytworzonej pochwy. Autorzy wyrażają pogląd, że można przywrócić funkcję anatomiczną, fizjologiczną i seksualną narządów płciowych oraz stworzyć szansę na płodność w przyszłości.

  Streszczenie angielskie: Two cases of vaginal agenesis with normal functioning of endometrium with cervix agenesis, were presented. Several stages of treatment were presented. In the first stage on artificial vagina was formed with the help of laparoscopy. The second stage was stopping menstruation into abdominal cavity using GnRH analogue agonists. Joining of the uterus and the new vagina was carried out during the third stage. The following functions were achieved: anatomical, physiological and sexual. The future pregnancy may seem possible too.


  4/4

  Tytuł oryginału: Zespół wad narządów moczowo-płciowych i dolnego odcinka przewodu pokarmowego u 18-letniej pacjentki - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Complicated defect of genitourinary system and bottom section of alimentary tract at eighteen-year-old patient - case report.
  Autorzy: Błogowska A., Bedner R., Malecha J., Uzar A., Rzepka-Górska I.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.40-42, il., bibliogr. 7 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają przebieg leczenia 18-letniej pacjentki ze złożoną wadą narządów moczowyo-płciowych i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, zwracając uwagę na jego wieloetapowy przebieg i towarzyszące trudności diagnostyczne.

  Streszczenie angielskie: Authors presenting course of treatment at eighteen-year old patient with complicated defecat of genitourinary system and bottom section of alimentary tract, turning attention on diagnostic difficulties and multophasic of treatment.

  stosując format: