Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MALEC
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Wrodzony brak pochwy i szyjki macicy.
Tytuł angielski: Vaginal agenesis with agenesis of the cervix.
Autorzy: Bulsa Marek, Rzepka-Górska Izabella, Malecha Janusz, Uzar Andrzej, Błogowska Anna
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (2) s.124-127, il., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek wrodzonego braku pochwy współistniejący z brakiem szyjki macicy. Przedstawiono składający się z kilku etapów sposób postępowania terapeutycznego. Uzyskano odtworzenie funkcji anatomicznych i fizjologicznych narządu płciowego.

  Streszczenie angielskie: A case of vaginal and cervical agenesis was presented. The mode of therapeutic procedure consisting of several stages was shown. Menstruation to abdominal cavity was stopped, using farmacological agent. At the first step diagnostic laparoscopy was peformed and artificial vagina was formed. During the second operation a junction of uterus with vagina was carried out. At present, the patient menstruates through vagina. The normal sexual function was achieved.


  2/13

  Tytuł oryginału: Wczesny okres pooperacyjny u dzieci z zespołem niedorozwoju lewego serca - porównanie klasycznej i zmodyfikowanej operacji Norwooda.
  Tytuł angielski: Early postoperative period in children with hypoplastic left heart syndrome - the comparison of classic and modified Norwood procedure.
  Autorzy: Malec Edward, Januszewska Katarzyna, Pająk Jacek, Kołcz Jacek, Mroczek Tomasz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.28-33, il., bibliogr. 36 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Operacja Norwooda u noworodków z espołwem niedorozwoju lewego serca obarczona jest duża śmiertelnością. Cel pracy: Porównanie wczesnego okresu pooperacyjnego u dzieci operowanych metodą klasyczną i dzieci u których zastosowano zmodyfikowaną operację Norwooda. Materiał i metoda: Ocena przebiegu wczesnego okresu pooperacyjnego (72 h po operacji) u noworodków operowanych metodą klasyczną: grupa I (31 dzieci) oraz u noworodków, u których zastoswano modyfikację operacji Norwooda: grupa II (18 dzieci). W pracy przedstawiono technikę chirurgiczną zmodyfikowanej operacji Norwooda (zespolenie systemowo-płucne pomiędzy prawą komorą a tętnicą płucną oraz rekonstrukcją drogi wypływu z komory poprzez bezpośrednie zespolenie łuku aorty z pniem płucnym). Wyniki: W grupie I we wczesnym okresie pooperacyjnym u 15 (48,4 proc.) dzieci wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia wymagające podjęcia czynności renimacyjnych, nieskutecznych w 9 (60 proc.) przypadkach. W grupie II 1 dziecko zmarło, a wczesny przebieg pooperacyjny pozostłych dzieci był stabilny. Czas zatrzymaniaa krążenia pozaustrojowego w głębokiej hipotermii był istotnie (p=0,002) któtszy w grupie II (śr. 33,7 ń 8,7, 25-53 min.) w porównaniu z grupą I (śr. 54,1 ń 6,6 min, 41-67 min), przy braku istotnych różnic dotyczących czasu trwania krążenia pozaustrojowego (gr. I: śr. 70,5 ń 24,2 min, 48-167 min. gr II: śr. 62,5 ń 9,6 min, 39-84 min) (p = 0,765). W grupie II stwierdzonmo istotnie wyższe ciśnienie rozkurczowe w ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The Norwood operation in neonates with hypoplastic left heart syndrome is associated with very high mortality. Aim: to compare early postoperativee period in children who underwent classic operation to that impatients who underwent a new modification of the Norwood procedure. Method: Evaluation of the early postoperative period (72h after the operation) in patients who underwent classic operation: Group 1 (31 children) and patients in whom modified Norwood procedure was performed: Group 2 (18 children). The surgical technique of the modified Norwood procedure was presented (right venrtricle-to =pulmonary artery shunt and neo-aorta reconstruction by direct anastomosis between aortic arch and main pulmonary artery). Results: In group 1 in 15 (48.4 p.c.) children circulatory collapse occurred, requiring resuscitation, which was unsuccessful in 9 (60 p.c.) cases. In Group 2 one child died and early postoperative period of the other was uneventful. The mean circulatory arrest time in deep hypothermia was significantly (p = 0.002) shorter in Group 2 (mean: 33.7 ń 8.7 min),range 25-53 min) than in Group 2 (mean: 54 ń 6.6 min, range 41-76 min) and cardiopulmonary bypass time was not significantly prolonged (Group 1: mean 70.5 ń 24.2 min, range 48-167 min; Group 2: mean 62.5 ń 9.6 min, 39-84 min) (p = 0.765). In Group 2 there was significantly higher diastolic pressure 4, 8, 12, 24 and 36h after the operation (p 0.001, p = 0.037, p = 0.017, p = 0.022, ...


  3/13

  Tytuł oryginału: Homozygous combination of calpain 10 gene haplotypes is associated with type 2 diabetes mellitus in a Polish population.
  Autorzy: Malecki Maciej T., Moczulski Dariusz K., Klupa Tomasz, Wanic Krzysztof, Cyganek Katarzyna, Frey Jakub, Sieradzki Jacek
  Źródło: Eur. J. Endocrinol. 2002: 146 (5) s.695-699, tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 301,344

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Objective: The polymorphisms of two genes have recently been associated with complex forms of type 2 diabetes mellitus (T2DM): calpain 10 and peroxisome proliferator-actvated receptor-ç (PPARç). Calpain 10 is a member of a large family of intracellular protease. It was shown in Mexican-Americans and other populations that variants of three single nucleotide polymorphisms (SNPs), -43, -19, and -63, of this ubiquitously expressed protein influence susceptibility to T2DM. However, substantial differences were shown between ethnic groups in at risk alleles and haplotypes as well as in their attributable risk. Thus, it is important to determine the role of calpain 10 in various populations. Aim: To examine the role of calpain 10 SNPs -43, -19, and -63 in genetic susceptibility to T2DM in a Polish population. Methods: Overall, 377 individuals were examined: 229 T2DM patients and 148 control individuals. The groups were genotyped for calpain 10 SNP-43, SNP-19, and SNP-63. SNP-19 was examined by electrophoresis of the PCR product on agarose gel by size, while the restriction fragment length polymorphism (RFLP) method was used for the two other markers. Difference in allele, genotype, haplotype, and haplotype combination distribution between the groups were examined by Xý test. Results: Distributions of alleles, genotypes, and haplotypes at three loci defined by examined SNPs were not significantly different between the groups. However, the homozygote combination of 121 haplotype was more prevalent in the T2DM group than in the controls (17.9 p.c. vs 10.1 p.c., P = 0.039)...


  4/13

  Tytuł oryginału: Efekty skojarzonego leczenia zaawansowanego raka jajnika.
  Tytuł angielski: Efficiency of combined treatment in patients with advanced ovarian carcinoma.
  Autorzy: Rzepka-Górska Izabella, Chudecka-Głaz Anita, Kośmider Maria, Malecha Janusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (8) s.691-697, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wyników leczenia raka jajnika u pacjentek w III i IV stopniu zaawansowania klinicznego po leczeniu operacyjnym z użyciem chemioterapii, analogów GnRH oraz RTG-terapii jako metod leczenia uzupełniającego. Przebadano 69 pacjentek w wieku od 27 do 70 lat, które w zależności od leczenia zostały podzielone na 4 grupy. Przeanalizowano częstość i czas trwania całkowitej remisji, całkowity czas przeżycia oraz odsetek przeżyć 5-letnich w poszczególnych grupach. Dokonano analizy statystycznej wyników. Stwierdzono istotne statystycznie różnice pomiędzy grupą pacjentek otrzymujących tylko chemioterapię w leczeniu uzupełniającym a pacjentkami z grup pozostałych gdzie dodatkowo do leczenia włączone zozstały analogi GnRH i/lub RTG-terapia.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The objectives of this study was to evaluate chemotherapy, GnRH analogues and radiotherapy as adjuvant treatment in advanced epithelial ovarian carcinoma. Materials and methods: It was a retrospective analysis. 69 patients with stage II and IV epithelial ovarian carcinoma after maximal debulking surgery received adjuvant chemotherapy with cyclophosphamide and cisplatin or carboplatin (6-9 course). Additionallysome of them were treated radiotherapy or/and GnRH agonists. In relation to treatment patients were divided into 4 groups: I-received chemotherapy + GnRH agonist + radiotherapy, II-chemotherapy + GnRH agonist, III-chemotherapy + radiotherapy and IV-chemotherapy. Statistical analysis was based on nonparametric U-Mann-Whitney stest. Survival analysis performed with Kaplan-Meyer method. Results: We found statistical differences in overall survival, 5-yers survival and overall complete response rate between the group treated with only chemotehrapy and groups the also received radiotherapy or/and GnRH analogues. Conclusion: Combination treatment in advanced epithelial ovarian cancer seems to be a reasonable way of therapeutic management. Radiotherapy and GnRH agonists with chemotherapy are effective consolidation therapy for stage III and IV ovarian cancer.


  5/13

  Tytuł oryginału: Wrodzony brak pochwy i szyjki macicy - leczenie etapowe.
  Tytuł angielski: Vaginal agenesis with agenesis of the cervix - stages of treatment.
  Autorzy: Rzepka-Górska Izabella, Błogowska A., Bedner R., Malecha J., Uzar A.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.22-24, il., bibliogr. 13 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono sposób i wyniki leczenia wrodzonego braku szyjki macicy i pochwy przy współistniejącej prawidłowej macicy z czynnym endometrium. Podkreślono, że oszczędzająca narząd płciowy operacja powinna być przeprowadzonoa w kilku etapach. W pierwszym etapie wytwarza się czynnościową pochwę pod kontrolą laparoskopową. W drugim etapie (protezowanie pochwy) blokuje się czasowo czynność osi podwzgó zowo-przysadkowo-jajnikowej, a tym samym miesiączkowanie do jajowodów i jamy otrzewnowej. Do tego celu wykorzystuje się analogi gonadoliberyny. Wytwarzanie kanału szyjki macicy i połączenie macicy z pochwą przeprowadza się w trzecim etapie leczenia po uzyskaniu zadowalającego stanu wytworzonej pochwy. Autorzy wyrażają pogląd, że można przywrócić funkcję anatomiczną, fizjologiczną i seksualną narządów płciowych oraz stworzyć szansę na płodność w przyszłości.

  Streszczenie angielskie: Two cases of vaginal agenesis with normal functioning of endometrium with cervix agenesis, were presented. Several stages of treatment were presented. In the first stage on artificial vagina was formed with the help of laparoscopy. The second stage was stopping menstruation into abdominal cavity using GnRH analogue agonists. Joining of the uterus and the new vagina was carried out during the third stage. The following functions were achieved: anatomical, physiological and sexual. The future pregnancy may seem possible too.


  6/13

  Tytuł oryginału: Zespół wad narządów moczowo-płciowych i dolnego odcinka przewodu pokarmowego u 18-letniej pacjentki - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Complicated defect of genitourinary system and bottom section of alimentary tract at eighteen-year-old patient - case report.
  Autorzy: Błogowska A., Bedner R., Malecha J., Uzar A., Rzepka-Górska I.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.40-42, il., bibliogr. 7 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają przebieg leczenia 18-letniej pacjentki ze złożoną wadą narządów moczowyo-płciowych i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, zwracając uwagę na jego wieloetapowy przebieg i towarzyszące trudności diagnostyczne.

  Streszczenie angielskie: Authors presenting course of treatment at eighteen-year old patient with complicated defecat of genitourinary system and bottom section of alimentary tract, turning attention on diagnostic difficulties and multophasic of treatment.


  7/13

  Tytuł oryginału: Adenosine receptor ligands and cocaine in conditioned place preference (CPP) test in rats.
  Autorzy: Poleszak Ewa, Malec Danuta
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.119-126, il., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The influence of adenosine receptor agonists and antagonists on cocaine-induced conditioned place preference (CPP) was examined in male Wistar rats. Adenosine receptor agonists, when given alone, induced place preference in some dose ranges, and it seems that adenosine A1 and A2 receptors might be involved in this reaction. All adenosine receptor agonists: 2-p-(2-corboxyethyl)phenethylamino-5'-N-ethylcarboxamidoadenosine (CGS 21680), A2A receptor agonist, N6-cyclopentyladenosione (CPA), A1 receptor agonist, and 5'-N-ethylcarboxamidoadenosine (NECA), A2/A1 receptor agonist did not prevent the acquisition of cocaine-induced CPP but, when administered at the lower doses, they reduced the expression of cocaine action in CPP test. Selective adenosine A1 receptor antagonist, 8-cyclopentyltheophylline (CPT), A2 receptor antagonists, 3,7-dimethyl-1-propargylxanthine, DMPX, and caffeine (non-selective A1/A2 receptor antagonist) markedly and significantly decreased the expression of CPP induced by cocaine, and caffeine (20 mg/kg) decreased also the acquisition of this reaction. Our results suggest the involvement of adenosine A1 and A2 receptors in rewarding prperties of cocaine measured in CPP test.


  8/13

  Tytuł oryginału: Cocaine-induced hyperactivity is more influenced by adenosine receptor agonists than amphetamine-induced hyperactivity.
  Autorzy: Poleszak Ewa, Malec Danuta
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (4) s.359-366, il., bibliogr. 43 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The influence of adenosine receptor agonists and antagonists on cocaine and amphetamine-induced hyperactivity was examined in mice. All adenosine receptor agonists significantly decreased the locomotor activity in mice, and the effects were dose-dependent. It seems that adenosine A1 and A2 receptors might be involved in this reaction. Moreover, all adenosine receptor agonists: 2-p-(2-carboxyethyl)phenethylamino-5'-N-ethylcarboxamidoadenosine (CGS 21680), A2A receptor agonist, N6-cyclopentyladenosine (CPA), A1 receptor agonist, and 5'-N-ethylcarboxamidoadenosine (NECA), A2/A1 receptor agonist significantly and dose-dependently decreased cocaine-induced locomotor activity. CPA reduced cocaine action at the doses which, given alone, did not influence motility, while CGS 21680 and NECA decreased the action of cocaine at the doses which, given alone, decreased locomotor activity in animals. These results suggest the involvement of both adenosine receptors in the action of cocaine although agonists of A1 receptors seem to have stronger influence on it. The selective blockade of A2 adenosine receptor by DMPX (3,7-dimethyl-1-propargylxanthine) significantly enhanced cocaine-induced locomotor activity of animals. Caffeine had similar action but the effect was not significant. CPT (8-cyclopentyltheophylline) - A1 receptor antagonist, did not show any influence in this test. Similarly, all adenosine receptor agonists decreased amphetamine-induced hyperactivity, but at the higher doses than those which were active in cocaine-induced hyperactivity. The selective blockade of A2....


  9/13

  Tytuł oryginału: Ekspresja koneksyny u dzieci z tetralogią Fallota : praca doktorska
  Autorzy: Kołcz Jacek, Malec Edward (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Chirurgii Pediatrycznej, Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej
  Źródło: 2002, 85 k. : il., tab., bibliogr. 151 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20326

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • niemowlęta
 • dzieci 6-12 r.ż.


  10/13

  Tytuł oryginału: Poznawcze i emocjonalne aspekty choroby nowotworowej - model terapeutycznej interwencji w kryzysie emocjonalnym, duchowym i egzystencjalnym.
  Tytuł angielski: Cognitive and emotional aspects of cancer - a model of therapeutic intervention in emotional, spiritual and existential crisis.
  Autorzy: Wirga Mariusz, Nawara Iwona, Malec Aurelia, Wirga Aleksandra, Działa Agnieszka
  Źródło: Psychoonkologia 2002: 6 (3) s.53-63, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,539

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W tym artykule przedstawiamy skuteczny model interwencji poznawczo-behawioralnej w kryzysie emocjonalnym, duchowym lub egzystencjonalnym. Nasze podejście terapeutyczne ilustrujemy przykładem pracy z "oporną" pacjentką w kryzysie w przebiegu choroby zagrażającej życiu (zaawansowany nowotwór złośliwy). Omawiamy teoretyczne rozważania o psychofizjologii emocji, a także zastosowania tych pojęć oraz współczesnych odkryć w wyborze i doskonaleniu interwencji psychoterapeutycznych. Zamieściliśmy też rzeczywiste dialogi z pacjentką i jej pracę z przekonaniami, by przedstawić, jak te spójne wewnętrznie rozważania teoretyczne mogą nadawać kierunek kompleksowemu procesowi terapeutycznemu. Przedstawione wnioski mają przełomowe znaczenie w rozumieniu i formułowaniu standardów leczenia osób z zagrażającymi życiu chorobami, a także w sposobie w jaki my wszyscy uprawiamy medycynę.


  11/13

  Tytuł oryginału: Farmakodynamika : podręcznik dla studentów farmacji
  Autorzy: Buczko Włodzimierz, Gumułka Witold S., Janiec Waldemar, Krupińska Jolanta, Langwiński Romuald, Malec Danuta, Mrozikiewicz Aleksander, Orzechowska-Juzwenko Krystyna, Pytlik Maria, Szadowska Anna, Wiśniewska Róża, Wiśniewski Konstanty
  Opracowanie edytorskie: Janiec Waldemar (red.), Krupińska Jolanta (red.).
  Wydanie: - Wyd. 5 unowocześ
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 1093, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,987

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja


  12/13

  Tytuł oryginału: Wpływ agonistów i antagonistów receptorów adenozynowych na morfinową preferencję miejsca u szczurów.
  Tytuł angielski: The influence of adenosine receptors ligands on morphine-induced place preference in rats.
  Autorzy: Listos Joanna, Poleszak Ewa, Malec Danuta
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. DDD 2002: 15 s.185-200, il., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,920

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  13/13

  Tytuł oryginału: Ocena wyników operacyjnego leczenia zwężenia cieśni aorty u dzieci poniżej pierwszego roku życia.
  Tytuł angielski: Evaluation of results for the surgical treatment of coarctation of the aorta in children below one year of age.
  Autorzy: Paruch Krystyna, Weryński Piotr, Szydłowski Lesław, Rudziński Andrzej, Malec Edward
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.744-746, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono analizę wyników operacyjnego leczenia zwężenia cieśni aorty u dzieci w pierwszym roku życia. Materiał kliniczny stanowiło 103 niemowląt (62 M i 41 Ż) leczonych w okresie 01.01.85 - 31.12.99 r., w wieku od 0,33 do 10,5 mies. x = 3,3 ń 2,6 mies. U wszystkich wykonano szczegółowe badanie fizyczne, EKG, RTG klatki piersiowej, kompleksową diagnostykę echokardiograficzną, a u 12 dzieci także hemodynamiczną i angiokardiograficzną. Wśród badanych wyłoniono dwie grupy, zależnie od wieku operowanych: poniżej (grupa I - 65 dzieci) i powyżej (grupa II - 38 dzieci) 3 miesiąca życia. Wskazaniem do zabiegu operacyjnego u 69 niemowląt (w tym u 55 z grupy I i u 14 z grupy II) były objawy niedomogi krążenia, zaś u 34 (u 10 w grupie I i u 24 w grupie II) znaczne systemowe nadciśneinei tętnicze z brakiem tętna na tętnicach udowych. U 76 chorych wykonano zabieg metodą Waldhasena, u 24 plastykę cieśni aorty z użyciem łąty goretexowej, zaś u 3 operację sposobem "koniec do końca". Zmarło ogółem 6 dzieci, w tym 5 w grupie I i I w grupie II. Pozostałe 97 dzieci (60 z grupy I i 37 z II) pozostawały w systematycznej obserwacji rpzeciętnie przez 96,2 ń 48,2 mies. Pooperacyjny nawrót zwężenia operowanego odcinka aorty stwierdzono ogółem u 12 (12,4 proc.) dzieci, częściej (16,6 proc.) u pacjentów z grupy I w porównaniu do grupy II (5,4 proc.). Jednak bez znamienności statystycznej (chiý = 2,677, p - 0,102). Obecność systemowego nadciśneinia tętniczego pomimo operacji koarktacji aorty ...

  Streszczenie angielskie: The authors present the analysis of surgical results obtained for coarctation of the aorta (CoA) in children less than 1 year of age. The material consisted of 103 infants (62 Males and 41 Females) aged 0.33 - 10.5 months (x - 3.3 ń 2.6 months) treated between January 1, 1985 and December 31, 1999. All the patients were subjected to a detailed physical examination, ECG, chest X-ray and comprehensive echocardiography, while 12 children had additional hemodynamic studies and angiocardiography. Two groups were distinguished among the investigated children: Below 3 months of life (Group 1, N - 65) and above 3 months of life (Group 2, N = 65) and above 3 months of life (Group 2, N - 38). In 69 infants, (including 55 from Group 1 and 14 from Group 2), the recommendation for surgery was circulatory failure, while in 34 infants (10 from Group 1 and 24 from Group 2), the recommendation for surgery considerable systemic hypertension with absent femoral pulses. In 76 patients, the Waldhausen procedure was performed, while 24 were subjected to aortic isthmus angioplasty using a Gore-Tex patch and 3 were subjected to end-to-end anastomosis. Six patients died, including 5 from Group 1 and 1 from Group 2. The remaining 97 infants (60 from Group 1 and 37 from Group 2) were followedup for a mean period of 96.2 ń 48.2 months. Postoperative recoarctation was encountered in 12 patients (12.4 p.c.); the condition was more predominant in Group 1 (16.6 p.c.) than in Group 2 (5.4 p.c.), but ...

  stosując format: