Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MALAWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Patomorfologia wad wrodzonych kręgosłupa w aspekcie przyszłego klinicznego rozwoju choroby.
Tytuł angielski: The pathomorphology of congenital spinal defects in relation to future clinical development of the disease.
Autorzy: Malawski Stefan, Malawski Piotr
Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.365-374, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,360

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na podstawie przebadania 61 chorych w wieku od 1 roku do 50 lat z wadami wrodzonymi kręgosłupa autorzy wyodrębnili pięć grup patomorfologicznych, a mianowicie: wady kręgów, wady trzonów, zrosty kostne międzykręgowe, zrosty żeber i wady łuków, co dało łącznie 30 postaci wad. W materiale tym były 34 przypadki z jedną dominującą postacią wady i 27 przypadków, w których występowały różne postacie z kilku grup patomorfologicznych. Następstwem wad było narastające zniekształcenie kręgosłupa, które doprowadziło do powstania w 21 przypadkach skoliozy łukowej, w 15 - kifoskoliozy, w 13 - skoliozy kątowej i w 12 - kifozy. Na ogół wszystkie przypadki zniekształcone miały tendencje do powiększania się z wiekiem. U 20 chorych, przeważnie po okresie zakończenia wzrostu, pojawiły się wolno narastające zaburzenia neurologiczne o typie wzmożonej spastyczności, niedowładów spastycznych lub porażeń spastycznych i wiotkich. Ze względu na dużą różnorodność patomorfologiczną trudno ustalić zależność między rodzajem wad a przyszłym rozwojem klinicznym. Można było tylko kierunkowo rozpoznać, że niektóre postacie wad determinują rodzaj zniekształcenia i usposabiają do powikłań neurologicznych, jak na przykład różne postacie półkręgów. W wadach wielopostaciowych obustronnych nie zawsze obecna jest równowaga wzrostowa kręgosłupa, przeciwnie, niekiedy nawet małe wady wielopostaciowe mogą prowadzić do szybko narastających deformacji kręgosłupa. Z tego przeglądu można wnioskować, że wszystkie wady wrodzone kręgosłupa powinny być wcześnie leczone operacyjnie, bądź przez usunięcie wady, bądź dążenie do przywrócenia równowagi wzrostowej.

  Streszczenie angielskie: The authors categorised congenital malformations of the spine into five different pathomorphologic groups basing on a series of 61 cases (age ranging from 1 to 50 years): defects of the vertebral, of the vertebral body, intervertebral synostosis, rib synostosis, and defects of the vertebral arch. A total of over 30 different kinds of malformations were obtained in this classification. In the analysed series 34 patients had a predominant kind of malformation, while in 27 cases mixed malformations were noted. These malformations lead to spine deformaties: 21 cases with arch scoliosis, 15 cases with kyphoscoliosis, 12 cases with angular scolliosis aand 12 cases with kyphosis. Deformities had a tendency to progress with age. In 20 patients neurological deficits (increased spasticity, spastic paresis, spastic and flaccid paralysis) increased after reaching skeletal maturity. Prognosis as to deformity progression waas made difficult be the large variety of different pathomorphologic types of deformity. Only general patterns were visible e.g. a tendency to progress in caes were hemivertebra were found. In cases were more than one type of deformity was noted, growth balance of the spine was not a rule. On the contrary, even small mixed deformities of ten progressed. This paper indicates that most congenital deformities of the spine should be treated operatively, either to correct the deformit or to attain spine growth balance.


  2/3

  Tytuł oryginału: Monitoring pilot's eye movements during the combat flight - the white box.
  Autorzy: Ober Jan Krzysztof, Ober Jan Jakub, Malawski Marek, Skibniewski Wojciech, Przedpelska-Ober Elżbieta, Hryniewiecki Jerzy
  Źródło: Biocybern. Biomed. Eng. 2002: 22 (2/3) s.241-264, il., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 306,224

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Modern fighter pilots are often exposed to excessive accelerations. The resulting brain hipoxia can lead to G-LOC (G-induced loss of consciousness). Authors discuses the effects of microcirculatory adaptation released by the push-pull condition (rapid change from minus to plus Gz). The memory effect of vaso-constriction due to - Gz can be responsible for intermittent blocking of the compensatory vasodilatation and diminishing the +Gz tolerance of pilots tested on the centrifuge. Authors consider the push-pull condition to be analogous to the rapid blocking of the brain perfusion caused by the high plus Gz onset rates (1,G/s). Using the visual symptoms (narrowing of the visual field) is not longer adequate for monitoring the centrifuge push-pull training. Authors discuses the possibility of suing the saccadic eye movements as being the most adequate physiological signal to monitor the pilot's consciousness. Measuring pilots eye movements requires to develop a miniatrue complex motion transducer which can be used during centrifuge training as well as during the flight (the White Box). Problems encounterd during the system development are discussed.


  3/3

  Tytuł oryginału: Ocena reakcji okołoruchowych w trakcie realizacji zadań lotniczych.
  Tytuł angielski: An evaluation of ocular motility during a realization of aviation tasks.
  Autorzy: Malawski Marek, Ober Jan, Maciejczyk Janina, Gąsik Marek
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (4) s.405-413, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rosnące wymagania psychofizyczne, stawiane pilotom nowoczesnych samolotów bojowych NATO, stworzyły konieczność poszukiwań nowych oraz doskonalenie już stosowanych metod i narzędzi kwalifikacyjnych kandydatów i pilotów. Uwzględniając dodatkowe elementy charakterystyczne dla nowego typu samolotów wysokomanewrowych, autorzy przedstawiają zastosowanie pomiaru parametrów okoruchowych w analizie czynności zawodowych pilota, związanych z odbiorem informacji w układzie człowiek-maszyna, w warunkach zbliżonych do naturalnego środowiska jego pracy.

  Streszczenie angielskie: Increasing psychological demands from pilots of the modern NATO air forces led to seek new and improvement of the current methods and tools to qualify candidates and pilots to the service. Taking into consideration the additional elements characteristic for a new type of highly maneuvering planes, the authors assess the use of ocular motility measurements in the analysis of pilots' performance related to a receipt of information in the man-plane system under conditions simulating his natural occupational environment.

  stosując format: