Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAKULSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Wpływ dializoterapii na narząd słuchu u dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek.
Tytuł angielski: The influence of dialysotherapy on hearing organ of children with chronic renal failure.
Autorzy: Orendorz-Frączkowska Krystyna, Makulska Irena, Pośpiech Lucyna, Zwolińska Danuta
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.597-602, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia
 • nefrologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu hemodializy na narząd słuchu, jako potencjalengo czynnika powstawania uszkodzenia słuchu u chorych na przewlekłą niewydolność nerek (p.n.n.). Przebadano 20 dzieci z p.n.n. w wieku 10-18 lat, średnio 14, leczonych dializami średnio 3 lata. przeprowadzono w tym samym dniu, przed i po dializie: badanie laryngologiczne, audiometryczne, wywołanych potencjałów z pnia mózgu (BERA) oraz pomiary otoemisji akustycznych: TEOAE I DPOAE. Badanie audiometryczne wykazało znamienne pogorszenie słuchu u dzieci z p.n.n. z nieistotnym polepszeniem po dializie. W badaniu BERA znacząco przedłużone czasy latencji załamków I, III i V oraz interwałów I-III i I-V przed dializą uległy istotnemu skróceniu po dializie, z wyjątkiem III-V. Badanie otoemisji wykazało kilka rodzajów zmian po dializie, m.in. wzrost wartości otoemisji rzędu 1-15 dB dla niektórych częstotliwości. Wyniki badań wykazują subkliniczne zaburzenia w przewodnictwie nerwowym w drodze słuchowej i jego znamienną poprawę po dializie, co przemiawia za udziałem komponentu ośrodkowej aksonopatii mocznicowej w patogenezie zaburzeń słuchu u dzieci z p.n.n. Zmiany w wyołanych otoemisjach akustycznych po dializie wskazują ró nież na wpływ powyższych zaburzeń na komórki słuchowe na poziomie ucha wewnętrznego.

  stosując format: