Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAKSYMIUK
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Ocena efektu przeciwbólowego fluwoksaminy w porównaniu ze skutecznością imipraminy oraz tramadolu w leczeniu rwy kulszowej - badanie otwarte.
Tytuł angielski: Assessment of analgetic effect of fluvoksamine in comparison with impramine and tramadol in treatment of ischialgia.
Autorzy: Kwasucki Janusz, Stępień Adam, Maksymiuk Grzegorz, Olbrych-Karpińska Barbara
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.42-50, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TLPD) są obecnie istotnym elementem terapii bólu przewlekłego. W przeciwieństwie jednak do leków przeciwdepresyjnych nowej generacji, będących selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, wywołują wiele objawów niepożądanych. Celem pracy byla ocena efektu przeciwbólowego w rwie kulszowej leku przeciwdepresyjnego nowej generacji - fluwoksaminy (Fevarin) - i jego porównanie z efektem przeciwbólowym imipraminy oraz agonisty receptorow opioidowych - tramadolu. Badaniem objęto 70 chorych z rwą kulszowa. Chorych podzielono losowo na trzy grupy. Pierwszą leczono tramadolem (22 osoby - 18 mężczyzn i 4 kobiety, średnia wieku 42,9 roku), drugą imipraminą (24 osoby - 18 mężczyzn i 6 kobiet, średnia wieku 43,2 roku), a trzecią fluwoksaminą (24 osoby - 15 mężczyzn i 9 kobiet, średnia wieku 42,3 roku). Czas trwania obserwacji wynosił 19 dni. Natężenie bólu oceniano w 4-stopniowej skali opisowej. W grupach otrzymujących imipraminę i fluwoksaminę oceniano kliniczne objawy depresji przed i po leczeniu za pomocą skali samooceny depresji Zunga. Porównując efekt przeciwbólowy zastosowanych leków nie stwierdzono znamiennych statystycznie różnic pomiędzy skutecznością imipraminy i fluowoksaminy. W przypadku grupy poddanej kuracji fluwoksaminą zaobserwowano znacząco mniejszą liczbę objawów niepożądanych. Wniosek: fluwoksamina, lek przeciwdepresyjny nowej generacji, wykazuje podobną skuteczność w terapii bólu jak imipramina, dlatego też ...

  Streszczenie angielskie: At present time tricyclic antidepressant (TA) are important tools in therapy of chronic pain. However administration of TA produce a number of side effects. Antidepressants of new generation, selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI) induce less side effects in patients than TA. The aim of the study was to estimate an analgetic effect of antidepressant of new generation - fluvoksamine (Fevarin) in treatment of ischialgia and comparison with an analgetic effect of impramine and tramadol - opoid receptors antagonist. 70 patients with sociatic neuralgia were included to the research. They were at random divided into three groups. First one was treated with tramadol consisted of 22 persons (18 men and 4 women, average age - 42,9 y.), second one treated with impramine consisted of 24 persons (18 men and 6 women, average age - 43,2 y.) and third one treated with fluvoksamine consisted of 24 persons (15 men and 9 women, average - 42,3 y.). Observation time was 19 days. Pain intensity was evaluated in four degree descriptive scale. Before and after treatment clinical symptoms of depression were estimated in groups of patients treated with imipramine or fluvoksamine by Zung's Depression Scale. There were no statistically significant differences in analgetic effect after treatment with fluvoksamine or imipramine. There was meaningly few number of side effects in the group treatd with fluvoksamine. Conclusion: Fluvoksamine and imipramine have similar effectiveness in ...


  2/13

  Tytuł oryginału: Primary undifferentiated small cell carcinoma (Merkel cell carcinoma) in a patient after heart transplantation - case report.
  Autorzy: Maksymiuk Beata, Wygoda Andrzej, Zakliczyński Michał, Paleń Piotr
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (3) s.177-180, il., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Here we report a case of a 48-year-old man after heart transplantation in whom two years after the procedure an appendage germ tumour was diagnosed and a year after its removal in the same area a primary undifferentiated small cell carcinoma (Merkel cell carcinoma) with metastases to the axillary lymph nodes was detected. The diagnosis of Merkel cell carcinoma was confirmed by immunohistochemical staining showing a typical perinuclea expression of cytokeratin 20 with the absence of reactivity with wide spectrum cytokeratin and the presence of neuroendocrine markers of neurone-specific enolase and chromogranin. Primary undifferentiated small cell carcinoma occurs more frequently in patients receiving immunosuppressive treatment as compared with a general population and occurs much more frequently in those below 50 years of age.


  3/13

  Tytuł oryginału: Analiza porównawcza elementów stanu zdrowia osób czterdziestoletnich Poznania i województwa poznańskiego, roczników 1938 i 1959 : organizacja badania. Cz. 1
  Autorzy: Bukowski Stanisław, Kalupa Wiesław, Kara Izabela, Maksymiuk Tomasz, Wąsiewicz Eugeniusz Piotr
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.157-159 - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.


  4/13

  Tytuł oryginału: Analiza porównawcza elementów stanu zdrowia osób czterdziestoletnich Poznania i województwa poznańskiego, roczników 1938 i 1959 : organizacja badania. Cz. 2
  Autorzy: Maksymiuk Tomasz
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.161-163 - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.


  5/13

  Tytuł oryginału: Niepełnosprawność w grupie osób czterdziestoletnich
  Autorzy: Maksymiuk Tomasz, Putz Jacek
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.191-194 - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.


  6/13

  Tytuł oryginału: Miejsce nauczania Zdrowia Publicznego studentów VI roku Wydziału Lekarskiego I Akademii Medycznej w Poznaniu
  Autorzy: Bukowski Stanisław, Kalupa Wiesław, Kara Izabela, Maksymiuk Tomasz
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.299-303 - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu


  7/13

  Tytuł oryginału: Próba upraktycznienia zajęć z zakresu Zdrowia Publicznego dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego
  Autorzy: Bukowski Stanisław, Maksymiuk Tomasz
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.305-307 - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu


  8/13

  Tytuł oryginału: Nauczanie dyscyplin klinicznych a edukacja w zakresie Zdrowia Publicznego na Akademii Medycznej
  Autorzy: Bukowski Stanisław, Maksymiuk Tomasz
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.323-325 - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu


  9/13

  Tytuł oryginału: Odpowiedzialność za zdrowie w perspektywie historycznej : zarys zagadnienia
  Autorzy: Putz Jacek, Maksymiuk Tomasz
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.327-329 - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca historyczna


  10/13

  Tytuł oryginału: Zagadnienie restrukturyzacji i prywatyzacji a możliwość przybliżenia pacjentom lecznictwa podstawowego i specjalistycznego
  Autorzy: Willa H., Maksymiuk Tomasz
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.365-367 - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  11/13

  Tytuł oryginału: Badanie stanu zdrowia populacji i funkcjonowanie opieki zdrowotnej : zagadnienia wybrane
  Opracowanie edytorskie: Maksymiuk Tomasz (red.), Bartkowiak Leszek (red.).
  Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 242 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,324

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/13

  Tytuł oryginału: Prospektywny model niepełnosprawności mieszkańców wsi w 2020 roku
  Autorzy: Putz Jacek, Maksymiuk Tomasz, Wiesiołowska Agnieszka
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.97-103, il., bibliogr. 5 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  13/13

  Tytuł oryginału: Przyczyny systematycznej opieki podstawowej i specjalistycznej nad 40-letnimi mieszkańcami miasta Poznania i województwa poznańskiego.
  Tytuł angielski: Causes of systemic, primary and specialist care over 40-year-old inhabitants of the city and province of Poznań.
  Autorzy: Maksymiuk Tomasz M., Kara Izabella L., Wiesiołowska Agnieszka M.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.325-329, tab., bibliogr. 7 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia rezultaty jednego z celów szczegółowych programu badawczego pt. "Analiza porównawcza elementów stanu zdrowia 40-letnich mieszkańców miasta Poznania i województwa poznańskiego, roczników w 1938, 1959. Koncentrując się na roczniku 1959 opisano przyczynowość zgłoszeń do lekarza rodzinnego oraz specjalisty (opieka ambulatoryjna). Uwzględniono rozkład terytorialny, płeć i wykształcenie badanych osób. Wyniki wskazują na dominację takich zjawisk chorobowych, jak nadciśnienie tętnicze, choroby układu pokarmowego (choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy) i choroby narządu ruchu.

  Streszczenie angielskie: The work constitutes a part of a larger project "Comparative analysis of some elements of health state among 40-year-old inhabitants of the City and the Province of Poznań, born 1938, 1959", backed by National Committee of Sciences, performed in the Department of Public Health, Chair of Social Medicine, K. Marcinkowski University of Medical Sciences, in Poznań. Altogether 1037 persons, born in 1959, were medically examined as to their social background, education, life-style, and their current health picture. Some of the key elements were compared, were compared, where possible, with a similar, though much larger group of those born in 1938. The article focuses on the 40-year-olds born in 1959, and describes the causes of admission by their respective family physicians, as well as specialists (secondary care). Place of residence, gender and education of the persons examined were taken into consideration. The results point to the prevailling causes of admission, such as arterial hypertension, diseases of the digestive tract (gastric and duodenal ulcer), and of locomotor system.

  stosując format: