Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/23

Tytuł oryginału: Zachowawcze leczenie dwóch kolejnych ciąż szyjkowych u tej samej pacjentki. Opis przypadku.
Tytuł angielski: Conservative treatment of two consecutive cervical pregnancies in the same patient - case report.
Autorzy: Makowska Beata, Płoszyński Andrzej, Preis Krzysztof, Świątkowska-Freund Małgorzata, Grzybowski Wojciech
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.266-269, il., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/23

  Tytuł oryginału: Elektrokardiogram miesiąca.
  Autorzy: Makowska Ewa, Rezler Joanna
  Opracowanie edytorskie: Dąbrowska Barbara (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.240-241, il.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  3/23

  Tytuł oryginału: Elektrokardiogram miesiąca.
  Autorzy: Makowska Ewa, Rezler Joanna
  Opracowanie edytorskie: Dąbrowska Barbara (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.115, il.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  4/23

  Tytuł oryginału: Elektrokardiogram miesiąca.
  Autorzy: Makowska Ewa, Rezler Joanna
  Opracowanie edytorskie: Dąbrowska Barbara (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (3) s.344-345, il.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  5/23

  Tytuł oryginału: Elektrokardiogram miesiąca.
  Autorzy: Makowska Ewa, Rezler Joanna
  Opracowanie edytorskie: Dąbrowska Barbara (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (4) s.462, il.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  6/23

  Tytuł oryginału: Adsorption characteristics of human plasma fibronectin in relationship to cell adhesion.
  Autorzy: Kowalczyńska Hanna M., Nowak-Wyrzykowska Małgorzata, Dobkowski Jacek, Kołos Robert, Kamiński Jarosław, Makowska-Cynka Alicja, Marciniak Ewa
  Źródło: J. Biomed. Mater. Res. 2002: 61 (2) s.260-269, il., tab., bibliogr. 57 poz.
  Sygnatura GBL: 305,818

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Adsorption of human plasma fibronectin (FN) on nonsulfonated and sulfonated polymer surfaces was studied, by using a polyclonal antiserum to FN and the ELISA method. ELISA signal was recorded as a function of FN concentration in solutions. The concentration dependence of FN binding shows the saturation effect in the range 5-10 ćg/mL. ELISA data are discussed in the terms of a self-assembled monolayer and different conformations of the FN molecule. The early adhesion of L1210 cells to polymer surfaces after prior adsorption of FN on these surfaces was studied under static conditions. In the case of FN adsorbed on sulfonated surfaces, the relative number of adhering cells increased with the increase of the interfacial surface tension (i.e., the cell adhesion depends on the surface density of sulfonic groups). However, in the case of FN adsorbed on nonsulfonated surfaces, the relative number of adhering cells was low and independent on the interfacial surface tension. The ŕ5á1-integrin blocking by a monoclonal antibody resulted on sulfonated polymer surfaces. This indicates that cell adhesion to FN adsorbed on these surfaces is mostly mediated by the ŕ5á1-integrin. In contrast, in the case of FN adsorbed on nonsulfonated surfaces the cell adhesion was not inhibited by the ŕ5á1-integrin blocking.


  7/23

  Tytuł oryginału: Elektrokardiogram miesiąca.
  Autorzy: Makowska Ewa, Rezler Joanna
  Opracowanie edytorskie: Dąbrowska Barbara (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (8) s.159-161, il.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  8/23

  Tytuł oryginału: Elektrokardiogram miesiąca.
  Tytuł angielski: Electrocardiogram of the month.
  Autorzy: Makowska Ewa, Rezler Joanna
  Opracowanie edytorskie: Dąbrowska Barbara (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) s.561-563, il.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  9/23

  Tytuł oryginału: Elektrokardiogram miesiąca.
  Autorzy: Makowska Ewa, Rezler Joanna
  Opracowanie edytorskie: Dąbrowska Barbara (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (6) s.660-661, il.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli = 65 r.ż.


  10/23

  Tytuł oryginału: Zmiany w błonie śluzowej nosa u osób zawodowo narażonych na czynniki środowiskowe w ruchu drogowym.
  Autorzy: Mroczkowski E., Makowska W., Matejek M.
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (1) s.40-42, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • immunologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Grupę 50 policjantów zatrudnionych w ruchu drogowym poddano badanu otorynolaryngologicznemu zwracając szczególną uwagę na stan błony śluzowej nosa. Badanie cytologiczne wykazało zmiany w nabłonku o cechach metaplazji.

  Streszczenie angielskie: Occupational changes in mucous membrane of the nose caused by environmental factors in traffic. A group of 50 patients exposed to occupatioal factors in traffic control was subjected to otorhinolaryngological examination. Special attention was paid to nasal mucous membrane. The exfoliative cytology showed metaplastic changes in the epithelium of the nose.


  11/23

  Tytuł oryginału: Elektrokardiogram miesiąca.
  Tytuł angielski: Electrocardiogram of the month.
  Autorzy: Makowska Ewa, Rezler Joanna
  Opracowanie edytorskie: Dąbrowska Barbara (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (9) s.280-281, il.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  12/23

  Tytuł oryginału: Ośrodek diagnostyki i leczenia szumów usznych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi - pierwsze doświadczenia.
  Tytuł angielski: Tinnitus center at the Nofer Institute of Occupational Medicine -first experience.
  Autorzy: Guzek Wojciech J., Sułkowski Wiesław J., Kowalska Sylwia, Makowska Zofia
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (6) wyd. spec. s.461-464, bibliogr. 19 poz., sum. - Świętokrzyskie Dni Medycyny Pracy - ogólnopolskie sympozjum naukowe Kielce 05-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 80 chorych, spośród niemal 150 osób, skierowanych do Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Szumów Usznych w 2001 r., przeprowadzono badania, które obejmowały ujednolicony wywiad kwestionariuszowy, testy psychologiczne oraz kompleksowaą ocenę audiologiczną. Postępowanie daignostyczne zakończono u 52 chorych (23 kobiety, 29 mężczyzn, przeciętny wiek 53 lata). U 5 osób stwierdzono niedosłuch typu przewodzeniowego; u chorych tych rozpoznano przewlekłe zapalenie trąbek słuchowych lub otosklerozę, co stało się przyczyną ich wykluczenia z dalszych badań. W grupie pozostałych 47 chorych u 26 stwierdzono prawidłowy prób słuchu, natomiast u 21 osób wykazano jedno- lub obustronyy czuciowo-nerwowy ubytek słuchu. Nadwrażliwość na dźwięki potwierdzono u 16 chorych. Pomiary słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu wykazały u 7 osób asymetrię latencji fali V, co zadecydowało o wykonaniu tomografii komputerowej lub tomografii rezonansu magnetycznego. W żadnym z tych przypadków nie potwierdzono podejrzenia procesu nowotworowego (nerwiak n. VIII, guz kąta mostowo-móżdżkowego). Wstępna ocena skuteczności leczenia subiektywnych szumów usznych metodą habituacji pozwoliła na wysunięcie następujących wniosków: 1. Zastosowanei aparatów słuchowych jest przyczyną natychmiastowej subiektywnej poprawy słuchu oraz lepszej tolerancji szumu usznego. 2. Systematyczne, codzienne, wielogodzinne stosowanie generatorów szumu zwiększa tolerancję na własny szum uszny i poprawia stan psychiczny chorych, a także łagodzi stopień nadwrażliwości na dźwięki. 3. Korzystne wyniki leczenia szumu metodą habituacji według Jastreboffa zależą od przekazania chorym wyczerpującej informacji co do przyczyn i mechanizmu powstawania szumu. 4. Stwierdzenie braku dowodów na obecność nowotworu zlokalizowanego w obszarze czaszki jest czynnikiem uspokajającym chorego; stwarza też dobry punkt wyjścia do leczenia prowadzonego metodą habituacji.


  13/23

  Tytuł oryginału: Elektrokardiogram miesiąca.
  Tytuł angielski: Electrocardiogram of the month.
  Autorzy: Makowska Ewa, Rezler Joanna
  Opracowanie edytorskie: Dąbrowska Barbara (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (10) s.369, il.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  14/23

  Tytuł oryginału: Theoretical assumptions and psychometric characteristics of the sense of personal control at work questionnaire.
  Autorzy: Dudek Bohdan, Merecz Dorota, Makowska Zofia
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (1) s.29-36, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Personal control is a very important determinant of stress experiennced at work. This variable is taken int account in different models of stress, and its role in the relationship between stress and stress effects has been studied in many research projects. But there is still lack of in-depth theoretical considerations on various definitions of control, which would allow to develop precise operationalization of this phenomenon. The following issues are discussed in this paper: 1) theoretical assumptions important for proper construction of the Sense of Personal Control at Work (SPCW); 2) the origins of SPCW Questionnaire; 3) the results of empirical study on psychometric charactieristics of the SPCW questionnaire. A group of 160 subjects participated in the study; the SPCW Questionnaire was administserd twice with a 2-week interval; at the first stage, it was used together with other instruments, such as Maslach Burnout Inventory, Stress at Work Questionnaire, Work Satisfaction Scale, general Health Questionnaire-28. Reliaility coefficients: cronbach a = 0.81; rtt = 0.69. Validity: correlation coeffcients between personal control and work satisfaction r = 0.44; stress at work r = -0.33; emotional exhaustion r = -0.28; personal accomplishment r = 0.25; depersonalisation r - -0.26; mental health r = -0.19. Explaratory factors analysis have not confirmed theoretical structure of the SPCW Questionnaire.


  15/23

  Tytuł oryginału: Elektrokardiogram miesiąca.
  Autorzy: Makowska Ewa, Rezler Joanna
  Opracowanie edytorskie: Dąbrowska Barbara (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.589-591, il.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  16/23

  Tytuł oryginału: Elektrokardiogram miesiąca.
  Autorzy: Makowska Ewa, Rezler Joanna
  Opracowanie edytorskie: Dąbrowska Barbara (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (11) s.477, il.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  17/23

  Tytuł oryginału: Problemy diagnostyczne i terapeutyczne u młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i współwystępującym uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.
  Tytuł angielski: Diagnostic and therapeutic problems in adolescents with mental disorders and comorbid psychoactive substances addiction.
  Autorzy: Dietrich-Muszalska Anna, Rabe-Jabłońska Jolanta, Makowska Iwona
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (3) s.204-208, il., bibliogr. 14 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono ocenę częstości współwystępowania psychoz i uzależnienia od substancji psychoaktywnych wśród pacjentów leczonych w II Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej i Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łodzi oraz przegląd piśmiennictwa dotyczącego tego zagadnienia. Przedstawiono problemy diagnostyczne i terapeutyczne wynikające z leczenia osób uzależnionych z współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi.

  Streszczenie angielskie: The article presents an assessment of the prevalence of psychoses and addiction to psychoactive substances among patients treated in II Psychiatric Department, Medical University of Łódź, and Centre of Addiction Prevention and Therapy in Łódź, as well as a survey of literature on this subject. Diagnostic and therapeutic problems resulting from the treatment of addicted persons with comorbid mental disorders are presented.


  18/23

  Tytuł oryginału: Wpływ czynników genetycznych na rozwój i przebieg choroby Gravesa-Basedowa.
  Tytuł angielski: The effect of genetic factors on the development and the course of Graves' disease.
  Autorzy: Bednarczuk Tomasz, Makowska Urszula, Kloza Marta, Nauman Janusz
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) supl. 2 s.81-96, il., tab., bibliogr. 63 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rozwój choroby Graves-Basedowa (ang. GD - Graves' disease) jest uwarunkowany wieloma czynnikami środowiskowymi i genetycznymi, które nie zostały dotychczas w pełni poznane. Podłoże genetyczne GD, podobnie jak innych chorób autoimmunologicznych, jest złożone i prawdopodobnie bierze w niej udział szereg genów o zmiennej penetracji. Do najlepiej scharatkeryzowancyh genów predysponujących do rozwoju GD należą: region głównego układu zgodności tkankowej HLA (chromosom 6p21) i gen kodujący antygen związany z cytotoksycznością limfocytów T-4 (ang. cytotoxic T lymphocyte associated antigen-4; CTLA-4) (2q33). Wpływ czynników genetycznych na przebieg choroby GD pozostaje dotychczas niewyjaśniony. Dzięki ostatnim badaniom genetycznym rodzin chorych z GD poznano szereg nowych loci związanych z autoimmunologicznymi chorobami tarczycy. Konieczne jest dalsze scharakteryzowanie tych loci w celu poznania czynników swoiście predysponujących do rozwoju choroby Gravesa-Basedowa i wpływających na przebieg choroby.

  Streszczenie angielskie: Susceptibility to Graves' disease (GD) is determined by multiple envirnomental and genetic factors, which are not fully understood. The genetic background of GD is complex, in which many genes with a different degree of penetration are involved. So far the HLA complex (6p21) and the cytotoxic T lymphocyte associated antigen-4 gene (CTLA-4) (2q33) are generally accepted as susceptibility loci to GD. While the genetic predisposition to the development of GD is well established, the effect of genetic factors on the course of GD remains controversial. Recent whole genome searches revealed new loci linked to GD. Further characterisation of these loci is necessary to identify genes specifically predisposed to GD that would allow us to identify GD patients as high risk of developing severe hyperthyroidism and/or orbitiopathy.


  19/23

  Tytuł oryginału: Leczenie radiojodem nadczynności tarczycy w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa u dzieci i młodzieży.
  Tytuł angielski: Radioiodine therapy of hyperthyroidism in Graves' disease in children and adolescents.
  Autorzy: Kloza Marta, Makowska Urszula, Płazińska Maria Teresa, Chojnowski Krzysztof, Nauman Janusz
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (1) s.51-63, il., bibliogr. 52 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Choroba Gravesa-Basedowa obserwowana jest we wszystkich grupach wiekowych, ale najczęściej u osób dorosłych. Jej częstość występowania wynosi od 0,1 u małych dzieci do 3,0 na 100 tys. w przypadku młodych dorosłych. Wybór terapii dokonywany jest pomiędzy trzema metodami z różną częstością w zależności od regionu świata. Coraz więcej zwolenników zyskuje terapia radiojodem, nie tylko jako następująca po nieskutecznej zwykle terapii tyrestatykiem, ale jako metoda pierwszego lub też wczesnego wyboru. W niniejszej pracy przedstawiamy własne wyniki leczenia 131I grupy 21 chorych w wieku 13-20 lat (śr. 16,63) z chorobą Gravesa-Basedowa w różnych okresach zaawansowania choroby. Dla większości chorych (13 pacjentów) wskazaniem do podania terapeutycznej dawki 131I był nawrót nadczynności tarczycy w trakcie lub po zaprzestaniu leczenia farmakologicznego. Pozostali chorzy leczeni byli z powodu nietolerancji tyreostatyku lub świeżo rozpoznanej nadczynności tarczycy (6 i 2 chorych, odpowiednio). Dawka całkowita izotopu jodu 132 wynosiła 10-27 mCi (śr. 19,18 mCi), natomiast dawka/gram tkanki tarczycowej 245,78 - 803,77 (śr. 464,22 ćCi/g). Ustąpienie nadczynności tarczycy zaobserwowano u 19 osób (90,48 proc. leczonej grupy), u których wystąpiła hipotyreoza. Pozostałe 2 osoby wymagały powtórnej terapii 131I z powodu nawrotu nadczynności tarczycy po 5 i 8 miesiącach od pierwszej terapii. Pozytywny efekt terapeutyczny osiągnięto średnio po 3,4 miesiąca. Pomimo małej liczebności grupy ...

  Streszczenie angielskie: Graves' disease is observed in all age groups; however, its incidence rate is the highest among adults, presenting with values from 0.1 in small children to 3.0 per 100 thousand in young adolescents. The selection of therapy consists in choosing among three methods and with varying frequency, depending on the world's region. Radioiodine therapy gains more and more supportes, not only as the one, following the usually ineffective treatment with thyrostatic, but also as the method of either the first or the early choice. This paper presents our own results of treatent with 131I in a group of twenty-one (21) patients, age: 13-20 years (the mean age: 16,63) with differently advanced Graves' disease. Hyperthyroidism recurrence, either during or after termination of medical treatment, was the indication for 131I application in the majority (13) of the patients. The other patients were submitted to 131I therapy either because of intolerance of thyrostatic agents or of newly diagnosed hyperthyroidism (6 and 2 patients, respectively). The total dose of 131I isotope was 10-27 mCi (19,18 mCi in the average), while the dose/gram of thyroid tissue was 245.78 - 803.77 (the mean value: 464.22 ćCi/g). Hyperthyroidism regression was observed in 19 persons (90.48 p.c. of the treated group) with hypothyroidism. The other 2 persons required repeated therapy woth 131I because of hyperthyroidism recurrence after 5 and 8 months from the initial therapy. A positive therapeutic effect was ...


  20/23

  Tytuł oryginału: Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w guzkach tarczycy.
  Tytuł angielski: Diagnosis and treatment of thyroid nodules.
  Autorzy: Makowska Urszula, Grzesiuk Wiesław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.859-861, bibliogr. 43 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono postępowanie w zakresie diagnostyki i leczenia w guzkach tarczycy. Zwrócono uwagę, że na rozwój wola guzkowego wpływają poza TSH i jodem inne czynniki o działaniu auto-, para-, i endokrynnym ale również obecność klonów komórkowych o utrzymującym się przez całe życie potencjale wzrostowym. Wskazano, że obecność guzka tarczycy wymaga oceny jego charakteru oraz oceny funkcji tarczycy, ponieważ to determinuje dalsze postępowanie. Przedstawiono także bieżące polądy dotyczące leczenia. Rozpoznanie zmiany złośliwej, podejrzanej o złośliwy charakter lub dużej, dającej objawy uciskowe jest wskazaniem do leczenia operacyjnego. Zmiana łagodna, bez cech nadczynności tarczycy może być wskazaniem jedynie do obserwacji. Szeroko rozpowszechnione leczenie lewoskrętną tyroksyną może być rozważane w niektórych sytuacjach klinicznych, ale zawsze należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia powikłań tego leczenia jak i niewielką jego skuteczność.

  Streszczenie angielskie: The paper presents current dignostic and therapeutic approach of thyroid nodules. TSH and iodine are the main goitrogenic agents, but there are also other auto- para-, endocrinnal factors that play very important roles in goiter growth as well as in the intrinsic growth potential of some thyroid follicular cells. The diagnosis of thyroid nodule demands further investigation such as thyroid function evaluation and distinction between benign from malignant nodules using FNAB. The confirmation or suspition of malignancy or presence of compressive symptoms is indication for surgery. In benign lesions, without features of hyperthyriodism observation may be advised. Thyroxine therapy may be proposed to some patients but the possibility of side -effects should always be taken into account, as well as the low efficacy of this treatment.


  21/23

  Tytuł oryginału: The validity of general health questionnaires, GHQ-12 and GHQ-28, in mental health studies of working people.
  Autorzy: Makowska Zofia, Merecz Dorota, Mościcka Agnieszka, Kolasa Wojciech
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (4) s.353-362, tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to determine such cut-off points in the scores of General Helath Questionnaires (GHQ-12 and GHQ-28) that allow for optimal identification of people with mental health disorders in the Polish working population attending primary health care settings. The groups under the study covered 419 and 392 patients for GHQ-12, and GHQ-28, respectively. In the GHQ-12 group, 90 and in the GHQ-28 gropu, 80 subjects filled in the questionnaires and agreed to participate in the second stage of the study - a psychiatric interview. The criterion validity of the GHQs was a mental health diagnosis, based on the Munich version of Composite International Diagnostic Interview. The complete computerized version of interview, covering all daignostic sections, has been adopted. In the mental health diagnosis only disorders, whitch currently troubled patients were taken into consideration and disorders which created problems in the distant past were excluded. In the group covered by GHQ-12 examination, 55.6 p.c. of persons had at least one type of mental disorder diagnosed, based on the criteria of both Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders (DSM-IV) and the International Classification of Diseases (ICD-10). In the GHQ-28 group, the percentage of persons with mental disorders was 47.5 p.c. After excluding patients with nicotine dependence disorder only, the frequency of mental health problems decreased to 45.5 p.c. After excluding patients with nicotine dependence disorder only, the frequency of mental health problems decreased to 45.5 p.c. and 33.8 p.c., respectively...


  22/23

  Tytuł oryginału: Uzależnienie od benzodiazepin - BZD: rozpowszechnienie, mechanizm i zasady postępowania z osobami uzależnionymi.
  Tytuł angielski: Addiction to benzodiazepines: prevalence, mechanism and treatment procedures for addicted patients.
  Autorzy: Dietrich-Muszalska Anna, Makowska Iwona, Kornowski Jarosław
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (4) s.266-275, il., tab., bibliogr. 23 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiano dane epidemiologiczne dotyczące uzależnienia od benzodiazepiny - BZD. Zwrócono uwagę na narastanie problemu używania leków uspokajających i nasennych przez młodzieży w celach niemedycznych. Zwrócono uwagę na czynniki wpływające na uzależnienie się od BZD związane z niewłaściwym rozwojem relacji między lekarzem a pacjentem, brakiem edukacji pacjentów na temat właściwości uzależniających BZD oraz określeniem długości leczenia i możliwości uzależnienia w przypadku niestosowania się do zaleceń lekarskich. Podkreślono udział innych przyczyn wynikających z trudności diagnostycznych zaburzeń psychicznych, a zwłaszcza depresji maskowanej, przebiegającej pod postacią różnych objawów somatycznych czy też zaburzeń depresyjnych o niewielkim natężeniu, oraz zbyt mały udział metod psychoterapeutycznych w leczeniu niektórych pacjentów. W pracy omówiono kryteria rozpoznania uzależnienia od BZD wg ICD-10, obraz kliniczny uzależnienia i objawy zespołu abstynencyjnego, mechanizm ośrodkowego działania BZD i różne strategie leczenia uzależnienia, omawiane w piśmiennictwie.

  Streszczenie angielskie: The article presents epidemiological data relating to addiction to benzodiazepine. Attention has been paid to the increased problem of using sedatives and sleeping drugs by adolescents-for non-medical purposes. Besides, attention has been paid to the factors promoting addiction to benzodiazepines, connected with improper development of the relations between the physician and patients, lack of patients' edication on addictive properties of benzodiazepines and determining the length of treatment and addiction possibilities when physician's recommendations are not complied with. The contribution of other reasons was emphasized, which resulted from diagnostic difficulties in mental disorders, especially the masked depresion occurring in form of various somatic symptoms or slight depressive disorders, and too low share of psychoterapeutic methods in the treatment of some patients. The article discusses the criteria of diagnosing the benzodiazepine addiction according to ICD-10, clinical picture of addiction and symptoms of treatment of addiction, discussed in literature.


  23/23

  Tytuł oryginału: Zastosowanie rejestrów arytmii w diagnostyce napadów kołatania serca : praca doktorska
  Autorzy: Makowska Ewa, Kułakowski Piotr (promot.).; Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Klinika Kardiologii, w Warszawie
  Źródło: 2002, 65, [16] k. : il., tab., bibliogr. 83 poz.
  Sygnatura GBL: 45/21045

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: