Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAKARUK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Echokardiograficzna ocena budowy i czynności rozkurczowej prawej komory serca u chorych z nadwagą i nadciśnieniem tętniczym.
Tytuł angielski: Echocardiographic assessment of right ventricular structure and diastolic function in patients with systematic hypertension and overweight.
Autorzy: Myśliński Wojciech, Mosiewicz Jerzy, Makaruk Bogusław, Ostrowski Stanisław, Hanzlik Janusz
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.56-63, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W nadciśnieniu tętniczym współistniejącym z nadwagą/otyłością obserwuje się przyspieszony rozwój niekorzystnych zmian w zakresie lewej komory serca, wynikający ze zwiększonego obciążenia wstępnego i następczego komory. Prawa komora podlega również wpływom podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi, jakolwiek w stopniu mniejszym niż komora lewa. Celem pracy byla echokardiograficzna ocena budowy oraz czynności rozkurczowej prawej komory serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym skojarzonym z nadwagą. Grupę badaną stanowiło 31 chorych z nadciśnieniem tętniczym oraz BMI powyżej 26 kg/mý. Chorzy z grupy badanej nie wykazywali istotnych różnic w zakresie grubości wolnej ściany prawej komory serca oraz jej wymiaru wewnętrznego w porównaniu z grupą kontrolną. W grupie badanej stwierdzono jedynie skrócenie czasu akceleracji skurczowego przepływu krwi w pniu płucnym, podwyższenie średniego ciśnienia w tętnicy płucnej oraz istotne statystycznie obniżenie stosunku całki fali E/A rozkurczowego przepływu krwi przez zastawkę trójdzielną. Wyniki badań wskazują, że nadciśnienie tętnicze skojarzone z nadwagą nie wywiera istotnego wpływu na strukturę prawej komory serca. Różnice w zakresie czynności prawej komory serca świadczą o umiarkowanej dysfunkcji prawej komory serca u chorych z nadwagą i nadciśnieniem tętniczym.

  Streszczenie angielskie: The accelerated development of the left ventricular dysfunction due to increased preload and afterload is often observed in patients with systemic hypertension and concurrent overweight/obesity. Right ventricle is also influenced by systemic hypertension. The aim of the study was the echokardiographic assessment of the right ventricular structure and diastolic function in patients with systemic hypertension and overweight. The study group consisted of 31 subjects with untreated, mild to moderate systemic hypertension and overweight defined as a body mass index (BMI) above 26 kg/mý. Right ventricular diastolic diameter and right ventricular wall thickness were similar in study and control groups. In comparison with the controls patients with overweight demonstrated significantly shortened acceleration time of systolic flow in pulmonary artery, increased mean pulmonary artery pressure and decreased early to late filling wave velocity time integrals. These findings indicate that systemic hypertension associated with obesity does not cause additional morphological changes of the right ventricle compared to hypertensives with normal weight. Impaired right ventricular diastolic filling pulmonary artery systolic flow indicate the presence of mild right ventricular dysfunction in subjects with overweight, however, diastolic and systolic parameters are within normal range both in patients with normal weight and overweight.


  2/2

  Tytuł oryginału: Prognostic value of the atrial pulsed Doppler recordings of transmitral flow in the assessment of left ventricular diastolic dysfunction.
  Tytuł polski: Wartość prognostyczna oceny czynności rozkurczowej lewej komory serca w oparciu o rejestrację napływu mitralnego z przedsionkowej lokalizacji bramki dopplerowskiej.
  Autorzy: Myśliński Wojciech, Mosiewicz Jerzy, Biłan Andrzej, Makaruk Bogusław, Jaszyna Maria, Hanzlik Janusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.23-32, tab., bibliogr. 17 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Lokalizacja bramki dopplerowskiej jest jednym z wielu czynników wpływających w istotny sposób na wartości pomiarów rozkurczowego napływu do lewej komory. Średnie prędkości fal napływu mitralnego uzyskiwane z przedsionkowej lokalizacji bramki są niższe w porównaniu z wartościami rejestrowanymi na szczycie płatków zastawki mitralnej (lokalizacja komorowa). Niezależnie od lokalizacji bramki stosunek fal wczesnego (E) do późnego (A) napłwyu mitralnego (E/A) pozostaje stały, stąd E/A stanowi bardzo użyteczny wskaźnik oceny czynności rozkurczowej komory. U częsci chorych stwierdza się jednakże współistnienie odmiennych profili napływu mitralnego, z E/A 1 rejestrowanym w komorze i E/A 1 w obrębie przedsionka, odpowiadającym profilowi upośledzonej relaksacji komory. Cel pracy: Porównanie wyników badania echokardiograficznego lewej komory i lewego przedsionka u chorych z E/A 1, rejestrowanych zarówno z lokalizacji przedsionkowej, jak i komorowej, z chorymi reprezentujacymi odmienne profile napływu mittralnego. Materiał i metodyka: 51 pacjentów z E/A 1 w komorze, wykluczonym pseudonormalnym profilem napływu mitralnego, bez cech niewydolności serca, podzielono na dwie grupy. Grupa A - 26 chorych z E/A 1 w przedsionku i grupa B - 25 pacjentów z E/A 1 w przedsionku. U wszystkich chorych wykonano badanie M-mode lewej komory i lewego przedsionka. Wyniki: Chorzy z grupy A byli istotnie statystycznie starsi (55,5 ń 12,8 vs. 43,5 ń 10,5; p 0,001) oraz cechowali się ...

  Streszczenie angielskie: Volume sample location is the most important factor influencing pulsed Doppler recordings of left ventricular (LV) diastolic filling. Transmitral diastolic flow velocities measured at the tips of mitral valve leaflets are usually higher than those obtained from atriallocation. Nevertheless, independently of volume sample location, differences between early to late velocities ratio (E/A) are nosignificant, so E/A became the most useful index of ventricular diastolic performance. In some patients, however, with E/A 1 measured between the tips of mitral leaflets, the pattern of delayed LV relaxation, with diminished E and predominant A wave (E/A 1), is often obtained from left atrial volume sample location. The aim of our study was to compare LV dimensions and wall thickness between patietns with E/A 1 recorded both at the tips of mitral valve leaflets and in the left atrium and patients with E/A 1 at the tips of mitral valve leaflets and E/A 1 in the left atrium. The study population consisted of 51 patients with E/A 1 recorded between the tips of mitral valve (E/Avent) and excluded pseudonormalized filing pattern. The study population was divided into two groups based on Doppler profile recorded in the left atrium: group A- 26 patients with E/A 1 (E/Aatr) and group B- 25patients with E/Aatr 1. Patients from group A were significantly older (55.6 ń 12.8 vs 43.5 ń 10.5 yrs, p 0.001) and had increased body mass index (28.8 ń 4.4 vs 25 ń 4.1 kg/mý, p ...

  stosując format: