Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAKAREWICZ-WUJEC
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Wiedza i zachowania żywieniowe kobiet ciężarnych.
Tytuł angielski: The dietary knowledge and eating behaviour of pregnant woman.
Autorzy: Kozłowska-Wojciechowska Małgorzata, Makarewicz-Wujec Magdalena
Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (2) s.167-175, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,906

Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem badania była ocena wiedzy kobiet ciężarnych na temat wpływu żywienia w okresie ciąży na rozwój i zdrowie dziecka w relacji do ich zachowań żywieniowych. W badaniu wzięło udział 77 kobiet w trzecim trymestrze ciąży. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, iż wiedza na temat wpływu żywienia na przebieg ciąży i zdrowie dziecka jest fragmentaryczna, a sposób żywienia w znacznej mierze odbiega od przyjętych norm.

  Streszczenie angielskie: The objective of the study was to evaluate the level of knowledge about the influence of diet during pregnancy on the development and health of a child, among pregnant women in relation to their eating habits. The diet of a woman before and during pregnancy has immense influence on the course of pregnancy and health of a child - both after its delivery and in the future. Lack of dietary knowledge and the knowledge about consequences of malnutrition among future mothers may result in a lot of dietary indiscretion, which in turn can cause deficiency or excess of energy and particular nutritients, as well as abnormal course of pregnancy. Hence, for keeping a proper diet during pregnancy a women must not only know the healthy eating guidelines, but also realise how a diet influence the course of pregnancy and child's health. The study was conducted with the use of 3 specially prepared questionnaires, among 77 women in the III trimester of pregnancy, participating in the Parturition School course. The first questionnaire referred to general data (age, education, antropometric data) and the way of supplementing diet with medicinal compounds supplying vitamins and minerals. The second questionnaire showed the dietary habits before pregnancy, while the third questioned the influence of diet on the course of pregnancy and health of the infant. In the second stage the eating habits of the subjects were studied also with the use of a 24-hour interview and an album of food products issued by the Institute of Food and Nutrition. Summing it up, the analysis of the results...


  2/3

  Tytuł oryginału: Wpływ edukacji żywieniowej dzieci w wieku szkolnym na wiedzę i zachowania żywieniowe ich rodziców.
  Tytuł angielski: Impact of school children's nutrition education on the knowledge and nutrition behavior of their parents.
  Autorzy: Kozłowska-Wojciechowska Małgorzata, Uramowska-Żyto Barbara, Jarosz Agnieszka, Makarewicz-Wujec Magdalena
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (3) s.253-258, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono wyniki badania nad efektywnością programu edukacji żywieniowej zrealizowanego w wybranych szkolach podstawowych w Warszawie. Analiza dotyczy wpływu tego programu na wiedzę i zachowania żywieniowe rodziców, które w nim uczestniczyły. Stwierdzono, że edukacja żywieniowa dzieci realizowana w szkołach, może być jedną z efektywnych metod edukacji żywieniowej ich rodziców.


  3/3

  Tytuł oryginału: Wzrost stężenia witaminy D i wapnia w surowicy krwi młodych mężczyzn, w wyniku wymiany masła na margarynę w zwyczajowej diecie.
  Tytuł angielski: Increased serum levels of vitamin D and calcium in young men following butter replacement by soft margarine in usual diet.
  Autorzy: Kozłowska-Wojciechowska Małgorzata, Makarewicz-Wujec Magdalena, Nowicka Grażyna
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (4) s.953-958, tab., bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Badanie przeprowadzono w celu zmiany stężenia wapnia i 25-OH cholekalcyferolu, w surowicy krwi, pod wpływem wymiany masła na margarynę suplementowaną witaminą D, w zwyczajowej diecie. Po okresie stabilizacji diety, grupa badana była na diecie z masłem, a potem z margaryną, przy czym przez czas prowadzenia obserwacji ich dieta zawierała takie same ilości produktów mlecznych, jako źródło wapnia pokarmowego. W badaniu udział wzięło 41 młodych zdrowych mężczyzn, w wieku 22,6 ń 1,2 lata. Każdy badany spożywał przez okres 4 tygodni po 30 g masła dziennie, a następnie, przez kolejne 4 tygodnie, 30 g margaryny, na dzień. Zastąpienie w diecie masła margaryną spowodowało wzrost stężenia 25-OH cholekalcyferolu w surowicy krwi o 5,56 ng/ml, czyli o 32,4 proc., (p 0,001), w następstwie tego wzrosło o 0,12 mg, czyli o 5 proc., stężenie wapnia w surowicy krwi (p 0,05). Spożycie wapnia pokarmowego z produktów mlecznych było przez okres badania u wszystkich na tym poziomie: od 576-581 mg/dz., stanowiąc 72 proc. wartości zalecanych. Uzyskane wyniki sugerują, że bez względu na wielkość spożycia witaminy D z pokarmem oraz wapnia, korzystna jest zamiana masła na margarynę suplementowaną witaminą D, pod wpływem której następuje wzrost stężenia wit. D w surowicy, jednocześnie zwiększający absorpcję wapnia pokarmowego. Należy sądzić, że uzyskane wyniki ugruntują przekonanie o korzystnym stosowaniu margaryn wysokogatunkowych w codziennym żywieniu, w ramach profilaktyki nie tylko miażdżycy, ale i osteoporozy.

  stosując format: