Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAKAREWICZ-OLSZEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Ewolucja w postępowaniu chirurgicznym w nowotworach jajnika o granicznej złośliwości.
Tytuł angielski: Evolution of surgical treatments in patients with borderline ovarian tumours.
Autorzy: Makarewicz-Olszewska Hanna, Emerich Janusz, Kobierski Juliusz
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1021-1026, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analizie poddano grupę 129 chorych z nowotworami jajnika o granicznej złośliwości leczonych w latach 1978-2000 w Klinice Ginekologii AM w Gdańsku. Ocenie poddano typ i zakres wykonanych operacji chirurgicznych. Przeanalizowano wpływ wieku, liczby porodów, stopnia zaawansowania oraz postaci histologicznej na wybór rodzaju operacji pierwotnej. Wykazano zasadność stosowania operacji chirurgicznych oszczędzających u młodych chorych, nie posiadających potomstwa w niezaawansowanych NJGZ.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of this study was to evaluate a type and range of primary oepration of patietns with borderline ovarian tumours. Material and Methods: The analysis included 129 patietns operated for ovarian tumours of borderline malignancy in the Gynaecological Department of Medical University of Gdańsk between 1978-2000. The two types of primary operations were defined: conservative and radical. The dependency of type of operation on such factors as age of patients, parity, stage and histological type on was assessed. Results: The group of 42 patietns were treated with conservative surgery and 87 underwent radical treatment. 36 from 42 patients (85,7 p.c.) were treated by USO. A conservative surgery was mainly performed in young patients with mucinous borderline tumor in stage IA. The risk of recurrence was 4.8 p.c. in the gorup of patietns treated conservatively and 8,0 p.c. in group of patietns treated radically. 5-years survival was, 98,2 p.c. and 87,2 p.c. respectively. Conclusions: The type of the primary operation depends on age, parity, stage and histological type of borderline ovarian tumors. A conservative surgery is a proper treatment for young women with borderline ovary tumours in stage Ia. For older, perimenopausal women TAH with BSO is suggested.

  stosując format: