Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAKAREWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/18

Tytuł oryginału: Ocena skuteczności wybranych programów chemioterapii w leczeniu raka jajnika : praca doktorska
Autorzy: Marciniak Leszek, Makarewicz Roman (promot.).; Akademia Medyczna w Bydgoszczy, Centrum Onkologii im. F. Łukaszczyka Oddział Onkologii Klinicznej w Bydgoszczy
Źródło: 2002, [1], 105 k. : il., tab., bibliogr. 130 poz., streszcz., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/23676

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  2/18

  Tytuł oryginału: Brachyterapia w leczeniu chorych na raka płuca.
  Brachytherapy in the treatment of patients with lung cancer.
  Autorzy: Makarewicz Roman, Fijuth Jacek
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (1) s.37-40, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mimo postępów, jakie dokonały się w ostatnich latach w dziedzinie onkologii, wyniki leczenia chorych na raka płuca pozostają nadal złe. Skłania to wielu autorów do poszukiwania nowych metod leczenia. W artykule omówiono znaczenie brachyterapii w leczeniu chorych na raka płuca. Metoda pozwala na dostarczenie wysokiej dawki promieniowania do zdefiniowanego obszaru przy jednoczesnym oszczędzeniu zdrowych tkanek otaczających. Chociaż nie opracowano dotąd standardów dotyczących wskazań klinicznych ani schematów dawkowania, brachyterapia wewnątrzoskrzelowa ma dobrze zdefiniowaną rolę w paliatywnym prowadzeniu chorych na raka płuca. Niewielkie natomiast znaczenie przypisuje się brachyterapii w leczeniu uzupełniającym u chorych poddanych wcześniej napromienianiu wiązką zewnętrzną. W pracy omówiono konwencjonalne i nowe techniki brachyterapeutyczne. Przedstawiono korzyści z ich stosowania, zarówno ze względu na osiagalny rezultat leczenia, jak i na profil bezpieczeństwa dla pacjenta.

  Streszczenie angielskie: In spite of the development of oncology, the treatment results in lung cancer patients are still bad. It is nacessary to look for new treatment methods. The article discusses the significance of brachytherapy in the treatment of lung cancer patients. Although standard clinical indications and dosage schedules have not been established endobronchial brachytherapy has a well-defined role in the palliative management of lung cancer patients. The emergence of high dose rate brachytherapy has improved this option. With conventional dose rate brachytherapy the source was typically left in place for 1 to 2 days and required hospitalization with the attendant disadvantages of greater expense, increased patient discomfort, and more complicated radiation protection issues. High dose rate brachytherapy let the entire treatment to be accomplished in a matter of minutes on an outpatients, basis, and fractionated treatments are feasible. Several studies of endobrachial brachytherapy have demonstrated improvement in hemoptysis, cough, and dyspnea. Serious complications of high dose rate intraluminal brachytherapy, such as fistula formation, tracheal perforation, pneumonitis and radiation bronchitis are typically rare. The one more often complication is haemorrhage. However, it is often difficult to differentiate a treatment complicationfrom the effect of tumor progression in these patients. An intriguing issue is whether there is a role for endobronchial brachytherapy as a boost in selected patients receiving definitive external beam radiotherapy...


  3/18

  Tytuł oryginału: Ciąża powikłana obecnością mięśniaków macicy.
  Tytuł angielski: Co-existence of myoma uteri and pregnancy.
  Autorzy: Królikowska Beata, Żmudzińska Ewa, Kobierski Juliusz, Makarewicz Hanna, Olszewski Jarosław
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.280-283, bibliogr 8 poz., sum. - Ogolnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Analizą objęto 11 kobiet ciężarnych, u których przebieg ciąży powikłany został obecnością mięśniaków macicy. Oceniono przebieg ciąży oraz sposób jej zakończenia.

  Streszczenie angielskie: Objective: Myomas of uterus are the most common mild tumours of uterus. There is often observed the rapid increase of them during the pregnancy and then they could caused complications from 0.3 p.c. to 2.6 p.c. of pregnancies. Design: The aim of study was the general valuation of the course and delivery means of the pragnancies coexisted with myoma uteri. Materials and methods: We have analysed 11 pregnancies, which we observed during hospitalisation of pregnant women at 2nd Department of Obstetrics and Gynaecology at Medical University of Gdańsk. Results: We observed pain in abdomen during pregnancy in 63.6 p.c. of analysed group. The 6 (54.5 p.c.) pregnant women were pharmacologically treated against symptoms of miscarriages and preterm labors. We investigated in the connection of the complicated pregnancy at women with myomatous uterus. The resutls confirm the high risk of the pregnancy. Almost 82 p.c. of analysed group delivered at time. The frequency of caesarean sections in our study was about 36 p.c., but 2 of them were performed because of myomas. Conclusion: We made conclusion that pregnancy complicated by myomas had no significant increase in failure at the end. Myomatous uterus in pregnancy required to be quickly diagnosed and take care to prevent vomplications.


  4/18

  Tytuł oryginału: Złośliwy nowotwór jajnika współistniejący z ciążą.
  Tytuł angielski: Coexistence of ovarian carcinoma with pregnancy - case report.
  Autorzy: Makarewicz Hanna, Olszewski Jarosław, Królikowska Beata, Brzóska Beata, Emerich Janusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.350-353, bibliogr. 10 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadki przypadek współistnienia złośliwego nowotworu jajnika z ciążą wewnątrzmaciczną. Guz jajnika rozpoznano w 21 tygodniu ciąży. Ze względu na niepodejrzany obraz ultrasonograficzny, niskie CA 125 oraz brak klinicznych objawów, guz obserwowano przez całą ciążę i usunięto podczas cięcia cesarskiego.

  Streszczenie angielskie: Objective: Ovarian tumors during pregnancy are a rare event. More ovarian tumors are detected accidentialy during ultrasonography examination or caesarean section at term. Study design: Ovarian tumor was recognized at the 36 years old patient during 21 weeks of pregnancy and was observed and treated during caesarean section. Results: During caesarean section the mesonephroid ovarian carcinoma at 1A stage has been diagnosed and unilateral cystectomy after meticulous surgical exploration was done.


  5/18

  Tytuł oryginału: Ciąża i poród po oszczędzającym leczeniu operacyjnym z powodu nowotworu jajnika o granicznej złośliwości w stopniu zaawansowania III C.
  Tytuł angielski: Pregnancy and delivery after conservative treatment of borderline ovarian tumor with FIGO stage III C - a case report.
  Autorzy: Makarewicz Hanna, Emerich Janusz, Olszewski Jarosław, Klasa-Mazurkiewicz Dagmara
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (3) s.225-229, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • chirurgia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadki przypadek ciąży i porodu u 19-letniej chorej w przeszłości leczonej operacyjnie oszczędzająco z powodu nowotworu jajnika o granicznej złośliwości w stopniu zaawansowania III C według FIGO. Chorą rozwiązano cięciem cesarskim wykonując równocześnie dokładną inspekcję jamy brzusznej z pobraniem licznych wycinków z miejsc typowych. Stwierdzono obecność ognisk nowotworu o granicznej złośliwości w wycinkach pobranych z jajników. Nie stwierdzono ognisk nowotworowych w obrębie miednicy mniejszej i jamy brzysznej. Oceniono korzyści i zagrożenia wynikające z zastosowanmia oszczędzającego leczenia operacyjnego w zaawansowanych nowotworach jajnika o granicznej złośliwości u młodych, planujących potomstwo kobiet.

  Streszczenie angielskie: This stady presents a case of pregnancy after conservative surgical treatment of borderline ovarian tumor with III C stage according for FIGO classification. The caesarean section in 37 week of pregnancy was performed and connected with very staging. In normal-appearing both ovaries rhe foci of borderine ovarian tumor were found. There were no foci of borderline ovarian or foci invasive carcinoma in tissue routinely sampled during the second look operation. All benefits and costs of conservative surgical approaches to very young, childless women with advanced borderline ovarioan tumor were exactly estimated.


  6/18

  Tytuł oryginału: Rola brachyterapii o wysokiej dawce (HDR) w leczeniu chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca.
  Tytuł angielski: The role of hight dose rate (HDR) brachytherapy in advanced non small cell lung cancer.
  Autorzy: Makarewicz Roman
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (5/6) s.265-277, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the influence of brachytherapy on the prognosis in advanced NSCLC, elaboration of clinical criteria useful in patients qualification to brachytherapy and the radiation method optimization. Between January 1994 and June 1998, 325 patients with symptomatic inoperable endobronchial obstructing lung cancer received brachytherapy alone or combined with external beam irradiation with palliative or radical intent. Patients were given 1 to 4 temporary Ir - 192 endobronchial implants at the site of obstruction. Implant doses ranged from 6 to 12 Gy specified at a radius of 1 cm from the centre of the source. Total implant doses ranged from 6 to 24 Gy. Depending on radical or palliative intens extermal beam irradiation doses ranged from 20 to 60 Gy. The results were compared with results achieved in control group (N = 191) treated exclusively with external beam irradiation. Patients who received combined treatment revealed higher frequency of release or disappearance of hemoptysis, dyspnoea and atelectasis. Also the duration of clinical remission was significantly longer with combined treatment. In the group treated with radical intent higher percentage of patients with total tumor regression in both endoscopic and radiologic view was observed after tele - and brachytherapy compared with teleradiotherapy alone (respectively 29,8 p.c. and 19,4 p.c.). The group treated with palliative intent brachytherapy alone provided response rates comparable to those achieved with external beam irradiation alone or tele and brachytherapy...


  7/18

  Tytuł oryginału: Wiedza i zachowania żywieniowe kobiet ciężarnych.
  Tytuł angielski: The dietary knowledge and eating behaviour of pregnant woman.
  Autorzy: Kozłowska-Wojciechowska Małgorzata, Makarewicz-Wujec Magdalena
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (2) s.167-175, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem badania była ocena wiedzy kobiet ciężarnych na temat wpływu żywienia w okresie ciąży na rozwój i zdrowie dziecka w relacji do ich zachowań żywieniowych. W badaniu wzięło udział 77 kobiet w trzecim trymestrze ciąży. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, iż wiedza na temat wpływu żywienia na przebieg ciąży i zdrowie dziecka jest fragmentaryczna, a sposób żywienia w znacznej mierze odbiega od przyjętych norm.

  Streszczenie angielskie: The objective of the study was to evaluate the level of knowledge about the influence of diet during pregnancy on the development and health of a child, among pregnant women in relation to their eating habits. The diet of a woman before and during pregnancy has immense influence on the course of pregnancy and health of a child - both after its delivery and in the future. Lack of dietary knowledge and the knowledge about consequences of malnutrition among future mothers may result in a lot of dietary indiscretion, which in turn can cause deficiency or excess of energy and particular nutritients, as well as abnormal course of pregnancy. Hence, for keeping a proper diet during pregnancy a women must not only know the healthy eating guidelines, but also realise how a diet influence the course of pregnancy and child's health. The study was conducted with the use of 3 specially prepared questionnaires, among 77 women in the III trimester of pregnancy, participating in the Parturition School course. The first questionnaire referred to general data (age, education, antropometric data) and the way of supplementing diet with medicinal compounds supplying vitamins and minerals. The second questionnaire showed the dietary habits before pregnancy, while the third questioned the influence of diet on the course of pregnancy and health of the infant. In the second stage the eating habits of the subjects were studied also with the use of a 24-hour interview and an album of food products issued by the Institute of Food and Nutrition. Summing it up, the analysis of the results...


  8/18

  Tytuł oryginału: Wznowa raka jajnika po 17 latach po radykalnym leczeniu operacyjnym.
  Tytuł angielski: The late recurrence of ovarian cancer seventeen years after radical surgery.
  Autorzy: Makarewicz Hanna, Emerich Janusz, Olszewski Jarosław
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (10) s.861-866, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek wieloletniego przeżycia chorej z rozpoznanym złośliwym nowotworem jajnika pochodzenia nabłonkowego. Po 17 latach od radykalnego leczenia operacyjnego z powodu raka jajnika stwierdzono wznowę procesu nowotworowego. Przedstawiono sposób postępowania terapeutycznego. Omówiono i porównano najnowsze donisienia z piśmiennictwa.

  Streszczenie angielskie: The study presents a very interesting case of ovarian cancer with long-term survival. The patient was primary treated by conservative surgery without chemiotherapy. Cystoadenocarcinoma mucinous G-1 was recognized. Ovarian cancer relapsed after eight years and the second operation was performed. During next, radical operation other histological typ of ovarian cancer (mixed, sero-mucinous cystoadenocarcinoma) was recognized. Eight years after second surgery and seventeen years after primary surgery ovarian cancer again recurred. There were a vary diffuse neoplastic process at the abdominal cavity. Although patient was treated by surgery and chemiotherapy, she died. The study presents new opinions of pathogenesis of ovarian cancer and origin of recurrences, including theory of multifocal neoplasia of mesothelium.


  9/18

  Tytuł oryginału: Wpływ edukacji żywieniowej dzieci w wieku szkolnym na wiedzę i zachowania żywieniowe ich rodziców.
  Tytuł angielski: Impact of school children's nutrition education on the knowledge and nutrition behavior of their parents.
  Autorzy: Kozłowska-Wojciechowska Małgorzata, Uramowska-Żyto Barbara, Jarosz Agnieszka, Makarewicz-Wujec Magdalena
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (3) s.253-258, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono wyniki badania nad efektywnością programu edukacji żywieniowej zrealizowanego w wybranych szkolach podstawowych w Warszawie. Analiza dotyczy wpływu tego programu na wiedzę i zachowania żywieniowe rodziców, które w nim uczestniczyły. Stwierdzono, że edukacja żywieniowa dzieci realizowana w szkołach, może być jedną z efektywnych metod edukacji żywieniowej ich rodziców.


  10/18

  Tytuł oryginału: Obniżenie mechanizmów obrony antyoksydacyjnej w płynie mózgowo-rdzeniowym u chorych z kleszczowym zapalenim mózgu.
  Tytuł angielski: Decreased antioxidant-defence mechanisms in cerebrospinal fluid (CSP) in patients with tick-borne Encephalits (TBE).
  Autorzy: Pancewicz Sławomir A., Hermanowska-Szpakowicz Teresa, Makarewicz-Płońska Marzena, Witek Artur, Farbiszewski Ryszard, Zajkowska Joanna, Michalska Bożena
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (4) s.767-776, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 14 chorych w wieku od 21 do 64 lat (x =- 42.3) z kleszczowym zapaleniem mózgu (KZM), u których w płynie mózgowo-rdzeniowym oznaczano: aktywność dysmutazy ponadtlenkową (SOD), reduktazy glutationowej (GSSG-R), peroxydazy glutationowej (GSH-Px) i stężenie aldehydu malonowego (MDA) oraz grupy sulfhydrylowych (-SH). Grupę kontrolną stanowiło 10 osób, u których płyn mózgowo-rdzeniowy nie wykazywał odchyleń od normy. Badania prowadzono dwukrotnie: badanie 1 przed leczniem i badanie 2 po 3 tygodniach. U chorych z KZM wykazano, aktywność SOD, GSH-PX, GSSG-R i wolnych grup SH w płynie mózgowo-rdzeniowym w ostrym okresie choroby była istotnie niższa niż w grupie kontrolnej. Po leczeniu, stwierdzono dalsze istotne obniżenie aktywności GSSG-R i MDA oraz stężenia wolnych grup - SH. Aktywność SOD w płynie mózgowo-rdzeniowym mimo, że uległa podwyższeniu w badaniu 2, to jednak pozostawała wciąż istotnie niższa w porównaniu do grupy kontrolnej. Wykazano, że również aktywność GSH-Px i GSSG-R w płynie mózgowo-rdzeniowym po ustąpieniu ostrych objawów KZM nadal była istotnie niższa w porównaniu z grupą kontrolną. Przeprowadzone badania wykazały, że w przebiegu kleszczowego zapalenia mózgu dochodzi do wzmożonej generacji reaktywnych form tlenu, co wyraża się obniżeniem aktywnosci enzymów układu antyoksydacyjnego (SOD, GSH-PX, GSSG-R) oraz zmniejszeniem stężenia wolnych grup - SH w płynie mózgowo-rdzeniowym. Wyniki sugerują, że w przebiegu KZM może dochodzić do uszkodzenia struktury molekularnej enzymów oraz kofaktorów biorących udział w reakcjach antyoksydacyjnych.


  11/18

  Tytuł oryginału: Wzrost stężenia witaminy D i wapnia w surowicy krwi młodych mężczyzn, w wyniku wymiany masła na margarynę w zwyczajowej diecie.
  Tytuł angielski: Increased serum levels of vitamin D and calcium in young men following butter replacement by soft margarine in usual diet.
  Autorzy: Kozłowska-Wojciechowska Małgorzata, Makarewicz-Wujec Magdalena, Nowicka Grażyna
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (4) s.953-958, tab., bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Badanie przeprowadzono w celu zmiany stężenia wapnia i 25-OH cholekalcyferolu, w surowicy krwi, pod wpływem wymiany masła na margarynę suplementowaną witaminą D, w zwyczajowej diecie. Po okresie stabilizacji diety, grupa badana była na diecie z masłem, a potem z margaryną, przy czym przez czas prowadzenia obserwacji ich dieta zawierała takie same ilości produktów mlecznych, jako źródło wapnia pokarmowego. W badaniu udział wzięło 41 młodych zdrowych mężczyzn, w wieku 22,6 ń 1,2 lata. Każdy badany spożywał przez okres 4 tygodni po 30 g masła dziennie, a następnie, przez kolejne 4 tygodnie, 30 g margaryny, na dzień. Zastąpienie w diecie masła margaryną spowodowało wzrost stężenia 25-OH cholekalcyferolu w surowicy krwi o 5,56 ng/ml, czyli o 32,4 proc., (p 0,001), w następstwie tego wzrosło o 0,12 mg, czyli o 5 proc., stężenie wapnia w surowicy krwi (p 0,05). Spożycie wapnia pokarmowego z produktów mlecznych było przez okres badania u wszystkich na tym poziomie: od 576-581 mg/dz., stanowiąc 72 proc. wartości zalecanych. Uzyskane wyniki sugerują, że bez względu na wielkość spożycia witaminy D z pokarmem oraz wapnia, korzystna jest zamiana masła na margarynę suplementowaną witaminą D, pod wpływem której następuje wzrost stężenia wit. D w surowicy, jednocześnie zwiększający absorpcję wapnia pokarmowego. Należy sądzić, że uzyskane wyniki ugruntują przekonanie o korzystnym stosowaniu margaryn wysokogatunkowych w codziennym żywieniu, w ramach profilaktyki nie tylko miażdżycy, ale i osteoporozy.


  12/18

  Tytuł oryginału: Ocena metod leczenia i uzyskanych wyników u chorych z nowotworami jajnika o granicznej złośliwości : praca doktorska
  Autorzy: Makarewicz Hanna, Emerich Janusz (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Położnictwa i Chorób Kobiecych, II Klinika Położnictwa i Gienkologii w Gdańsku
  Źródło: 2002, [1], 138 k. : il., tab., bibliogr. 179 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19703

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  13/18

  Tytuł oryginału: Wybór optymalnej techniki brachyterapii u chorych na raka szyjki macicy w przypadku braku warunków do założenia aplikatora typu fletcherowskiego.
  Tytuł angielski: The choice of a brachytherapy applicator in patients with cervical cancer in whom contraindications for a fletcher-type applicator are presented.
  Autorzy: Makarewicz Roman, Białas Brygida, Zuchora Anysja
  Źródło: Rep. Pract. Oncol. Radiother. 2002: 7 (2) s.75-80, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,406

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W brachyterapii ginekologicznej w zależności od warunków anatomicznych mogą być stosowne różnego rodzaju aplikatory. Znajomość zasad ich stosowania może być kluczowa w uzyskaniu dobrych wyników leczenia mierzonych indeksem terapeutycznym. W pracy przedstawiono analizę porównawczą zastosowania aplikatora pierścieniowego z sondą z komeracyjnie dostępnymi innymi aplikatorami - typu fletcherowskiego, manchesterskiego oraz cylindra z sondą u kobiet chorych na raka szyjki macicy, u których stwierdzono brak lub asymetrię sklepień pochwy lub zwężenie 1/3 górnej części pochwy. Przedmiotem porównania były dawki fizyczne w pęcherzu moczowym, odbytnicy, przymaciczach i ścianie pochwy uzyskane u tej samej chorej przy założonych różnego rodzaju aplikatorach. Badania własne wykazały, że optymalny rozkład dawki w tej grupie chorych jest uzyskiwany przy wykorzystaniu aplikatora pierścieniowego z sondą. Zdaniem autorów zastąpienie aplikatora cylindrycznego pierścieniowym może przyczynić się do poprawy jakości napromieniania i zmniejszenia ryzyka powikłań.


  14/18

  Tytuł oryginału: Urinary lipids in patients with cervical carcinoma: correlation with 24-hour diuresis.
  Autorzy: Górnicki A., Makarewicz R.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (2) s.303-308, tab., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Objective: The determination of urinary cholesterol may be an important diagnostic parameter in neoplasms of the genital system, but the mechanism of its excretion in unclear. The aim of this study was to estimate the dependence between lipiduria and glomerular filtration in women with cervical carcinoma. Material and methods. In urine of 26 patients with cervical carcinoma and of healthly women (10) of an equal age and similar profile of diuresis urinary lipids were determined by thin-layer chromatography. In everey case the correlation between the values of different lipids (total and nonesterified cholesterol - NEC, phospholipids and free fatty acids - FFA) and 24-hours diuresis was established. Results. No statistically significant differences between controls and patients were observed in values of different lipids expressed in mg/24h in 24-hour urine samples. There was shown a significant correlation between values of individual classes of excreted lipids and volume of 24-hour urine samples in the group of patients and lack of this correlation in the control group. Therefore, in order to standardize the obtained results they were re-counted and expressed in micrograms per 1-ml of urine. After this procedure, significant differences between controls and patients in mean values of NEC and phospholipids, as expressed in ćg per 1 ml of 24 hour urine no correlation with volume of urine were revelaed. Conclusion: Since the specificity of the urinary lipid determinations as a test for the detection of carcinomas depends...


  15/18

  Tytuł oryginału: Thyroid-associated ophthalmopathy - diagnostics and treatment.
  Tytuł polski: Oftalmopatia Gravesa - diagnostyka i leczenie.
  Autorzy: Lewiński Andrzej, Makarewicz Jacek, Adamczewski Zbigniew, Knapska-Kucharska Małgorzata, Karwowska Anzelmina
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) supl. 1: Konferencja naukowo-szkoleniowa "Orbitopatia tarczycowa" s.33-46, tab., bibliogr. 67 poz., streszcz. - Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Orbitopatia tarczycowa Poznań 14-15.12. 2001
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W obecnej pracy przedstawiono w zarysie elementy etiopatogenezy oftalmopatii Gravesa (thyroid-associated ophthalmopathy - TAO), diagnostyki tej choroby oraz omówiono szczegółowo zasady doboru najwłaściwszych metod leczenia w zależności od aktywności oraz stopnia nasilenia objawów choroby. Szczególną uwagę zwrócono na te badania diagnostyczne, które należy zastosować w celu właściwej oceny aktywności oftalmopatii.

  Streszczenie angielskie: In this paper, elements of pathogenesis of thyroid-associated opthalmopathy (TAO) have been outlined. Diagnostcs of this disease and the rules of selection of the most appropriate therapy have been discussed in detail with regards to the activity and the degreeof severity of disease course. The diagnostic examinations, which should be applied for a proper assessment of ophthalmopathy activity, have been discussed with particular attention.


  16/18

  Tytuł oryginału: Ewolucja w postępowaniu chirurgicznym w nowotworach jajnika o granicznej złośliwości.
  Tytuł angielski: Evolution of surgical treatments in patients with borderline ovarian tumours.
  Autorzy: Makarewicz-Olszewska Hanna, Emerich Janusz, Kobierski Juliusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1021-1026, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analizie poddano grupę 129 chorych z nowotworami jajnika o granicznej złośliwości leczonych w latach 1978-2000 w Klinice Ginekologii AM w Gdańsku. Ocenie poddano typ i zakres wykonanych operacji chirurgicznych. Przeanalizowano wpływ wieku, liczby porodów, stopnia zaawansowania oraz postaci histologicznej na wybór rodzaju operacji pierwotnej. Wykazano zasadność stosowania operacji chirurgicznych oszczędzających u młodych chorych, nie posiadających potomstwa w niezaawansowanych NJGZ.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of this study was to evaluate a type and range of primary oepration of patietns with borderline ovarian tumours. Material and Methods: The analysis included 129 patietns operated for ovarian tumours of borderline malignancy in the Gynaecological Department of Medical University of Gdańsk between 1978-2000. The two types of primary operations were defined: conservative and radical. The dependency of type of operation on such factors as age of patients, parity, stage and histological type on was assessed. Results: The group of 42 patietns were treated with conservative surgery and 87 underwent radical treatment. 36 from 42 patients (85,7 p.c.) were treated by USO. A conservative surgery was mainly performed in young patients with mucinous borderline tumor in stage IA. The risk of recurrence was 4.8 p.c. in the gorup of patietns treated conservatively and 8,0 p.c. in group of patietns treated radically. 5-years survival was, 98,2 p.c. and 87,2 p.c. respectively. Conclusions: The type of the primary operation depends on age, parity, stage and histological type of borderline ovarian tumors. A conservative surgery is a proper treatment for young women with borderline ovary tumours in stage Ia. For older, perimenopausal women TAH with BSO is suggested.


  17/18

  Tytuł oryginału: Fuzja obrazów - zastosowania w onkologii - teraźniejszość i perspektywy.
  Tytuł angielski: Image fusion in oncology - nowadays and perspectives.
  Autorzy: Zuchora Zdzisław, Makarewicz Roman
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 (32) s.259-264, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Diagnostyka obrazowa jest niezbędnym elementem planowania terapii pacjentów z chorobą nowotworową, a w szczególności planowania leczenia promieniami jonizujacymi. Wydaje się, że w najbliższej przyszłości duże znaczenie będzie miało wykorzystanie obrazów będących nałożeniem (fuzją) obrazów tworzonych przez uzupełniające się metody diagnostyczne. W niniejszej pracy przedstawiono rutynowo wykorzystywane w planowaniu brachyterpii nakładanie obrazów CT i MRI oraz analizę możliwości zastosowania w planowaniu radioterapii obrazów anatomiczno-czynnościowych uzyskiwanych emtodą PET-CT.

  Streszczenie angielskie: Imaging diagnotics is an important part of therapy planning in oncological patients, especially in the radiotherapy. Fusion of images obtained by different modalities seems to be promising in this field, because information recived by different methods is often complementary. Routine CT and MRI fusion in brachytherapy planning and expected possibilities of application fused PET and CT images are presented in this paper.


  18/18

  Tytuł oryginału: Proinflammatory cytokines in injured rat brain following perinatal asphyxia.
  Autorzy: Maślińska Danuta, Laure-Kamionowska Milena, Kaliszek Agnieszka, Makarewicz Dorota
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (4) s.177-182, il., tab., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In contrast to astrogliosis, which is common to injuries of the adult CNS, in the developing brain this process is minimal. Reasons postulated for this include the relative immaturity of the immune system and the consequent insufficient production of cytokines to evoke astrogliosis. To explore this hypothesis, the study was undertaken to detect the presence of some proinflammatory cytokines in the injured rat brain following perinatal asphyxia (ischaemia/hypoxia). The localisation of TNF-ŕ, IL-15, IL-17 and IL-17 recpetors was visualised by means of immunohistochemistry. In numerous neurones of the rat brain, the IL-17 appeared to be constitutively expressed. In the early period of inflammation the IL-15 was produced mainly by the blood cells penetrating the injured brain but later it was synthesised also by reactive astrocytes surroundding brain cysts and forming dense astrogliosiss around necrotic brain regions. The direct effect on astrogliosis of other estimated cytokines seems to be negligible. All the results lead to the conclusion that from all cytokines identified in the injured immature rat brain the IL-15 plays the most important role during inflammatory response and participates in the gliosis of reactive astrocytes.

  stosując format: