Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAJSIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Uczennice gimnazjum wobec palenia papierosów i stosowania używek.
Tytuł angielski: Middle school girls in the face of smoking cigarettes and using comestibles.
Autorzy: Łepecka-Klusek Celina, Majsiak Emilia, Bucholc Marzena, Majsiak Paweł
Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.130-132, il., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
Sygnatura GBL: 301,109

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: O stanie zdrowia przyszłych kobiet, matek i pokoleń można wnioskować na podstawie zachowań zdrowotnych młodych dziewcząt. Ważne jest zatem upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, a zdrowie dziewcząt powinno być przedmiotem szczególnej troski nie tylko rodziców, lecz w równym stopniu pracowników służby zdrowia, nauczycieli i wychowawców. Celem pracy było sprawdzenie, jaki jest stosunek uczennic gimnazjum do palenia papierosów i stosowania używek. Przeprowadzone badania ankietowe wśród 200 losowo wybranych dziewcząt pokazały, że ponad połowa respondentek paliła bądź aktualnie pali papierosy, a 75,0 proc. próbowałą już pić alkohol - najczęściej piwo. Do takich zachowań częściej przyznawały się mieszanki miast niż wsi. Zwyczaj codziennego picia prawidziwej kawy miało 9,0 proc. badanych, a mocnej herbaty 24,0 proc., przy czym odsetek osób opowiadających się za kawą był dwa razy większy wśród zamieszkujących w mieście niż na wsi, a za herbatą był w obu grupach podobnej wielkości.

  Streszczenie angielskie: On the basis of salubrious behaviors of young girls health state of future women, mothers, and generations can be concluded. It is therefore important to prevail healthy lifestyle among children and youth, and health of girls should be an objective of extra care not only among parents, but to same extent of health care workers, teachers and tutors. Objective of this study was to verify what is the attitude of middle school girls toward smoking and using comestibles. Questionnaire survey performed among 200 girls chosen by lot showed that more than a half of the girls asked smoked or is currently smoking cigarettes and 75.0 p.c. already tried drinking alcohol - most often beer. Girls residing in villages admitted to such behaviors more often than ones residing in cities. Every day custom of drinking real coffee occurred in 9.0 p.c. of examined, and strong tea in 24.0 p.c. where percentage of persons drinking coffee was twice as much among residents of cities than of villages and those drinking tea was in both groups on congenital level.

  stosując format: