Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAJDA-STANISŁAWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Zakażenie CMV czy cytomegalia - problemy diagnostyczne i lecznicze.
Tytuł angielski: Infection with CMV or cytomegaly - diagnostic and therapeutic problems.
Autorzy: Majda-Stanisławska Ewa, Szaflik Iwona, Kuydowicz Jan
Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 supl. 1 s.35-38, tab., bibliogr. 8 poz., sum. - 2 Ogólnopolskie Mikrosympozjum pt. Technologie hybrydyzacji DNA w diagnostyce zakażeń wirusem cytomegalii (HCMV) i innymi herpeswirusami Łódź 25.09. 2002
Sygnatura GBL: 304,786

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pediatria
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We have analysed 16 children aged 3 weeks to 15 months, who were hospitalised in Department of Infectious Diseases, Medical University of Lodz with initial diagnosis of cytomegalovirus infection. Nine of them showed clinical symptoms of cytomegaly: interstitial pneumonia, hepatitis, neurological abnormalities. They were treated for three weeks with intravenous ganciclovir (Cymevene) 5 mg/kg, twice a day. The treatment was successful: pneumonia and hepatitis resolved but the drug had no influence on neurological symptoms. Seven other children were diagnosed with asymptomatic CMV infection and the resolved without specific antiviral treatment.


  2/4

  Tytuł oryginału: Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu G (HGV) u dzieci z przewlekłymi zapaleniami wątroby.
  Tytuł angielski: Infection with HGV in children suffering from chronic hepatitis.
  Autorzy: Majda-Stanisławska Ewa
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.81-89, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • gastroenterologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zanalizowano występownie HGV u dzieci chorujących na przewlekłe zapalenie wątroby typu B i C oraz u dzieci zdrowych z regionu łódzkiego. Poszukiwano także czynników ryzyka zakażenia HGV oraz jego związku z wynikami badań biochem. i histopatol. wątroby.

  Streszczenie angielskie: HGV was discovered in 1995. It belongs to Flaviviruses and it is found worldwide. At first it was though to case chronic hepatitis, in fact its pathogenicity is up till now unclear. The aim of this work was to estimate the prevalence of anti-HGV antibodies among children suffering from chronic hepatitis B (CHB), chronic hepatitis C (CHC) and chronic hepatitis B+C (CHB+C) and to compare it with the prevalence in healthy children in the district of Łodz, Poland, and to assess the influence of HGV infection on biochemical and histological parameters of chronic liver disease. Patients and methods. 153 children with chronic hepatitis B and C and 22 healthy children have been investigated. The presence of anti-HGV was assessed by ELISA. In children with chronic hepatitis prior the entrance to teh study HCV-RNA, HBsAg, and if HBeAg-negative also HBV-DNA were assessed. Thick needle percutaneous liver biopsy was performed in each case. Results. Of 153 children with chronic hepatitis, 17 (11 p.c.) were anti-HGV positive. Anti-HGV positivity was found in 3 (3 p.c.) of 94 children with CHB, 12 (25 p.c.) of 48 children with CHC, and 2 (18 p.c.) of 11 children with cHB+C. Anti-HGV were not found in any 22 healthy children. Previous HGV infection was associated with CHC (p=0.0001), history of hospitalization (p=0.002) or blood transfusion (p=0.0006) as compared with children with CHB. Serum albumin or gamma globulin concentration as well as ALT level or degree of inflammation and fibrosis in liver biopsy specimen were not correlated with previous HGV infection.


  3/4

  Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo stosowania zarejestrowanych w Polsce szczepionek przeciwko odrze, śwince i różyczce - badanie porównawcze u dzieci łódzkich.
  Autorzy: Majda-Stanisławska Ewa, Bednarek Małgorzata
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.275-278, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy porównano częstość występowania niepożądanych działań ubocznych po szczepieniu przeciwko odrze, śwince i różyczce za pomocą szczepionek zalecanych w polskim Programie Sszczepień ochronnych z 2001 roku. W wyniku obserwacji prowadzonej przez 30 dni po szczepieniu 100 sześcioletnich dzieci wykazano, że u 50 z nich szczepionych szczepionką Priorix objawy w miejscu szczepienia (zaczerwienienie, obrzęk) pojawiały się statystycznie znamiennie rzadziej niż u pozostałych 50 szczepionych MMR-II (odpowiednio 2 proc. i 16 proc., p = 0,02). Częstość występowania objawów ogólnych była także mniejsza po szczepieniu Prorix, niż po MMR-II; dla gorączki i nieżytu nosa różnica ta była istotna statystycznie: odpowiednio 2 proc. i 16 proc., p = 0,03 oraz 10 proc. i 25 proc.; p = 0,01).

  Streszczenie angielskie: Frequency of unwanted side effects after vaccination against measles, mumps and rubella with the used of vaccines accepted by polish National Vaccination Program 2001 has been estimated. Observation was performed 30 days after vaccination in a group of 100 children. It was revealed that in 50 children vaccinated with Priorix local symptoms (redness and swelling) occurred less frequently than in 50 children vaccinated with MMR-II (2 p.c. versus 16 p.c., p = 0.02). General symptoms were also less frequent after vaccination with Priorix than with MMR-II; for fever and rhinitis the difference was statistically significant (2 p.c. and 16 p.c.; p = 0.03 for fever and 10 p.c. and 25 p.c., p = 0.01 for rhinitis respectively).


  4/4

  Tytuł oryginału: Zapobieganie ospie wietrznej u dzieci z zaburzeniami odporności.
  Tytuł angielski: Prevention of varicella in children with impaired immunity.
  Autorzy: Majda-Stanisławska Ewa, Borys Dorota
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (4) s.477-481, tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • immunologia
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W niniejszej publikacji przedstawiono problematykę ospy wietrznej u dzieci z pierwotnymi i wtórnymi zaburzeniami odporności, powstającymi na tle leczenia immunosupresyjnego lub zakażenia wirusem HIV. Ciężki przebieg kliniczny ospy wietrznej u tych pacjentów, grożące powikłania, wysoka śmiertelność są przyczynami poszukiwania skutecznych możliwości jej zapobiegania. Zebrano informacje dotyczące szczepionek przeciwko ospie wietrznej, doświadczeń na temat skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania u zdrowych dzieci. Przedstawiono warunki użycia szczepionki w zapobieganiu tej chorobie u dzieci z obniżoną odpornością.

  stosując format: