Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAJCZYNA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Występowanie á-laktamaz typu ESBL i AmpC u pałeczek Gram-ujemnych izolowanych z żywności.
Tytuł angielski: Occurence of á-laktamases ESBL and AmpC among Gram-negative rods isolated from foods.
Autorzy: Majczyna Danuta, Białasiewicz Danuta
Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (2) s.137-143, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,458

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Oznaczono wytwarzanie á-laktamaz u 739 szczepów pałeczek Gram-ujemnych wyizolowanych z żywności stosując metodę trzech krążków. Wykryto jeden szczep ESBL należący do gatunku Stenotrophomonas maltophilia i 14 szczepów produkujących á-laktamazy AmpC należących do rodzajów Enterobacter, Hafnia, Morganella, Citrobacter, Cedecea, Acinetobacter.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to isolate extended spectrum á-lactamases (ESBL) and chromosomal á-laktamases AmpC producing strains from food products. A total of 739 Gram-negative bacteria were tested with double disc diffusion method using cefotaxim, ceftasidim and amoxycillin with clavulanic acid. One strain producing ESBL and belonging to Stenotrophomonas maltophilia was detected from the ice cream (0.14 p.c. of all strains). From different food products a total of 14 microorganisms (1.9 p.c.) having AmpC enzymes have been isolated. They belonged to Enterobacter spp, Hafnia spp, Morganella spp, Citrobacter, Acinetobacter, and Cedecea. Appearance of strains producing á-laktamases ESBL and AmpC among microrganism isolated from food make it necessary to monitor enzymes activity during rouitine microbiological control of foods.


  2/2

  Tytuł oryginału: Ocena jakości mikrobiologicznej mięsa mielonego przeznaczonego do sprzedaży detalicznej.
  Tytuł angielski: Assessment of microbiological quality of minced meat designed for retail sale.
  Autorzy: Białasiewicz Danuta, Zwierzyńska Agnieszka, Majczyna Danuta, Królasik Joanna
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (4) s.351-358, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Dokonano oceny mikrobiologicznej mięsa mielonego wyprodukowanego przez supermarkety i zakłady przemysłu mięsnego z terenu Łodzi i okolic na zgodność z normami PN-97/A-82009 i PN-98/A-82009/A1.

  stosując format: