Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAJCHROWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Higiena jamy ustnej i niektóre zachowania prozdrowotne u dzieci z podkrakowskich wsi w zależności od wykształcenia ich rodziców.
Tytuł angielski: Oral hygiene and pro healthy habits of children living in villages nearby Cracow, according to educational background of their parents.
Autorzy: Dyras Marta, Majchrowicz Halina, Szyper Joanna
Źródło: Ortop. Szczęk. Ortod. 2002 (2) s.9-14, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,622

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy podjęto próbę określenia świadomości prozdrowotnej rodziców o różnym poziomie wykształcenia na temat higieny jamy ustnej, nawyków żywieniowych oraz postrzegania wad zgryzu u ich dzieci. Przeprowadzono dwa rodzaje badań: u 120 dzieci z gmin podkrakowskich oceniono higienę jamy ustnej, posługując się wskaźnikiem OHI oraz równocześnie przeprowadzono badania ankietowe u rodziców tych dzieci. Dotyczyły one częstości szczotkowania zębów przez dzieci, metod fluoryzacji, nawyków żywieniowych, związków pomiędzy higieną jamy ustnej a przebiegiem leczenia ortodontycznego. Stwierdzono, że higiena jamy ustnej dzieci jest niska, a świadomość rodziców odnośnie do zdrowia jamy ustnej w dużym stopniu niewystarczająca, niezależnie od poziomu ich wykształcenia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was how parents in their knowledge about their children eating habits, oral hygiene as well as the fact if they are able to recognize the malocclusion. In above mentioned study the main focus was on the parents educational background. There were two kinds of researches: the first one included 120 children for who OHI index was used. At the same time also the parents were asked in a personal questionnaire to answer the questions concerning: frequency of brushing the teeth, fluoride methods, children's eating habits, oral connection between hygiene of the oral cavities is poor and the parent's awareness concerning the health of the oral cavity is insufficient, regardless their education.

  stosując format: