Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAJ
Liczba odnalezionych rekordów: 172Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/172

Tytuł oryginału: Zakażenie CMV czy cytomegalia - problemy diagnostyczne i lecznicze.
Tytuł angielski: Infection with CMV or cytomegaly - diagnostic and therapeutic problems.
Autorzy: Majda-Stanisławska Ewa, Szaflik Iwona, Kuydowicz Jan
Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 supl. 1 s.35-38, tab., bibliogr. 8 poz., sum. - 2 Ogólnopolskie Mikrosympozjum pt. Technologie hybrydyzacji DNA w diagnostyce zakażeń wirusem cytomegalii (HCMV) i innymi herpeswirusami Łódź 25.09. 2002
Sygnatura GBL: 304,786

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pediatria
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We have analysed 16 children aged 3 weeks to 15 months, who were hospitalised in Department of Infectious Diseases, Medical University of Lodz with initial diagnosis of cytomegalovirus infection. Nine of them showed clinical symptoms of cytomegaly: interstitial pneumonia, hepatitis, neurological abnormalities. They were treated for three weeks with intravenous ganciclovir (Cymevene) 5 mg/kg, twice a day. The treatment was successful: pneumonia and hepatitis resolved but the drug had no influence on neurological symptoms. Seven other children were diagnosed with asymptomatic CMV infection and the resolved without specific antiviral treatment.


  2/172

  Tytuł oryginału: Wybrane aspekty zakażenia HIV i AIDS u kobiet i dzieci
  Autorzy: Barańska Marta, Ciastoń-Przecławska Elżbieta, Dajek Zygmunt, Daniluk-Kula Barbara, Kmita Grażyna, Majewski Sławomir, Marczyńska Magdalena, Niemiec Tomasz, Rogowska-Szadkowska Dorota, Rudnicka Iwona, Stańczak Janusz J.
  Opracowanie edytorskie: Niemiec Tomasz (red.), Majewski Sławomir (red.).
  Źródło: - Warszwa, Instytut Matki i Dziecka 2002, 131 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 739,007

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • aIDS

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/172

  Tytuł oryginału: Zbadanie zależności między dawką zdeponowanych w tarczycach radiojodków a obrazem klinicznym, cytologicznym i histopatologicznym w tarczycach pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu wola guzkowego lub nowotworów tarczycy - badania w województwie wielkopolskim.
  Tytuł angielski: Evaluation of the relation between the dose of radioiodides, deposited in thyroid glands, and the clinical, cytological, and histopathological pictures in thyroids of patients who were surgically treated because of either nodular goitre of thyroid neoplasms - studies in the Wielkopolska Voivodship.
  Autorzy: Gembicki Maciej, Łącka K., Bolko P., Czarnywojtek A., Majewski P., Bręborowicz J., Trejster E., Ruchała M., Gradecka-Kubik I., Manuszewska E., Drews M., Stajgis P., Stawny B., Rólski M., Skrobisz J., Burchadt W., Teresiak M., Murawa P.
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 2: Czarnobyl - jod - tarczyca. Program zamawiany PBZ 38-08: II faza badań: materiały naukowe s.117-132, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Czarnobyl

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono ocenę hormonalną, ultrasonograficzną, cytologiczną i histopatologiczną 229 chorych urodzonych po 1960 roku (144 kobiet, 56 dziewczynek, 22 mężczyzn i 7 chłopców) zamieszkałych w regionie Wielkopolski i leczonych chirurgicznie z powodu wola guzkowego w latach 1997-1999. Badania przeprowadzono przed leczeniem chirurgicznym oraz 3-8 miesięcy po tyreoidektomii, kiedy to oceniono czynność tarczycy oraz wykonano badania ultrasonograficzne okolicy szyjnej. Badania wykazały częstszą rozpoznawalność raka zróżnicowanego tarczycy w porównaniu do lat 1981-1985.

  Streszczenie angielskie: Hormonal, USG, cytologic and histopatologic evaluation of 229 patients (144 women, 56 girls, 22 men and 7 boys) born after 1960 living in the Wielkopolska District surgically treated for thyroid nodular disease in 1997-1999 is given in this study. Examination was conducted twice before surgery and 3-8 months after thyreoidectomy. The study showed a more frequent diagnosis of differentiated thyroid carcinoma, as compared to studies conducted in 1981-1985.


  4/172

  Tytuł oryginału: Neurobiologia
  Autorzy: Longstaff A[lan]
  Opracowanie edytorskie: Wróbel Andrzej (red.), Hess Grzegorz (tł.), Majczyński Henryk (tł.), Niewiadomska Grażyna (tł.), Waleszczyk Wioletta (tł.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN 2002, XVII, [1], 561, [1] s. : il., tab., 24 cm. - Tyt. oryg. Instant notes in neuroscience
  Seria: Krótkie Wykłady
  Sygnatura GBL: 737,831

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia


  5/172

  Tytuł oryginału: Biopsja stereotaktyczna nieglejowych guzów mózgu - trudności diagnostyczne.
  Tytuł angielski: Stereotactic biopsy of non-glial brain tumors - diagnostic difficulties.
  Autorzy: Bierzyńska-Macyszyn Grażyna, Wolańska-Karut Joanna, Lech Arkadiusz, Stępień Tomasz, Majchrzak Henryk
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.53-60, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza najczęściej występujących problemów w opracowywaniu materiału i rozpoznawaniu nieglejowych guzów ośrodkowego układu nerwowego pobieranych drogą biopsji stereotaktycznej w porównaniu z guzami glejowymi. Materiał stanowiły bioptaty pochodzące od 130 pacjentow ze zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym, zdiagnozowanych w naszym ośrodku. Rozpoznanie oparte było o ocenę preparatów cytologicznych oraz histopatologicznych, wykonanych z materiału utrwalonego i przeprowadzonego w sposób rutynowy. W grupie guzów nieglejowych znacznie częściej, w porównaniu z grupą glejaków, konieczne do postawienia precyzyjnego rozpoznania było wykonanie barwień wybiórczych i identyfikacyjnych odczynów immunohistochemicznych. Poważnym utrudnieniem w wyborze dodatkowych technik specjalnych jakim poddaje się materiał bywa ograniczoność danych klinicznych na temat przebytych schorzeń, nie pozwalająca na ich ukierunkowanie, a narzucająca konieczność stosowania szerokiego panelu barwień i odczynów. Najpoważniejsze problemy interpretacyjne odnotowano w guzach anaplastycznych, szczególnie w wariantach drobnokomórkowych - wymagały one różnicowania immunohistochemicznego między rakiem, mięsakkiem, chłoniakiem a glejakiem. Znacznym utrudnieniem w diagnostyce była martwica tkanki nowotworowej.

  Streszczenie angielskie: The objective of the paper was to analyse the most frequently occurring problems in material processing and in diagnosing non-glial CNS tumors, sampled by means of sterotactic biopsy compared with the glial tumours. The material consisted of bioptates from 130 patients with tumour diagnosed in our centre. The diagnosis was based on evaluation of cytologic smears and histopathologic slides done from material that was routinely embedded and processed. In the group of patients with non-glial tumors comparing with glial tumors, it was necessary to make often selective staining and immunohistochemistry in order to arrive at an accurate diagnosis, much more frequently than in the glioma group. A major difficulty in the selection of additional techniques the material was subjected to, was the lack of clinical data concerning the past medical history, which did not allow for focusing, and which required a wide panel of stains and reactions to be applied. Interpretation was associated with the greatest problems in the anaplastic tumors, especially in the microcellular variants; they required immunohistochemiocal test: glioma, carcinoma, lymphoma and sarcoma. A significant diagnostic difficulty was associated with tumor tissue necrosis.


  6/172

  Tytuł oryginału: Potentiating antitumor effects of a combination therapy with lovastatin and butyrate in the Lewis lung carcinoma model in mice.
  Autorzy: Giermasz Adam, Makowski Marcin, Kozłowska Ewa, Nowis Dominika, Maj Małgorzata, Jalili Ahmad, Feleszko Wojciech, Wójcik Cezary, Dąbrowska Anna, Jakóbisiak Marek, Gołąb Jakub
  Źródło: Int. J. Cancer 2002: 97 (6) s.746-750, il., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 305,029

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Lovastatin, the drug used for the treatment of hypercholesterolemia, has previously been reported to exert antitumor activity in experimental murine models. Byturate and butyric acid derivatives are well known to induce differentiation and apoptosis of tumour cells and also have recently gained acceptance as potentaial anticancer agents. In this study, we examined the antitumor effects of the combination of lovastatin and butyrate or its prodrug tributyrin in vitro and in vivo against a murine Lewis lung carcinoma (3LL). This combination therapy showed synergistic antitumor activity against 3LL cells in vitro. These effects were at least in part due to apoptosis induction that occurred after 12 hr of incubation with lovastatin and butyrate and was preceded by changes in cell cycle distribution of treated cells and expression of p21, p53 and cyclin D 1. Remarkably, a systemic treatment of syngeneic mice inoculated with 3LL cells with both drugs resulted in significant tumour growth retardation.


  7/172

  Tytuł oryginału: Czynnościowy rezonans magnetyczny w planowaniu oszczędzających zabiegów neurochirurgicznych u pacjentów z guzami mózgu.
  Tytuł angielski: Functional magnetic resonance imaging in planning cortex centres-saving neurosurgical interventions in patients with brain tumours.
  Autorzy: Majos Agata, Góraj Bożena
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.43-46, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • neurologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie możliwosci wykorzystania czynnościowego RM (cRM) opartego na efekcie BOLD, jako metody przedoperacyjnego mapowania pierwszorzędowych ośrodków czucia i ruchu u pacjentów z guzami mózgu. Do badań zakwalifikowano 12 praworęcznych chorych z guzami okolicy bruzdy środkowej (bś). Wszyscy chorzy poddani byli konwencjonalnemu i czynnościowemu RM w aparacie 1,5T; wykorzystano techniki SE oraz EPI. Rejestracja danych przy zastosowaniu techniki EPI prowadzona była w naprzemiennych okresach spoczynku i podczas wykonywania zadań o charakterze ruchowym i czuciowym. Analizę danych przeprowadzono w oparciu o standartowe oprogramowanie aparatu RM (Siemens). U dwóch pacjentów bś nie została zidentyfikowana; u 10, których wyniki poddano dalszej analizie, uzyskano miejscowy wzrost aktywności w okolicy pojedynczej bruzdy mózgu zdefiniowanej jako bś. Wzrost aktywacji korowej w obrębie bś zaobserwowano w zadaniach czuciowych u 8, w zadaniach ruchowych u 9 chorych. Uzyskane wyniki potwierdzają możliwość wykrzystania cRM jako metody przedoperacyjnego mapowania pierwszorzędowych ośrodków czucia i ruchu u pacjentów z guzami mózgu.

  Streszczenie angielskie: Functional magnetic resonance imaging (MRI) as a new, presurgical, non-invasive method based on BOLD-effect would enable the precise localisation of central sulcus (CS) and therfore eloquent centres of the brain situated in its vicinity. These possibilities offered by fMRI examinations have a high clinical value at present. The aim of our study was to determine the usefullness of fMRI technique in presurgical mapping of sensory and motor centres in patietns with brain tumours. Twelve patietns aged (20-50 yrs.) with tumours in te vicinity of the CS were included. All underwent conventional and functional MRI in the 1,5 T MRI scanner (Magnetom VisionPlus Siemens). The spin-echo and echo-planar techniques were used during periods of rest and while carrying out specific, motor and sensory tasks. The data was analysed in a standard way using a dedicated software provided by the manufacturer of the scanner. Local increase in signal intensity was found in the region of a single brain sulcus identified as the CS in 10 patients. CS was not identified in the remaining 2 patients. Increase in signal intensity in the CS area was observed during sensory tasks in 9 patients and during motor tasks in 8 patients from a group of 10 who took part in further analysis. The usefulness of functional MRI presurgical mapping of sensory and motor centres in patients with brain tumours proved.


  8/172

  Tytuł oryginału: Łagodne guzy sutków u dzieci i młodzieży - diagnostyka ultrasonograficzna.
  Tytuł angielski: Benign breast tumors in children and adolescent - ultrasound diagnosis.
  Autorzy: Jakubowska Anna, Brzewski Michał, Grajewska-Ferens Magdalena, Mądzik Jarosław, Majkowska Zofia, Marciński Andrzej
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.60-64, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • radiologia
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nieprawidłowa masa w obrębie sutków u dzieci i młodzieży jest rzadką anomalią. W ciągu dwóch lat (1998-1999) wykonano około 300 badań usg sutków u dzieci i młodzieży obojga płci, u 30 wykonano z powodu podejrzenia guza sutka. Badanie usg pozwoliło wyłączyć rozpoznanie guza u 10 dzieci, u których, w obrębie wyczuwalnego klinicznie "guzka", stwierdzono jedynie prawidłową tkankę gruczołową; u 9 (7 dziewczynek i 2 chłopców) rozpoznano łagodne guzy lite, najczęściej gruczolako-włókniaki. Ponadto stwierdzano guzy liściaste, gruczolak, włókniak i nerwiako-włókniak oraz torbiele u 7 dziewczynek, zaś u 4 zmiany zapalne sutków.

  Streszczenie angielskie: Abnormal breast masses are uncommon in children and adolescens. Over the years 1998-1999 ultrasound breast examination was performed in 300 girls and boys aged 2-18 years. In 30 of these patients the examination was performed for suspected breast tumor. Abnormal breast masses were excluded in ten children in whom normal glandular tissue was found within the palpable mass. In 9 children (7 girls and 2 boys) benign solid breast tumors were found. In this group fibroadenoma prevailed (in 4 girls). Besides that, phylloieds tumors, adenoma, fibroma and neurofibroma were found in this group. In 7 girls cyst formations were found. Inflammatory lesions were identified in 4 girls.


  9/172

  Tytuł oryginału: Torbiele proste nerek u dzieci.
  Tytuł angielski: Simple renal cysts in children.
  Autorzy: Biejat Agnieszka, Marciński Andrzej, Brzewski Michał, Jakubowska Anna, Majkowska Zofia
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.65-68, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono ogrupę 15 dzieci z prostymi torbielami nerek, wykrytymi podczas badania usg jamu brzusznej, wykonywanego z powodu bólów brzucha lub podejrzenia zakażenia układu moczowego. Wielkość torbieli wahała się od 0,8 cm do 6 cm. Czterech pacjentów z największymi torbielami hospitalizowano, przy czym, poza badaniem usg, wykonano u nich także urografię. U dwojga z tych dzieci wykonano operacyjne opróżnieni torbieli. Pozostali pacjenci byli jedynie poddawani kontrolnym badaniom usg. W opisywanej grupie pacjentów nie stwierdzano nieprawidłowości funkcji nerek, nadciśnienia, krwinkomoczu. Nie stwierdzano także innych wad układu moczowego.

  Streszczenie angielskie: In 15 children simple renal cysts were disclosed during US abdominal examinations. The patients presented with abdominal pain and suspicion of urinary tract infections. Diameter of cysts varied from 0,8 cm to 6 cm. Three children with biggest cysts were hospitalized and two of them had surgical procedure. These 4 children had an intravenous urography too. Remaining 11 children were monitored by US abdominal examinations during outpatient follow-up. We didn't obseved hypertension and hematuria, renal function was normal. No another congenital urinary tract malformation was observed.


  10/172

  Tytuł oryginału: G-CSF administered in time-sequenced setting during remission induction and consolidation therapy of adult acute lymphoblastic leukemia has beneficial influence on early recovery and possibly improves long-term outcome: a randomized multicenter study.
  Autorzy: Hołowiecki Jerzy, Giebel Sebastian, Krzemień Sławomira, Krawczyk-Kuliś Małgorzata, Jagoda Krystyna, Kopera Małgorzata, Hołowiecka Beata, Grosicki Sebastian, Hellmann Andrzej, Dmoszyńska Anna, Paluszewska Monika, Robak Tadeusz, Konopka Lech, Maj Stanisław, Wojnar Jerzy, Wojciechowska Maria, Skotnicki Aleksander, Baran Wojciech, Cioch Maria
  Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (2) s.315-325, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 312,939

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Sixty-four untreated adult acute lymphoblastic leukemia (ALL) patients were randomized to receive chemotherapy alone, n = 31 or chemotherapy and granulocyte colony stimulating factor (G-CSF), n = 33. During induction patients received G-CSF for 5 days between four weekly Epirubicin + Vcradministrations, starting 36 h after each application and finishing 48 h before the next one with the intention to possibly generate a cell cycle dependent protection of normal hematopoietic progenitors and to stimulate granulopoiesis. The complete remission (CR) rate equaled 94 p.c. in the G-CSF group and 87 p.c in controls. Patients who received G-CSF, if compared to the controls, had shorter granulocytopenia during induction and consolidation, displayed a lower infection rate, completed the induction-consolidation quicker and stayed shorter in hospital during induction, p 0.001 - 0.04. Follow-up at 2 years revealed a rather higher probability of survival (59 vs. 27 p.c., p = 0.04) and a lower relapse rate (32 vs. 60 p.c.) in G-CSF arm than in controls. The beneficial influence of G-CSF administered in time-sequenced fashion on survival needs further confirmation.


  11/172

  Tytuł oryginału: Czy widoczny układ kielichowo-miedniczkowy w badaniu ultrasonograficznym u dzieci do 2 miesiąca życia jest dobrym markerem wady układu moczowego?
  Tytuł angielski: Is renal pelvis dilatation on postnatal sonograms in neonates and infants under 2 months of life a good marker of obstructive uropathies?
  Autorzy: Frącka Beata, Brzewski Michał, Roszkowska-Blaim Maria, Krzemień Grażyna, Kostro Izabela, Majkowska Zofia
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.55-59, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Poddano analizie wymiar przednio-tylny miedniczki (p.-t.m.) nerkowej w badaniach USG wykonanych u 428 noworodków i 217 niemowląt w 2 mies. życia przyjętych do szpitala z powodu posocznicy, zakażenia układu moczowego, zapalenia płuc, przedłużonej żółtaczki, braku przyrostu masy ciała i prenatalnie stwierdzonego wodonercza. Do grupy z niewidocznym u.k.-m. zaliczono 583 (90,4 proc.), z widocznym 62 (9,6 proc.) dzieci. Wymiar p.-t.m. nie przekraczał 10 mm (podgrupa A) u 58,1 proc. dzieci, tylko u 16,7 proc. był objawem wady dróg moczowych, a u 70 proc. ustąpił samoistnie. Wymiar p.-t.m. ň 10 mm lub 10 mm z uwidocznionymi kielichami lub moczowodem (podgrupa B) był u 60,9 proc. dzieci objawem wady układu moczowego. Wnioski. Dzieci z miernym stopniem poszerzenia u.k.-m. (podgrupa A) wymagają kontrolnych badań USG, a te ze znacznym stopniem poszerzenia u.k.-m. (podgrupa B) badań diagnostycznych w kierunku wad układu moczowego.

  Streszczenie angielskie: The anteroposterior diameter of the renal pelvis dilatation was analyzed by ultrasound performed in 428 newborns and 217 infants under 2 months of life, admitted to hospital because of sepsis, urinary tract infections, pneumonia, prolonged jaundice, failure to gain weight and antenatally diagnosed hydronephrosis. 583 (90.4 p.c.) of the children were included in the group lacking an apparent collecting system. The anteroposterior diameter was under 10 mm (subgroup A) in 58.1 p.c. of the children. Renal pelvic dilatation was a manifestation of urinary tract anomalies in 16.7 p.c. children only. It resolved spontaneously in 70 p.c. children an anteroposterior diameter of ň 10 mm or 10 mm but with apparent calyces or ureter (subgroup B) in 60.9 p.c. was a manifestation of urinary tract abnormalities. Conclusions: children with mildly dilated collecting systems (subgoup A) require follow-up with USG, children with severely dilated collecting systems (subgroup B) require further investigation to exclude urinary tract anomalies.


  12/172

  Tytuł oryginału: Diagnostyka i leczenie urazów jamy brzusznej z zastosowaniem laparoskopii w oddziale ogólnochirurgicznym.
  Tytuł angielski: Diagnosis and treatment of abdominal trauma by means of laparoscopy in the department of general surgery.
  Autorzy: Majewski Włodzimierz
  Opracowanie edytorskie: Kostewicz Waldemar (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (2) s.136-149, tab., bibliogr. 30 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang. Praca stanowi część rozprawy habilitacyjnej
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności laparoskopii w rozpoznawaniu i leczeniu urazów jamy brzusznej. Materiał i metodyka. Porównano wyniki leczenia dwóch grup pacjentów z urazami jamy brzusznej: I - 28 poddanych laparoskopii rozpoznawczej, w tym 5 leczonych operacją laparoskopową, 13 operacją klasyczną; II - 41 diagnozowanych zachowawczo lub drogą laparotomii rozpoznawczej, z wykonaniem u 17 z nich operacji klasycznej. Wyniki. Laparoskopia rozpoznawcza pozwoliła ustalić: rozpoznanie u 22/28 pacjentów, sposób leczenia u 28, a u 10/28 uniknąć operacji. W grupie 28 laparoskopii rozpoznawczych, w tym u 13 pacjentów z urazami wielonarządowymi, wystąpiło 8 powikłań i 4 zgony, a w grupie kontrolnej (z 7 przypadkami urazów wielonarządowych) 12 powikłań i 3 zgony. Wnioski. Analiza i ocena siedmiu mierników postępowania diagnostycznego wykazała jedynie znamiennie niższą dokładność laparoskopii rozpoznawczej niż laparotomii zwiadowczej. 2. Czas hospitalizacji był istotnie krótszy u tych, którym stosowano tylko laparoskopię rozpoznawczą niż w grupie z laparotomią zwiadowczą. 3. Śmiertelność i częstość powikłań u obu grup hospitalizowanych z powodu urazów jamy brzusznej nie różniły się znamiennie. 4. Laparoskopię rozpoznawczą należy włączyć do standardu postępowania klinicznego u pacjentow z urazami jamy brzusznej, także wielonarządowymi.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to assess the usefulness of laparoscopy for the diagnosis and treatment of abdominal trauma (AT). Material and methods. Two groups of patients with AT were compared: Group I comprised 28 patients following diagnostic laparoscopy (DL), 5 - laparoscopy surgery (LO), 13 - open surgery. Group II comprised 41 patients following hospitalization or diagnostic laparotomy (DLPT), 17 - open surgery. Results. DL was able to establish diagnosis in 22/28, mode of treatment in 28, and 10.28 avoided nontherapeutical laparotomy. In 28 DL patients (13 polytraumatic) morbidity amounted to 8, mlrtality - 4. In 41 control subjects (7 polytraumatic) morbidity amounted to 12, mortality - 3. Conclusions. 1. Seven parameter analysis revealed a slighty lower accuracy of DL compared with DLPT. 2. Hospitalization following DL was significantly shorter, in comparison with DLPT cases. 3. Mortality and morbidity in both AT groups did not differ significantly. 4. DL should be included into the treatment algorithm of abdominal trauma and polytrauma.


  13/172

  Tytuł oryginału: Wpływ wziewnej heparyny na poleukotrienowy skurcz oskrzeli u dzieci chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: The effect of inhaled heparin on postleukotriene bronchoconstriction in children with asthma.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Jerzyńska Joanna, Bobrowska Monika, Brzozowska Agnieszka, Majak Paweł, Kuna Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.95-98, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przypuszcza się, że heparyna oprócz właściwości antykoagulacyjnych wywiera wielokierunkowe działanie na procesy zapalne, lecz mechanizmy tego działania nie są jeszcze wyjaśnione. Wykazano, że heparyna hamuje wczesną i późną reakcję zapalną oraz poalergenowy skurcz oskrzeli w astmie. W badaniu uczestniczyło czternaścioro dzieci z astmą łagodną. Było to badanie randomizowane, przeprowadzone metodą "cross-over" z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo. Na pierwszej wizycie wykonano test nieswoistej prowokacji z leukotrienem D4. Na wizycie drugiej - po 14. dniach - dzieci inhalowały heparynę lub placebo, a następnie wykonano ponownie test prowokacji z leukotrienem. Na trzeciej wizycie - po 14 dniach chorzy, którzy wcześniej inhalowali heparynę inhalowali placebo, bezpośrednio po inhalacji przeprowadzono test prowokacji leukotrienem. Dziesięciu chorych ukończyło badanie; jeden wycofał zgodę na badanie, trzech nie mogło kontynuować badania ze względu na zostrzenie astmy. Pojedyncza dawka wziewnej heparyny statystycznie istotnie obniżyła nadreaktywność oskrzeli na leukotrien (p=0,005) u dzieci z astmą łagodną. Wartość PC20L po podaniu heparyny wzrosła u 8. chorych, u 2. zmniejszyła się. Metacholina, histamina i leukotrieny odgrywają znaczącą rolę w napływie eozynofilów do dróg oddechowych. Mediatory te działają na komórki poprzez receptory związane z białkami G, jest więc możliwe, że heparyna wypierając białka eozynofilowe a połączeń z receptorami związanymi z białkami ...

  Streszczenie angielskie: Heparin besides its anticoagulant properties, possesses anti-inflammatory actions. Inhaled heparin has been shown to reduce early and late phase of asthmatic reaction and suppresse allergen induced rise in bronchial hyperreactivity. The exact mechanism of heparine action in bronchial asthma remains obscure. The mechanism involved in the control of bronchial hyperreactivity by heparin has been studied little and is yet poorly understood. The purpose of the present study was to investigate the effect of inhaled heparin on the airway response to leukotriene D4 Fourteen children with typical history of mild atopic asthma participated in this randomized, double-blind, placebo controlled and cross-over study. At the first visit subjects underwent provocation challenge test with leukotriene D4. Patients came back 14 days later to inhale heparin or placebo followed by provocation test with leukotriene. The third study day was 14 days after the second day and provocation test was performed in the same manner except for that patients who inhaled heparin at the second visit, now were administered placebo and opposite. Ten patients completed the study. One patient was withdrawn from the study because of consent withdrawal and three patients were unable to complete the provocation test because of asthma exacerbation. Single dose of inhaled heparin significantly decreased bronchial hyperreactivity to leukotriene in children with mild asthma (p=0.005), PC20L after heparin ...


  14/172

  Tytuł oryginału: Wpływ acetonidu triamcinolonu, montelukastu, nedokromilu sodu, formoterolu na stężenia sICAM-1 i sIL-2R w surowicy oraz przebieg kliniczny astmy u dzieci.
  Tytuł angielski: Effect of triamcinolone acetonide, montelukast, nedocromil sodium, formoterol on serum levels of sICAM-1, sIL-2R and clinical parameters of asthma in children.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Jerzyńska Joanna, Majak Paweł, Grzelewski Tomasz, Górski Paweł, Stelmach Włodzimierz, Kuna Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.99-103, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Jedną z charakterystycznych cech astmy jest zmienność procesu zapalnego. Dlatego ciągłe jego monitorowanie, np. poprzez pomiary stężenia markerów we krwi obwodowej jest bardzo istotne. Aby ocenić wpływ terapii na zapalenie alergiczne dokonaliśmy pomiarów stężeń sIL-2R, aICAM-1 w surowicy oraz parametrów klinicznych przed i po 4. tygodniach terapii triamcinolonem, montelukastem, nedokromilem i formoterolem. Było to 8-tygodniowe, randomizowane, kontrolowane placebo, podwójnie ślepe badanie 158. dzieci chorych na astmę oskrzelową umiarkowaną. Chorzy zostali przydzieleni do grup otrzymujących 400 ćg triamcinolonu (n=28) lub 5-10 mg (zależnie od wieku) montelukastu (n=27) lub 16 mg nedokromilu (n=30) lub 24 ćg formoterolu (n=29) lub placebo (n=44). Badanie ukończyło 140 dzieci. Stężenia sIL-2R i sICAM-1 w surowicy uległy statystycznie istotnemu obniżeniu po leczeniu triamcinolonem, montelukastem, nedokromilem, czemu towarzyszyła poprawa parametrów klinicznych; terapia triamcinolonem miała najsilniejszy wpływ na większość parametrów (poza FEV1). Średnie stężenia sIL-2R w surowicy przed i po terapii triamcinolonem wynosiły odpowiednio 724,1 i 486,1 pg/ml (p 0,001); nedokromilem odpowiednio 760,2 i 596,7 pg/ml (p 0,001); montelukastem odpowiednio 617,9 i 491,2 pg/ml (p 0,001); formoterolem odpowiednio 705,4 i 698,9 pg/ml (p=0,8). Średnie stężenia sICAM-1 w surowicy przed i po terapii triamcinolonem wynosiły odpowiednio 262,4 i 210,4 ng/ml (p 0,001); nedokromilem odpowiednio ...

  Streszczenie angielskie: One of the characteristics of asthma is the variability of inflammation. Thus, it is important to monitor inflammation serially in asthma, e.g. by the use of peripheral blood markers. To evaluate the effect of treatment on allergic inflammation, we measured serum levels of sIL-2R, sICAM-1 and clinical parameters before and after 4 weeks treatment with triamcinolon, montelukast, nedocromil and formoterol. It was 8 week, placebo-controlled and randomized, double blind trial of 158 children with moderate atopic asthma. Patients were randomly allocated 400 ćg triamcinolon (n=28), 5 or 10 mg) according to age) montelukast (n=270, 16mg nedocromil (n=30), 24 ćg formoterol (n=29) or placebo (n=44). 140 children completed the study. After treatment with triamcinolon, montelukast and nedocromil sIL-2R and sICAM-1 serum level significantly decreased, and all clinical parameters improved, treatment with triamcinolon had the strongest effect on most parameters (except of FEV1). Mean sIL-2R before and after treatment with triamcinolon were 724.1 pg/ml and 486.1 pg/ml respectively (p 0.001); with nedocromil were 760.2 pg/ml and 596.7 pg/ml respectively (p 0.001); with montelukast were 617.9 pg/ml and 491.2 pg/ml respectively (p 0.001); with formoterol were 705.4 pg/ml and 698.9 pg/ml respectively (p=0.8). Mean sICAM-1 serum levels before and after treatment with triamcinolon were 262.4 ng/ml and 210.4 ng/ml respectively (p=0.001); with nedocromil were 292.9 ng/ml and 258.4 ng/ml ...


  15/172

  Tytuł oryginału: [Kronika działalności oddziałów i sekcji PTF.]
  Autorzy: Rostafiński S., Kowalewski Z., Orlikowski P., Majewski J., Anioł M.
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (6) s.297-301
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • kronika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne


  16/172

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranej metody fizjoterapii na czynnościowe parametry układu oddechowego u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.
  Tytuł angielski: Effect of physiotherapy on pulmonary function in patients with chronic obstructive pulmonary disease.
  Autorzy: Rożek-Mróz Krystyna, Jurkowska Anna, Kassolik Krzysztof, Andrzejewski Waldemar, Majewska Barbara
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (1) s.39-44, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu wybranej metody fizjoterapii na parametry czynnościowe płuc u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Badaniami objęto 20 mężczyzn z rozpoznaną PIChP. Każdy z pacjentów objęty został indywidualnym programem usprawniania. Zastosowana metoda fizjoterapii zawierała: masaż rozluźniający klatkę piersiowa, ćwiczenia oddechowe. U wszystkich chorych wykonano badanie czynnościowe płuc za pomocą aparatu Flowscreen niemieckiej firmy Jaeger, które przeprowadzono dwukrotnie: przed i po zakończeniu całego cyklu usprawniania. W ramach spirometrii mierzono następujące parametry: VC, FVC, FEV1, FEV1 proc. VC, PEF, MEF50, MMEF25/75. Uzyskane wyniki badań wykazały nieznaczny wpływ zastosowanej metody fizjoterapii na parametry czynnościowe płuc. Tylko VC i FEV1 wzrosły statystycznie istotnie po przeprowadzonym cyklu usprawniania. Można sądzić, że zastosowana metoda fizjoterapii trwała za krótko, aby wywrzeć znaczący wpływ na poprawę czynności płuc w badanej grupie. Wskazana byłaby zatem dalsza kontynuacja usprawniania.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to estimate how physiotherapy influences of the respiratory parameters in patients with COPD. Pulmonary function was examined in 20 men with COPD. Individual physiotherapy was done in each patients and included relaxation massage and breathing exercises. In all the patients full lung function test was made with the Flowscreen of the firm Jaeger. The spirometry parameters (VC, FVC, FEV1, FEV1 p.c. VC, PEF, MEF50, MMEF25/75), were noticed twice: once before beginning the therapy and after one week. After ne week physiotherapy was statistically increased only VC and FEV1. In all cases in this group ventilatory parameters have increased. The results prove that physiotherapy have a positive influence on the respiratory system. The long term therapy are indication.


  17/172

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu przewlekłego, krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych na strukturę komórek mięśni poprzecznie prążkowanych niedokrwionych kończyn.
  Tytuł angielski: Influence of chronic critical atherosclerotic limb ischemia on skeletal muscle structure of ischemic limbs.
  Autorzy: Motyka Marek, Kuśmierz Janusz, Grzybek Henryk, Kocot Arkadiusz, Walas Ryszard
  Opracowanie edytorskie: Majewski Wacław (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (3) s.261-267, bibliogr. 11 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była próba odpowiedzi na pytanie czy, a jeśli tak to w jakim stopniu, miażdżycowa niedrożność tętnic kończyn dolnych wpływa na obraz mikroskopowy komórek mięśni poprzecznie prążkowanych. Materiał i metodyka. U 15 chorych z objawami krytycznego, przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych leczonych w naszej klinice w okresie 01.1999 - 06.1999 r. wykonano biopsję cienkoigłową mięśni poprzecznie prążkowanych niedokrwionej kończyn dolnej, badanie mikroskopowe bioptatu oraz badanie hemodynamiczne. Wyniki. W grupie chorych z niedokrwieniem kończyn dolnych stopnia III B obraz mikroskopowy komórki mięśnia poprzecznie prążkowanego niedokrwionej kończyny dolnej (goleni) charakteryzował się chaotycznym przebiegiem włókien mięśniowych, widoczną rozpoczynającą się ich degradacją, obecnością niewielkiej liczby małych mitochondriów oraz początkiem procesów katabolicznych - obecnośći lizosomów. W grupie chorych z IV stopniem niedokrwienia zmiany były bardziej nasilone, tzn. zauważalny był bardziej nasilony proces degeneracji włókien mięśniowych, obecność większej liczby lizosomów. Z kolei u chorego z krytycznym, skrajnym niedokrwieniem kończyny kwalifikowanego do pierwotnej amputaacji oprócz wyżej wymienionych zmian wystąpił rozpad jądra komórkowego, a więc śmierć komórki. Wnioski. Na podstawie naszych badań stwierdziliśmy, że zmiany zachodząće w komórkach mięśni niedokrwionej kończyny dolnej zależą od stopnia tego niedokrwienia ocenianego wg zmodyfikowanej skali Fontaine'a, tj. im stopień niedokrwienia wyższy, tym bardziej są widoczne zmiany degeneracyjne w komórkach mięśni poprzecznie prążkowanych niedokrwionych kończyn dolnych.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to find an answer to the following question: Is preoperative lower ischemia connected with the microscopic image of skeletal muscle cells and to what extent: Material and methods. The study group comprised 15 patients wtih symptoms of critical, chornic lower extremity ischemia treated in our Department btween 01.1999 and 06.1999. We performed biopsy samples of ischemic lower limb skeletal muscles, microscopic examinations of biopsy samples and diagnostic tests. Results. In patients with III B grade ischemia the microscopic image of ischemic lower limb skeletal muscles (crus) was characaterized by chaotic placement of muscles fibers, visible beginning of their degeneration, presence of scarce, small mitochondria and the beginning of catabolic processes - presence of lysosomes. In patients with IV grade ischemia changes were much more advanced, we observed much more advanced processes of muscle fiber degeneration and the persence of a greater number of lysososms. In the patient qualified towards primary thigh amputation, apart from the above mentioned changes we noted cell nucleus degeneration, thus cell death. Conclusions. On the basis of our research we established that ischemic lower limb skeletal muscle cell changes depend on the degree of ischemia, according to Fontaine's scale. The higher the degree the more advanced degeneration changes in skeletal muscle cells of ischemic limbs.


  18/172

  Tytuł oryginału: Badanie doświadczalne i kliniczne zasięgu wyspowego płata piszczelowego tylnego.
  Tytuł angielski: Experimental and clinical of the range of the posterior tibial island flap.
  Autorzy: Kulesza Tomasz, Podlewski Jan, Jazienicki Mieczysław, Majchrzak Wojciech, Karski Jerzy
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.55-60, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badanie anatomiczne i sekcyjne 20 goleni oraz zastosowanie kliniczne u 4 pacjentów wyspowego płata piszczelowego tylnego uszypułowanego dystalnie na tętnicy piszczelowej tylnej udowodniło, że jest możliwe jego zastosowanie w miejscowym leczeniu ubytków tkanek miękkich. Płat piszczelowy tylny pozwala na pewne pokrycie ubytków tkankowych nie przekraczajacych 2/3 długości od strony podeszwowej i 3/4 długości od strony grzbietowej stopy.

  Streszczenie angielskie: Basing on anatomical studies (20 dissected lower extremities) and clinical experiences (4 cases), the paper presents local transposition possibilities of a distally pedicled tibial flap (pedicled on the posterior tibial artery). The flap allowed for soft-tissue coverage of 2/3 of the plantar side of the foot and 3/4 of the dorsal aspect of the foot.


  19/172

  Tytuł oryginału: Zakażenia wirusami herpes simplex i varicella-zoster: patogeneza i leczenie.
  Tytuł angielski: Pathogenesis and treatment of herpes simplex and varicella-zoster virus infections.
  Autorzy: Młynarczyk Beata, Majewski Sławomir
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (2) s.133-138, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono współczesne poglady na patogenezę zakażeń HSV i VZV, ze szczególnym uwzględnieniem molekularnych mechanizmów ich neurotropizmu, latencji i reaktywacji. Przedstawiono schematy leczenia tych infekcji za pomocą różnych leków przeciwwirusowych i podkreślono rolę przewlekłego leczenia supresyjnego.

  Streszczenie angielskie: In the article a new data on pathogenesis of HSV and VZV infections are discussed, especially molecular mechanisms of viral neurotropizm, latency and reactivation of the infection. Various modalities of the treatment of the viral infections are presented underlining the benefis of chronic suppressive therapy with the use of antiviral agents.


  20/172

  Tytuł oryginału: Prognostyczna wartość próby wysiłkowej wykonanej w 3 miesiące po operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych w ocenie zdarzeń sercowych. Obserwacja 6-letnia.
  Tytuł angielski: Prognostic value of exercise tests performed 3 months after coronary artery grafting in evaluation cardiac events. 6 years follow-up.
  Autorzy: Jędrzejczyk Barbara, Skorykow-Sapińska Alina, Kośmicki Marek, Malczewska Beata, Dąbrowski Rafał, Majstrak Franciszek, Żelazny Piotr, Purzycki Zbigniew, Kowalik Ilona, Szwed Hanna
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (3) s.257-262, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Progostyczną wartość elektrokardiograficznej próby wysiłkowej w ocenie zdarzeń sercowych badano u 326 pacjentów po operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych. Podczas 6-letniej obserwacji stwierdzono 18 (5,5 proc.) zgonów sercowych i 23 (7,1 p.c.) zawały. U 116 chorych (35,6 proc.) po zabiegu występowały bóle wieńcowe, a u 37 (11,3 proc.) nasilenie dolegliwości dławicowych wymagało okresowej hospitalizacji. Ponowną koronarografię z pomostografią wykonano u 25 pacjentów (7,7 proc.) w tej grupie u 8 chorych (2,5 proc.) przeprowadzono zabieg angioplastyki, a u 5 (1,5 proc.) powtórną operację. Czas trwania wysiłku oraz maksymalne obciążenie uzyskane w EPW były znamiennie niższe w grupie chorych ze zdarzeniami sercowymi. Przyczyny przerwania wysiłku, obecność znamiennego obniżenia odcinka ST 1 mm w EKG, wartości ciśnienia i tętna nie różniły się istotnie między badanymi grupami i nie miały znaczenia rokowniczego w występowaniu epizodów sercowych. U osób z epizodami sercowymi znaminnie częściej występowało znacznego stopnia uszkodzenie lewej komory mięśnia serca. Wielkość frakcji wyrzutowej wpływała istotnie na ryzyko zgonu sercowego (p 0,05).

  Streszczenie angielskie: Prognostic value of exercise test in evaluation of cardiac events were examined in 326 pts after coronary artery bypass grafting (CABG). During 6 years follow up 18 (5,5 p.c.) cardiac deaths and 23 (7,1 .c.) myocardial infarctions were observed. Chest pains persisted in 116 pts (35,6 p.c.) and 37 (11,3 p.c.) pts needed hospital treatment. Coronary and bypass angiography were performed in 25 pts (7,7 p.c.) followed by PTCA in 8 pts (2,5 p.c.) and CABG in 5 (1,5 p.c.) pts. Execrise duration and maximal work capacity in exercise tests were significantly lower in pts with cardiac events. Reasons of exercise termination: ST segment depression, heart rate and blood pressure values were not different in pts with and without cardiac events and didn't have prognostic value. Patients with cardiac events had significantly reduced left ventricle function. The value of ejection fraction influenced significantly relative risk of cardiac death (p 0,05).


  21/172

  Tytuł oryginału: Oczopląs padaczkowy.
  Tytuł angielski: Epileptic nystagmus.
  Autorzy: Majkowski Jerzy
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (1) s.5-16, tab., bibliogr. s. 13-15, sum.
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Oczopląs padaczkowy - jako napad częściowy prosty wg współczesnej terminologii - był rozpoznawany of początku XX wieku. Wprowadzenie elektroencefalografii (EEG) i elektrokoagulacji umożliwiło poznanie mechanizmów różnych rodzajów OP. W padaczce oczopląs może być wywołany dwoma różnymi przyczynami: 1) wyładowaniami w EEG w różnych polach kory mózgowej i 2) toksycznym działaniem leków przeciwpodaczkowych, które nie towarzyszą wyładowaniu i może być obserwowany w dowolnym czasie badania neurologicznego. Zarówno jeden, jak i drugi rodzaj może być poziomy (znacznie częściej), pionowy i mieszany. Celem tej pracy jest: 1) przedstawienie mechanizmów oczopląsów padaczkowych i 2) omówienie rodzajów oczopląsów, czynności padaczkowej w EEG i lokalizacji wyładowań. Patofizjologiczne mechanizy oczopląsu. Wyróżnia się dwa rodzaje OP, w których fazy szybkie są zwrócone w kierunku przeciwnym do ogniska padaczkowych wyładowań. W pierwszym rodzaju wyładowanie padaczkowe występuje w korowych polach reprezentacji ruchów skokowych gałek ocznych (saccadic); w drugim - w korowym polu dla skojarzonych ruchów śledzenia wzrokowego (pursuit) lub w korze potylicznej odpowiedzialnej za oczopląs optokinetyczny. W pierwszym rodzaju OP występują iglice o wysokiej częstotliwości lub fale ostre, w drugim o niskiej częstotliwości poniżej 6 Hz. Ta reguła odnosi się do chorych z zachowaną świadomością; zaciera się ona w zaburzonej świadomości i w uszkodzeniach kory mózgu. Ponadto cechą ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Epileptic nystagmus (EN), now called simple partial epileptic seizure, has been known since the beginning of the twentieth century. With the introduction of the electroencephalograph (EEG) and the electro-oculograph it became possible to study the dynamics of the various types of EN. Nystagmus in epilepsy may be caused by two different factor: (1) EEG discharges in different areas of the cerebral cortex and (2) toxic effects of antiepileptic drugs which are not accompanied by discharge. Both the first type and the second type of nystagmus may be horizontal (much more frequent), vertical or mixed. Objective. The purpose of this study is (1) to present the mechanisms of epileptic nystagmus and (2) to discuss the various types of nystagmus, epileptic EEG activity, and the localisation of discharges. The pathophysiology of nystagmus. There are two types of EN in which the rapid phases run in the opposite direction to the epileptic focus. In the first type epileptic discharges are located in the cortical representational areas for saccadic eye movements; in the second type they are located in the cortical area responsible for ocular pursuit or in the occipital cortex responsible for optokinetic nystagmus. In the first type of EN we find high-frequency spikes or sharp waves. In the second type we find low-frequency waves ( 6 Hz). This pattern is found in conscious patients but is obliterated in patients with disturbed consciousness or cortical lesions. ...


  22/172

  Tytuł oryginału: Przecięcie przedniej części ciała modzelowatego w leczeniu operacyjnym padaczki opornej na leki.
  Tytuł angielski: Corpus callosum section as a surgical procedure in patients with drug resistant epilepsy.
  Autorzy: Majkowska-Zwolińska Beata
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (1) s.17-49, il., tab., bibliogr. s. 43-47, sum.
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. U pewnego odsetka chorych z padaczką oporną na leki nie stwierdza się wyraźnego ogniska padaczkowego. To uniemożliwia wykonanie klasycznej operacji resekcji ogniska. U tych chorych, a zwłaszcza w szczególnie ciężkich uogólnionych postaciach padaczki, od lat 70. na świecie, a od 1990 r. w Polsce wykonuje się przecięcie ciała modzelowatego (kallozotomię). Założeniem tej operacji jest przerwanie połączeń międzypółkulowych i ograniczenie uogólniania się napadów padaczkowych. Cel. 1) Ocena wartości kallozotomii przedniej jako metody leczenia operacyjnego u chorych z padaczką oporną na leki, jej wpływ na całkowitą liczbę i rodzaje napadów oraz na dynamikę badanych parametrów w okresie kilku lat po operacji (średnio 4 lat). Oceniano również wpływ kallozotomii na ciężkość przebiegu napadów padaczkowych i na zmiany jakości życia pacjentów i ich rodzin. 2) Próba uściślenia wskazań do kallozotomii oraz określenia czynników rokowniczych. Materiał i metoda. W latach 1990-1999 kallozotomię przednią wykonano u 48 chorych, a do badania zakwalifikowano ostatecznie 42 chorych (18 K i 24 M) w wieku od 11 do 36 rż. Etiologia padaczki znana była u 60 proc. chorych. Wszyscy chorzy spełniali kryterium oporności na leki, u 96 proc. chorych występowało kilka rodzajów napadów. U wszystkich występowały napady uogólnione przebiegające z nagłym upadkiem: toniczne, atoniczne i wtórnie uogólnione do toniczno-klonicznych. Ponadto u części chorych występowały napady częściowe proste, ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. In certain percentage of patients with intactable epilepsy it is not possible to identify epileptic focus. This excludes possibility of resective surgery. In those cases and particularly in patients with severe generalized forms of epileptic seizures, which causes frequent injuries since 70 -this in the world and 1990 in Poland corpus callosum section (callosotomy) is performed. The rationale for this operation is to prevent the spread of bioelectrical activity from one hemisphere to another and this way to prevent generalization of seizures. Objective. 1. To evaluate the anterior callosotomy as a surgical method of treatment in patients with intractable epilepsy, its effect on total number of seizures, their types and dynamics of changes of their frequency after mean time of observation of 4 yrs. Also the effect on severity of seizures and changes of quality of life after operation was assesed 2. To check the indications for callosotomy and prognosis. Material and method. Since 1990-1999 48 patients underwent anterior callostomy. Ultimately 42 patients was qualified for this study (18 F and 24 M) operated at age of 11 to 36 yrs. Etiology of epilepsy was known in 60 p.c. of cases. All had drug resistant seizures an the mean time of ineffective treatment was 17 yrs. 96 p.c. had few different types of seizures. All of them had generalized seizures with fall: tonic, atonic and secondarily generalized to tonic-clinic. Some of the patients had simple and ...


  23/172

  Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
  Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
  Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,326

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  24/172

  Tytuł oryginału: Patomorfologia idiopatycznych zapaleń jelita grubego u dzieci.
  Tytuł angielski: Pathomorphology of idopathic bowel diseases in children.
  Autorzy: Majewski Przemysław
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.43-48, bibliogr. 15 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Do grupy idiopatycznych zapaleń jelita grubego zalicza się chorobę Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Częstość zachorowań na te zapalenia wynosi obecnie od 3,9 do 10 chorych na 100000 ludności. U 10-30 proc. chorych pierwsze objawy występują poniżej 20 roku życia, a u 4 proc. poniżej 4 roku życia. W pierwszym okresie choroby Leśniowskiego-Crohna dochodzi do hiperplazji grudek chłonnych i pojawienia się nadżerek na powierzchni błony śluzowej jelita. Rozrost grudek chłonnych daje obraz widocznych makroskopowo aft, a w następnym okresie powoduje powstanie rozległych "geograficznych" lub wąskich szczelinowatych owrzodzeń. Proces zapalny szerzy się na głębsze warstwy jelita, aż do błony surowiczej, krezki i węzłów chłonnych. Dołącza się włóknienie powodujące zwężenie światła jelita i pogrubienie jego ściany. Szczelinowate owrzodzenia przetok i ropni. W 60-70 proc. przypadków stwierdza się ziarniniaki z komórek nabłonkowatych podobne do spotykanych w sarkoidozie, stanowiące pewne kryterium rozpoznania tej choroby. W przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego w błonie śluzowej i podśluzowej stwierdza się proces zapalny o różnym stopniu nasilenia. W obszarach o dużym nasileniu procesu zapalnego błona śluzowa przyjmuje formę polipów. W nacieku zapalnym obecne są poszerzone naczynia włosowate, obrzęk, nacieki z komórek jednojądrzastych i eozynofilów a w późniejszym okresie także z komórek wielojądrzastych i erytrocytów. Występują ogniska ...

  Streszczenie angielskie: The group of idiopathic large bowel disease consists of Leśniowski-Crohn disease and ulcerative colitis. Nowadays, the incidence of those disease is 3.9 to 10 for 100 000 of population. In 10-30 p.c. of patients, first symptoms occur before 20 years of age, and in 4 p.c. before the age of four. In the first stadium of Leśniowski-Crohn disease there are hyperplasia of lymphatic follicles and appearance of erosiones on the surface of bowel mucosa. In the next stadium the hyperplasia of lymphoid follicles gives macroscopically visible afts or extensive "geographic" or thin fissural ulcerations. The inflammatory process penetrates into deeper layers of bowel wall, up to the adventitia, mesentery and lymph nodes. Latter, fibrosis leads to the narrowing of bowel lumen and thickening of the bowel wall. The fissural ulceration may penetrate with the formation of fistulas and abscesses. In 60-70 p.c. of cases the sarkoid-like granulomas occurs, which is pathognomonic diagnostic criterion. In the course of ulcerative colitis in the bowel mucosa and submucosa inflammatory process of various intensity is boserved. In the areas of major intensity the mucosa forms polyps. In the inflammatory area we can observe dilated capillaries, edema, mononuclear and neutrophilic infiltrates. Later, even multinucleated cells and erythrocytes are observed. There are also areas of necrosis, which leads to the mucosal defects and ulcerations. In the mucosal crypts thera is accumulation of pus, ...


  25/172

  Tytuł oryginału: Weryfikacja histopatologiczna rozpoznań cytologicznych u dzieci operowanych z powodu choroby guzkowej tarczycy w latach 1997 - 1999 w regionie Wielkopolskim.
  Tytuł angielski: The histopathological verification of cytologic diagnoses in children from Wielkopolska operated for thyroid nodular disease in 1997 - 1999 period.
  Autorzy: Majewski Przemysław, Łącka Katarzyna, Bolko Paweł, Rólski Michał, Trejster Ewa, Ruchała Marek, Niedziela Marek, Bręborowicz Danuta, Manuszewska Ewa, Czarnywojtek Agata, Korman Eugeniusz, Gembicki Maciej, Sowiński Jerzy
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.97-101, tab., bibliogr. 23 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Weryfikacja histopatologiczna rozpoznań cytologicznych u dzieci operowanych z powodu choroby guzkowej tarczycy w latach 1997 - 1999 w regionie Wielkopolskim. Celem naszej pracy była weryfikacja histopatologiczna wyników badań cytologicznych wykonanych u dzieci leczonych operacyjnie z powodu choroby guzowatej tarczycy w latach 1997 - 1999 w regionie Wielkopolski. Badaniem objęto 63 dzieci w wieku od 8 - 17 lat (średnio 15,25 lat). U wszystkich dzieci wykonano biopsję aspiracyjną cienkoigłową tarczycy pod kontrolą ultrasonografii (BACC) oraz badanie histologiczne materiału operacyjnego. Cytologicznie w 35 (55,5 proc.) przypadkach rozpoznano zmianę łagodną, w 14 (22 proc.) guzek pęcherzykowy, w 3 (5 proc.) raka brodawkowatego a u 11 (17,5 proc.) dzieci nie można było ustalić rozpoznania cytologicznego. Rozpoznaniu cytologicznemu zmiany łagodnej (n = 35) w 26 (74 proc.) przypadkach odpowiadało rozpoznanie histologiczne wola koloidowego, w 1 (3 proc.) przewlekłego zapalenia, w 4 (11,5 proc.) gruczolaka pęcherzykowego i w 4 (11,5 proc.) raka brodawkowatego. Przy rozpoznaniu cytologicznym guzka pęcherzykowgo (n = 14) w 4 (28,5 proc.) przypadkach rozpoznano wole koloidowe, w 6 (43,5 proc.) gruczolaka pęcherzykowego, w 3 (21 proc.) raka brodawkowatego i w 1 (7 proc.) raka pęcherzykowego. We wszystkich 3 przypadkach potwierdzono cytologiczne rozpoznanie raka brodawkowatego. BACC tarczycy cechowała się czułością 73 proc., swoistością 90 proc., WRP 76 proc., WRW 77 proc. i ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the present study was histopathological verification of cytology taken from children for Wielkopolska treated surgically for thyroid nodular disease in the period of 1997 - 1999. The study group consists of 63 children at the age form 8 to 17 years (mean 15.25 years). In all cases a fine needle aspiration (FNA) biopsy under the ultrasound control was performed. After the surgery the material was evaluated histologically. The cytologic diagnoses were as follow: benign lesion in 35 cass (55.5 p.c.), nodulus follicularis in 14 patients (22 p.c.), papillary carcinoma in 3 cases (5 p.c.) and in 11 patients (17.5 p.c.) the cytologic material was non-diagnostic. After verification of the surgical material we found that in the gorup of cytologically diagnosed as benign lesions (n = 35), the histological diagnoses were as follow: in 26 cases (74 p.c.) colloid goiter, chronic inflammation in 1 patient (3 p.c.) follicular adenoma in 4 cases (11.5 p.c.), papillary carcinoma in 4 patients (11.5 p.c.). In the group diagnosed cytologically as nodulus follicularis (n = 14) after histological verification there were following diagnoses: colloid goiter in 43 patients (28.5 p.c.), follicular adenoma in 6 cases (43.5 p.c.), papillary carcinoma in 3 patients (21 p.c.) and follicular carcinoma in 1 case (7 p.c.). The cytologica diagnosis of papillary carcinoma was confirmed in histopathological study in all cases. The FNA of thyroid has 73 p.c. sensitivity, 90 p.c. specificity, ...


  26/172

  Tytuł oryginału: Oral cavity as a potential source of gastric reinfection by Helicobacter pylori.
  Autorzy: Karczewska Elżbieta, Konturek Joanna E., Konturek Peter C., Cześnikiewicz Marta, Sito Edward, Bielański Władysław, Kwiecień Nina, Obtułowicz Wojciech, Ziemniak Witold, Majka Jolanta, Hahn Eckhart G., Konturek Stanisław J.
  Źródło: Dig. Dis. Sci. 2002: 47 (5) s.978-986, il., tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 310,037

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Helicobacter pylori (Hp) is a common pathogen colonizing the a gastric mucosa, but some reports indicated that it may also be found in the oral cavity, which could serve as a reservoir of the bacteria and a source of gastric reinfection. Accordingly, we aimed to study whether the oral cavity, particularly gingival pockets, are colonized by Hp and whether it could be the source of gastric reinfection. We studied 329 patients with dyspeptic symptoms (257 with chronic gastritis, 15 with gastric ulcer. and 57 with duodenal ulcer). The [**13C]urea breath test (UBT), gastroscopy, and Hp culture from gastric biopsies were carried out, and material was collected from the oral cavity (gingival pocket) for bacteriological culture and genomic DNA studies. The serum was obtained for anti-Hp IgG and anti-CagA assays and saliva for anti-Hp IgA determination using the ELISA technique. bacteria in material from gingival pockets and biopsies from the corpus and antrum of stomach of 30 DU patients before and after Hp eradication were also examined by PCR technique, using primers specific for 16S rNA. All Hp-positive patients (276) were subjected to one week of triple therapy (omeprazole 2 x 20 mg twice a day, clarithromycin 2 = 500 mg twice a day, and metronidazole 2 x 500 mg twice a day). The measurements descrived above were then repeated at four weeks and six months. Bacterkilogical culture showed the prsence of Hp in the material from oral cavity in about 50 p.c. of patients, whereas UBT, used as a gold standard, revealed gastric Hp infection in about 84 p.c. of these patients...


  27/172

  Tytuł oryginału: Występowanie á-laktamaz typu ESBL i AmpC u pałeczek Gram-ujemnych izolowanych z żywności.
  Tytuł angielski: Occurence of á-laktamases ESBL and AmpC among Gram-negative rods isolated from foods.
  Autorzy: Majczyna Danuta, Białasiewicz Danuta
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (2) s.137-143, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Oznaczono wytwarzanie á-laktamaz u 739 szczepów pałeczek Gram-ujemnych wyizolowanych z żywności stosując metodę trzech krążków. Wykryto jeden szczep ESBL należący do gatunku Stenotrophomonas maltophilia i 14 szczepów produkujących á-laktamazy AmpC należących do rodzajów Enterobacter, Hafnia, Morganella, Citrobacter, Cedecea, Acinetobacter.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to isolate extended spectrum á-lactamases (ESBL) and chromosomal á-laktamases AmpC producing strains from food products. A total of 739 Gram-negative bacteria were tested with double disc diffusion method using cefotaxim, ceftasidim and amoxycillin with clavulanic acid. One strain producing ESBL and belonging to Stenotrophomonas maltophilia was detected from the ice cream (0.14 p.c. of all strains). From different food products a total of 14 microorganisms (1.9 p.c.) having AmpC enzymes have been isolated. They belonged to Enterobacter spp, Hafnia spp, Morganella spp, Citrobacter, Acinetobacter, and Cedecea. Appearance of strains producing á-laktamases ESBL and AmpC among microrganism isolated from food make it necessary to monitor enzymes activity during rouitine microbiological control of foods.


  28/172

  Tytuł oryginału: Stężenie IL-10 w surowicy dzieci chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: IL-10 serum levels in children with moderate asthma.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Jerzyńska Joanna, Bobrowska Monika, Brzozowska Agnieszka, Majak Paweł, Kuna Piotr
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.25-33, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Levels of an interleukin 10 (IL-10) are reduced in asthmatic patients in comparison to healthy subjects. Fact, that IL-10 is produced by Th1 and that inhibits cytokine production by Th2 lymphocytes has led to the concept that IL-10 might be beneficial in mitigating allergic inflammation. The purpose of this study was to define the effect of 4 weeks monotherapy with triamcinolone acetonide or nedocromil sodium on the serum level of IL-10, bronchial hyperresponsiveness and clinical parameters in atopic asthma children. It was an 8 week, randomised, double-blind trial of 37 children with moderate asthma allergic to house dust mite. Patients were randomly allocated to receive 200 mcg triamcinolone twice daily (n = 18), or 0.004 g nedocromil foue times daily (n = 19). Thirty children completed the study. After treatment with triamcinolone the level of IL-10 in blood serum significantly increased, bronchial hyperreactivity significantly decreased, and all clinical parameters improved. Mean IL-10 levels in serum before and after treatment with triamcinolone were 7.5 pg/ml with 95 p.c. Cl 6.79 p.c. - 8.22 p.c. and 14.21 pg/ml with 95 p.c. Cl 11.33 p.c. - 17.09 p.c. respectively (p 0.001). After treatment with nedocromil, clinical symptoms improved significantly, IL-10 serum levels and bronchial hyperreactivity did not change significantly (p = 0.094 and p = 0.09 respectively). This study demonstrated that one possible way by which triamcinolone contribute to inhibition of inflammation is by effect on IL-10.


  29/172

  Tytuł oryginału: Dynamika zmian stężenia interleukin 6 i 8 u chorych po zabiegach chirurgicznych leczonych całkowitym żywieniem pozajelitowym.
  Tytuł angielski: Dynamic of IL-6 and IL-8 concentrations in patients after surgery treated with total parenteral nutrition.
  Autorzy: Słotwiński R., Słodkowski M., Pertkiewicz M., Lech G., Zaleska M., Majewska K., Szczygieł B., Krasnodębski I. W.
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.45-48, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zwiększone i przedłużające się wytwarzanie cytokin prozapalnych u chorych po rozległych zabiegach chirurgiczncyh zwiększa ryzyko wystąpienia ciężkich powikłań pooperacyjnych. Przedmiotem badań była ocena zmian stężenia interleukin 6 (IL-6) i 8 (IL-8) u chorych po zabiegach chirurgicznych żywionych pozajelitowo. Badania IL-6 i IL-8 we krwi obowodowej wykonywano za pomocą testu ELISA przed oraz w 1., 3., 7., 10., 14., 15. i 16. dobie po operacji u 22 chorych, w tym u 10 leczoncyh CŻP, oraz u 12 chorych po rozległych zabiegach brzusznych, u których nie stosowano CŻP (wskazania do operacji: rak trzustki, rak żołądka, rak okrężnicy, nieswoiste choroby zapalne jelit i ostre zapalenie trzustki. W okresie przedoperacyjnym między badanymi grupami nie odnotowano istotnych różnic stężeń cytokin. U chorych nieleczonych CŻP pooperacyjne stężenia tych cytokin były istotnie zwiększone. W kolejnych dobach wartości IL-6 wynosiły: 268.3; 41,9; 122,6; 29,3; 8,7 pg/ml, a wartości IL-8 wynosiły: 86,1; 74,0; 51,0; 24,8; 15,0 pg/ml. Wartości te pozostawały dłużej na istotnie podwyższonym poziomie. U chorych leczonych CŻP (w tym z glutaminą) pooperacyjne stężenia IL-6 były istotnie mniejsze (p = 0,01) w 1. (103,4 pg/ml) i 7. (34,7 pg/ml) dobie niż u chorych nie otrzymujących CŻP. Stężenia IL-8 nie uległy istotnym zmianom i były istotnie mniejsze tylko w 1. dobie po operacji. Wyniki badań immunologicznych korelowały z szybszą poprawą klinicznego stanu chorych i poprawą wybranych parametrów ...

  Streszczenie angielskie: Exaggerated cytokines productions and development of systemic inflammatory response (SIRS) is the most common cause of postoperative complications and death after major abdominal surgery. The present study was conducted to investigate alterations in systemic production of interleukin-6 (IL-6) and interleukin-8 (IL-8) after total parenteral nutrition (TPN) in surgical patietns. Plasma concentrations of IL-6 and IL-8 were measured in 22 patietns (10 treated with TPN and 12 without TPN) before major surgery and on the days 1,3, 7,10 and 14-16 after, by ELISA test (indications for surgery: stomach, pancreatic and colon carcinoma, complications of IBD and acute pancreatitis). There were no differences between preoperative levels of IL_6 and IL-8 in the examined groups of patients. The highest (on the days 1, 3, 7, 10: 268.3 (p = 0.002), 41.9 (p = 0.03), 122.6 (p = 0.009), 29.3 (p = 0.03) pg/ml respectively) and longer lasting significantly elevated level of IL-6 was observed in the group of patients after major surgery without TPN. In the group of patients received TPN (with glutamine) there was a significantly increased but in comparison with group of patients without TPN, significantly lower level of IL-6 on days 1 and 7 (103.4 and 34.7 pg/ml respectively, p = 0.01). There was no significant change in postoperative concentration of IL-8 after major surgery in the group of patients treated with TPN. The level of IL-8 was significantly elevated (p + 0.01) in the group of ...


  30/172

  Tytuł oryginału: Fundoplikacja laparoskopowa w materiale własnym.
  Tytuł angielski: Laparoscopic fundoplication - own experience.
  Autorzy: Majewski Włodzimierz
  Opracowanie edytorskie: Wallner Grzegorz (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (5) s.400-407, bibliogr. 12 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst. równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Ocena własnej serii pacjentów leczonych drogą fundoplikacji laparoskopowej (FL). Materiał i metodyka. Wykonano 16 operacji u 15 chorych (8 mężczyzn i 7 kobiet) w wieku śr. 45,3 lat (SD ń 7,3 lat), BMI śr. 31,8 (SD ń 8,1 kg/mý), w latach 1995-2000. Wskazania do zabiegu: objawowa choroba refluksowa po nieskutecznym leczeniu zachowawczym 6 mies. - 14 chorych, objawowa przepuklina okołoprzełykowa - 1 osoba. Wskazania potwierdzono endoskopią z biopsją, rtg GOPP celowanym na przepuklinę rozworu, scyntygrafią przełyku (2 chorych), pH-metrią (1 osoba). Manometrii nie wykonywano (brak aparatury). Metodą była fundoplikacja Nissena (11 chorych), floppy-Nissena (2 chorych) i Toupeta (3 chorych). Czas operacji śr. 185 min. (pomiędzy 95 a 360 min; SD ń 82 min); śr. czas pobytu 3 dni, czas rekonwalescencji 7 - 10 dni. Czas obserwacji śr. 1,7 lat, (od 4 tyg. do 5 lat). Wyniki. 12 zabiegów zakończono laparoskopowo, 4 konwersje: trudności identyfikacji struktur u 3 chorych, techniczne - otyłość u 1 osoby. Powikłania wczesne u 3/16 pacjentów: przejściowa dysfagia u 2 chorych, wymagająca reoperacji i FL Toupeta - 1 osoba. Jeden zgon okołooperacyjny w 35 dobie po FL (trudności z wybudzeniem po przedłużonym zabiegu, ARDS). Uzyskano całkowite ustąpienie dolegliwości u 11/15 chorych, poprawę u 3/15 chorych. Wniosek. Fundoplikacja laparoskopowa pozwala na skuteczne leczenie objawowej choroby refluksowej. W okresie wprowadzania metody należy się liczyć z większą liczbą powikłań.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. Assessment of own series of laparoscopic fundoplication (FL). Material and methods. 16 operations were performed in 15 patients (8 men and 7 women), mean age was 45.3 years (SD ń 7.3 years), mean BMI 31.8 (SD ń 8.1 kg/mý), between 1995 - 2000 in our clinic. Indications: symptomatic reflux disease persistent after 6 months of medical treatment (14 patients), symptomatic paraesophageal hernia (1 patient). Investigations: endoscopy and biopsy, barium swallow, scintygraphy (2 patients), pH-metry (1 patient). Manometry was not performed. Methods: laparoscopic Nissen fundoplicaion (11 patients), floppy-Nisssen (2 patients). Toupet (3 patients). Average operation time: 185 min. (between 95 and 360 min. SD ń 82 min); mean hospital stay 3 days, convalescence time 7 - 10 days. Average observation time 1.7 years (4 weeks to 5 years). Results. 12 procedures ended by laparoscopy, 4 conversions: structures identification problems (3 patients), technical difficulties-obesity (1 patient). Morbidity 3/16 patients: transient dysphagia (2 patients), Dysphagia requiring relaparoscopy and change for Tounet fundoplication (1 patient). Mortality: 1 patient (postoperative anesthesia problems after prolonged operation, ARDS). Total relieve of symptoms in 11/15 patients, improvement 3/15 patients. Conclusion. FL seems to be a promising method for treatment of symptomatic reflux disease, however learning curve can result in higher complication rate.


  31/172

  Tytuł oryginału: Knockdown of spinal opioid receptors by antisense targeting á-arrestin reduces morphine tolerance and allodynia in rat.
  Autorzy: Przewłocka Barbara, Sieja Agnieszka, Starowicz Katarzyna, Maj Marcin, Bilecki Wiktor, Przewłocki Ryszard
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 325 (2) s.107-110, il., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The development of morphine tolerance and sciatic nerve injury-induced allodynia after functional knockdown of spinal opioid receptors using antisense oligonucleotides targetin á-arrestin was investigated. Ineffectiveness of morphine in neuropathic pain suggests an implication of the same mechanism in these two processes. The development of morphine tolerance (10 ćg intrathecally (i.th.), every 12 h) was significantly inhibited in rats, which received i.th. á-arrestin antisenses (2 nM). Acute and chronic (6 days) i.th. administration of antisenses antagonized the allodynia in the rat model of neuropathic pain. Our results demonstrated that i.th. administration of á-arrestin antisenses delayed development of tolerance to morphine and nerve injury-induced cold allodynia, which suggest that both of the investigated phenomena may be mediated by a similar mechanism, e.g. receptor desensitization. Moreover, the antisense oligonucleotides targeting á-arrestin may constitute a new approach to the therapy of neuropathic pain.


  32/172

  Tytuł oryginału: Olejek krwawnikowy (Achillea millefolium).
  Autorzy: Góra Józef, Majcher Monika
  Źródło: Aromaterapia 2002: 8 (1) s.5-9, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,246

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  33/172

  Tytuł oryginału: Comparison of quality of life in patients with advanced ovarian cancer treated with intravenous paclitaxel and carboplatin versus cyclophosphamide and cisplatin as first line chemotherapy - a preliminary report.
  Tytuł polski: Porównanie jakości życia chorych z zaawansowanym rakiem jajnika w trakcie chemioterapii z zastosowaniem paklitakselu z karboplatyną oraz tradycyjnego schematu PC w pierwszej linii leczenia - doniesienie wstępne.
  Autorzy: Mielcarek Piotr, Majdak Ewa, Krasińska Liliana, Kobierski Juliusz, Kozaka Joanna, Emerich Janusz
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (1) s.33-36, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. W Polsce rak jajnika jest czwartym pod względem częstości występowania nowotworem u kobiet (po raku piersi, płuca i szyjki macicy) i drugą co do częstości przyczyną zgonów z powodu nowotworów narządów rodnych (po raku szyjki macicy). Celem naszego badania było porównanie wpływu tradycyjnego schematu PC, zawierającego cyklofosfamid i cisplatynę oraz nowoczesnego leczenia paklitakselem z korboplatyną na jakość życia pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika. Materiał i metody. Jakość życia mierzona była za pomocą kwestionariusza QLQ-C30 (wersja 3.0),opracowanego przez EORTC. W badaniu udział wzięły 54 pacjentki spośród 215, z histologicznie potwierdzonym rakiem jajnika, leczone wg schematu PC lub paklitakselem z karboplatyną jako chemoterapia pierwszego rzutu. W grupie chorych leczonych schematem PC, w porównaniu do paklitakselu z karboplatyną, obserwowano częstsze występowanie nudności i wymiotów, duszności, zaburzeń snu oraz łaknienia. Jednakże schemat PC w mniejszym stopniu wpływał na społeczny aspekt życia. Zaobserwowaliśmy także mniejszy wpływ schematu PC na funkcje poznawcze i pracę. Nie stwierdziliśmy natomiast różnic w ogólnej jakości życia chorych leczonych obiema metodami leczenia. Wnioski. Ogólna jakość życia chorych leczonych z zastosowaniem paklitakselu i karboplatyny jest taka sama, jak chorych leczonych według schematu PC. Zaobserwowano większy wpływ schematu PC na jakość życia w skali objawowej. Natomiast paklitaksel z karboplatyną wywierał ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Ovarian is the fourth most common gynecological malignancy in Poland (after breast cancer, lung cancer and cerical cancer) and the second leading cause of death from gynecological malignancy (after cervical cancer). An objective response to cytotoxic chemotherapy occurs in the majority of individuals with cancers of the ovary. Material and methods. 54 patients (of 215), who were treated in our clinic between January 2000 and March 2001 were included in the study. Eligibility criteria were: 1) histologically confirmed diagnosis of advanved ovarian cancer, 2) primary cytoreductive surgery, 3) Karnofsky performance status 70 p.c. and cognitive abilities allowing for filling in the questionnaire. Quality of life was measured using EORTC-C30 (version 3.0) questionnaire. Results. Higher sore of nausea and vomiting was observed in the group of patients treated with PC regimen, as compared to paclitaxel and carboplatin. However, those patients had significantly better social functioning. Cyclophosphamide and cisplatin more often caused dyspnoea, sleeping and appetite problems. PC regimen affected cognitive functioning and role functioning less, as compared to paclitaxel and carboplatin. There was no significant difference in general functioning between the two groups. Conclusions. Global quality of life in patients treated with paclitaxel/carboplatin was the same as in patients treated with PC regimen. Higher scores in symptom and single-item scale were ...


  34/172

  Tytuł oryginału: Standardy diagnostyki i leczenia chorych z padaczką w Polsce. Raport Komisji Polskiego Towarzystwa Epileptologii.
  Tytuł angielski: Standards of diagnosis and treatment of epilepsy in Poland. Polish Society of Epileptology - commission report.
  Opracowanie edytorskie: Majkowski Jerzy (Oprac.).
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (2) s.109-130
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Epileptologii


  35/172

  Tytuł oryginału: Pożegnanie. Ivan Lesny (1914-2002).
  Autorzy: Majkowski Jerzy
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (2) s.189-190, il.
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Lesny
 • Ivan 1914-2002


  36/172

  Tytuł oryginału: Czy nadczynność tarczycy często występuje u chorych ze zróżnicowanym rakiem tarczycy?
  Tytuł angielski: Is hyperthyroidism often present in patients with thyroid differentiated carcinoma?
  Autorzy: Bolko Paweł, Łącka Katarzyna, Manuszewska Ewa, Ruchała Marek, Majewski Przemysław, Sowiński Jerzy
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (6) s.555-559, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Współistnienie raka tarczycy z nadczynnością jest potwierdzone przez wielu autorów. Wydaje się, że częstość obu jednostek może być większa ze względu na brak właściwej i wnikliwej diagnostyki biopsyjnej oraz kwalifikacji do leczenia operacyjnego wola guzkowego nadczynnego, jak i choroby Gravesa i Basedowa, szczególnie postaci współistniejącej z guzkami. Celem naszej pracy była ocena występowania nadczynności tarczycy u chorych leczonych z powodu zróżnicowanego raka tarczycy. Grupę stanowiło 217 chorych z rozpoznanym zróżnicowanym rakiem tarczycy, wśród których u 20 (9,1 proc.) występowała rozpoznana na podstawie typowych objawów klinicznych oraz wyników oznaczeń hormonalnych nadczynność tarczycy. U 17 chorych stwierdzono wole guzkowe nadczynne, a u 3 chorobę Gravesa i Basedowa, potwierdzoną oznaczeniem przeciwciał przeciwreceptorowych dla TSH. W wykonanej ultrasonografii przedoperacyjnej stwierdzono wole guzkowe u 17 chorych oraz obraz wola ze znacznie obniżoną echogenicznością z obszarami hipo- i hipergenicznymi. Po wykonanej tyreoidektomii w grupie chorych z nadczynnością tarczycy u 16 osób rozpoznano raka brodawkowatego tarczycy, u 4 osób raka pęcherzykowatego tarczycy. Częstość występowania raka i nadczynności tarczycy w naszej grupie badanej wynosiła 9,1 proc. Wyniki naszych obserwacji nie odbiegają od danych z piśmiennictwa światowego i wskazują na potrzebę dokładnej analizy chorych z nadczynnością tarczycy i właściwej kwalifikacji do leczenia operacyjnego zmian podejrzanych o złośliwy proces nowotworowy.

  Streszczenie angielskie: The coexistence of thyroid cancer and hyperthyroidism is confirmed by many authors. It appears that the frequency of both disease can be greater as a results of lack of proper and penetrating biopsy diagnosis and qualification to surgery treatment patients with hyperfunctional goiter and Graves disease, especially coexisting with nodes. The aim of our study was estimation of occurrence of hyperthyroidism in the patients with thyroid differentiated cancer. We examined group of 217 patients with diagnosed thyroid differentiated cancer, 20 patients (9.1 p.c.) of them were earlier hyperthyroidism diagnosed. 17 of them were hyperfunctional goiter diagnosed and three as Graves disease, confirmed by presence of anti-TSH receptor antibodies (TRAK). Before thyreoidectomy ultrasounography showed nodular goiter in 17 patients and hypoechogenic goiter with nodules in 3 patients. After thyroidectomy at the hyperthyroid patients in 16 papillary thyroid cancer and in 4 follicular thyroid cancers were diagnosed. The frequency of coexistence of cancer and hyperthyroidism in our material amounted for 9.1 p.c. The results of our observation do not diverge from facts given in world literature and is point out the need for precise analysis of patients with hyperthyroidism and of proper qualification to surgery treatments changes suspected to be malignant process.


  37/172

  Tytuł oryginału: Human papillomavirus and oncogenesis: critical evaluation of recent findings.
  Autorzy: Majewski Sławomir, Jabłonska Stefania
  Źródło: Int. J. Dermatol. 2002: 41 (6) s.319-320, bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 305,645

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  38/172

  Tytuł oryginału: Zmiany farmakokinetyki leków przeciwpadaczkowych u osób starszych: znaczenie w wyborze leku i sposobu leczenia padaczki.
  Tytuł angielski: Pharmacokinetic changes of antiepileptic drugs in the elderly: their significance for drug and treatment choice in epilepsy.
  Autorzy: Majkowski Jerzy
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (3) s.237-256, tab., bibliogr. [59] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Ostatnie lata uświadamiają nam, że padaczka u osób starszych wykazuje wiele odrębności. W tej grupie wiekowej jest trzecim najczęstszym schorzeniem neurologicznym po zaburzeniach sercowo-naczyniowo-mózgowych i otępieniu. Wskaźnik występowania i rozpowszechnienia padaczki od 60 rż. rośnie z wiekiem, osiągając wartości kilkakrotnie większe niż u osób doroslych, a po 75. rż. jest nawet wyższy niż u dzieci. Rozpoznanie padaczki u osób starszych jest trudniejsze i późniejsze. Leczenie jest mało poznane, a farmakokinetyka leków przeciwpadaczkowych (LPP) jest inna niż u osób młodszych. Celem pracy jest przedstawienie propozycji wyboru i dawkowania LPP u osób starszych z padaczką na podstawie analizy parametrów farmakokinetycznych poszczególnych LPP. Parametry te zmieniają się w następstwie procesu starzenia się i współistnienia innych schorzeń. Omówienie badań. Zmiany parametrów farmakokinetyki wpływają na stężenie LPP we krwi. W wyniku tych zmian zwiększa się okres półtrwania leku i możliwości występowania objawów niepożądanych. Najkorzystniejsze parametry farmakokinetyki leku to niewiązanie się z białkami, niepodleganie metabolizmowi i wydalanie niezmienionego leku drogą nerkową. Bardzo pożądaną cechą leku, zwłaszcza u osób starszych, jest niewystępowanie indukcji lub hamowania metabolizmu innych leków. Tego rodzaju kryteria spełniają, w różnym stopniu, gabapentyna, lewetyracetam i okskarbamazepina. Dwa pierwsze nie wchodzą w interakcje z innymi lekami lub w ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Recent years have brought to our attention the fact that epilepsy in the elderly in many ways is different. Epilepsy is the third most frequent neurological disorder in elderly patients, the first being cardio-vascular-brain disorders and the second being dementi. From the age of 60 on, occurrence and prevalence of epilepsy increase with age, reaching values several times higher than those for young adults and, after the age of 57, values higher even than for children. In the elderly epilepsy is diagnosed both later and with grater difficulty. Little is known about haw to treat it and the pharmacokinetics of antiepileptic drugs (AEDs) in the elderly differ from those in younger age groups. Objective. The purpose of this study is to suggest how to select and dose AEDs in elderly epileptic patients on the basis of analysis pf the pharmacokinetic parameters of different AEDs. These parameters can change due to aging and co-morbidity. Discussion. Changes in pharmacokinetic parameters affect AED blood concentration. These in turn lead to increased half-life and greater risk of adverse symptoms. The most favourable pharmacokinetic parameters include no or low binding with proteins, metabolism and unaltered elimination via the kidneys. Another very desirable quality, particularly in elderly patients, is lack of induction or inhibition of the metabolism of other drugs. Criteria such as these are met, with various success, by such drugs as: gabapentin, ...


  39/172

  Tytuł oryginału: Z działalności Polskiego Towarzystwa Epileptologii.
  Tytuł angielski: From activities of the Polish Society of Epileptology.
  Autorzy: Majkowski Jerzy, Kaczyńska-Haładyj Marta, Jędrzejczak Joanna
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (3) s.283-304, il. - 16 Konferencja Naukowa nt. padaczki Warszawa 23-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • kronika

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Epileptologii
 • Polska Liga Przeciwpadaczkowa


  40/172

  Tytuł oryginału: Platelet-derived microparticles stimulate proliferation, survival, adhesion, and chemotaxis of hematopoietic cells.
  Autorzy: Baj-Krzyworzeka Monika, Majka Marcin, Pratico Domenico, Ratajczak Janina, Vilaire Gaston, Kijowski Jacek, Reca Ryan, Janowska-Wieczorek Anna, Ratajczak Mariusz Z.
  Źródło: Exp. Hematol. 2002: 30 (5) s.450-459, il., tab., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 305,749

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: objective. peripheral blood plateled-derived microparticles (PMPs) circulate in blood and may interact directly with target cells affecting their various biological functions. methods. To investigate the effect of human PMPs on hematopoiesis, we first phenotyped them for expression of various surface molecules and subsequently studied various biological responses of normal stem/progenitor (CD34+) and more differentiated precursor cells as well as several leukemic cell lines to PMPs. Results. We found that, in addition to platelet-endothelium attachment receptors (CD41, CD61 and CD62), PMPs express G-protein-coupled seven transmembrane-span receptors such as CXCR4 and PAR-1; cytokine receptors including TNF-RI, TNF-RII, and CD95; and ligands such as CD40L and PF-4. Moreover, we found that several of these receptors could be transferred by PMPs to the membranes of normal as well as malignant cells and observed that PMPs: 1) chemoattract these cells, 2) increase their adhesion, proliferation, and survival, and 3) activate in these cells various intracellular signaling cascades including MAPK p42/44, PI-3K-AKT, and STAT proteins. The biological effects of PMPs were only partly reduced by heat inactivation or trypsin digest, indicating that, in addition to the protein components of PMPs, lipid components are also responsible for their biological activity. conclusion. We conclude that PMPs modulate biological functions of hematopoietic cells and postulate that they play an important but as yet not fully understood role in intracellular cross-talk in hematopoiesis...


  41/172

  Tytuł oryginału: Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu G (HGV) u dzieci z przewlekłymi zapaleniami wątroby.
  Tytuł angielski: Infection with HGV in children suffering from chronic hepatitis.
  Autorzy: Majda-Stanisławska Ewa
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.81-89, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • gastroenterologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zanalizowano występownie HGV u dzieci chorujących na przewlekłe zapalenie wątroby typu B i C oraz u dzieci zdrowych z regionu łódzkiego. Poszukiwano także czynników ryzyka zakażenia HGV oraz jego związku z wynikami badań biochem. i histopatol. wątroby.

  Streszczenie angielskie: HGV was discovered in 1995. It belongs to Flaviviruses and it is found worldwide. At first it was though to case chronic hepatitis, in fact its pathogenicity is up till now unclear. The aim of this work was to estimate the prevalence of anti-HGV antibodies among children suffering from chronic hepatitis B (CHB), chronic hepatitis C (CHC) and chronic hepatitis B+C (CHB+C) and to compare it with the prevalence in healthy children in the district of Łodz, Poland, and to assess the influence of HGV infection on biochemical and histological parameters of chronic liver disease. Patients and methods. 153 children with chronic hepatitis B and C and 22 healthy children have been investigated. The presence of anti-HGV was assessed by ELISA. In children with chronic hepatitis prior the entrance to teh study HCV-RNA, HBsAg, and if HBeAg-negative also HBV-DNA were assessed. Thick needle percutaneous liver biopsy was performed in each case. Results. Of 153 children with chronic hepatitis, 17 (11 p.c.) were anti-HGV positive. Anti-HGV positivity was found in 3 (3 p.c.) of 94 children with CHB, 12 (25 p.c.) of 48 children with CHC, and 2 (18 p.c.) of 11 children with cHB+C. Anti-HGV were not found in any 22 healthy children. Previous HGV infection was associated with CHC (p=0.0001), history of hospitalization (p=0.002) or blood transfusion (p=0.0006) as compared with children with CHB. Serum albumin or gamma globulin concentration as well as ALT level or degree of inflammation and fibrosis in liver biopsy specimen were not correlated with previous HGV infection.


  42/172

  Tytuł oryginału: Pierwsze dni samorządności poznańskich aptekarzy po II wojnie światowej.
  Tytuł angielski: The first days of the pharmacists' self-government in Poznań, after the World War II.
  Autorzy: Majewski Jan
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (10) s.487-492, il., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie angielskie: The process of creating the legal and organizational order of pharmacy had been started before the World War II and continued with creating the Chambers of Pharmacy in 1945. Whey were organized and acted basing on the law from 1939 about the Chamber of Pharmacy and 1946 about the organization of medical, medical-dentists and pharmaceutical self-government. Since 1945, main and local Chambers of Pharmacy represented all pharmaceutical subjects.


  43/172

  Tytuł oryginału: Neuropharmacology
  Tytuł angielski: Synergistic effect of uncompetitive NMDA receptor antagonists and antidepressant drugs in the forced swimming test in rats.
  Autorzy: Rogóż Zofia, Skuza Grażyna, Maj Jerzy, Danysz Wojciech
  Źródło: Neuropharmacology 2002: 42 (8) s.1024-1030, il., bibliogr. s. 1029-1030
  Sygnatura GBL: 305,141

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: In spite of intensive research, the problem of treating antidepressant-resistant depressive patients has not yet been solved. The authors previously reported that combined administration of imipramine and ther uncomperative NMDA receptor antagonist amantadine reduced immobility time in the swimming test in rats to a much greater extent than treatment alone. The present paper investigates the possibility of synergistic interactions between there antidepressants (imipramine, venlafaxine, fluoxetine) with three uncompetitive NMDA receptor antagonists (imatadine, memantine and neramexane). Most combinations resulted in synergistic (hyperadditive) antidepressive-like effects in the forced swim test. Most interesing was the observation that fluoxetine, which was inactive when given alone, showed a positive effect when combined with amantadine (10 and 20 mg/kg), memantine (2.5 and 5 mg/kg) or neramexane (2.5 and 5 mg/kg). The specificyty of these observations is supported by control open field studies, which demonstrated no significant increase, or even a decrease in general locomotion after coadministration of the compounds. The present results suggest that the combination of traditional antidepressant drugs and NMDA receptor antagonists may produce enhanced antidepressive effects, and this is of particular relevance for antidepressant-resistant patients.


  44/172

  Tytuł oryginału: Zakażenia bakteryjne i wirusowe : problemy diagnostyki i antybiotykoterapii
  Autorzy: Majewski Sławomir, Młynarczyk Grażyna, Muszyński Jacek, Młynarczyk Andrzej, Ehrmann Agnieszka, Kudlicka Maria, Młynarczyk Beata
  Opracowanie edytorskie: Muszyński Jacek (red.).
  Źródło: - Warszawa, Dział Wydaw. AM 2002, 142 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], powiel., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • choroby zakaźne


  45/172

  Tytuł oryginału: Wartość oznaczeń kalcytoniny, CEA i AFP w surowicy we wczesnym wykryciu wznowy raka rdzeniastego tarczycy.
  Tytuł angielski: Usefulness of serum calcitonin, CEA and AFP assay in the early detection of medullary thyroid carcinoma relapse.
  Autorzy: Łącka Katarzyna, Michałek Krzysztof, Majewski Przemysław
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.394-403, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rak rdzeniasty tarczycy (MTC) występuje w formie sporadycznej (SMTC) oraz w formach genetycznie uwarunkowanych jako rodzinny rak rdzeniasty tarczycy (FMTC) oraz zespół wielogruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej MEN 2A i 2B. Leczeniem z wyboru jest tyreoidektomia totalna, niekiedy uzupełniana o radioterapię. Wśród metod monmitorowania wyników leczenia najczęściej stosowane jest oznaczanie stężenia kalcytoniny (CT) w surowicy w testach stymulacyjnych oraz poziomu antygenu rakowo-płodowego (CEA). Celem pracy jest ocena przydatności oznaczeń kalcytoniny, CEA i alfa-fetoproteiny (AFP) do wczesnego wykrycia wznowy lub przerzutów raka rdzeniastego tarczycy. Badaniem objęto 18 chorych na raka rdzeniastego tarczycy, w tym 14 kobiet i 4 mężczyzn. U każdego chorego oznaczano stężenia kalcytoniny w warunkach podstawowych i testach stymulacyjnych oraz poziom antygenu CEA i AFP w surowicy krwi. Wyniki analizowano w korelacji ze stanem klinicznym oraz obrazem USG okolicy i ewentualnie biopsją aspiracyjną cienkoigłową. Badania dowodzą, że stymulacyjne testy wydzielania kalcytoniny oraz CEA są czułym wskaźnikiem obecności wznowy procesu nowotworowego lub przerzutów. Stężenie AFP w surowicy nie jest przydatne do monitorowania leczenia.

  Streszczenie angielskie: The medullary thyroid carcinoma (MTC) occurs in the two major forms, the sporadic medullary carcinoma (SMTC) and hereditary medullary carcinoma, to which belong familial form (FMTC) and the element of Multiple Endocrine Neoplasia Syndrom MEN 2A and 2B. The method-of-choice of treatment is total thyroidectomy with following radiotherapy in selected cases. Among the follow-up methods, there are two used the most frequently: the pentagastrin and omeprazole stimulation test of calcitonin (CT), and CEA antigen assay. The aim of this study is to evaluate usefulness of plasma CT, CEA and AFP assay in the early detection of relapse or metastasis of MTC. 18 patients (14 females and 4 males) were investigated. The following procedures were performed in all the patients: plasma CT assays in the basal conditions and after stimulation tests, CEA and AFP. The results were analysed according to TNM staging and neck USG results. Our conclusion is that calcitonin stimulation tests, and CEA assay are useful methods to estimate the presence of relapse or metastases in the patients after surgical treatment due to MTC. Assays of plasma AFP concentration are not useful in a follow-up of patients operated on MTC.


  46/172

  Tytuł oryginału: Carboxy terminal domain of the largest subunit of RNA polymerase II of Leishmania donovani has an unusually low number of phophorylation sites.
  Autorzy: Dasgupta Arindam, Sharma Shalini, Das Aditi, Sarkar Dwijen, Majumder Hemanta K.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.CR341-CR350, il., tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The C-terminal domain (CTD) of the largest subunit of RNA polymerase II in higher eukaryotes has an altered form in Leishmania donovani. To determine whether this is a general feature of the kinetoplastida and to investigate the role of this domain in parasitic RNA pol II transcription, we isolated the gene encoding RNA pol II LS (rpol IILS) and analyzed its C-terminal domain. The discreteness observed may be due to a functional constraint delineating parasite from host. The gene for L. donovani rpol IILS was picked up and sequenced. The CTD of L. donovani rpolIILS was purified as a His-tagged recombinant protein and phosphorylated with a crude kinase extract from L. donovani. An immunoblot analysis of the phosphorylated CTD and photo-crosslinked L. donovani nuclear extracts was done using anti-CTD antibody. The L. donovani rpol IILS is encoded by a single-copy gene. Its transcript is matured posttranscriptionally, with the mini-exon trans-spliced 397 bases upstream of the initiation site. The uniqueness of Leishmania rpol IILS CTD according to prediction analysis was corroborated with in vitro phosphorylation of the recombinant protein. Photoaffinity labelling of L. donovani nuclear run-on transcripts and immunoblot analysis using anti-CTD antibody could identify the active form of RNA polymerase II enzyme in this parasite. The L. donovani rpol IILS possesses a unique C-terminal extension lacking the characteristic repeats but containing serine residues as a potential phosphorylation site. Anti-CTD antiabody could recognize a single molecular species for the RNA pol II enzyme in L. donovani.


  47/172

  Tytuł oryginału: Stężenie katakalcyny w surowicy krwi chorych z przewlekłą niewydolnością nerek.
  Tytuł angielski: Katakalcin levels in patients with chronic renal failure.
  Autorzy: Bujnowska-Fedak Maria, Steciwko Andrzej, Majsnerowicz Marek, Cybulski Krzysztof, Woźniak Mieczysław, Nahaczewska Wiesława
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (1) s.43-47, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Katakalcyna (KC) jest słabo dotąd poznanym, C-końcowym-21-aminokwasowym peptydem wchodzącym w skład kalcytonoinowej rodziny peptydów. KC prawdopodobnie wywiera wpływ na różne procesy biochemiczne zachodzące w organizmie człowieka: reguluje aktywność komórek pęcherzykowych wydzielajacych trójjodotyroninę i tyroksynę, wykazuje immunoreaktywność kalcytoninową w komórkach autonomicznego układu nerwowego, jest także jednym z neuromediatorów oskrzelowych. Brak jest doniesień naukowych na temat zachowania się stężeń katakalcyny u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek (PNN). Celem pracy było więc określenie stężeń katakalcyny u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek w różnych stadiach jej zaawansowania oraz określenie ewentualnego wpływu katakalcyny na zaburzone parametry gospodarki fosforanowo-wapniowej chorych z PNN. Badania wykonano u 98 osób podzielonych na 3 główne grupy: pacjentów hemodializowanych (39 osób), pacjentów z PNN w stadium przeddializacyjnym (39 osób) oraz zdrowych (20 osób). Wartości stężeń katakalcyny, zarówno w grupie chorych hemodializowanych (17,5 pg/0,1 ml), jak i w grupie chorych w stadium przeddializacyjnym (11,04 pg/0,1 ml), nie różniły sie istotnie w stosunku do grupy kontrolnej (14,45 pg/0,1 ml). Najwyższe wartości stężeń KT odnotowano jednak u chorych hemodializowanych. W grupie tej wykazano istotną statystycznie dodatnią (+) korelację pomiędzy wartościami stężeń katakalcyny (p = 0,005) oraz kakalcyny i wapnia (p=0,026). Nie wykazano ...

  Streszczenie angielskie: Katacalcin (KC) is the C-terminal flanking peptide derived from the human calcitonin precursor. It is produced, together with calcitonin, in parafollocular C cells of the paratheroid gland. The biological function of the peptide is not well known. Katacalcin probably regulates the activity of parafollicular cells secreting triiodothyronine and thyroxin and shows calcitonin immunoreactivity in autonomic cells of the neurons system; it is one of the bronichial mediators. The initial assumption that the calcium lowering function of katacalcin has not been confirmed until now. There is also lack of information about the levels of this peptide in patients with chronic renal failure. The aim of the study was to define the blood serum concentrations of katakalcin in various stages of renal failure, as well as interaction between katakalcin and other biochemical parameters in patients with chronic renal failure. The study group consisted of 98 patients. The patients were divided into 3 main groups: haemodialysed patients (group I - 39 cases), patients on conservative treatament (grouip II - 39 cases) and healthly controls (group III - 20 individuals). Katacalcin mean blood serum concentrations were: 17.5 pg/0.1 ml - group I, 11.04 pg/01. ml - group II 14.46 pg/0.1 ml - control group, respectively. There were no significant difference between KT concentrations in haemodialysed patients (group I) and patients on conservative treatment (group II), as well as healthy controls; ...


  48/172

  Tytuł oryginału: Short- and long-term escape rhythm characteristics after radiofrequency ablation of the arterioventricular junction.
  Tytuł polski: Rytm zastępczy po ablacji łącza przedsionkowo-komorowego.
  Autorzy: Majewski Jacek, Lelakowski Jacek, Szczepkowski Jacek
  Opracowanie edytorskie: Walczak Franciszek (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (8) s.114-124, il., tab., bibliogr. 20 poz. + bibliogr. 3 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Radiofrequency (RF) ablation of the atrio-ventricular (a-v) junction is a well-established method of treatment in some patients with atrial tachyarrhythmias and fast ventricualr response, refractory to antiarrhythmic therapy. The drawback of this method is the need for pacemaker implantation and the long-term pacemaker dependency. Aim. To assess the characteristics of spontaneous escape rhythm (ER) examined during long-term follow-upin patients who underwent RF ablation of the a-v node. Methods. The study group consisted of 41 patients (20 males, 21 females, mean age 60.5 ń 11 years) who underwent RF ablation of the a-v junction with subsequent pacemaker implantation in our institution. The characteristics of ER were assessed immediately after the procedure and mean 18.9 ń14.2 months (range 6 - 55 months) later by analysing the spontaneous rhythm during a four second period when the pacemaker was switched off. Results. Immediately after RF ablation ER was present in 35 (85 p.c.) patients compared with 31 (75 p.c.) patients during long-term follow-up (NS). Three subgroups were identified: group A - 7 (17 p.c.) patients, in whom an improvement in ER characteristics was observed (restoration of ER or increase in ER rate by ň 10 beats/min); group B - 22 (54 p.c.) patients with no changes in ER parameters, and group C - 12 (29 p.c.) patients in whom ER disappeared or ER rate was slower by 10 beats/min compared with early post-procedural measurements. Patients from group had interventricular conduction disturbances prior to ablation more frequently than the patients from groups A or B...


  49/172

  Tytuł oryginału: Stężenie alergenu karalucha Bla g 2 w mieszkaniach łódzkich.
  Tytuł angielski: Cockroach allergen Bla g 2 levels in the houses in Łódź.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Jerzyńska Joanna, Stelmach Włodzimierz, Majak Paweł, Chew Ginger, Bobrowska Monika, Kuna Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.462-465, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Streszczenie polskie: Każdego roku wzrasta zachorowalność na astmę, zwłąszcza wśród dzieci. Pośród wielu przyczyn tego zjawiska zwraca się uwagę na dużą ekspozycję na alergeny domowe, gdyż coraz więcej czasu spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych. Wiele doniesień podkreśla znaczący udział alergenów karalucha w tej grupie. Analizie poddano próbki kurzu podchodzące z 39 mieszkań z regiony łódzkiego, pacjentów Poradni Alergologicznej w Zgierzu. W każdym mieszkaniu zebrano jedną próbkę kurzu z kuchni i jedną z sypialni. Stężenie alergenów karalucha w kurzu oznaczano za pomocą gotowych zestawów firmy Indoor Biotechnologies (Wielka Brytania), metodą immunoenzymatyczną ELISA. W 78 próbkach kurzu pobranych z 39 badanych mieszkań stwierdzono występowanie antygenu karalucha Bla g 2 w 43 (55,133 proc.) próbkach, w tym w 62,8 proc. próbkach pobranych z kuchni i 37,2 proc. próbkach z sypialni. We wszystkich 30 mieszkaniach z wykrytym w kurzu antygenem karalucha stężenie antygnu Bla g2 przekaraczało 8 U/g (przynajmniej w jednym z pomieszczeń). W badanej grupie większe stężenia antygenu występowały w starych domach, bez centralnego ogrzewania i w domach o niższym statusie ekonomicznym. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że częstość występowania antygenu karalucha Bla g 2 w kurzu w domach łódzkich jest znacznie większa od wartości stwierdzanych w innych krajach, a stężenia alergenu Bla g 2 wykazują zależność od charakterystyki badanych mieszkań.

  Streszczenie angielskie: Asthma morbidity increase every year, especially among children. The cause of this is multifactorial, but exposure to high levels of indoor allergens is thought to be one important factor, since we spend the large fraction of time indoors. Next to other popular indoor allergens, many studies underline the importance of cockroach allergen. In this study dust samples from 39 homes were collected. Patients were recruited from Allergy Clinica in Zgierz. In each home the sample from kitchen and bedroom were taken. After extraction Bla g 2 concnetration was measured by ELISA assay (Indoor Biotechnologies, Great Britain). Bla g 2 antigen was detected in 43 (55.13 p.c.) out of 78 samples, in 62.8 p.c. kitchen samples and 37.2 p.c. bedroom samples. In all homes with detected cockroach antigen, the levels were higher then sensitization value 8 U/g (at least in one room). The highest levels of Bla g 2 were found in old houses, without central heating and in houses with lowere income. Our results showed that concentrations of Bla g 2 antigen in homes in Łódź region, are higher than previously reported in other countries and is strongly related to the house characteristics.


  50/172

  Tytuł oryginału: Tolerancja wysiłku u pacjentów z przewlekłą elektrostymulacją serca.
  Tytuł angielski: Exercise tolerance in patients with permanent cardiac pacing.
  Autorzy: Małecka Barbara, Lelakowski Jacek, Bednarek Jacek, Majewski Jacek, Tomala Igor
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.135-139, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Tolerancja wisiłku oznacza zdolność do wykonania pracy bez głębszych zaburzeń homeostazy lub zakłóceń sprawności ustroju. Cel pracy: Ocena tolerancji wysiłku populacji pacjentów z przewlekłą stymulacją serca przeprowadzona na grupie reprezentacyjnej. Materiał i metodyka: Oceniono tolerancję wysiłku w 190-osobowej grupie chorych z przewlekłą elektryczną stymulacją serca (100 mężczyzn, 90 kobiet w wieku od 50 do 85 lat, śr. 68,6). Zła tolerancja wysiłku oznaczała pojawienie się w czasie testu 6-minutowego marszu (M6): arytmii nadkomorowej, komorowej, nadmiernego wzrostu ciśnienia tętniczego lub stenokardii. Analizowano obecność złej tolerancji wysiłku w całej 190-osobowej grupie pacjentów, jak również w wyłonionej z niej 3 podgrupach: o niskiej, średniej i dobrej wydolności wysiłkowej mierzonej wielkością pokonanego w czasie testu M6 obciążenia względnego. Poddano analizie procentowy udział schorzeń kardiologicznych w zbiorach pacjentów z dobrą i złą tolerancją wysiłku a także zachowanie się ich rytmu podstawowego. Wyniki: W całej grupie zła tolerancja wysiłku była obecna u 44,5 proc. pacjentów; w podobnym procencie u chorych z podgrup o niskiej, średniej i dobrej wydolności wysiłkowej mierzonej wielkością pokonanego obciążenia względnego. Różnice między grupami chorych o dobrej i złej tolerancji wysiłku w występowaniu schorzeń kardiologicznych i zachowaniu się rytmu podstawowego nie były istotne. Najczęstszym objawem złej tolerancji wysiłkowej okazała ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The term exercise tolerance means the ability to perform physical exercise without experiencing significant homeostasis disorders or physiological disturbances. The aim: The aim of this study was to assess the exercise tolerance in representative group of patients with permanent pacemaker. Material and method: Exercise tolerance evaluation in the group of 190 pacemaker (100 males, 90 females; aged 50-85, mean 68,6) was performed using the 6-minutes corridor walk test (M6). Poor tolerance was defined as exercise-induced supraventricular and ventricular arrhythmia, inappropriate increase of blood pressure or angina. Poor exercise tolerance was studied analyzed in entire group as well as in three subgroups characterized by: low, median, and good exercise capacity evaluated in M6 test by relative workload. The analysis of cardiac disorders proportional presence in the cohorts of good and poor exercise tolerance, as well as basic heart rate behavior had beed also carried out. Results: Poor exercise tolerance occurred in 44.5 p.c. of all patients. Its prevalence in subgroups characterized by low, median and good capacity evaluated by relative exercise loading, was evenly distributed. The differences in preexisting cardiac disorders and basic heart rate behavior between the cohorts with good and poor exercise tolerance were insignificant. Exercis induced arrythmia was the most frequent indicator of poor tolerance. Complex ventricular arrhythmia (couplets, ...


  51/172

  Tytuł oryginału: Związek nowotworów skóry z wirusami brodawczaka ludzkiego.
  Tytuł angielski: Association of skin cancers with human papillomaviruses.
  Autorzy: Majewski Sławomir, Jabłońska Stefania
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.104-109, bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Związek nowtoworów z wirusami brodawczaka (HPV) był nie uznawany do czasu wykrycia wirusów anogenitalnych w rakach narządów płciowych oraz swoistych wirusów skrnych w genetycznych rakach epidermodysplasia verruciformis (EV). Mechanizm nowotworów anogenitalnych został dobrze poznany, natomiast związek wirusów brodawczaka z rakami skóry jest nadal nie w pełni wyjaśniony, gdyż DNA wirusów EV jest obecne w tkance nowtoworowej w bardzo niewielkiej liczbie kopii i istnieją tylko pośrednie dowody serologiczne na udział EVHPV w onkogenezie (przeciwciała przeciw EVHPV5 LI i E6). Omówiona jest rola cyklu rozwojowego HPV w epdiermalnej proliferacji zarówno łagodnej, jak i złośliwej, rola czynników immunologicznych w miejscowej immunosurveillance oraz udział cytokin, wpływających na regresję i progresję nowotworów skóry. Interesujące jest przeciwwirusowe i przeciwnowotworwe działanie nowego syntetycznego związku imidozochinolinowego imiquimodu, który działa wyłącznie poprzez nasilenie miejscowej immunosurveillance. Perspektywy zastosowania profilaktycznych i terapeutycznych szczepionek przeciw wirusom HPV u chorych z nowotworami skóry są dotychczas niewielkie, chociaż szczepienia przeciw wirusom genitalnym odpowiedzialnym za nowotwory narządów płciowych są już w fazie badań klinicznych.

  Streszczenie angielskie: Association of cutaneous tumors with papillomaviruses (HPV) was not recognized until detectionof genital HPVs in anogenital tumors and of specific cutaneous HPVs in genetic cancers of epidermiodysplasia verruciformis (EV). The pathomechanism of anogenital malignancies has been extesively studied and the relation with HPV infection rather well established. Contrary to that, the association of cutaneous tumors with HPV is not clear because the EVHPV DNA is present in a very small copy numbers. However, there is indirect serolgical evidence for the presence of HPV in tumor tissue (antibodies to EVHPV5 proteins L1 and E6). EV HPV was found to be involved in the benign and malignant epidermal proliferation, whereas progression and regression of skin tumors depends on local immunosurveillance -both specific immunological factors and interplay of cytokines. Of interest is antiviral and antitumor activity of a new synthetic imidazoquinoline derivative imiquimod which enhances local immunosurveillance by release of various cytokines and chemokines. The perspectives of prophylactic and therapeutic vaccination for cutaneous HPV-assocaited tumors are still remote, whereas vaccines for anogenital tumors are already under trials.


  52/172

  Tytuł oryginału: Wyjątkowo rzadki przypadek pierwotnego tłuszczaka ucha środkowego u 8-letniej dziewczynki.
  Tytuł angielski: An extremely rare case of primary lipoma of the middle ear in a 8-year old girl.
  Autorzy: Gierek Tatiana, Klimczak-Gołąb Lucyna, Ślaska-Kaspera Aleksandra, Majzel Krystyna
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.489-491, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono niezwykle rzadki przypadek pierwotnego tłuszczaka ucha środkowego u 8-letniej dziewczynki. Zwrócono uwagę na przebieg choroby oraz niecharakterystyczne objawy imitujące przewlekłe zapalenie ucha środkowego.

  Streszczenie angielskie: Authors descirbed an extremely rare case of primary lipoma of the middle ear in 8-years old girl. A histological structure, localisation and occurens of this tumor in the temporal bone was discussed on the basis of the literature. Authors have presented symptomatology, diagnosis difficulities and treatment of primary lipoma of the middle ear. They have paid attention to the course of disease and non-characteristic symptoms, which imitated the symptoms of the chronic otitis media.


  53/172

  Tytuł oryginału: Badania psychologiczne osobowości chorych z zespołem kardiologicznym X.
  Tytuł angielski: Psychological examinations of the personality of patients with cardiac syndrome X.
  Autorzy: Chodorowski Zygmunt, Majkowicz Mikołaj, Waldman Wojciech, Ciećwierz Dariusz, Sein-Anand Jacek, Wnuk Katarzyna, Ciechanowicz Robert
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.281-285, il., bibliogr. 21 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniom psychologicznym poddano 76 pacjentów z bólami w klatce piersiowej, w tym 27 mężczyzn i 49 kobiet w wieku od 25 do 75 (średnio 49,96 ń 11,36) lat. U wszystkich pacjentów stwierdzono dodatni wynik testu wysiłkowego oraz brak zmian w tętnicach wieńcowych. Badanie psychologiczne przeprowadzono przy pomocy testu MMPI - 2 (Minesota Multiphasic Personality Inventory), zaś rozpoznanie depresji oparto o test GDS (Geriatric Depression Scale) wg J. Yesavage'a w wersji skróconej do 15 pytań. Osoby badane uzyskały najwyższe wartości średnie w skalach neurotycznych, co wskazuje na dominantę zaburzeń emocjonalnych najczęściej pod postacią zespołów hipochondryczno-pitiatycznych. Układ skal w zakresie triady neurotycznej u 37 (48,7 proc.) probantów tworzył "dolinkę psychosomatyczną". Tacy pacjenci w warunkach przewlekłych napięć skarżą się głównie na dolegliwości somatyczne, a nie psychiczne. U 25 (32,9 proc.) chorych przeważały psychologiczne objawy depresji, zaś kliniczną postać depresji rozpoznano u 17 (22,4 proc.) pacjentów.

  Streszczenie angielskie: 76 patients with chest pain including 27 men and 49 women from 25 to 75 (mean 49.96 ń 11.36) years old, were examined by means of the psychological test. All the patients showed positive exercise test and no changes in coronary arteries. Psychological test was done by the use of personality - MMPI - 2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) test and depression was diagnosed by GDS (Geriatric Depression Scale) by J. Yesavage - 15 questions version. The highest mean values in MMPI - 2 were obtained in neurotic scales. In indicates that emotional disorders in these patients emerge as hypochondriacal and hysterical neurosis. In 37 patients (48.7 p.c.) neurotic scales showed typical "conversion valley" and these who show such a change in MMPI - 2 talk mainly about somatic complains (not psychological) during long - term stress situation. In 25 (32.9 p.c.) patients single psychological symptoms of depression could be seen and depression episodes were diagnosed in 17 patients (22.4 p.c.).


  54/172

  Tytuł oryginału: Kliniczna ocena stosowania lasera CO2 do przedprotetycznej korekty tkanek miękkich na podstawie własnych sześcioletnich obserwacji.
  Tytuł angielski: The clinical evaluation of using laser CO2 for correction of prosthetic base mucosa-six years study.
  Autorzy: Wiśniewska Grażyna, Majewski Stanisław, Loster Bartłomiej W.
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (2) s.69-75, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono sześcioletnie obserwacje grupy 620 pacjentów, u których wykonano zabiegi korygujące w zakresie tkanek miękkich jamy ustnej laserem CO2, w celu poprawienia warunków do funkcjonowania protez zębowych. Oceniano subiektywne odczucia pacjentów w trakcie i po zabiegu, czas trwania zabiegu, czas gojenia, możliwe powikłania oraz skuteczność dokonanych korekt. Uzyskane wyniki pozwalają na pozytywną ocenę tej metody zarówno w odniesieniu do techniki zabiegowej, jak i odległych wyników leczenia. Zabieg wykonywany techniką laserową nie jest obciążający dla pacjenta i można go bezpiecznie stosować u osób w podeszłym wieku. Okres gojenia trwa ok. 10 dni, bez stanów zapalnych i znacznych dolegliwości bólowych. Po wygojeniu nie stwierdza się blizn i nawrotów stanów przerostowych, co ma istotne znaczenie dla następowego leczenia protetycznego.

  Streszczenie angielskie: There were presented six years study of using laser CO2 for correction of prosthetic base mucosa. 620 patients were treated to improve the stability of prosthetic restorations. The subjective patients feelings were examined time of treatment, healing time, possible complications and efficiency of performed corrections. The results give permission for positive estimation of used method of treatment. Received positive long effects of apply treatment which related in improvement of prosthetic base conditions for different. sorts of prosthetic reconstructions.


  55/172

  Tytuł oryginału: Thrombopoietin, but not cytokines binding to gp130 protein-coupled receptors, activates MAPKp42/44, AKT, and STAT proteins in normal human CD34+ cells, megakaryocytes, and platelets.
  Autorzy: Majka Marcin, Ratajczak Janina, Villaire Gaston, Kubiczek Krystyna, Marquez Leah A., Janowska-Wieczorek Anna, Ratajczak Mariusz Z.
  Źródło: Exp. Hematol. 2002: 30 (7) s.751-760, il., tab., bibliogr. 51 poz.
  Sygnatura GBL: 305,749

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Objective: The development of megakaryocytes is regulated by thrombopoietin (TPO), which binds to the c-mpl receptor, and by several other cytokines such as interleukin (IL)-6, IL-11, leukemia inhibitory factor (LIF), cilliary neurotropic factor (CNTF), and oncostatin (OSM), which bind to gp130 protein-coupled receptors. We attempted to identify signal transduction pathways activated by these factors in normal human megakaryocytes. Materials and methods: To better understand the role of these factors in normal human megakaryopoiesis we studied their effect on 1) purified human bone marrow-derived CD34+ cells, 2) human ŕIIbá3+ cells (shown by immunophenotypical and morphological criteria to be megakaryoblasts), which had been expanded ex vivo from CD34+ cells in chemically defined artificial serum, and 3) gel-filtered human peripheral blood platelets. Further, in an attempt to correlate the influence of these factors on cell proliferation and survival activation of signal transduction pathways, we evaluated their effect on the phosphorylation of MAPK p42/44 and activation of PI-3K-AKT and JAK-STAT proteins in these various cell types. Results: Using serum-free liquid cultures, we found that only TPO and IL-6 protected CD34+ cells and megakaryocytes from undergoing apoptosis (decrease in annexin-V binding, PARP cleavage, and activation of caspase-3). Moreover, only TPO when used alone and IL-6 only when used in combination with TPO, stimulated the growth of human colony-forming unitmegakarocytes (CFU-Meg) in semisolid serum-free medium...


  56/172

  Tytuł oryginału: Jatrogenne zapalenie otrzewnej.
  Tytuł angielski: Iatrogenic peritonitis.
  Autorzy: Majdan Maria, Wańkowicz Zofia
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (2) s.84-87, tab., bibliogr. 40 poz., sum. - 6 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Postępy w leczeniu dializą otrzewnową Licheń Stary 27-29.04. 2001
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jatrogenne zapalenia otrzewnej są niezamierzonymi powikłaniami procedur terapeutycznych, bądź diagnostycznych wykonywanych u chorych leczonych przewlekłą dializą otrzewnową. W pracy przeanalizowano przyczyny jatrogennych zapaleń otrzewnej oraz przedstawiono propozycję zapobiegania tym powikłaniom.

  Streszczenie angielskie: Iatrogenic peritonitis is a group of unfavorable side effects of diagnostic or therapeutic procedures performed in patients on chronic peritoneal dialysis. In our paper we analysed the causes, as well as different methods of prophylaxis to prevent iatrogenic peritonitis.


  57/172

  Tytuł oryginału: Zaburzenia równowagi potasowej u dializowanych. Diagnostyka i leczenie.
  Tytuł angielski: Disturbances of the potassium homeostasis in dialysed patients. Diagnosis and treatment.
  Autorzy: Majdan Maria
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (2) s.120-125, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum. - 4 Krakowskie Dni Dializoterapii - sesja pt. Wybrane zagadnienia dotyczące zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej u dializowanych Kraków 07-09.09. 2000
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Hiperpotasemia jest stanem zagrażającym bezpośrednio życiu chorego dializowanego. Często przebiega bez wyraźnych objawów klinicznych. W pracy omówiono mechanizmy regulujące rozmieszczenie potasu w organizmie ze szczególnym uwzględnieniem specyficznej sytuacji chorego ze schyłkową niewydolnością nerek własnych, hemodializowanego i dializowanego otrzewnowo. Omówiono usuwanie potasu w czasie hemodializy i dializy otrzewnowej. Dokonano również porównania usuwania potasu w różnych schematach dializacyjnych i przedstawiono schematy leczenia zaburzeń gospodarki potasowej u dializowanych.

  Streszczenie angielskie: Hyperkalemia is a clinical condition potentially lethal for dialysed patients. Very often it progresses without clinical symptoms. In this review we present several mechanisms determining uneven distribution of potassium in the human body and prevention of hyperkalaemia under physiological conditions. We also analyze specific situations concerning potassium handling in patients with advanced chronic renal failure on hemodialysis and peritoneal dialysis. Problems connected with removal of potassium during hemodialysis and peritoneal dialysis are also analyzed in this review.


  58/172

  Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo stosowania zarejestrowanych w Polsce szczepionek przeciwko odrze, śwince i różyczce - badanie porównawcze u dzieci łódzkich.
  Autorzy: Majda-Stanisławska Ewa, Bednarek Małgorzata
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.275-278, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy porównano częstość występowania niepożądanych działań ubocznych po szczepieniu przeciwko odrze, śwince i różyczce za pomocą szczepionek zalecanych w polskim Programie Sszczepień ochronnych z 2001 roku. W wyniku obserwacji prowadzonej przez 30 dni po szczepieniu 100 sześcioletnich dzieci wykazano, że u 50 z nich szczepionych szczepionką Priorix objawy w miejscu szczepienia (zaczerwienienie, obrzęk) pojawiały się statystycznie znamiennie rzadziej niż u pozostałych 50 szczepionych MMR-II (odpowiednio 2 proc. i 16 proc., p = 0,02). Częstość występowania objawów ogólnych była także mniejsza po szczepieniu Prorix, niż po MMR-II; dla gorączki i nieżytu nosa różnica ta była istotna statystycznie: odpowiednio 2 proc. i 16 proc., p = 0,03 oraz 10 proc. i 25 proc.; p = 0,01).

  Streszczenie angielskie: Frequency of unwanted side effects after vaccination against measles, mumps and rubella with the used of vaccines accepted by polish National Vaccination Program 2001 has been estimated. Observation was performed 30 days after vaccination in a group of 100 children. It was revealed that in 50 children vaccinated with Priorix local symptoms (redness and swelling) occurred less frequently than in 50 children vaccinated with MMR-II (2 p.c. versus 16 p.c., p = 0.02). General symptoms were also less frequent after vaccination with Priorix than with MMR-II; for fever and rhinitis the difference was statistically significant (2 p.c. and 16 p.c.; p = 0.03 for fever and 10 p.c. and 25 p.c., p = 0.01 for rhinitis respectively).


  59/172

  Tytuł oryginału: Wpływ acetonidu triamcinolonu, montelukastu, nedokromilu sodu, formoterolu na eozynofilę krwi obwodowej i stężenie ECP w surowicy oraz przebieg kliniczny astmy u dzieci.
  Tytuł angielski: Effect of triamcinolone acetonide, montelukast, nedocromil sodium, formoterol on eosinophil blood counts, ECP serum levels and clinical parameters in children with asthma.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Grzelewski Tomasz, Stelmach Włodzimierz, Majak Paweł, Jerzyńska Joanna, Górski Paweł, Kuna Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.208-213, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • hematologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Uszkodzenie nabłonka dróg oddechowych, w którym pośredniczą eozynofile, jest głównym mechanizmem patogenetycznym w astmie. Glikokortykosteroidy mają potwierdzon właściwości przeciwzapalne, natomiast wpływ formoterolu, montelukastu i nedokromilu na mediatory zapalenia jest badany. Liczba eozynofilów we krwi obwodowej i stężenie eozynofilowego białka kationowego (ECP) w surowicy są często używane jako markery klinicznego monitorowania aktywności choroby. Celem tego badania było określenie wpływu terapii triamcinolonem, montelukastem, nedokromilem oraz formoterolem na liczbę eozynofilów w krwi obwodowej i stężenie ECP w surowicy oraz parametry kliniczne. Badanie randomizowane (8-tygodniowe) prowadzone było metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanej placebo i przeprowadzono je u 154, dzieci z umiarkowaną astmą atopową. Chorzy zostali zrandomizowani i rozmieszczeni w grupach otrzymujących 40 ćg triamcinolonu (n - 28); 5 lub 10 mg (zależnie od wieku) montelukastu (n - 27); 24 ćg formoterolu (n - 28); 16 mg nedokromilu sodu (n - 26) lub placebo (n - 45). Badanie ukończyło 140 dzieci. Po leczeniu triamcinolonem i montelukastem eozynofilia krwi obwodowej istotnie obniżyła się, a po leczeniu triamcinolonem, montelukastem i nedokromilem uzyskano obniżenie stężenia ECP w surowicy; parametry kliniczne uległy statystycznie istotnej poprawie po leczeniu każdym lekiem; efekt leczenia triamcinolonem był najsilniejszy. Średnia liczba eozynofilów we krwi obwodowej przed i po leczeniu ...

  Streszczenie angielskie: Eosinophil-mediated damage to the respiratory epithelium is a major pathogenetic mechanism in asthma. Glucocorticoids have confirmed pathogenetic mechanism in asthma. Glucocorticoids have confirmed antiinflammatory properties and effect of formoterol, montelukast and nedocromil on markers of inflammation has been studied. Eosinophil blood counts and eosinophil cation protein (ECP) serum level are often use as markers of clinical monitoring of the disease activity. To evaluate the effect of treatment on allergic inflammation, we measured eosinophil blood counts and ECP serum level, and clinical parameters before and after 4 weeks treatment with triamcinolon, montelukast, nedocromil, formoterol. It was 8 week, placebo-controlled and randomized, double blind trial fo 154 children with moderate atopic asthma. Patients were randomly allocated to receive 400 mg triamcinolon (n = 28), 5 or 10 mg (according to age) montelukast (n = 27), 16 mg nedocromil (n = 26), 24 ćg formoterol (n = 28) or placebo (n = 45). 140 children completed the study. After treatment with triamcinolon and montelukast eosinophil blood counts significantly decreased, after treatment with triamcinolon, montelukast and nedocromil ECP serum level significantly decreased; all clinical parameters improved after treatment with each drug; treatment with triamcinolon had the strongest effect on most parameters (except of FEV1). Mean eosinophil blood counts before and after treatment with triamcinolon were ...


  60/172

  Tytuł oryginału: Wpływ nedokromilu sodu na stężenie IL-4 i IgE w surowicy dzieci chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Nedocromil sodium decreased serum levels of IL-4 and IgE in children with asthma.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Grzelewski Tomasz, Stelmach Włodzimierz, Majak Paweł, Jerzyńska Joanna, Górski Paweł, Kuna Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.214-217, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W drogach oddechowych ludzi chorujących na astmę zwiększone jest stężenie proalergicznej interleukiny IL-4, która jest podstawową cytokiną regulującą wiele etapów zapalenia alergicznego. IL-4 wraz z IL-13 stanowią główny bodziec do podjęcia przez limfocyty B wytwarzania immunoglobulin klasy E mających ogromne znaczenie w astmie atopowej a taką jest w 90 proc. astma dziecięca. Mechanizm działania nedokromilu sodu, chętnie stosowanego u dzieci, jest dyskutowany. Nasze wcześniejsze badanie na temat wpływu nedokromilu na różne markery zapalenia wykazało obniżenie stężeń IL-4 i IgE w surowicy po monoterapii u 15 dzieci chorych na astmę oskrzelową. Obecnie przeprowadziliśmy badanie na większej grupie chorych. Celem badania było określenie wpływu miesięcznej monoterapii nedokromilem sodu na stężena IL-4 i IgE w surowicy oraz objawy kliniczne i nadreaktywność oskrzeli u dzieci chorych na astmę atopową umiarkowaną. Było to 8-tygodniowe badanie randomizowane, z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane przy użyciu placebo, przeprowadzone u 81 dzieci z umiarkowaną astmą atopową, uczulonych na roztocza kurzu domowego. Chorzy zostali zrandomizowani i zakwalifikowani do grup otrzymujących nedokromil sodu w dawce 2 wziewy (0,002 g/wziew) 4 razy dziennie (n = 34) lub placebo (n = 47). Badanie ukończyło 69 dzieci. Po terapii nedokromilem stwierdzono istotne obniżenie stężenia IL-4 oraz IgE w surowicy a także znaczne zmniejszeie objawów klinicznych i nadreaktywności. Średnie stężenia IL-4 w ...

  Streszczenie angielskie: Levels of pro-allergic cytokine IL-4 are increased in asthmatic airways, contributing to allergic inflammation. IL-4 and IL-13 are the most important factors in production of class E immunoglobulin, playing major role in childhood atopic asthma. The mechanism of effect of nedocromil, often prescribed in children, has been discussed. Our previous study on the effect of nedocromil on different inflammatory markers, showed decreased levels of IL-4 and IgE after monotherapy in 15 asthmatic children. The purpose of this study was to define the effect of treatment with nedocromil on serum level of IL-4 and IgE, clinical symptoms and bronchial hyperreactivity (BHR) in children with moderate atopic asthma. It was 8 week, placebo-controlled and randomized, double blind trial of 81 children with moderate atopic asthma allergic to dust mite. Patients were randomly allocated to receive nedocromil sodium two puffs four times daily (0.002 g/puff) (n = 34) or placebo (n = 47).69 children completed the study. After treatment with nedocromil the levels of IL-4 and IgE in blood serum in study group significantly decreased, and all cinical parameters improved. Mean levels of IL-4 in serum before and after treatment with nedocromil were 0.13 pg/ml ń 0.01 and 0.12 pg/ml ń 0.02 respectively (p 0.01). Mean serum levels of IgE before and after treatment with nedocromil were 556.83 IU/ml ń 201,3 and 485 IU/ml ń 200.5 respectively (p 0.02). This study demonstrate that one possible way by ...


  61/172

  Tytuł oryginału: Cockroach allergy and exposure to cockroach allergen in Polish children with asthma.
  Autorzy: Stelmach I., Jerzyńska J., Stelmach W., Majak P., Chew G., Górski P., Kuna P.
  Źródło: Allergy 2002: 57 (8) s.701-705, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 302,302

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Bacgriund: Asthma morbidity increases every year, especially among children, and exposure to high levels of indoor allergens is a very important factor. We evaluated the prevalence and exposure to cockroach (CR) allergen in asthmatic children in Poland, and also tested the hypothesis that asthma with allergy to CR is more severe than with allergy to other antigens. Methods: One hundred and sixty children with asthma were examined, had skin prick tests (SPT) with common and CR allergens, underwent spirometry, and provocation tests to histamine. Children with positive SPT to CR had measured specific IgE levels to this antigen and Bla g 2 concentrations were measured in their homes. Results: The most common allergen, was dust mite 51.3 p.c., followed by pollen 48.8 p.c. and CR allergen 24.3 p.c. In children with CR sensitivity, 13 p.c. had mild ashma, 26 p.c. moderate and 61 p.c. had severe asthma. Their levels forced expiratory volume in one second (FEV1), and te provocative concentration of histamine that caused a 20 p.c. fall in FEV1 (PC20), were statistically lower than in the group of children with other than CR allergies. Bla g 2 antigen was detected in 55.13 p.c. samples. The highest levels of Bla g 2 were found in old houses, without central heating, and in houses with lower income. Conclusion: In Polish children, CR allergen is a very important factor of sensitivity. Concentratins of Bla g 2 in homes are higher than previously reported in other European countries, and are strongly related to the houses' characteristics. Also, children with CR hypersensitivity have severe asthma more often than children with other allergies.


  62/172

  Tytuł oryginału: Elastaza neutrofilowa krwi pępowinowej w diagnostyce zakażeń noworodków urodzonych o czasie i urodzonych przedwcześnie.
  Tytuł angielski: Neutrophil elastase level in cord blood and diagnosis of infection in mature and premature neonates.
  Autorzy: Laskowska-Klita Teresa, Czerwińska Barbara, Maj-Pucek Małgorzata
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (1) s.13-21, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oznaczono stężenie elastazy neutrofilowej (EN) w krwi pępowinowej 143 noworodków. Określono średnie stężenia EN dla 4 grup noworodków: A - Urodzone o czasie bez infekcji; B - Urodzone o czasie z infekcją; C - Wcześniaki bez infekcji; D - Wcześniaki z infekcją. U noworodków urodzonych przed czasem stwierdzono niższe niż u noworodków dojrzałych stężenia elastazy. Średnie stężenie EN było znamiennie obniżone u wcześniaków zdrowych (p 0,0001) i chorych (p 0,05) w porównaniu z odpowiadającymi grupami noworodków urodzonych o czasie - (A i B). Stężenia powyżej górnej granicy zakresu przyjętego za referencyjny - 209,3 ćg/L (95 percentyl wartości w grupie A) stwierdzono u 87 proc. dojrzałych noworodków z infekcją i u 6 proc. wczesniaków z infekcją. U 97 proc. wcześniaków wartość stężeń elastazy znajdowały się w obrębie lub poniżej tego przedziału. W świetle uzyskanych wyników stężenie EN w krwi pępowinowej zależy od dojrzałości noworodka mierzonej tygodniami życia płodowego. Stwierdzono, że stężenie elastazy w krwi pępowinowej może być dobrym wskaźnikiem zapaleń u noworodków urodzonych o czasie. W przypadku noworodków urodzonych przedwcześnie, przy określaniu wartość i diagnostycznej elastazy należy uwzględnić wartości referencyjne ustalone wg wieku płodowego noworodka.

  Streszczenie angielskie: We determined the concentration of umbilical cord blood neutrophil elastase (EN) in 143 neonates. The infants were divided into four groups: A - Term non-infected, B - Term infected, C - Preterm non-infected., D - Preterm infected. In the study a low concentration of cord blood elastase in premature children was found. It was significantly lower in peterm non-infected (p 0,001) and infected (p 0,05) neonates than in non-infected term children. In full-term infected neonates mean concentration of elastase was markedly (p 0,001) higher as compared to term healthy ones. 87 p.c. values of cord blood elastase measured in full-term infected neonates and 6 p.c. in pretem ones exceed the upper limit reference interval (209,3 ćg/L) while 97 p.c. measurements in preterm neonates (all with and without clinical signs of infection) were within the reference range. We conclude that signifixcant differences in elastase level in the cord blood depend on age of gestation at deolivery. Theses age-dependent diffrerences of of elastase concentration can be taken into consideration and examinatuon of cord blood elastase concentration may provide a valuable indicator in early diagnosis of sepsis in neonates. In full-term neonates cord blood neutrophil elastase is a good marker of infection.


  63/172

  Tytuł oryginału: Przydatność śródoperacyjnej echokardiografii przezprzełykowej do oceny odwracalnych zaburzeń kurczliwości lewej komory.
  Tytuł angielski: The value of intraoperative transesophageal echocardiography for the assessment of reversible left ventricular wall motion abnormalities.
  Autorzy: Szulczyk Anna, Szwed Hanna, Pasierski Tomasz, Kasprzyk Zbigniew, Żelazny Piotr, Majstrak Franciszek, Kośmicki Marek, Kowalik Ilona
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.219-224, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Ocena żywotności mięśnia sercowego w przebiegu choroby wieńcowej umożliwia przewidywanie poprawy kurczliwości lewej komory (LK) po pomostowaniu aortalno-wieńcowym (CABG). Cel pracy: Porównanie oceny obszarów zamrożonego mięśnia LK za pomocą badania echokardiograficznego połączonego z wlewem małych dawek dobutaminy (EMD) i śródoperacyjnej echokardiografii przezprzełykowej (TEE) u chorych po zawale serca (ZS) poddawanych CABG i pooperacyjnej funkcji lewej komory w rocznej obserwacji. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 39 chorych (36 M) po przebytym pierwszym ZS. EMD było wykonywane 1 - 4 dni przed zabiegiem operacyjnym, TEE - przed i bezpośrednio po CABG. Grupa 34 spośród 39 prezentowanych chorych pozostawała w rocznej obserwacji, po 3 i 12 miesiącach od CABG oceniano funkcję LK. Zaburzenia kurczliwości LK określano wskaźnikiem zaburzeń kurczliwości (WZK). Wyniki: W EMD 24 proc. segmentów poprawiało swoją kurczliwość, w TEE - 37 proc. WZK uległ poprawie w czasie EMD (1,94 ń 0,37 vs. 1,8 ń 0,32, p 0,0001) i po CABG (2,15 ń 0,49 vs. 1,91 ń 0,48, p 0,0001). Kurczliwość LK oceniano po 3 miesiącach od CABG nie różniła się od badania przedoperacyjnego, dopiero po 12 miesiącach WZK uległ poprawie (1,91 ń 0,39 vs. 1,77 ń 0.4, p 0,01). U 19 chorych poprawa funkcji LK obserwowana w EMD i w TEE występowała w obszarze zaopatrywanym przez te same tętnice. Wnioski: Metoda TEE umożliwia wykazanie poprawy funkcji LK bezpośrednio po CABG, trwały powrót czynności ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The identification of hibernating myocardium in patients with coronary artery disease can be used to predict the improvement of left ventricular (LV) contractility after coronary artery bypass graftion (CABG). Aim of this study: The aim of the study was to compare the detection of hibernating myocardium by meas of low dose dobutamine echocardiography (LDE) and impraoperative transesophageal echocardiography (TEE) in patients after myocardial infraction (MI) and CABG remaining on 12-month observation period. Material and methods: The study group of 39 subjests (36 male) after the MI. Each subject underwent LDE 1 - 4 days before CABG, TEE was performed before and immediately after CABG. A group of 34 patients was on 12-month observation period, LV function was evaluated 3 and 12 months after CABG. The disorders of LV contractility were determined with wall motion score index (WMSI). Results: In LDE 24 p.c. of segments improved their contractility, in TEE - 37 p.c.. WMSI improved during LDE (1.94 ń 0.37 vs. 1.8 ń 0.32, p 0.0001) and after CABG (2.15 ń 0.49 vs. 1.91 ń 0.48, p 0.0001). The LV contractility evaluated 3 months after CABG was the same as before surgical revascularisation, WMSI improved 12 months after CABG (1.91 ń 0.39 v.s. 1.77 ń 0.4, p 0.01). In 19 patients improvement in LV function observed during LDE and TEE appeared in the region supplied by the same coronary arteries. Conclusions: TEE demonstrates an improvement in LV function ...


  64/172

  Tytuł oryginału: Zabiegi chirurgiczne stosowane w zespołowym leczeniu pacjentów z zatrzymanymi kłami.
  Tytuł angielski: Surgical procedures used in the complex treatment of patients with impacted canines.
  Autorzy: Romankiewicz Piotr, Majewski Piotr, Stós Wojciech
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (4) s.237-241, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono zespołowe postępowanie chirurgiczno-ortodontyczne w leczeniu zatrzymanych kłów ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych zabiegów chirurgicznych. Przedstawiono opis przypadków klinicznych dla zilustrowania różnych sposobów wykonywania chirurgicznej części leczenia, w zależności od położenia zatrzymanego kła. Na podstawie doświadczenia własnego i danych z piśmiennictwa podkreślono konieczność ścisłej współpracy pomiędzy ortodontą i chirurgiem zarówno na etapie planowania sposobu leczenia, jak i podczas wykonywania zabiegów chirurgicznych.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the complex surgical and orthodontic treatment of impacted canines, with particular emphasis being given to surgical procedures. A description of several clinical cases has been presented to illustrate different methods of surgical treatment, depending on the position of the impacted canine. In the light of their own experience and data from the literature, the authors emphasise the necessity for close co-operation between the orthodontist and the surgeon, both at the treatment planning stage and during the surgical procedures.


  65/172

  Tytuł oryginału: Folia Histochemica et Cytobiologica
  Tytuł polski: Characterization of afferent and efferent galanin-containing nerve fibres in the porcine ovary.
  Autorzy: Majewski Mariusz, Kaleczyc Jerzy, Wąsowicz Krzysztof, Bossowska Agnieszka, Gonkowski Sławomir, Klimaschewski Lars
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (3) s.261-268, il., tab., bibliogr. 42 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie

  Streszczenie angielskie: Double-lebelling immunofluorescence combined with retrograde tracing revealed three subpopulations of galaninimmunoreactive nerve fibres innervating the porcine ovary. The first group originated in ipsilateral dorsal root ganglia Th11-L5 and exhibited colocalization with substance P-, but not with tyrosine-hydroxylase- or dopamine-á-hydroxylase-immunoreactivity. These fibres supplied primordial follicles and large arteries of the ovarian hilus. The second group, arising from the sympathetic inferior mesenteric ganglion, was galanin-immunoreactive, but non-reactive to substance P-, dopamine-á-hydroxylase- or tyrosine-hydroxylase-antisera. Fibres of this type were sparsely distributed in the ovarian cortex. They were observed in connection with small cortical arterioles or in the ovarian cortical stroma. The third group of galanin-containing nerve terminals originated from postganglionic neurons located in sympathetic chain ganglia Th15-L3 and S1. Most of them contained tyrosine-hydroxylase- and dopamine-á-hydroxylase-immunoreactivity. This subset of galanin-positive nerve fibres was the least frequent and was almost exclusively associated with cortical arterioles. The findings are indicative of an involvement of galanin in autonomic and sensory neuronal functions in the ovaries, possibly control of follicle maturation and blood flow.


  66/172

  Tytuł oryginału: Wyznaczenie progu słyszenia dla wysokich częstotliwości u młodzieży zamieszkałej na Górnym Śląsku.
  Tytuł angielski: The estimation of hearing threshold for high frequencies in children from Upper Silesia.
  Autorzy: Gierek Tatiana, Klimczak-Gołąb Lucyna, Majzel Krystyna, Zbrowska-Bielska Danuta
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.345-352, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przedstawiono w pracy wyniki pmiarów progowych przewodnictwa powietrznego (p.p.) w rozszerzonym zakresie wysokich częstotliwości(w.cz.) u 61 osób "otologicznie zdrowych" poniżej 20 roku życia. Podzielono ich na dwie podobne liczebine grupy wiekowe: A i B. Wszyscy byli mieszkancami miast Górnego Śląska. Wyniki powyższe pozwoliły na wyznaczenie wartości zera audiometrycznego dla użytkowanego do badań audiometru.

  Streszczenie angielskie: Study was carried out in frequency range 8-19 kHz with audiometer AS 10 HF. Lack of internationally accepted reference value of the hearing threshold of air conduction at extended frequency range resulted in own evaluation of the audiometric zero point for air conduction at the range 8-18 kHz in "otologically healthy" subjects younger than 20 years. They were divided into subgroup A and B according to age. Investigation of the threshold values for air conduction at extended range of high frequencies were base for evaluation of the audiometric zero value for used equipment.


  67/172

  Tytuł oryginału: Novijj oksidaznijj metod viznachenija vmistu L-laktatu.
  Tytuł angielski: A new oxidase-coupled colorimetric method for L-lactate assay.
  Autorzy: Pavlishko G. M., Majjdan M. M., Sibirnijj A. A., Gonchar M. V.
  Źródło: Ukr. Biokhim. Zh. 2002: 74 (2) s.134-139, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: A new oxidase-coupled colorimetric method for analysis of L-lactate in biological fluids has been developed withous use of peroxidase. The methods is based on lactate oxidase-catalysed transformation lactate to pyruvate which is determined photometroically in the next dye-produing reaction of 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone (MBTH) in the presence of ferric ions. Sensivity of the method is estimated as 0.1 micromole of analyte in 4-ml of reaction mixture. Linearity is observed in the range 0.1 - 1.0 micromole of L-lactate in sample (r = 0.99943; p 0.0001). The developed method has been adapted for assay of L=lactic acid in kefirs and yogurts.


  68/172

  Tytuł oryginału: Betulinic acid, a potent inhibitor of eukaryotic topoisomerase I: identification of the inhibitory step, the major functional group responsible and development of more potent derivatives.
  Autorzy: Chowdhury Arnab Roy, Mandal Suparna, Mittra Bidyottam, Sharma Shalini, Mukhopadhyay Sibabrata, Majumder Hemanta K.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.BR254-BR260, il., tab., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Background: Betulinic acid, a naturally abundant, plant derived, pentacyclic triterpenoid possesses anti-HIV, anti-malarial and anti-inflammatory properties and has recently emerged as a potent anti-tumor compound. This study explores the mode of action of betulinic acid on eukaryotic topoisomerase I and identifies the major functional group responsible along with more potent derivatives. Material/Methods: Topoisomerase I relaxation activity was electrophoretically measured by the decreased mobility of the relaxed monomers followed by ethidium bromide staining. DNA cleavage was studied by electrophoretic separation of the nicked monomers from the relaxed and supercoiled monomers in presence of ethidium bromide. In-vivo DNA cleavage was studied in blasted mouse splenocytes by the SDS-K+ trapping of 3H-DNA-topoisomerase I-camptothecin ternary complex. Results: Betulinic acid exerts its inhibitory effect by preventing topoisomerase I-DNA interaction as a result of which the 'cleavable complex' is not formed. In consequence, it also acts as an antagonist to camptothecin-mediated cleavage. A series of analogues modified at C-3, C-17 and C-20 positions of betulinic acid were subsequently assayed for inhibition of topoisomerase I catalytic activity. Replacemnt of the 17-carboxylic group reduces the inhibitory effect and decarboxylation leads to the complete loss of inhibitory effect. Conclusion: This study is the first detail report of betulinic acid as a very potent inhibitior of eukaryotic topoisomerase I and highlights the necessity of the carboxylic functional group. Dihydro betulinic acid is the most potent (IC50 = 0.5 ćM) pentacyclic triterpenoid to inhibit eukaryotic topoisomerase I till date and can be exploited as a strong candidate for anti-tumor drug designing.


  69/172

  Tytuł oryginału: Przypadek obustronnie przedłużonych wyrostków rylcowatych.
  Tytuł angielski: A case of bilaterally elongated styloid processes.
  Autorzy: Gierek Tatiana, Zbrowska-Bielska Danuta, Majzel Krystyna
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.713-715, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono opis przypadku chorej z symetrycznie przedłużonymi wyrosktami rylcowatymi, które objawiały się jednostronnymi objawami zespołu Eagle'a. Nadmiernie długi prawy wyrostek rylcowaty resekowano chirurgicznie po wykonaniu diagnostyki radiologicznej.


  70/172

  Tytuł oryginału: Formalin-induced pain and ć-opioid receptor density in brain and spinal cord are modulated by A1 and A2a adenosine agonists in mice.
  Autorzy: Borghi Valentina, Przewłocka Barbara, Labuz Dominika, Maj Marcin, Ilona Obara, Pavone Flaminia
  Źródło: Brain Res. 2002: 956 (2) s.339-348, il., tab., bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 312,085

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The effects of adenosine analogues on pain have been shown to depend on the subtype receptor involved as well as on the nociceptive stimuli and on the route of administration. In the first exeperiment of the present study intraperitoneal administration of the A1 receptor agonist N**6-cyclopentyladenosine (CPA) (0.015, 0.03, 0.09, 0.15, 0.21, 0.3 mg/kg) induced dose -dependent analgesia to formalin pain in both phases characterizing the test. The A2a receptor agonist 2-[p]2-(carbonyl-ethyl)-phenyethylamino]-5'-N-ethylcarboxaminoadenosine (CGS21680) (0.025, 0.05, 0.1, 0.15 mg/kg) significantly affected behavioral responses to formalin only during the early phase. In the second experiment the interaction between adenosine and the opioid system was investigated through both behavioral and neurochemical studies. The opioid antagonist naltrexone (0.1 mg/kg) did not affect the antinociception induced by CPA (0.21 mg/kg) and CGS21680 (0.05 mg/kg). Autoradiographic studies showed that formalin administration significantly modified ć-opioid receptor density in the superficial laminae of the spinal cord and in the paracentral thalamic nucleus, contralateral to the side of formalin injection. CPA and CGS21680 counteracted these effects induced by formalin. In conclusion the present study confirms and extends the role of A1 and A2a adenosine receptors in the modulation of inflammatory pain and their interaction with the ć-opioid system, and suggests further invetigation of these purinergic receptors from a therapeutic perspective.


  71/172

  Tytuł oryginału: Zastosowanie mikrometody do oceny apoptozy neutrofilów krwi pełnej u pacjentów poddanych hemodializie : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Majewska Ewa; Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego Instytut Nauk Podstawowych, Zakład Patofizjologii i Immunologii Klinicznej w Łodzi
  Źródło: - Łódź, WAM 2002, 118 s. : il., tab., bibliogr. 280 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro


  72/172

  Tytuł oryginału: Oponiaki torbielowate: opis trzech przypadków.
  Tytuł angielski: Cystic meningioma: three cases' report.
  Autorzy: Maj Bogusław, Łątka Dariusz, Kita Paweł
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (1) s.199-206, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Oponiaki z towarzyszącą torbielą są to guzy rzadko spotykane. Poniżej opisano trzy przypadki pacjentów z oponiakiem torbielowatym. Obraz tomograficzny tych guzów pododny jest wyglądem do guzów z pochodzenia glejowatego lub przerzutowego, co może sprowokaować niewłaściwą diagnozę przedoperacyjną. W materiale z lat 1997 - 1999 Oddziału Neurochirurgii w Opolu, stwierdzono 3 oponiaki torbielowate z 55 wszystkich oponiaków co stanowi 5.4 p.c. i zbliżone jest do częstości podawanej w piśmiennictwie, która najczęściej wynosi ok. 10 proc.

  Streszczenie angielskie: Meningioma with cystic components is not a commonly encountered tumor. We report three patients with cystic menangioma histologically confirmed. Tomographic images of these tumours resembled those of a glial or metastatic origin with cystic or necrotic changes and were easily confused. In a 2-year period (1997 - 1999) in our Department we had three patients with cystic menangioma who account for 5.4 p.c. of all patients with menangiomas we have.


  73/172

  Tytuł oryginału: [Dr Stanisław Gendera - wspomnienie pośmiertne].
  Autorzy: Majewski J.
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (13) s.654-655, il.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Gendera
 • Stanisław 1912-2001


  74/172

  Tytuł oryginału: Polipy dolnego odcinka przełyku u dzieci.
  Tytuł angielski: Lower oesophagus polyps in children.
  Autorzy: Ignyś Iwona, Klincewicz Beata, Bączyk Iwona, Majewski Przemysław
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (3) s.177-181, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Polipy górnego odcinka przewodu pokarmowego są rzadką patologią wieku dziecięcego. U pacjentów dorosłych mogą być one również formą nowotworu złośliwego, takiego jak m.in. rak płaskonabłonkowy (epidermoid carcinoma) czy gruczolakorak (adenocarcinoma). Wczesne wykrywanie tych zmian oraz wczesne wykonanie zabiego chirurgicznego zwiększają szansę wyleczenia tych chorych. Cel pracy: Celem pracy była ocena częstości występowania polipów dolnego odcinka przełyku u dzieci poddanych badaniom w Pracowni Endoskopowej Instytutu Pediatrii w latach 1992-2001 oraz metody ich leczenia. Materiał i metody: Przeanalizowano 8000 badań endoskopowych wykonanych u dzieci w wieku od 3 do 18 r.ż. oraz sposoby postępowania leczniczego u dzieci z polipami dolnego odcinka przełyku. Polipy dolnego odcinka przełyku stwierdzono u 26 dzieci, co stanowi 0,32 proc. badanych. Rozpoznano brodawczaka płaskonabłonkowego (papilloma planoepitheliale) u 21 dzieci, gruczolaka cewkowego (adenoma tubulare) u 2 pacjentów oraz polipa hyperplastycznego (polypus hyperplasticus) u 3 dzieci. W 5 przypadkach wykonano polipektomię. U 11 z grupy 26 dzieci potwierdzono stan zapalny żołądka z obecnością H. pylori. Leczenie eradykacyjne u 7 z 11 dzieci z zapaleniem błony śluzowej żołądka i zakażeniem H. pylori spowodowało zdecydowane zmniejszenie lub remisję obserwowanych zmian w dolnym odcinku przełyku po rocznej obserwacji. Wszystkie dzieci pozostają pod opieką gastroenterologiczną. Wnioski: Polipektomia jest metodą z wyboru leczenia polipów dolnego odcinka przełyku...

  Streszczenie angielskie: Background: Polyps of upper gastrointestinal are very rare pathologies in children. In adult patients they may also constitute a form of malignant neoplasms such as epidermoid carcinoma and adenocarcinoma. Early detection of these changes and early application of treatment i.e. surgery increase chances of recovery. Objectives: The aim of the study was to evaluate the frequency of occurrence of lower oseophagus polyps (LOP) in children examined at the Endoscopy Department, Institute of Pediatrics, in the yaers 1992-2001. Material and methods: 8000 endoscopic examinations performed in children aged from 3 to 18 years and methods of treatment in children with LPO are analysed. Results: LOPs were found in 26 children, i.e. 0,32 p.c. of cases. They were: squamous papilloma in 21 children, tubular adenoma in 2, and hyperplastic polyps in 3 cases. Polypectomy was performed in 5 patients. In 11 of 26 examined children, gastritis with H. pylori infection was confirmed. Eradicative treatment in 7 out of 11 children in the group mentioned above brought about marked decrease or remission of the changes in LOP after one year follow up. All children are still under constant care of gastroenterologists. Conclusions: Polypectomy is a method of choice in LOP treatment. Long time follow up has shown that H2 blockers and PPI treatment and/or application of eradicative treatment in some patients cause remission of changes and clinical symptoms.


  75/172

  Tytuł oryginału: Współistnienie grzybicy skóry gładkiej z zapaleniem atopowym skóry.
  Tytuł angielski: Coexistence of tinea glabre and atopic dermatitis.
  Autorzy: Plomer-Niezgoda Ewa, Hryncewicz-Gwóźdź Anita, Maj Joanna, Wąsik-Kuprianowicz Agnieszka, Walów Bronisława
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (3) s.151-155, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy przypadek 65-letniej pacjentki obciążonej wywiadem alergicznym i pojawiającymi się od około 20 lat zmianami wypryskowymi na dłoniach oraz incydentami pokrzywki ostrej. 6 lat temu pojawiły się zmiany o charakterze rumieniowo-złuszczającym z obecnością grudek i nadżerek zlokalizowanych na skórze pośladków, szerzące sie obwodowo. Dodatkowo obserwowano zmiany wypryskowe na skórze pleców i kończyn górnych. Pacjentka leczona była wcześniej ogólnie lekami przeciwhistaminowymi i miejascowo preparatami steroidowymi. Po wykonaniu badania mikologicznego bezpośredniego i założeniu hodowli, stwierdzono grzybicę skóry pośladków współistniejące ze zmianami wypryskowymi na plecach i ramionach. Dodatkowo u pacjentki stwierdzono podwyższony poziom IgE w surowicy. Włączono leki przeciwgrzybicze, początkowo flukonazol przez 2 tygodnie, a później terbinafinę przez 4 tygodnie. Terapia flukonazolem przynisoła pogorszenie zmian skórnych, prawdopodobnie związane to było z alergią na ten lek. Dopiero po włączeniu terbinafiny zmiany skórne ustąpiły.


  76/172

  Tytuł oryginału: Ekspresja integryny ŕ6á4 i białka delta Np63 w gojącym się naskórku.
  Tytuł angielski: The ŕ6á4 integrin and delta Np63 protein expression in the healing epidermis.
  Autorzy: Noszczyk Bartłomiej H., Jethon Józef, Majewski Sławomir
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (10) s.908-917, il., bibliogr. 25 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było badanie charakteru ekspresji integryny ŕ6á4 i porównanie go ze zmianami ekspresji białka delta Np63 podczas gojenia ran w ludzkiej skórze. Materiał i metodyka. Badano biopsje ran skóry pobieranych od ochotników w różnych okresach gojenia. Badanie przeprowadzono metodami immunohistochemicznymi z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych przeciw łańcuchowi ŕ6 integryny oraz białku delta Np63. Wyniki. Obserwowano zwiększenie ekspresji integryny w okolicach pierwotnego brzegu rany w wale naskórka otaczającym skrzep oraz w wiodących komórkach naskórka migrującego, gdzie dochodziło do przesunięcia ekspresji z warst podstawnych komórek na ich warstwy boczne i szczytowe. Zwiększona była również ekspresja białka delta Np63 w okrężnym wale naskórka otaczającym skrzep. W naskórku migrującym po powierzchni rany ekspresja białka była jednak silnie zmniejszona. Wnioski. Wydaje się, że zwiększona ekspresja ŕ6á4 w komórkach warstwy podstawnej i ponadpodstawnej gojącego się naskórka może odgrywać rolę w podtrzymywaniu potencjału proliferacyjnego keratocytów. Opisany charakter ekspresji ŕ6á4 wydaje się być zbliżony do ekspresji białka delta Np63 o podobnej zdolności do podtrzymywania potencjału proliferacyjnego komórek. Przesunięcie ekspresji integryny na ściany boczne kreatocytów migrujących, przy jednoczesnym obniżaniu w ekspresji białka delta Np63, może mieć znaczenie dla umożliwienia różnicowania keratocytów migryjących i jednoczesnego podtrzymywania ich przeżycia.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to compare the expression of the ŕ6á4 integrin with the expression of protein delta Np63 during healing in humans. Material and methods. We collected wound biopsies from volunteers during different stages of healing by means of immunohistochemistry, using monoclonal antibodies against ŕ6 integrin chain and protein delta Np63. Results. We observed increased integrin expression on the border of the wound, in the epidermal cast surrounding the thrombus, as well as leading migrating keratinocytes. Expression moved from basal layers to their lateral nd apical layers. Delta Np63 protein expression was increased in the epidermal cast, surrounding the thrombus. Protein expression was decreased in the area of the migrating epidermis. Conclusions. Increased ŕ6á4 expression in basal and supra-basal cells of the healing epidermis can play a role in maintaining the proliferative potential of keratinocytes. ŕ6á4 expression seems similar to protein delta Np63 expression, with a likely ability to maintain the proliferative potential of keratinocytes. Presence of integrin expression in the lateral wall of migrating keratinocytes with concomitant decreased delta Np63 protein expression may influence migrating keratinocyte differentiation, maintaining their survival.


  77/172

  Tytuł oryginału: Objętość tarczycy w badaniu USG u dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Warszawy - norma i miejsce badania w diagnostyce klinicznej.
  Tytuł angielski: Thyroid volume determined by ultrasound examination in preschool children in Warsaw - reference values and clinical implications.
  Autorzy: Brzewski Michał, Janczarska Danuta, Jakubowska Anna, Majkowska Zofia, Marciński Andrzej, Rymkiewicz-Kluczyńska Beata
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (3) s.41-44, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: This study fills out the gap in the endocrinological documentation - until prsent no data abount the thyroid reference volume in preschool children in Warsaw were available. The reference values have been calculated based on a population of 159 children selected on the medical history, clinical examination, ultrasound and urine iodine concentration. The volume of each thyroid lobe was measured according Brunn. The thyroid volume is statistically significantly correlated with the age, height, body mass and body surface area. No significant difference has been observed in relation to the sex. The 50 and 97 percentyle of the thyroid volume in the study population in relation to the age and sex have been calculated. Ultrasound thyroid volume measurement should be routinely made in all children with suspected goiter in the physical examination. The reference values for the Polish population must be used. The upper limit of the norm should be set according the values for 97 percentyle.


  78/172

  Tytuł oryginału: Effect of cocaine and amphetamine on biosynthesis of proenkephalin and prodynorphin in some regions of the rat limbic system.
  Autorzy: Turchan Jadwiga, Maj Marcin, Przewłocka Barbara, Przewłocki Ryszard
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (4) s.367-372, il., tab., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: A vast body of evidence points to the role of the limbic system in the mechanism of drug dependence. Opioid peptides localized in the limbic system may play a role in central effects of substances of abuse. The goal of the present study was to investigate the influence of acutely and chronically administered drugs of abuse, cocaine and amphetamine on biosynthesis of prodynorphin and proenkephalin in the rat amygdala, the structure involved in the mechanism of drug addiction. Acute injection of cocaine (20 mg/kg ip every hour for 3 h) or amphetamine (2.5 mg/kg) did not changed or decreased the level of proenkephalin mRNA in the central nucleus of the amygdala. In contrast, the level of prodynorphin mRNA was significantly increased in this structure after cocaine. Repeated cocaine administration (20 mg/kg ip every hour for 3h, for 5 days) had no effect on the proenkephalin and prodynorphin mRNA in the central nucleus of the amygdala. Chronic amphetamine (2.5 mg/kg twice daily for 5 days) administration decreased proenkephalin and increased prodynorphin mRNA level in the central nucleus of the amygdala (at 24 and 48 h). Moreover, significant increase in prodynorphin mRNA level was observed in the hippocampal dentate gyrus after acute (cocaine) and chronic (cocaine, amphetamine) administration of the psychostimulants. The observed adaptive changes in the activity of two opioid systems in two structures of the limbic system, central nucleus of amygdala and hippocampus, may contribute to the neurochemical mechanism of drug addiction after psychostimulants. These studies also....


  79/172

  Tytuł oryginału: Ocena możliwości obrazowania malformacji tętniczo-żylnych mózgu (AVM) i zaburzeń krążenia krwi z wykorzystaniem przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej duplex z kolorowym kodowaniem przepływu (TCCS).
  Tytuł angielski: Evaluation of blood supply dynamics and possibilities of cerebral arteriovenous malformations (AVM) imaging by means of transcranial colour-coded duplex sonography (TCCS).
  Autorzy: Kaspera Wojciech, Majchrzak Henryk
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (4) s.735-748, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto grupę 12 chorych (7 mężczyzn i 5 kobiet) w wieku od 16 do 56 lat (średnia 35,9) z rozpoznanym w angiografii mózgowej naczyniakiem tętniczo-żylnym. Badania wykonano aparatem ULTRAMARK 9 firmy ATL z wykorzystaniem sondy o częstotliwości od 2 do 3 MHz. Oceniano możliwości obrazowania naczyniaków metodą przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej duplex z kolorowym kodowaniem przepływu i wartości przepływów krwi w badanych tętnicach wewnątrzczaszkowych. Analizie statystycznej poddano następujące parametry przepływu krwi w badanych tętnicach: prędkość średnią, skurczową, końcowo-rozkurczową, wskaźnik pulsacji (PI) i oporu (RI), wartości indeksów: PTI (pulsatility transmission index) i RFV (relative flow velocity). Zobrazowanie naczyniaka możliwe było u 9 (75 proc.) chorych. Były one tworami o echogeniczności zbliżoenj do otaczającej tkanki mózgowej i trudnej do ustalenia granicy. Przy zastosowaniu kolorowego Dopplera uwidocznione zostały przekroje przez pętle naczyniowe w gnieździe naczyniaka. Dodatkowo w 2 przypadkach o obecności naczyniaka świadczyły zaburzenia przepływu krwi w naczyniu żywiącym: wzrost prędkości krwi, obniżenie współczynników pulsacji i oporu oraz obecnosć krążenia obocznego. Występowanie krążenia obocznego przez tętnicę łączącą przednią stwierdzono u tych samych chorych, u których rozpozano je w angiografii mózgowej. Obecnosć krążenia obocznego przez tożstronną do naczyniaka tętnicę łączącą tylną potwierdzono w badaniu TCCS w 3 przypadkach, spośród 5 chorych z obecnym krążeniem obocznym w badaniu angiografii mózgowej. Wyniki badania dopplerowskiego wśród badanych chorych...


  80/172

  Tytuł oryginału: Immunologia
  Autorzy: Gaciąg Zbigniew, Gołąb Jakub, Grzesiowski Paweł, Hryniewicz Waleria, Jakóbisiak Marek, Kamiński Rafał, Korczak-Kowalska Grażyna, Kozar Katarzyna, Kurpisz Maciej, Lasek Witold, Majewski Sławomir, Malejczyk Jacek, Obłąkowski Piotr, Olszewska Dominika, Płoski Rafał, Radkowski Marek, Stokłosa Tomasz, Wańkowicz-Kalińska Anna, Zagożdżon Radosław
  Opracowanie edytorskie: Gołąb Jakub (red.), Jakóbisiak Marek (red.), Lasek Witold (red.).
  Wydanie: - Wyd. nowe (4 zm.)
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN SA 2002, XXIII, [1], 567, [1] s. : il., tab., 28 cm.
  Sygnatura GBL: 802,198

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia


  81/172

  Tytuł oryginału: Powikłania skórne po długotrwałym leczeniu hydroksymocznikem.
  Tytuł angielski: Cutaneous adverse effects of long-term hydroxyurea therapy.
  Autorzy: Wąsik-Kuprianowicz Agnieszka, Cisło Maria, Szepietowski Jacek, Maj Joanna, Plommer-Niezgoda Ewa, Kuliszkiewicz-Janus Małgorzata
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (5) s.371-375, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Hydroksymocznik jest cytostatykiem dobrze tolerowanym, stosowanym przede wszystkim w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej. Powikłania skórne typowe dla tego leku, takie jak owrzodzenia kończyn dolnych, zmiany przypominające dermatomyositis występują dość rzadko, głównie przy długoterminowej terapii. W pracy przedstawiono przypadki trzech pacjentów leczonych przewlekle hydroksymocznikiem z powodu schorzeń mieloproliferacyjnych, u których występowały zarówno owrzodzenia podudzi i stóp, jak i zmiany rumieniowo-zanikowe na rękach, imitujące zapalenie skórno-mięśniowe. Dodatkowo u jednego z chorych na skórze głowy obecne były ogniska rogowacenia słonecznego i rak kolczystokomórkowy. Artykuł ten zwraca uwagę na konieczność obserwacji dermatologicznej u chorych przewlekle leczonych hydroksymocznikiem.


  82/172

  Tytuł oryginału: Guz synchroniczny żołądka i odbytnicy - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Synchronous gastric and rectal tumour - case description.
  Autorzy: Zaniewski Maciej, Majewski Eugeniusz, Długaj Marian, Kostecki Jacek
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (2) s.89-93, bibliogr. 19 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Postęp w metodach diagnostycznych przyczynił się do zwiększenia wykrywalności guzów synchronicznych przewodu pokarmowego. Częstość ich występowania według danych z piśmiennictwa waha się w przedziale 5-13 proc. i wzrasta niemal 2-krotnie u pacjentów z obciążającym wywiadem rodzinnym. Nie ma jednoznacznych algorytmów postępowania leczniczego w tej grupie pacjentów. Autorzy przedstawiają przypadek 50-letniego chorego z synchronicznym guzem żołądka i odbytnicy, u którego jednocześnie wykonano resekcję żołądka metodą Reichel-Polya, przednią resekcję odbytnicy i usunięto 2 ogniska przerzutowe w obu płatach wątroby.


  83/172

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę typu 2 na rozwój powikłań o typie makroangiopatii - wyniki dużych badań interwencyjnych.
  Tytuł angielski: Antihypertensive treatment and macrovascular complications in type 2 diabetes - results of large clinical trials.
  Autorzy: Majkowska Liliana
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (3) s.205-215, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • endokrynologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Schorzenia układu sercowo-naczyniowego u chorych na cukrzycę występują dwa razy częściej niż u innych osób. Nadciśnienie tętnicze, obecne u około 80 proc. chorych na cukrzycę typu 2, w istotny sposób zwiększa chorobowość i śmiertelność z powodu tych właśnie schorzeń. Wpływ obniżenia ciśnienia tętniczego i rodzaju stosowanego leczenia hipotensyjnego na rozwój powikłań o typie makroangiopatii był niejasny do czasu uzyskania wyników dużych badań klinicznych, które opublikowano w ostatnim czasie. Badania UKPDS, SHEP, Syst-Eur i HOT wykazały, że obniżenie ciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę typu 2 istotnie zmniejsza częstość powikłań o typie makroangiopatii, a efekty są tym lepsze, im niższe wartości ciśnienia udaje się uzyskać. Chorzy z nadciśnieniem i cukrzycą odnoszą z leczenia przeciwnadciśnieniowego większe korzyści niż chorzy bez cukrzycy, jednak dla osiągnięcia właściwego efektu hipotensyjnego konieczne jest zazwyczaj leczenie skojarzone trzema różnymi lekami. Badania UKPDS, CAPPP, ABCD, FACET, HOPE, w których porównywano efekty stosowania różnych leków wykazały, że inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) stosowane u chorych z nadciśnieniem i cukrzycą typu 2 wywierają dodatkowy, korzystny wpływ na powikłania o typie makroangiopatii, niezależnie od efektu hipotensyjnego. Z tego powodu inhibitory ACE wydają się lekami pierwszego rzutu w tej grupie chorych. Zgodnie z wynikami badania LIFE można przypuszczać, że podobny, korzystny efekt może wywierać blokowanie angiotensyny II, przy użyciu selektywnego antagonisty receptora angiotensyny II.


  84/172

  Tytuł oryginału: Leczenie chorób skóry i chorób przenoszonych drogą płciową
  Autorzy: Barancewicz-Łosek Maria, Białynicki-Birula Rafał, Cisło Maria, Kołodziej Tomasz, Machaj Zbigniew, Maj Joanna, Mazur Grzegorz, Nockowski Piotr, Pacan Przemysław, Panaszek Bernard, Plomer-Niezgoda Ewa, Ruczkowska Janina, Szepietowski Jacek, Szybejko-Machaj Grażyna, Wąsik-Kuprianowicz Agnieszka, Wąsik Feliks, Woźniacka Anna, Żaba Ryszard, Żak-Prelich Małgorzata
  Opracowanie edytorskie: Szepietowski Jacek (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 477, [1] s. : tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,696

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  85/172

  Tytuł oryginału: Ekonomika medycyny : kompedium dla lekarzy i studentów medycyny
  Autorzy: Bała Małgorzata, Banaszewska Aleksandra, Bedlicki Michał, Bratek Szczepan, Fedorowski Jarosław J., Freyer Joanna, Kissimowa-Skarbek Katarzyna, Majewska Wanda, Niżankowski Rafał, Nowak Dariusz, Robak Andrzej, Ślęczka Tomasz
  Opracowanie edytorskie: Fedorowski Jarosław J. (red.), Niżankowski Rafał (red.), Rudnicki Marek (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 201, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,699

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika


  86/172

  Tytuł oryginału: Poszukiwanie cech morfologicznych i immunohistochemicznych różnicujących wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę Leśniowskiego-Crohna ze szczególnym uwzględnieniem zmian naczyniowych : praca doktorska
  Autorzy: Żurawski Jakub, Majewski Przemysław (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej w Poznaniu
  Źródło: 2002, [2], 61 k., [14] k. tabl. : tab., bibliogr. 89 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20264

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  87/172

  Tytuł oryginału: Rola naturalnego przewodzenia przedsionkowo-komorowego u osób z chorobą niedokrwienną serca i wdrożoną sztuczną stymulacją z powodu zespołu chorego węzła zatokowego.
  Tytuł angielski: The role of intrinsic atrioventricular conduction in paced patients with coronary artery disease and sick sinus syndrome.
  Autorzy: Lelakowski Jacek, Majewski Jacek, Szczepkowski Jacek, Pasowicz Mieczysław
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (3) s.253-258, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy była ocena wpływu zachowanego, naturalnego przewodzenia przedsionkowo-komorowego (AV) w stymulacji AAI lub optymalizacji sprzężenia AV (AVD) w stymulacji DDD na czynność skurczowo-rozkurczową mięśnia lewej komory serca (LV). Materiał i metody: Badaniom poddano 13 chorych z chorobą niedokrwienną serca (CAD) (7 mężczyzn, wiek średni 69 ń 6,3 lat) i z wszczepionym rozrusznikiem DDD z powodu zespołu chorego węzła zatokowego (SSS) i upośledzonego przewodzenia AV (grupa I). Grupę kontrolną stanowiło 8 badanych bez CAD (4 mężczyzn, wiek średni 72,3 ń 6,6 lat) i z implantowanym stymulatorem DDD z tych samych powodów co w grupie I (grupa II). Za pomocą badania echokardiograficznego metodą Dopplera oznaczono rzut skurczowy (SV) i wskaźnik funkcji rozkurczowej LV (E, A, E/A, IVRT, DT). U każdego pacjenta ustalono optymalny AVD, przy którym rejestrowano maksymalną wartość SV i oznaczano wskaźniki funkcji rozkurczowej LV. Nastepnie u każdego chorego porównywano powyższe wartości z wynikami uzyskanymi po przeprogramowaniu trybu stymulacji na AAI; wówczas też z EKG oznaczano czas przewodzenia AV, mierząc odstęp impuls-R (ARI). Zmiany AVD i trybu stymulacji dokonywano średnio co 10 minut. Wyniki: Frakcja wyrzutowa była istotnie niższa w grupie I w porównaniu z grupą II (55 proc. ń 9 proc. vs 69 proc. ń 6 proc.; p 0,001). Przy ARI 230 ms, SV była istotnie większa niż przy optymalnym AVD (119 ń 17 ml vs 106 ń 12 ml; p 0,01), natomiast przy ARI 230 ms, SV była istotnie mmniejsza (88 ń 15 ml vs. 118 ń 8 ml; p 0,005)...


  88/172

  Tytuł oryginału: Przydatność testu 6-minutowego marszu do oceny ambulatoryjnej pacjentów z rozrusznikiem serca.
  Tytuł angielski: The usefulness od six minute walking test in follow-up of paced patients.
  Autorzy: Małecka Barbara, Sędziwy Ludwik, Lelakowski Jacek, Majewski Jacek, Hlawaty Marta, Szczepkowski Jacek, Czunko Agnieszka
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (3) s.259-264, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Celem pracy była ocena wydolności wysiłkowej pacjentów z rozrusznikiem serca przy użyciu dwóch testów: 6-minutowego marszu po płaskim podłożu (M6) i na bieżni ruchomej (B). Materiał i metody: Badaniem objęto 50 pacjentów (32 K i 18 M) w średnim wieku 68,4 lat (55-78 lat) z rozrusznikiem serca (VVI - 35 pacjentów, AII - 3 osoby, DDD - 12 chorych). Porównywano obciążenie bezwzględne (wyrażone w watach) pokonywane przez każdego pacjenta w dwóch testach wysiłkowych (M6 i B). Wyniki: W badanej grupie uzyskano wysoką zgodność wyników obu testów. Współczynnik korelacji (r) wynosi 0,83, a nachylenie linii regresji (a) - 0,99. Wykryto istnienie dodatkowego obciążenia, zwanego pracą wewnętrzną, któremu w teście na bieżni podlegają ludzie starsi i osoby otyłe. Wnioski: Test marszu jest prostą i obiektywną próbą wysiłkową dla chorych z rozrusznikiem serca, porównywalną z testem na bieżni. Walorem testu marszu okazała się możliwość ograniczenia udziału tak zwanej pracy wewnętrznej w ostatecznym obliczaniu wyniku badania ergometrycznego.


  89/172

  Tytuł oryginału: Wpływ 1,25-dihydroksywitaminy D3 na wybrane parametry progresji nowotworowej : badanie możliwości połączeń z innymi modulatorami odpowiedzi biologicznej na modelu angiogenezy nowotworowej : praca doktorska
  Autorzy: Nowicka Dorota, Majewski Sławomir (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Wenerologii, Klinika Dermatologii w Warszawie
  Źródło: 2002, [3], 96 k. : il., tab., bibliogr. 319 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19854

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro


  90/172

  Tytuł oryginału: Ocena jakości mikrobiologicznej mięsa mielonego przeznaczonego do sprzedaży detalicznej.
  Tytuł angielski: Assessment of microbiological quality of minced meat designed for retail sale.
  Autorzy: Białasiewicz Danuta, Zwierzyńska Agnieszka, Majczyna Danuta, Królasik Joanna
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (4) s.351-358, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Dokonano oceny mikrobiologicznej mięsa mielonego wyprodukowanego przez supermarkety i zakłady przemysłu mięsnego z terenu Łodzi i okolic na zgodność z normami PN-97/A-82009 i PN-98/A-82009/A1.


  91/172

  Tytuł oryginału: Toxicokinetics and metabolism of pseudocumene (1,2,4-trimethylbenzene) after inhalation exposure in rats.
  Autorzy: Świercz Radosław, Rydzyński Konrad, Wąsowicz Wojciech, Majcherek Wanda, Wesołowski Wiktor
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (1) s.37-42, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The objective of this study was to evaluate the toxicokinetics and metabolism of pseudocumene after inhalation exposure. Male Wistar rats were exposed to pseudocumene vapors at nominal concentrations of 25, 100 or 250 ppm in the dynamic inhalation chambers for 6 h. Blood samples were collected during (between 1st and 6th h) and after exposure (between 6th min and 6th h). Blood concentrations of pseudocumene were estiamted by gas chromatography using the headspace technique. During a six-hour exposure, the concentration of pseudocumene in blood increased rapidly within the first 2 h reaching then a plateau. The elimination of pseudocumene from blood followed an open two-compartment model. Urine samples were collected from the exposed animals, and metabolites were analyzed by gas chromatography with a flame ionization detector. Three metabolites were measured in the rat uring after hydrolysis: 3,4-dimethylbenzoic acid (3,4-DMBA), 2,4-dimethylbenzoid acid (2,4-DMBA) and 2,5-dimethylbenzoic acid (2,5-DMBA). A significant linear correlation was found between the level of exposure and the concentration of dimethylbenzoic acids. The enzyme kinetics of pseudocumene biotransformation was calculated by Lineweaver-Burk equation. Metabolic constants, Km (mg/l) and Vmax (mg/h/kg), the parameters for pseudocumene biotransformation by rats were estiamted (3,4-DMBA-Km = 28, Vmax = 96; 2,4-DMBA - Km = 7, Vmax = 25; 2,5-DMBA - Km = 7, Vmax = 23).


  92/172

  Tytuł oryginału: Wpływ wycięcia macicy na funkcję jajników u kobiet w okresie przedmenopauzalnym : praca doktorska
  Autorzy: Maj Krzysztof, Kuczyńska-Sicińska Jadwiga (promot.).; Akademia Medyczna II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii w Warszawie
  Źródło: 2002, 97 k. : il., tab., bibliogr. 134 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19951

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  93/172

  Tytuł oryginału: Zakażenie Helicobacter pylori u dzieci: klinika, diagnostyka, leczenie i lekowrażliwość.
  Tytuł angielski: Helicobacter pylori infection in children: signs, diagnostics, therapy and drug resistance.
  Autorzy: Klincewicz Beata, Ignyś Iwona, Andrzejewska Ewa, Bączyk Iwona, Majewski Przemysław, Szkaradkiewicz Andrzej, Cichy Wojciech
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.281-284, tab., bibliogr. 23 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Przedstawiamy wyniki obserwacji pacjentów z Makroregionu Wielkopolskiego pod kątem zakażenia Helicobacter pylori (H.p.), symptomatologii, diagnostyki, leczenia oraz oporności bakterii na stosowane leki. Materiał i metody: Badaniami objęto 1200 dzieci w wieku 7-18 lat, które kierowane były do badań endoskopowych górnego odcinka przewodu pokarmowego. Dzieci poddane zostały leczeniu eradykacyjnemu. Po 6 tygodniach od zakończenia leczenia przeprowadzono ocene eradykacji. Wyniki: W grupie 1200 przebadanych dzieci u 480 steiwerdzono zakażenie H.p. Nie stwierdzono korelacji objawów klinicznych z wynikami badań histologicznych. Oceniając lekowrażliwość bakterii stwierdziliśmy, że oporność na metronidazol wynosi 45 proc., na kalrytomycynę 18 proc., na amoksycylinę 0 proc. 6 tygodni po zakończonym leczeniu 105 dzieci nadal było H.p. dodatnich. Wnioski: Skuteczność terapii eradykacyjnej sięgała 78 proc. Na podstawie uzyskanych wyników wydaje się, że najkorzystniejszym schematem leczenia jest zastsoowanie PPI, amoksycyliny i klarytromycyny.


  94/172

  Tytuł oryginału: Przypadek szkliwiaka żuchwy z mnogimi przerzutami do płuca.
  Tytuł angielski: A case of an ameloblastoma of the mandible with multiple lung metastases.
  Autorzy: Przystasz Tadeusz, Krzymański Grzegorz, Majkowski Jan
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (6) s.379-382, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek 74-letniego chorego przyjętego do kliniki z powodu szybko rosnącego i sprawiającego silne dolegliwości bólowe guza umieszczonego w żuchwie po stronie prawej. Doadatkowo badaniem rtg wykryto u chorego guz o średnicy około 4-5 cm zlokalizowany przywnękowo w środkowym polu prawego płuca. Na podstawie badania mikriskopowego usuniętego guza żuchwy rozpoznano szkliwiaka. Z kolei wynik badania histopatologicznego materiału uzyskanego po wycięciu części płata środkowego, potwierdził obecność mnogich przerzutów w prawym płucu o utkaniu identycznym z obrazem badanego wcześniej guza żuchwy.


  95/172

  Tytuł oryginału: Zaburzenia odporności i możliwości ich korygowania leczeniem żywieniowym u chorych po urazie
  Autorzy: Słotwiński Robert, Słodkowski M, Pertkiewicz Marek, Lech G., Zaleska M., Majewska Krystyna, Szczygieł Bruno, Krasnodębski Ireneusz W.
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.221-227, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  96/172

  Tytuł oryginału: Niepowodzenia i powikłania leczenia tętniaków mózgu metodą embolizacji wewnątrznaczyniowej.
  Tytuł angielski: Failures and complications connected with endovascular treatment of the brain aneurysms.
  Autorzy: Smól Sławomir, Majewski Tomasz, Liebert Włodzimierz, Blok Tomasz
  Źródło: Neuroskop 2002: 1 (4) s.91-94, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,559

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają możliwe niepowodzenia i powikłania występujące po leczeniu tętniaków mózgu metodą embolizacji wewnątrznaczyniowej. Przedstawiony materiał obejmuje pacjentów leczonych tą metodą w ośrodku poznańskim, jak i chorych hospitalizowanych w Klinice Neurochirurgii w Poznaniu po leczeniu endowaskularnym w innych ośrodkach neurochirurgicznych.


  97/172

  Tytuł oryginału: Ocena jakości życia u chorych z bólem nowotworowym leczonych tramadolem i morfiną.
  Tytuł angielski: Assessment of quality of life in patients with cancer pain treated with tramadol and morphine.
  Autorzy: Leppert Wojciech, Majkowicz Mikołaj, Łuczak Jacek, Woźniak Sławomir Paweł
  Źródło: Psychoonkologia 2002: 6 (1) s.1-8, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,539

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W otwartym, randomizowanym, równoległym badaniu przeprowadzono ocenę jakości życia 40 chorych z bólem nowotworowym, którzy wymagali leczenia analgetykami opioidowymi. Chorzy otrzymywali przez 7 dni tramadol (krople bądź kapsułki) lub morfinę (roztwór wodny) o normalnym uwalnianiu, a przez kolejne 28 dni tramadol (Tramal Retard tabletki 100, 150, 200 mg) lub morfinę (MST Continus tabletki 10, 30, 60, 100 mg bądź M-eslon kapsułki 10, 30, 60, 100 mg) o zmodyfikowanym uwalnianiu. Ocenę jakości życia przeprowadzono trzykrotnie w czasie badania po 7, 21 i 35 dniach leczenia, przy użyciu kwestionariusza EORTC QLQ C 30. W obu grupach chorych uzyskano korzystne efekty analgetyczne, wyrażone znaczącym zmniejszeniem początkowego natężenia bólu wg skali VAS. Czas leczenia Tramalem Retard wynosił 3 - 310 dni (średnio 87.15 ń 78.23 dni), morfiną (MST Continus i M-eslon) 5 - 502 dni (średnio 100.05 ń 102.67 dni). Zakres dawek dobowych dla tramadolu 200 - 600 mg (średnia 322,22 ń 116,60 mg), dla morfiny 20 - 270 mg (średnia 123,5 ń 78,15 mg). Średnie dawki dobowe po 7, 21 i 35 dniach leczenia dla tramadolu wynosiły odpowiednio 290, 340 i 322 mg, dla morfiny odpowiednio 82,55, 103 i 123,5 mg. Natężenie objawów ubocznych, zwłaszcza senności (różnice statystycznie znamienne) było większe w grupie chorych leczonych morfiną. Badanie jakości życia wykazało lepszą ogólną jakość życia i mniejsze nasilenie zmęczenia w trzecim badaniu (po 35 dniach leczenia) w grupie chorych leczonych ...

  Streszczenie angielskie: In an open, randomised, parallel study we assessed quality of life in 40 patients who demand opioid analgesis therapy because of cancer pain. Patients received normal release preparations of tramadol (drops or capsules) or morphine (water solution) during first 7 days of the treatment, then patients were transferred to modified release forms of tramadol (Tramal Long 100, 150, 200 mg tablets) or morphine (MST Continus 10, 30, 60, 100 mg tablets or M-eslon 10, 30, 60, 100 mg capsules) which were administered through 28 days. Quality of life was appraised three times during the trial after 7, 21 and 35 days of the treatment using QLQ C 30 questionnaire. In both groups of patients the treatment was effective expressed by significant decrease in pain intensity assessed by VAS scale. The time of the treatment was for Tramal Retard 3 - 310 days (mean 87.15 ń 78.23 days), for morphine MST Continus and M-eslon 5 - 502 days (mean 100.05 ń 102.67 days). The daily dose range of tramadol was 200 - 600 mg (mean 322.22 ń 116.60 mg), for morphine 20 - 270 mg (mean 123.5 ń 78.15 mg). The mean daily doses after 7, 21 and 35 days of the treatment were for tramadol 290, 340 and 322 mg respectively, for morphine 82.5, 103 and 123.5 mg respectively. Side effects intensity especially drowsiness (statistically significant differences) was bigger in patients treated with morphine. Quality of life results revealed better overall quality of life and less intensity of fatique in the third ...


  98/172

  Tytuł oryginału: Rozwój diagnostyki i terapii mukowiscydozy.
  Tytuł angielski: Progress in diagnostics and therapy of cystic fibrosis.
  Autorzy: Majka L., Pawlak J., Młynarczyk W.
  Źródło: Post. Aerozoloter. 2002: 10 (1) s.5-12, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,509

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Objawy mukowiscydozy zwracały uwagę już od czasów Średniowiecza. Jednak historia badań nad patofizjologią CF obejmuje wiek XX. Racjonalną terapię wprowadzono natomiast w drugiej połowie ubiegłego stulecia. Artykuł jest zarysem dziejów badań nad mukowiscydozą, dzięki którym zdefiniowano chorobę i wprowadzono leczenie jej głównych objawów.

  Streszczenie angielskie: The symptoms of cystic fibrosis were noticed already in Middle Ages. The majority of investigations on pathophysiology of CF were done in XX century. Comprehensive treatment was implemented after 1950. This article describes major facts in the history of diagnosis and therapy of cystic fibrosis.


  99/172

  Tytuł oryginału: Odmienności kliniczne i radiologiczne urazów kręgosłupa u dzieci i dorosłych.
  Tytuł angielski: Radiological and clinical differences of the spine trauma in children and adults.
  Autorzy: Majcher Piotr, Fatyga Marek, Skwarcz Andrzej
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.544-548, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Autorzy, w oparciu o własny materiał kliniczny i piśmiennictwo, przedstawiają problematykę złamań kręgosłupa u dzieci i dorosłych. Podkreślają odmienność tych uszkodzeń u dzieci gdyż uraz powoduje uszkodzenie kości gąbczastej i chrząstek wzrostowych trzonów. Obok złamania osi kręgosłupa jako następstwa urazu powstają zaburzenia wzrostowe powiększające pierwotne urazowe uszkodzenie. Rozwój nowoczesnych sposobów obrazowania zwiększył i rozszerzył wskazania do leczenia operacyjnego przez uwidocznienie światła kanału kręgowego. Nowoczesne sposoby stabilizacji wewnętrznej z wykorzystaniem śrub transpedikularnych i czopów międzytrzonowych zapewniły trwałość korekcji zniekształceń osi kręgosłupa. Materiał i metody. Autorzy w latach 1986-2001 leczyli 74 dzieci do 18 r.ż. i 528 dorosłych po 18 r.ż., łącznie 602 pacjentów. U wszystkich, po wyrównaniu stanu ogólnego po urazie wykonywano badanie tomografii komputerowej, a w wybranych przypadkach badanie rezonansem magnetycznym. Wyniki. Autorzy, po analizie własnego materiału wyróżniają typ dziecięcy w odrożnieniu od typu uszkodzenia dorosłych, gdzie występują wyłącznie następstwa samego urazu. Według autorów, wewnętrzna stabilizacja zapewnia korekcję osi kręgosłupa, dobrą stabilizację segmentów ruchowych z ograniczeniem zasięgu do segmentów uszkodzonych. Autorzy nie odstępują od stworzenia warunków do rozwoju tylnej spondylodezy mostowymi przeszczepami autogennymi - tylna spondylodeza. Nie wyklucza to uzupełnienia przedniej kolumny nośnej kręgosłupa przeszczepami kostnymi lub czopami międzytrzonowymi - przednia...


  100/172

  Tytuł oryginału: Diagnostyka radiologiczna młodzieńczej kifozy piersiowej, tzw. choroby Scheuermann'a w obrazie radiologii konwencjonalnej i obrazowej (TK i MR).
  Tytuł angielski: Radiological, CT and MRI evaluations in patients with the Scheuerman disease.
  Autorzy: Fatyga Marek, Majcher Piotr, Skwarcz Andrzej
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.549-558, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Młodzieńcza kifoza piersiowa, tzw. choroba Scheuermann'a jest przedmiotem badań od 1920 roku, gdyż od tego czasu wielokrotnie podejmowano próby wyjaśnienia jej etiopatogenezy. Powodowało to zamieszczenie w definiowaniu różnych objawów klinicznych i radiologicznych zaburzeń w ukształtowaniu trzonów kręgów. Współczesne metody obrazowania chorób w radiologii (TK i MR) stworzyły możliwości i głębszego poznania zmian w płytkach granicznych, przyległych częściach trzonów, krążkach międzykręgowych oraz wpływu tych zaburzeń na zawartość kanału kręgowego i otworów międzykręgowych. Jest to cel pracy. Materiał i metoda. Autorzy dokonali analizy dokumentacji klinicznej i radiologicznej ponad 600 chorych z zaburzeniami wzrostowymi kręgosłupa o różnej lokalizacji, odmiennym obrazie klinicznym oraz w różnych fazach ich zaawansowania. Z grupy tej wyodrębnili zaburzenia w przebiegu osteochondrozy kręgosłupa lędźwiowego, chondrodysplazji kręgowo-nasadowej, spondylozy młodzieńczej oraz w wadach wrodzonych kręgów. Wyniki. Analizując dokumentację chorych z młodzieńczą kifozą piersiową stwierdzono, iż zaburzenia kostnienia śródchrzęstnego obejmowały zasadniczo całą płytkę graniczną bądź jej przednią część, z mniejszym lub większym zajęciem przyległych części trzonu. Pewna grupa zaburzeń wzrostowych przebiegała tylko ze sklinowaniem trzonu i sklerotycznym zagęszczeniem płytki granicznej, bez charakterystycznych ubytków struktury kostnej. We wszystkich przypadkach zmianom wstecznym ulegał krążek międzykręgowy. Nigdy nie stwierdzono przemiesczenia fragmentu jądra miażdżystego...


  101/172

  Tytuł oryginału: Wartość badań obrazowych (TK i MR) w diagnostyce kręgozmyku.
  Tytuł angielski: Value of the CT and MRI evaluations in diagnosis of the patients with spondylolisthesis.
  Autorzy: Fatyga Marek, Majcher Piotr, Krupski Witold, Gawda Piotr
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.575-581, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy, w oparciu o własny materiał kliniczny i piśmiennictwo, przedstawiają wartość badania TK i MR w diagnostyce kręgoszczeliny i kręgozmyku. Rozwój nowoczesnych sposobów obrazowania zwiększył i rozszerzył wskazania do leczenia operacyjnego, nie tylko przez uwidocznienie światła kanału kręgowego, ale także zmian w układzie kostnym. Według autorów, ścisła współpraca klinicysty i radiologa sprzyja dokładniejszej analizie badanych przypadków, z określeniem wskazań do leczenia operacyjnego. Autorzy przedstawiają schemat postępowania diagnostycznego i wybrane problemy diagnostyczne kręgoszczeliny i kręgozmyku.


  102/172

  Tytuł oryginału: Miejsce klotrimazolu w terapii grzybic skóry.
  Tytuł angielski: The place clotrimazole in the therapy of dermatomycoses.
  Autorzy: Cisło Maria, Maj Joanna
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (4) s.215-219, bibliogr. 54 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Klotrimazol, 1-(o-chlorodifenylo-benzylo)-imidazol, jest pierwszą zsyntetyzowaną pochodną imidazolową zastosowaną w miejscowym leczeniu grzybic skóry. Podobnie jak inne imidazole hamuje on syntezę steroli w błonie komórkowej grzybów, zaburza metabolizm kwasów tłuszczowych i uszkadza transport błonowy. Klotrimazol wykazuje szerokie spektrum aktywności terapeutycznej w stosunku do większości chorobotwórczych dla człowieka dermatofitów, grzybów drożdżopodobnych i pleśni. Jego skuteczność, margines bezpieczenstwa i dobra tolerancja są porównywalne do właściwości innych leków przeciwgrzybiczych. W pracy omówiono farmakokinetyczne właściwości oraz zastosowanie kliniczne z uwzględnieniem wskazań, działań niepożądanych, badań porównawczych z innymi lekami przeciwgrzybiczymi.


  103/172

  Tytuł oryginału: Zapobieganie ospie wietrznej u dzieci z zaburzeniami odporności.
  Tytuł angielski: Prevention of varicella in children with impaired immunity.
  Autorzy: Majda-Stanisławska Ewa, Borys Dorota
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (4) s.477-481, tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • immunologia
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W niniejszej publikacji przedstawiono problematykę ospy wietrznej u dzieci z pierwotnymi i wtórnymi zaburzeniami odporności, powstającymi na tle leczenia immunosupresyjnego lub zakażenia wirusem HIV. Ciężki przebieg kliniczny ospy wietrznej u tych pacjentów, grożące powikłania, wysoka śmiertelność są przyczynami poszukiwania skutecznych możliwości jej zapobiegania. Zebrano informacje dotyczące szczepionek przeciwko ospie wietrznej, doświadczeń na temat skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania u zdrowych dzieci. Przedstawiono warunki użycia szczepionki w zapobieganiu tej chorobie u dzieci z obniżoną odpornością.


  104/172

  Tytuł oryginału: Investigation of essential oil from Cirsium rivulare (Jacq.) All. flowers.
  Tytuł polski: Badania olejku eterycznego z kwiatostanów Cirsium rivulare (Jacq.) All. flowers.
  Autorzy: Nazaruk J[olanta], Góra J., Majda T., Gudej J[an]
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (4) s.193-197, il., tab., bibliogr. 5 poz., streszcz. - 3 Międzynarodowe Sympozjum Chromatograficzne nt. produktów pochodzenia naturalnego Kazimierz Dolny 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza fitochemiczna olejku eterycznego z kwiatostanów ostrożenia łąkowego Cirsium rivulare (Jacq.) All. metodą GC i GC MS. Olejek otrzymano podczas destylacji z parą wodną świeżego surowca w aparacie Derynga, z wydajnością 0,05 proc. w przeliczeniu na suchą masę. Dominującymi składnikami olejku były kwasy tłuszczowe i węglowodory. Oprócz tego stwierdzono obecność monoterpenów (á-ocymen, limonen, á-pinen) i seskwiterpenów (tlenek á-karioflenu).

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was phytochemical investigation of essential oil from Cirsium rivulare (Jacq.) All. flowers by GC and GC-MS method. Essential oil was obtained by hydrodistillation from fresh source in Deryng's apparatus with yield 0,05 p.c. in count over dry plant material. The dominannt constituents were fatty acids and carbohydrates. Moreover found monoterpens (á-ocimene, limonene, á-pinene) and sesquiterpenes (á-caryphyllene oxide).


  105/172

  Tytuł oryginału: XI Sympozjum Historii Farmacji - Litwa 2002.
  Tytuł angielski: XI Symposium on History of Pharmacy - Lithuania 2002.
  Autorzy: Majewski Jan, Kucharski Sławój
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (16) s.779-783, il. - 11 Sympozjum Historii Farmacji Litwa 2002 pt. Spotkanie z historią i współczesną farmacją Kowno 28.04-05.05. 2002
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  106/172

  Tytuł oryginału: Nowe prawo farmaceutyczne - zmiany.
  Autorzy: Majewski Sylwester
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (11/12) s.95-97
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • prawo


  107/172

  Tytuł oryginału: Sodowrażliwość ciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę.
  Tytuł angielski: Salt sensitivity of blood pressure in diabetes.
  Autorzy: Majkowska Liliana, Stefański Adam
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (6) s.429-435, il., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zaleceniami WHO i JNC VI spożycie sodu przez osoby z nadciśnieniem tętniczym powinno być mniejsze niż 100 mmol/d., podczas gdy w krajach wysoko rozwiniętych wynosi ono zazwyczaj około 200 mmol/d. Wpływ diety niskosodowej na obniżenie ciśnienia tętniczego nie jest jednak tak oczywisty, jak zwykle się przyjmuje. Duże badania epidemiologiczne wskazują, że wpływ zawartości sodu w diecie na ciśnienie tętnicze jest bardzo niewielki. Wiąże się to z osobniczą wrażliwością na obciążenie ładunkiem sodu. I tak, zjawisko sodowrażliwości ciśnienia tętniczego występuje u około 15 proc. zdrowych, 50 proc. z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym i u prawie wszystkich chorych z nadciśnieniem tętniczym wtórnym. Jest ono częstsze u osób otyłych i starszych. Wobec przesłanek, iż zjawisko to może być częstsze u chorych na cukrzycę, analizie poddano opublikowane prace dotyczące tego problemu. Wydaje się, iż u chorych na cukrzycę typu 1 występowanie zjawiska sodowrażliwości wiąże się z obecnością nefropatii cukrzycowej już na etapie mikroalbuminurii, jeszcze przed wzrostem ciśnienia tętniczego. U chorych na cukrzycę typu 2 zjawisko to jest bardzo częste, zwłaszcza w przypadku obecności otyłości i nadciśnienia tętniczego, i wydaje się, że może mieć związek z insulinoopornością i hiperinsulinemią, a u niektórych osób także z mikroalbuminurią. Z tego powodu w tych grupach chorych powinno się zalecać dietę z istotnym ograniczeniem sodu.


  108/172

  Tytuł oryginału: Porównanie wybranych parametrów klinicznych i biochemicznych między dwiema grupami chorych na cukrzycę typu 2: z nefropatią cukrzycową i z nefropatią niecukrzycową.
  Tytuł angielski: Comparison of some clinical and biochemical parameters in two groups of patients with type 2 diabetes mellitus: with diabetic and non-diabetic nefropathy.
  Autorzy: Kurowska Maria, Majdan Maria
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (6) s.443-448, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Jawny białkomocz i nadciśnienie tętnicze u chorego na cukrzycę typu 2 sygnalizują uszkodzenie nerek, które może mieć charakter nefropatii cukrzycowej, niedokrwiennej lub zapalnej. Przyjmuje się, że dla rozpoznania nefropatii cukrzycowej konieczne jest równoczesne stwierdzenie retinopatii. Celem pracy była próba określenia, czy chorzy na cukrzycę typu 2 z nefropatią cukrzycową (z retinopatią) i niecukrzycową (bez retinopatii) różnią się między sobą w zakresie wybranych parametrów klinicznych i biochemicznych. Materiał i metody. Analizą objęto 40 chorych na cukrzycę typu 2 z makroproteinurią, bez jawnej niewydolności nerek (stężenie kreatyniny 1,4 mg/dl), kolejno zgłaszających się do poradni diabetologicznej. Chorych podzielono na 2 grupy: grupa 1 - z towarzyszącą retinopatią (14 osób = 35 proc.) i grupa 2 - bez retinopatii (26 osób = 65 proc.). W obydwu grupach porównywano stężenia hemoglobiny, wartości wskaźnika masy ciała (BMI) i obraz USG nerek oraz stężenia wybranych substancji, mogących wpływać na nasilenie niedokrwistości, takich jak: erytropoetyna, leptyna, insulina i białko C-reaktywne. Wyniki. Stężenie hemoglobiny było istotnie niższe u chorych z retinopatią (11,2 vs. 14,3 g/dl), także średnia wartość BMI była istotnie niższa w grupie 1 (26 vs. 33 kg/mý). U wszystkich chorych z retinopatią obraz USG nerek był prawidłowy, w grupie bez retinopatii patologię w układzie moczowym stwierdzono u 9 osób (35 proc.). U chorych z grupy 1 stężenia erytropoetyny i leptyny były istotnie niższe niż u chorych z grupy 2. Stężenie endogennej insuliny nie różniło się istotnie w obydwu grupach. U chorych z grupy 1...


  109/172

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych białek ostrej fazy u otyłych chorych na cukrzycę typu 2.
  Tytuł angielski: Assessment of selected acute phase proteins in obese type 2 diabetic patients.
  Autorzy: Pisarczyk-Wiza Dorota, Zozulińska Dorota, Majchrzak Anna, Sobieska Magdalena, Wiktorowicz Krzysztof, Wierusz-Wysocka Bogna
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (6) s.455-460, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Ostatnio sugeruje się, że proces zapalny pdgrywa istotną rolę w patogenezie mażdżycy. Cukrzyca i otyłość są uznanymi czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, których wykładnikiem morfologicznym jest blaszka miażdżycowa. Celem pracy była ocena zachowania się wybranych wykładników procesu zapalnego u chorych na cukrzycę typu 2 z towarzyszącą otyłością. Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 15 otyłych chorych na cukrzycę typu 2 w wieku 56.6 ń 8,0 lat (7 kobiet i 8 mężczyzn) z 7,3 ń 3,6-letnim wywiadem chorobowym, leczonych insuliną (okres insulinoterapii 2,2 ń 1,9 lat). Wskaźnik masy ciała (BMI) wynosił 29,7 ń 5,3 kg/mý (HbA1c 8,6 ń 1,2 proc.). Oceniono stężenie w surowicy: białka C-reaktywnego (CRP), ŕ1-kwaśnej glikoproteiny (AGP), ŕ1-antychmotropsyny (ACT) metodą Laurella oraz mikroheterogenność AGP i ACT wyrażoną współczynnikiem powinowactwa (RC) do konkanawaliny A metodą Bog-Hansena. Wyniki. Stwierdzono znamiennie wyższe stężenie CRP u otyłych chorych na cukrzycę typu 2 w porównaniu z grupą kontrolną (odpowiednio: 8,64 ń 3,37 i 2,50 ń 1,11 mg/l, p 0,05). Stężenia AGP i ACT w grupie badanej i kontrolnej nie różniły się znamiennie i wynosiły odpowiednio: AGP: 1152,10 ń 20,0 i 798,4 ń 79,80 mg/l, p 0,05; ACT: 442,34 ń 41,12 i 404,20 ń 24,12 mg/l, p 0,05. Wartości AGP-RC i ACT-RC u otyłych chorych na cukrzycę typu 2 były niższe niż u osób zdrowych (AGP-RC: 1,05 ń 0,02 i 1,27 ń 0,06, p 0,05; ACT-RC: 3,03 ń 0,24 i 4,12 ń 0,76, p 0,05). Wartości ocenianych białek ostrej fazy nie korelowały z parametrami wyrównania metabolicznego. Wnioski...


  110/172

  Tytuł oryginału: Nowe i stale aktualne wyzwania w parazytologii : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 80-lecia Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  Opracowanie edytorskie: Majewska Anna C. (oprac. red.), Nowosad Piotr (oprac. red.).
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 59, [1] s. : il., tab., 24 cm. - Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 80-lecia Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej Akademii Medycznej w Poznaniu Poznań 22.11. 2002
  Sygnatura GBL: 736,028

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu


  111/172

  Tytuł oryginału: Zarys historii Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (1922-2002)
  Autorzy: Majewska Anna C., Nowosad Piotr
  Źródło: W: Nowe i stale aktualne wyzwania w parazytologii : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 80-lecia Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Poznań, 2002 s.5-40, tab., bibliogr. [6] poz. - Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 80-lecia Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej Akademii Medycznej w Poznaniu Poznań 22.11. 2002
  Sygnatura GBL: 736,028

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat osobowy:
 • Lubicz-Niezabitowski Edward 1875-1946WeiglRudolf1883-1951Gerwel
 • Czesław1909-1974

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu


  112/172

  Tytuł oryginału: Ocena wydolności czynnościowej stawu biodrowego po alloplastykach bezcementowych.
  Tytuł angielski: Evaluation of hip joint functional efficiency after non-cement alloplasties.
  Autorzy: Różańska Małgorzata, Żołyński Krystian, Pawlik Zygmunt, Błaszczyk-Suszyńska Joanna, Żołyński Arkadiusz, Cieślik Piotr, Majewski Michał
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (1) s.39-50, il., tab., bibliogr. 48 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W klinice implantowano 55 protez bezcementowych stawu biodrowego typu ABG z powodu choroby zwyrodnieniowej. Okres obserwacji wynosił 4 lata. Ocenę wyników oparto na skali czynnościowej Merle D'Aubigne'a w modyfikacji Postela oraz 100-punktowej skali Harrisa. Autorzy omawiają wpływ wypracowanego w klinice programu usparawniania leczniczego w protezoplastykach bezcementowych na wydolność czynnościową stawów biodrowych.


  113/172

  Tytuł oryginału: Krytyczna ocena wyników leczenia zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych.
  Tytuł angielski: Critical evaluation of the lower limbs deep vein thrombosis.
  Autorzy: Krasowski Grzegorz, Pichurski Janusz, Rybak Zbigniew, Majcherek Jarosław, Tukiendorf Andrzej
  Źródło: Prz. Flebol. 2002: 10 (3) s.63-69, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,489

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy autorzy ocenili późne wyniki leczenia głębokiej zakrzepicy żył kończyn dolnych pod postacią występowania zespołu pozakrzepowego. Porównano wyniki leczenia streptokinazą w dawkach klasycznych, heparyną drobnocząsteczkową i heparyną niefrakcjonowaną. Wyniki oceniono w klasyfikacji CEAP. Niezależnie od zastosowanej terapii nie stwierdzono różnic: w długości czasu hospitalizacji pacjentów leczonych z powodu głębokiej zakrzepicy żylnej kończyn dolnych, oraz w częstości rozwoju i nasileniu zespołu pozakrzepowego. Zespół pozakrzepowy rozwinął się u prawie 80 proc. badanych.


  114/172

  Tytuł oryginału: Perforacja kątnicy w przebiegu salmonellozy - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Blind gut perforation in the course of salmonellosis - case report.
  Autorzy: Zaniewski Maciej, Hadasik Dawid, Majewski Eugeniusz
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (3) s.143-145, bibligor. 5 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek perforacji kątnicy w przebiegu infekcji wywołanej Salmonella species. Omówiono ryzyko powikłań chirurgicznych u chorych z salmonellozą.

  Streszczenie angielskie: In the paper the case of caecum perforation due to Salmonella species infection was described. The risk of surgical complication in patients with salmonellosis was discussed.


  115/172

  Tytuł oryginału: Wpływ stosowania czasowych szyn okluzyjnych na biomechaniczne warunki żucia w leczeniu zaburzeń czynnościowych układu stomatologicznego : praca doktorska
  Autorzy: Pihut Małgorzata, Majewski Stanisław (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Instytut Stomatologii, Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej w Krakowie
  Źródło: 2002, 110 k. : il., tab., bibliogr. 115 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20125

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  116/172

  Tytuł oryginału: Ocena spondylometryczna połączenia lędźwiowo-krzyżowego w kręgozmykach
  Autorzy: Gawda Piotr, Majcher Piotr, Skwarcz Andrzej
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.372-377, il., tab., bibliogr. 14 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  117/172

  Tytuł oryginału: Operacyjne leczenie wrodzonych zniekształceń klatki piersiowej
  Autorzy: Serafin Jan, Świątkowski Jan, Majkusiak Rafał, Nowakowski Piotr
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.385-391, il., tab., bibliogr. 43 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  118/172

  Tytuł oryginału: Wpływ optymalizacji programowanego czasu opóźnienia przedsionkowo-komorowego stymulatora DDD na poprawę funkcji lewej komory u chorego z pozawałową dysfunkcją skurczową i rozkurczową niedomykalnością zastawki mitralnej.
  Tytuł angielski: The atrioventricular delay optimalisation influence on left ventricular function improvement in DDD pacemaker patient with post-myocardial systolic dysfunction and diastolic mitral insufficiency.
  Autorzy: Czunko Agnieszka, Lelakowski Jacek, Małecka Barbara, Bednarek Jacek, Majewski Jacek
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (4) s.397-400, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: 54-letniego mężczyznę z istotną pozawałową dysfunkcją skurczową lewej komory oraz obecnością tzw. rozkurczowej fali zwrotnej mitralnej ze współistniejacymi zaburzeniami przewodzenia przedsionkowo-komorowego (p-k) w postaci stałego bloku p-k Iř z okresową progresją do bloku p-k IIř o typie periodyki Wenckiebacha przyjęto do kliniki w celu wykonania implantacji stymulator dwujamowego (DDD). W obrazie echokardiograficznym oprócz znacznie upośledzonej funckji skurczowej lewej komory EF ok. 38 proc., rejestrowano m.in. zaburzenia funkcji rozkurczowej o typie restrykcji napływu, istotną niedomykalność mitralną (III/IVř) oraz obecność tzw. rozkurczowej fali zwrotnej mitralnej. Współistnienie zwrotnego przepływu mitralnego pod koniec rozkurczu związane było z istotnym wydłużeniem czasu przewodzenia p-k i z brakiem prawidłowej synchronizacji skurczu przedsionków i komór. Klinicznie chory prezentował cechy niewydolności układu krążenia w III stopniu NYHA. Po wykonanej implantacji stymulatora DDD przeprowadzono badanie echokardiograficzne oceniające wybrane parametry hemodynamiczne funkcji lewej komory podczas stałej stymulacji sekwencyjnej w trybie VAT i częstości 75/min przy różnych czasach sprzężenia p-k (180, 140, 120, 100, 60 ms). Pozwoliło to ustalić optymalną wartość czasu opóźnienia przedsionkowo-komorowego - 120 ms, przy której uzyskano maksymalną wartość rzutu minutowego i nie rejestrowano rozkurczowej fali zwrotnej mitralnej. W dalszej obserwacji ambulatoryjnej uzyskano redukcję objawów czynnościowej niewydolności układu krążenia do II sotpnia NYHA.

  Streszczenie angielskie: 54-year old man presenting severe left ventricular dysfunction and coexisting so-called diastolic mitral insufficency, with atrioventricular (a-v) conduction disturbances (first and second of Wenckebach type a-v block) was admitted to the Department for dual chamber pacemaker (DDD) implantation. ECHO examination revealed severe left ventricular systolic dysfunction with EF 38 p.c., diastolic compliance imparement of inflow restriction type, significant mitral insufficency (III/IV), with diastolic mitral regurgitation. The coexistence of end-diastolic mitral regurgitation remained in line with essential atrioventricular conduciton interval prolongation with inproper atrial and ventricular systolic synchronisation. The patient presented symptoms of heart insufficiency classified as NYHA III. Chosen echocardiographic aparameters of left ventricular function had been estimated following DDD pacemaker implantation, during sequential pacing at rate of 75/min, with different a-v delay intervals set (180, 140, 120, 100, 60 ms respectively). The optimal a-v delay appeared to be 120 ms, since maximal cardiac otput with loss of diastolic mitral regurgitation was noted at this set. In further ambulatory follow-up we found the reduction of heart insufficency to NYHA II class.


  119/172

  Tytuł oryginału: Prof. dr hab. farm. Zenon Józef Kokot.
  Autorzy: Majewski Jan
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (19) s.884-886, il.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku
 • płeć męska

  Temat osobowy:
 • Kokot
 • Zenon Józef 1947-


  120/172

  Tytuł oryginału: Ocena korzyści z zastosowania laparoskopii diagnostycznej i leczniczej w ostrych schorzeniach i urazach jamy brzusznej na oddziale chirurgicznym
  Autorzy: Majewski Włodzimierz
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.209-217, il., tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  121/172

  Tytuł oryginału: Ocena objawów depresyjnych u pacjentów chorych na schizofrenię w trakcie psychoedukacji.
  Tytuł angielski: Evaluation of depressive symptoms among schizophrenic patients during psychoeducation program.
  Autorzy: Gizińska Dorota, Trzebiatowska Iwona A., Majkowicz Mikołaj
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.257-264, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The article describes impact of psychoeducation on severity and frequency schizophrenic patients. A group of 36 patients were evaluated using BDI, CDS and PANSS-G6 scales. There were no significant differences in severity of depressive symptoms before and after psychoeducation program. A slight fall in the frequency of depressive symptoms was observed after psychoeducation.


  122/172

  Tytuł oryginału: Ocena poczucia celu i sensu życia u pacjentów chorych na schizofrenię w trakcie psychoedukacji - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Purpose in life among schizophrenic patients during psychoeducation program - preliminary report.
  Autorzy: Trzebiatowska Iwona A., Gizińska Dorota, Majkowicz Mikołaj
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.265-269, tab., bibliogr. 5 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The article describe impact of psychoeducation on purpose in life, will of life, hope delight and satisfaction with life's attainments, relationship with family, health care and socio-economic situation among schizophrenic patiens. There were no significant difference in on [urpose in life hope and satisfaction with life's attainments, relationship with family, health care and socioeconomic situation. Patient after psychoeducation kave significantly higher level of hope and delight.


  123/172

  Tytuł oryginału: Karbamazepina w leczeniu zaburzeń psychicznych na podstawie własnego materiału klinicznego.
  Tytuł angielski: Carbamazepine in the treatment of psychiatric disorders based in retrospective clinical material.
  Autorzy: Afeltowicz Zbigniew, Majkowicz Mikołaj, Michalik Katarzyna, Radziwiłłowicz Piotr, Sowiński Piotr, Smoczyński Stefan, Trzebiatowska Iwona A.
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.303-310, tab., bibliogr. 21 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Medical records of patient treated in I Department of Psychiatry Medical University of Gdańsk in 1996-2000 were analyzed. Carbamazepine was used in 383 patients, 209 male and 174 female. Mean age for the whole group 41,2 years, for male 40,6, for female 41,9. Carbamazepine was mainly used in affective disorders (F30 - 33) and organic affective disorders (F06.3 - 107 persons. Second the most common indication was organic personality disturbances (F07.0) - 121 persons. Carbamazepine was used in 100-2000 mg per day (mean dose 415 mg) during 5-189 days (mean 36 days). Treatment was well tolerated. Only 24 patients (6,3 p.c.) have mild side effects. Drug level in blood was checked in 19 patients during two last years of analysed material. Carbamazepine was used mainly with tricyclic antidepressants (30,3 p.c.), second generation antidepressive drugs (22,2 p.c.) and typical neuroleptic (11,1 p.c.). More than half of patients (55,6 p.c.) were recovered. based on clinical material carbamazepine seems to be active agent in treatment of affective disorders and diseases connected with organic brain lesion.


  124/172

  Tytuł oryginału: Utworzenie Ogólnopolskiego Centrum Padaczki dla Kobiet w Ciąży. Informacja o cleachni organizacji Ogólnopolskiego Centrum Padaczki dla Kobiet w Ciąży.
  Tytuł angielski: Foundation of the Polish Epilepsy Center for Pregnant Women. Information concerning gools and organization of the Polish Epilepsy Center for Pregnant Women.
  Autorzy: Majkowski Jerzy, Jędrzejczak Joanna
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (4) s.391-396
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ciąża


  125/172

  Tytuł oryginału: Z działalności Polskiego Towarzystwa Epileptologii.
  Autorzy: Majkowski Jerzy, Walerjan Piotr, Pisarski Włodzimierz, Fryze Cezary, Kaczynska-Haładyj Marta
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (4) s.403-422, il.
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • kronika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Epileptologii
 • Polskie Towarzystwo Neurologiczne


  126/172

  Tytuł oryginału: Zastosowanie technik chirurgii podstawy czaszki w leczeniu gruczolaków przysadki.
  Tytuł angielski: Skull base surgery techniques in treatment of pituitary adenomas.
  Autorzy: Bonicki Wiesław, Michalik Radosław, Krajewski Romuald, Kukwa Andrzej, Oziębło Artur
  Opracowanie edytorskie: Majchrzak Henryk (koment.).
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (6) s.1121-1133, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum. - Także zamieszczno odpowiedź autorów na komentarz
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Leczenie operacyjne olbrzymich gruczolaków przysadki jest nadal trudnym problemem i pomimo rozwoju techniki dostępu przez zatokę klinową 5-10 proc. chorych wymaga dostępu przez kraniotomię. Techniki chirurgii podstawy czaszki pozwalają ograniczyć uraz związany z zabiegiem operacyjnym i poprawiają dostęp. U 75 chorych operowanych w latach 1998-2001, stanowiących 19 proc. wszystkich chorych (395) z rozpoznaniem gruczolaka przysadki operowanych przez autorów w tym okresie, głównie z dostępu przez nos i zatokę klinową (320 chorych), zastosowano między innymi dostęp przezpodstawny-podczołowy (67 chorych) i/lub thinotoninę boczną (2 chorych). Wskazaniem do wykonania dostępu przezpodstawnego-podczołowego były dużę rozmiary gruczolaka z towarzyszącymi zaburzeniami widzenia oraz rozrost gruczolaka do sąsiednich przestrzeni anatomicznych. W tej grupie chorych makroskopowo całkowite usunięcie guza uzyskano w 88 proc. W pozostałych przypadkach fragmenty guza pozostały w zatokach jamistych. Techniki stosowane w chirirgii podstawy czaszki są bardzo przydatne w leczeniu wybranych chorych z gruczolakami przysadki.

  Streszczenie angielskie: The giant pituitary adenoma surgery remains a real challenge to any neurosurgeon. Despite an extensive development of transsphenoidal techniques, open craniotomy procedures still are required in 5 - 10 p.c. of all cases with pituitary adenoma. The skull base surgery techniques not only albow to minimize the surgery-related trauma of the brain, but also improve the access to the operating field. In the years 1998 - 2001 the authors operated on the totalm of 395 pituitary adenoma patients, mostly using the transsphenoidal approach (320 cases), with skull base surgery techniques applied in 75 acses (i.e. in 19 p.c. of all patients) - in 67 patients the transbasal-subfromatal approach was applied, and in 2 cases - lateral rhinotomy. There were two incidations to the transbasal - subfrontal approach: a large size of the tumour causing visual disturbances, and extension of the adenoma to adherent anatomical spaces. In this group of patients the total removal of the tumor was achieved in 88 p.c. of cases. In the remaining patients remants of the tumor were left in the cavernous sinuses. THe skull base surgery techniques are most usefull in the treatment of selected patients with pituitary adenoma.


  127/172

  Tytuł oryginału: Polekowe uszkodzenia nerek w chorobach reumatycznych.
  Tytuł angielski: Nephropatia after drug therapy in rheumatic diseases.
  Autorzy: Majdan Maria, Jeleniewicz Radosław
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (4) s.320-328, tab., bibliogr. 27 poz., sum. - 5 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Lubelskie dni reumatologiczne Krasiczyn 16-18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nerki są narządem szczególnie podatnym na uszkodzenia polekowe. Determinuje to duży przepływ krwi przez nerki i ich funkcja detoksykacyjna. W pracy dokonano przeglądu różnych czynników "ryzyka nerkowego" zwiększającego prawdopodobieństwo polekowego uszkodzenia nerek. Dokonano również przeglądu różnego typu zaburzeń pracy nerek występujacych w przebiegu chorób reumatycznych. Omówiono także postacie nefropatii polekowych i najczęściej występujące choroby nerek przy stosowaniu wybranych, zalecanych w chorobach reumatycznych lekach. W pracy podano także zalecenia dotyczące zapobiegania nefrotoksycznym działaniom leków w chorobach reumatycznych.

  Streszczenie angielskie: The authors of this study analysed conditions of greater kidney susceptibility to drug nephrotoxicity and discussed various "kidney risk" factors increasing the possibility of drug nephrotoxicity. A review of different renal disease accompanying rheumatoid diseases was also presented. In the second part of the paper several forms of nephrotoxic renal syndromes were characterised and kidney disorders accompanying therapy were selected, most frequently used in rheumatology drugs were throughly analysed.


  128/172

  Tytuł oryginału: Uczennice gimnazjum wobec palenia papierosów i stosowania używek.
  Tytuł angielski: Middle school girls in the face of smoking cigarettes and using comestibles.
  Autorzy: Łepecka-Klusek Celina, Majsiak Emilia, Bucholc Marzena, Majsiak Paweł
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.130-132, il., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: O stanie zdrowia przyszłych kobiet, matek i pokoleń można wnioskować na podstawie zachowań zdrowotnych młodych dziewcząt. Ważne jest zatem upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, a zdrowie dziewcząt powinno być przedmiotem szczególnej troski nie tylko rodziców, lecz w równym stopniu pracowników służby zdrowia, nauczycieli i wychowawców. Celem pracy było sprawdzenie, jaki jest stosunek uczennic gimnazjum do palenia papierosów i stosowania używek. Przeprowadzone badania ankietowe wśród 200 losowo wybranych dziewcząt pokazały, że ponad połowa respondentek paliła bądź aktualnie pali papierosy, a 75,0 proc. próbowałą już pić alkohol - najczęściej piwo. Do takich zachowań częściej przyznawały się mieszanki miast niż wsi. Zwyczaj codziennego picia prawidziwej kawy miało 9,0 proc. badanych, a mocnej herbaty 24,0 proc., przy czym odsetek osób opowiadających się za kawą był dwa razy większy wśród zamieszkujących w mieście niż na wsi, a za herbatą był w obu grupach podobnej wielkości.

  Streszczenie angielskie: On the basis of salubrious behaviors of young girls health state of future women, mothers, and generations can be concluded. It is therefore important to prevail healthy lifestyle among children and youth, and health of girls should be an objective of extra care not only among parents, but to same extent of health care workers, teachers and tutors. Objective of this study was to verify what is the attitude of middle school girls toward smoking and using comestibles. Questionnaire survey performed among 200 girls chosen by lot showed that more than a half of the girls asked smoked or is currently smoking cigarettes and 75.0 p.c. already tried drinking alcohol - most often beer. Girls residing in villages admitted to such behaviors more often than ones residing in cities. Every day custom of drinking real coffee occurred in 9.0 p.c. of examined, and strong tea in 24.0 p.c. where percentage of persons drinking coffee was twice as much among residents of cities than of villages and those drinking tea was in both groups on congenital level.


  129/172

  Tytuł oryginału: Uczeń w sytuacji stresu szkolnego.
  Tytuł angielski: Pupil in the situation of the school stress.
  Autorzy: Płotka Aniela, Majcherczyk Izabela, Czernikiewicz Andrzej, Szymona Kinga, Pawłowska Beata
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.169-173, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Szkoła jako instytucja oświatowa jest jednocześnie dla ucznia treningiem życia. Dzisiejsze dzieci przeżywają w szkole stres znacznie większy, niż kiedykolwiek było to naszym udziałem. Funkcjonowanie w środowisku szkoły, wchodzenie w relacje z nim, problemy życia codziennego dostarczają wielu sytuacji stresowych. Celem głównym pracy było przeanalizowanie problematyki stresu u uczniów będących w okresie dojrzewania w aspekcie środowiska szkolnego. Materiał i metoda: Badaniami ankietowymi objęto 30 uczniów w wieku 11 - 12 lat, uczęszczających do V klasy Szkoły podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie. W badanej próbie było 16 dziewczynek i 14 chłopców. Grupa dzieci miejskich obejmowała 25 uczniów, natowiast dzieci wiejskich uczęszczających do tej szkoły było pięcioro. Badania przeprowadzono w styczniu 2002 roku. Uzyskane wyniki badań: Ankietowani uczniowie bez względu na płeć i miejsce zamieszkania wskazali szkołę jako środowisko, które najbardziej stresuje. Źródłem stresu w szkole są złe oceny (71,4 proc.), niesprawidliwość (75,0 proc.). Uczniowie boją się drugoroczności (64,3 proc.), zbyt dużych wymagań nauczyciela (43,8 proc.). Wymienionych źródeł stresu bardziej boją się dziewczynki. Dzieci na ogół mają pozytywny stosunek do swojej szkoły. Rzadka jest ona postrzegana jako źródło przykrych przeżyć.

  Streszczenie angielskie: School as the educational institution is the source of learning about life for the pupils as well. Contemporary children at school experience a greater stress than we have ever experienced. Functioning in the school environment, entering the school relationships and everyday problems offer us many stressful situations. The aim of the study was the analysis of the problem of stress for adolescent pupils in the school environment. Material and method: The questionnaire was used on 30 pupils aged 11 - 12 who attended 5th class of Maria Curie-Skłodowska Elementary School in Tarnogród. The studied sample included 16 girls and 14 boys. There were 25 urban children and 5 rural children. The study was performed in January 2002. The obtained results: The interviewed pupils irrespective of age and gender and the place of residence confirmed that school was the most stressing environment. The sources of stress at school are poor marks (71.4 p.c., injustice ((75,0 p.c.). Pupils are afraid of being not promoted (64.3 p.c.), too high requirements of teachers (43.8 p.c.). The above mentioned sources of stress are more severe for girls. Generally the children have positive attitude to their school. Rarely it is conceived as the source of negative feelings.


  130/172

  Tytuł oryginału: Ryzyko operacyjnego leczenia złamań bliższego końca kości udowej u pacjentów w podeszłym wieku.
  Tytuł angielski: Risk of surgical treatment of proximal end of femoral bone fractures in patients advanced in years.
  Autorzy: Pawlik Zygmunt, Żołyński Arkadiusz, Pawlik Paweł, Majewski Michał, Dudkiewicz Mariusz, Siuta Kamil
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (4) s.262-266, il., bibliogr. 10 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono epidemiologię, schorzenia współistniejące oraz uzasadnienie taktyki postępowania w przypadkach złamań bliższego końca kości udowej na przestrzeni jednego roku u pacjentów powyżej 70. roku życia. Mimo szeregu występujących chorób, szczególnie układu krążenia, ograniczających w sposób znaczny wydolność organizmu, autorzy wykonali protezoplastyki całkowite lub połowicze stawu biodrowego u 92 z 96 pacjentów leczonych w klinice z powodu złamań bliższego końca kości udowej, co pozwoliło w krótkim czasie po operacji (od 8 do 14 dni) opuścić szpital i samodzielnie realizować program rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych.

  Streszczenie angielskie: The study presents the epidemiology, coexisting pathological states and justification of tactics in cases of proximal end of femoral bone fractures within one year in patients over 70. Despite a number of occurring diseases, particularly of circulatory system, considerably limiting the efficiency of organism, the authors performed total or half prosthetoplasties of hip joint in 92 out of 96 patients treated in the department due to proximal end of femoral bone fractures which allowed to leave hospital soon after the operation (8 to 14 days) and to realize the rehabilitation program without aid in ambulatory conditions.


  131/172

  Tytuł oryginału: Influence of chronic Helicobacter pylori infection on ischemic cerebral stroke risk factors.
  Autorzy: Majka Jolanta, Róg Teresa, Konturek Peter C., Konturek Stanisław J., Bielański Władysław, Kowalsky Marek, Szczudlik Andrzej
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (10) s.CR675-CR684, il., tab., bibliogr. 100 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: Infection by Helicobacter pylori (Hp) has been linked to extradigestive pathologies including ischemic cerebral disease. The aim of our study was to assess the relationship between chronic Hp infection and ischemic stroke risk factors. Material/Methods: 80 patients (pts) aged 60 - 75 years with ischemic stroke confirmed by CT scans (group I) and 80 age- and gender-matched healthy controls (group II) were included into trial. Atherosclerotic plaques from 20 Hp positive pts were obtained at carotid endarterectomy for Hp DNA assessment by PCR. In all groups following parameters were determiend; 1) the prevalence of Hp infection using 13C-Urea Breath Test (UBT), 2) plasma anti-Hp and anti-CagA IgG and interleukin-8 (IL-8), and 3) palsma lipids and fibrinogen. Hp positive pts and controls received one-week anti-Hp therapy and after six months total cholesterol, low-density lipoprotein (LDL)-cholesterol, fibrinogen and IL-8 levels were re-examined. Results: Hp infection was detected by UBT in 83.75 p.c. of stroke pts but only in 65 p.c. of controls. DagA seropositivity was also significantly higher in stroke pts (57.5 p.c.) than in controls (33.75 p.c.). Plasma levels of cholesterol, LDL-cholesterol and fibrinogen as well as IL-8 were significantly higher in Hp positive subjects, especially in pats with ischemic stroke. Six months following successful anti-Hp therapy, the plasma levels of total cholesterol, LDL-cholesterol, fibrinogen and IL-8 were significantly lower than those in Hp positive stroke pts and contorls. Conclusions: Hp infection represents risk factor of ischemic stroke via an interaction of Hp cytotoxings of cytokines with atherosclerotic plaques in carotic arteries.


  132/172

  Tytuł oryginału: Środki ochrony indywidualnej przed czynnikami biologicznymi dla pracowników bloku operacyjnego.
  Autorzy: Feliszewska-Robakowska Teresa, Kamińska Wiesława, Majchrzycka Katarzyna
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (1) s.54-56, bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • chirurgia


  133/172

  Tytuł oryginału: Wartość badania TK z wykorzystaniem opcji przestrzennej 3D w diagnostyce urazów, wad i zniekształceń kręgosłupa u dzieci i dorosłych.
  Tytuł angielski: The value of CT scans with the 3D option in the diagnosis of spinal trauma, defects and deformities in children and adults.
  Autorzy: Majcher Piotr, Fatyga Marek, Krupski Witold, Złomaniec Janusz
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.662-666, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. Oceniono wartość diagnostyczną wtórnych rekonstrukcji przestrzennych tomografii komputerowej w diagnostyce różnorodnej patologii kręgosłupa. Materiał i metdoy. Materiał obejmuje grupę 35 chorych, u których wykonano badania TK uzupełniane rekonstrukcjami 3D. Wyniki i wnioski. Stwierdzono, że rekonstrukcje 3D poszerzyły możliwości diagnostyczne osiowej tomografii komputerowej, zwłaszcza w zakresie perspektywicznej i całościowej oceny struktur kostnych kręgosłupa oraz umożliwiły określenie wzajemnych stosunków przestrzennych.

  Streszczenie angielskie: Background. The diagnostic means of 3D CT reconstruction in various spine disorders was evaluated. Material and methods. The material and methods a group of 35 patients who had CT enhanced with 3D option. Results and conclusions. It has been shown that the 3D reconstructions have broadened the diagnostic possibilities of axial CT, especially in the field of perspective and wholesome evaluation of spinal bone structures.


  134/172

  Tytuł oryginału: Przerzuty do węzłów chłonnych jako czynnik prognostyczny raka szyjki macicy.
  Tytuł angielski: Lymph nodes metastases as a prognostic factor in cervical carcinoma.
  Autorzy: Kobierski Juliusz, Emerich Janusz, Królikowska Beata, Majdak Ewa
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.925-929, tab., bibliogr. 14 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dokonano retrospektywnej analizy niepowodzeń po leczeniu operacyjnym chorych z rozpoznaniem raka szyjki macicy w stopniu klinicznego zaawansowania Ia, Ib, IIa według klasyfikacji FIGO. Badaniem objęto 499 pacjentek po wycięciu macicy sposobem Wertheima - Meigsa. Wyróżniono grupę chorych podlegającą następowej pooperacyjnej radioterapii oraz grupę, w której nie zastosowano dalszego leczenia. Stwierdzono, że obecność przerzutów w węzłach chłonnych ma znaczącą wartość prognostyczną w ocenie odległego przeżycia badanych kobiet. Wykazano, że u chorych z obecnymi w węzłach chłonnych miednicy komórkami nowotworowymi, u których nie zastosowano pooperaycjnej radioterpaii, wyniki 5 letniego przeżycia były statystycznie gorsze.

  Streszczenie angielskie: Material and methods: 499 patients with cervical carcinoma at stage I and IIa after radical hysterectomy were included in the study. Diagnosis was based on gynecological examinations and cervical biopsies. Clincial staging was determined by FIGO classification. Pelvic lymph nodes were routinely removed on hysterectomy. Results: Metastatic nodes were observed in 26.3 p.c. (131 patients). We found no metastatic nodes at stage Ia. In the group of 410 patients with stage Ib cervical cancer metastases in lymph nodes were found in 24.6 p.c. (101 patients). In the gorup of 78 patients with stage IIa cervical cancer metastatic nodes were observed in 38.5 p.c. (30 patients). In our finding metastases were located in one group of lymph nodes in 64.4 p.c. (64 patients) with stage Ib and 43.3 p.c. (13 patients) with stage IIa. Metastatic involvement of more than one gorp of lymph nodes was observed in 36.6 p.c. (37 patients) of stage Ib and 56.7 p.c. (17 patients) of stage IIa. The most frequent pattern of lymph nodes metastatic involvement comprised common iliac and obturatiorious nodes. 5 year survival in the group without metastases in lymph nodes was estimated at 82.2 p.c., and in the group with nodal metastases - 50.8 p.c. (p = 0.005). Conclusions: 1. Metastases to pelvic lymph nodes are significant prognostic factor of long-term survival in patients with cervical cancer. 2. Patients with metastases in lymph nodes and no subsequent postopertive radiotherapy had signifciantly worse long-term survival.


  135/172

  Tytuł oryginału: Reakcje nadwrażliwości na paklitaksel u chorych z zaawansowanym rakiem jajnika.
  Tytuł angielski: Paclitaxel hypersensitivity reactions in patients with advanced ovarian carcinoma.
  Autorzy: Kobierski Juliusz, Majdak Ewa, Mielcarek Piotr, Emerich Janusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1014-1020, tab., bibliogr. 11 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • farmacja
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było oszacowanie częstości występowania reakcji nadwrażliwości na paklitaksel u chorych leczonych w pierwszej linii z powodu zaawansowanego raka jajnika oraz określenie czy możliwe jest ponowne podanie paklitakselu po wystąpieniu objawów reakcji nadwrażliwości. Badanie objęło 112 chorych leczonych paklitakselem z pochodną platyny z powodu zaawnasowanego raka jajnika. U 15 proc. (n = 17) chorych wystąpiły reakcje nadwrażliwości na paklitaksel. U 7 proc. (n = 8) chorych były to łagodne objawy reakcji alergicznych w postaci świądu skóry, pokrzywki, uczucia gorąca, niewielkiego wzrostu ciśneinia wystepujące w ciągu pierwszych 5-ciu minut od podania leku (najczęściej w trakcie pierwszego lub drugiego kursu). W tej grupie hcorych udało się ponownie podać paklitaksel po zastsowaniu dożylnie hydrokortyzonu, difenhydraminy, cimetydyny lub ranidtydyny. U 8 proc. (n = 9) chorych obserwowano ciężkie objawy reakcji nadwrażliwości i odstąpiono od leczenia paklitakselem zmieniając schemat leczenia na cisplatynę z cyklofosfamidem. Takie postępowanie pozwala na obniżenie odsetka powikłań w postaci reakcji nadwrażliwości oraz daje możliwość dalszego leczenia paklitakselem chorych na zaawansowanego raka jajnika.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The purpose of our study was to analyze the rate of hypersensitivity reacitons (HSRs) to paclitaxel in patients with advanced ovarian carcinoma. We also analyzed the possibility of re-administration paclitaxel with adequate treatment after hypersensitivity reacionts. Materials and methods: The incidence of HSRs was analyzed retrospectively in 112 pateitns who received 24-hr infusions of paclitaxel (135 mg/mý) for advanced ovarian cancer at the Department of Gynecology Medical University of Gdańsk between the January 2000 and the February 2002. Before each course of the aclitaxel administration patietns received orally dexamethasone (20 mg p.o., 12 and 6 hours prior to the chemotherapy) and thirty minutes prior to the infusion of paclitaxel all patietns received, diphenhydramine (50 mg), and cimetidine (300 mg) intravenously (i.v.). When HSR was observed adminsitration of paclitaxel was temporally stopped and before the re-challenge additional intravenous dosage of hydrocortisone (200 - 500 mg) and diphenhydramine (25 mg) was given. Results: Severe hypersensitivity reactions were observed in 8 patients (7 p.c.) and all of these patients were successfully retreated with paclitaxel without HSRs. Conclusion: We conclude that this premedication and treatment strategy provides lower hypersensitivity reactions rate and allows for contiuing adminsitration of paclitaxel in patients with advanced ovarian carcinoma.


  136/172

  Tytuł oryginału: Porównanie jakości życia chorych z zaawansowanym rakiem jajnika otrzymujących w drugiej linii leczenia cisplatynę z cykofosfamidem dootrzewnowo oraz dożylnie.
  Tytuł angielski: Comparison of quality of life in patients with advanced ovarian cancer treated with intraperitoneal or intravenous cisplatin and cyclophosphamide as second line therapy.
  Autorzy: Majdak Ewa, Krasińska Liliana, Mielcarek Piotr, Kobierski Juliusz, Kozaka Joanna, Milczek Tomasz, Emerich Janusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1096-1102, il., tab., bibligor. 12 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.O6. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Leczenie zaawansowanego raka jajnika obejmuje rozległą pierwotną operację cytoredukcyjną oraz złożoną chemioterapię wielolekową wysokimi dawkami leków. Po zakończeniu chemioterapii uzupełniającej wykonuje się operację sprawdzającą w celu stwierdzenia stopnia patologicznej remisji. Wiele chorych wymaga dalszego leczenia ze względu na obecność w jamie brzusznej zmian resztkowych. W przypadku stwierdzenia zmian wielkości do 2 cm leczenie polega na podawaniu chemioterapii dootrzewnowo. Natomiast w przypadku istnienia większych zmian stosuje sie chemioterapię dożylną. W badaniu tym za pomocą kwestionariusza QLQ-C30 porównano jakość życia chorych leczonych cisplatyną i cyklofofamidem dootrzewnowo oraz dożylnie w drugiej linii leczenia. Lepszą jakość życia obserwowano w grupie chorych otrzymujacych chemioterapię drogą dootrzewnową.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The study aimed to compare the effect of second line intravenous and intraperitoneal chemotherapy on physical and psychological aspects of quality of life in patietns with advacned ovarian cancer. Materials and methods: Quality of life was measured with EORTC QLQ-C30 (version 3.0) questionnaire. 42 sample patients with histologically confirmed diagnosis of advanced epithelial ovarian cancer treated with second line intravenous or intraperitoneal chemotherpay were included in the study. Results: Higher score of global quality of life and less side-effects of chemotherapy were observed in the group of patients treated with intraperitoneal chemotherapy. In this group constipation and dyspnoea were less common. Conclusion: Intraperitoneal chemotherapy has less negative influence on quality of life than intravenous drug delivery.


  137/172

  Tytuł oryginału: Analiza powikłań chirurgicznych występujących w przebiegu chemioterapii dootrzewnowej u chorych na raka jajnika.
  Tytuł angielski: Evaluation of surgical complications connected with intraperitoneal chemotherapy in ovarian cancer.
  Autorzy: Emerich Janusz, Milczek Tomasz, Dębniak Jarosław, Majdak Ewa
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1103-1108, tab., bibliogr. 14 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.O6. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Dokonano analizy częstości powikłań występujących podczas wszczepiania i usuwania cewnika Tenckhoffa oraz powikłań związanych z długotrwałym pozostawaniem cewnika w obrębie jamy brzusznej u 92 chorych leczonych z powodu raka jajnika za pomocą chemioterapii dootrzewnowej w Kinice Ginekologii AM w Gdańsku w okresie 01.1996 - 01.2002. Stwierdzono, że chemioterapia dootrzewnowa jest bezpiecznym etapem leczenia chorych z rozsianym w jamie brzusznej procesem nowotworowym, a występujące powikłania nie są częste i nie zagrażają życiu leczonych.

  Streszczenie angielskie: Objectives: from a theoretical viewpoint, the use of intraperitoneal therpay (IP) in patients with ovarian cancer (a malignancy, which remains mainly confined to the peritoneal cavity) is logical. Intraperitoneal catheters have moved to the forefront as a delivery system in cancer treatment. Authors described complications during the placement, usage, and evacuation of Tenckhoff catheters. Some of htem report much too high number of surgery complications connected with IP. Design: We report a number of complications connected with insertions, functions, and evacuations of Tenckhoffa catheter. Material and methods: from January 1996 to January 2002, 92 patietns with recurrent or persistent ovarian cancer, after surgery and first line chemotherapy, have had catheter insertion performed, but only 79 have had performed catheter evacuation: because of: not complete therapy (7 patietns), three patietns died during IP therpay, in three cases intraperitoneal catheter has spontaneously fold out. Results: During insertion total number of complications 9 (9,78 p.c.), 6 bowel incision, 1 bladder incision, 1 hernia of the linea alba, 1 incision of bowel and bladder. During catheter evacuation total number of complications 9 (11,39 p.c.), 8 bowel incisions 1 hernia of the linea alba. Complications connected with catheter funciton: only 8 of 92 (8,70 p.c.) required cessation of chemotherapy prior to its expected completion, 2 fistula of the catheter to vagina, 2 fistulas to bowel, in two cases intraperitoneal catheter has spontaneously fold out due to abscess, one after citostatics flow under the skin, one because of abscess in peritoneal cavity, and problems with citostatics inflow one because of subileus...


  138/172

  Tytuł oryginału: Ablacje prądem o wysokiej częstotliwości w leczeniu częstoskurczów nawrotnych o złożonym podłożu anatomicznym.
  Tytuł angielski: Radiofrequency catheter ablations in the traetment of reentrant tachycardias with complex anatomical basis.
  Autorzy: Majewski Jacek, Lelakowski Jacek, Szczepkowski Jacek, Małecka Barbara, Pasowicz Mieczysław
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (4) s.361-365, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Występowanie mnogich szlaków dodatkowych lub obecność szlaku dodatkowego (AP) i podwójnego przewodzenia w łączu przedsionkowo-komorowym (AV) stanowią złożone podłoże anatomiczne częstoskurczów nawrotnych. Celem pracy była ocena występowania częstoskurczów nawrotnych o złożonym podłożu anatomicznym w grupie chorych poddanych zabiegom ablacji prądem o wysokiej częstotliwości (RF). Oceniano ró nież skutecznosć doraźną oraz odległe efekty zabiegu. Materiał i metody: Badaniem objęto 131 chorych (46 M, 85 K) w wieku 17-72 lat (średnio 42,5 lat), u których wykonano ablację RF z powodu częstoskurczów nawrotnych AVRT lub AVNRT. Ablację RF drogi wolnej (SP) łącza AV wykonywano, posługując się metodą anatomiczną. Ablacje AP o położeniu lewostronnym wykonywano z dostępu od strony lewego przedsionka (punkcja transseptalna), lewej komory (dojście przezaortalne) lub zatoki wieńcowej. Prawostronne AP poddawano ablacji od strony prawego przedsionka. Zabieg uznawano za skuteczny, jeżeli w testach kontrolnych po ablacji nie wywoływano częstoskurczu nawrotnego i nie stwierdzono przewodzenia przez AP. Wyniki: W badanej grupie wykonano ablację 75 AP oraz 63 SP. U 7 osób (5,3 proc.) stwierdzono złożone podłoże anatomiczne częstoskurczu. U 4 pacjentów wykonano ablację 2 AP (podgrupa I), a u 3 chorych - ablację AP i SP (podgrupa II). Liczba aplikacji RF w podgrupie I i II wynosiła 6-17 (średnio 11,2), czas skopii-RTG - 19-46 min (średnio 29 min). Nie stweirdzono powikłań zabiegu. W ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The presence of mulitple accessory pathways (AP) or coexistence of AP and dual AV node physiology form a complex anatomical basis of reentrant tachycardias. The aim of the study was to evaluate the occurrence of reentrant tachycardias with complex anatomical basis in pts treated with RF ablation. Material and methods: The study group consisted of 131 patients (46 M, 85 F), mean age 42.5 years (17-72 years) in whom RF ablation procedures were performed due to AVRT or AVNRT. Slow pathway (SP) ablations were performed using anatomical approach. Transseptal puncture, retrograde transaortic approach or coronary sinus approach were used for ablation of left-sided AP. Right-sided AP were ablated from right atrium. Noninducibility of tachycardia and absence of conduction over AP were the endpoints of successful procedure. Results: A total number of 75 AP and 63 SP were ablated in the study population. Complex anatomical basis of tachycardias was found in 7 patients (5.3 p.c.). In 4 patients 2 AP were ablated (subgroup I); in 3 patients AP and SP were ablated during the same session (subgroup II). Total number of RF applications in subgroups I and II was 6-17 (mean 11.2) and fluoroscopy time was 19-46 min (mean 29 min). There were no procedure-related complications. THere were no tachycardia recurrences during follow-up of 13-35 months (mean 27 months). Conclusions: Complex anatomical basis of reentrat tachycardias was diagnosed in 5 p.c. of patients undergoing ...


  139/172

  Tytuł oryginału: Ablacja prądem o wysokiej częstotliwości trzepotania przedsionków u chorego z rozrusznikiem VVI i następowa zmiana typu stymulacji na DDD.
  Tytuł angielski: Radiofrequency ablation of atrial flutter in a patient with VVI pacemaker followed by changing of stimulation mode to DDD.
  Autorzy: Majewski Jacek, Lelakowski Jacek, Czunko Agnieszka, Pasowicz Mieczysław
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (4) s.373-377, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: U 73-letniego pacjenta z rozrusznikiem VVI implantowanym z powodu bloku przedsionkowo-komorowego IIIř i utrwalonym typowym trzepotaniem przedsionkó (AFl), któ y zgłosił się z objawami niewydolności serca klasy III według NYHA, w badaniu echokardiograficznym stwierdzono powiększenie jam obu przedsionków, brak fali A napływu mitralnego oraz zaburzenia funkcji rozkurczowej lewej komory. WYkonano skuteczną ablację prądem o wysokiej częstotliwości AFI, a następnie zamieniono ukłąd stymulujący na DDD. Uzyskano istotną poprawę wydolności czynnościowej (do klasy I wg NYHA) oraz parametró funkcji rozkurczowej lewej komory, a także normalizację wymiarów jam serca. W czasie 10-miesięcznej obserwacji nie rejestrowano AFl, stymulator DDD funkcjonuje prawidłowo.

  Streszczenie angielskie: 73-year old patient with VVI pacemaker implanted due to IIIř AV block and persistent atrial flutter (AFl). THe patient complained of heart failure symptoms NYHA class III. Transthoracic echocardiographic examination revealed enlargement of both atria, transmitral flow without A wave and impaired left ventricle diastolic funciton. Successful RF catheter ablation of AFl was performed followed by conversion fo stimulation mode to DDD. The improvement of cardiac function was achieved: NYHA class I, normalization of left ventricle filling pattern and atrial size. No AFl recurrences were noted during 10 month follow-up. DDD pacemaker functions properly.


  140/172

  Tytuł oryginału: Psychologiczne uwarunkowania percepcji bólu pooperacyjnego u pacjentów z chorobą nowotworową.
  Tytuł angielski: Psychological aspects of postoperative pain in the group of oncological patients.
  Autorzy: Walden-Gałuszko Krystyna de, Majkowicz Mikołaj, Janiszewska Justyna
  Źródło: Psychoonkologia 2002: 6 (4) s.83-88, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,539

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie związku między somatyczną-zmysłową percepcją bólu a reakcją emocjonalną oraz oceną poznawczo-wartościującą zjawisko bólu. Badaniem objęto 51 pacjentów leczonych w Klinice Chirurgii Onkologicznej oraz Chirurgii Klatki Piersiowej. Pacjenci przed zabiegiem oceniali za pomocą wywiadu strukturyzowanego swoją sytuację chorobową i nadzieję na przyszłość, wartościowali zjawisko bólu. Oceniano u nich poziom lęku, depresji i agresji zmodyfikowaną skalą HD, a osobowość - kwestionariuszem NEO-FFI. W drugiej dobie po zabiegu chorzy oceniali skalą VAS natężenie bólu w ciągu ostatnich 24 godzin i tą samą skalą - poziom przykrości spowodowany przez ból. Analiza statystyczna wyników ujawniła, że: 1. zmysłowo-dyskryminacyjna percepcja bólu pooperacyjnego jest skorelowana z jej prostym odpowiednikiem emocjonalnym przykrości; 2. percepcja zmysłowo-dyskryminacyjna bólu pooperacyjnego pozostaje w związku z nasileniem lęku i agresji przed zabiegiem; 3. percepcja zmysłowa bólu wraz z towarzyszącą jej aftektywną reakcją przykrości pozostają w związku z cechą osobowości zwaną "otwartością"; 4. prosta aftektywna reakcja przykrości na ból pooperacyjny jest skorelowana z subiektywną oceną sytuacji zdrowotnej, a zwłaszcza poziomem nadziei chorych.

  Streszczenie angielskie: The goal of the study was to determine the relations between - sensory discriminative perception of pain and emotional unpleasantness and cognitive evaluation of pain phenomenon. Fifty one oncological patients were examined in Department of Oncological Surgery and Chest Surgery. The following methods were used before surgery: 1. structured interview (social demographic data assessment of health state, hope, evaluation of pain); 2. modified HAD-Scale (anxiety depression, aggression); 3. NEO-FFI (Five Factor Inventory). Seventy two hours after surgery patients were asked to assess their pain and immediate unpeasantness caused by this pain (by VAS - scale) statistical analysis of the results revealed that: 1. there was strong correlation between sensorydiscriminative perception of pain and the simple emotional reaction (unplasantness) to this perception; 2. sensory - discriminative perception of postoperative pain was correlated with the high level of anxiety and aggression before the surgery; 3. sensory discriminative perception of pain and immediate upleasanants were correlated with openess (one of the five factors of the a traits of personality).


  141/172

  Tytuł oryginału: Własne doświadczenia kliniczne ze stosowaniem lasera chirurgicznego CO2 typ CTL-1401 w praktyce protetycznej.
  Autorzy: Majewski Stanisław, Majewski Piotr, Wiśniewska Grażyna
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (4) s.8-11, il., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autor przedstawia swoje 6-letnie doświadczenia z użyciem techniki laserowej w praktyce protetycznej, w trakcie której wykonał ponad 600 zabiegów stwierdzając, że jest to metoda godna polecenia, gdyż umożlwia: w fazie przygotowawczej do stosowania protez radykalne polepszenie warunków dla ich utrzymania w jamie ustnej poprzez wykonanie celowej plastyki korekcyjnej w zakresie tkanek miekkich podłoża protetycznego, zaś w przypadkach stomatopatii protetycznych pozwala na skuteczne usunięcie przerostów błony śluzowej będących skutkiem urazowego działania protez.


  142/172

  Tytuł oryginału: Wkłady koronowe IPS Empress 2 - kliniczne postępowanie przygotowawcze.
  Autorzy: Witek Paweł, Gronkiewicz Krzysztof, Majewski Adam
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (4) s.12-15, il., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Różnorodność materiałów stosowanych do odbudowy utraconych tkanek twardych zęba stwarza duże możliwości kliniczne, a równocześnie pewne dylematy. W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania opisano właściwości materiałów najczęściej wykorzystywanych w tym celu w praktyce stomatologicznej. Przedstawiono kliniczne etapy przygotowawcze wykonawstwa w ceramicznych wkładów koronowych: zasady opracowania ubytku oraz techniki wykonania wycisków.


  143/172

  Tytuł oryginału: Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy.
  Tytuł angielski: Diagnosis and treatment of cystic fibrosis.
  Opracowanie edytorskie: Milanowski Andrzej (Oprac.), Pogorzelski Andrzej (oprac.), Orlik Teresa (oprac.), Piotrowski Robert (oprac.), Walkowiak Jarosław (oprac.), Skorupa Wojciech (oprac.), Witt Michał (oprac.), Latoś Tadeusz (oprac.), Żebrak Jerzy (oprac.), Nowakowska Anna (oprac.), Sands Dorota (oprac.), Mazurczak Tadeusz (oprac.), Majka Lucyna (oprac.), Minarowska Alina (oprac.), Socha Jerzy (oprac.).
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (10) s.600, 602, 604-612, tab., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono współczesną klasyfikację mukowiscydozy, zasady diagnostyki i kompleksowego leczenia chorych. Podano zasady opieki ambulatoryjnej i szpitalnej w ośrodkach specjalistycznych i referencyjnych.


  144/172

  Tytuł oryginału: Higiena jamy ustnej i niektóre zachowania prozdrowotne u dzieci z podkrakowskich wsi w zależności od wykształcenia ich rodziców.
  Tytuł angielski: Oral hygiene and pro healthy habits of children living in villages nearby Cracow, according to educational background of their parents.
  Autorzy: Dyras Marta, Majchrowicz Halina, Szyper Joanna
  Źródło: Ortop. Szczęk. Ortod. 2002 (2) s.9-14, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,622

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy podjęto próbę określenia świadomości prozdrowotnej rodziców o różnym poziomie wykształcenia na temat higieny jamy ustnej, nawyków żywieniowych oraz postrzegania wad zgryzu u ich dzieci. Przeprowadzono dwa rodzaje badań: u 120 dzieci z gmin podkrakowskich oceniono higienę jamy ustnej, posługując się wskaźnikiem OHI oraz równocześnie przeprowadzono badania ankietowe u rodziców tych dzieci. Dotyczyły one częstości szczotkowania zębów przez dzieci, metod fluoryzacji, nawyków żywieniowych, związków pomiędzy higieną jamy ustnej a przebiegiem leczenia ortodontycznego. Stwierdzono, że higiena jamy ustnej dzieci jest niska, a świadomość rodziców odnośnie do zdrowia jamy ustnej w dużym stopniu niewystarczająca, niezależnie od poziomu ich wykształcenia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was how parents in their knowledge about their children eating habits, oral hygiene as well as the fact if they are able to recognize the malocclusion. In above mentioned study the main focus was on the parents educational background. There were two kinds of researches: the first one included 120 children for who OHI index was used. At the same time also the parents were asked in a personal questionnaire to answer the questions concerning: frequency of brushing the teeth, fluoride methods, children's eating habits, oral connection between hygiene of the oral cavities is poor and the parent's awareness concerning the health of the oral cavity is insufficient, regardless their education.


  145/172

  Tytuł oryginału: [Z działalności Sekcji Historii Farmacji Oddziału poznańskiego PTFarm].
  Autorzy: Majewski J., Kucharski S.
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (22) s.1077-1078
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • kronika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne


  146/172

  Tytuł oryginału: Czy infekcja Helicobacter pylori u chorych przewlekle hemodializowanych ma związek ze stężeniem gastryny w surowicy krwi?
  Tytuł angielski: Are there relationships between Helicobacter pylori infection and gastrin levels in long term hemodialysed patients?
  Autorzy: Bednarek-Skublewska Anna, Książek Andrzej, Majdan Maria, Baranowicz-Gąszczyk Iwona, Mierzicki Piotr
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.977-979, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Infekcja Helicobacter pylori jest istotnie patogenetycznie związana z różnymi schorzeniami górnego odcinka przewodu pokarmowego. Wcześniejsze prowadzone przez nas badania wykonane u chorychy przewlekle hemodializowancyh (HD) nie wykazały istnienia zależności między nieprawidłowym stężeniem parathormonu (PTH) a zakażeniem H. pylori. Celem obecnie przeprowadzonych badań była próba odpowiedzi na pytanie czy istnieje związek między stężeniem gastryny a zakażneiem H. pylori u chorych hemodializowanych. Oceną objęto 65 chorych, średnia wieku 49 ń 12 lat, leczonych HD przez średnio 103 miesiące (zakres 4-288). Grupę kontrolną (GK) stanowiło 15 zdrowych, średnia wieku 38 ń 8 lat. U wszystkich badanych oznaczono w surowicy krwi stężenia (st): gastryny (G), przeciwciał IgG przeciw H. pylori oraz parathormonu (PTH). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w badanej grupie chorych średnie st. G w surowicy wynosiło 155,37 ń 235,4 pg/ml i było oznamiennie wyższe w porównaniu z wartościami uzyskanymi w GK (87,97 ń 9,5 pg/ml, p 0,01). Nie zaobserwowano znamiennych różnic między średnimi wartościami stężeń przeciwciał IgG przeciw H. pylori w obu badanych grupach. Wartości te wynosiły odpowiednio: 88,2 ń 80,0 U/ml (GK) oraz 91,34 ń 66,8 U/ml (HD). Wykazano również istnienie dodatniej korelacji między st. przeciwciał IgG przeciw H. pylori a stężeniem gastryny (r = 0,315, p 0,001). Nie stwierdzono istotnych zależności między st. G oraz st. PTH, jak również między st. ...

  Streszczenie angielskie: Helicobacter pylori (H. pylori) infection in patients with chronic renal failure plays an important role in the pathogenesis of upper gastrointestinal tract diseases. In our earlier study we did not find significant relationship between parathormone (PTH) concentration abnormalities and H. pylroi infection inhemodialyssis patietns (HD pts). The aim of our present study was to examine other parameters and interrelationships between them, connected with H. pylori infection in HD pts. Tee serum concentration of the following substances were measrued: gastrin (G) parathormone (PTH), and IgG antibodies against H. pylori. The study was conducted in 65 (36 M, 29 F) stable HD pts: age 49 ń 12 years, dialysed from 6 to 288 months. The control group (CG) consisted of 15 healthy people, mean age 38 ń 8 years. The mean concentration of serum PTH serum was significantly higher in HD pts than in CG (538 ń 520 vs 35 ń 9.3 pg/ ml, p 0,001). The mean concentration of gastrin in serun was significantly higher in HD pts than in CG (155.37 ń 235.4 vs 87.97 ń 9.5 pg/ml, p 0,01). The mean concentrations of IgG antibodies against IgG H. pylori was similar in HD pts and CG (88.1 ń 80.0 vs 91.34 ń 66.8 U/ml). We found significant positive correlation between IgG antibodies against H. pylori infection and gastrin level in serum of HD pts (r = 0.315, p 0,001). We did not find significant correlation between concentrations: PTH vs G and PTH vs IgG against H. pylori. Conclusion: ...


  147/172

  Tytuł oryginału: The value of spatial reconstructions with computed tomography (3D CT) in recognising the fissure of vertebral arch.
  Tytuł polski: Wartość rekonstrukcji przestrzennych tomografii komputerowej (3D TK) w rozpoznawaniu szczeliny łuku kręgu.
  Autorzy: Krupski Witold, Majcher Piotr, Fatyga Marek, Złomaniec Janusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.463-470, il., bibliogr. 9 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  148/172

  Tytuł oryginału: Effect of different muscle shortening velocities during prolonged incremental cycling exercise on the plasma growth hormone, insulin, glucose, glucagon, cortisol, leptin and lactate concentrations.
  Autorzy: Żołądź J. A., Duda K., Konturek S[tanisław] J., Śliwowski Z., Pawlik T., Majerczak J.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (3) s.409-422, il., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: Strenuous exercise was reported to involve the alteration in the release of some "stress" hormones such as growth hormone (GH), cortisol, catecholamines and appropriate adjustment of energy metabolism but the relative contribution of these hormones to metabolic response, to cycling exercise performed at different muscle shortening velocities, has not been clarified. Aims: The purpose of this experimet was to assess the effect of applying different pedalling rates during a prolonged incremental cycling exercise test on the changes in the plasma levels of growth hormone, cortisol, insulin, glucagon and leptin in humans. Material and methods: Fifteen healthy non-smoking men (means ń SD: age 22.9 ń 2.4 years; body mass 71.9 ń 8.2 kg; height 178 ń 6 cm; with VO2max of 3.896 ń 0.544 1 min**-1), assessed in laboratory tests, were subjects in this study. The subjects performed in two different days a prolonged incremental exercise tests at two different pedalling rates, one of them at 60 and another at 120 rev min**-1. During this tests the power output has increased by 30 W every 6 minutes. The tests were stopped when the subject reached about 70 p.c. ogf the VO2max. Results and conclusions: We have found that choosing slow or fast pedaliing rates (60 or 120 rey min **1), while generating the same external mechanical power output, had no effect on the pattern of changes in plasma cortisol, insulin, glucagon glucose and leptin concentrations. But, generation of the same external mechanical power output at ...


  149/172

  Tytuł oryginału: Skuteczność ablacji prądem o częstotliwości radiowej z wykorzystaniem metody anatomicznej w leczeniu nawrotnego częstoskurczu węzłowego.
  Tytuł angielski: Efficacy of radiofrequency ablation with anatomical approach in treatment of atrioventricular nodal reentrant tachycardia.
  Autorzy: Majewski Jacek, Lelakowski Jacek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.895-897, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena skuteczności ablacji RF z wykorzystniem metody anatomicznej w leczeniu częstoskurczu węzłowego (AVNRT). Badana grupa obejmuje 45 pacjentów (PT), 34 K, 11 M, w wieku śr. 46,3 ń 11,8 lat z rozpoznanym AVNRT. U wszytkich PT wykonano skuteczną ablację RF ścieżki wolnej łącza przedsionkowo-komorowego (PK). Elektrodę ablacyjną pozycjonowano pod kontrolą fluoroskopii w okolicy podstawy trójkąta Kocha, posługując się metodą anatommiczną. Liczba aplikacji RF w czasie zabiegu wynosiła śr. 6,9 ń 7.5. Podczas skutecznej aplikacji przyspieszony rytm węzłowy rejestrowano u 36 PT (80 proc.), a pojedyncze pobudzenia węzłowe u 6 PT (13,3 proc.). Obecność potencjałów ścieżki wolnej (SPp) w miejscu skutecznej ablacji stwierdzono u 8 PT (17,8 proc.). Czas obserwacji po zabiegu w badanej grupie wynosił śr. 15,5 ń 10,7 mies. U 2 PT (4,4 proc.) wystąpił nawrót częstoskurczu po skutecznym zabiegu. U 1 PT 4 tyg. po ablacji stwierdzono epizodyczny, bezobjawowy blok PK IIř typu 2. Wnioski: 1) Ablacja RF ścieżki wolnej z wykorzystaniem metody anatomicznej charakteryzuje się wysoką skutecznością w leczeniu AVNRT. 2) Rejestracja potencjałów ścieżki wolnej ma niską czułość przy wyborze miejsca skutecznej ablacji.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the efficacy of radiofrequency (RF) ablation with anatomical approach in treatment of atrioventricular nodal reentrant tachycardia (AVNRT). The study group consisted of 45 patients (pts), 34 F, 11 M, mean age 46.3 ń 11.8 y in whom AVNRT was diagnosed. In all the pts successful RF ablation of slow pathway was performed. Ablation catheter was positioned under fluoroscopy control in the bottom part of Koch's triangle using anatomical approach. Mean number of RF applications during the procedure was 6.9 ń 7.5. During successful RF application accelerated junctional rhythm or junctional beats were present in 36 pts (80 p.c.) and in 6 pts (13.3 p.c.) respectively. Slow pathway potentials (SPp) were recorded at successful ablation site in 8 pts (17.8 p.c.). Follow-up time after ablation was mean 15.5 ń 10.7 m. In 2 pts (4.4 p.c.) tachycardia recurred after successful procedure. In 1 pt episodic asymptomatic second degree atrioventricular block developed 4 weeks after ablation. Conslusions: 1) slow pathway RF ablation using anatomical approach is highly effective in the treatment of AVNRT, 2) SPp have a low sensitivity as indicators of successful ablation site.


  150/172

  Tytuł oryginału: Zastosowanie prądu o częstotliwości radiowej w leczeniu zaburzeń rytmu serca.
  Tytuł angielski: The application of radiofrequency current in the treatment of cardiac arrhythmias.
  Autorzy: Majewski Jacek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.61-62, tab., bibliogr. 12 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono rys historyczny, podstawy biofizyczne oraz mechanizmy patofizjologiczne zastosowania prądu o częstotliwości radiowej (RF) w leczeniu zaburzeń rytmu serca. Omówiono aktualne wskazania do zabiegu przezskórnej ablacji RF. Przedstawiono wyniki doraźne i odległe oraz ryzyko powikłań zabiegów ablacji.

  Streszczenie angielskie: We discussed historical aspects, biophysicalal and pathophysiological mechanisms of radiofrequency (RF) current application in the treatment of cardiac arrhythmias. present indications for RF ablation were reviewed. Acute and long-term results and complications of catheter ablations were presented.


  151/172

  Tytuł oryginału: Wiek jako czynnik wpływający na jakość życia u kobiet leczonych chemioterapią dożylną z powodu zaawansowanego raka jajnika.
  Tytuł angielski: Age-related differences in the quality of life in advanced ovarian cancer patients treated with first-line intravenous chemotherapy.
  Autorzy: Majdak Ewa, Mielcarek Piotr, Kozaka Joanna, Krasińska Liliana, Kobierski Juliusz, Emerich Janusz
  Źródło: Psychoonkologia 2002: 6 (2) s.31-35, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,539

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W Polsce rak jajnika jest drugą co do częstości przyczyną zgonów z powodu nowotworów narządów rodnych. Leczenie obejmuje rozległą pierwotną operację cytoredukcyjną oraz złożoną chemioterapię wielolekową charakteryzującą się silną toksycznością ogólnoustrojową. Celem naszego badania było wykazanie, czy wiek wpływa na jakość życia chorych leczonych chemioterapią złożoną z paklitakselu i cysplatyny. Materiał i metody. Jakość życia mierzona była za pomocą kwestionariusza QLQ-C30, opracowanego przez EORTC. Badano także poziom lęku za pomocą inwentarza stanu lęku i cechy (STAI). Badaniem objęto wybraną grupę 38 spośród 215 chorych leczonych w II Klinice Ginekologii i Położnictwa z powodu zaawansowanego raka jajnika w okresie od stycznia 2000 do marca 2001. Chore otrzymywały chemioterapię złożoną z paklitakselu i cisplatyny. Pacjentki podzielono na dwie grupy wiekowe: 1. 50. roku życia; 2. 50. roku życia. Kryterium stanowił średni wiek występowania menopauzy. Wyniki. Młodsze chore uzyskały niższe wartości wyników w skali funkcjonalnej oraz ogólnej jakości życia. W skali objawowej u młodszych pacjentek częściej występowała biegunka oraz zaburzenia snu. Natomiast starsze chore częściej zgłaszały nudności i wymioty, brak apetytu oraz zaparcia. Większe nasilenie lęku jako stanu zaobserwowano u młodszych chorych. Poziom lęku jako stanu osiągnął znamiennie wyższą wartość w grupie młodszych kobiet. Wnioski. Młodsze chore mogą stanowić grupę wysokiego ryzyka pogorszenia jakości ...

  Streszczenie angielskie: Ovarian cancer is the second cause of cause mortality among women in Poland. The currently accepted management of advanced ovarian cancer is primary cytoreductive surgery followed by combination chemotherapy with paclitaxel and platinum compound. However, the treatment is toxic and affects quality of life. How individual patients judge their own experience of living varies widely. The objective of our study was to compare the quality of life of younger ( 50. years) versus older ( 50. years) women with advanced ovarian cancer treated with paclitaxel and cisplatin after primary cytoreductive surgery. Material and methods. Thirty eight patients (of 215), who were treated in our clinic between January 2000 and March 2001 were inclided in the study. In this study age was dichotomized as 50. years and 50. years as a rough indicator of menopausal status. Quality of life assessment was made using a self-administered questionnaire EORTC QLQ-C30 and Spielberger's State-Trait Anxiety Inventory. Results. Quality of life was worse for younger women globally and, with regard to domains of role and emotional well-being. Furtheremore, diarrhoea and sleeping problems occurred more often in this group. Older patients however, showed worse quality of life with regard to symptom and single-item scales, especially in the following: nausea and vomiting, appetite loss and constipation. Younger women presented with significantlly higher level of anxiety. Conclusion. Results of this ...


  152/172

  Tytuł oryginału: Comparative evaluation of safety and efficacy of pamidronate and zoledronic acid in multiple myeloma patients (single cenetr experience).
  Autorzy: Kraj Maria, Pogłód Ryszard, Maj Stanisław, Pawlikowski Jan, Sokołowska Urszula, Szczepanik Janusz
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (6) s.478-482, tab., bibliogr. 12 poz. - 3 Multidyscyplinarna Konferencja nt. badań nad lekami Piła 13-16.05. 2002
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Osteolytic bone destruction, caused by the aberrant production and activation of osteoclasts, results in significant morbidity for patients with multiple myeloma (MM). Pamidronate [(3-amino-1-hydroxypropylidene)-1,1-bis-phosphonate] inhibits osteoclastic activity and reduces bone resorption. A potency of zoledronic acid (2-[imidazol-1-y1]-1-hydroxyethylidence-1,1-bisphosphonic acid, a new third generation bisphosphonate, as inhibitor of resorption was 850-fold greater than pamidronate, as was shown in preclinical models of bone resorption. Randomized, double-blind study was conducted to compare the efficacy and safety of zoledronic acid and pamidronate for treating mycloma bone disease. Since March 1999 the efficacy and safety of pamidronate and zoledronic acid is evaluated in MM patients all receiving anti-myeloma chemotherapy acc. to VMCP/VBAP alternating regimen. Nine patients with stage III myeloma and osteolytic lesions (3 female, 6 male, median age 57 years, range 52-67, with monoclonal protein: IgG-7, IgA-2) were randomly assigned (1:1:1 ratio) to treatment with either 4 or 8 mg of zoledronic acid via 15-minute intravenous infusion or 90 mg of pamidronate via 2-hour intravenous infusion every 3 to 4 weeks for 12 months. All patients have received 500 mg of calcium supplements and 500 IU of vit.D, orally, once daily, for the duration of administration of study medication. In extension phase of the study (June 2000 - April 2002) patients did not received bisphosphonates. In 7 patients 18 cycles of assessed treatment was administered to each of them and one patient received 16 cycles...


  153/172

  Tytuł oryginału: Ocena adaptacji życiowej i lęku u chorych z nowotworowymi chorobami krwi i szpiku z co najmniej 5-letnim przeżyciem wolnym od leczenia i choroby.
  Tytuł angielski: Estimation of life adaptation and anxiety in patients with myeloproliferative disease with a minimum of 5-year diseases and therapy free survival.
  Autorzy: Russjan Tomasz, Seferyńska Ilona, Słomkowski Maciej, Kopeć Izabella, Sikorska Anna, Pałynyczko Grażyna, Maj Stanisław
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (1) s.101-107, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • psychiatria i psychologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: U 20 osób, które przebyły leczenie z powodu hematologicznego procesu nowotworowego dokonano oceny jakości życia w co najmniej 5 lat od zakończenia leczenia. Większość chorych jakość życia oceniła dobrze, jednakże u dwóch trzecich występował znaczny lęk przed nawrotem choroby, a 45 proc. zaprzestało wykonywania pracy zawodowej. Nie stwierdzono negatywnego wpływu choroby i leczenia na stan rodzinny badanych. Tylko u 4 z nich stosunki międzyludzkie uległy pogorszeniu.

  Streszczenie angielskie: 20 patients subjected to treatment for myeloproliferative diseases were evaluated for their adaptation to life at least 5 years after termination of the therapeutic process. The majority of them evaluated life quality as positive, however 2/3 experienced serious anxiety related to recurrence of the disease, and 45 p.c. of the entire group discontinued professional activity. No negative effect of disease or treatment on family relations has been noted. Only with four patients social relations declined.


  154/172

  Tytuł oryginału: Leczenie rituksimabem chorego na białaczkę włochatokomórkową.
  Tytuł angielski: Treatment of a patient with hairy cell leukemia with rituximab.
  Autorzy: Seferyńska Ilona, Podstawka Urszula, Maj Stanisław
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (1) s.117-122, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: U chorego na białaczkę włochatokomórkową (BW), rozpoznaną przed 7 laty, zastosowano w fazie progresji leczenie rituksimabem (Mabtherą). W przeszłości chory dwukrotnie leczony był 2-chlorodeoksyadenozyną (2-CDA) (kladrybiną), ale z powodu ciężkich powikłań infekcyjnych nie otrzymał pełnej dawki leku i osiągnięto tylko częściową remisję hematologiczną. W roku 2000 przyjęty został z objawami progresji choroby, komórki białaczkowe krwi i szpiku wykazywały fenotyp dla BW, w tym dużą ekspresję antygenu CD20. Choremu podano łącznie 6 wlewów Mabthery, każdy w dawce 700 mg. Wkrótce po zakończeniu leczenia, jak również w ciągu kilku następnych miesięcy, nie obserwowano poprawy hematologicznej, odsetek komórek białaczkowych we krwi i szpiku nie zmniejszył się.

  Streszczenie angielskie: Patient with relapsing hairy cell leukemia (HCL), diagnosed 7 years before, was treated with rituximab (Mabthera). In the past, the patient was treated twice with 2-chlorodeoxyadenosine (2-CDA) (cladribine), but the treatment was interrupted because of infectious complications and the patient did not receive full dose of 2-CDA. Partial haematological remission was obtained. In 2000 the patient was admitted with symptoms of leukemic progression. His leukemic cells expressed typical phenotype for HCL and were CD20 positive. The patient was treated with 6 infusions of Mabthera,each dose 700 mg. Soon after treatment and after next few months, no remission was obtained, the percentage of leukemic cells in blood and marrow was not decreased.


  155/172

  Tytuł oryginału: Rola badania echokardiograficznego u pacjentów leczonych stałą stymulacją serca.
  Tytuł angielski: The importance of echocardiographic evaluation in patients treated with cardiac pacing.
  Autorzy: Majewski Jacek, Lelakowski Jacek, Podolec Piotr
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.706-708, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono przydatność badania echokardiograficznego w doborze optymalnego czasu sprzężenia przedsionkowo-komorowego (AVD) u pacjentów leczonych stymulacją dwujamową serca (DDD). Przedstawiono wpływ programowania czasu AVD na funkcję skurczowa i rozkurczową lewej komory ze szczególnym uwzględnieniem niekorzystnego wpływu rozkurczowej fali zwrotenj przez zastawkę fali zwrotnej przez zastawkę mitralną (DMR) na wielkośc objętości wyrzutowej. Omówiono przydatną klinicznie echokardiograficzną metodę programowania optymalnego czasu AVD, któ ej głównym założeniem jest prewencja DMR.

  Streszczenie angielskie: This study evaluated the usefulness of echocardio-graphic evaluation in the selection of optimal atrioventricular delay (AVD) in DDD-paced patients. We discussed the influence of various AVD programming on systolic and diastolic left ventricle function. The detrimental effect of diastolic mitral regurgitation (DMR) on stroke volume was emphasized. Clinically useful echocardiographic methods of optimal AVD selection and prevention of DMR was discussed.


  156/172

  Tytuł oryginału: Leczenie implantoprotetyczne z zastosowaniem jednoczęściowych wszczepów Osteoplant obciążonych w systemie natychmiastowym i wczesnym.
  Autorzy: Majewski Stanisław, Włoch Stefan
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (2) s.15-17, tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy podają wyniki 4-letnich obserwacji pacjentów z własnego materiału klinicznego, u których przeprowadzili leczenie implantoprotetyczne z zastosowaniem jednoczęściowych wszczepów Osteoplant z ich natychmiastowym lub wczesnym obciążeniem. Metodę tę wykorzystano w wybranych przypadkach braków zębowych częściowych w szczęce i w całkowitym bezzębiu żuchwy. Warunkiem zastosowania procedury obciążenia natychmiastowego i wczesnego było uzyskanie pozabiegowej stabilności pierwotnej wszczepu. Stosując wszczepy jednoczęściowe w systemie ich obciążenia natychmiastowego i wczesnego autorzy uzyskali wysoki odsetek wyników pozytywnych, który jest porównywalny z wynikami uzyskiwanymi przy stosowaniu wszczepów dwufazowych z odroczoną fazą zaopatrzenia protetycznego.

  Streszczenie angielskie: The authors present the results of the four year clinical observation of their patients who have undergone implanto-prosthetic treatment in which one-piece OSTEOPLANT implants with an immediate or early reconstruction have been used. This method has been put into proctice in the chosen cases of semidentulous jaw or totally edentulous mandible. The original stability of the implant after the intervention was the condition necessary for introducing the procedure of immediate or early reconsruction. By using one-piece implants with immediate or early reconstruction the authors have obtained excellent results which are comparable with the results acquired in installing two-phase implants with the postponed phase of prosthetic reconstruction.


  157/172

  Tytuł oryginału: Środkowoeuropejskie Sympozjum Implantologiczne w Brnie.
  Autorzy: Majewski Stanisław
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (4) s.29-30, il. - 6 Środkowoeuropejskie Sympozjum Implantologiczne pt. Brneńskie Dni Implantologiczne Brno 27-29.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  158/172

  Tytuł oryginału: Leki przeciwwirusowe stosowane w dermatologii.
  Autorzy: Majewski Sławomir
  Źródło: Dermatologica 2002 (5) s.63-67, il.
  Sygnatura GBL: 313,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  159/172

  Tytuł oryginału: Trwałość stymulacji dwujamowej w długotrwałej obserwacji.
  Tytuł angielski: Long-term survival of dual chamber pacing.
  Autorzy: Majewski Jacek, Lelakowski Jacek, Haberka Kazimierz, Tomala Igor
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (6) s.567-572, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Celem pracy była ocena trwałości stymulacji DDD w długotrwałej obserwacji oraz analiza przyczyn powodujących konieczność jej zmiany na VVI. Materiał i metody: Badano grupę 295 pacjentów (153 mężczyzn, 142 kobiety) w wieku średnio 64,6 ń 11,4 lat, u których implantowano rozruszniki DDD z elektrodami TIR i TIJ firmy Biotronik. Chorzy zgłaszali się na badania kontrolne po miesiącu od implantacji, a następnie co pół roku. Czas obserwacji w badanej grupie wynosił 67,6 ń 18,5 miesiąca (48-102 miesięcy). Wyniki: U 53 pacjentów (18 proc.) zmieniono typ stymulacji na VVI. Najczęstszym powodem zmiany typu stymulacji było utrwalone migotanie przedsionków (AF), które wystąpiło u 38 osób (podgrupa I). Pacjenci z podgrupy I w porównaniu z pozostałymi badanymi charakteryzowali się starszym wiekiem (69,9 ń 9 vs. 63,8 ń 11,5; p 0,01), częstszym występowaniem choroby węzła zatokowego (84 proc. vs. 43 proc.; p 0,001) oraz napadowego migotania przedsionków (PAF) przed implantacją (74 proc. vs. 50 proc.; p 0,0025). U 15 chorych (podgrupa II) przyczyną przeprogramowania na VVI było złamanie elektrody przedsionkowej (TIJ). U wszystkich badanych w podgrupie II elektrod TIJ została wprowadzona drogą punkcji lewej żyły podobojczykwoej. Złamaniu uległo 8 elektro dwubiegunowych (BP) i 7 jednobiegunowych (UP). W całej badanej grupie częstość złamań przedsionkowych elektrod UP była nieznamiennie większa niż BP (8,5 proc. vs. 3,8 proc.). Nie stwierdzono złamania elektrody komorowej. ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The aim of the study was to evaluate a long-term survival of DDD pacing and to analyse the reasons for reprogramming to VVI. Material and methods: The study group consisted of 295 patients (153 male, 142 female), mean age 64.6 ń 11.4 years in whom DDD pacemakers with TIR and TIJ Biotronik leads were implanted. Follow-up examinations were performed at 4 weeeks after implantation and then every 6 months. Follow-up period was 67.6 ń 18.5 (48-102) months. Resutls: In 53 patients (18 p.c.) stimulaiton mode was changed to VVI. Permanent atrial fibrillation (AF) was the most frequent reason for reprogramming to VVI (38 patients - subgroup I). Patients from subgroup I compared to all other were characterised by older age (69.9 ń 9 vs. 63.8 ń 11.5; p 0.01), higher prevalence of sick sinus syndrome (84 p.c. vs. 43 p.c.; p 0.001) and history of paroxysmal AF prio to implantation (74 p.c. vs. 50 p.c.; p 0.0025). Atrial lead (TIJ) fracture was the reason for reprogramming to VVI in 15 patients (subgroup II). In all the patients from subgroup II atrial leads were inserted through left subclavian vein puncture. 8 bipolar (BP) and 7 unipolar (UP) leads fractured. In all the study population the frequency of UP leads fractures was not significantly higher than BP leads (8.5 p.c. vs. 3.8 p.c.). There was no ventricular lead fracture. Conclusions: Long-term survival of DDD-pacing is high. Persistent AF or atrial lead fracture are the reasons for reprogramming to VVI ...


  160/172

  Tytuł oryginału: Wszczepy samogwintujące z serii Mk w kolejnych modyfikacjach systemu Br„nemarka.
  Autorzy: Majewski Piotr, Majewski Stanisław
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (1) s.12-15, il., bibliogr. [5] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W celu zapewnienia uniwersalności w systemie implantologicznym Branem„rka wprowadzane są różne modyfikacje wszczepów wraz ze stosownym instrumentarium. Jedną z tych propozycji są zmodyfikowane wszczepy samogwintujące z serii Mk. Zmodyfikowana wersja wszczepów z serii Mk stwarza nowe możliwości usprawniające technikę zabiegową, a równocześnie wszczepy te dzięki nowej preparacji powierzchni porowatej są łatwiej integrowane w strukturach kostnych. Zalety wszczepów samogwintujących z serii Mk, dobre wyniki oceny klnicznej i korzyści ekonomiczne wynikające z uproszczeń w kolejnych modyfikacjach - przemawiają za poleceniem ich stosowania w praktyce implantoprotetycznej.

  Streszczenie angielskie: In order to ensure universality of Branemark's implantological system, different modifications of implants have been introduced along with adequate isntruments. Among these propositions we include modified self-tapping implants of the mk type. This modified version of the Mk type of implants opens up new posisibilities that facilitate operative technique and simultaneously thanks to the new preparation of their rough surface, the implants are more easily integrated into the bone structure. The advantages of the Mk type self-tapping implants, their positive clinical evaluation and economical benefits resulting from the simplification of the following modifications are the main reasons for recommending them in implanto-prothetical practice.


  161/172

  Tytuł oryginału: Ocena tytanowych wszczepów bikortykalnych na podstawie pięcioletnich obserwacji i analizy wyników leczenia implantoprotetycznego : praca doktorska
  Autorzy: Majewski Piotr, Stypułkowska Jadwiga (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Wydział Lekarski, Instytut Stomatologii w Krakowie
  Źródło: 2002, 96 k. : il., tab., bibliogr 55 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21010

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  162/172

  Tytuł oryginału: Podręczny atlas cytologii ginekologicznej
  Autorzy: Majak Bernard M., Sauer Torill, Łukaszek Stanisław, Knutsen Ellen, Kleppen Kristin
  Opracowanie edytorskie: Kulig Andrzej (przedm.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban i Partner 2002, 154 s. : il., tab., bibliogr. 10 poz., 25 cm.
  Sygnatura GBL: 736,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  163/172

  Tytuł oryginału: MyHC II content in the vastus lateralis m. quadricipitis femoris is positively correlated with the magnitude of the non-linear increase in the VO2/power output relationship in humans.
  Autorzy: Żołądź J[erzy] A., Duda K., Karasiński J., Majerczak J., Kołodziejski L., Korzeniewski B.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (4 p. 2) s.805-821, il., tab., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: In the study we have examined the relationship between the content of different isoforms of MyHC in the vastus lateralis. m. quadricipitis femoris and the VO2/power output relationship during incremental cycling exercise. Twenty-one male subjects: aged 24.0 ń 2.5 years, body mass 73.0 ń 7.2 kg, height 179 ń 5 cm, BMI 22.78 ń 1.84 kg ú m-2, VO2max 3697 ń 390 ml ú min-1, 50.9 ń 5.2 ml ú kg-1 ú min-1, participated in this experiment. The subjects performed an incremental exercise test unit exhaustion. The wxercise test started at power output of 30 W, followed by an increase amounting to 30 W every 3 minutes. The pedalling rate was maintained at 60 rev min-1. Gas exchange variables were measured continuously using breath-by-breath system Oxycon Jaeger. At the end of each step blood samples were taken for lactate concentration. Muscle biopsy samples taken from the vastus lateralis m. quadricipitis femoris, using the Bergstrom needle, were analysed for the content of different MyHC (I, IIa, IIx) using SDS-PAGE and Western blotting. The pre-exercise VO2, as a mean value of six-minute measurements, expressed both in min-1, and in ml ú kg-1 ú min-1, was positively correlated with the content of MyHC II in the vastus lateralis (p 0.01). We have also found that the pre-exercise values of VO2 in the group of subjects with a high proportion of MyHC II (59.9 ń 11.2 p.c.) were significantly higher (p 0.02, when VO2, was expressed in ml ú min-1, and p 0.01 when VO2 was expressed in ml ú kg-1 ú min-1) than in the group with low content of MyHC II (27.5 ń 6.0 p.c.) in the vastus...


  164/172

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułów pt. Leczenie opornych brodawek stóp imiquimodem, oraz pt. Pomyślne wyniki leczenia brodawek okołoodbytniczych u dzieci przy zastosowaniu 5 proc. kremu imiquimodu].
  Autorzy: Majewski Sławomir
  Źródło: Dermatologica 2002 (4) s.20-21, il., bibliogr. 8 poz. - Tł. artyk. z czas. Journal of Dermatological Treatment 2002; 13 : 31-33; Tamże 2001; 12 : 215-217
  Sygnatura GBL: 313,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  165/172

  Tytuł oryginału: Szczepionka przeciw wirusom brodawczaka (HPV).
  Tytuł angielski: Vaccine against Human Papillomaviruses (HPV).
  Autorzy: Majewski Sławomir
  Źródło: Alergia 2002 (3) s.29-31, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Human Papillomaviruses (HPVs) induce various proliferative lesions of the skin and mucosa. There are more than 100 HPV types characterized, and genital HPV infection is the most common sexually transmitted viral infection. Some oncogenic HPVs, mainly HPV16 and HPV18 are responsible for cervical cancer and other pre- and malignant lesions of the genital area. E6 and E7 oncoproteins of oncogenic HPVs are capable of transforming epithelial, whereas late L1 and L2 proteins from the viral capsid. It is preseumed that vaccination against genital HPVs, via induction of specific neutralizing antibodies, could prevent not only viral infection but also dramaticaly decrease frequence of cervical cancer which is the second most common cancer in women. Recently many vaccines against HPVs are under the clinical investigation, including polyvalent anti HPV6, HPV11, HPV16 and HPV18 vaccine which is based on the administration of VLPs (virus-like particles) into young woman.


  166/172

  Tytuł oryginału: Muzykoterapia jako czynnik relaksacyjny przed i w czasie trwania zabiegu chirurgiczno-stomatologicznego u pacjentów młodocianych.
  Tytuł angielski: Musictherapy before and during oral surgeries as a positive relaxing influence on the young patients.
  Autorzy: Gawrońska-Skorkowska Jadwiga, Zienkiewicz Józef, Majkowicz Mikołaj, Szwed Ewa, Kiewlicz Wojciech, Soroka-Letkiewicz Bożena
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.161-172, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  167/172

  Tytuł oryginału: XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Przemoc w rodzinie - kto i dlaczego znęca się nad dziećmi?".
  Opracowanie edytorskie: Majchrzyk Zdzisław (red.), Pobocha Jerzy (red.).
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 2 s.6-57, tab., bibliogr. [przy ref.], sum. - 17 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Przemoc w rodzinie - kto i dlaczego znęca się nad dziećmi? Dobieszów k. Łodzi 13-16.09. 2000
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Psychiatryczne


  168/172

  Tytuł oryginału: Przypadek powikłanego zakładania cewnika permanentnego do dializ - opis wewnątrznaczyniowego usunięcia przemieszczonego prowadnika.
  Tytuł angielski: Case of a complicated central catheter insertion - description of the migrated guidewire retrieval using intravascular techniques.
  Autorzy: Milczarek Krzysztof, Maj Edyta, Kulisiewicz Piotr, Rowiński Olgierd
  Źródło: Prz. Flebol. 2002: 10 (4) s.97-99, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,489

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek przemieszczenia prowadnika do żyły głównej dolnej (ŻGD) w trakcie wymiany cewnika tymczasowego na PermCath u 74-letniej dializowanej chorej. Z dostępu przez żyłę udową uchwycono pętlę prowadnika i usunięto go z łożyska naczyniowego.

  Streszczenie angielskie: A rare case is described in which the guidewire was lost in the venous system during replacement of a central catheter. The problem was solved percutaneously using interventional radiology techniques.


  169/172

  Tytuł oryginału: Degenerative changes of the vertebral column in spatial imaging of 3D computed tomography.
  Tytuł polski: Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa w obrazowaniu przestrzennym tomografii komputerowej 3D TK.
  Autorzy: Krupski Witold, Majcher Piotr, Krupski Mirosław, Fatyga Marek, Złomaniec Janusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.459-465, il., bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W grupie 36 chorych z bólowymi zespołami korzeniowymi dokonano oceny wartości diagnostycznej rekonstrukcji przestrzennej tomografii komputerowej (3D TK) w badaniach struktur kostnych kręgosłupa. Stwierdzono, że 3D TK jest techniką z wyboru w ocenie stenozy zwyrodnieniowej kanału kręgowego, powierzchni wewnętrznej kanału, zwężeń kostnych otworów międzykręgowych oraz zachyłków bocznych.

  Streszczenie angielskie: In a group of 38 patients with radicular pain syndromes diagnostic value of spatial reconstructions with computed tomography (3D CT) was assessed in examinations of bone structures of the vertebral column. It was found that 3D CT is a technique of choice in the assessment of degenerative stenosis of the vertebral canal, internal surface of the vertebral canal, bone narrowings of intervertebral foramens and lateral recesses.


  170/172

  Tytuł oryginału: Inflammatory tinea barbae due to Trichophyton rubrum infection -autoinoculation from fingernail onychomycosis?
  Autorzy: Szepietowski Jacek C., Bielicka Ewa, Maj Joanna
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (4) s.254-256, il., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Tinea barbae is usually by zoophilic dermatophytes. Here, we present a rare case of an inflammatory linea barbae due to antropophilic dermatophyte - Trichophyton rubrum. Case report: An 87-year-old patient presented with several inflammatory plaques with pustules and crusts on their surface located on the bearded areas of the face (chin, cheeks and upper lip). Direct mycology from the lesions was positive. Culture revealed Trichophyton rubrum. Moreover, the patient suffered from fingernail and toenail onychomycosis also caused by Trichophyton rubrum. Thus, it was suggested that the infection of the face could be autoinoculated from diseased nails. Conclusions: This paper demonstrates that antropophilic dermatophytes, including Trichophyton rubrum, may be responsible for inflammatory kerion-like tinea barbae.


  171/172

  Tytuł oryginału: Z kart historii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Autorzy: Majewski Stanisław
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (7) s.30-33, il.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Collegium Medicum UJ


  172/172

  Tytuł oryginału: Badanie zespołu ruchowego narządu żucia jako podstawa rozpoznania zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego - praktyczny opis metody.
  Tytuł angielski: Diagnostics of a movement set of the masticatory system treated as basics of the correct recognition of functional diseases of the stomatognathic system - the practical description of the method.
  Autorzy: Majewski Stanisław
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (9) s.5-10, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W dobie zwiększającej się częstości występowania układu stomatognatycznego - co ma związek zwłaszcza ze stresem cywilizacyjnym - nabycie umiejętności badania i rozpozanwania tych schorzeń jest oczywistą powinnością każdego lekarza, niezależnie od uprawianej specjalności stomatologicznej. Autor na podstawie własnych doświadczeń przedstawia prawidłowe badanie układu stomatognatycznego pod kątem zaburzeń czynnościowych.

  Streszczenie angielskie: In the time of a raising frequency of functional disease of the stomatognathic system - what is connected mainly with the civilization stress it is absolutely necessary, for every doctor - no matter which dental specialization he/she is practising, to learn how to diagnose and recognize this disease. The author, basing on his own experience, presents the appropriate and correct diagnostics of the stomatognathic system focused on the functional abnormalities.

  stosując format: