Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAGOŃ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Rzadki przypadek choroby Madelunga.
Tytuł angielski: Rare case of Madelung disease.
Autorzy: Magońska-Oleszycka Arianna, Madeyski Jarosław
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.245-247, il., bibliogr. 8 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek symetrycznej łagodnej lipomatozy szyi, leczony operacyjnie z powodu defektu kosmetycznego. Zwrócono uwagę na trudności diagnostyczne jakie mogą się pojawić w związku z rzdkim występowaniem tej choroby, szczególnie w naszej strefie geograficznej.

  Streszczenie angielskie: Madelung's diseasee, also known as benign symmetric lipomatosis (BSL), is a rare condition characterized by symmetric, painless fatty deposits arranged around the neck and shoulderess girdle. This deformity is usualy associated with chronic alkohol. The etiology remains unclear although some authors suggest that mitochondrial dysfunction represents the essentiall biochemical defect in BSL. This report describes a patient with this deformity. Lipomas were present in the prepostauricular and nuchal area.


  2/2

  Tytuł oryginału: Profilaktyka krwotoków poporodowych.
  Tytuł angielski: Prohylaxis of the postpartum hemorrhages.
  Autorzy: Skręt Andrzej, Obrzut Bogdan, Mora Olimpia, Magoń Tomasz
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (5) s.24-26, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Krwotoki poporodowe należą do najgroźniejszych i najbardziej nieprzewidywalnych powikłań położniczych. Rozpoznawane są najczęściej retrospektywnie. Kryterium diagnostycznym jest obniżenie hematokrytu o ponad 10 proc. w stosunku do wartości przedporowowych i/lub przetoczenie krwi. Najważniejsze grupy przyczyn to uszkodzenia kanału rodnego, krwawienia z miejsca łożyskowego oraz koagulopatie. Podstawą działań zapobiegawczych jest identyfikacja czynników ryzyka (wywiad chorobowy, dotychczasowy przebieg porodu) oraz profilaktyka farmakologiczna. Adekwatna reakcja na każde nieprawidłowe krwawienie poporodowe, nie spełniające kryteriów krwotoku decyduje o skuteczności postępowania medycznego.

  stosując format: