Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAGIERSKA-KRZYSZTOŃ
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Społeczna integracja dzieci z wielokanałowym wszczepem ślimakowym realizowana w ramach powszechnego systemu kształcenia.
Tytuł angielski: Social integration of children with multichannel cochlear implant in the mainstream education system.
Autorzy: Magierska-Krzysztoń Magdalena, Szyfter Witold
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.199-205, il., bibliogr. 5 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca ma charakter wstępnego doniesienia na temat uwarunkowań społecznej integracji dzieci z wielokanałowym wszczepieniem ślimakowym z grupą pełnosprawnych rówieśników. Autorzy na podstawie własnych badań doszli do wniosku, że obecność dziecka z wadą słuchu w zespole klasowym lub przedszkolnym wpływa uwrażliwiająco na inne dzieci, uczy dojrzałości, a co najważniejsze rezygnowania z postawy egoistycznej na korzyść dostrzegania potrzeb drugiego człowieka. Próbując opisać warunki konieczne do zaistnienia ww. sytuacji przeprowadzono badania na graupie 34 dzieci i młodzieży zaimplantowanych w Poznaniu, korzystających z powszechnego systemu kształcenia.

  Streszczenie angielskie: This paper is preliminary report concerning result of social integration of children after cochler implantation in the mainstream education system. It has been proofed that the presence of hearing impaired child in the class has an influance on other children. These other became more sensitive, less sellfisch and able to see needs of other human being. The tests were conducted on the group of 34 children and adolescents implanted in Poznań, learing in school in the mainstream education system.

  stosując format: