Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAGDZIK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Szczepienia przeciw śwince - ich skuteczność i niepożądane odczyny poszczepienne.
Tytuł angielski: Adverse effects following vaccinations and effectiveness of different live vaccines against mumps.
Autorzy: Magdzik Wiesław, Zieliński Andrzej
Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (3) s.377-389, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,250

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • immunologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie danych z piśmiennictwa i częściowo na podstawie nabytego w Polsce doświadczenia przedstawiono problemy związane ze stosowaniem żywych szczepionek przeciw śwince zarówno skojarzonych jak i monowalentnych. Zwrócono szczególną uwagę na niepożądane odczyny poszczepienne, w tym aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz na skuteczność szczepień.


  2/4

  Tytuł oryginału: Informacja o programie badań Komisji Europejskiej dotyczącej Surveillance i zapobiegania wirusowym zapaleniom wątroby, w których znaczącą rolę odgrywają szczepienia ochronne.
  Tytuł angielski: Information on the research program of European Commission on surveillance and prevention of vaccine preventable types of viral hepatitis.
  Opracowanie edytorskie: Magdzik Wiesław (Oprac.).
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (3) s.509-510
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • informator


  3/4

  Tytuł oryginału: Choroba Heinego i Medina - porażenie dziecięce - poliomyelitis - polio. Rozkwit i agonia choroby w dwudziestym wieku.
  Tytuł angielski: Poliomyelitis.
  Autorzy: Magdzik Wiesław
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (4) s.519-530, sum. - Konferencja naukowa nt. eradykacji polio w Regionie Europejskim WHO Warszawa 08.10. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • choroby zakaźne
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omówiono rys historyczny szerzenia się poliomyelitis na świecie ze szczególnym uwzglednieniem Polski. Scharakteryzowano najważniejsze cechy kliniczne i epidemiologiczne a bardziej szczegółowo cechy, które pozwoliły podjąć decyzję o eradykacji tej choroby. Przedstawiono rozwój poszukiwań oraz badań bezpiecznej i skutecznej szczepionki, a także wpływ szczepień na sytuację epidemiologiczną poliomyelitis w świecie i w Polsce. Podano główne elementy programu eradykacji poliomyelitis i wyniki jego realizacji - do dnia ogłoszenia eradykacji w Regionie Europejskim.

  Streszczenie angielskie: The history of poliomyelitis infection in the world with special regards to Poland has been described. The main clinical and epidemiological features of disease have been outlined, especially these that helped to start global polio eradication initiative. Study and search for safe and effective vaccine have been presented. An impact of vaccination on epidemiological situation of poliomyelitis in the world and in Poland has been illustrated. The general principles and results of global poliomyelitis eradication program have been reported.


  4/4

  Tytuł oryginału: Możliwość odrodzenia ospy prawdziwej na świecie jako konsekwencja ewentualnego ataku bioterrorystycznego.
  Tytuł angielski: Possibility of smallpox reemerging as the result of bioterroristic attack.
  Autorzy: Magdzik Wiesław
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 3: Lekarz w obliczu bioteroryzmu s.5-11, il., sum. - Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Lekarz w obliczu bioteroryzmu Bydgoszcz 26-28.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dokonano analizy przebiegu zachorowań na ospę prawdziwą, analizy metod zapobiegania i zwalczania, a w szczególności analizy szczepień krowianką i niepożądanych odczynów poszczepiennych stwierdzając, że była to ciężka choroba, a skuteczność szczepień i częstość oraz ciężkość odczynów poszczepiennych - szczególnie wysoka. Problem niepożądanych odczynów poszczepiennych wobec nieprzeprowadzenia szczepień zarówno podstawowych jak i przypominających od 22 lat po eradykacji ospy może być szczególnie istotny w sytuacji konieczności wznowienia szczepień. W aktualnej sytuacji groźba użycia wirusa ospy prawdziwej jako broni biologicznej lub jako środka terroru wydaje się być realna. Może on spowodować duże straty nie tylko wśród wrogich wojsk i ludności, lecz również wśród własnych. Świadome rozpętanie epidemii ospy prawdziwej w aktualnej sytuacji byłoby przestępstwem międzynarodowym o niespotykanej dotychczas skali.

  Streszczenie angielskie: At first course of smallpox infections, control of them especially by vaccination with special attention to side effects were analized. The conclusions were withdrawn that it was a serious disease, vaccinations were efficacious, and side effects were often met and serious. This last problem may be now even more keen, because of stopping of smallpox vaccination during 22 years since smallpox eradication. In actual situation connected with threat of biologic weapon during the war or of bioterroristic attack with virus of smallpox looks to be possible. It may suffer a loss not only among enemies but also among own soldiers, as well as among civil population. Conscious cause onset of smallpox epidemic in actual situation would be an international cause of big, to this time not to met scale in the world.

  stosując format: