Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MADEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Problemy kardiologiczne i położnicze w czasie ciąży i porodu u pacjentki po operacji wrodzonej wady serca metodą Fontana z powodu wspólnej komory o morfologii komory lewej - opis przypadku.
Autorzy: Markwitz Wiesław, Trojnarska Olga, Ropacka Mariola, Bręborowicz Grzegorz H., Ochotny Romuald, Madejczyk Mateusz
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.305-307, bibliogr. 19 poz.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/15

  Tytuł oryginału: Functionally impaired TR mutants are present in thyroid papillary cancer.
  Autorzy: Puzianowska-Kuźnicka Monika, Krystyniak Agnieszka, Madej Agnieszka, Cheng Sheue-Yann, Nauman Janusz
  Źródło: J. Clin. Endocrinol. Metab. 2002: 87 (3) s.1120-1128, il., tab., bibliogr. 52 poz.
  Sygnatura GBL: 310,620

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: TRs are transcription factors that regulate cell proliferation, differentiation, and apoptosis. They are cellular homologs of the transcriptionally inactive viral oncogene v-erbA. We tested the hypothesis that the functions of TRs could be impaired in cancer tissues as a result of aberrant expression and/or somatic mutations. As a model system, we selected human thyroid papillary cancer, in which the most common abnormalities, RET/papillary thyroid cancer rearrangements (fusion of RET kinase domain to the activating domains of other genes), were found in 40-45 p.c. of cases. We found that the mean expression levels of TRá mRNA and TRŕ mRNA were significantly lower, whereas the protein levels of TRá1 and TRŕ1 were in cancer tissues than in healthy thyroid. Sequencing of TRá1 and TRŕ1 cDNAs, cloned from 16 papillary cancers, revealed that mutations affected receptor amino acid sequences in 93.75 p.c. and 62.5 p.c. of cases, respectively. In contrast, no mutations were found in healthy thyroid controls, and only 11.11 p.c. and 22.22 p.c. of thyroid adenomas had such TRá1 or TRŕ1 mutations, respectively. The majority of the mutated TRs lost their trans-activation function and exhibited dominant negative activity. These findings suggest a possible role for mutated thyroid hormone receptors in the tumorigenesis of human papillary thyroid carcinoma.


  3/15

  Tytuł oryginału: Guz chromochłonny o skąpoobjawowym przebiegu klinicznym.
  Tytuł angielski: Low-symptomatic pheochromocytoma.
  Autorzy: Madej Agnieszka, Czarkowski Marek, Skórski Maciej, Górnicka Barbara, Cieszanowski Andrzej
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.61-64, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy przypadek 40-letniego chorego z miesięcznym wywiadem łagodnego nadciśnienia, który został przyjęty do kliniki z podejrzeniem choroby wieńcowej. Z uwagi na wiele czynników ryzyka niedokrwiennej choroby serca: palenie tytoniu, hiperlipidemię, dodatni wywiad rodzinny, u chorego wykonano próbę wysiłkową, w czasie której wystąpił ból w klatce piersiowej, z towarzyszącym nieproporcjonalnie wysokim wzrostem wartości ciśnienia tętniczego (240/140 mmHg). Na podstawie oznczenia dobowego wydalania z moczem adrenaliny, noradrenaliny i ich metabolitów oraz badań obrazowych rozpoznano guz chromochłonny lewego nadnercza, który leczono operacyjnie. Szczegółowe badanie kliniczne wykazało, że prezentowany chory należy do coraz liczniejszej grupy tzw. skąpoobjawowych chorych z guzem chromochłonnym. Wyjątkowość prezentowanego przypadku podkreśla fakt, że na podejrzenie guza chromochłonnego naprowadziła lekarzy nieprawidłowa reakcja ciśnienia tętniczego podczas diagnostycznej próby wysiłkowej EKG, zaś wcześniej wykonane badanie USG jamy brzusznej nie wykazało guza. Podejrzenie guza chromochłonnego powinno być brane pod uwagę także u bezobjawowych chorych z bólami w klatce piersiowej i wysokimi wartościami ciśnienia tętniczego podczas próby wysiłkowej.

  Streszczenie angielskie: We present the patient wit 1-month history of mild hypertension, who was admitted to our department with suspicion of coronary heart disease. He had family history of hypertension and coronary heart disease, hyperlipidaemia and he has been smoker for several years. During the diagnostic exertion test chest pain together with an unusual high blood pressure was found (240/140 mmHg). The results of catecholamines and their metabolites in 24-urine collection, abdominal ultrasonography and NMR revealed pheochromocytoma in the left adrenal gland, which was removed successfully. Particular clinical examination allowed to include the patient to the group wit low-symptomatic pheochromocytoma. Abdominal USG, which had been done prior to the exertion test, didn't reveal an incidental tumor in the adrenal glands. The abnormal hypertensive reaction during exertion test was the main decision of the urine catecholamines and their metabolites determination. Pheochromocytoma should be included to the differential diagnosis in all patients with chest pain and high blood pressure during diagnostic exertion test.


  4/15

  Tytuł oryginału: Psychologiczna analiza wyników badań pacjentów w wieku powyżej sześćdziesiątego roku życia hospitalizowanych w Klinice Toksykologii CM UJ po próbach samobójczych.
  Tytuł angielski: Analysis of psychological examination results for patients over 60 years of age treated in the Department of Clinical Toxicology CM UJ after suicidal attempts.
  Autorzy: Szczepańska Łucja, Madej Joanna, Groszek Barbara
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.286-290, tab., bibliogr. 19 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badania psychologiczne wykonywane w Klinice Toksykologii obejmują niemal wszystkich pacjentów hospitalizowanych po próbie samobójczej. Wśród ogółu, niewielki procent stanowią osoby w podeszłym wieku. Z naszych obserwacji wynika, że w ciągu ostatnich lat wyraźnie wzrostła liczba osób w wieku podeszłym leczonych po próbach samobójczych. Opracowanie obejmuje 188 pacjentów po 60 roku życia. Oprócz celów diagnostycznych kontakt psychologa z pacjentem miał charakter terapeutyczny. Równie ważna była rozmowa z rodziną pacjenta oraz interwencja skierowana na znalezienie form pomocy osobom dla których powrót do poprzednich warunków stanowiłby poważne zagrożenie życia.

  Streszczenie angielskie: Psychological examination the Toxicological Department covers almost all patients treated after suicidal attempts. Elder people constitute a small percentage of this population. Our observation shows, that this percentage is growing in recent years. This analysis covers 188 patients over 60 years of age. Involvement of a psychologist was not only diagnostic but also therapeutic. Important part of the treatmetn included a session with patient's family and effort targeted to help patients for whom coming back to their previous environment could present life threatening danger.


  5/15

  Tytuł oryginału: Contact guidance of Walker carcinosarcoma cells by the underlying normal fibroblasts is inhibited by RGD-containing synthetic peptides.
  Autorzy: Madeja Zbigniew, Sroka Jolanta
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (3) s.251-260, il., tab., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The metastatic spread of malignant neoplasms is associated with active migration of cancer cells. The migration of neoplastic cells during the metastatic process may be affected by various extracellular factors, including chemoattractants, haptotactic signals, electric fields, substrate anisotropy, and cell-to-cell contacts. We examined the effect of homotypic collisions and heterotypic interactions with normal human skin fibroblast on the motile activity of Walker carcinosarcoma cells. It was found that Walker carcinosarcoma cells moving in a dense population neither show contact inhibition of movement when colliding with one another nor increase their motile activity as a result of contact stimulation of motility. On the other hand, when plated onto the surface of aligned fibroblasts, Walker carcinosarcoma cells migrated mainly along the long axes of underlying fibroblasts as a result of contact guidance. The directional character of movement (but not the speed of migration) of Walker carcinosarcoma cells on the surface of aligned fibroblasts was completely effaced by RGD-containing synthetic peptide at a concentration of 1 mg/ml but not by 5 ćM verapamil (selective voltage-gated calcium channel inhibitor) or 10 ćM gadolinium chloride (non-specific blocker of mechanosensitive ion channels). The suppression of directional character of migration of tumour cells by RGD-containign peptide was associated with the decrease in the amount of fibronectin macromolecules attached to firbroblasts. This suggests that alignment and anisotropic distribution of fibronectin macromolecules may be responsible for contact guidance of tumour cells moving on the surface of fibroblast.


  6/15

  Tytuł oryginału: Obrazy rentgenowskie kolana w nawykowym zwichnięciu rzepki i tzw. koślawości idiopatycznej
  Autorzy: Karski Jacek, Gregosiewicz Andrzej, Kandzierski Grzegorz, Madej Jacek, Długosz Mariusz
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.235-239, il. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/15

  Tytuł oryginału: Wyniki w dotychczasowym programie profilaktyki skolioz tzw. idiopatycznych. Wykrywanie zagrożeń i skolioz początkowych w nowej ocenie skriningowej
  Autorzy: Madej Jacek, Karski Tomasz, Karski Jacek, Rehak Lubos, Latalski Michał
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.395-399, tab., bibliogr. 38 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/15

  Tytuł oryginału: Obraz rentgenowski podgłowowej chrząstki nasadowej "zdrowej" kości udowej u dzieci z jednostronną chorobą Perthesa.
  Tytuł angielski: Radiological picture of "unaffected" proximal femoral growth plate in children with unilateral Perthes disease.
  Autorzy: Kandzierski Grzegorz, Madej Jacek, Kałakucki Jarosław, Dybiec Ewa
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.683-693, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Na pierwszych rentgenogramach stawów biodrowych u dzieci z jednostronną chorobą Perthesa, po stronie "zdrowej" stwierdzono przemijające zmiany ustawienia oraz grubości podgłowej chrząstki nasadowej. Celem pracy była analiza częstości występowania nieprawidłowości obrazu podgłowowej chrząstki nasadowej oraz ich znaczenia w etiologii i patogenezie choroby Perthesa. Materiał i metody. Badaniami objęto 173 dzieci z rozpoznaniem jednostronnej choroby Perthesa. W skład grupy kontrolnej wchodziło 174 dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Mierzono kąt Alsberga w celu wykrycia poziomego położenia podgłowowej chrząstki nasadowej, natomiast na podstawie obrazów rentgenowskich badano jej grubość. Wyniki badań. U 15 dzieci z jednostronną chorobą Perthesa, na pierwszych rentgenogramach stawów biodrowych wartość kąta Alsberga po "zdrowej" stronie wynosiła 84ř-90ř; u 8 dzieci obserwowano radiologiczne "pogrubienie" chrząstki, najczęściej jej części zewnętrznej. Zmiany te przemijały i nie powodowały żadnych objawów klinicznych. W grupie kontrolnej maksymalna wartość kąta Alsberga 84ř wystąpiła u jednego dziecka. Wnioski. Autorzy sugerują, że poziome ustawienie oraz "pogrubienie" podgłowowych chrząstek nasadowych w obrazie rentgenowskim stawów biodrowych (w projekcji przednio-tylnej) u dzieci powyżej 3 roku życia są czynnikami ryzyka wystąpienia choroby Perthesa. Nie można wykluczyć, że te przemijające radiologiczne nieprawidłowości mogą powstawać, przy współudziale zwiększonych naprężeń oraz zaburzeń ukrwienia w bliższych końcach kości udowych, przed rozwojem choroby Perthesa.

  Streszczenie angielskie: Background. A changed radiological picture has been observed in the initial x-rays of the unaffected proximal femoral growth plate in children with unilateral perthes disease. The present study seeks to determine whether a thicker, horizontal growth plate is an etiological factor in Perthes disease. Material and methods. The research involved 173 children diagnosed with unilateral Perthes disease, and a control group of 174 children aged 3-10. Alsberg's angle was measured to detect horizontal growth plate, while x=ray images were examined to determine with unilateral Perthes disease, the unaffected growth plate was horizontal (Alsger's angle 84ř-90ř); in 8 children, the growth plate was thicker and radiolucent, mostly on its lateral side. No clinical symptoms accompanied these changes in the unaffected hip joint in the children we studied. In the control group, horizontal growth plate was noticed in the case of one child (Alsberg's angle 84ř). Conclusions. Transient radiographic abnormalities of proximal femoral growth plate are risk factors for increased incidence of Perthes disease in children above 3 years of age. The reason for these transient abnormalities of femoral growth plates is probably temporary disturbance of the blood supply and mechanical strain before manifestation of the clinical symptoms of Perthes disease.


  9/15

  Tytuł oryginału: Od hormonu do genomu - mechanizm działania hormonu tarczycy.
  Tytuł angielski: From the hormone to the genome - the mechanism of the thyroid hormone activity.
  Autorzy: Puzianowska-Kuźnicka Monika, Nauman Alicja, Krystyniak Agnieszka, Madej Agnieszka, Nauman Janusz
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) supl. 2 s.13-30, il., tab., bibliogr. 76 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Historia odkryć dotyczących funkcji hormonów tarczycy sięga XIX wieku. Stwierdzono wtedy, że żywe organizmy posiadają zdolność koncentrowania jodu. Na początku XX wieku wykazano, że substancje produkowane przez gruczoł tarczowy są niezbędne dla prawidłowego procesu metamorfozy niektórych zwierząt, a następnie, w połowie XX wieku, zidentyfikowano te substancje jako tyroksynę (T4) i trijodotyroninę (T3). W latach siedemdziesiątych XX wieku określono metody oceny stężenia tych hormonów w surowicy krwi. Wykazano, że najaktywniejszą formą hormonu tarczycy jest T3, oraz że gromadzi się ona w jądrach komórkowych. W latach osiemdziesiątych sklonowano jądrowe receptory trijodotyroniny (TR), wykazano, że istnieją dwa geny je kodujące: TRA u człowieka zlokalizowany na chromosomie 17 i TRB na chromosomie 3. Nastepne lata przyniosły olbrzymi postęp wiedzy dotyczącej mechanizmów regulacji transkrypcji genów T3-zależnych. Wyjaśniono funkcję chromatyny w tym mechanizmie. Wykazano, że niezwiązane z ligandem TR hamują transkrypcję genów docelowych, zaś po jego dołączeniu - aktywują ją znacznie ponad poziom podstawowy. W ostatnich latach zidentyfikowano liczne geny regulowane przez T3 w sposób odwrotny. Ponadto wykazano, że w nowotworach ludzkich często stwierdza się nieprawidłowości chromosomalne w postaci utraty heterozygotyczności fragmentów chromosomów zawierających geny TR, zaburzenia poziomu ekspresji TR, liczne mutacje somatyczne genów TR oraz nieprawidłową regulację aktywacji ...

  Streszczenie angielskie: History of the discoveries regarding thyroid hormone function begins at the end of 19th century. It has been shown then that living organisms are able to concentrate iodine. In the beginning of 20th century a proof has been delivered that substances produced by thyroid gland are necessary for the proper metamorphosis of some animals. Then, in the middle of 20th century, these substances were identified as thyroxine (T4), and triiodothyronine (T3). In the seventies of the same century a number of methods of thyroid hormone concentration measurement in the serum have been established. It has been also shown that T3 is the most active form of thyroid hormone, and that it resides mostly in the cell nucleus. In the eighties triiodothyronine nuclear receptors (TRs) have been cloned, and the localization of the two genes encoding TRs in human genome has been established: TR on the chromosome 17, and TR on the chromosome 3. Over the next years a huge progress has been made with regard to the molecular mechanisms of transcription regulation of T3-target genes. Function of chromatin in this mechanism has been clarified. It has been also shown that TRs without T3 suppress transcription of downstream genes, while TRs activated by T3 - activate it markedly above basal level. Lately, a number of genes regulated conversely have been identified. In addition, it has been shown that in human cancers chromosomal abnormalities, namely - loss of heterozygosity of chromosome fragments ...


  10/15

  Tytuł oryginału: Ureterocystoplastyka oszczędzająca - sposób augmentacji pęcherza u pacjentów z myelomeningocele.
  Tytuł angielski: Sparing ureterocystoplasty; a method of bladder augmentation in myelomeningocele patients.
  Autorzy: Orkiszewski Marek, Leszniewski Jarosław, Madej Joanna
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (4) s.64-68, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Uważa się, że najlepszym materiałem, stosowanym do powiększenia objętości pęcherza, jest moczowód. Jednak tylko pacjenci z nieczynną nerką i moczowodem olbrzymim spełniają warunki do ureterocystoplastyki. Wstawka z moczowodu pozwala obniżyć ciśnienie śródpęcherzowe, a także zwiększyć pojemność pęcherza. Aby uniknąć uszkodzenia unaczynienia płata moczowodu pozostawia się nierozcięty jego końcowy odcinek przypęcherzowy. Ponieważ liczba opisanych pacjentów, u których wykonno oszczędzającą ureterocystoplastykę, jest niewielka, każde nowe doświadczenie uzupełnia obraz kliniczny i jest pouczające. Materiał. U dwóch chorych z przepukliną oponowo-rdzeniową i wodogłowiem oraz jednostronną nieczynną nerką i moczowodem olbrzymim powiększono pęcherz, wszywając w jego ścianę przecięty podłużnie moczowód. Zachowano końcowy przypęcherzowy odcinek długości około 2 cm. Porównano pojemność pęcherza przed operacją i w okresie 12 miesięcy po operacji. W tym samym czasie przeprowadzono badanie urodynamiczne, określając podatność ściany pęcherza, i porównano częstość zakażeń dróg moczowych. Wyniki. W ciągu 12 miesięcy po operacji pojemność pęcherza wzrosła w pierwszym przypadku ponad 100 proc., w drugim przypadku około 300 proc. Ciśnienie wewnątrzpęcherzowe obniżyło się do 66 cm H2O w pierwszym przypadku i do 27 cm H2O w drugim przypadku. Podatność ściany pęcherza wzrosła o prawie 85 proc. w pierwszym przypadku i o ponad 600 proc. w drugim przypadku. U obydwu pacjentów znacząco spadła ...

  Streszczenie angielskie: The ureter is regarded as the best material for bladder augmentation. However, only patients with nonfunctioning kidney and megaureter are suitable candidates for ureterocystoplasy. The ureteric graft decreases intravescial pressure and increases bladder capacity. In order to prevent injury to blood supply to the most distal ureter, this part is left intact. Although the number of presented patients is small, every new experience adds to clinical knowledge and is thus instructive. Material. In 2 meningomyeocele patients with hydrocephalus in whom one kidney did not function with ipsilateral megaureter, the bladder was augmented with a longitudinally incised ureter. The most distal 2 cm long fragment of the ureter was left intact. Bladder capacity was measured prior to augmentation and 12 months after the operation. Compliance of the bladder was assessed in urodynamics. Frequency of urinary tract infections was estimated. Results. During the 12 months after the operation bladder compliance increased over 100 p.c. in patient 1, and over threefold in patient 2. Intravescial pressure decreased to about 66 cm H2O in patient 1 and to 27 cm H2O in patient 2. Bladder wall compliance rose 85 p.c. in patient 1 and over 600 p.c. in patient 2. In both patients the frequency of urinary tract infections has decreased. Conclusions: 1. Sparing ureterocystoplasty is a relatively simple safe method for preserving the ureter blood supply. 2. The bladder becomes a good low-pressure ...


  11/15

  Tytuł oryginału: Znaczenie kliniczne ektopii doczesnowej szyjki macicy w patologii wczesnej ciąży : praca doktorska
  Autorzy: Madej Jacek Grzegorz, Basta Antoni (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra i Klinika Ginekologii i Onkologii w Krakowie
  Źródło: 2002, 146 k. : il., tab., bibliogr. 157 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21027

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  12/15

  Tytuł oryginału: Endothelial secretogogues and deformability of erythrocytes.
  Autorzy: Korbut R. A., Adamek-Guzik T., Madej J[ózef], Korbut R.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (4 p. 1) s.655-665, il., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Many diseases of the heart and circulatory system have been linked with both dysfunction of vascular endothelium and insufficient deformability of erythrocytes. Using shear stress laser diffractometry we investigated whether deformability of erythrocytes would be regulated endogenously by generation of two endothelial secretogogues: prostacyclin and nitric oxide. Experiments were performed in rats ex vivo and with whole blood or isolated erythrocytes in vitro. Iloprost - a stable analogue of prostacyclin (10 ćg/kg i.v.) and SIN-1 (NO-donor) at a dose of 2 mg/kg/min i.v. induced a significant improvement of deformability of erythrocytes ex vivo. Improvements of deformability by these two compounds were also evident in vitro when they were applied at a range of concentrations of 1 ćM and 3 ćM, respectively. Cyclooxygenase (indomethacin 20 mg.kg i.v.) and nitric oxide synthase (L-NAME 10 mg/kg i.v.) inhibitors while worsening deformability ex vivo, they did not affect (3 mM and ćM, respectively) rheological functions of erythrocytes in vitro. Aggravating effects of these inhibitors on erythrocyte deformability ex vivo were reversed by prostacyclin and nitric oxide supplemented exogenously. Aspirin at a low (1 mg/kg i.v.) and high dose (50 mg/kg i.v.), contrary to indomethacin and L-NAME, aggravated wrythrocyte deformability either ex vivo or in vitro. It is concluded that autocrine function of vascular endothelium plays an important role in regulation of rheology of red blood cells in flowing blood. The mechanism ...


  13/15

  Tytuł oryginału: The isoenzymatic index of lactate dehydrogenase in serum during delivery.
  Autorzy: Karmowski Andrzej, Sobiech Krzysztof A., Madej Paweł, Hac Andrzej, Karmowski Mikołaj
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.24-25, il., tab., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The lactate dehydrogenase LD EC 1.1.1.27 is a tetrameric molecule in which two different polypeptides may participate as H and M subunits, creating isoenzymes occuring in serum: LD1 (H4), LD2 (H3M), LD3 (H2M2), LD4 (HM3) and LD5 (M4). The aim of this study was to recommend two pre- and post-delibery LD indexes in serum of patients and to compare the indexes in two groups: primiparae and multiparae. Authors didn't find any data about this kind of presentation of the isoenzymatic indexes of LD in the available papers. The LD actibity was determined in serum from two groups of pregnants (primiparae and multiparae, each group consisted of 10 women), just before delivery and after the 2nd stage of delivery, by use the kintic kit by BioMerieux (France) and biochemical anlysator RA-XT Technicon (USA). After the total LD activity determination as well as the electrophoretic separation of isoenzymes in serum, two indexes were recommended for the estimation of the post-delivery changes: [designe]. The statistical analysis of the results was made by the t-Student test with the significance level p 0.05. The statistical significant increase in both indexes was observed after the 2nd stage of the delivery in comparison to the pre-delivery values - K1 in primiparae (0.04 and 1.25) and in mulriparae (0.45 and 0.98) as well as - K2 in primiparae (0.19 and 0.77) and in multiparae (0.15 and 0.59). Presented isoenzumatic indexes could be incentive to further research connected with the informations about the health status, preparation to the delivery and the time necessary to the recovery.


  14/15

  Tytuł oryginału: Sześcioletnie doświadczenia w realizacji programu badań przesiewowych słuchu u noworodków i niemowląt w Staszowie.
  Tytuł angielski: 6 years of experiences of newborn and infant hearing screening in Staszów.
  Autorzy: Madej Stanisław, Ogonowska Grażyna, Kochanek Krzysztof, Skarżyński Henryk
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.121-128, tab., bibliogr. [11] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta


  15/15

  Tytuł oryginału: Amniotic fluid excretion of N-acetyl-á-D-glucosaminidase molecular forms during pregnancy complicated by oligohydramnios or premature rupture of the membranes.
  Autorzy: Milnerowicz Halina, Zalewski Jerzy, Madej Paweł
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (4) s.35-39, tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Amniotic fluid N-acetyl-á-D-=glucosaminidase (NAG) activity exceeded several times the upper limit of normal range (105 J/mmol creatinine) although the urinary tract defects in fetuses and newborns of the study group of women with idiopathic oligohydramnios were not found. Significantly higher amniotic fluid NAG activity was found in pregnancies with group of women with idiopathic oligohydramnios then in those with premature rupture of the membranes (PROM). In this group, a positive correlation was observed between NAG-A isoform activity and Pb ions (NAG-A/Pb r = 0.834; p 0.01). In the amniotic fluid of patients with oligohydramnios, positive correlation between total NAG activity (NAG/Cd r = 0.802; p ó 0.05), NAG-A isoform with Cd ions (NAG A/Cd r = 0.776; p ó 0.01), and NAG-B isoform with Pb ions (NAG B/Pb r = 0.750; p = 0.05) was revealed. The results obtained seem to indicate a significant contribution of Cd and Pb in releasing NAG into amniotic fluid in patients with oligohydramnios.

  stosując format: