Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MACURA
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Tytuł oryginału: Dermatologia. T. 1
Autorzy: Braun-Falco Otto, Plewig Gerd, Wolff Helmut H., Burgdorf Walter H. C., Epps Roselyn E., Kenney jr John A., Rompel Rainer, Schill Wolf-Bernhard, Wolff Hans
Opracowanie edytorskie: Gliński Wiesław (red.), Wolska Hanna (red.), Zaborowski Piotr (red.), Kowacz Katarzyna (tł.), Roguś-Skorupska Dorota (tł.), Krasowska Dorota (tł.), Śpiewak Radosław (tł.), Macura Cezary (tł.), Toboła Jacek (tł.), Witkowska Anna (tł.), Pietrzak Aldona (tł.), Pietrzak Bogusław (tł.), Tomasiewicz Krzysztof (tł.).
Źródło: - Lublin, Wydaw. CZELEJ Sp. z o.o. 2002, [6], 896 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
Sygnatura GBL: 802,715

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/14

  Tytuł oryginału: Przydatność płytek paznokciowych na zakażenie Aspergillus flavus - badania eksperymentalne.
  Tytuł angielski: Nail plate susceptibility to experimental Aspergillus flavus infection.
  Autorzy: Macura Anna B., Pawlik Bolesław
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (1) s.49-54, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono eksperymentalne zakażenie grzybem Aspergillus flavus paznokci stóp i rąk pochodzących od 30 osób w różnym wieku i obu płci. Rozdrobnione opiłki paznokciowe inkubowano ze szczepem A. flavus, wyizolowanych od pacjenta z aspergilozą paznokci oraz stóp. Oceny dokonano po 4 dniach inkubacji, oglądając zakażone opiłki paznokciowe pod mikroskopem optycznym. Nie stwierdzono bardzo intensywnego wnikania nici grzyba do paznokci. Najczęściej zakażenie było średnie lub słabe, nieco silniej ulegały zakażeniu paznokcie pochodzące od osób starszych. Nie zaobserwowano zbyt widocznych różnic w podatności na zakażenie tym grzybem paznokci pochodzących od kobiet i mężczyzn, ani też różnic w podatności paznokci stóp i rąk.

  Streszczenie angielskie: Experiment A. flavus infection of toe and finger nails collected from thirty persons of both sexes and at various age is presented. Crumbel nail fragments were incubated with an A. flavus strain isolated from a patient with toenail aspergillosis. The culture was inspected under light microscope after four days of incubation. No hyphe intensively ingrowing into the nails were founds. Most often, the infection was intermediate or mild; the nails originating from older persons were infected slightly more intensively. There were no considerable differences between the susceptibility to infection of nails collected from males vs. females as well as between finger and toe nails.


  3/14

  Tytuł oryginału: Podatność płytek paznokciowych na zakażeanie Candida - badania eksperymentalne.
  Tytuł angielski: Nail plate susceptibility to experimental Candida infection.
  Autorzy: Macura Anna B., Pawlik Bolesław, Brzewski Marek
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (3) s.185-190, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • dermatologia i wenerologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono eksperymentalne zakażenie opiłków paznokciowych stóp i rąk dwoma szczepami grzybów z rodzaju Candida: Candida albicans i Candida parapsilosis wyizolowanych ze zmian klinicznych kandydozy paznokci. Rozdrobnione opiłki paznokciowe stóp i rąk inkubowano osobno z każdym badanym szczepem. C. albicans zakażono paznokcie pochodzące od 42 osób, szczepem C. parapsilosis - paznokcie pochodzące od 30 osób. Wiek badanych wahał się od 3 do 86 lat. Oceny dokonywano po 7 dniach inkubacji, oglądając zakażone opiłki paznokciowe pod mikroskopoem optycznym. Zdecydowanie silniejszej infekcji ulegały pzanokcie zakażone szczepem C. albicans pochodzące ze stóp. Paznokcie pochodzące od kobiet wykazywały większą podatność na zakażeanie i dotyczyło to obu badanych szczepów Candida.

  Streszczenie angielskie: Experimental infection of toe and fingers with two Candida strains is presented. Single C. albicans and C.parapsilosis strains were isolated from nail candidiasis lesions. Crumbled toe and finger nail scrapings were incubated seperately with each of the strains under study. The nails sampled from 42 persons were infected with C. albicans strain while those from 30 persons - with C. parapsilosis. The nail donors were aged 3 to 86 years. The cultures of the nail scrapings were inspected under light microscope after seven days of incubation. Toe nails turned out to be considerably more intensively infected with C.. albicans than fingernails. The nails collected from women were more susceptible to infection with both of the Candida strains.


  4/14

  Tytuł oryginału: Grzyby występujące w kale osób z nieswoistymi dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego.
  Tytuł angielski: Fungi present in the stool of persons with non-specific gastrointestinal disorders.
  Autorzy: Pawlik Bolesław, Macura Anna B.
  Źródło: Mikrobiol. Med. 2002 (1) s.18-21, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,230

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono ilościową ocenę grzybów występujących w kale 334 osób z nieswoistymi dolegliwościami ze strony przeowdu pokarmowego. W wysokim odsetku 42,3 proc. stwierdzono znamienną patologicznie ( 10**5 komórek grzybów w 1 g kału) liczbę grzybów. U dzieci odsetek ten był jeszcze wyższy i wynosił 47,8 proc. W badaniach dominowały grzyby z gatunku C. albicans stanowiąc 84,5 proc. wszystkich izolowanych grzybów. Wykazano zrożnicowaną wrażliwość na uwzględnione w badaniach 10 leków przeciwgrzybiczych.

  Streszczenie angielskie: A quantitative evaluation of fungi present in the stool of 334 persons with non-specific gastrointestinal disorders was carried out. A high percentage (42.3 p.c.) of pathologically significant number of fungi ( 10**5 fungal cells in one gram of stool) was found. The percentage was even higher in children and amounted to 47.8 p.c. The species C. albicans dominated and composed 84.5 p.c. of the total of fungi isolated. Differences in the susceptibility of the fungi to the ten antifungal agents tested were found.


  5/14

  Tytuł oryginału: Characteristics of Candida albicans strains isolated from the oral cavity in HIV-positive patients.
  Tytuł polski: Charakterystyka szczepów Candida albicans wyizolowanych z jamy ustnej pacjentów HIV-dodatnich.
  Autorzy: Macura Anna B., Bort Artur
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (1) s.17-25, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badaniem objęto 35 szczepów C. albicans wyizolowanych obficie z jamy ustnej pacjentów HIV-dodatnich oraz 15 szczepów C. albicans izolowanych od osób zdrowych HIV-ujemnych. Do oceny aktywności enzymatycznej użyto testu API ZYM firmy bioM‚rieux, ocenę wrażliwości na leki przeciwgrzybicze przeprowadzono przy użyciu testu TAB Fungus oraz metody dyfuzujno-krążkowej. Genotypowanie szczepów C. albicans wykonano techniką PCR - fingerprinting. W tym badaniu uwzględniono 24 szczepy C. albicans pochodzące z obfitego wzrostu od pacjentów HIV+ i 11 szczepów C. albicans z grupy porównawczej. (HIV-ujemnych). W badaniu nie stwierdzono istotnych różnic między szczepami pochodzącymi od pacjentów zarażonych HIV i zdrowych pod względem aktywności enzymatycznej i wrażliwości na antymiotyki. W obydwu grupach najczęściej występowały szczepy o biotypach L i M, przy czym w grupie pacjentów HIV+ istnała zależność między biotypem M i występowaniem objawów klinicznych grzybicy. Opisano nowy biotyp S u 4 szczepów. Analiza genotypów C. albicans wykazała zróżnicowanie genetyczne wśród szczepów wyizolowanych w obu grupach.

  Streszczenie angielskie: The study was carried out on 35 C. albicans strains isolated from an abudant growth in the oral cavity of HIV+ patients and on 15 strains isolated from HIV negative healthy volunteers. Enzymatic activity was evaluated by using API ZYM test, manufactured by bioM‚rieux, drug susceptibility was tested by using both ATB Fungus test and disk-diffusion method. Genotyping of the C. albicans strains was performed by using PCR fingeprinting. Twenty four C. albicans strains were isolated from abundant growth in HIV+ patients while 11 C. albicans strains originated from the control group (HIV-). No significant differences were found between the strains originating from HIV+ patients and healthy persons as regards enzymatic activity and drug susceptibility. The L and M biotype strains were frequent in both of the groups. There was a relationship between M biotype and the presence of clinical manifestations of mycosis in the HIV+ group. A new biotype was detected in four strains; it was described as S biotype. The analysis of genotypes revealed a genetic variability of C. albicans genotypes isolated in both of the group.


  6/14

  Tytuł oryginału: Indoor air studies of fungi contamination of social welfare homes in Białystok and the surrounding area during summer and autumn.
  Tytuł polski: Badania powietrza domów pomocy społecznej w Białymstoku i okolicy pod względem występowania grzybów w okresie lata i jesieni.
  Autorzy: Krajewsak-Kułak Elżbieta, Łukaszuk Cecylia, Oksiejczuk Elżbieta, Gniadek Agnieszka, Macura Anna B., Lewko Jolanta, Niczyporuk Wiaczesław, Cieślak Wojciech, Wojewodko Agata
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (2) s.59-66, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: Wstęp: W okresie ostatnich lat liczba zakażeń grzybiczych u pacjentów hospitalizowanych ulegla podwojeniu. Cel badania: Ocena występowania grzybów drożdzopodobnych i pleśni w powietrzu w domu pomocy społecznej w Białymstoku i okolicy. Materiał i metody: Zanieczyszczenie powietrza (przed budynkiem, w korytarzach, salach chorych, pokojach socjalnych, kuchniach, łazienkach, toaletach) oceniano przy użyciu urządzenia SAS SUPER 100 (Pbi International). SAS stosowany był przez NASA oraz na pokładzie amerykańsko-rosyjskiej stacji orbitalnej MIR. Posiada on międzynarodowy, ustalony standard pobierania próbek powietrza. Florę grzybiczą ze ścian, podłóg, łóżek, rąk personelu i ubrań uzyskiwano przy użyciu aplikatora Count-Tact applicator i płytki Count-Tact (BioM‚rieux). Wymazy pobierano ze skóry i przestrzeni międzypalcowych rąk i stóp, paznokci i jamy ustnej. Grzyby hodowano na podłożu Sabourada, a ich identyfikację przeprowadzano przy użyciu standardowych procedur. Wyniki: Badania mikrobiologiczne powietrza oraz ścian wykazały istotne różnice w występowaniu flory grzybiczej w zależności od miejsca izolacji (korytarze, sale chorych, pokoje socjalne, kuchnie, łazienki, toalety itd.) i pory roku (lato, jesień). Znamienny wzrost izolacji grzybów z powietrza i ścian w domach pomocy społecznej stwierdzono jesienią. Podobny wzrost izolacji grzybów wykazano u mieszkanców jesienią. Grzyby drożdżopodobne izolowane od mieszkańców domów pomocy społecznej były wrażliwe na leki ...

  Streszczenie angielskie: Introduktion: Durng the recent years the number of fungal infections in hospital patients has doubled. Aim of study: The contamination of the indoor environment with yeast-like fungi and moduls in social welfare homes in Białystok and the surrounding area was evaluated. Material and methods: The air pollution (in front of the building and in the corridors, patient rooms, study rooms, reaction rooms, kitchens, bathrooms, toilets, ventilation systems) was determined using SAS SUPER 100 (Pbi International). The SAS (surface Air System) was used by NASA and in the joint American-Russian space program on board the MIR orbiting station for portable air sampling. The microbial flora from walls, floors, beds, hands of medical stuft and equipment was assessed using the Count-Tact applicator and the plate Count-Tact (BioM‚rieux). Swabs were taken from the skin of the interdigital spaces of feet and hands, nails and the oral cavity. The fungi from the swabs were cultured on Sabouraud medium. Fungi were identified using standard microbial procedures. Results: Microbiological tests of air and walls revealed significant differences in mycological flora depending on the place of isolation (corridor, rooms, reading room, nurse, room, itchen, dining room, bathroom ect.) and season (summer, autumn). A significant increase in the fungi isolated from the air and walls in the social welfare homes was found, during autumn. An increase in the fungi isolated from residents was found in ...


  7/14

  Tytuł oryginału: Współczesne metody diagnostyki immunologicznej zapalnych schorzeń jelit.
  Tytuł angielski: Immunological methods in diagnosis of inflammatory bowel disease.
  Autorzy: Macura-Biegun Anna, Błaut Anita
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.468-471, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekłe stany zapalne jelit mają często podłoże autoimmunizacyjne, o czym świadczą m.in nacieki zapalne, krążące autoprzeciwciała oraz złogi kompleksów immunologicznych w tkankach. Do przewlekłych schorzeń autoimmunizacyjnych jelit zalicza się: chorobę trzewną (zarówno postać klasyczną jak i nieklasyczną), chorobę Leśniewskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Autoprzeciwciała wykrywa się metodą immunofluorescencji pośredniej, technikę ELISA lub blottingu. W chorobie trzewnej ocenia się obecność autoprzeciwciał dla endomysium (transglutaminazy tkankowej) i przeciwciała dla gladyny. Oznaczanie obecności autoprzeciwciał w chorobie trzewnej jest pomocne w ustaleniu rozpoznania pierwotnej choroby trzewnej, kontroli przestrzegania diety bezglutenowej oraz przy ocenie odpowiedzi na obciążenie glutenu (próba zakończenia leczenia dietą). W chorobie Leśniewskiego-Crohna i wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego badania immunologiczne mają znaczenie pomocnicze w ustaleniu rozpoznania. Wykonuje się oznaczenia następujących autoprzeciwciał: dla cytoplazmy komórek zewnątrzdzielnicznej części trzustki, dla produktu tych komórek, dla komórek śluzowatych jelita i dla cytoplazmy granulocytów. Ponadto od niedawna ocenia się przeciwciała dla antygenu Saccharomyces cervisiae. Znaczenie kliniczne autoprzeciwciał w tych schorzeniach nie jest jednoznacznie ustalone ale z obserwacji klinicznych wynika, że ich obecność jest skojarzona z zaostrzeniami i cięższym przebiegiem klinicznym. W pracy przedstawiono obrazy w/w przeciwciał uzyskane w mikroskopie fluorescencyjnym.

  Streszczenie angielskie: Chronic inflammatory bowel disease is included into autoimmune diseases, which is proved by presence of inflammatory lesions, circulating autoantibodies in tissues. Coeliac disease (classic and atypical form), Crohn's Disease and ulcerative colitis are considered as chronic autimmune bowel diseases. The auto-antibodies can be detected with indirect immunofluorescence, ELISA and immunoblotting methods. In coeliac disease the autoantibodies against andomysium (tisue transglutaminase) and antibodies against gliadin are found in patient's sera. The autoantibody detecting is helpful in establishing diagnosis, controlling glutenfree diet effectiveness and during gluten challenge. In Crohn's disease and ulcerative colitis immunological laboratory tests are helpful to confirm the clinical diagnosis. The following auto-antibodies are tested: against cytoplasm of exocrinal pancreatic cells, and products of these cells, against the neutrophile cytoplasm and against goblet cells. The antibodies against Saccharomyces cervisiae are also investigated. The clinical relevance of above autoantibodies is not clear, but it is suggested that their presence correlates with exacerbations and severe clinical outcome. In the present study the pictures of autoantibodies from fluorescent microscope were shown.


  8/14

  Tytuł oryginału: Opis przypadku pospolitego zmiennego niedoboru odporności z towarzyszącą marskością wątroby.
  Tytuł angielski: Common variable immunodeficiency concomittant with liver cirrhosis - the case report.
  Autorzy: Macura-Biegun Anna, Kowalczyk Danuta
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.472-473, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca zawiera opis przypadku siedemnastoletniej dziewczynki z pospolitym zmiennym niedoborem odporności (CVID) oraz towarzyszącą marskością wątroby. U dziecka zdrowych, niespokrewnionych rodziców w wieku 13 lat rozpoznano niedobór odporności i wczesną postać marskości watroby. Dziewczynka prezentuje objawy immunologiczne CVID takie jak obniżony poziom immunoglobulin surowicy, znacznie obniżony odsetek limfocytów B, limfopenię CD4 oraz brak odpowiedzi na mitogeny. Wykonane badanie USG, scyntygrafia i biopsja wątroby potwierdziły rozpoznanie marskości wątroby. Pacjentka pozostaje w leczeniu substytucyjnym dożylnymi preparatami immunoglobulin.

  Streszczenie angielskie: The authors present a report of a seventeen year old girl with common variable immunodeficiency (CVID) and liver cirrhosis. A child of healthy, nonconsanguineous parents was diagnosed at the age of 13 years to have immune deficiency and an early stage of liver cirrhosis. Patient revealed the following signs of immune deficiency: decreased level of serum immunoglobulins, considerably decreased number of B cells and CD4 cells and a lack of proliferative response to mitogen stimulation. The USG, scintygraphy and biopsy of liver confirmed the diagnosis of liver cirrhosis. The patient has been receiving intravenous immunoglobulins (IVIG) as substitutional treatment of CVID.


  9/14

  Tytuł oryginału: Various patterns of oral mucosa candidiasis treatment in HIV patients.
  Tytuł polski: Sposoby leczenia kandydozy błony śluzowej jamy ustnej u chorych zakażonych HIV.
  Autorzy: Macura Anna B., Bort Artur, Postawa-Kłosińska Barbara, Mach Tomasz
  Źródło: Folia Med. Crac. 2002: 43 (1/2) s.69-77, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • aIDS
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jama ustna jest miejscem występowani różnych objawów u chorych zakażonych wirusem HIV. Jednym z najczęstszych jest kandydoza jamy ustnej. Może ona być pierwszym objawem choroby podstawowej. Długotrwała obserwacja wykazała, że leczenie antyretrowirusowe jest korzystne również w odniesieniu do tego oportunistycznego zakażenia, ponieważ zmniejsza zarówno liczbę nawrotów, jak i ich nasilenie. Jednakże przedłużenie czasu przeżycia pacjentów stwarza konieczność również przedłużenia leczenia przeciwgrzybiczego a także obserwacji jego skuteczności i stosowanych metod. Celem pracy była ocena wpływu leczenia antyretrowirusowego co najmniej trzema lekami na występowanie kandydozy jamy ustnej u chorych leczonych w oddziale szpitalnym lub Regionalnej Przychodni HIV/AIDS przy Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych Collegium Medicum UJ w Krakowie. Badaniem objęto 75 pacjentów z potwierdzonym zakażeniem HIV. Wykazano, obniżenie liczby grzybów w jamie ustnej u pacjentów poddanych leczeniu antyretrowirusowemu oraz zwiększenie wrażliwości grzybów na flukonazol.

  Streszczenie angielskie: Oral cavity is the site of numerous HIV infection manifestations. Oral mucosa candidiasis is the most common one. It may be the earliest sign of the underlying disease. Long lasting observations give evidence that antiretroviral therapy is beneficial also in the cases of this opportunistic infection because it reduces both the number and severity of relapses, however, the prolongation of the patients' survival time creates the need of antifungal therapy prolongation, and thorough observation of its effectiveness and methods. We decided to analyze the influence of antiretroviral therapy with at least three drugs on the development of oral mucosa candidiasis in the out- and inpatietns of the Jagiellonian University Medical College Clinic of Infectious Diseases (or Outpatient Clinic) in Cracow. The study was carried out in 75 patietns with confirmed HIV infection. We have shown a decrease in the number of fungi present in the oral cavity in patients under antiretroviral treatment as well as higher susceptibiltiy to fluconazole.


  10/14

  Tytuł oryginału: Występowanie grzybów w kale u dzieci.
  Tytuł angielski: Fungi present in children's stool.
  Autorzy: Pawlik Bolesław, Macura Anna B., Białek-Kaleta Jolanta
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (3) s.273-279, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • pulmonologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy wykonano analizę ilościową i jakościową flory mykologicznej w przewodzie pokarmowym dzieci z nieswoistymi dolegliwościami przewodu pokarmowego oraz u dzieci z zewnątrzpochodną i wewnątrzpochodną astmą oskrzelową. oceniono również oporność wyizolowanych grzybów na leki przeciwgrzybicze.


  11/14

  Tytuł oryginału: Experimental nail infection with pathogenic fungi.
  Tytuł polski: Doświadczalne zakażenie paznokci grzybami patogennymi.
  Autorzy: Macura Anna B., Pawlik Bolesław, Perun Magdalena
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (4) s.179-183, il., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Dermatofity, grzyby drożdżopodobne z rodzaju Candida oraz niektóre gatunki grzybów pleśniowych mogą atakować paznokcie, powodując grzybice paznokci. Cel pracy: Celem pracy była ocena podatności stóp i rąk osób zdrowych na zkażenie grzybami, które najczęściej wywołują grzybicę paznokci. Materiał i metody: Paznokcie pochodziły od 30 zdrowych osób (18 kobiet i 12 mężczyzn) w wieku od 8 do 85 lat. Dystalne fragmenty płytek paznokciowych po rozdrobnieniu i sterylizacji były zakażone 6 szczepami grzybów (T. mentagrophytes, T. rubrum, C. albicans, C. parapsilosis, A. flavus, S. brevicaulis) wyizolowanymi obficie z paznokci pacjentów z grzybicą paznokci. Zakażenia dokonywano osobno dla paznokci stóp i rąk odpowiednio przygotowanym inokulum, zawierającym 5 x 10**7 form tworzących kolonie w 1 mililitrze, prowadząc inkubację w temp. 27řC przez 14 dni dla dermatofitów i przez 7 dni pozostałych grzybów. Efektywność zakażenia oceniano w preparatach bezpośrednich rozjaśnionych, na podstawie obserwacji strzępek grzybni wnikających do fragmentów paznokci. Wyniki: Podatność paznokci pochodzących od tych samych osób na zakażenie poszczególnymi grzybami była różna. W części przypadków wogóle nie doszło do zakażenia, a w części ulegały bardzo intensywnemu zakażeniu innym grzybem. Stwierdzono wyższą podatność na zakażenie grzybicze paznokci stóp niż rąk. Paznokcie stóp ulegały najbardziej intensywnemu zakażeniu szczepem S. brevicaulis (60 proc.), T. mentagrophytes (53,2 proc.), T. rubrum (50 proc.) oraz C. albicans (43,4 proc.). Paznokcie rąk ulegały tak intensywnemu zakażeniu szczepem T. mentagrophytes i T. rubrum (po 40 proc.) oraz S. brevicaulis (36,7 proc.) i C. Albicans (33,2 proc.).


  12/14

  Tytuł oryginału: Podatność płytek paznokciowych na zakażenia Scopulariopsis brevicaulis.
  Tytuł angielski: Nail plate susceptibility to Scopulariopsis brevicaulis infection.
  Autorzy: Macura Anna B., Pawlik Bolesław, Perun Magdalena, Król Monika
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (4) s.333-342, il., tab., bibliogr. [18] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Experimental Scopulariosipsis brevicaulis infection of toe and finger nails collected from 79 persons of both sexes and at various age is presented. Crumbled nail fragments were incubated with a S. brevicaulis strain isolated from toenail acauliosis. The culture was inspected and evaluated under light microscope after seven days of incubation. Hyphe intensively penetrating nail fragments were found in 67.1 p.c. of toenails and 38 p.c. of fingernails. The infection was most intensive in the nails collected from males and elderly persons.


  13/14

  Tytuł oryginału: Grzyby w środowisku domu opieki społecznej : praca doktorska
  Autorzy: Gniadek Agnieszka, Macura Anna B. (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Mikrobiologii Zakład Mykologii w Krakowie
  Źródło: 2002, 190 k. : il., tab., bibliogr. 158 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20321

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  14/14

  Tytuł oryginału: Eksperymentalne zakażenie paznokci dermatofitami z rodzaju Trichophyton.
  Tytuł angielski: Experimental nail infeciton with Trichophyton dermatophytes.
  Autorzy: Macura Anna B., Pawlik Bolesław
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (3) s.180-183, il., tab., bibligor. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono eksperymentalne zakażanie paznokci stóp i rąk szczepami T. mentagrophytes i T. rubrum. Paznokcie pochodziły od 98 osób (53 kobiet i 45 mężczyzn) z tym, że szczepem T. rubrum zakażano paznokcie pochodzące tylko od 41 osób. Rozdrobnione opiłki paznokciowe, osobno stóp i rąk, inkubowano ze szczepami dermatofitów. Oceny dokonywano po 7 dniach inkubacji, oglądając zakażone opiłki paznokciowe pod mikroskopem. Paznokcie stóp ulegały bardziej intensywnemu zakażeniu niż rąk, szczególnie paznokcie stóp pochodzące od mężczyzn. Nie zaobserwowano zbytnich różnic w intensywności zakażenia szczepem T. rubrum i T. mentagrophytes.

  Streszczenie angielskie: Experimental infection of toe and finger nails with T. mentagrophytes and T. rubrum strains is presented. The nails were collected from 98 persons (53 females and 45 males), however, only the nails collected form 41 persons were infected with T. rubrum. Crumbled toe and finger nail fragments were incubated seprately with dermatophyte strains. The ifnected nail crumbles were inspected under a light microscope after 7 days of incubation. Toenails were infected more intensively than fingermails, especially those collected from males. No major differences were observed between the intensity of infection with T. rubrum vs. T. mentagrophytes.

  stosując format: