Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MACKIEWICZ-WYSOCKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Ekspresja cytokin typu IL-6 w mikrośrodowisku raka jasnokomórkowego nerki : praca doktorska
Autorzy: Mackiewicz-Wysocka Małgorzata, Bręborowicz Jan (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra Onkologii, Zakład Immunologii Nowotworów w Poznaniu
Źródło: 2002, [3], 78 k.: il., tab., bibliogr. k. 66-78, streszcz., maszyn. - Karty luzem w teczce
Sygnatura GBL: 45/19814

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/3

  Tytuł oryginału: Cancer gene therapy - state-of-the-art.
  Autorzy: Wysocki Piotr J., Mackiewicz-Wysocka Małgorzata, Mackiewicz Andrzej
  Źródło: Rep. Pract. Oncol. Radiother. 2002: 7 (4) s.149-155, bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,406

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: A number of gene therapy clinical trials are being carried out the world over. Gene therapy is being applied in (I) cancer diseases, involving the largest number of patients, (II) monogenic diseases, (III) infectious diseases, (IV) vascular diseases, (V) autoimmune diseases and others. In the last decade, several strategies of cancer gene therapy have emerged due to a rapid development of gene delivery systems, both viral (recombinant retroviruses, adenoviruses, AAVs, herpes viruses) aand non-viral (liposomes, gene guns, electroporation). To date four main strategies of cancer gene therapy have been evaluated in clinical trials: (I) immunogene therapy, (II) suicide gene therapy, (III) antiangiogenic gene therapy, (IV) and administration of tumour suppressor genes. These strategies mostly involve: malignant melanoma, prostate cancer, renal cell cancer, colon cancer, breast and ovarian cancers, lung cancers, neoplastic diseases of the blood and brain tumours. At the Department of Cancer Immunology at the GreatPoland Cancer Center Gene Modified Tumour Vaccine has been tested in malignant melanoma patients for more than six years. Due to encouraging results from phase I and II of clinical trials a phase III was designed and will be started in 2003.


  3/3

  Tytuł oryginału: Genetycznie modyfikowane komórki dendrytyczne w terapii nowotworów.
  Tytuł angielski: Genetically modified dendritic cells as a cancer treatment strategy.
  Autorzy: Wysocki Piotr J., Grabarczyk Piotr, Mackiewicz-Wysocka Małgorzata, Kowalczyk Dariusz W., Mackiewicz Andrzej
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (10) s.637-642, bibliogr. 43 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Komórki dendrytyczne (DC), najefektywniejsze z komórek prezentujących antygen, zostały odkryte ponad 30 lat temu. Ich rola, polegająca na aktywacji antygemowo-swoistej odpowiedzi immunologicznej, w której pośredniczą limfocyty CD4+ i CD8+, jest kluczowa w procesie indukcji odpowiedzi przeciwnowotworowej. Z tego powodu immunizacja chorych na nowotwory przy zastosowaniu DC prezentujących antygeny nowotworowe była uważana za bardzo obiecującą strategię terapeutyczną. Do tej pory na świecie przeprowadzono wiele badań klinicznych, mających na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania szczepionek nowotworowych opartych na karmionych antygenami DC. Niestety, "karmienie" DC określonymi peptydami ma kilka ograniczeń: (1) krótki okres półtrwania kompleksów MHC-peptyd, (2) konieczność dobierania odpowiednich peptydów dla określonych haplotypów MHC u różnych pacjentów, (3) wyłączna prezentacja przez DC tylko określonych epitopów antygenowych. Możliwości genetycznej modyfikacji DC umożliwiły stworzenie nowych strategii terapeutycznych dla chorych na nowotwory. W różnych modelach zwierzęcych, DC modyfikowane genami kodującymi antygeny nowotworowe lub czynniki immunostymulujące indukowały efektywną odpowiedź przeciwnowotworową. Ostatnio, na podstawie obiecujących badań na modelach zwierzęcych, rozpoczęto pierwszą próbę kliniczną immunizacji chorych z rakiem stercza przy zastosowaniu genetycznie modyfikowanych DC.

  Streszczenie angielskie: Dendritic cells (DCs), the most potent APCs have been discovered almost 30 years ago. Due to priming of antigen-specific immune responses mediated by CD4+ and CD8+ lymphocytes, DCs are crucial for the induction of adaptive immunity against cancer. Therefore, vaccination of cancer patients with DCs presenting tumor associated antigens (TAAs) have been believed to be a promosing anti-cancer strategy. Unit now multiple clinical trials have been carried out in order to evaluate the safety and efficacy of cancer vaccines based on antigen-pulsed DCs. However, pulsing of DCs with particular peptides has several disadvantages: (1) short-time duration of antigen-MHC complexes, (2) requirement for matching of defined peptides with MHC complexes and (3) exclusive presentation of single antigen epitopes. Application of gene transfer technologies in the field of DCs-based vaccines made possible the development of novel, anti-cancer immunization strategies. In several animal models, DCs modified with genes encoding TAA or immunostimulatory proteins have been shown to be effective in induction of anti-tumor immune responses. Based on these encouraging results, a first clinical trial of vaccination of prostate cancer patients with gene modified DCs has been recently initiated.

  stosując format: