Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MACKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 37Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/37

Tytuł oryginału: Zakrzepy i zatory
Autorzy: Biederman Andrzej, Filipecki Stanisław, Grenda Ryszard, Hajduk Bogdan, Kielar Maciej, Kopeć Maria, Krzemińska-Pakuła Maria, Kwieciński Hubert, Litwin Mieczysław, Łopaciuk Stanisław, Mackiewicz Zygmunt, Małek Grzegorz, Małkowski Piotr, Michałowicz Bogdan, Musiał Jacek, Myśliwiec Michał, Noszczyk Wojciech, Pasierski Tomasz, Pruszczyk Piotr, Przyłuski Jakub, Rużyłło Witold, Szczepański Maciej, Tomkowski Witold Zbyszek, Torbicki Adam, Wojtukiewicz Marek, Zawilska Krystyna
Opracowanie edytorskie: Łopaciuk Stanisław (red.).
Wydanie: - Wyd. 2 zm. i unowocześ
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 572, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Sygnatura GBL: 734,717

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/37

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia zachowawczego owrzodzeń w zespole stopy cukrzycowej z wykorzystaniem mieszanki tlenowo-ozonowej.
  Tytuł angielski: Results of conservative treatment of crural ulceration in patients with diabetic foot syndrom after oxygen-ozone mixture application.
  Autorzy: Ponikowska Irena, Mackiewicz Zygmunt, Chojnowski Jacek, Jundziłł Wiesław, Kasiński Tomasz, Włodarczyk Konrad
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (1) s.45-51, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Leczenie owrzodzeń w zsespole stopy cukrzycowej jest trudne, kosztowne i przy tym mało zadawalające. Podjęto leczenie owrzodzeń w zespole stopy cukrzycowej w Klinice Balneologii i Chorób Przemiany Materii AM w Bydgoszczy z zastosowaniem własnego programu leczniczego obejmującego zabiegi z użyciem mieszanki tlenowo-ozonowej. Badaniami objęto 42 chorych leczonych w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń AM w Bydgoszczy, a nastepnie skierowanych do naszej kliniki. Program leczniczy obejmował stosowanie mieszanki tlenowo-ozonowej metodą wewnętrzną i zewnętrzną, ćwiczen fizycznych w odciążeniu, pielęgnację stopy, edukację zdrowotną oraz prawidłowe leczenie cukrzycy. Wyniki leczenia określono biorąc pod uwagę ocenę owrzodzeń w skali punktowej, stan wyrównania cukrzycy, zmianę w lipidogramie. Leczenie trwało u większości chorych 24 dni. Bezpośrednio po wypisaniu z kliniki uzyskano pełne wygojenie owrzodzenia u 21 proc., ale w ciągu 6 miesięcy kontroli ambulatoryjnej u dalszych 21 proc. nastąpiło wygojenie owrzodzenia (łącznie 42,8 proc.). Nie stwierdzono istotnych zmian w stężeniu lipidów we krwi. Średnio poziom glikemii dobowej w ciągu całego okresu leczniczego wynosił 147,8 mg/dl. Wyniki nasze oceniamy jako zadawalające. Będą one podstawą do modyfikacji naszego programu leczniczego zmierzającego do zwiększenia efektywności leczenia zespołu stopy cukrzycowej oraz weryfikacji wskazań do leczenia zachowawczego z zastosowaniem mieszanki tlenowo-ozonowej.

  Streszczenie angielskie: Treatment of ulcerations in diabetic foot syndrome patients is very dificult, expensive and not satisfactory. Treatment of ulcerations in diabetics was conducted in the Clinic of Balneology and Metabolic Diseases, using own ozone-oxygene application procedure. Examination and treatment was carried out in 42 patients who were treated at first in the General and Vascular Surgery Clinic of our University, and then were referred to our Clinic. Programme of treatment contained oxygen-ozone mixture procedures using extermal and internal application. Physical training in bed, foot care, diabetic education and good control of diabetes were also applied. Results of the treatment were determined by estimation of the ulceration using a point scale, also metabolic control of diabetes and fluctuations in lipidogram were determined. Period of treatment lasted in most of the patients 24 days. Just after the treatment ful healing of the ulcerations was obtained in 21 p.c. patients, but after 6 months of the ambulatory control, healing was observed in next 21 p.c. patients (42.8 p.c. in total). We did not observed any significant changes in lipidemia. The mean level of 24 hour glycemia for all period of treatment was 148.8 mb/ld. The results of the treatment were satisfactory. Our experience will be used for the preparation of a more effective programme of treatment of the diabetic foot ulceration and its prevention.


  3/37

  Tytuł oryginału: Szczepionki genetyczne w terapii czerniaka złośliwego.
  Tytuł angielski: Gene modified tumor vaccines in therapy of malignant melanoma.
  Autorzy: Wysocki Piotr J., Karczewska Aldona, Mackiewicz Andrzej
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.147-153, bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Od kilkudziesięciu lat obserwuje się w naszym kraju stały wzrost zachorowalności na czerniaka złośliwego. Leczenie chirirgiczne jest skuteczne tylko we wczesnym stadium tej choroby, natomiast zaawansowany czerniak jest praktycznie niewrażliwy na konwencjonalne metody terapii. Fakt ten zmusza lekarzy i naukowców do poszukiwań nowych, skuteczniejszych form leczenia. Z genetycznie modyfikanymi szczepionkami komórkowymi (GMTV) wiązane są ogromne nadzieje. W wielu ośrodkach na całym świecie zakończono badania kliniczne mające na celu ocenę bezpieczenstwa i skuteczności stosowania tego rodzaju leczenia. Również w Polsce, w Zakładzie Immunologii Nowotworów w Poznaniu prowadzone są badania kliniczne II fazy GMTV u chorych na zaawansowanego czerniaka złośliwego. Wyniki dotychczasowych badań są bardzo obiecujące i stały się podstawą do rozpoczęcia prospektywnych, randomizowanych badań III fazy.

  Streszczenie angielskie: Over the years the incidence of malignant melanoma in Poland as well as in other countries has been continously increasing. Surgery is a treatment of choice in the early stages of primary lesion. Advanced malignant melanoma however is resistant to chemotherapy or radiotherapy. Therefore there is a need new, more effective treatment. In the last years biotherapy such as immunotherapy is focusing a lot of attention. Unfortunately, systemic administration of immunostimulatory factors is very often associated with severe side effects. Thus, concepts of specific, immunotherapies such as immunogene therapy have been developed. Currently, various gene therapy strategies of malignant melanoma are beeing evaluated in multiple clinical trials carried out all over the world. They include gene modified cancer vaccines (GMTV) modified with genes encoding (i) cytokines or (ii) costimulatory molecules and dendritic cells modified with (iii) genes encoding tumor antigens or (iv) immunostimulatory factors. Since January 1996 in Departament of Cancver Immunology USOMS, at Great Poland Cancer Center in Poznan, Poland a GMTV has been tested in malignant melanoma patients. For the last 6 years more than 220 patients were enroled into the study of GMTV consisting of melanoma cells modified with genes encording IL-6 and its agonistic soluble receptor (sIL-6R). More than 25 proc. of objective clinical responses and significant life externsion were observed. The encouraging results formed a basis for design of a phase III prospective, randomized clinical study.


  4/37

  Tytuł oryginału: Witrektomia w leczeniu samoistnych i wtórnych zwłóknień przedsiatkówkowych.
  Tytuł angielski: Vitrectomy in the management of idiopathic and secondary preretinal fibrosis.
  Autorzy: Mackiewicz Jerzy, Holz Frank, V”lcker Hans, Zagórski Zbigniew
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (1) s.23-25, il., bibliogr. 18 poz., sum. - 25 Sympozjum Retinologiczne Poznań 06-08.04. 2001
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To present the results of vitrectomy in the management of preretinal fibrosis. Material and methods: 45 patients with preretinal fibrosis treated with vitrectomy were analysed. 33 of them were treated from 1997 to 1998 in Ophthalmology Dept. University of Heidelberg (Germany) and 12 were treated from 1998 to 1999 in the 1st Eye Hospital Lublin University School of Medicine. The reason for preretinal fibrosis: idiopathic - 22 patients, retinal detachment - 16, retinal vein occlusion - 2, trauma - 2, uveitis - 1, perivasculitis - 1, alopecia - 1. Results: Due to applied treatment 27 patients (60 p.c.) showed visual improvement, 13 patients (29 p.c.) had the same visual acuity before and after vitrectomy and 5 patients (11 p.c.) noticed a decrease of visual acuity after the treatment. Conclusions: Vitrectomy is an effective method of treatment of patients with preretinal fibrosis. In cases with no improvement of visual acuity after surgery, vitrectomy could reduce a metamorphopsia.


  5/37

  Tytuł oryginału: Mutacje genów p53 i p16 w niedrobnokomórkowym raku płuca.
  Tytuł angielski: p53 and p16 gene mutations in non-small cell lung cancer.
  Autorzy: Jassem Ewa, Ramlau Rodryg, Dziadziuszko Rafał, Szymanowska Amelia, Jakóbkiewicz Joanna, Lamperska Katarzyna, Kobierska Grażyna, Skokowski Jan, Dyszkiewicz Wojciech, Mackiewicz Andrzej, Żylicz Maciej, Jassem Jacek
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.64-70, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to assess prospectively the occurrence of p53 and p16 mutations (considered separately and together) in NSCLC in terms of their clinical and prognostic relevance. Study group included 87 patients who underwent pulmonary resectiom for cure. p53 and p16 mutations were found in 22 (25 p.c.) and 14 (16 p.c.) cases, respectively. In eight patients (9 p.c.) both mutations were present, and the tendency for their common occurrence was significant (p = 0.02). There was no relation between mutation and clinical characteristics. Median survival in the entire group was 17 months and thr 3-year survival probability - 41 p.c. There was no correlation between the occurrence of many mutation (considere separately or together) and survival. Theses results indicate that p53 and p16 gene mutations tend to occur together in NSCLC, however these alterations seem not to have noteworthy clinical and prognostic significance.


  6/37

  Tytuł oryginału: Porównanie metod leczenia oftalmopatii towarzyszącej chorobie Gravesa-Basedowa.
  Tytuł angielski: Comparison between different methods of Graves ophthalmopathy treatment.
  Autorzy: Mackiewicz Elżbieta
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.35-39, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In 120 patients with Graves disease and ophthalmopathy an ophtalmological examination was performed. In 98 patients with mild ophthalmopathy three separate treatment formulas were administrated: thyreostatics, 131I therapy, strumectomy. Twenty two patients with severe ophthalmopathy were divided in groups: treated with systemic steroids and systemic steroids and X-therapy. The best results were obtained in patients treated with systemic steroida and X-therapy. Euthyreosis seems to be the most important factor determining positive outcome.


  7/37

  Tytuł oryginału: Jubileusz siedemdziesięciolecia pierwszego szpitala onkologicznego w Wilnie.
  Tytuł angielski: Seventy years of the Oncological Center in Wilno.
  Autorzy: Mackiewicz Joanna
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (1) s.57-63, il. - Konferencja pt. Jubileusz siedemdziesięciolecia pierwszego szpitala onkologicznego w Wilnie Wilno 20-22.09. 2001
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Pelczar
 • Kazimierz 1884-1943


  8/37

  Tytuł oryginału: Postępy w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu nowotworów u nosicielek mutacji BRCA1.
  Tytuł angielski: The latest advances in prophylaxis, diagnosis and tumour treatment in carriers of BRCA1 mutations.
  Autorzy: Górski Bohdan, Jakubowska Anna, Huzarski Tomasz, Gronwald Jacek, Byrski Tomasz, Stawicka Małgorzata, Huzarska Jowita, Menkiszak Janusz, Kowalska Elżbieta, Tołoczko-Grabarek Aleksandra, Zajączek Stanisław, Rzepka-Górska Izabela, Górecka-Szyld Barbara, Wilk Grażyna, Foszczyńska Maria, Uciński Michał, Dębniak Taduesz, Kładny Józef, Mędrek Krzysztof, Masojć Bartosz, Mierzejewski Michał, Siemińska Maria, Raczyński Andrzej, Blachowski Marek, Tarhoni Mariusz, Niepsuj Stanisław, Góźdź Stanisław, Bębenek Marek, Fiszer-Maliszewska Łucja, Płużańska Anna, Haus Olga, Janiszewska Hanna, Mielcarek Sylwester, Rawluk Justyna, Kupryjańczyk Jolanta, Kowalczyk Jerzy R., Miturski Roman, Midro Alina, Zaremba Lech, Posmyk Michał, Szczylik Cezary, Godlewski Dariusz, Urbański Krzysztof, Dębniak Bogusław, Rozmiarek Andrzej, Koc Jan, Szwiec Marek, Czudowska Dorota, Kilar Ewa, Grabowska Ewa, Lener Marcin, Faliński Rafał, Rogalska Stanisława M., Kurzawski Grzegorz, Suchy Janina, Cybulski Cezary, Mackiewicz Andrzej, Grzybowska Ewa, Lubiński Jan
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.123-127, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie danych literaturowych, wyników rejestru Uniwersytetu w Toronto oraz doświadczeń własnych przedstawiono najnowsze osiągnięcia w wykrywaniu nosicielek mutacji BRCA1 oraz w metodach stosowania u nich profilaktyki, wczesnej diagnostyki oraz leczenia dziedziczncyh raków sutka i jajnika/jajowodu.

  Streszczenie angielskie: On teh basis of literature, results of registratory of Toronto and our own data, the latest advances in detection of BRCA1 mutation carriers and in methods of rophylactics, early diagnosis and treatment of hereditary breast and ovarian cancers have been summerized.


  9/37

  Tytuł oryginału: Work-related symptoms among furniture factory workers in Lublin region (eastern Poland).
  Autorzy: Milanowski Janusz, Góra Anna, Skórska Czesława, Krysińska-Traczyk Ewa, Mackiewicz Barbara, Sitkowska Jolanta, Cholewa Grażyna, Dutkiewicz Jacek
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.99-103, tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: 48 woodworkers employed in the furniture factory were examined. The control group consisted of 41 office workers with no exposure to organic dust. The examination included: interview on work-related symptoms, physical examination, and lung function test performed before and after the working-day. 38 out of 48 (79.2 p.c.) woodworkers reported work-related symptoms. The most common complaint was dry cough reported by 25 workers (52.1 p.c.), followed by general malaise - reported by 17 (35.45 p.c.), cojunctivitis - by 16 (33.3 p.c.), rhinitis - by 16 (33.3 p.c.), and skin symptoms by 16 (33.3 p.c.). Other symptoms such as headache, shortness of breath and chest pain occurred less frequently. Subjects working in initial processing and board processing departments had a higher prevalence of cough compared to workers employed in the varnishing depertment (p 0.01). The prevalence of skin symptoms was significantly higher in board preocessing and varnishing departments compared to initial processing department (p 0.05). Occupational asthma and allegic alveolitis were recorded in 3 out of 48 (6.2 p.c.) and 2 out of 48 (4.2 p.c.) workers, respectively. Baseline FVC adn FEV1 values were lower in woodworkers compared to controls (p 0.01). The increased lung function parameters (FVC, FEV1) were observed in woodworkers who smoked compared to non-smokers. The difference was not statistically significant. There was a significant over-shift decrease of all measured spirometric values: FVC, FEV1, FEV1/VC, PEF among woodworkers (p 0.001). There was a significant pre-shift, post-shift decline...


  10/37

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki endoskopowego podpowięziowego przecinania niewydolnych żył przeszywających goleni.
  Tytuł angielski: Subfascial endoscopic perforator surgery - long term results.
  Autorzy: Ciostek Piotr, Myrcha Piotr, Noszczyk Wojciech
  Opracowanie edytorskie: Mackiewicz Zygmunt (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (7) s.580-587, tab., bibliogr. 16 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie wyników odległych stosowania metody endoskopowego podpowięziowego przecinania żył przeszywających (EPPŻP). Materiał i metodyka. W latach 1989 - 1999 wykonano u 224 chorych 254 operacje EPPŻP. Wśród operowanych było 92 mężczyzn i 132 kobiety. Wiek chorych wahał się od 26 do 79 lat. Zaawansowanie kliniczne przewlekłej niewydolności żylnej u operowanych było następujące: klasa 3 - 2,7 proc., klasa 4 - 37,1 proc.; klasa 5 - 26,3 proc.; klasa 6 - 33,9 proc. Zespół pozakrzepowy rozpoznano u 146 chorych (65,2 proc.). Wyniki EPPŻP oceniano przeprowadzając badania co 6 miesięcy. W 2000 r. wezwano listownie wszystkich chorych operowanych tą metodą. Analizą objęto 130 osób (58 proc. operowanych), które zgłosiły się na końcowe badanie kontrolne. Okres obserwacji wahał się od roku do 10 lat, średnio 4 lata 8 miesięcy. Wyniki. Subiektywnie 83 (63,8 proc.) chorych deklarowało pooperacyjną poprawę, 28 (21,5 proc.) uważało, że operacja nie zmieniła stanu ich kończyn, natomiast 19 (14,6 proc.) stwierdziło, że nastąpiło pogorszenie. W finalnie ocenianej grupie chorych 31 (86,1 proc.) z 36 owrzodzeń goleni stwierdzanych przed operacją zagoiło się w ciągu pierwszych 6 miesięcy po operacji. W dalszym okresie obserwacji owrzodzenia pojawiały się lub nawracały, tak że w badaniu końcowym stwierdzono je u 11 chorych. Ostatecznie zagojeniu uległo 69,4 proc. owrzodzeń. Stwierdzono ponadto następujące powikłania odległe: niedoczulicę i parestezje w okolicy kostki ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to present long-term results of subfascial endoscopic perforating veins surgery (SEPS). Material and methods. During the period 1989 - 1999 254 SEPS were performed in 224 patients (92 men and 132 women, aged between 26 and 79 years). The chronic vous insufficiency clinical condition of patients, prior to surgery, was as follows: class 3 - 2.7 p.c.; class 4 - 37.1 p.c.; class 5 - 26.3 p.c.; class 6 - 33.9 p.c. Postthrombotic syndrome was diagnosed in 146 patients (65.2 p.c.). SEPS results were evaluated during follow-up examination. Analysis comprised 130 patients (58 p.c. following surgery), who presented for final follow-up examinations. The observation period ranged between 12 months and 10 years (mean - 4.8 years). Results. 83 patients (63.8 p.c.) declared postoperative improvement, 8 (21.5 p.c.) noticed no difference and 19 (14.6 p.c.) noted deterioration. 31 out of 36 patient skin ulcerations observed prior to surgery, healed during the first six months following surgery. Definite healing was observed in 69.4 p.c. of all ulcerations. During the final clinical examination paresthesia and hypesthesia of the medial ankle and plantar part of the foot (6 patients - 4.6 p.c.) as well as recurrent varices (27 patients - 17 p.c.). In comparison to preoperative PPG results, VTR elongation by at least 5 s was present in 32.9 p.c., below 5 s in 29.5 p.c., stabilization in 26.1 p.c. and shortening in 11.4 p.c. of patients. Improvement based on the ...


  11/37

  Tytuł oryginału: Zastosowanie przeszczepów allogenicznych komórek macierzystych szpiku w kombinowanej immunoterapii nowotworów.
  Tytuł angielski: Advances in allogenic stem cell transplantation in the combined immunotherapy of the hematological malignances and solid tumors.
  Autorzy: Iżycki Dariusz, Nawrocki Sergiusz, Mackiewicz Andrzej
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (7) s.416, 418-422, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • hematologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Allogeniczny przeszczep komórek macierzystych szpiku był pierwotnie wykorzystywany w terapii nowotworów hematologicznych jako strategia warunkująca podtrzymanie hematopoetycznych funkcji szpiku kostnego biorcy po doszczętnej cytoredukcji. Odkrycie reakcji przeszczep przeciw białaczce (GVL) oraz przeszczep przeciw guzowi (GVT), w których przeszczepianie wraz z komórkami macierzystymi szpiku limfocyty T dawce były w stanie indukować efektywną odpowiedź przeciwnowotworową stanowiło platformę dla zastosowania przeszczepu allogenicznych komórek macierzystych szpiku oraz dożylnego wlewu limfocytów w leczeniu opornych na radio- i chemioterapię nowotworów litych. Obecne badania koncentrują się na dwóch dążeniach: i) wzmocnienie swoistej odpowiedzi przeciwnowotworowej (przeszczep przeciw guzowi) poprzez zastosowanie kombinowanej immunoterpaii nowotworów oraz ii) ograniczeniu wystąpienia potransplantacyjnego powikłania, jakim jest choroba przeszczep przeciw gospodarzowi. W pierwszym zakłada się, że wcześniejsza immunizacja dawcy szpiku lub komórek hematopoetycznych genetycznie modyfikowana szczepionką komórową jest w stanie wzbudzić swoiste komórki efektorowe oraz komórki pamięci immunologicznej. W celu uniknięcia powikłania jakim jest GVHD zastosowano przeciwciała monoklonalne przeciwko CTLA-4 blokując częsteczkę kostymulującą CD28, indukując anergię potencjalnie alloreaktywnych komórek dawcy. Największym wyzwaniem powyższych oraz przyszłych strategii pozostaje selektywne ...

  Streszczenie angielskie: Allogenic stem cell transplantation was developed as a method to rescue hematopoietic function following high dose myeloablative radio-and chemiotherapy in the treatment of hematological malignances. Most recently investigators recognized that anti-neoplastic GVL and GVT effects T cells transplanted with allogeneic stem cells and that curative potency of these effects may be enhanced by donor lymphocytes infusion. Current investigations are focused on i) application of combined anticancer immunotherapy in the orderto enhance specific antitumor immune response and ii) developmet of clinical approaches to diminishing Graft Versus Host Disease. The first goal can be accomplished by immunization of the donor of allogenetic stem cells with gene modified tumor vaccines in the order to induction of antitumor specific effector and memory cells. The second one assumes the induction of anergy of the potential alloreactive T-cell by application of CTLA-4 monoclonal antibody responsible for the CD28 costimulatory molecule blockade. The major challenge of these approaches is to obtain selective blockade of Graft Versus Host Disease without compromising Graft Versus Tumor effects. We review here the development and early clinical results of allogeneic stem cell transplantation and donor lymphocyte infusion as potential malignances and solid tumors. Moreover, we discuss the future strategies which include ex vivo of the donor followed their adoptive transfer in the order to enhance ...


  12/37

  Tytuł oryginału: Fibrous-long spacing collagen in post-partum rat cervix uteri.
  Autorzy: Mackiewicz Zygmunt, Stepaniuk Mirosława, Mackevicius Zigmuntas jr
  Źródło: Acta Med. Lituan. 2002: 9 (2) s.126-129, il., bibliogr. 20 poz., santr.
  Sygnatura GBL: 313,255

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Fibrous-long spacings (FLS) are one of atypical or artificial forms of collagen fibrils. We analyzed occurrence of this form of interstitial collagens of cervix uteri in pregnant, nonpregnant and post-partum white Wistar rats. Light and electron microscopy were used. Extensive collagenolysis in rat cervical stroma on the eve of labour and in close post-partum period was found. Extravasated activated eosinophils participated in this process. In the solid milieu of massive collagenolysis FLS were found. FLS were not found in nonpregnant cervix ureri. Administration of bleomycin had no influence on collagen degradation rate or on FLS formation.


  13/37

  Tytuł oryginału: Omówienie artykułu autora: Stefan Mackiewicz pt. "Ocena zmian białkowych u chorych na gościec przewlekły postępujący na podstawie badań immunochemicznych". Str. 81-86.
  Tytuł angielski: Comment to article of S. Mackiewicz "Evaluation of protein changes in patients suffering from rheumatoid arthritis on the basis of immunochemical investigations".
  Opracowanie edytorskie: Mackiewicz Stefan (Koment.).
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (2) s.110-111 - Koment. aut. do własnego artykułu z I edycji Reumatologii z 1962 roku
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem badań było określenie zmian w składzie białek osocza i płynu stawowego w reumatoidalnym zapaleniu stawów za pomocą oznaczeń immunochemicznych. Wykonano badania w 130 surowicach i płynach stawowych, posługując się metodą immunoelektroforezy. Identyfikacje i badania ilościowe przeprowadzono techniką rozcieńczeń i absorpcji surowic odpornościowych. U chorych występowały te same składniki białkowe, stwierdzono jednak wysoki wzrost ŕ-1- i ŕ2-glikoprotein, makroglobuliny (á2 - IgM) oraz globuliny G. Immunoglobuliny G i M wykazywały strukturalną heterogenność (dodatkowe linie precypitacyjne). Czynnik reumatoidalny identyfikowano podwójną dyfuzją w agarozie, posługując się denaturowaną IgG. Zlokalizowano go w klasie IgM, stwierdzając jego heterogenność immunochemiczną. Był obecny w surowicy, płynie stawowym i w eluatach krwinek czerwonych.


  14/37

  Tytuł oryginału: Omówienie artykułu autora: Stefan Mackiewicz pt. "Badania immunochemiczne globuliny gamma u chorych na gościec przewlekły postępujący". Str. 189-194.
  Tytuł angielski: Comment to article of S. Mackiewicz "Immunochemical investigations of gamma globulin in patients with rheumatoid arthritis".
  Opracowanie edytorskie: Mackiewicz Stefan (Koment.).
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (2) s.117 - Koment. aut. do własnego artykułu z I edycji Reumatologii z 1962 roku
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy podjęto próbę określenia stopnia heterogenności immunoglobuliny G u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (r.z.s.) w porównaniu z grupą kontrolną osób zdrowych. Badania przeprowadzono za pomocą immunoelektroforezy białek surowicy, posługując się surowicami odpornościowymi własnej produkcji, otrzymanymi przez immunizacje królików gammaglobuliną ludzką różnego pochodzenia. U chorych na r.z.s. stwierdzono duże zróżnicowanie tej frakcji. Poszczególne łuki precypitacyjne określono umownie literami od A do D. Wyniki wykazały, że wzrost gammaglobulin może dotyczyć różnych podfrakcji i zmiany te odbiegają od spotykanych u osób zdrowych.


  15/37

  Tytuł oryginału: Nowa klasyfikacja czerniaka złośliwego skóry.
  Tytuł angielski: New staging system for cutaneous melanoma.
  Autorzy: Mackiewicz Andrzej
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (6) s.348, 350-353, tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: The American Joint Committee on Cancer (AJCC) formalnie zatwierdził ostateczną wersję uaktualnionej klasyfikacji klinicznej i patologicznej czerniaka złośliwego skóry. Oficjalnie będzie ona obowiązywać z chwilą publikacji 6. wydania Podręcznika Klasyfikacji Nowotworów (Cancer Staging Manual) w roku 2002. Różnice między nową klasyfikacją, a dotychczasową wersją dotyczącą głównie: (1) oceny grubości (mm) zmiany pierwotnej i obecności owrzodzenia zmiany pierwotnej (stwierdzonego histopatologicznie), a nie jak dotychczas oceny stopnia naciekania (Clark'a) - z wyjątkiem czerniaka T1: (2) liczby, a nie wymiarów przerzutowych węzłów chłonnych, z uwzględnieniem mikro- i makroprzerzutów w węzłach; (3) lokalizacji przerzutów odległych i podwyższonego poziomu dehydrogenazy mleczanowej (LDH); (4) w przypadku obecności owrzodzenia zmiany pierwotnej podwyższenia kategorii klasyfikacji w obrębie stopnia I, II i III; (5) zaliczenia przerzutów satelitarnych i przerzutów in-transit do tej samej kategorii w obrębie stopnia III; (6) nowej definicji klasyfikaji klinicznej i patologicznej. Ta ostatnia uwzględnia informacje uzyskane z mapowania limfatycznego i biopsji węzła wartownika.

  Streszczenie angielskie: mhe American Joint Committee on Cancer (AJCC) formally approved the final version of staging system for cutaneous melanoma. It will become official with publication of the sixth edition of the AJCC Cancer Staging Manual in the year 2002. Major changes compared with the previous version include; (1) evaluation of the melanoma thickness and ulceration (evaluated pathologically) of primary melanoma but not the level of invasion (Clark) with exception for T1 melanomas; (2) the number of metastatic lymph nodes but not their dimensions, and diversion of micro- v. macroscopic metastases; (3) the site of distant metastases and elevated serum lactic dehydrogenase (LDH); (4) upstaging of patients with stage I, II and III melanoma when primary lesion is ulcerated; (5) staging satellite metastases and in-transit into the same group (within stage III); (6) defining clinical and pathological staging. The latter includes information gained from lymphatic mapping and sentiel node biopsy.


  16/37

  Tytuł oryginału: Rola i miejsce cytometrii przepływowej w diagnostyce klinicznej.
  Tytuł angielski: The role of flow cytometry in clinical diagnosis.
  Autorzy: Kaczmarek Aldona, Osawa Tatsuya, Leporowska Ewa, Mackiewicz Andrzej
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (6) s.366-373, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cytometria przepływowa stwarza możliwości nowoczesnej oceny cech morfologicznych komórek z określeniem ich stopnia dojrzałości i zróżnicowania. W rutynowej diagnostyce klinicznej metoda ta ma główne zastosowanie w analizie chorób układu krwiotwórczego. Cytometria przepływowa, dzięki opracowanym zestawom przeciwciał, nie tylko pozwala ocenić fenotyp komórek rozrostowych, ale także umożliwia ustalenie ich pochodzenia. W badaniach stosuje się panel przeciwciał monoklonalnych, umożliwiający ocenę przynależności komórek do linii I etapu różnicowania. Klasyfikacja przynależności do linii, jak i rozpoznawanie etapu rozwoju, oparta jest na stwierdzeniu koekspresji niektórych antygenów i zjawisku zanikania jednych antygenów, a pojawianiu się innych, w kolejnych etapach dojrzewania komórek prawidłowych. Im wcześniejszy etap różnicowania i dojrzewania został zakłócony, tym rozpoznanie na podstawie tylko morfologii jest trudniejsze. Analiza fenotypów komórek chłoniakowych i białaczkowych ma znaczenie w diagnostyce, monitorowaniu oraz poszukiwaniu choroby resztkowej i jest niezbędna do oceny, rokowania i doboru sposobu leczenia. Korelowanie wyników uzyskanych poprzez analizę fenotypową wykonaną za pomocą cytometru przepływowego z oceną morfologiczną, histologiczną i badaniami genetycznymi umożliwia szczegółową analizę chorób układu krwiotwórczego z uwzględnieniem zmian odczynowych, pierwotnych i wtórnych niedoborów immunologicznych oraz chorób autoimmunizacyjnych. Zastosowanie ...

  Streszczenie angielskie: Fluorescence Activated Cell Sorting (FACS) - flow cytometry is a modern instrument used to analyze the morphological features of cells, and it allows the evaluation of the degree of maturity and differentiation. The flow cytometry is now the prefered method used in the routine clinical diagnosis of hematological diseases. This method makes it possible to detect not only the phenotype of malignant cells, but also the source of its origin. Using commercially available monoclonal antibodies against the membrane and cytoplasmic proteins, a very precise diagnosis is possible in many cases. In the routine analysis, the panel for monoclonal antibodies is used to categorize the cellular linage of malignant cells and their phase of differentiation. This clasification is based on the co expression of certain antigens and also the dissappearance and appearance of others during the subsequent stages of normal cells development. It the process of differentiation and maturation are disturbed at an earlier phase, than the diagnosis based only on the morphology of cells becomes more difficult. The diagnostic value is also improved by using a wider panel including antibodies against proteins such as: apoptotic regulatory proteins (CD95, bcl-2, annexin, caspases) and the resistance for drugs (MDR), etc. The analysis of malignant phenotypes in leukemia and lymphoma plays a significant role in the diagnosis, detection of minimal residual diseases, controlling of therapy, and also in ...


  17/37

  Tytuł oryginału: Ocena kliniczna i ultrasonograficzna wyników leczenia operacyjnego przewlekłej niewydolności żylnej.
  Tytuł angielski: Clinical and ultrasound evaluation of results of surgical treatment of chronic venous insufficiency.
  Autorzy: Jaśkowiak Wojciech, Proniewski Jacek, Meissner Alfred Jerzy, Misiak Andrzej, Wisławski Sławomir
  Opracowanie edytorskie: Mackiewicz Zygmunt (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (11) s.959-970, tab., bibliogr. 29 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena kliniczna i ultrasonograficzna odległych wyników leczenia operacyjnego chorych z przewlekłą niewydolnością żylną metodą Lintona i Feldera. Materiał i metodyka. Badania kliniczne i ultrasonograficzne przeprowadzono odpowiednio u 38 (45 kończyn) i 27 (31 kończyn) chorych z przewlekłą niewydolnością żylną. Ustalano obecność objawów podmiotowych i przedmiotowych choroby przed i w okresie od 2 do 10 lat po operacji, a badaniem ultrasonograficznym ustalano: liczbę i lokalizację niewydolnych żył przeszywających goleni, wydolność zastawek, drożność żył, obecność zmian pozakrzepowych i żylaków goleni i uda. Wyniki. Liczba punktów objawów podmiotowych przed i po operacji wynosiła 244 i 117 (p 0,001), natomiast objawów przedmiotowych odpowiednio 174 i 116 (p 0,001). Całkowita liczba niewydolnych żył przeszywających przed operacją wynosiła 244 (śr. 7,9 w goleni), a po operacji 64 (śr. 2,0). Niewydolność zastawek żył głębokich przed zabiegiem stwierdzono w 10 kończynach (32,6 proc.), natomiast po operacji w 15 kończynach (48,4 proc.). Przed i po operacji nie stwierdzono zmian zakrzepowych w żyłach głębokich, natomist powierzchowne żylaki stwierdzano odpowiednio w 32 i 24 kończynach. Wniosek. W naszej ocenie cel terapeutyczny u większości chorych został osiągnięty, natomiast liczba chorych z niewydolnymi zastawkami w żyłach głębokich po zabiegu uległa zwiększeniu w porównaniu do okresu przedoperacyjnego.


  18/37

  Tytuł oryginału: Występowanie przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych w wybranej losowo populacji miejskiej.
  Tytuł angielski: Chronic venous insufficiency of the lower limb in selected urban population.
  Autorzy: Kielar Maciej, Porzycki Piotr, Myrcha Piotr, Szopiński Piotr, Sobański Paweł, Noszczyk Wojciech
  Opracowanie edytorskie: Mackiewicz Zygmunt (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (12) s.1229-1242, tab., bibliogr. 33 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena częstości występowania przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych. Materiał i metodyka. Badania przeprowadzono w okresie od 1.03.1998 do 30.12.2000 r. Do badań zaproszono 500 osób wybranych losowo z list mieszkańców jednej z dzielnic Warszawy. Badanie składało sie z wywiadu, badania przedmiotowego i szczegółowego badania układu żylnego, uzupełnione badaniami obrazowymi. Wyniki. Do badania zgłosiło się 3656 (73,1 proc.) osób w wieku od 35 do 75 lat. Przewlekłą niewydolność żylną (PNŻ) stwierdzono u 36 proc. badanych. Najczęściej stwierdzanym objawem PNŻ były żylaki kończyn dolnych, które stwierdzono u 13.7 proc. ogółu badanych. Żylaki występowały dwukrotnie częściej u kobiet, 62 proc. chorych podawało pozytywny wywiad rodzinny. Wśród osób z potwierdzoną PNŻ leczenie podjęło tylko 58.4 proc. chorych. Najpopularniejszym sposobem postępowania było leczenie zachowawcze. Leczeniu chirurgicznemu poddało się tylko 10 proc. chorych. Wyniki leczenia były dobrze oceniane przez chorych. Wnioski. 1. Przewlekła niewydolność żylna jest jedną z najczęściej występujących chorób w populacji miejskiej w Polsce. 2. Występuje znamiennie częściej u kobiet niż u mężczyzn. 3. Odsetek chorych leczonych jest niski, szczególnie wśród mężczyzn. 4. Zarówno wyniki leczenia zachowawczego, jak i chirurgicznego są dobrze oceniane przez chorych. 5. Wysoki odsetek nieleczonych chorych, a szczególnie niski odsetek operacji, świadczy o niedostatecznym rozpowszechnieniu wiedzy o konieczności i wynikach leczenia przewlekłej niewydolności żylnej.


  19/37

  Tytuł oryginału: Ocena poziomu ekspresji oraz wpływu stymulacji ekspresji receptorów retrowirusowych PiT1 i PiT2 na efektywność transdukcji komórek nowotworowych : praca doktorska
  Autorzy: Grabarczyk Piotr, Mackiewicz Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra Onkologii, Zakład Immunologii Nowotworów w Poznaniu
  Źródło: 2002, [2], V, 81 k. : il., tab., bibliogr. 122 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20262

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro


  20/37

  Tytuł oryginału: Ekspresja cytokin typu IL-6 w mikrośrodowisku raka jasnokomórkowego nerki : praca doktorska
  Autorzy: Mackiewicz-Wysocka Małgorzata, Bręborowicz Jan (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra Onkologii, Zakład Immunologii Nowotworów w Poznaniu
  Źródło: 2002, [3], 78 k.: il., tab., bibliogr. k. 66-78, streszcz., maszyn. - Karty luzem w teczce
  Sygnatura GBL: 45/19814

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  21/37

  Tytuł oryginału: Expression of PiT1 and PiT2 retroviral receptors and transduction efficiency of tumor cells.
  Autorzy: Grabarczyk Piotr, Wysocki Piotr J., Gryska Katarzyna, Mackiewicz Andrzej
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.333-339, il., bibliogr. [10] poz. - 37 Spotkanie Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Toruń 10-14.09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • mikrobiologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Recombinant retroviral vectors are still the most common gene delivery vehicles for gene therapy purposes, especially for construction of genetically modified tumor vaccines (GMTV). However, theses vehicles are characterized by relatively low titre and in the case of many tumor cell lines, low transduction efficiency. We constructed bicistronic retroviral vector pseudotypes of amphotropic murine leukemia virus (A-MuLV) and gibbon ape elukemia virus (GaLV), encoding enhanced green fluorescent protein (EGFP) as a rapid and easily detectable reporter gene. Transduction of five different human melanoma and four renal carcinoma cell lines by these two virus pseudotypes revealed differences in transduction efficiency, which wase markedly lower for the renal carcinoma cell lines. Stimulation of retroviral receptor expression (PiT1 and PiT2) by phosphate depletion induced a limited increase of receptor mRNA levels, but did not improve the gene transfer efficiency. In contrast, simultaneous transduction with both vector psuedotypes markedly increased the transduction efficiency, compared to GaLV or A-MuLV alone. The same effect could be achieved by several repeated exposures of target cells to fresh vector preparation. Overexpression of GaLV receptor (PiTq) in target cells significantly increased the transduction rate and enabled retrovirus mediated gene transfer into the cells which normally are not transducible by GaLV pseudotypes. We demonstrated that, using different transduction strategies, the relatively inefficient, widely used retroviral vector systems could be significantly improved.


  22/37

  Tytuł oryginału: Expression of p16 in sporadic primary uveal melanoma.
  Autorzy: Lamperska Katarzyna, Mackiewicz Krystyna, Kaczmarek Aldona, Kwiatkowska Eliza, Starzycka Maria, Romanowska Bożena, Heizman Janina, Stachura Jerzy, Mackiewicz Andrzej
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.377-385, il., tab., bibliogr. s. 383-385 - 37 Spotkanie Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Toruń 10-14.09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Expression of p16 protein, intragenic mutations of CDKN1A and hypermethylation of CDKN2A promoter region in 41 sporadic primary uveal melanomas were studied. There were 2 cases of spindle cell B histological type, 11 of A + B and 28 of mixed type. All melanomas infiltrated sclera but in 28 cases infiltration was superficial while in 13 profound. In 7 cases the tumor infiltrated the optic nerve. Expression of p16 was studied by immunohistochemistry and recorded by assessment of the proportion of positive tumor cells and staining intensity. Results were expressed as staining index (RS). Intragenic mutations were studied by PCR-SSCP followed by sequencing, while hypermethylation of the promoter region by CpG methylation assay. In 15 p.c. of cases less than 10 p.c. of melanoma cells were p16 positive, in 70 p.c. of cases less than 50 p.c. of cells, while in 7 p.c. more than 80 p.c. of cells stained for p16 (mean IRS for all cases was 4.87 ń 2.43). In B type the IRS was 8.5 ń 0.7, in A + B type 6.0 ń 2.1 and in the mixed type 4.17 ń 2.43). In B type the IRS was 8.5 ń 0.7, in A + B type 6.0 ń 2.1 and in the mixed type 4.17 ń 2.43 (differences statistically significant). In melanomas profoundly infiltrating sclera mean (IRS was 4.16, while in those infiltrating optic nerve 3.71 (statistically not significant). Analysis of the intragenic mutations revealed in two patients a GAC/GAT substitution in codon 84 - a silent mutation. No hypermethylation of the CpG island of the p16 promoter region was found. In conclusion, we found that the degree of p16 expression is related to the histological type of tumor but not to the histological indicators of tumor invasiveness and that intragenic mutations and promoter hypermethylation are not major mechanisms of p16 inactivation in sporadic uveal melanoma.


  23/37

  Tytuł oryginału: Cancer gene therapy - state-of-the-art.
  Autorzy: Wysocki Piotr J., Mackiewicz-Wysocka Małgorzata, Mackiewicz Andrzej
  Źródło: Rep. Pract. Oncol. Radiother. 2002: 7 (4) s.149-155, bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,406

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: A number of gene therapy clinical trials are being carried out the world over. Gene therapy is being applied in (I) cancer diseases, involving the largest number of patients, (II) monogenic diseases, (III) infectious diseases, (IV) vascular diseases, (V) autoimmune diseases and others. In the last decade, several strategies of cancer gene therapy have emerged due to a rapid development of gene delivery systems, both viral (recombinant retroviruses, adenoviruses, AAVs, herpes viruses) aand non-viral (liposomes, gene guns, electroporation). To date four main strategies of cancer gene therapy have been evaluated in clinical trials: (I) immunogene therapy, (II) suicide gene therapy, (III) antiangiogenic gene therapy, (IV) and administration of tumour suppressor genes. These strategies mostly involve: malignant melanoma, prostate cancer, renal cell cancer, colon cancer, breast and ovarian cancers, lung cancers, neoplastic diseases of the blood and brain tumours. At the Department of Cancer Immunology at the GreatPoland Cancer Center Gene Modified Tumour Vaccine has been tested in malignant melanoma patients for more than six years. Due to encouraging results from phase I and II of clinical trials a phase III was designed and will be started in 2003.


  24/37

  Tytuł oryginału: The effects of exposure to organic dust on the respiratory system of potato processing workers.
  Autorzy: Milanowski Janusz, Góra Anna, Skórska Czesława, Mackiewicz Barbara, Krysińska-Traczyk Ewa, Cholewa Grażyna, Sitkowska Jolanta, Dutkiewicz Jacek
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (2) s.243-247, tab., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: A cross-sectional study was carried out to evaluate lung function and the prevalence of work-related symptoms in workers of a potato processing plant located in Lublin region (easern Poland). The study group comprised 61 workers employed in 2 depertments. The examination included: physician-administrated questionnaire on occurence of work-related symptoms, occupational history and smoking habits. Spirometry was performed before (7.00 - 8.00) and after (f16.00 - 17.00) the morning shift. Altogether 41/61 (67.2 p.c.) subjects reported at least one symptom associated with their job. Pulmonary symptoms were recorded in 28/61 (45.9 p.c.) subjects. The most commonly recorded complaints were: cough (44.3 p.c.), hoarseness (19.7 p.c.), shorteness of breath (f18 p.c.), followed by headache and skin lesion (13.1 p.c. each), and eye and nose irritation (11.5 p.c.). The prevalence of work-related symptoms (except for eye and nose irritation) was higher in the group of subjects wroking longer than 4 years (the difference was statistically significant only for skin lesion). Among non-smoking workers a significantly higher prevalence of headache was seen compared to smokers (Fisher's test, p 0.05). Smokers complained more frequently of respiratory symptoms such as cough, shortness of breath, hoarseness and chest pain. The difference was significant only for cough (p 0.05) A statistically sifnificant over-shift decline in all measured spirmoetric values: FVC, FEV1 (p 0.001), FEV1/VC (p 0.05), PEF (p 0.01) was observed.


  25/37

  Tytuł oryginału: Operacje rekonstrukcyjne tętnic a choroby serca
  Autorzy: Molski S., Łukasiewicz A., Mackiewicz Z.
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.316-321, tab., bibliogr. 14 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  26/37

  Tytuł oryginału: Postępowanie opracyjne we własnym materiale chorych powyżej 60 roku życia leczonych z powodu chorób tarczycy
  Autorzy: Gniłka Włodzimierz Czesław, Gniłka Andrzej, Zomrowski Lech, Mackiewicz Zygmunt
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.466-471, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  27/37

  Tytuł oryginału: Taktyka operacyjna u chorych z wysoce zróżnicowanymi rakami tarczycy
  Autorzy: Gniłka W. A., Gniłka Włodzimierz Czesław, Mackiewicz Zygmunt
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.471-474, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  28/37

  Tytuł oryginału: Ocena wyników odległych po operacjach przepuklin pachwinowych w materiale własnym ze szczególnym uwzględnieniem powikłań andrologicznych : praca doktorska
  Autorzy: Olszewski Paweł, Mackiewicz Zygmunt (promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie
  Źródło: 2002, 66 k. : il., tab., bibliogr. 159 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20737

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  29/37

  Tytuł oryginału: Przepukliny brzuszne.
  Autorzy: Mackiewicz Zygmunt, Prywiński Stanisław
  Źródło: Prz. Piśmien. Chir. 2002: 10 s.255-273, bibliogr. 54 poz.
  Sygnatura GBL: 727,545;737,200

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  30/37

  Tytuł oryginału: Chirurgia żył.
  Autorzy: Mackiewicz Zygmunt
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (5/6) s.131-135, bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  31/37

  Tytuł oryginału: Różne twarze tlenku azotu.
  Autorzy: Mackiewicz Urszula, Mączewski Michał, Beręsewicz Andrzej
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 supl. 4 s.IV-16 - IV-23, il., bibliogr. 58 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  32/37

  Tytuł oryginału: Polskie Towarzystwo Medyczne w Republice Czeskiej [medyczne starodruki w Muzeum Farmacji, sesje, zjazdy].
  Autorzy: Gąsior Marek, Chwajol Bogusław, Mackiewicz Joanna, Misior Marzena, Uzarczyk Kamila
  Źródło: Med. Nowoż. 2002: 9 (1/2) s.231-244, bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 306,463

  Typ dokumentu:
 • kronika


  33/37

  Tytuł oryginału: Bodźce angiogenne w wapnicy torbielowato-guzowatej (choroba Teutschl„ndera).
  Tytuł angielski: Angiogenic stimuli in cystic tumoral calcinosis (Teutschl„nder Disease).
  Autorzy: Mackiewicz Zygmunt, Povilenaite Danute, Minderis Mindaugas, Graziene Vida, Rimkevicius Arvydas, Konttinen Yrj” T.
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (2) s.85-90, il., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Wapnica torbielowato-guzowata (choroba Teutschl„ndera) rozwinęła się u chorego z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem skórno-mięśniowym. Bardziej szczegółowo omówiono wyniki badań skrawków usuniętych mas guzowatych. Współistniejącymi dolegliwościami chorego były przejściowe zaburzenia metabolizmu lipidów i łuszczyca. Opis przypadku: Badanie fizykalne, radiologiczne oraz badania laboratoryjne stanowiły podstawę rozpoznania. Liczne masy wyłuszczono chirurgicznie. Głównym tematem pracy jest ocena histologiczna usuniętej chirurgicznie tkanki. W usuniętej tkance stwierdzono skupiska torbieli o zróżnicowanych wymiarach. Zwapniałe masy umiejscowiane były głównie jako zestalona zawartość torbieli. Jednostka á3 integryny ŕvá3, jeden z markerów angiogenezy, była wykrywana w dużych ilościach na granicy namięsnej i otoczki torbieli. Wniosek: Choroba Teutsch„ndera jest zaburzeniem o nieznanej etiologii i złożonej patogenezie. W zewnętrznych otoczkach mas torbielowatych stwierdzono silną ekspresję czynnika angiogennego. Całkowite usunięcie zwapniałych mas dało zadawalający wynik terapeutyczny. Nie stwierdzono nawrotów choroby.


  34/37

  Tytuł oryginału: Interleukina 15 - właściwości biologiczne i aktywność przeciwnowotworowa.
  Tytuł angielski: Interleukin 15 - biological properties and antitumor activity.
  Autorzy: Mackiewicz Jacek, Kasperkiewicz Michał
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (10) s.632-636, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: IL-15 i IL-2 wykazują podobne właściwości biologiczne in vitro. Dzielą wspólną komponentę receptorową (IL-2/15áç(c)) oraz mają unikalny swoisty łańcuch ŕ, który uzupełnia kompleks IL-15Rŕáç i IL-2Rŕáç. Mechanizm przekazywania sygnałów wewnątrzkomórkowych tych dwóch cytokin jest popdobny. IL-15 odgrywa zasadniczą rolę w rozwijaniu się komórek NK. Podobnie jak IL-2 aktywuje cytotoksyczność zależną od przeciwciał (ADCC). Stymuluje komórki NK do produkcji cytokin i chemokin [m.in. (MIP)-1 ŕ i á, INF-ç, GM-CSF], która jest zwiększona przy współstymulacji przez IL-12. Efekt działania IL-15 + IL-12 na komórki NK można przyrównać do IL-18 +IL-12. Monocyty/makrofagi i granulocyty wykazują ekspresję receptora o wysokim powinowactwie do IL-15. IL-15 wywiera także wpływ na TCR ŕá. IL-15 różnicuje monocyty do komórek dendrytycznych, które mają fenotyp komórek Langerhansa. IL-15 rokuje kliniczne zastosowanie w immunoterapii nowotworów w przyszłości. Podanie IL-15 powoduje ekspansję komórek NK, komórek CD8+ i innych nieklasycznych subpopulacji limfocytów T. Apoptoza powodowana przez komórki endotelialne i nowotworowe jest istotnie niższa po stymulacji IL-15, niż IL-2. IL-15 ma też korzystny wpływ na przywracanie balansu cytokin typu 1 i typu 2, zwłaszcza że przesunięcie w kierunku typu 2 jest związane z progresją nowotworów. IL-15 pobudza aktywność przeciwko różnym rodzajom nowotworów przez stymulację komórek CD8+, NK oraz chemokin i cytokin. I przeciwnie - IL-15 odgrywa również ...

  Streszczenie angielskie: IL-15 and IL-2 demonstrate similar biologic properties in vitro. They share a receptor component (IL-2/15áç(c)) but have an unique specific ŕ chain, which completes IL-15Rŕáç and IL-2Rŕáç. The mechanism of signal transduction of these two cytokines is similar. IL-15 plays an essential role in the development of NK cells. Like IL-2, it activatives antibody-dependent cellular cytotoxicity (ADCC). IL-15 stimulates NK cell cytokine and chemokine production [(MIP)-1 ŕ and á, INF-ç, GM-CSF], which is increased with the co-stimulation of IL-12. The effect of combination of IL-15 and IL-12 on NK cells can be compared to IL-18 + IL-12. Monocytes/macrophages and granulocytes demonstrate an expression of high affinity to IL-15R. IL-15 has also an influence on TCR ŕá. It directs monocyte differentiation into dendritic cells with features of Langerhans cells. IL-15 bears a potential for clinical application in tumour immunotherapy. The IL-15 administration causes the expansion of NK cells, CD8+ cells and other non-classical subpopulations of T cells. Apoptosis caused by endothelial and tumour cells is essentially lower after the simulation with IL-15 than stimulation IL-2. IL-15 has also a beneficial influence on the restoration of cytokine type 1 and type 2 balance. IL-15 stimulates activity against many types of tumors, by activation of CD8+, NK cells, chemokines and cytokines. IL-15 also plays a role in the pathogenesis in various diseases including tumours. IL-15 can also be ...


  35/37

  Tytuł oryginału: Genetycznie modyfikowane komórki dendrytyczne w terapii nowotworów.
  Tytuł angielski: Genetically modified dendritic cells as a cancer treatment strategy.
  Autorzy: Wysocki Piotr J., Grabarczyk Piotr, Mackiewicz-Wysocka Małgorzata, Kowalczyk Dariusz W., Mackiewicz Andrzej
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (10) s.637-642, bibliogr. 43 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Komórki dendrytyczne (DC), najefektywniejsze z komórek prezentujących antygen, zostały odkryte ponad 30 lat temu. Ich rola, polegająca na aktywacji antygemowo-swoistej odpowiedzi immunologicznej, w której pośredniczą limfocyty CD4+ i CD8+, jest kluczowa w procesie indukcji odpowiedzi przeciwnowotworowej. Z tego powodu immunizacja chorych na nowotwory przy zastosowaniu DC prezentujących antygeny nowotworowe była uważana za bardzo obiecującą strategię terapeutyczną. Do tej pory na świecie przeprowadzono wiele badań klinicznych, mających na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania szczepionek nowotworowych opartych na karmionych antygenami DC. Niestety, "karmienie" DC określonymi peptydami ma kilka ograniczeń: (1) krótki okres półtrwania kompleksów MHC-peptyd, (2) konieczność dobierania odpowiednich peptydów dla określonych haplotypów MHC u różnych pacjentów, (3) wyłączna prezentacja przez DC tylko określonych epitopów antygenowych. Możliwości genetycznej modyfikacji DC umożliwiły stworzenie nowych strategii terapeutycznych dla chorych na nowotwory. W różnych modelach zwierzęcych, DC modyfikowane genami kodującymi antygeny nowotworowe lub czynniki immunostymulujące indukowały efektywną odpowiedź przeciwnowotworową. Ostatnio, na podstawie obiecujących badań na modelach zwierzęcych, rozpoczęto pierwszą próbę kliniczną immunizacji chorych z rakiem stercza przy zastosowaniu genetycznie modyfikowanych DC.

  Streszczenie angielskie: Dendritic cells (DCs), the most potent APCs have been discovered almost 30 years ago. Due to priming of antigen-specific immune responses mediated by CD4+ and CD8+ lymphocytes, DCs are crucial for the induction of adaptive immunity against cancer. Therefore, vaccination of cancer patients with DCs presenting tumor associated antigens (TAAs) have been believed to be a promosing anti-cancer strategy. Unit now multiple clinical trials have been carried out in order to evaluate the safety and efficacy of cancer vaccines based on antigen-pulsed DCs. However, pulsing of DCs with particular peptides has several disadvantages: (1) short-time duration of antigen-MHC complexes, (2) requirement for matching of defined peptides with MHC complexes and (3) exclusive presentation of single antigen epitopes. Application of gene transfer technologies in the field of DCs-based vaccines made possible the development of novel, anti-cancer immunization strategies. In several animal models, DCs modified with genes encoding TAA or immunostimulatory proteins have been shown to be effective in induction of anti-tumor immune responses. Based on these encouraging results, a first clinical trial of vaccination of prostate cancer patients with gene modified DCs has been recently initiated.


  36/37

  Tytuł oryginału: Urazy klatki piersiowej u dzieci.
  Tytuł angielski: Injuries of the thoracic cage in children.
  Autorzy: Mackiewicz Bolesław, Szejbak Wasilij [Vasilij], Kowalczuk Wiktor, Jodkowski Kazimierz
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.69-73, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają wyniki analizy epidemiologii, diagnostyki i leczenia 55 dzieci hospitalizowanych w Klinice Chirurgii Dziecięcej w Grodnie z powodu doznanych obrażeń klatki piersiowej. Okres analizy obejmuje 10 lat (od 1991 do 2000 roku). W pracy badano strukturę płci, wieku i pochodzenia dzieci oraz okoliczności, w których doszło do urazów. Przedstawiono diagnostykę, postacie obrażeń klatki piersiowej, metody leczenia i jego wyniki. Wyciągnięte wnioski posłużą do działań zapobiegawczych w urazach klatki piersiowej.

  Streszczenie angielskie: The authors present results of analysis of epidemiology, diagnostics and treatment of 55 children with injuries of the thoracic cage, hospitalized in the Pediatric Surgery Clinic in Grodno. Period of analysis covers 10 years (from 1991 to 2000). Sructure of sex, age , social descent and accident circumstances were studied in the papr. Diagnostics, types of injuries of the thoracic cage, methods of treatment and its results were presented. Conclusions will serve prophylaxis in injuries of the thoracic cage.


  37/37

  Tytuł oryginału: Survival of the patient with the small-cell lung cancer and the state of his immunological response. Short report.
  Autorzy: Krawczyk Paweł, Mackiewicz Barbara, Chocholska Sylwia, Milanowski Janusz
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.145-150, il., bibliogr. 10 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: In the moment of diagnosis, small-cell lung cancer (SCLC) is a generalised disease due to the metastatic spread. The antitumour cytotoxic immunological response may control the development of SCLC growth because of an easy contact with neoplasm antigens. The aim of the study was to evaluate the activity state of the cytotoxic T-lymphocytes (CTLs) in a 52-years-old male patient with a 24-month course of SCLC. In the research, the flow cytometric technique was used. The percentage of CTLs in our patient was two times higher (29,64 p.c.) comparing to other patients with SCLC (N=5; 9.90 p.c. ń 4.14 p.c.) and healthy donors (N=10; 9,34 ń 4.07 p.c.). The expression of FasL on the CTLs surface was 49.15 MFI in the patient with a long course of SCLC, 12,86 ń 1.81 MFI in other patients with SCLC and 14.62 ń 3.54 MFI in the control group. It seems that specific clones of CTLs generated in SCLC may have an influence on the prolongation of patient's survival.

  stosując format: