Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MACHOY-MOKRZYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Kompedium farmakoterapii dla stomatologów
Autorzy: Banach Jadwiga, Droździk Marek, Gawrońska-Szklarz Barbara, Jańczuk Zbigniew, Juźwiak Stefania, Łoniewski Igor, Machoy-Mokrzyńska Anna, Malinowski Jerzy, Put Anna, Samochowiec Leonidas, Wójcicki Jerzy
Opracowanie edytorskie: Jańczuk Zbigniew (red.), Samochowiec Leonidas (red.), Wójcicki Jerzy (red.).
Wydanie: - Wyd. 2 popr. i uzup
Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban & Partner 2002, XV, [1], 364 s. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 734,931

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • nefrologia


  2/4

  Tytuł oryginału: O mechanizmie oddziaływania małych dawek białek mleka na poziom fluorków w surowicy krwi u szczurów narażonych wziewnie na NH4F.
  Tytuł angielski: On the mechanism involved in the effect of low doses of milk proteins on blood serum fluoride in rats inhalationally exposed to ammonium fluoride.
  Autorzy: Machoy-Mokrzyńska Anna
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (3) s.261-265, tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Poziom fluorków w surowicy krwi jest jednym z najważniejszych wskaźników ekspozycji na związki fluoru. Od tej wielkości zależą dalsze losy fluorków w organizmach kręgowców. W przeprowadzonym na szczurach eksperymencie wykazano, że po wziewnej intoksykacji NH4F, suplementacja paszy białkami mleka - w ilości 1 g/kg masy ciała, zdecydowanie obniża poziom fluorków w surowicy krwi badanych zwierząt. Omówiono możliwy mechanizm oddziaływania białek mleka na zawartość fluorków i znaczenie tego zjawiska.


  3/4

  Tytuł oryginału: Ocena działania kardiotoksycznego naturalnych halucynogenów zawartych w grzybach z rodzaju Psilocybe: rozprawa habilitacyjna.
  Tytuł angielski: Cardiotoxic properties of natural hallucinogens from Psilocybe mushrooms: habilitation thesis.
  Autorzy: Machoy-Mokrzyńska Anna
  Źródło: Rocz. PAM 2002: [48] supl. 76 s.1-64, il., tab., bibliogr. 124 poz.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  4/4

  Tytuł oryginału: Influence of biological and environmental factors on bio-accumulation of fluorine in lower jaws of ruminants.
  Tytuł polski: Wpływ czynników biologicznych i środowiskowych na bioakumulację fluoru w żuchwach przeżuwaczy.
  Autorzy: Machoy-Mokrzyńska Anna, Mokrzyński Stanisław
  Źródło: Acta Pol. Toxicol. 2002: 10 (1) s.73-80, il., tab., bibliogr. 28 poz., streszcz. - Konferencja pt. Toksykologiczne i farmakologiczne aspekty działania ksenobiotyków Olsztyn 07-08.09. 2000
  Sygnatura GBL: 306,438

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • ochrona środowiska
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Praca dotyczy wpływu czynników biologicznych i środowiskowych na bioakumulację związków fluoru w tkance kostnej przeżuwaczy. Analizowano zawartość fluorkow w różnych fragmentach kości żuchwy jeleni i koziołków z Pomorza Zachodniego. Otrzymane wyniki mogą służyć do monitorowania skażenia środowiska związkami fluoru.

  Streszczenie angielskie: The paper assesses the influence of biological and environmental factors on bio-accumulation of fluorine compounds in osseous tissue of ruminants. Until now, the content of fluorides in various fragmebts of the lower jaw of red deer and role deer from the West Pomerania was analysed. The reults obtained can be used for the monitoring of environmental contamination with fluorine compounds.

  stosując format: