Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MACHOWICZ-MATEJKO
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Zmiany przepuszczalności bariery krew - ciecz wodnista po operacjach zaćmy w oczach z cukrzycą typu 2.
Tytuł angielski: Anterior chamber inflammation following cataract surgery in patients with non-insulin-dependent diabetes mellitus.
Autorzy: Żarnowski Tomasz, Machowicz-Matejko Eulalia, Zagórski Zbigniew
Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.354-356, il., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,280

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: The aim of the study was to estimate the early breakdown of the blood-aqueous barrier (BAB) following uneventful ECCE (extracapsular cataract extraction with "can opener) capsulotomye) and 39 phacoemulsification with continuous curvilinear capsulorhexis. All procedures were performed by experienced surgeons. Fifty six eyes of age-matched healthy patients undergoing uncomplicated cataract surgery served, as cotrol. Anterior chamber flare was quantified preoperatively, 1 and 3 days postoperatively, using laser-flare meter (Kowa FM-500). Laser flare values were expressed in photon counts/millisecond. Results: Mean properative anterior chamber flare in diabetes type 2 was as follows; Normal fundus - 6.7, background retinopathy - 8.6 and proliferative retinopathy - 14.1 (p 0.01 vs NF group). Significantly lower anterior chamber flare measurements following phacoemulsifiaction (f25.0 - 1 day, 17.8 - 3 days post surgery), than after ECCE (63.7 and 45.6, respectively) (p 0.01) were observed indiabetic eyes. In phaco group, we noted lower flare values in eyes without retinopathy; 25.2 - 1 day, 14.0 - 3 days post surgery, than in proliferataive retinopathy (31.5 and 28.4, respectively) (p 0.05 vs no retinopathy gorup). Conclusions: Phacoemulsification, as a less traumatising technique produces less BA breakdown and seems to be more suitable than ECCE indiabetic eyes. Following phacaoemulsification, eyes with proliferative retinopathy had significantly higher flare values than eyes without retinopathy.


  2/3

  Tytuł oryginału: Badania zmian budowy i funkcji bariery krew - ciecz wodnista występujących w cukrzycy doświadczalnej : praca doktorska
  Autorzy: Machowicz-Matejko Eulalia Justyna, Czerny Krystyna M. (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Histologii i Embriologii w Lublinie
  Źródło: 2002, 130 k. : il., tab., bibliogr. 130 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20870

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  3/3

  Tytuł oryginału: Ultrastructural changes of ciliary epithelial nucleus in experimental diabetes - an animal model.
  Tytuł polski: Zmiany ultrastruktury jądra komórkowego epithelium ciała rzęskowego w przebiegu cukrzycy eksperymentalnej u zwierząt.
  Autorzy: Machowicz-Matejko Eulalia, Łańcut Mirosław, Jędrych Barbara, Zakrzewski Paweł, Czerny Krystyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.61-66, il., bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Przedmiotem pracy sa oceniane w mikrskopie elektronowym badania zmian w ultrastrukturze ciała rzęskowego gałki ocznej w przebiegu cukrzycy doświadczalnej, w różnych okresach trwania choroby u 15 królików rasy New Zealand. Zwierzętom podawano Alloxan w dawce 100 mg/kg m.c. w postaci 10-procentowego roztworu w fizjologicznym NaCl. Grupę badaną stanowiły zwierzęta, u których glikemia wyniosła 11 mmol/l lub więcej. Do oceny zależnych do czasu trwania cukrzycy zmian w jądrach nabłonka ciała rzęskowego zastosowano konwencjonalną mikroskopię elektronową. W badaniu zaobserwowano znaczne zmiany w ultrastrukturze jąder komórkowych. W zależności od czasu trwania cukrzycy występowały: głębokie wpuklenia błony jądrowej, rozszerzenia porów jądrowych, nieregularności w kondensacji chromatyny jądrowej, zmniejszenie wielkości i zmiany piknotyczne jąder komórkowych.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to observe in electron microscope the New Zealand rabbits ciliary epithelia nucleus structure changes, depending on the duration of experimental diabetes mellitus. The animals were administered alloxan in the form of 10 p.c. solution in 0.9 p.c. NaCl, at the dose of 100 mg/kg b.m. If the glycemia leel was 11 mmol/l or higher the animal was included in the experimetnal group. 15 eyes of 15 adult New Zealand rabbits were studied. Conventional electron microscopy was used to show ultrastructural changes of ciliary epithelium nucleus. During the study we noticed severe chagnes in the structure of ciliary epithelial nucleus depending on diabetes mellitus duration. We found: deep indentations of nuclear membrane, open nuclear pores, irregularity in heterochromatin location and small sizes of the epithelial nucleus.

  stosując format: