Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MACHEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Dynamika zmian białka C-reaktywnego w okresie pooperacyjnym u chorych poddanych zabiegom kardiochirurgicznym oraz przydatność monitorowania tego parametru w planowaniu dalszego leczenia i postępowania pooperacyjnego.
Tytuł angielski: C-reactive protein concentration monitoring for postoperative treatment planning in the open-heart surgery patients.
Autorzy: Szurlej Dariusz, Toczek Krzysztof, Kruczak Wojciech, Jasiński Marek, Gaik Grzegorz, Rudnicki Marek, Machej Leszek, Ciżkowicz-Domaradzka Dorota
Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.46C-47C, tab., bibliogr. 4 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,376

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było prześledzenie dynamiki zmian białka C-reaktywnego w okresie okołooperacyjnym u chorych poddanych zabiegom kardiochirurgicznym w krążeniu pozaustrojowym. Badaniom poddano 60 osób obojga płci. Pomiary stężenia CRP sprawdzano: po indukcji, 1 godzinę po operacji; 18, 48 i 72 godziny po operacji. W przeprowadzonych badaniach wyraźne zmniejszenie stężenia poziomu CRP występowało w 72 godzinie od zabiegu.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to assess the C-reactive protein (CRP) concentration in 60 patients undergoing open heart surgery at following points: T0 (after induction), T1 (1 hour after surgery), T2 (18 hours after surgery), T3 (48 hours after surgery) and T4 (72 hours after surgery). Significant CRP decrease at T5 was observed.


  2/2

  Tytuł oryginału: Współczesny rozrusznik serca: implikacje kliniczne zaawansowania technicznego.
  Tytuł angielski: Contemporary pacemaker: clinical implications of technical advancement.
  Autorzy: Machejek Jakub, Czunko Agnieszka, Małecka Barbara, Lelakowski Jacek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.58-60, bibliogr. 10 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Na przestrzeni ponad 40 lat wszczepialny rozrusznik serca uległ daleko idącej ewolucji technicznej. Rozwój odbywał się dialektycznie - z jednej strony lekarze stawiali coraz wyższe wymagania producentom, z drugiej strony coraz lepiej zorganizowany przemysł dostarczał zaawansowanych urządzeń, których pełne praktyczne wykorzystanie stanowiło prawdziwe wyzwanie dla klinicystów. Obecnym standardem jest miniaturowy i lekki (rzędu 20-30 g) rozrusznik zmontowany sposobem hybrydowym , jedno lub dwujamowy, oparty o układy scalone typu CMOS, wyposażony w mikroprocesor, zasilany pojedynczym ogniwem litowo-jodowym. W przyszłości być może jego miejsce zajmie uniwersalne urządzenie o tych samych gabarytach łączące funkcje rozrusznika, defibrylatora i kardiowertera, które w sposób liberalny stosowane będzie do zwalczania zarówno bradykardii, jak i tachykardii, także ze wskazań profilaktycznych.

  Streszczenie angielskie: During the period of the recent years, implantable pacemakers have been influenced by deep technical evolution. Development took place in dialectic mode - more improved pacemakers were in great request on the one hand and better organized industry provided more sofisticated devices on the other hand. It's practical clinical utilization was real challenge for physicians. Nowadays, standard pacemaker (single or dual chamber) poses small size and weight (20-30 g), hybrid - mounted circuit with CMOS integrated chips and with a microprocessor, and single lithium primary cell as a power source. Perhaps, not in the far future it willbe exchanged for a universal miniaturized device working as a pacemaker - defibrillator - cardioverter. It will be widely applicated for bradycardia and tachycardia treatment, for prophylactic indications as well.

  stosując format: