Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MACHALSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Erytropoetynemia u chorych na raka płuca.
Tytuł angielski: Plasma erythropoietin concentration in lung cancer patients.
Autorzy: Łapa Katarzyna, Kokot Franciszek, Oklek Kazimierz, Cieślicki Jan, Machalski Marek, Chudek Jerzy, Więcek Andrzej
Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (5/6) s.243-250, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,096

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The goal of this study was to evaluate serum level of EPO in 32 men with lung cancer (Squamous cell lung cancer N = 11, Adenocarcinoma N = 10, Small cell cancer N = 11) in relation to the degree of anemia, stage of disease and the regimen of anticancer therapy. The control group consisted of 29 men, among whom were of blood count, serum concentration of EPO, iron, total iron binding capacity (TIBC) and ferritin. The assessment of all parameters was repeated after 3 months of therap. Results: Patients suffering from lung cancer were characterized by a lower hemoglobin level and higher level of EPO as compared with the control group. A significant negative correlation was found between hemoglobin level and EPO serum concentration in all groups of patients and in the control group. The strongest correlation was observed in the control group t = -0.812. In each group of patients the serum level of EPO increased after treatment; although a significant increase was found only in surgically treated patients and patients after chemotherapy. After treatment the correlation between hemoglobin and EPO became stronger especially in the group of patients with small cell lung cancer. Conclusions: 1. Patients with lung cancer are characterized by inappropriately low serum EPO levels when related to the degree of anemia. 2. The suppressive effect of lung cancer on EPO secretion depends on the histologicaal type of the cancer (with the exception of small cell lung cancer). 3. The increase of EPO level after treatment seems to be caused not only by a decrease of hemoglobin concentration, but also by reduction of the tumor mass.


  2/4

  Tytuł oryginału: Guz przydatków u kobiety po menopauzie, 16 lat po leczeniu raka piersi z towarzyszącym wzrostem stężenia CA-125 i CA 15-3 we krwi.
  Tytuł angielski: Ovarian tumour in postmenopausal woman 16 years after the treatment of breast cancer accompanied with increased serum level of CA-125 and CA 15-3.
  Autorzy: Stajszczyk Marcin, Mykała-Cieśla Joanna, Machalski Marek, Pająk Jacek
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (7) s.451-457, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Z danych literaturowych wynika, że większość kobiet z przerzutami raka piersi do jajnika jest w wieku przedmenopauzalnym i ma obustronne zajęcie przydatków. Najczęściej ujawniają sie do 5 lat od rozpoznania raka piersi i towarzyszą im przerzuty o innej lokalizacji w połowie przydatków. W pracy został przedstawiony przypadek 61-letniej kobiety z dodatnim wywiadem raka piersi. 16 lat po leczeniu raka piersi u chorej ujawnił się obustronny guz przydatków. We krwi stwierdzono podwyższone stężenie markerów nowotworowych CA-125 i CA 15-3. Podczas zabiegu operacyjnego, w czasie którego stwierdzono nowotworowy charakter guza, dokonano usunięcia obu przydatków wraz z siecią większą i otrzewną ścienną. Badanie histologiczne wykazało naciek z komórek raka pochodzenia nabłonkowego w obu jajnikach, jajowodach, sieci i otrzewnej. Nie znaleziono guza pierwotnego w żadnym narządzie, włączając lewą pierś, żołądek, jelito grube i macicę. W celu różnicowania pomiędzy pierwotnym rakiem jajnika a przerzutami raka piersi do przydatków wykonano barwienia immunohistochemiczne z użyciem przeciwciał przeciwko cytokeratynie (CK), błonowemu antygenowi nabłonkowemu (EMA), receptorowi estrogenowemu (ER), receptorowi progesteronowemu (PR), HMFG (human milk far globule) i laktoalbuminie alfa. Komórki nowotworowe reagowały w prawie 100 proc. z przeciwciałami przeciwko antygenom nabłonkowym - cytokeratynie i EMA. W 90 proc. komórek stwierdzono obecność receptorów estrogenowych. Receptory ...

  Streszczenie angielskie: The literature reveals that most of the patients with ovarian metastases of breast carcinoma are premenopausal and have bilateral involvement. Manifestations of ovarian metastases usually occur within 5 years after diagnosis of primary breast cancer and are accompanied by metastases of other localization in half the case of a 61-year-old women with a history of breast cancer. 16 yeras after breast cancer treatment bilateral ovarian tumour were disclosed. We also found an increased serum concentrations of tumor markers CA-125 and CA 15-3. After surgical exploration which confirmed neoplasmatic character of the tumour, bilateral salpingoophorectomy and omentectomy were done. Histological examinations showed the carcinoma cells of epithelial origin in both ovaries and omentum. We did not find primary tumour in any other site, including left breast, stomach, colon and uterus. To discriminate between primary ovarian carcinoma and metastases of breast carcinoma to the ovaries we performed immunohistochemival staining using antibodies against cytokeratin (CK), epithelial membrane antigen (EMA), estrogen receptor (ER), profesteron receptor (PR), human milk fat globule (HMFG) and lactoalbumin alpha. Carcinoma cells were always positive for CK and EMA (100 p.c.) and to a lesser extent for ER (90 p.c.) and for PR (30 p.c.). We laso found a high intensity staining reaction of carcinoma cells with antibodies against HMFG and lactoalbumin alpha. Based on histological and ...


  3/4

  Tytuł oryginału: Aktualne zasady diagnostyki i leczenia choroby Wilsona.
  Tytuł angielski: Current principles of Wilson's disease diagnostics and treatment.
  Autorzy: Najda Jacek, Stella-Hołowiecka Beata, Machalski Marek, Woszczyk Dariusz, Mykała-Cieśla Joanna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.600-607, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroba Wilsona - określana również jako zwyrodnienie wątrobowo-soczewkowe - jest istotnym problemem klinicznym u młodych pacjentów, który nadal stwarza problemy diagnostyczne. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat ostatecznie ustalono podłoże genetyczne schorzenia, potwierdzając różnorodność mutacji genowych odpowiedzialnych za jego powstanie. Opracowany został obowiązujący schemat leczenia choroby mający za cel jak najszybsze usunięcie z organizmu nadmiaru toksycznie działających jonów miedziowych. W pierwszej fazie leczenia stosowanie tradycyjnych oraz nowo opracowanych leków chelatujących, pozwala z reguły na szybkie usunięcie tkankowych depozytów miedzi i zrównoważenie jej ogólnoustrojowego bilansu. W terapii przewlekłej coraz szersze zastosowanie znajdują związki cynku, wydatnie nasilające jelitową i wątrobową syntezę metalotioneiny. Prowadzone przez całe życie konsekwentne leczenie choroby Wilsona, rozpoczęte po jej wczesnym rozpoznaniu, pozwala na zapewnienie chorym długoletniego okresu przeżycia, często porównywalnego z populacją ludzi zdrowych.


  4/4

  Tytuł oryginału: Diagnostic vlaue of transvaginal colour and pulsed Doppler in ectopic pregnancy.
  Autorzy: Bakon Igor, Sikora Jerzy, Kapek Tadeusz, Machalski Tomasz, Chromy Grzegorz, Nawrocki Michał
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (3) s.28-30, bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The objective of the study was to evaluate the diagnostic value of transvaginal colour and pulsed Doppler in the diagnosing of ectopic pregnancy. 53 women suspected of ectopic pregnancy were subjected to transvaginal ultrasonography with the use of colour and pulsed Doppler. An image of appendage vascularisation was obtained in all patients using the colour Doppler; pulse Doppler served to calculate the resistance index (RI), pulsation index (PI) and systolic/diastolic index (S/D) for blood circulation in the ovarian and tubal vessles in all patients. During laparoscopy, ectopic pregnancy was confirmed in 25 out of 53 women (47.2 p.c.). In each case of tubal pregnancy colour Doppler examination revealed a more intensive vascularisation of the oviduct in which the foetal ovum was implanted. The pulse Doppler examination revealed values of RI which were lower by 63 p.c. on the average, and S/D values lower by 56 p.c. on the average in the oviduct arterial vessels on the side of the ectopic pregnancy than on the opposite side.

  stosując format: