Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MACHAŁA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Grypa w 2000 roku.
Tytuł angielski: Influenza in Poland in 2000.
Autorzy: Kuszewski Krzysztof, Brydak Lidia B., Machała Magdalena
Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (2) s.255-258, il., tab., sum.
Sygnatura GBL: 301,250

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In 2000 the number of cases of influenza and influenza-like illness (ILI) registered in Poland amounted to 1 596 920 (68.1 p.c. of 1999 cases.) The highest influenza incidence was reported in Łódzkie voivodship (9 388.8 cases per 100 000). Among children aged 0 to 14 years the number of influenza and ILI cases amounted to 408 495 (incidence 5 518.8 cases per 100 000) and was 25.5 p.c. of the total number of cases recordered in 2000. The number of patients referred to hospital was 7 028 and 358 persons died due to influenza and its complications. No influenza strains were isolated in 2000. Immunofluorescence test confirmed infection with influenza type A in 39 patients, while with type B - in 2 patients. Sero-surveys carried out in the epidemic season 2000/2001 showed that highest antihemagglutinin antibody levels were produced for influenza strain A(H3N2) and B. The highest antibody titers were recorded in the age group 15-25, while the lowest levels - in the age group 0-3 years.


  2/4

  Tytuł oryginału: Diagnostyka na szpitalnym oddziale ratunkowym.
  Tytuł angielski: Diagnostic procedures at the emergency department.
  Autorzy: Foryś Robert, Rasmus Adam, Machała Waldemar
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (3) s.159-165, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy starali się przedstawić badania diagnostyczne, zarówno laboratoryjne, jak i obrazowe, które wykorzystuje się w wybranych sytuacjach spotykanych na szpitalnym oddziale ratunkowym.


  3/4

  Tytuł oryginału: Udział świadków zdarzenia w czynnościach resuscytacyjnych.
  Tytuł angielski: Participation of bystanders in resuscitating activities.
  Autorzy: Rasmus Adam, Machała Waldemar, Samborska-Sablik Anna
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.475-479, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była odpowiedź na pytanie, jak często w Łodzi świadkowie zdarzenia podejmowali czynności resuscytacyjne (CPR) i jaki miało to wpływ na przeżycie ofiar zatrzymania krążenia (ZK). Dokonano retrospektywnej analizy kart informacyjnych karetek Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łodzi za okres 1 I 1996 - 31 XII 1998. Analizą objęto jedynie karty informacyjne chorych poddanych zabiegom reanimacyjnym. Przyczyny ZK stwierdzone przez lekarzy pogotowia ratunkowego podzielono na trzy grupy: krążeniowe, oddechowe i inne. Przedszpitalną resuscytację uznawano za sukces, gdy udało się przywrócić samoistną czynność serca na miejscu zdarzenia i przewieźć chorego do szpitala. Materiał poddano analizie statystycznej. Liczba mieskzańców Łodzi objęta opieką pogotowia ratunkowego w tym czasie wysnosiła około 833.000 przy gęstości zaludnienia 2.800 osób / 1 kmý. Okazało się, że najwięcej przypadków ZK zdarzyło się w grupie wiekowej 19-65 lat. Zdecydowanie przeważali mężczyźni. Świadkowie zdarzenia podjęli CPR w 230 przypadkach (19,1 proc.), sztuczne oddychanie zastosowano jedynie u 15 chorych (1,25 proc.), w 948 pryzpadkach (78,74 proc.) jedynie powiadomiono o zdarzeniu. Nie zaobserwowano zależności pomiędzy przyczyną ZK a zakresem niesionej pomocy. W przypadku podjęcia CPR przez świadków zdarzenia, 20,24 proc. chorych przeżyło i zostało przewiezionych do szpitala.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to ansewer the question how often, in the city of Łódź, people witnessing an incident undertook resuscitating activities and how this influenced the survival of victims of circulatory arrest (CA). A retrospective analysis of medical records of ambulances from the Province Emergency Service in Łódź, from 1 January 1996 to 31 December 1998, was made. The analysis coered the records of patients who had undergone resuscitation procedures. CA causes stated by emergency service physicians were divided into three groups: circulatory, respiratory, and other. Pre-hospital resuscitation was considered successfulwhen, on the incident spot, spontaneous heart function was restored and a patient was transported to hospital. The material was analysed statistically. At the time, the numberof Łódź inhabitants, covered with emergency services, was 833.000: population density - 2.800 people/1 kmý. The analysis showed that most CA cases had occurred in the age group of 19-65 years; the positive majority of victims were men. Bystanders began resuscitation in 230 cases (19.1 p.c.), artificial respiration was performed only in 15 patients (1.25 pc.), in 948 cases (78.74 p.c.) bystanders only informed about an incident. No correlation between the CA cause and the scope of provided help was observed. In the case of bystanders udnertaking resuscitation, 20.24 p.c. of patients survived and were transported to hospital.


  4/4

  Tytuł oryginału: Badania porównawcze reaktogenności szczepionek grypowych oraz ocena ich skuteczności klinicznej.
  Autorzy: Brydak L[idia] B., Stryczyńska-Kazubska J[oanna], Jóźwiak H[anna], Machała M[agdalena], Wysocki J[acek]
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (8) s.78-82, tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach obserwuje się w Polsce rosnące zainteresowanie szczepionkami przeciwko grypie. W związku z obecnością na rynku kilku różnych szczepionek lekarze rodzinni spotykają się często z pytaniami o ich skuteczność i bezpieczeństwo. W poniższej pracy autorzy dokonali porównania częstości występowania objawów niepożądanych oraz skuteczności klinicznej dwóch szczepionek zawierających rozszczepiony wirion i jednej podjednostkowej.

  stosując format: