Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MACH
Liczba odnalezionych rekordów: 53Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/53

Tytuł oryginału: Rola położnych i pielęgniarek w medycynie perinatalnej.
Tytuł angielski: The importance of midwives and nurses in the perinatal medicine.
Autorzy: Kazimierczak Małgorzata, Machura Mariola, Sipiński Adam, Sioma-Markowska Urszula
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.152-155, bibliogr. 8 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/53

  Tytuł oryginału: Błędy żywieniowe kobiet ciężarnych.
  Tytuł angielski: Defective nourishment of pregnant women.
  Autorzy: Machura Mariola, Kazimierczak Małgorzata, Sipiński Adam, Sioma-Markowska Urszula
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.263-265, bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/53

  Tytuł oryginału: Zarys chirurgii : podręcznik dla studentów stomatologii
  Autorzy: Agrawal Anil Kumar, Bąk Tomasz, Gładysz Andrzej, Grzebieniak Tomasz, Grzebieniak Zygmunt, Jakubaszko Witol, Karwacki Jerzy H., Katib Abdo, Kazanowski Jan, Kibler Jacek, Kielan Wojciech, Koźmiński Jan, Kuchtyn Krystyna, Łazarkiewicz Bogdan, Maag Irma, Machaj Anna, Medyński Jerzy, Milan Magdalena, Piekarz Paweł, Rudnicki Jerzy, Salih Amin, Skalski Adam, Stal Aleksander, Ściborski Romuald, Ściebura Marek, Tarnawa Robert, Winowski Jacek, Woytoń Marek
  Opracowanie edytorskie: Grzebieniak Zygmunt (red.).
  Źródło: - Wrocław, AM 2002, 323 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 734,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • stomatologia


  4/53

  Tytuł oryginału: Raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) - the new host of Echinococcus multilocularis in Poland.
  Autorzy: Machnicka-Rowińska Barbara, Rocki Bogusław, Dziemian Ewa, Kołodziej-Sobocińska Marta
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (1) s.65-68, tab., bibliogr. [14] poz.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The alimentary canals of 9 species of domesticated or wild animals were examined for the presence of E. multilocularis. The tapeworm was found in 9 red foxes (Vulpes vulpes) out of 155 examined (5.8 p.c.) and in 2 raccoon dogs (Nyctereutes procyonoides) of 25 examined (8.0 p.c.). Our studies proved that in Poland the raccoon dog can also be infected with E. multilocularis.


  5/53

  Tytuł oryginału: Kompedium farmakoterapii dla stomatologów
  Autorzy: Banach Jadwiga, Droździk Marek, Gawrońska-Szklarz Barbara, Jańczuk Zbigniew, Juźwiak Stefania, Łoniewski Igor, Machoy-Mokrzyńska Anna, Malinowski Jerzy, Put Anna, Samochowiec Leonidas, Wójcicki Jerzy
  Opracowanie edytorskie: Jańczuk Zbigniew (red.), Samochowiec Leonidas (red.), Wójcicki Jerzy (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2 popr. i uzup
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban & Partner 2002, XV, [1], 364 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 734,931

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • nefrologia


  6/53

  Tytuł oryginału: A new method for the synthesis of ranitidine.
  Autorzy: Lipnicka Urszula, Jasztold-Howorko Ryszard, Witkiewicz Krystyna, Machoń Zdzisław
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (2) s.121-125, il.,bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: An improved synthesis of the antiulcer drug Ranitidine from an oxazolidine derivative is reported.


  7/53

  Tytuł oryginału: Erytropoetynemia u chorych na raka płuca.
  Tytuł angielski: Plasma erythropoietin concentration in lung cancer patients.
  Autorzy: Łapa Katarzyna, Kokot Franciszek, Oklek Kazimierz, Cieślicki Jan, Machalski Marek, Chudek Jerzy, Więcek Andrzej
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (5/6) s.243-250, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The goal of this study was to evaluate serum level of EPO in 32 men with lung cancer (Squamous cell lung cancer N = 11, Adenocarcinoma N = 10, Small cell cancer N = 11) in relation to the degree of anemia, stage of disease and the regimen of anticancer therapy. The control group consisted of 29 men, among whom were of blood count, serum concentration of EPO, iron, total iron binding capacity (TIBC) and ferritin. The assessment of all parameters was repeated after 3 months of therap. Results: Patients suffering from lung cancer were characterized by a lower hemoglobin level and higher level of EPO as compared with the control group. A significant negative correlation was found between hemoglobin level and EPO serum concentration in all groups of patients and in the control group. The strongest correlation was observed in the control group t = -0.812. In each group of patients the serum level of EPO increased after treatment; although a significant increase was found only in surgically treated patients and patients after chemotherapy. After treatment the correlation between hemoglobin and EPO became stronger especially in the group of patients with small cell lung cancer. Conclusions: 1. Patients with lung cancer are characterized by inappropriately low serum EPO levels when related to the degree of anemia. 2. The suppressive effect of lung cancer on EPO secretion depends on the histologicaal type of the cancer (with the exception of small cell lung cancer). 3. The increase of EPO level after treatment seems to be caused not only by a decrease of hemoglobin concentration, but also by reduction of the tumor mass.


  8/53

  Tytuł oryginału: Hipomagnezemia u chorych operowanych z powodu nowotworów złośliwych żołądka oraz jelita grubego.
  Tytuł angielski: Hypomagnesemia after stomach and bowel cancer surgery.
  Autorzy: Machowska Barbara, Duda Krzysztof
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.172-177, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono prospektywne badania magnezemii i bilansu magnezu u 67 chorych operowanych z powodu nowotworów złośliwych żołądka (22 osoby) i jelita grubego (45 osób). Chorych podzielono na trzy grupy: -NORMO (20 chorych u których, u których stężenie Mg w surowicy utzrymywało się w granicach normy tj. 0,69 - 1,05 mmol l**-1), -HYPO (22 chorych u których co najmniej w jednej dobie stężenie Mg w surowicy obniżyło sie poniżej norm), -MAG iv (25 chorych, którym w dobie operacji i przez cztery dni po operacji, podawano dożylnie po 2 mmol Mg na każde 500 ml przetoczonych płynów). W pierwszej dobie po operacji, w grupach NORMO i HYPO nastąpił spadek stężenia Mg w surowicy, które w grupie NORMO utrzymywało się jescze w granicach normy. W grupie HYPO stężenie Mg obniżyło się poniżej normy i do końca prowadzonego badania (to znaczy do 4 doby po operacji) nie podnosiło sie powyżej jej dolnej granicy. W grupie MAG iv wahania stężenia Mg w surowicy w kolejnych dobach były ninimalne i utrzymywały sie w granicach normy przez cały czas badania. Analiza bilansu magnezu w okresie pooperacyjnym wykazała, że jedynie w grupie MAG iv był on dodatni w dobach: 0 i 1. W grupach NORMO i HYPO przez czały czas występował bilans ujemny, najsilniej wyrażony w dobach 2,3 i 4. Dożylna podaż Mg zmodyfikowała wyraźnie bilans, ale nie zniosła jego ujemnego kierunku w 3 dobie pooperacyjnej. W grupie HYPO stwierdzono znaczniejsze niż w grupie NORMO obniżenie stężenia Ca w surowicy. Hipomagnezemia ...

  Streszczenie angielskie: This is an open-label, prospective study, in which postoperative magnesium, potasium and calcium serum concentration was repeatedly measured in sixty-two adult patients, both sexes, schoulded for stomach and colon cancer surgery. Patients were divided in three groups: NORMO - 20 patients, in whom postoperative Mg2+ concentration remained within reference limits (0.69 - 1.05 mmol l-1), HYPO - 22 patients, in whom postoperative Mg2+ concentration was found to be at least for one day below above mentioned reference limits; MAG iv - 25 patients, receiving additional 2 mmol Mg2+ per each 500 on intravenous fliuds. Mg2+ concentration decreased after surgery in NORMO and HYPO groups; hoever, it remained within reference limits in the NORMO group, while in the HYPO group remained below lower reference limit for four consecutive days. Changes of Mg2+ concentration in the MAG iv group were minimal with positive Mg2+ balance during during first two days after surgery. In contrast, patients of other two groups showeg significantly negative Mg2+ balance throught all study. Also those receiving Mg2+ supplementation expressed negative Mg2+ balance on the 3rd day. Patients of the HYPO grpoup had lower calcium concentration, higher heart rate, more frequent arrythmias and neurological disturbances. We also observed normalisation of peristalsis. Magnesium-supplementation patients had lower body temperature. We conclude that the positive period after abdominal cancer surgery may be ...


  9/53

  Tytuł oryginału: Grypa w 2000 roku.
  Tytuł angielski: Influenza in Poland in 2000.
  Autorzy: Kuszewski Krzysztof, Brydak Lidia B., Machała Magdalena
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (2) s.255-258, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In 2000 the number of cases of influenza and influenza-like illness (ILI) registered in Poland amounted to 1 596 920 (68.1 p.c. of 1999 cases.) The highest influenza incidence was reported in Łódzkie voivodship (9 388.8 cases per 100 000). Among children aged 0 to 14 years the number of influenza and ILI cases amounted to 408 495 (incidence 5 518.8 cases per 100 000) and was 25.5 p.c. of the total number of cases recordered in 2000. The number of patients referred to hospital was 7 028 and 358 persons died due to influenza and its complications. No influenza strains were isolated in 2000. Immunofluorescence test confirmed infection with influenza type A in 39 patients, while with type B - in 2 patients. Sero-surveys carried out in the epidemic season 2000/2001 showed that highest antihemagglutinin antibody levels were produced for influenza strain A(H3N2) and B. The highest antibody titers were recorded in the age group 15-25, while the lowest levels - in the age group 0-3 years.


  10/53

  Tytuł oryginału: Kwas moczowy jako składnik kamieni szczawianowo-wapniowych: implikacje diagnostyczne i terapeutyczne.
  Tytuł angielski: Uric acid as a component of calcium oxalate stones: diagnostic and therapeutic implications.
  Autorzy: Safranow Krzysztof, Machoy Piotr
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.22-25, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W dotychczas opublikowanej literaturze przedstwiono liczne dowody na udział kwasu moczowego (UA) w patogenezie kamicy szczawianowo-wapniowej. Celem niniejszej pracy była ocena zawartości UA w kamieniach moczowych bogatych w wapń. Jako materiał do analizy wykorzystano 65 próbek złogów z dróg moczowych 48 pacjentów pochodzących z Pomorza Zachodniego. Zawartość UA oznaczono przy zastosowaniu wysoce czułej i swoistej metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), wapń i magnez metodą absorpcji atomowej, fosfor kolorymetrycznie z użyciem molibdenianu. Kamienie sklasyfikowano na podstawie zawartości tego składnika, który był obecny w największej ilości. Kwas moczowy występował jako główny składnik 22 proc. kamieni, a był wykrywalny w 72 proc. wszystkich złogów. Szczawiany wapnia były głó nymi składnikami 50 proc. badanych kamieni. 33 proc. kamieni szczawionowo-wapniowych nie zwawierało wykrywalnych ilości UA, 33 proc. zawierało poniżej 0,1 proc. UA, a pozostałą trzecia część zawierałą ponad 0,1 proc. UA. Zastosowanie HPLC dla anlizy zawartości puryn pozwoliło stwierdzić, że śladowe ilości kwasu moczowego są obecne w większości kamieni szczawianowo-wapniowych. Na podstawie otrzymanych wyników sformułowano hipotezę zakładającą, że zawartość UA w kamieniu szczawianowo-wapniowym może być użytecznym wskaźnikiem, skłaniającym do zastosowania w metafilaktyce leczenia obniżającego urykozurię.

  Streszczenie angielskie: The role of uric acid (UA) in the pathogenesis of calcium oxalate stones has been published in the literature many times. The aim of the study was to estimate uric acid content in urinary stones which are rich in calcium. We analysed 65 stone samples from 48 patietns of the West Pomeranian region of Poland. The uric acid content was examined with the use of higly specific and sensitive high-performance liquied chromatography (HPLC), calcium and magnesium content by atomic absorption method, and phosphorus content by colorimetric method with the use of molybdate. Stones were classified according to the compound present in the highest amount. Uric acid was a principal component in 22 p.c. of the stones and was found in 72 p.c. of all stones. Calcium oxalate was a pricnipal compound in 50 p.c. of the stones. Of calcium oxalate stones, in 33 p.c. UA was not found, in 33 p.c. there were only 0.1 p.c. of UA, and in 33 p.c. there were 0.1 p.c. of UA. The HPLC purine analysis showed that a majority of calcium oxalate stones contain a trace quantity of UA. These results suggest that UA content in calcium oxalate stone may be useful as an indication for lowering uricosuria in metaphylaxis.


  11/53

  Tytuł oryginału: Dziedziczny rak prostaty (HPC).
  Tytuł angielski: Hereditary prostate cancer (HPC).
  Autorzy: Machoy Piotr, Lubiński Jan
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.41-43, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp. W pracy przedstawiono problem dziedzicznego raka prostaty oraz częstość jego występownaia w regionie Północno-Zachodniej Polski. Materiał i metoda. W latach 1990-1996 w Onkologicznej Poradni Genetycznej Pomorskiej Akademii Medycznej (PAM) w Szczecinie przeanalizowano rodowody 420 pacjentów z rozpoznanym rakiem prostaty. Wyodrębniono według kryteriów cartera grupy dziedzicznego, rodzinnego i sporadycznego raka prostaty. Wyniki. Dziedziczny rak prostaty stanowi 1,6 proc. wszystkich raków prostaty i występuje rzadziej w regionie Północno-Zachodniej Polski, niż w Europie Zachodniej.

  Streszczenie angielskie: Introduction. This publication presents a problem of hereditary prostate cancer (HPC) and its incidence in the North-West region of Poland. Material and method. Between 1990 and 1996, in outpatient Clinic of Genetics and Oncology of Pomeranian Academy of Medicine in Szczecin, a genealogy of 420 prostate cancer patietns was analysed. Using Carter's criteria, the group of hereditary, familial and sporadic prostate cancer were separated. Results. Hereditary prostate cancer establishes 1.6 p.c. of all prostate cancers. In the North-West region of Poland this form of carcinoma of the prostate is observed rarely in comparison with the results from Western Europe.


  12/53

  Tytuł oryginału: Guz przydatków u kobiety po menopauzie, 16 lat po leczeniu raka piersi z towarzyszącym wzrostem stężenia CA-125 i CA 15-3 we krwi.
  Tytuł angielski: Ovarian tumour in postmenopausal woman 16 years after the treatment of breast cancer accompanied with increased serum level of CA-125 and CA 15-3.
  Autorzy: Stajszczyk Marcin, Mykała-Cieśla Joanna, Machalski Marek, Pająk Jacek
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (7) s.451-457, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Z danych literaturowych wynika, że większość kobiet z przerzutami raka piersi do jajnika jest w wieku przedmenopauzalnym i ma obustronne zajęcie przydatków. Najczęściej ujawniają sie do 5 lat od rozpoznania raka piersi i towarzyszą im przerzuty o innej lokalizacji w połowie przydatków. W pracy został przedstawiony przypadek 61-letniej kobiety z dodatnim wywiadem raka piersi. 16 lat po leczeniu raka piersi u chorej ujawnił się obustronny guz przydatków. We krwi stwierdzono podwyższone stężenie markerów nowotworowych CA-125 i CA 15-3. Podczas zabiegu operacyjnego, w czasie którego stwierdzono nowotworowy charakter guza, dokonano usunięcia obu przydatków wraz z siecią większą i otrzewną ścienną. Badanie histologiczne wykazało naciek z komórek raka pochodzenia nabłonkowego w obu jajnikach, jajowodach, sieci i otrzewnej. Nie znaleziono guza pierwotnego w żadnym narządzie, włączając lewą pierś, żołądek, jelito grube i macicę. W celu różnicowania pomiędzy pierwotnym rakiem jajnika a przerzutami raka piersi do przydatków wykonano barwienia immunohistochemiczne z użyciem przeciwciał przeciwko cytokeratynie (CK), błonowemu antygenowi nabłonkowemu (EMA), receptorowi estrogenowemu (ER), receptorowi progesteronowemu (PR), HMFG (human milk far globule) i laktoalbuminie alfa. Komórki nowotworowe reagowały w prawie 100 proc. z przeciwciałami przeciwko antygenom nabłonkowym - cytokeratynie i EMA. W 90 proc. komórek stwierdzono obecność receptorów estrogenowych. Receptory ...

  Streszczenie angielskie: The literature reveals that most of the patients with ovarian metastases of breast carcinoma are premenopausal and have bilateral involvement. Manifestations of ovarian metastases usually occur within 5 years after diagnosis of primary breast cancer and are accompanied by metastases of other localization in half the case of a 61-year-old women with a history of breast cancer. 16 yeras after breast cancer treatment bilateral ovarian tumour were disclosed. We also found an increased serum concentrations of tumor markers CA-125 and CA 15-3. After surgical exploration which confirmed neoplasmatic character of the tumour, bilateral salpingoophorectomy and omentectomy were done. Histological examinations showed the carcinoma cells of epithelial origin in both ovaries and omentum. We did not find primary tumour in any other site, including left breast, stomach, colon and uterus. To discriminate between primary ovarian carcinoma and metastases of breast carcinoma to the ovaries we performed immunohistochemival staining using antibodies against cytokeratin (CK), epithelial membrane antigen (EMA), estrogen receptor (ER), profesteron receptor (PR), human milk fat globule (HMFG) and lactoalbumin alpha. Carcinoma cells were always positive for CK and EMA (100 p.c.) and to a lesser extent for ER (90 p.c.) and for PR (30 p.c.). We laso found a high intensity staining reaction of carcinoma cells with antibodies against HMFG and lactoalbumin alpha. Based on histological and ...


  13/53

  Tytuł oryginału: Trudności w rozpoznawaniu sarkoidozy u dzieci. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Difficulties in diagnosis of sarcoidosis in children. Case report.
  Autorzy: Machura Edyta, Karczewska Krystyna, Golemiec Ewa, Pindycka-Piaszczyńska Małgorzata, Ziółkowski Adam, Halkiewicz Franciszek, Jarząb Barbara
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (6) s.525-529, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.

  Streszczenie polskie: Sarkoidoza jest przewlekłą, wielonarządową, ziarniniakową chorobą o nieznanej etiologii, która najczęściej występuje u młodych dorosłych w wieku 20-40 lat. Rozpoznanie sarkoidozy potwierdza obecność nieserowaciejących ziarniniaków w zajętych narządach. Sarkoidoza względnie rzadko występuje u młodszych dzieci. W wieku przedszkolnym charakteryzuje ją triada objawów: zmiany skórne, zapalenie stawów i zmiany oczne bez zajęcia układu oddechowego. U starszych dzieci i dorosłych zajęty jest przeważnie układ oddechowy, węzły chłonne i narząd wzroku. W pracy przedstawiono 4,5-letniego chłopca z sarkoidozą wielonarządową z zajęciem skóry, wątroby, kości i mięśni.

  Streszczenie angielskie: Sarcoidosis is a chronic, multisystem, granulomatous disorder of unknown cause that occurs most commonly between 20 -40 years of age. The diagnosis is confirmed by demenstration of epithelial cell granulomas in tissue biopsy specimen. It rarely occurs in young children. Sarcoidosis in preschool children manifests by the triad of skin, joint and eye involvement without pulmonary disease, whereas in older children involvement of lungs, lymph nodes and eyes predominate. A case of sarcoidosis is presented in a 4,5-year-old boy with skin, liver, bone and muscular involvement.


  14/53

  Tytuł oryginału: Lichen planus pemphigoides. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Lichen planus pemphigoides. Case report.
  Autorzy: Piela Zofia, Mach Barbara, Szuber Maria, Jabłońska Stefania
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (4) s.281-286, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy przypadek lichen planus pemphigoides (LPP) u 66-letniego mężczyzny. Rozpoznanie potwierdzono badaniem histopatologicznym i immunopatologicznym bezpośrednim, w którym wykazano linijne złogi IgG i C3 w zonie błony podstawnej w wycinku z niezmienionej błony śluzowej jamy ustnej z otoczenia zmian pęcherzowych. Nie stwierdzono krążących przeciwciał przeciwko antygenom błony podstawnej.

  Streszczenie angielskie: We describe a 66 year-old man with lichen planus pemphigoides (LPP). The histology of cutaneous lesions was typical of lichen planus (LP), while biopsies from bullous lesions on uninvolved skin revealed a subepidermal blister and sparse inflammatory infiltrates in the upper dermis suggestive of bullous pemphigoid (BP). Direct immunofluorescence (DIF) of perilesional buccal mucosa showed linear deposits of immunoglobulin IgG and C3 at the basement membrane zone. Circulating IgG autoantibodies anti basement membrane zone were not detected.


  15/53

  Tytuł oryginału: Analiza czynników wpływających na objętość pozyskiwanych porcji krwi pępowinowej dla potrzeb klinicznych.
  Tytuł angielski: Analysis of factors influencing the cord blood sample collection for clinical purposes.
  Autorzy: Cesarz Ryszard, Machaj Eugeniusz K., Ołdak Tomasz, Pojda Zygmunt
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (6) s.507-511, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przeżywalność pacjentów po przeszczepie krwi pępowinowej zależy w dużej mierze od liczby przeszczepionych im komórek jądrzastych, zaś liczba dostępnych do przeszczepu komórek jądrzastych jest ściśle związana z objętością pozyskanej porcji krwi pępowinowej. Zbadano wpływ niekórych czynników związanych z przebiegiem ciąży na objętość pozyskiwanych porcji krwi pępowinowej. Krew pobierano podczas 32 naturalnych porodów z ciąży donoszonych. Analizowano wpływ czasu trwania ciąży, wiek matki, wagę łożyska i długość sznura pępowinowego na wielkość pobrań. Średnia objętość pozykanych porcji krwi pępowinowej wynosiła 103 ml. Nie znaleziono zależności pomiędzy objętością pobrań a wagą łożyska (określaną po pobraniu krwi), długością trwania ciąży i wiekiem matki. Ścisła, istotna statystycznie zależność (p 0,05, r = 0,78) dotyczyła długości pępowiny i objętości pozyskanej krwi. Długość pępowiny jest parametrem mogącym być użytecznym w selekcji przypadków najbardziej obiecujących dla pobrań krwi pępowinowej.

  Streszczenie angielskie: The survival rate of patietns after cord blood transplantation depends on the number of nucleated cell transplants. THe number of nucleated cells available for transplantation closely correlates with collected volume of cord blood. The influence of several obstetric factors on the volume of cord blood donation was investigated. Cord blood was obtained from 32 normal full-term deliveries. Length of gestation, age of mother, weight of placenta and length of umbilical cord were analysed for their impact on the volume of cord blood. Mean volume of collected cord blood was 103 ml. We did not establish the correlation between the volume of collection and the weight of placenta (measured after blood collection), the length of gestation and the age of mothers. A close and significant correlation (p 0.05, r = 0.78) concerned the length of umbilical cord and the volume of cord blood donation. Length of umbilical cord is the parameter which may be useful for selection of the most promising cases in the collection of cord blood.


  16/53

  Tytuł oryginału: Chemia farmaceutyczna, chemia leków a chemia medyczna.
  Tytuł angielski: Pharmaceutical chemistry, drug chemistry and medicinal chemistry.
  Autorzy: Machoń Zdzisław
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (8) s.392-394, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: This personal commentary aims at affering a short description of the evolution from Pharmaceutical Chemistry to Medicinal Chemistry, purpose and methods of Medicinal Chemistry, as well as the suggestion of the term - Pharmaceutical Chemistry and Medicinal Chemistry.


  17/53

  Tytuł oryginału: Zwapnienia jąder podstawy mózgu i móżdżku u chorego z rzekomą niedoczynnością przytarczyc - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Calcifications of basal ganglia and cerebellum in a patient with pseudohypoparathyroidism - case report.
  Autorzy: Kalinowska-Nowak Anna, Garlicki Aleksander, Bociąga-Jasik Monika, Sobczyk-Krupiarz Iwona, Mach Tomasz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.548-550, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek symetrycznych zwapnień w jądrach podstawy mózgu, w móżdżku i w istocie białej podkorowej półkul mózgu (zespół Fahra) u 34 - letniego mężczyzny z rzekomą niedoczynnością przytarczyc. W pracy zwrócono uwagę na charakterystyczne cechy zespołu Fahra oraz diagnostykę różnicową tego rzadko występującego schorzenia.

  Streszczenie angielskie: Presented is the case report of symmetrical calcifications of basal ganglia, cerebellum and subcortical white matter of cerebral hemispheres (Fahr's syndrome) in a 34 year old man with pseudohypoparathyroidism. Attention has been put on characteristic features of Fahr's syndrome and differential diagnosis of this rare disease.


  18/53

  Tytuł oryginału: Biocompatibility of C-C composites covered with PyC and pHEMA.
  Autorzy: Buresova M., Balik K., Machovic V., Novotna M., Pesakova V., Hulejova H., Sochor M.
  Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (20) s.3-5, il., tab., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,500

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny


  19/53

  Tytuł oryginału: Wpływ związków selenu na hematopoezę : badania in vitro i in vivo : praca doktorska
  Autorzy: Kheder Zennar, Machaliński Bogusław (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Zakład Patologii Ogólnej w Szczecinie
  Źródło: 2002, [3], 74 k. : il., tab., bibliogr. 115 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19648

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro


  20/53

  Tytuł oryginału: Krótkotrwała stymulacja megakariopoezy w krwiotwórczych komórkach macierzystych krwi pępowinowej w układzie ex vivo.
  Tytuł angielski: Short term stimulation of megakaryopoiesis in cord blood derived hematopoietic stem cells in ex vivo model.
  Autorzy: Machaj Eugeniusz K., Gajkowska Agnieszka, Jastrzewska Marzena, Ołdak Tomasz, Kruszewski Marcin, Pojda Zygmunt
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (4) s.959-964, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Ekspansja megakariocytów w układzie ex vivo może znaleźć zastosowanie w zmniejszeniu efektu trombocytopenii występującej po zabiegu przeszczepienia krwi pępowinowej. Określenie optymalnych warunków krótkotrwałej stymulacji megakariopoezy stanowiło cel niniejszej pracy. Izolowane komórki CD34 krwi pępowinowej inkubowano w bezsurowiczym podłożu z dodatkiem czynników wzrostowych: Tpo (trombopoetyny) i IL-3 (interleukiny 3); Tpo, IL-3 i SCF (czynnika wzrostowego komórek macierzystych) oraz Tpo, IL-3 i IL-11 (interleukiny 11). Liczbę kolonii komórek magakariocytarnych (posiadających antygen CD41) określano w hodowlach klonalnych w 24-godzinnych odstępach przez 5 dni. Określono również wpływ zastosowanego modelu hodowlanego na prekursory innych linii krwiotwórczych. Wykazano, że najlepsze wyniki daje zastosowanie składu podłoża z czterema cytokinami pozwalające osiągnąć w piątym dniu ekspansji ośmiokrotny wzrost liczby prekursorów erytroidalnych i granulocytarno-makrofagowych. Skuteczność proponowanego modelu stymulacji megakariopoezy wskazuje, że może on znaleźć zastosowanie w próbach skrócenia okresu poprzeszczepowej małopłytkowej skazy krwotocznej.


  21/53

  Tytuł oryginału: Various patterns of oral mucosa candidiasis treatment in HIV patients.
  Tytuł polski: Sposoby leczenia kandydozy błony śluzowej jamy ustnej u chorych zakażonych HIV.
  Autorzy: Macura Anna B., Bort Artur, Postawa-Kłosińska Barbara, Mach Tomasz
  Źródło: Folia Med. Crac. 2002: 43 (1/2) s.69-77, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • aIDS
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jama ustna jest miejscem występowani różnych objawów u chorych zakażonych wirusem HIV. Jednym z najczęstszych jest kandydoza jamy ustnej. Może ona być pierwszym objawem choroby podstawowej. Długotrwała obserwacja wykazała, że leczenie antyretrowirusowe jest korzystne również w odniesieniu do tego oportunistycznego zakażenia, ponieważ zmniejsza zarówno liczbę nawrotów, jak i ich nasilenie. Jednakże przedłużenie czasu przeżycia pacjentów stwarza konieczność również przedłużenia leczenia przeciwgrzybiczego a także obserwacji jego skuteczności i stosowanych metod. Celem pracy była ocena wpływu leczenia antyretrowirusowego co najmniej trzema lekami na występowanie kandydozy jamy ustnej u chorych leczonych w oddziale szpitalnym lub Regionalnej Przychodni HIV/AIDS przy Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych Collegium Medicum UJ w Krakowie. Badaniem objęto 75 pacjentów z potwierdzonym zakażeniem HIV. Wykazano, obniżenie liczby grzybów w jamie ustnej u pacjentów poddanych leczeniu antyretrowirusowemu oraz zwiększenie wrażliwości grzybów na flukonazol.

  Streszczenie angielskie: Oral cavity is the site of numerous HIV infection manifestations. Oral mucosa candidiasis is the most common one. It may be the earliest sign of the underlying disease. Long lasting observations give evidence that antiretroviral therapy is beneficial also in the cases of this opportunistic infection because it reduces both the number and severity of relapses, however, the prolongation of the patients' survival time creates the need of antifungal therapy prolongation, and thorough observation of its effectiveness and methods. We decided to analyze the influence of antiretroviral therapy with at least three drugs on the development of oral mucosa candidiasis in the out- and inpatietns of the Jagiellonian University Medical College Clinic of Infectious Diseases (or Outpatient Clinic) in Cracow. The study was carried out in 75 patietns with confirmed HIV infection. We have shown a decrease in the number of fungi present in the oral cavity in patients under antiretroviral treatment as well as higher susceptibiltiy to fluconazole.


  22/53

  Tytuł oryginału: Is it possible to identify siblings by studying bone marrow under a microscope? Two unusual cases of Gaucher disease.
  Autorzy: Papla Bolesław, Machaczka Maciej, Skotnicki Aleksander B.
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (2) s.87-90, il., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Two cases of Gaucher disease have been reported in siblings, in whom an unusual similar histological pattern permitted the pathologist (BP) to identify family relation of patients bearing different names.


  23/53

  Tytuł oryginału: Optimisation of transfection conditions of CD34+ hematopoietic cells derived from human umbilical cord blood.
  Autorzy: Ołdak Tomasz, Kruszewski Marcin, Machaj Eugeniusz Krzysztof, Gajkowska Agnieszka, Pojda Zygmunt
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (3) s.625-632, il., tab., bibliogr. s. 630-632
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Human umbilical cord blood is frequently used as a source of transplantable hematopoietic cells and more recently as a target of gene therapy - a new approach for treatment of various disorders. The aim of our study was optimisation of the transfection conditions of cord blood-derived CD34+ hematopoietic cells. Mononuclear cells fraction was isolated from cord blood samples by density gradient centrifugation. Subsequently, CD34+ hematopoietic cells were separated on immunomagnetic MiniMACS columns. Pure population of CD34+ cells was incubated in a serum free medium supplemented with thrombopoietin, stem cell factor and Flt-3 ligand for 48 h and then transfected with plasmid DNA carrying the enhanced version of green fluorescent protein (EGFP) as a reporter gene. We studied the influence of various pulse settings and DNA concentrations on teh transfection efficiency, measured by flow cytometry as the fluorescence of target cells due to the expression of EGFP. The optimal settings were as follows: 4 mm cuvette, 1600 ćF, 550 V/cm, and 10 ćg of DNA per 500 ć1. With these settings we obtained a high transfection frequency (41.2 p.c.) without a marked decrease of cell viability. An increase of the pulse capacitance and/or of DNA concentration resulted in a greater electroporation efficiency, but also in a decrease of cell viability. In conclusion, the results described here allow one to recommend electroporation as an efficient method of gene delivery into CD34+ hematopoietic cells derived from human umbilical cord blood.


  24/53

  Tytuł oryginału: Leczenie chorób skóry i chorób przenoszonych drogą płciową
  Autorzy: Barancewicz-Łosek Maria, Białynicki-Birula Rafał, Cisło Maria, Kołodziej Tomasz, Machaj Zbigniew, Maj Joanna, Mazur Grzegorz, Nockowski Piotr, Pacan Przemysław, Panaszek Bernard, Plomer-Niezgoda Ewa, Ruczkowska Janina, Szepietowski Jacek, Szybejko-Machaj Grażyna, Wąsik-Kuprianowicz Agnieszka, Wąsik Feliks, Woźniacka Anna, Żaba Ryszard, Żak-Prelich Małgorzata
  Opracowanie edytorskie: Szepietowski Jacek (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 477, [1] s. : tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,696

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  25/53

  Tytuł oryginału: Diagnostyka na szpitalnym oddziale ratunkowym.
  Tytuł angielski: Diagnostic procedures at the emergency department.
  Autorzy: Foryś Robert, Rasmus Adam, Machała Waldemar
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (3) s.159-165, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy starali się przedstawić badania diagnostyczne, zarówno laboratoryjne, jak i obrazowe, które wykorzystuje się w wybranych sytuacjach spotykanych na szpitalnym oddziale ratunkowym.


  26/53

  Tytuł oryginału: O mechanizmie oddziaływania małych dawek białek mleka na poziom fluorków w surowicy krwi u szczurów narażonych wziewnie na NH4F.
  Tytuł angielski: On the mechanism involved in the effect of low doses of milk proteins on blood serum fluoride in rats inhalationally exposed to ammonium fluoride.
  Autorzy: Machoy-Mokrzyńska Anna
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (3) s.261-265, tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Poziom fluorków w surowicy krwi jest jednym z najważniejszych wskaźników ekspozycji na związki fluoru. Od tej wielkości zależą dalsze losy fluorków w organizmach kręgowców. W przeprowadzonym na szczurach eksperymencie wykazano, że po wziewnej intoksykacji NH4F, suplementacja paszy białkami mleka - w ilości 1 g/kg masy ciała, zdecydowanie obniża poziom fluorków w surowicy krwi badanych zwierząt. Omówiono możliwy mechanizm oddziaływania białek mleka na zawartość fluorków i znaczenie tego zjawiska.


  27/53

  Tytuł oryginału: Ocena działania kardiotoksycznego naturalnych halucynogenów zawartych w grzybach z rodzaju Psilocybe: rozprawa habilitacyjna.
  Tytuł angielski: Cardiotoxic properties of natural hallucinogens from Psilocybe mushrooms: habilitation thesis.
  Autorzy: Machoy-Mokrzyńska Anna
  Źródło: Rocz. PAM 2002: [48] supl. 76 s.1-64, il., tab., bibliogr. 124 poz.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  28/53

  Tytuł oryginału: Zmiany przepuszczalności bariery krew - ciecz wodnista po operacjach zaćmy w oczach z cukrzycą typu 2.
  Tytuł angielski: Anterior chamber inflammation following cataract surgery in patients with non-insulin-dependent diabetes mellitus.
  Autorzy: Żarnowski Tomasz, Machowicz-Matejko Eulalia, Zagórski Zbigniew
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.354-356, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: The aim of the study was to estimate the early breakdown of the blood-aqueous barrier (BAB) following uneventful ECCE (extracapsular cataract extraction with "can opener) capsulotomye) and 39 phacoemulsification with continuous curvilinear capsulorhexis. All procedures were performed by experienced surgeons. Fifty six eyes of age-matched healthy patients undergoing uncomplicated cataract surgery served, as cotrol. Anterior chamber flare was quantified preoperatively, 1 and 3 days postoperatively, using laser-flare meter (Kowa FM-500). Laser flare values were expressed in photon counts/millisecond. Results: Mean properative anterior chamber flare in diabetes type 2 was as follows; Normal fundus - 6.7, background retinopathy - 8.6 and proliferative retinopathy - 14.1 (p 0.01 vs NF group). Significantly lower anterior chamber flare measurements following phacoemulsifiaction (f25.0 - 1 day, 17.8 - 3 days post surgery), than after ECCE (63.7 and 45.6, respectively) (p 0.01) were observed indiabetic eyes. In phaco group, we noted lower flare values in eyes without retinopathy; 25.2 - 1 day, 14.0 - 3 days post surgery, than in proliferataive retinopathy (31.5 and 28.4, respectively) (p 0.05 vs no retinopathy gorup). Conclusions: Phacoemulsification, as a less traumatising technique produces less BA breakdown and seems to be more suitable than ECCE indiabetic eyes. Following phacaoemulsification, eyes with proliferative retinopathy had significantly higher flare values than eyes without retinopathy.


  29/53

  Tytuł oryginału: Powstanie i rozwój Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
  Tytuł angielski: Fuoundation and development of Section of History of Anaesthesia of the Polish Society of Anaesthesiology and Intensive Therapy.
  Autorzy: Macheta Alicja, Przepolska Katarzyna
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (4) s.305-307, bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii


  30/53

  Tytuł oryginału: Wpływ przewlekłego stosowania teofiliny na nasilenie refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci z astmą oskrzelową.
  Tytuł angielski: The influence of long-lasting theophylline treatment on the intensity of gastroesophageal reflux in children with bronchial asthma.
  Autorzy: Kwiecień Jarosław, Machura Edyta, Janicka Anna, Karczewska Krystyna
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.295-298, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • toksykologia
 • pulmonologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Znanymi działaniami ubocznymi teofiliny są: obniżanie napięcia dolnego zwieracza przełyku i zwiększanie wydzielania soku żołądkowego. Przewlekłe stosowanie teofiliny może więc zwiększać nasilenie refluksu żołądkowo-przełykowego (r.ż.p.). Cel pracy: Celem naszej pracy była ocena stopnia nasilenia r.ż.p. u dzieci z astmą leczonych przewlekle doustnymi preparatami teofiliny. Materiał i metodyka: Grupą badaną było 20 dzieci z potwierdzoną i leczona od co najmniej 1 roku astmą oskrzelową. U wszystkich pacjentów oznaczono stężenie teofiliny w surowicy krwi metodą immunoenzymatyczną Imx Abbott oraz wykonano badanie 24-godzinnej pH-metrii przełyku (Digitrapper Mk III Medtronic). Grupą porównawczą było 46 pacjentów z astmą nie otrzymujących teofiliny. Wyniki: Patologiczny r.ż.p. stwierdzono u 9 dzieci z grupy badanej (45 proc.) oraz u 26 dzieci w grupie kontrolnej (56,25 proc.). Poszczególne parametry pH-metrii kształtowały się następująco w grupach badanej i kontrolnej - procent czasu z pH 4: 5,59 ń 4,38 proc. vw. 6,03 ń 4,49 proc., liczba refluksów: 67,40 ń 38,83 vs. 65,30 ń 48,92, liczba refluksów dłuższych niż 5 minut: 1,90 ń 3,37 vs. 2,28 ń 2,79, współczynnik Boix-Ochoa: 20,70 ń 14,25 vs. 22,46 ń 14,92. Nie wykazano żadnych znamiennych statystycznie różnic pomiędzy oboma grupami (test u Mann'-Whitney'a). Analiza wariancji Kurskali-Wallisa nie wykazała także żadnego statystycznie znamiennego związku poszczególnych wyników 24-godzinnej pH-metrii przełyku ze stężeniem teofiliny w surowicy krwi.


  31/53

  Tytuł oryginału: Aktualne zasady diagnostyki i leczenia choroby Wilsona.
  Tytuł angielski: Current principles of Wilson's disease diagnostics and treatment.
  Autorzy: Najda Jacek, Stella-Hołowiecka Beata, Machalski Marek, Woszczyk Dariusz, Mykała-Cieśla Joanna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.600-607, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroba Wilsona - określana również jako zwyrodnienie wątrobowo-soczewkowe - jest istotnym problemem klinicznym u młodych pacjentów, który nadal stwarza problemy diagnostyczne. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat ostatecznie ustalono podłoże genetyczne schorzenia, potwierdzając różnorodność mutacji genowych odpowiedzialnych za jego powstanie. Opracowany został obowiązujący schemat leczenia choroby mający za cel jak najszybsze usunięcie z organizmu nadmiaru toksycznie działających jonów miedziowych. W pierwszej fazie leczenia stosowanie tradycyjnych oraz nowo opracowanych leków chelatujących, pozwala z reguły na szybkie usunięcie tkankowych depozytów miedzi i zrównoważenie jej ogólnoustrojowego bilansu. W terapii przewlekłej coraz szersze zastosowanie znajdują związki cynku, wydatnie nasilające jelitową i wątrobową syntezę metalotioneiny. Prowadzone przez całe życie konsekwentne leczenie choroby Wilsona, rozpoczęte po jej wczesnym rozpoznaniu, pozwala na zapewnienie chorym długoletniego okresu przeżycia, często porównywalnego z populacją ludzi zdrowych.


  32/53

  Tytuł oryginału: Assessment of biomarkers of the immunomodulatory effects of asbestos in asbestos cement plant workers.
  Autorzy: Tulinska Jana, Dusinska Maria, Jahnova Eva, Liskova Aurelia, Kuricova Miroslava, Weissova Silvia, Horvathova Mira, Wsolova Ladislava, Machata Miroslaw, Kyrtopoulos Soterios A., Fuortes Laurence
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl.: Conference on molecular epidemiology in preventive medicine - achievements and new challenges s.95-101, il. - Konferencja pt. Molekularna epidemiologia w medycynie prewencyjnej - osiągnięcia i nowe wyzwania Kraków 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Immune parameters were examined in 61 workers exposed to asbestos fibres for an average of 23 years as well as in 46 town and 21 in-factory unexposed controls. Humoral immunity was evaluated by levels of immunoglobulins, concentrations of interleukins and soluble adhesion molecules. Cellular immunity was determined by phenotypic analysis of peripheral blood leukocytes (CD3, HLA DR, CD4, CD8, CD16+56, CD19), expression of adhesion molecules on leukocytes and activation markers on eosinophils. Immune function assays - proliferative response of lymphocytes and phagocytic activity of leukocytes were evaluated in exposed and unexposed populations. Using multifactorial analysis of variance we found significantly increased levels of immunoglobulin E, concentrations of IL-6 and soluble adhesion molecule ICAM-1 in asbestos exposed workers. Expression of adhesion molecule CD62L (L-selectin) on monocytes and granulocytes was significantly higher in explosed workers. Moreover CD69 and CD66b markers on eosinophils were significantly increased among people exposed to asbestos. Immune function assays showed a significant decrease in proliferative response of lymphocytes stimulated by T-cell mitogen PHA in the exposed group. Proliferation of lymphocytes stimulated through T-cell receptors, T-dependent B-cell response an memory cell function did not differ between exposed workers and controls. Spearman correlation analysis revealed decreasing proliferative response of T and B-lymphocytes in the exposed population with ...


  33/53

  Tytuł oryginału: Dynamika zmian białka C-reaktywnego w okresie pooperacyjnym u chorych poddanych zabiegom kardiochirurgicznym oraz przydatność monitorowania tego parametru w planowaniu dalszego leczenia i postępowania pooperacyjnego.
  Tytuł angielski: C-reactive protein concentration monitoring for postoperative treatment planning in the open-heart surgery patients.
  Autorzy: Szurlej Dariusz, Toczek Krzysztof, Kruczak Wojciech, Jasiński Marek, Gaik Grzegorz, Rudnicki Marek, Machej Leszek, Ciżkowicz-Domaradzka Dorota
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.46C-47C, tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było prześledzenie dynamiki zmian białka C-reaktywnego w okresie okołooperacyjnym u chorych poddanych zabiegom kardiochirurgicznym w krążeniu pozaustrojowym. Badaniom poddano 60 osób obojga płci. Pomiary stężenia CRP sprawdzano: po indukcji, 1 godzinę po operacji; 18, 48 i 72 godziny po operacji. W przeprowadzonych badaniach wyraźne zmniejszenie stężenia poziomu CRP występowało w 72 godzinie od zabiegu.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to assess the C-reactive protein (CRP) concentration in 60 patients undergoing open heart surgery at following points: T0 (after induction), T1 (1 hour after surgery), T2 (18 hours after surgery), T3 (48 hours after surgery) and T4 (72 hours after surgery). Significant CRP decrease at T5 was observed.


  34/53

  Tytuł oryginału: Subpopulacje limfocytów krwi obwodowej u dzieci z zespołem atopowego zapalenia skóry.
  Tytuł angielski: Lymphocyte subpopulations in peripheral blood in children with atopic dermatitis.
  Autorzy: Machura Edyta, Halkiewicz Franciszek, Mazur Bogdan, Karczewska Krystyna, Goleniec Ewa
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (4) s.205-210, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pediatria
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Zespół atopowego zapalenia skory (ZAZS) jest przewlekłą dermatozą zapalną, w której kluczową rolę odgrywają zaburzenia immunologiczne. Nieprawidłowości immunologiczne w ZAZS to przede wszystkim wysokie stężenie IgE i eozynofilia, a także zaburzenia ilościowe i funkcjonalne limfocytów T. We krwi obwodowej stwierdza się zwiększony odsetek limfocytów CD4+ i podwyższony stosunek CD4+/CD8+. Cel pracy. Ocena subpopulacji limfocytów krwi obwodowej u dzieci z ZAZS w zależności od ciężkości choroby. Materiał i metody. Badaniami objęto 57 dzieci (średnia wieku 8,5 lat), w tym 16 - z łagodną, 23 - średnią i 30 - ciężką postacią ZAZS. Grupę kontrolną stanowiło 30 zdrowych dzieci (średnia wieku 8,2 lat). Populacje limfocytów oceniano metodą cytometrii przepływowej z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych. Wyniki. U dzieci z ZAZS stwierdzono istotnie wyższą liczbę limfocytów CD4+. Zarówno odsetek limfocytów CD3-HLA-DR+, CD25+, jak liczba CD3+HLA-DR+ i CD25+ były znamiennie wyższe w grupie badanej. Stwierdzono istotną korelację pomiędzy stopniem ciężkości ZAZS a odsetkiem (p 0,005, R:0,38) i liczbą limfocytów CD4+ (p 0,01, R:0,34) oraz aktywnych limfocytów T HLA-DR+ (p 0,01, R:0,33) i wzrostem CD4+/CD8 (p 0,004, R:0,038). Wykazano ujemną korelację pomiędzy odsetkiem komórek NK (p 0,01, R:-0,34) i CD8+ (p 0,006, R:-0,37) a stop[niem ciężkości ZAZS. Pomiędzy badanymi grupami nie stwierdzono istotnych różnic w odsetku i liczbie limfocytów z markerami CD3+, ...

  Streszczenie angielskie: Bacground Atopic egzema dermatitis syndrome (AEDS) is a chronic inflammatory skin disorder, with the key role of immunological dysregulation. Elevated serum IgE, and eosinophilia are the major immunoregulatory abnormalities observed in patients with AEDS. Numerous studies pointed the role of activated CD4+ lymphocytes in AEDS. Aim of study. The aim of the study was to analyse selected populations of peripheral blood lymphocytes in AEDS children. Material and methods. The study involved 57 children (the average age was 8.5) including 16 with mild, 23 with moderate and 18 with severe AEDS. The control group consisted mof 30 healthy children of the same average age. The study was performed using flow cytometry with monoclonal antibodies. Results. A significantly higher number of CD4+ lymphocytes (p 0.02) was observed in children with AEDS. The percentage of CD3+ HLA- DR+ (p 0.05), CD25+ (p 0.001) as well as the number of CD3+ HLA-DR+ (p 0.01) and CD25+ lymphocytes (p 0.008) were increased in AEDS children. The study revealed a positive correlation between a significantly higher severity of AEDS and the percentage (p 0.005, R:0,38), the absolute counts of CD4+ lymphocytes (p 0.01, R:0,34) and CD3+ HLA-DR+ (p 0.01, R:0.33), as well as CD4+/CD8+ (p 0.004, R:0.38). Severity of AEDS was negatively correlated with the perecentage of CD+8 (p 0.006, R:-0.37), NK (p 0.01, R:-0.34). There was no significant defference in the percentage and absolute counts of ...


  35/53

  Tytuł oryginału: Wpływ fluorku sodu (NaF) na układ krwiotwórczy oraz wybrane linie ludzkich komórek białaczkowych : praca doktorska
  Autorzy: Machalińska Anna, Wiszniewska Barbara (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Patologii Ogólnej w Szczecinie
  Źródło: 2002, [2], 68 k. : il., tab., bibliogr. 85 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20302

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • onkologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro


  36/53

  Tytuł oryginału: Specyfika kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Wielkopolskiej Regionalnej Kasie Chorych.
  Autorzy: Machulska Małgorzata, Piątkowska Krystyna
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (6) s.27-35, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Kasy chorych, działając w myśl obowiązujących aktów prawnych, wypełniają ustawowe zadanie w zakresie kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Kasa Wielkopolska, wywiązując się z tego zadania w okresie minionych czterech lat funkcjonowania, co roku doskonaliła sposób przeprowadzania i zawierania kontraktowania poprzez przyjęcie między innymi kryteriów (wymogów), jakie winni spełniać świadczeniodawcy realizujący usługi zdrowotne na rzecz ubezpieczonych. Określenie zasad sprawowania opieki, między innymi w aspekcie właściwej ich organizacji (czas pracy, zabezpieczenie opieki całodobowej, dostęp do badań diagnostycznych), sprecyzowało i ujednoliciło pracę świadczeniodawców w danym zakresie we wszystkich placówkach. Ponadto równomierne rozmieszczenie świadczeń na terenie poszczególnych powiatów Wielkopolski (finansowanie podstawowych usług specjalistycznych na najniższym poziomie) gwarantuje pacjentom właściwą dostępność do usług zdrowotnych. Natomiast stan zdrowia mieszkańców Wielkopolski wyznacza kierunki działań kasy w zakresie możliwości finansowania określonych usług (program kardiologiczny). O stopniu zabezpieczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych świadczy opinia pacjentów na temat usług pozyskiwanych przez świadczeniodawców (satysfakcja pacjenta). Ubezpieczeni Kasy Wielkopolskiej wyrażają pozytywną opinię na temat sprawowania opieki w zakresie świadczeń lekarza rodzinnego. Opinia ta jest potwierdzeniem właściwego sposobu kontraktowania oraz właściwego sposobu sprawowania kompleksowej opieki nad pacjentem.

  Streszczenie angielskie: Sickness Funds are acting according to current law to contract health services. Wielkopolska Sickness Fund in past 4 years was improving the system of conducting and signing contracts, among other by accepting the criteria for donors of services realizing health services for insured population. Describing the rules of service by it organization (time of work, 24 hrs services, access to diagnostic equipment) allowed for precise and unified work of service donors. The more, equal distribution of services and territory on powiats in Wielkopolska (financing primary specialist services on basic level) is a guarantee for services access. The health of Wielkopolska citizent appoints directions for acting in the limits of budget (cardiac programme). The level of covering of access of health services is showed by option of patients on health services. Insured persons have very positive option on family doctor services. This option is reaffirming the proper way of contraction and way of complex care on patients.


  37/53

  Tytuł oryginału: Zastosowanie precyzyjnych elementów retencyjnych u pacjentów z rozległymi brakami zębowymi.
  Tytuł angielski: Usage of the precise attachments in patients with severe tooth loss.
  Autorzy: Machnikowski Ireneusz, Gładkowski Jerzy, Siedlecki Maciej, Feder Tomasz
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (6) s.344-348, il., bibliogr. 11 poz., sum. - 19 Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Jastrzębia Góra 11-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W leczeniu protetycznym pacjentów z rozległymi brakami zębowymi istotne jest uwzględnienie odtworzenia prawidłowej funkcji układu stomatognatycznego oraz spełnienie wymagań estetycznych pacjenta. Znajdują tu zastosowanie między innymi protezy typu overdenture oraz protezy szkieletowe oparte na zębach filarowych zaopatrzonych w odpowiednie precyzyjne elementy retencyjne.

  Streszczenie angielskie: In prosthetic treatment of patients with severe tooth loss it is very important to restore both: apropriate function and esthetic. In many cases we should take into consideration planning overdentures or removable partial dentures and precision attachments.


  38/53

  Tytuł oryginału: Zdrowie dzieci a bierne palenie tytoniu
  Opracowanie edytorskie: Zatoński Witold (oprac.), Kwaśniewska J[olanta] (przedm.), Teluk Tomasz (red.), Bielicz Magdalena (red.), Machlejd Monika (red.), Górnicz Mariusz (tł.).
  Wydanie: - Wyd. 2 popr
  Źródło: - Warszawa, Centrum Onkologii - Instytut M. Skłodowskiej-Curie 2002, 42, [1] s. : tab., 21 cm. - Oprac. na podst. Sprawozdania z Międzynarodowego Spotkania Konsultacyjnego nt. biernego palenia tytoniu i zdrowia dzieci, 11-14 stycznia 1999 r. w Genewie
  Sygnatura GBL: 660,818

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna


  39/53

  Tytuł oryginału: Perioperative pain relief following inguinal herniorrhaphy in children. Caudal versus ilioinguinal and iliohypogarstric nerve blockade.
  Autorzy: Nemeth Eva, Thory K., Machay T., Verebely T., Reusz Gy.
  Źródło: Surg. Childh. Int. 2002: 10 (2) s.76-80, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 313,040

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • anestezjologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie angielskie: We evaluated the efficacy of two routinelly used regional anesthetic techniques, caudal epidural blockade (CEB) and ilioinguinal/iliohypogastric nerve blockade (IIB), in pediatric ambulatory surgeery patients. Forty two children undergoing herniorrhaphy were included in a prospective, randomized, observer-binded study. They received either 0.75 ml/kg (maximum 37.5 mg) caudal bupivacaine 2.5 mg/ml with epinephrine 1 : 200000 (CEB group; n = 25; age 42.4 months [13-78]) or 0.5 ml/kg (maximum 37.5 mg) bupivacaine 2.5 mg/ml with epinephrine 1 : 200000 for ilioinguinal/iliohypogastric nerve (NNb group; n = 17; age 42.4 months [12-94l). Postoperative analgesia was complemented by evaluation of the short-term hearrt rate variability (rMSSD : root-nean square of successive differences). The systolic BP at the end of surgery was found to be lower in the CEB group ((92 ń 2.9 mmHg) as compared wityh the IIB group (105 ń 3.0 mm Hg, p 0.005). During the recovery period both the HR and the systolic BP were lower in the CEB group than in the II B group (HR: CEB group 119 ń 3.7 min.**-1 vs. IIB group 136 ń 5.0 min**-1, p 0.05; systolic BP; CEB group 94 ń 4.9 mm HG vs. IIB group 109 ń 3.1 mmHg, p 0.02). During recovery, rMSSD increased to a higher level in the CEB group (30.8 ń 4.8 msec). than in the group (16.0 ń 3.6 msec, p 0.05). Hemodynamic parameters such as the HR and BP and rMSSD all demonstrated a lowerr sympathetic tone during recovery in CEB patients than in IIB patients.


  40/53

  Tytuł oryginału: Rola cytokin prozapalnych (TNF-alfa, IL-1 beta, IL-8) w przebiegu bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych : praca doktorska
  Autorzy: Bociąga-Jasik Monika, Mach Tomasz (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych w Krakowie
  Źródło: 2002, 159 k. : il., tab., bibliogr. 207 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20429

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  41/53

  Tytuł oryginału: Wpływ hipoterapii na równowagę ciała u dzieci upośledzonych umysłowo.
  Tytuł angielski: The influence of hippotherapy on the body balance in children with mental handicap.
  Autorzy: Sipko Tomasz, Małachowska-Sobieska Monika, Mach Barbara
  Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (2) s.17-21, il., bibliogr. 11 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,222

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W związku z zaburzeniami koordynacji ruchów u dzieci upośledzonych umysłowo założono, że zastosowana hipoterapia ma pozytywny wpływ na proces utrzymywania ciała w pozycji stojącej. Celem pracy jest ocena wpływu sześciomiesięcznej hipoterapii na równowagę ciała u dzieci upośledzonych umysłowo. Badaniom poddano ośmioro dzieci w wieku 4-12 lat, do pomiaru stabilności ciała wykorzystano metodę stabilograficzną. Wyniki badań wskazują na korzystne, terapeutyczne oddziaływanie hipoterapii na równowagę ciała.

  Streszczenie angielskie: Taking into consideration the disturbances of locomotor coordination in mentally impaired children, it was assumed that hipotherapy has a positive influence on their maintaining of the body balance in an upright position. The objective of this study was to evaluate the impact of a six months long hipotherapy on body balance of mentally handicapped children. The examinations included 8 children, aged from 4 to 12 years. In order to assess the stability control a stabilographic method was employed. The results indicate a beneficial influence of hipotherapy on the body balance.


  42/53

  Tytuł oryginału: Influence of biological and environmental factors on bio-accumulation of fluorine in lower jaws of ruminants.
  Tytuł polski: Wpływ czynników biologicznych i środowiskowych na bioakumulację fluoru w żuchwach przeżuwaczy.
  Autorzy: Machoy-Mokrzyńska Anna, Mokrzyński Stanisław
  Źródło: Acta Pol. Toxicol. 2002: 10 (1) s.73-80, il., tab., bibliogr. 28 poz., streszcz. - Konferencja pt. Toksykologiczne i farmakologiczne aspekty działania ksenobiotyków Olsztyn 07-08.09. 2000
  Sygnatura GBL: 306,438

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • ochrona środowiska
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Praca dotyczy wpływu czynników biologicznych i środowiskowych na bioakumulację związków fluoru w tkance kostnej przeżuwaczy. Analizowano zawartość fluorkow w różnych fragmentach kości żuchwy jeleni i koziołków z Pomorza Zachodniego. Otrzymane wyniki mogą służyć do monitorowania skażenia środowiska związkami fluoru.

  Streszczenie angielskie: The paper assesses the influence of biological and environmental factors on bio-accumulation of fluorine compounds in osseous tissue of ruminants. Until now, the content of fluorides in various fragmebts of the lower jaw of red deer and role deer from the West Pomerania was analysed. The reults obtained can be used for the monitoring of environmental contamination with fluorine compounds.


  43/53

  Tytuł oryginału: Opieka medyczna w szatni i na boisku.
  Tytuł angielski: Medical care during football game.
  Autorzy: Machowski Stanisław
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (4) s.377-382, il., sum. - Konferencja naukowa pt. Urazy i uszkodzenia oraz diagnostyka i leczenie piłkarzy Warszawa 21.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł jest krótkim omówieniem zagadnień związanych z opieką medyczną podczas zawodów piłki nożnej. Zawiera ogólną analizę i statystykę najczęstszych urazów wśród piłkarzy. Wskazuje schemat postępowania w większości urazów na boisku, jednocześnie sygnalizuje trudności diagnostyczne. Porusza także problem transportu po urazie oraz wyposażenia w sprzęt medyczny. Podkreślono kwestię zachowania aseptyki i profilaktyki zakażeń. Druga część poświęcona została kwestii suplementacji płynów. Jest ona podstawowym czynnikiem w prewencji urazów w piłce nożnej, nie pozostaje również bez wpływu na końcowy wynik meczu. Obecnie, powszechnie uznaje się płyny węglowodanowo-elektrolitowe za optymalny napój dla sportowców. Artykuł przedstawia podstawowe cechy optymalnego napoju (tak jakościowe, jak i ilościowe), rozważa kwestię przydatności różnych źódeł cukrów w uzupełnianiu deficytu energetycznego. Podkreślono również zasadności uzupełniania elektrolitów traconych podczas wysiłku oraz krótko omówiono te napoje, które obecnie uznaje się za niewskazane.

  Streszczenie angielskie: An issue of medical care during footbal game is briefly reported in this article. It contains general statistics of the most common injuries among top level players. Also it shows some guidelines to follow when dealing with football injuries or diagnostic problems. Such topics as transport, medical devices and equipment, prevention of infections (HIV, HBV, HCV) are often passed over, nonetheless they are underlined this time. The second part deals with the problems of liquid intake which seems to be crucial factor in injuries prevention and it is not without influence on the final score of the game. Carbohydrate electrolyte solutions (CES) are currently considered as the most suitable fluids for footballers. The paper presents basic features of optimal drink (quantity and quality of each ingredient), answers the question of efficacy of different carbohydrate sources. It emphasizes the issue of electrolytes supplementation and clearly indicates which sort of drinks are out of use nowadays.


  44/53

  Tytuł oryginału: Pionowe cechy struktur czaszki w wadach zgryzu I, II, III klasy Angle'a.
  Tytuł angielski: Vertical changes of the skeleton in class III malocclusions.
  Autorzy: Liśniewska-Machorowska Barbara, Machorowska-Pieniążek Agnieszka, Pisulska-Otremba Agnieszka
  Źródło: Ortop. Szczęk. Ortod. 2002 (2) s.3-8, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,622

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było poszukiwanie zależności między cechami pionowymi struktur części twarzowej czaszki a stanem zgryzu. Badania prowadzono na teleradiogramach bocznych głowy 79 dziewcząt i 74 chłopców, których wiek wahał się od 8 do 18 lat. Pacjentów podzielono na trzy grupy w zależności od stanu zgryzu ocenianego klasyfikacją Angle'a. W pierwszej grupie było 45 pacjentów z I klasą Angle'a, klasa II Angle'a wystąpiła u 63 badanych drugiej grupy, a III klasa Angle'a charakteryzowała 45 pacjentów grupy III. Na teleradiogramach bocznych głowy wykonano pomiary liniowe, kątowe i obliczano proporcje. Ustalono, że pionowe cechy budowy czaszki dobrze opisują kąt nachylenia żuchwy do podstawy czaszki (NSL/ML) oraz głębokość twarzy (N-Go). Stwierdzono również, że pionowy wzorzec twarzy pacjentów z III klasą Angle'a różni się istotnie budową żuchwy i głębokością twarzy w porównaniu z takim wzorcem w klasie I i II.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was to delect the association between vertical features of the facial skeleton and the occlusion. Lateral cephalograms of 79 girls and 74 boys were used in this study. The patients were 8 to 18 years old. All patients were devidet into 3 groups according to Angle's classification. The first group comprised 45 children with class I, in the second group there were 63 patients with class II and the third group contained 45 patients with class III malocclusion. Linear, angular measurements were used as well as indexes which evaluate the vertical dimenshions of the facial skeleton. It has been stated that the NSL/ML angle and the N-Go line is useful in the vertical analyses of the facial skeleton. Further more the study confirmed that the facial pattern in patients with class III malocclusion the mandibular maphology and facial depth is significantby different from that of class I and II patients.


  45/53

  Tytuł oryginału: Współczesny rozrusznik serca: implikacje kliniczne zaawansowania technicznego.
  Tytuł angielski: Contemporary pacemaker: clinical implications of technical advancement.
  Autorzy: Machejek Jakub, Czunko Agnieszka, Małecka Barbara, Lelakowski Jacek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.58-60, bibliogr. 10 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Na przestrzeni ponad 40 lat wszczepialny rozrusznik serca uległ daleko idącej ewolucji technicznej. Rozwój odbywał się dialektycznie - z jednej strony lekarze stawiali coraz wyższe wymagania producentom, z drugiej strony coraz lepiej zorganizowany przemysł dostarczał zaawansowanych urządzeń, których pełne praktyczne wykorzystanie stanowiło prawdziwe wyzwanie dla klinicystów. Obecnym standardem jest miniaturowy i lekki (rzędu 20-30 g) rozrusznik zmontowany sposobem hybrydowym , jedno lub dwujamowy, oparty o układy scalone typu CMOS, wyposażony w mikroprocesor, zasilany pojedynczym ogniwem litowo-jodowym. W przyszłości być może jego miejsce zajmie uniwersalne urządzenie o tych samych gabarytach łączące funkcje rozrusznika, defibrylatora i kardiowertera, które w sposób liberalny stosowane będzie do zwalczania zarówno bradykardii, jak i tachykardii, także ze wskazań profilaktycznych.

  Streszczenie angielskie: During the period of the recent years, implantable pacemakers have been influenced by deep technical evolution. Development took place in dialectic mode - more improved pacemakers were in great request on the one hand and better organized industry provided more sofisticated devices on the other hand. It's practical clinical utilization was real challenge for physicians. Nowadays, standard pacemaker (single or dual chamber) poses small size and weight (20-30 g), hybrid - mounted circuit with CMOS integrated chips and with a microprocessor, and single lithium primary cell as a power source. Perhaps, not in the far future it willbe exchanged for a universal miniaturized device working as a pacemaker - defibrillator - cardioverter. It will be widely applicated for bradycardia and tachycardia treatment, for prophylactic indications as well.


  46/53

  Tytuł oryginału: Preparatyka porcji krwi pępowinowej przeznaczonych do celów transplantacyjnych.
  Tytuł angielski: Cord blood samples processing for transplantation purposes.
  Autorzy: Ołdak Tomasz, Machaj Eugeniusz K., Gajkowska Agnieszka, Kruszewski Marcin, Jastrzewska Marzena, Pojda Zygmunt
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (4) s.383-390, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Praca miała na celu opracowanie optymalnych metod preparatyki krwi pępowinowej, przeznaczonej dla celów transplantacyjnych. Podjęto także próbę optymalizacji metod separacji czystych populacji komórek jednojądrzastych oraz komórek krwiotwórczych. Wykazano, że wirowanie komórek w układzie gradientów gęstości oraz pozytywna immunoselekcja są najlepszymi metodami uzyskiwania populacji wzbogaconych wte komórki. Jednak ze względu na wysokie straty komórek procedury te nie mogą być używane do redukcji objętości pozyskanej porcji. Z pozostałych metod, sedymentacja w hydroksyetylowanej skrobi (HES) oraz izolacja kożuszka leukocytarnego powodują najmniejsze straty komórek. Dodatkową zaletą sedymentacji w HES jest możliwość eliminacji niemal wszystkich obecnych w porcji krwi erytrocytów, zaś izolację kożuszka leukcytarnego najłatwiej jest przystosować dla potrzeb preparatyki dużych objętości krwi. W dalszej części pracy badano przydatność tych właśnie procedur do opracowania optymalnej metody redukcji objętości krwi pępowinowej przed jej zamrożeniem. Zarówno sedymentację w HES, jak i separację frakcji leukocytarnej łatwo adaptować do potrzeb preparatyki dużych objętości krwi pępowinowej, zaś uzyskiwane odzyski komórek jednojadrzastych i CD34+ pozwalają na rekomendowanie obu tych metod jako równorzędnych.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to elaborate the optimal cord blood processing method suitable for transplantation purposes. We used buffy coat (BC) separation, red cell lysis, sedimentation with hydroxyethyl starch (HES), methylcellulose or gleatin, density gradient centrifugation (Ficoll or Percoll) and immunomagnetic selection. The best methods to obtain a pure population of mononuclear cells (MNC) or hematopoietic cells (CD34+) were density gradient centrifugation and immunomagnetic selection, respectively. Only these emthods resulted in a significant MNC and CD34+ cell enrichment. However, due to the low cell recovery, these methods were not suitable for routine cord blood processing. HES sedimentation and BC centrifugation resulted in the highest cell recoveries. The additional advantage of HES sedimentation was almost total erythrocyte depletion, while the BC isolation could be easily adapted for processing of large blood volumes. We had further optimized the two latter methods for the volume reduction of large cord blood samples. Both, HES sedimentation and BC isolation were efficient methods of volume reduction and resulted in the high mononuclear and hematopoietic cell recoveries. Both could be recommended for routine reduction of a sample vlume in cord blood banking.


  47/53

  Tytuł oryginału: Badania zmian budowy i funkcji bariery krew - ciecz wodnista występujących w cukrzycy doświadczalnej : praca doktorska
  Autorzy: Machowicz-Matejko Eulalia Justyna, Czerny Krystyna M. (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Histologii i Embriologii w Lublinie
  Źródło: 2002, 130 k. : il., tab., bibliogr. 130 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20870

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  48/53

  Tytuł oryginału: Wokół powstania i likwidacji Zakładu Historii i Filozofii Medycyny w Akademii Lekarskiej w Gdańsku (1945-1949).
  Tytuł angielski: Foundation and liquidation of The Institute of History and Philosophy of Medicine at the Doctors Academy in Gdańsk (1945-1949).
  Autorzy: Machaliński Zbigniew
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.361-366, sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Gdańsku


  49/53

  Tytuł oryginału: Kronika (2001) [AM w Gdańsku].
  Opracowanie edytorskie: Machaliński Zbigniew (Oprac.), Kamiński Zbigniew (oprac.).
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.397-450, il.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Typ dokumentu:
 • kronika

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Gdańsku


  50/53

  Tytuł oryginału: Ultrastructural changes of ciliary epithelial nucleus in experimental diabetes - an animal model.
  Tytuł polski: Zmiany ultrastruktury jądra komórkowego epithelium ciała rzęskowego w przebiegu cukrzycy eksperymentalnej u zwierząt.
  Autorzy: Machowicz-Matejko Eulalia, Łańcut Mirosław, Jędrych Barbara, Zakrzewski Paweł, Czerny Krystyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.61-66, il., bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Przedmiotem pracy sa oceniane w mikrskopie elektronowym badania zmian w ultrastrukturze ciała rzęskowego gałki ocznej w przebiegu cukrzycy doświadczalnej, w różnych okresach trwania choroby u 15 królików rasy New Zealand. Zwierzętom podawano Alloxan w dawce 100 mg/kg m.c. w postaci 10-procentowego roztworu w fizjologicznym NaCl. Grupę badaną stanowiły zwierzęta, u których glikemia wyniosła 11 mmol/l lub więcej. Do oceny zależnych do czasu trwania cukrzycy zmian w jądrach nabłonka ciała rzęskowego zastosowano konwencjonalną mikroskopię elektronową. W badaniu zaobserwowano znaczne zmiany w ultrastrukturze jąder komórkowych. W zależności od czasu trwania cukrzycy występowały: głębokie wpuklenia błony jądrowej, rozszerzenia porów jądrowych, nieregularności w kondensacji chromatyny jądrowej, zmniejszenie wielkości i zmiany piknotyczne jąder komórkowych.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to observe in electron microscope the New Zealand rabbits ciliary epithelia nucleus structure changes, depending on the duration of experimental diabetes mellitus. The animals were administered alloxan in the form of 10 p.c. solution in 0.9 p.c. NaCl, at the dose of 100 mg/kg b.m. If the glycemia leel was 11 mmol/l or higher the animal was included in the experimetnal group. 15 eyes of 15 adult New Zealand rabbits were studied. Conventional electron microscopy was used to show ultrastructural changes of ciliary epithelium nucleus. During the study we noticed severe chagnes in the structure of ciliary epithelial nucleus depending on diabetes mellitus duration. We found: deep indentations of nuclear membrane, open nuclear pores, irregularity in heterochromatin location and small sizes of the epithelial nucleus.


  51/53

  Tytuł oryginału: Diagnostic vlaue of transvaginal colour and pulsed Doppler in ectopic pregnancy.
  Autorzy: Bakon Igor, Sikora Jerzy, Kapek Tadeusz, Machalski Tomasz, Chromy Grzegorz, Nawrocki Michał
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (3) s.28-30, bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The objective of the study was to evaluate the diagnostic value of transvaginal colour and pulsed Doppler in the diagnosing of ectopic pregnancy. 53 women suspected of ectopic pregnancy were subjected to transvaginal ultrasonography with the use of colour and pulsed Doppler. An image of appendage vascularisation was obtained in all patients using the colour Doppler; pulse Doppler served to calculate the resistance index (RI), pulsation index (PI) and systolic/diastolic index (S/D) for blood circulation in the ovarian and tubal vessles in all patients. During laparoscopy, ectopic pregnancy was confirmed in 25 out of 53 women (47.2 p.c.). In each case of tubal pregnancy colour Doppler examination revealed a more intensive vascularisation of the oviduct in which the foetal ovum was implanted. The pulse Doppler examination revealed values of RI which were lower by 63 p.c. on the average, and S/D values lower by 56 p.c. on the average in the oviduct arterial vessels on the side of the ectopic pregnancy than on the opposite side.


  52/53

  Tytuł oryginału: Udział świadków zdarzenia w czynnościach resuscytacyjnych.
  Tytuł angielski: Participation of bystanders in resuscitating activities.
  Autorzy: Rasmus Adam, Machała Waldemar, Samborska-Sablik Anna
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.475-479, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była odpowiedź na pytanie, jak często w Łodzi świadkowie zdarzenia podejmowali czynności resuscytacyjne (CPR) i jaki miało to wpływ na przeżycie ofiar zatrzymania krążenia (ZK). Dokonano retrospektywnej analizy kart informacyjnych karetek Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łodzi za okres 1 I 1996 - 31 XII 1998. Analizą objęto jedynie karty informacyjne chorych poddanych zabiegom reanimacyjnym. Przyczyny ZK stwierdzone przez lekarzy pogotowia ratunkowego podzielono na trzy grupy: krążeniowe, oddechowe i inne. Przedszpitalną resuscytację uznawano za sukces, gdy udało się przywrócić samoistną czynność serca na miejscu zdarzenia i przewieźć chorego do szpitala. Materiał poddano analizie statystycznej. Liczba mieskzańców Łodzi objęta opieką pogotowia ratunkowego w tym czasie wysnosiła około 833.000 przy gęstości zaludnienia 2.800 osób / 1 kmý. Okazało się, że najwięcej przypadków ZK zdarzyło się w grupie wiekowej 19-65 lat. Zdecydowanie przeważali mężczyźni. Świadkowie zdarzenia podjęli CPR w 230 przypadkach (19,1 proc.), sztuczne oddychanie zastosowano jedynie u 15 chorych (1,25 proc.), w 948 pryzpadkach (78,74 proc.) jedynie powiadomiono o zdarzeniu. Nie zaobserwowano zależności pomiędzy przyczyną ZK a zakresem niesionej pomocy. W przypadku podjęcia CPR przez świadków zdarzenia, 20,24 proc. chorych przeżyło i zostało przewiezionych do szpitala.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to ansewer the question how often, in the city of Łódź, people witnessing an incident undertook resuscitating activities and how this influenced the survival of victims of circulatory arrest (CA). A retrospective analysis of medical records of ambulances from the Province Emergency Service in Łódź, from 1 January 1996 to 31 December 1998, was made. The analysis coered the records of patients who had undergone resuscitation procedures. CA causes stated by emergency service physicians were divided into three groups: circulatory, respiratory, and other. Pre-hospital resuscitation was considered successfulwhen, on the incident spot, spontaneous heart function was restored and a patient was transported to hospital. The material was analysed statistically. At the time, the numberof Łódź inhabitants, covered with emergency services, was 833.000: population density - 2.800 people/1 kmý. The analysis showed that most CA cases had occurred in the age group of 19-65 years; the positive majority of victims were men. Bystanders began resuscitation in 230 cases (19.1 p.c.), artificial respiration was performed only in 15 patients (1.25 pc.), in 948 cases (78.74 p.c.) bystanders only informed about an incident. No correlation between the CA cause and the scope of provided help was observed. In the case of bystanders udnertaking resuscitation, 20.24 p.c. of patients survived and were transported to hospital.


  53/53

  Tytuł oryginału: Badania porównawcze reaktogenności szczepionek grypowych oraz ocena ich skuteczności klinicznej.
  Autorzy: Brydak L[idia] B., Stryczyńska-Kazubska J[oanna], Jóźwiak H[anna], Machała M[agdalena], Wysocki J[acek]
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (8) s.78-82, tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach obserwuje się w Polsce rosnące zainteresowanie szczepionkami przeciwko grypie. W związku z obecnością na rynku kilku różnych szczepionek lekarze rodzinni spotykają się często z pytaniami o ich skuteczność i bezpieczeństwo. W poniższej pracy autorzy dokonali porównania częstości występowania objawów niepożądanych oraz skuteczności klinicznej dwóch szczepionek zawierających rozszczepiony wirion i jednej podjednostkowej.

  stosując format: